Duchovný rozvoj XIV. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Najväčšou chybou pri liečení chorôb je, že sú lekári tela a lekári duše, ale oboje nemožno od seba oddeliť.“
Platón

„Pacient môže mať bolesti na hrudi a množstvo biologicky zameraných vyšetrení nezistí žiadne patologické zmeny, môže ho dlhodobo bolieť hlava a nemá nádor, ani vysoký krvný tlak, je pod vplyvom ťažkého stresu, ktorý mohli vyvolať psychologické problémy, zničujúce sociálne podmienky, ale taktiež nerozpoznané psychické poruchy – najčastejšie úzkosť a depresie… Preto by mal skutočný lekár, ktorý prisahal na Hippokrata – brať do úvahy vždy nielen faktory biologické, ale tiež psychologické a sociálne pri všetkých chorobách a nielen tých, kde je už ich vplyv všeobecne uznávaný (srdcové a cievne choroby, tzv. „civilizačné“). A tu dochádza k rozporu, lebo veľa ľudí sa cíti chorých a lekári u nich nezistia žiadne patologické zmeny či funkčné poruchy (ide o psychosomatické choroby) Duša sa nedá liečiť predpisovaním a užívaním chemických liekov…!

Ľudský organizmus je organizovaný celok – ako vesmír, v ktorom všetko so všetkým súvisí… Keďže väčšina lekárov vedome odmieta uznať fakt že človek je aj duševne-duchovnou bytosťou dopúšťajú sa tým omylu, ktorý v kresťanskej terminológii voláme hriechom proti Duchu – hriechom proti duchovnému „JA“ človeka. Ako potom chcú liečiť niečo čo neuznávajú? Liečením primárne len fyzického tela a hľadaním príčin choroby iba v tele, odmietajú fakt duchovnej príčiny choroby a tým nielenže v podstate človeka, neliečia, ale negatívne zasahujú do jeho osudu. Preto lekára, ktorý si tieto skutočnosti neuvedomuje a neberie do úvahy aj napriek „rodinnej anamnéze“ (ktorá mu slúži iba ako „barlička – výhovorka“ pre zvalenie svojej neschopnosti na dedičné faktory…), možno právom nazvať „medicínskym nedoukom““!
František Šteffek

Nariadenie povinnosti

Očkovanie proti pneumokokom je od 1. 1. 2009 povinné v zmysle vyhlášky 585/2008 Z.z. Súčasťou povinného očkovania je aj podrobenie sa potrebným vyšetreniam v určenom termíne. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o kontrole a prevencii prenosných ochorení. Občania, sme ešte slobodní ľudia v tomto štáte, keď nám štát šmahom ruky odoberá slobodu voľby…?! Vo vyhláške je výslovne uvedené a 12x zdôraznené – „Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania…!“ Nariadenie určujúce u zdravých ľudí povinnosť slepo sa podrobiť akémukoľvek medicínskemu zákroku tvrdo potláča jedno z najzákladnejších práv človeka – slobodu voľby. To, okrem ľudskej prirodzenosti, odporuje nielen Ústave, ale tiež princípom demokratického štátu a predstavuje silnú črtu totalitného systému… Slovenská republika sa podriadila finančnej „elite sveta“, EÚ a ich nariadeniam. Z uvedeného vyplýva, že štát pod ich nátlakom udeľuje lekárom veľkú právomoc, aká doteraz patrila iba vládnej moci a jej výkonným zložkám… Pozor! V pozadí povinného očkovanie je skrytá hrozba – až príde deň D, budeme musieť ako stádo oviec súhlasiť s prijatím čísla „Beštie 666“ na ruku alebo čelo… V súčasnosti sú už vyrobené mikročipy, ktoré sa aplikujú cez injekčnú ihlu…

