Buďte sami sobě lékařem

Co se týká zdraví, pak ten, kdo vás nejvíce ohrožuje, jste vy sami. Neexistují žádné zázračné léčby. Nejsou žádné kouzelné pilulky, které by vás přes noc postavily na nohy. Dobré zdraví vyžaduje ukázněnost. Abyste byli sami sobě lékařem, nemusíte navštěvovat zdravotní školu. Je potřeba jen znát své tělo a sladit se s ním.

Žít tak, abyste neměli nemocné tělo, znamená nevytvářet mu jedovaté prostředí. Máte při ruce způsoby, jak detoxifikovat své tělo a dovolit Matce Přírodě, aby na vás působila léčivou energií, která vám vrátí dokonalé zdraví.

ID-100191386

obrázok so súhlasom KEKO64 / FreeDigitalPhotos.net

Je dobře známo, že Matka Příroda je nekompromisní a přísnou autoritou. To platí obzvláště u lidí, kteří nejsou schopni vyvinout úsilí k reformám, revizím a k obnově svého těla s pomocí disciplinovaných opatření, která by jim mohla zajistit perfektní zdraví.

Dnes máme k dispozici tzv. postupy biologické hygieny (the procedures of biological hygiene), náležející k nauce o přírodním léčitelství, které se rozvinuly až do té míry, že jsou schopny přemoci většinu nemocí lidského těla. Lidstvo touží po léčbě. Lidé pro to ale dělají jen málo a pak poznávají, že každý si musí svou odpověď hledat sám a že není jiné cesty. Lidské bytosti si samy vytváří své choroby. Proto by také měly být samy sobě lékařem.

Medicínská profese od samotného počátku až dodnes nepřispěla ani malým dílem k tomu, aby ulevila lidstvu od utrpení cestou eliminace příčin nespočetných mučivých chorob.

Lidé si dál a dál otravují svá těla zahnívající potravou a nakonec se sami nedobrovolně zabíjejí. Je to podobné, jako kdyby proti sobě obrátili zbraň – pouze to postupuje pomaleji, více při tom trpí a tak je to cesta k mnohem bolestivější smrti.

Takovýto způsob sebevražd lidských bytostí je doprovázen a podněcován medicínskou profesí, která jde po penězích a je bez oprávnění. Medicínská profese, ke které můžeme počítat více než 80% všech praktických lékařů, je vinna nejen z předražování, malého zájmu o pacienty, ale také kvůli své nevědomosti o skutečném léčení, kvůli své nekompetentnosti a falešnosti, provádění zbytečných zákroků, protože přistupuje k léčbě lidí, jako by šlo o výrobní pás v továrně na zdraví. Lékaři způsobují infekce po aplikaci injekcí, zmrzačují, předepisují zbytečné léky a všeobecně způsobují další nemoci, ačkoliv přísahali, že budou pouze léčit.

Jak se může stát, že je americká veřejnost obviňována za svůj zmatek s ohledem na otázky kolem zdraví? Naši samozvaní bohové – příslušníci americké lékařské profese, nám už dlouho vymývají mozky a nutí nás věřit, že „léky a skalpel“ mají své místo vedle zbožnosti. Matou nás, přináší chaos a bezpráví tím, že si osobují roli veřejného vykonavatele – a to všechno v mezích zákonů.

Jak vůbec mohou lékaři chtít léčit lidské tělo, když o něm vědí tak málo? Řemeslo praktického lékaře se zaměřuje na úlevu a nikoliv na odstranění nemoci. Příznaky jsou potlačovány injekcemi, ozařováním, léky a chemikáliemi, které však nikdy nepřinesly žádné vyléčení a neumožňují zaměřit se na skutečnou příčinu. Americká veřejnost začíná být čím dál víc rozčarována z takového přístupu k léčení a zažíná se dožadovat toho, aby se léčily a eliminovaly vlastní příčiny nemocí.

Mnoho lékařů by mohlo žasnout nad dobrým zdravím, pokud by náhodou někoho takového potkali. Tvrdit, že léčení účinkuje, pokud příznaky „ustupují správným směrem“ je iluzorní. Ve skutečnosti to bývá tak, že tělo se léčí samo tím, že brzdí svůj rozklad a stupeň zamoření až na snesitelnou úroveň. Pak následuje dočasný návrat obstojného zdraví, dokud se zase nevynoří další krize v důsledku toho, že zamoření nebylo ještě docela odstraněno. Je to nikdy nekončící dilema.


Abychom se stali sami sobě lékařem, musíme si uvědomit, že naše nežádoucí stravovací návyky a stejně tak i naše všeobecně špatné zdravotní návyky kvůli naší vlastní ignoranci, zmatku a okolnostem, stále dál připravují naše tělo o jeho sílu a vitalitu. To má současně souvislost s vyvoláváním duševních i duchovních problémů.

