Studie náhodou zjistila, že chemoterapie rakovinu značně zhoršuje

ID-100225315

obrázok so súhlasom koratmember / FreeDigitalPhotos.net

Tým vědců zjišťujících, proč jsou nádorové buňky tak odolné, náhodou narazil na mnohem důležitější objev. Při provádění výzkumu tým zjistil, že chemoterapie vlastně těžce poškozuje zdravé buňky a následně u nich spustí uvolňování proteinu, který udržuje a podporuje růst nádoru. A kromě toho dokonce učiní nádory vysoce odolné proti budoucí léčbě.

Zjištění byla zveřejněna v časopise Nature Medicine, kde vědci uvádějí, že nálezy byly „zcela nečekané“. Objevením důkazů o značném poškození DNA při zkoumání účinků chemoterapie na tkáň pocházející od mužů s rakovinou prostaty je spis velkou fackou do tváře mainstreamových lékařských organizací, které po celá léta tlačí chemoterapii jako jedinou můžnost pro pacienty s rakovinou.

Zpráva přichází poté, co byla dříve vytlačena podobně aktuálním výzkumem o tom, že drahé léky proti rakovině nejenže neléčí nádory, ale naopak je dělají horší. U těchto léků proti rakovině bylo zjištěno, že metastázují nádory a také je po konzumaci masivně zvětšují. Následkem je, že léky zabijí pacienta mnohem rychleji.

Vědci provádějící tento výzkum tvrdí, že protein známý jako WNT16B vytvářející se při chemoterapii prodlužuje přežití nádorových buněk  a je důvodem, proč chemoterapie ve skutečnosti ukoční život rychleji. Spoluautor Peter Nelson z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu vysvětluje:

„Když je WNT16B vyloučen, komunikuje s blízkými nádorovými buňkami a způsobuje jejich růst, napadání a hlavně odolání následné terapii.“

Tým pak pochválil prohlášení vlastními slovy:

„Naše výsledky ukazují, že reakce na poškození v nezhoubných buňkách ….může přímo přispět ke zvýšení kinetiky růstu nádorů“

Mezitím bylo u levných látek jako je kurkuma a zázvor shodně zjišteno, že účinně zmenšují nádory a bojují proti šíření rakoviny.

Ve zhodnocení 11 studií bylo zjištěno, že užití kurkumy snižuje velikost mozkových nádorůaž o 81%. Další výzkumy prokázaly, že kurkuma je také schopna úplně zastavit bujení nádorových buněk. Jedna žena se nedávno objevila na mainstreamových titulcích s odhalením jejího vítězství proti rakovině, kdy bylo hlavním použitým kořením kurkuma.

Toto nedávné zjištění vědců dále poukazuje na nedostatek skutečné vědy za mnohým léčením „starého paradigmatu“, nehledě na to, čemu by mnoho zdravotníků rádo věřilo. Skutečností je, že přírodní alternativy nepotřebují tolik finančních prostředků jako léky a lékařské zásahy, protože tam prostě není žádný prostor pro zisk.

Pokud by každý používal kurkumu a vitamín D proti rakovině (ještě lépe při prevenci proti rakovině), velké farmaceutické společnosti by byla poraženy.

Zdroj: naturalsociety.com

Stanovisko stránky www.badatel.sk:

Chemoterapie sú nebezpečnými toxickými látkami, ktoré okrem pokusu zničiť rakovinové bunky, ničia aj zdravé a intoxikujú celé telo.

Je neľahké napraviť celkový stav organizmu po absolvovaní chemoterapie. Je dokázané, že nežiadúce prejavy chemoterapie sa môžu a často aj vyskytujú až po 20 rokoch, ak mal pacient to šťastie prežiť.

Riziko neúspechu liečby a úmrtia pri chemoterapii alebo bezprostredne či neskôr po nej je omnoho vyššie ako úžitok z nej.

Je neľahké zvrátiť poškodenie tela chemoterapiou po následnom rozhodnutí sa pre alternatívnu liečbu. Vyžaduje si to veľa námahy, odhodlanosti a v neposlednom rade peňazí na mnohé výživové a hlavne detoxikačné doplnky.

Najväčší úspech má chemoterapeutická liečba pri liečení nesolídnych rakovín, hlavne Hodgkinov, non-Hodgkinov Lymfóm (ktoré je však možné najmenej rovnako úspešne liečiť neortodoxnou medicínou) a leukémie (hlavne neplesňového charakteru a akútne).

Čo sa týka ostatných rakovín, účinnosť chemoterapií je zanedbateľne nízka. Jasne a zreteľne o tom píše štúdia (ktorá nebola nikdy publikovaná verejnosti!) v renomovanom onkologickom časopise Clinical Oncology, kde autori priznávajú len 2,1 až 2.3 % úspešnosť chemoterapií pri 5 ročnom prežití dospelého onkologického pacienta so zhubnými nádormi. Citujem:

“A recent study claimed that the overall contribution of chemotherapy to 5 year survival in adult malignancies is estimated at 2.3% in data from Australia and 2.1% in data from the USA (see Morgan G et al, the Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5 Year Survival in Adult Malignancies. Clinical Oncology (2004) 16:549-560.”

Ak pacient má šťastie a prežije 5 rokov, chemoterapia má na tom nie viac ako len 2,3 % podiel, čo je takmer žiadny podiel. Znamená to tiež to, že pacienti, ktorí nepodstúpia absolútne žiadnu inú liečbu (ani alternatívnu), majú rovnakú nádej na prežitie 5 rokov ako pacienti s chemoterapiou, avšak s tým rozdielom, že pacienti bez chemoterapie nie sú vystavení ťažkým vedľajším účinkom chémie. Samozrejme, pacient, ktorý odmietne chemoterapiu a lieči na prírodnou medicínou, má omnoho vyššiu nádej na prežitie a uzdravenie. Záleží to predovšetkým od odhodlania pacienta. Znamená to tiež aj to, že ak vám onkológovia mažú ústa medom slovami, že „len my vás vyliečime, naša liečba je najlepšia“ a pod., podlo klamú, či už vedome alebo nevedome.

To, že pacienti, ktorí sa neliečia nijako, zvyčajne prežijú dlhšie ako pacienti liečení konvenčnou onkológiou už potvrdilo nemálo svetoznámych onkológov, hlavne tých na dôchodku, ktorí si môžu dovoliť tieto veci hovoriť. Podobné vyslovil aj Francuzsky onkológ, profesor Georges Mathé.

Táto štúdia nie je jedinou. Prečo sa podobné odborné onkologické štúdie ako hore spomenutá nedostávajú na verejnosť? Odpoveď je viac než jednoduchá, aj keď sa mnohým môže zdať neuveriteľná. Je to vďaka korporačným, farmaceutickým politickým a ekonomickým záujmom. Chemoterapie sú vysoko výnosný a atraktívny obchod a pacient v žiadnom prípade nie je ten, kto má z chemoterapie úžitok.

Veríme, že sme upozornením na tieto fakty pomohli k Vášmu slobodnému, uvedomelému a logickému rozhodnutiu.

Viac info v knihe: Rakovina – prečo stále umierame bez spoznania pravdy – Phillip Day – vypredané

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
20 138 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array