Priznanie jedného z kompetentných

ID-10080686

obrázok so súhlasom suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net

Ako inžinier konštruktér mikročipov som sa vo veľkej skupine špecialistov zúčastnil práce na jednom projekte v meste Phoenix v štáte Arizona. Súčasne na tomto projekte sa pracovalo v Bostonu a tiež v Hunforde. Robili sme experimenty s jednou ženou – v jej mieche bolo implantovaných niekoľko mikročipov napojených na rádiosignál. Pôvodne bola celkom nehybná, lebo všetky funkcie jej organizmu boli narušené. Po našom zásahu (implantácii čipu do miechy) sa jej ruky aj nohy začali pohybovať a svaly sa začali napínať. Pokračovali sme v práci na zdokonalení mikročipov a podarilo sa nám dosiahnuť kontroly nad spánkom tejto ženy. Musím poznamenať, že nie som lekár, ale inžinier, a mojou úlohou bolo vytvoriť mikročip a nie ovládať jej organizmus – tým sa zaoberali iní… Našou úlohou bolo zhotoviť veľmi malú „doštičku“, ktorá by mohla prejsť ihlou injekčnej striekačky. Skúšky s touto doštičkou sa konali v horách Sacramenta v Los Angeles v štáte Kalifornia na mnohých zvieratách aj väzňoch. Milióny dolárov bolo vynaložených na určenie a nájdenie miesta – vhodného bodu na tele, kam by mohol byť implantovaný mikročip skladajúci sa z 250 tisíc súčiastok. Stáli sme pred problémom vyriešiť napájanie na prevádzku čipu, kvôli čomu bolo potrebné zmeniť teplotu organizmu. Bolo nutné hľadať také miesto na ľudskom tele, kde by sa rýchlo menila teplota. Určené boli dve také miesta – čelo a pravá ruka človeka…

Biblia: „A núti všetkých, malých i veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných a otrokov, aby mali na pravej ruke alebo na čele znamenie, aby nemohol kupovať ani predávať, kto nie je označený menom tej šelmy alebo číslicou jej mena. Kto má rozum, nech spočíta čísla šelmy – to číslo označuje človeka, a je to číslo 666 – Zjav. 13,16

S týmto číslom sa od tzv. „Nežnej revolúcie“ už všetci stretávame pri všetkých nákupoch (viď čiarové kódy, a keď sa prihlasujeme na internet www=666, pozn. F. Š.).

Na projekte pracovalo veľa ľudí, ktorí však neboli zasvätení do konečného cieľa, často nevedeli, čím sa zapodievajú iní… Ja som pracoval na zdroji nabíjania batérie napájajúcej „doštičku“. V detských domovoch na Floride sú v súčasnosti deti, ktorým boli implantované tieto „doštičky“. Opýtal som sa istého lekára z medicínskeho strediska v Bostone: „Čo sa stane, keď tento mikročip prestane z nejakých dôvodov pracovať? Odpovedal, že organizmus okamžite zareaguje – objavia sa hnisavé rany…

Biblia: „A vyšiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem – ukázali sa ukrutné a zlé vredy na ľuďoch, ktorí prijali znamenie šelmy, a na tých, ktorí sa klaňajú jej obrazu“ – Zjav. 16,2
Col Anderson, Ing – „Život a viera“ – september 1995

Toto sú fakty – nie konšpiračná hra

Keďže nás štát môže nariadením donútiť k očkovaniu, odovzdať odtlačky prstov pri žiadosti o vodičský preukaz, či biometrické čipy na PAS, vízum alebo nám dať čísla sociálneho poistenia, ktoré boli najskôr dobrovoľné a neskôr sa stali povinnými – prečo by nás nemohol donútiť zákonom prijať mikročip „Beštie 666“ pod kožu…?!“ Má nielen identifikovať človeka, kontrolovať naše peniaze, majetok, pohyb, myslenie, správanie, ale zároveň má ním byť tiež ovládaný náš rozum podľa scenára svetovlády. Občania, ak sa nezjednotíme do celonárodnej opozície – budeme onedlho svedkami vlastnej bezmocnosti voči rôznym inštitúciám a štátu…!

