Jste zdraví? Udělejte si test. Šest podmínek zdraví

Tisíce let zpátky na dálném východě bylo objeveno, že nejenom tělesná struktura, ale také lidská povaha může být změněna způsobem jakým jíme a pijeme. A proto jezení a pití bylo považováno za nejvíce důležitý rituál v božském umění života – tvoření zdraví a štěstí.

Ale co je zdraví? Co je štěsti?

ID-10050287

obrázok so súhlasom digitalart / FreeDigitalPhotos.net

V New Yorku, Londýně nebo Paříži si nejsem již vůbec jistý jak jsou tato slova definována. Ale na dálném východě bylo štěstí definováno o tisíce let dříve některými nejmoudřejšími z nejmoudřejších. Všechny orientální filosofie a náboženství založená na praktických učeních byla směřována k dosažení pěti faktorů štěstí:

Srdce Schopnost pro radostný, dlouhý a zdravý život plný zábavných, zjímavých a úžasných zážitků.

Srdce Nepodléhání úzkosti a strachům ohledně peněz.

Srdce Instiktivní schopnost pro přežití – vyhýbání se úrazům a nemocem, které způsobují předčasnou smrt.

Srdce Schopnost lásky (milování), aby člověk porozuměl a akceptoval nekonečný řád vesmíru ve vší míře, po celý čas.

Srdce Vnitřní obětavost a dobré chování – nikdy se nesnažit být první ze strachu abych nebyl poslední – ale dokonce vítat, že jsem poslední, čímž se stanu navždy prvním.

Co je zdraví? Po staletí moudří muži východu vyhodnocovali úroveň zdraví podle šesti podmínek:

(1) Nepodléhání únavě: Únava je následek ne-moci, choroby. Zdravý člověk se nikdy necítí unaven. Zdravý člověk je připravený, ochotný a schopný překonat obtížnosti, jednu po druhé, vítá velké problémy a bezvýchodné situace, přistupující k nim jako k dobrodružství, výzvám. Čím větší problém, tím větší uspokojení při jeho překonávání, tím větší odměna.

(2) Dobrý apetit: Dobrý apetit je zdraví samo o sobě. Kdo si dovede užít nejjednodušší jídla, s hlubokou vděčností ke Stvořiteli a s pocitem uspokojení, tak má dobrý apetit. Ten, kdo shledává lahodnými jednoduchý tmavý chléb nebo jednoduchou celozrnnou rýži, tak má dobrý apetit a zdravý, silný žaludek. Sexuální apetit a jeho radostné uspokojování jsou stejnou podmínkou zdraví. Muž nebo žena, kteří nemají chuť na sex nebo nemají potěchu z jejího uspokojování – jsou odcizení od nekonečného řádu vesmíru, porušují zákon přírody a schází jim tak základní ingredience zdraví.

(3) Dobrý spánek: Pokud člověk dokáže rychle upadnout do hlubokého spánku během třech nebo čtyřech minut po ulehnutí, za jakýchkoli podmínek, na jakémkoli místě – pokud dokáže spát tvrdě bez mluvení ze spánku a beze snů – když se dokáže probudit v jakýkoli čas, který si přál – v čas, který je zafixovaný (rozhodnutý) v mysli ještě před usnutím – pokud je skutečně uspokojený se čtyřmi až šesti hodinami spánku každou noc, pak spánek tohoto člověka je správný a zdravý. Pokud někdo nedokáže spát tímto způsobem, je zde něco od základu špatně s jeho kvalitou zdraví.

(4) Dobrá paměť: Paměť je kompasem pro náš život – nejvíce důležitým faktorem a základem naší osobnosti. Naše schopnost zapamatování by se měla s věkem více a více rozvíjet. Bez silné, přesné a bezchybné paměti by byla mysl a tělo jen o trochu více než strojem. Bez dobré paměti je nemožné mít dobrý úsudek a bez dobrého úsudku může být všechna náše mentální a fyzická snaha promarněna. Do té míry jak si pamatujeme co vidíme a slyšíme se odráží naše zdraví. Jakákoli porucha v paměti je známkou horšího zdraví.

(5) Velký smysl pro humor: Zdravý člověk nikdy nedává prostor rozčilování (hněvu, zlobě, naštvání). Je optimistický a milý i v těch nejtěžších podmínkách. Jeho hlas, chování, dokonce i v jeho kritice je vyjádřen velký smysl pro humor. Zdravý člověk má obdiv ke všem věcem – k zrnku písku, ke kapce vody – a ke všem lidem. Člověk se může mnoho naučit i od nepřítele, který je krutý a tvrdý.

(6) Přesnost v myšlení a konání: Člověk, který se těší dobrému zdraví je schopný pohotově a instinktivně dělat správná rozhodnutí, jednat s pohotovostí a přesností. Pohotovost je vyjádřením (je vlastností, funkcí, rysem) svobody. Ti, kteří jsou pohotoví, rychlí a přesní jsou vždy připraveni čelit jakékoli výzvě, jakékoli krizové situaci, jakémukoli neštěstí. Užívají si dobrého zdraví. Vynikají svou schopností šířit kolem sebe krásu a řád v jejich každodenním životě. Život, zdraví, božskost a věčnost jsou Jedním. Zdraví a štěstí člověka je proto vyjádřením řádu vesmíru v každodenním lidském žití. (Neon: jinými slovy – Dokonalý řád vesmíru se manifestuje v lidské podobě jako zdravý a šťastný člověk.)

Z těchto šesti podmínek zdraví – první tři jsou fyziologické, poslední tři jsou psychologické. Při používání těchto prastarých kritérií z Orientu k posouzení vašeho zdraví si dejte 10 bodů za každou ze třech prvních fyzických kritérií, 20 bodů za čtvrtou a pátou podmínku a 30 bodů za tu poslední.

Kdokoli, kdo se může upřimně ohodnotit 40ti body ze 100 v této sebe-diagnostice, tak má relativně dobré zdraví. Člověk musí cítit ve vlastních kostech – lépe než kterýkoli diagnostik – jestli je něco v nepořádku. Tělo nám nelže.

Zdroj: makrobiotika.info
Viac o liečbe stravou sa môžete dozvedieť na kurze
Knihy o makrobiotike TU!

Doležal Dan (CZ) – Praktický úvod do zdravého života – CD

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 853 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array