Příroda je ale schopná i sama odstraňovat s těla jedovaté a hnilobné složky – bez ohledu na to, zda příčina byla tělesná, duševní nebo duchovní. Vše, co je třeba, je pouze pomoci Přírodě v jejich potřebách tím, že budeme žít rozumně a vybudujeme si potřebné návyky, vedoucí k dobrému zdraví.

Téměř všechny choroby pochází z jediné – z otravy krve (toxemie). Mívají různé názvy, pokud postihnou různé části těla, ale skutečná příčina většiny onemocnění bývá stále stejná – zanesené tělo a úbytek vitality.

Dokud nebyla některá část těla zničena chronickým znečištěním, pak tělo dokáže samo léčit téměř všechny nemoci. Chemická nerovnováha začíná podrážděním, ze kterého se vyvinul zánět. Pak následuje postižení celého systému krevního oběhu, vedoucí někdy až chronickým rozkladným procesům v našem „potrubí“.

Naše myšlení bylo intenzivně naočkováno k tomu, abychom přijímali údajně účinnou léčbu choroby; vycházíme z otřepaného předpokladu, že léčení příznaku není pouze adekvátní, ale rovněž i jedinou medicínsky přijatelnou metodou léčby. To se dá označit snad jedině jako „divadlo absurdity“!

Skutečnost, že medicínsky vzdělaný lékař, který dal slib ve jménu Hippokrata, zasahuje nahodile prostřednictvím léků, bez rozdílu zmrzačuje skalpelem, nesmyslně bodá jehlami, otravuje chemikáliemi a ničí živé buňky ozařováním, je hanebná. Současně s tím byla nicnetušící veřejnost naučena lékaře respektovat, oceňovat a podřizovat se mu, jako by to byl otec s licencí k vraždění a roven Bohu.

Přestože sám sebe označuje jako „léčící pacienty“ dělá svět medicíny základní chybu v tom, že léčí příznaky a myslí si o nich, že jsou příčinou tělesných poruch. Vezměme si tento příklad: v důležitém tělesném orgánu se objeví příznak – lékař rychle chirurgicky odstraňuje zasažené části. Výsledkem je podle něj vyléčení! Avšak skutečná příčina, kterou může být třeba otrava krve, zůstává stále přítomná.

Jelikož naprostá většina příslušníků americké medicínské profese postrádá znalosti o výživě a biologické hygieně, odebírání částí těla jakoby ospravedlňovalo jejich přístup k léčbě. Pokud ale svému tělu dáme příležitost, vytvoříme mu příznivé podmínky, správnou výživu a podpoříme jeho adekvátní vylučování, tělo se pak samo zbaví svých odpadů a nečistot prostřednictvím rozpouštění (autolysis).

Ještě jednou tvrdím – většina onemocnění je vlastně jediné onemocnění: zanesené a otrávené tělo. Pokud akceptujeme neodpovědný způsob medicínského vzdělávání, stále se budeme setkávat s fatálními důsledky klasické léčby. Všechny příznaky nemoci bez ohledu na jejich jmenovky přidělované medicínskou vědou, bývají diagnostikovány stále stejným nesmyslným způsobem – ignorují se jejich příčiny.

Pokládá se vůbec někdy otázka „Mohly by být nemocná tkáň nebo orgán navráceny do normálního stavu?“ Proč dosud medicínská věda neodhalila důvody, proč lidské tělo selhává a nefunguje správným způsobem? Nemůže to být tím, že všichni jsou příliš zaměstnáni šíleným shonem za „zázračnými léky“? Proč je dnes potřebná tak silná převaha operačních zákroků, když by bylo možné lidi naučit, jak mají žít zdravý život, aby se vyhnuli chronickým nemocem a zbytečným operacím?

Dnešní lékařská profese spolu s komplexem nemocnic, farmaceutických firem a zdravotních pojišťoven je největším licencovaným prosazovatelem užívání léků na světě. Lehkomyslné zmrzačování a destrukce lidského života v důsledku záměrného, nezodpovědného, neúměrně častého předepisování léků je až neuvěřitelné. Dnešní léky nikdy neléčí nemoc a úleva, kterou od nich očekáváme, bývá pochybná a dočasná. Milióny lidí dnes umírají na předávkování předepsanými léky od legálních propagátorů takové „léčby“ (tedy lékařů) a vedlejší účinky léků bývají i mnohem horší než příznaky, od kterých – jak se předpokládá, mají ulevovat.

Zdroj:zmok.webnode.cz

Knihy o obchode zo zdravím
Zdravé potraviny
Knihy o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 698 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array