Vy, čo ste sa z vôle ľudu ocitli na jeho čele – máte svätú povinnosť brániť národ a ľudí ktorí sa brániť nedokážu. Nie ste tu preto aby ste boli „svetoobčanmi“ ale z nejakého Vám absolútne neznámeho dôvodu ste sa narodili ako Slováci…! Národné povedomie či konanie pre slovenský národ tiež nie je náhoda… Vaša osobná a štátnická povinnosť nespočíva v „záchrane sveta“, ale vlastného národa, z ktorého pochádzate… Keď sa Vám to podarí môžete si povedať že ste nežili zbytočne. V každom politikovi a lekárovi by mali rezonovať slová Platóna: „Starajúc sa o šťastie iných nachádzame aj svoje vlastné…“!

Ak dieťa nezaočkujete, hrozí vám pokuta… Detský lekár zaočkuje proti pneumokokovým infekciám každé dojča narodené v tomto roku troma dávkami vakcíny, pričom očkovať sa začína v treťom mesiaci života. Toto povinné očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.

Očkovanie (je obchod so strachom) – nepreukazuje, že by bol človek očkovaním chránený pred chorobou. Dôležitou informáciou je tiež fakt, že v rôznych krajinách EÚ platia rôzne legislatívne predpisy pre očkovanie detí. Zatiaľ čo u nás je očkovanie povinné, vo väčšine pôvodných členských štátov (okrem napr. Talianska) je len odporúčané — teda nepovinné. Slobodu voľby v očkovaní porušuje zákon č. 355/2007 Z.z., ktorý stanovuje pokutu do výšky 10.000 Sk (333 Euro)… V súčasnosti sa chystá aj ďalší útok na rodičov, ktorí nechcú očkovať svoje detí – odňatie rodičovského príspevku a zrejmé aj príspevok pri narodení druhého a tretieho dieťaťa…

(Prečo tak drastické „opatrenia“ ak lekárom nejde o narušenie biznisu…?! Ministerstvo zdravotníctva sa pritom riadi porekadlom, že: „Keď netečie, tak nech aspoň kvapká …“ – pozn. F.Š.).

Na Slovensku sú rodičia, ktorí svoje deti pod ihlu neprivedú. Združujú sa v „Iniciatíve pre uvedomenie si rizík očkovania“ a počítajú sa na desiatky. Títo rodičia svoje rozhodnutie odôvodňujú tým, že ich deťom už vakcína ublížila… Choroba vlastného dieťaťa priviedla k boju proti očkovaniu aj Valentína Vraniča: „Bezprostredne po zaočkovaní mojej dcéry vakcínou proti čiernemu kašľu ho dostala,“ hovorí. Ochorela vraj v priebehu pár hodín, liečila sa tri týždne. „Pri dusivom kašli strácala dych tak, že zmodrievala. Báli sme sa o jej život,“ spomína Vranič. Avšak „odborníci na očkovanie“ to razantne odmietajú. „Nežiaduce reakcie sú ojedinelé a pozitívny vplyv na zdravie je neporovnateľne vyšší,“ tvrdí okrem iných Zuzana Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Medicínski manažéri pre styk s verejnosťou spolu s novinármi strašia rodičov príšernými scenármi, čo všetko sa môže stať, ak svoje deti nedajú zaočkovať. Snažia sa vzbudiť dojem, že odmietnutie očkovania je zločin – a stavajú to na úroveň zlého rodičovstva…!

Odkiaľ tieto absurdity pochádzajú?

Zákon S-732 USA vyzýva na realizáciu počítačového registra všetkých detí do 6 rokov… Vláda sa vyhráža, že pri odmietnutí môžu deti rodinám odobrať, v lepšom prípade rodinám odoprú sociálne dávky na deti…

Za nezaočkovanie detí môžu ísť rodičia v Belgicku do väzenia

Belgické úrady pod hrozbou trestu – pobytu vo väzení nútia rodičov, aby dali svoje deti zaočkovať proti obrne. Niekoľkých rodičov už odsúdili na päť mesiacov väzenia za nesplnenie si tejto povinnosti. A každý z rodičov musí zaplatiť pokutu vo výške 4.100 Eura (123.520 Sk). Odsúdení rodičia sa môžu väzeniu ešte stále vyhnúť – tresty im odložili a dostali poslednú šancu dať deti zaočkovať. Ak však posledný termín nestihnú, dostanú sa za mreže. Očkovanie proti obrne je jediným, ktoré vyžaduje belgické právo, a výnimky sú prípustné iba v prípade, že dieťa môže mať na vakcínu negatívnu reakciu. (Objav vakcíny odstránil obrnu z Európy a jedine zákon v Belgicku očkovanie vyžaduje,“ uviedol lekár Victor Lusayu, vedúci medzinárodného vakcinačného centra v Belgicku).

Práve to, na čo sa tento „expert“ odvoláva je pre všetkých ľudí „memento mori“… Dr. Jonas Salk – autor prvej masovo nasadzovanej vakcíny proti detskej obrne – na otázku, aká bezpečná je jeho vakcína, odpovedal takto: „Otázka, aká je bezpečná, je bezpredmetná. Vakcína je bezpečná, a bezpečnejšia ako bezpečná už byť nemôže…“ Jeho vakcína následne nakazila desiatky miliónov ľudí „opičím“ vírusom SV-40 (ktorým bola kontaminovaná), ten vírus je spájaný so zvýšením rizikom rakovinových ochorení. Tento druh vedeckej arogancie nabáda skôr k zvýšenej obozretnosti, ako k presadzovaniu čo najväčšieho počtu vakcín ako povinných u čo najširšej skupiny obyvateľstva, ako sa to na Slovensku deje v poslednej dobe – vrátane snahy o presadenie povinného očkovania starších ľudí, úsilie o zavedenia povinného očkovania proti rakovine krčka maternice u dievčat, a v neposlednom rade úsilie o presadenie zmeny zákona, ktorý by umožnil neposlušných rodičov potrestať pokutou až 50.000 Sk za každé vynechané očkovanie!

(A teraz si to zrátajte – ak dieťa od narodenia až do plnoletosti má byť 22x očkované na rôzne choroby v zmysle našich zdravotníckych zákonov a nariadení… Žijeme v podivne krutej dobe, nezdá sa Vám?! – pozn. F. Š.).

Očkovanie proti pneumokokom vo svete

Dostupná vakcína, ktorá bola určená hlavne k prevencii ochorení u starších ľudí, nebola schopná vyvolať dostatočnú odpoveď imunitného systému u detí do 2 rokov veku…! Účinnú ochranu pre tieto deti priniesla až konjugovaná vakcína, ktorá bola prvýkrát zaradená do Národného imunizačného programu v USA v roku 2000…! Konjugovaná pneumokoková vakcína je (vraj – pozn. F.Š.) rokmi klinicky preverená vakcína – celosvetovo bolo už podaných viac ako 200 miliónov dávok. Konjugovaná vakcína proti pneumokokom chráni dlhodobo, tzn. preočkovanie po určitej dobe sa neodporúča… (prečo ? – pozn. F.Š.). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) deklarovala zaradenie očkovania proti pneumokokovým infekciám do kalendára očkovania ako najvyššiu prioritu pre Národné imunizačné programy vo svete… (Od 1. januára 2009 sa očkovanie detí upravilo. „Zaviedli sme tiež povinné preočkovanie v dospelom veku proti záškrtu a pre ľudí so zvlášť nebezpečným zamestnaním.“ Slovensko sa tak pričlenilo k viac ako 30 krajinám, ktoré majú toto očkovanie vo svojich Národných imunizačných programoch – upresnil Daniel Klačko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR, kandidát SNS na poslanca Európskeho parlamentu…).

Moderná medicína so svojimi vedeckými možnosťami kriví postoj ľudí k vlastnému zdraviu. Dôsledkom je naivita ľudí, ktorí bezhranične dôverujú lekárom namiesto toho, aby prevzali osobnú zodpovednosť za svoje zdravie. Hľadáme zdravie v syntetických liečivách, ale táto prax vedie k našej záhube. Odpoveď je jediná – namiesto liečenia sa doktori (nie lekári, lebo tí liečia) zaoberajú vypisovaním receptov na čo najväčší odber a predaj chemických liekov, očkovacích látok a chemoterapie… Nezdá sa vám, že práve tie chemické lieky sú prapríčinou chorôb ľudstva a regulácie obyvateľstva planéty ako si to naplánovala vládnuca elita sveta združená v „Rímskom Klube“…!

Štúdia Rímskeho klubu

(Svetová elita vedcov a politikov) Štúdia z roku 1968 tvrdila, že je nevyhnutné eliminovať populáciu planéty. Splnomocnenec Rímskeho klubu Dr. Aurello Peccei adresoval po zverejnení štúdie vláde USA niekoľko prísne tajných odporúčaní. Senátor Cooper k tomu povedal: „Hlavné odporúčanie spočívalo vo vývoji mikróbu, ktorý napadne imunitný systém, a tak nebude možné vyvinúť proti nemu vakcínu. Boli vydané príkazy vyvinúť mikrób a takisto vyvinúť liek a ochranné prostriedky. Mikrób sa mal rozšíriť prostredníctvom vakcín poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ochranné prostriedky mali byť zatiaľ určené len pre vládnu elitu. Liek mali poskytnúť ostatným až potom, keď elita rozhodne, že už umrelo dostatočné množstvo ľudí. Verejnosti sa oznámi, že bol vyvinutý nový liek (napriek tomu že už niekoľko desiatok rokov existuje). Tento plán mal byť nazvaný „Global 2000“. Existencia lieku a ochranných prostriedkov sú utajené, pričom Ministerstvo obrany USA poskytlo 10 miliónov USD, aby vytvorilo „syntetický biologický prostriedok, ktorý v prírode neexistuje a proti ktorému nie je možné nájsť prirodzenú imunitu.“

Následne prezident USA Jimmy Carter vydal „Globálnu správu 2000“, v ktorej vyzýval, aby svetová populácia bola do roku 2000 zredukovaná na dve miliardy ľudí… Nedávno však (hryzie ho svedomie…?!) o lekároch povedal: „Spolčení lekári dokázali zablokovať prístup k novým spôsobom liečenia oveľa lepšie, ako ktorákoľvek iná skupina.“

Hollywoodsky režisér a dokumentarista – Aaron Russo vyšiel na verejnosť s prekvapujúcim odhalením, že Nick Rockefeller pred ním osobne priznal, že nadácia ich rodiny vytvorila a financuje hnutie za práva žien, aby tak zničili rodinu, „že fundamentálnym cieľom globálnej elity je zredukovať počet obyvateľov tejto planéty a zvyšok ľudí očipovať…!“

Mali by sme vedieť, že lekári vôbec nemajú záujem chorobám prechádzať ani choroby liečiť a vyliečiť. Tento jednoduchý fakt dokazuje sen farmaceutického priemyslu a podvodníkov v bielych plášťoch – Rakovinu nechcú liečiť, ale „strážiť“ (pre biznis…)! O naše zdravie moderní lekári nemajú záujem. V ich záujme je, aby sme boli chorí, aby mohli predpisovať lieky, liečby, procedúry a výkony, za ktoré sú sami platení… Tak, ako právnici žijú vďaka sporom medzi ľuďmi, tak lekári žijú vďaka našim chorobám…!

„Aby mohli páchať tieto zločiny, využívajú farmaceutické korporácie labyrint plný vykonávateľov a spoluvinníkov vo vede, v medicíne, masmédiách a v politike.“ MUDr. Mathias Rath podal žalobu v mene Ľudstva celej planéty na Medzinárodný súdny dvor v Haagu – práve na tie inštitúcie a zodpovedné indivíduá, na ktoré sa tak naivne pýta doktor Bakoš…!

Väčšina nekonvenčných terapií sa líši od konvenčných v tom, že zohľadňujú najvyšší princíp „starej medicíny“: „Primum non nocere“ (predovšetkým neuškodiť). To znamená, že túto liečbu možno na rozdiel od chemoterapie – podávať zdravému človeku roky bez toho, že by musel na to zomrieť. To však nemôže nikto „normálny“ tvrdiť v prípade ožarovania alebo chemoterapie… Žijeme vo svete, v ktorom tí, čo sa usilujú o Svetovládu, našu slobodu, o naše životy, sami seba nazývajú humanistami – vo svete, v ktorom sa veľa zločincov v bielych plášťoch schováva za Hippokratovu prísahu…

Chemicko-farmaceutický kartel si už podmanil aj EÚ. V súčasnosti vedú svetový export farmaceutických produktov USA a Veľká Británia. Ich snaha na medzinárodnej úrovni viedla k preniknutiu do Európskeho parlamentu a zneužívaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších inštitúcií OSN. Keďže bol farmaceutický priemysel na Zemi odhalený ako organizovaný podvod „obchodu s chorobami“ – tak „biela mafia“ nasadila všetky páky k presadzovaniu globálnych zákonov na ochranu tohto priemyslu a zaistenie si celosvetovej trvalej kontroly nad ľudským zdravím…! Pre dosiahnutie svojho cieľa už nie je dôležitý spôsob, ako ho dosiahnu, či priamo alebo nepriamo – klasickými zbraňami alebo ekonomickými zbraňami pod záštitou hesla: „Čo nedobili naše tanky, to dobijú naše banky…“!

 


 

Znamenie Býka 21. 4. – 20. 5., vládnuca planéta Venuša

Býk je mierumilovný pokiaľ ho nenapadnú alebo nerozzúria. Ak ho vyprovokujú, zaútočí na každého nepriateľa. Má veľkú vitalitu a vytrvalosť, ale jeho energia neprichádza sama od seba ako u iných znamení. Vždy potrebuje podnet od iných osôb alebo podmienok mimo neho. Dojmy a skúsenosti z detstva sú nezmazateľné v živote a dôležité pre stvárňovanie charakteru dospelého jedinca.

Najvýraznejšou črtou povahy je, že húževnato sleduje svoj cieľ. Všetko, čo podniká, sleduje s veľkou rozhodnosťou. Pokiaľ ide o ľúbostné záležitosti, je schopný veľkej nežnosti a citu. Avšak v manželskom živote nie je vždy ľahké s Býkom žiť, lebo druhá strana nikdy nevie, čo ho rozzúri. Disponuje nekontrolovateľnými emóciami. Je krajne citlivý na psychické udalosti a emočné vplyvy svojho okolia.

Keďže je nevedomky ovplyvňovaný myšlienkami iných, Býk by mal dôležité rozhodnutia robiť vtedy, keď je sám – na prechádzke v prírode. Nikdy by nemal podceniť infekciu hrdla a priedušiek, inak sa takýto stav stane chronickým. Mnohým zdravotným ťažkostiam môže zamedziť alebo ich napraviť správnou diétou. Nadváha má za následok ťažkosti s krvným obehom. Napr. zlosť, disharmónia a nepríjemné rozhovory počas jedenia, spôsobujú psychosomatické choroby, vrátane vredov a problémov so žlčníkom.

Dôležitá pre Býkov je bunečná soľ síran sodnatý. Je potrebný pre kontrolu množstva vody zadržovanej v tele. Jej nedostatok spôsobuje opuchy tkanív. Potraviny, ktoré obsahujú túto soľ sú: špenát, biela repa, uhorky, karfiol, cibuľa, kapusta, tekvica, reďkovka. Treba tiež dbať, aby potrava obsahovala dostatok jódu (pre správnu funkciu štítnej žľazy) a vitamíny A a E.

Zdroj: Astro-tabu.sk

Knihy o očkovaní a obchode so zdravím

Predchádzajúce časti

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 115 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme