Duchovný rozvoj XVIII. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Následky očkovania sú
– nevyliečiteľné choroby a závislosť na terapiách.
Každá vláda sa očkovaním dopúšťa ťažkého etického a politického prehrešku voči svojim obyvateľom!“
– prehlásil otvorene na sympóziu konanom 17. a 18. 3. 2007 v Drážďanoch na tému „Očkovanie“ – (Dr. Kris Gaublomme, lekár, homeopat z Belgicka, a Dr. Rolf Kron, pediater, praktický lekár, homeopat z Kauferingu).

Z tohto sympózia vyplynuli aj pre Slovenskú republiku – Ministerstvo zdravotníctva dôležité fakty, ktoré by mali byť okamžite riešené! Na Slovensku sa stále povinne očkujú novorodenci proti TBC ešte pred odchodom z pôrodnice! V Nemecku sa už cca 20 rokov toto očkovanie neuskutočňuje (ani neodporúča). Stála očkovacia komisia (Ständige Impfkomission) očkovanie proti TBC zrušila s odôvodnením, že neposkytuje dostatočnú ochranu a môže mať vážne vedľajšie účinky!

Lekári v Nemecku zarábajú až 1/3 svojho platu za očkovanie, pričom 600 detí zomrie ročne v Nemecku na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčiat), ale tieto úmrtia nikto nedáva do spojenia s očkovaním…! Očkovacia vízia farmaceutického priemyslu je: Stále vyšší počet vakcín v jednej dávke a v jednoduchej podobe, napr. orálne či vstreknutím do nosa atď. Očkovanie pred chorobou nechráni! Práve po očkovaní môžu na túto chorobou ochorieť, kvôli ktorej boli ľudia očkovaní! Ako by aj mohlo očkovanie niekoho chrániť, keď sú vakcíny kultivované v takých tkanivách, ako sú obličkové bunky opíc, králičie a psie mozgy, konská, či fetálna teľacia krv, kuracie embryá, aj v pľúcnom tkanive ľudských plodov a obsahujú obrovské množstvo prídavných látok. Za normálnych okolností sa ľudské telo stretáva s cudzími, zvieracími bielkovinami iba prostredníctvom zažívacieho traktu; keď sa ale tieto proteíny vstreknú priamo do krvi, môžu spôsobiť v tele očkovaného jedinca ďalekosiahle škody. (Podľa p. Anity Petek existuje aj vakcína, v ktorej je 100 aditív.)

 

Hlásenia nežiaducich reakcií po očkovaní:

Priama reakcia (3-5 dní), 70%, neskoršia reakcia (5. deň – 9. týždeň), 30% nepreukázateľné reakcie po rokoch až desaťročiach 0%. To, že reakcia na vakcínu môže nastať až po dlhej dobe, dokazuje napr. fakt, že inkubačná doba k rozvinutiu reakcie na vakcínu Hib je 280 dní – po tak dlhej dobe však nikto už nedáva reakciu do súvislosti s očkovaním…

Súkromná štatistika Dr. Krona vedená v rokoch 1996 – 2006 z jeho lekárskej ordinácie: 3/4 prípadov ľudí, ktorí mali reakciu na očkovanie Hib, sa tieto reakcie prejavili ako (alergie, senná nádcha až astma, zápal spojiviek, zápal stredného ucha, zápal dutín, zápal pľúc. 58 prípadov jeho pacientov vo veku 12-73 rokov malo ťažkú reakciu po očkovaní – niektorí ochoreli napr. na sclerosis multipla – roztrúsená skleróza).

Kontraindikácie pred očkovaním:

Ťažká dermatitída, ťažká reakcia po predchádzajúcom očkovaní. Dr. Kron odporúča rodičom, ktorí chcú očkovať svoje deti – neočkovať ich pred 2. rokom, pokiaľ sa vyskytlo neurologické ochorenie a problémy s imunitou. Neodporúča očkovanie pred 2. rokom života v týchto prípadoch: (problémové tehotenstvo, ťažký pôrod, problémy s dýchaním, alergie, koliky spôsobené mliekom, hypotónia/hypoaktivita, neurologické choroby, autizmus, duševné poruchy, hydrocefalus, motorické poruchy, atopické syndrómy, autoimunitné choroby, kŕčové ochorenie…

Občania na Slovensku majú tiež osudové skúsenosti s očkovaním u svojich detí, u seba, alebo v rodine, kde sa vyskytuje vážne zaťaženie – autoimunitného ochorenia, rakovina atď. V platnosti sú dva protirečiace si zákony týkajúce sa priamo očkovania – jeden ukladá povinnosť chrániť zdravie národa tým, že sa zamedzí šírenie infekčným ochoreniam, druhý zase presne vymedzuje stavy, pri ktorých sa očkovať nemôže – avšak, iba v prípade, že sa u dieťaťa zistí zlý imunologický nález, ktorý jasne poukazuje na to, že by jeho organizmus na očkovanie reagoval negatívne – vtedy sa môže odporučiť neočkovať…!

Uvádzam konkrétny prípad dieťaťa, ktorý som krok za krokom rozmotával – vinou lekára bolo ťažko poškodené už pri pôrode:

Hovorí matka: Lekár sa rozhodol odrodiť ma, ešte počas svojej služby! Preto mi dal „vyvolávačku“ (syntetický oxitocín) – ten zostane v tele matky aj po pôrode a neskôr vyvoláva nespavosť, migrény a je otázne, či vôbec bude schopná kojiť ! O tomto dôležitom a nežiaducom účinku lekár matku neinformoval (z medicínskeho hľadiska však na to nebol žiaden dôvod, iba jeho osobný záujem – odrodiť matku čím skôr – to bola jeho prvá profesionálna chyba – pozn. F.Š.).

Anamnéza matky: Lekár vedel, že prekonala „Exitus fetus mortus“ s následnou interrupciou, preto nemal urýchľovať pôrod (tu sa dopustil druhej profesionálnej chyby – pozn. F.Š.).

Rodila som v epidurálke: – epidurálna anestézia spôsobí znecitlivenie nervových senzorov v panve… Ak sa pôrodník po „vyvolávačke“ rozhodol odrodiť matku v PEDA – musel tušiť, že niečo nebude v poriadku,s tým však rodičku neoboznámil! Ešte stále mal možnosť bez problémov ukončiť pôrod cisárskym rezom, (a to bola jeho tretia a zásadná profesionálna chyba – pozn. F.Š.!).

Dieťa som nevládala vytlačiť, a keď pôrodník uvidel modrú hlavičku, tak už ťahal, ako sa dalo… Syn mal 2-krát obtočenú pupočnú šnúru okolo krku, stlačil mu hlavičku a poranil pravé rameno, krčnú chrbticu a miechu… Vážil 4.150 gramov a meral 54cm. Syndróm tzv. modrej masky je drobné krvácanie do podkožia tváre dieťaťa spôsobené stázou krvi – často v dôsledku obtočenej pupočnej šnúry okolo krku. Môže však vzniknúť aj vtedy, keď okolo krku nie je obtočená pupočná šnúra – ak „druhá doba pôrodná“ trvala dlhšie pre veľký plod, slabé tlačenie rodičky, krátke kontrakcie maternice (preto musí byť pôrod ukončený cisárskym rezom – pozn. F.Š.).

Matka ďalej hovorí: – „… deckárky ho nevedeli oživiť, ešte tam bol môj anestéziológ, ktorého rýchlo zohnali a jemu sa syna podarilo intubovať a oživiť (čo trvalo viac ako 5 minút…). Po oživení mal hneď kŕče a plač, ktorý sa vraj podobal kriku – sestričky povedali, že to nebol normálny plač! Tieto kŕče boli spôsobené z poruchy vedomia, následkom metabolických zmien, ktoré vyvolali panický krik ako sprievodný znak prvého pľúcneho nádychu! U Paľka sa Mohla sa vyskytnúť aj porucha dýchania kvôli prehltnutiu plodovej vody do dýchacích ciest alebo nedostatočné vyprázdnenie pľúc od plodovej vody kvôli chýbajúcemu tlaku v pôrodných cestách…! Telo matky v pôrodných bolestiach vylučuje adrenalín a tým aj dieťaťu pomáha prekonať bolesť z pôrodu. Vylúčená sústava hormónov (catecholamin, adrenalín, oxytocín) pri prirodzenom pôrode (chemicky neovplyvňovanými kontrakciami), chráni dieťa aj po pôrode, pretože spustí u neho imunizáciu, dokončenie vývoja pľúc a ďalšie ochrany… Ak však chýbajú uvedené hormóny pri pôrode – vzniká nedostatočné prekrvovanie mozgu, dieťa prichádza o krv a nasleduje trauma (to sú nežiaduce účinky pôrodov v PEDA – pozn. F.Š.).

Dotyčný lekár pri pôrode musel byť mysľou totálne mimo, keď mu nič nehovorili medicínske indície, že matka rodí na hranici potermínovej tehotnosti, teda plod bude väčší – nad 4.000 gramov, plodovej vody menej a placenta „prezretá“, dieťa môže mať problémy s dodávkou kyslíka a ten sa môže začať „dusiť“ (hypoxia). Zabudol tiež, že vtedy je dieťa viac ohrozené pôrodným traumatizmom a častejšie sa pri pôrode poraní kľúčna kosť (fractura claviculae), ramenná kosť (fractura humeri), alebo sa porania aj nervy ruky plodu (paresis plexus brachialis). Pôrod pliecok (ramienok) veľkého plodu môže byť totiž komplikovaný zaklinením predného pliecka za lonové kosti (dystokia ramienok), čo môže mať za následok vyššie spomenuté poranenia, alebo aj smrť plodu udusením! (Každá trauma, ktorú dieťa prežije v pôrodnici – ovplyvňuje jeho psychický aj fyzický vývoj po celý jeho ďalší život – pozn. F.Š.!).

Moje zistenia: Z prepúšťacej správy z pôrodnice a materiálov z vyšetrení v nemocniciach vyplýva jednoznačne, že lekár – pôrodník zvolil nesprávny postup pôrodu, a mal ho ukončiť cisárskym rezom… V podstate sa naň „pripravoval“ (podanie „vyvolávačky“ a epidurálky). Pôrodník si uvedomil chyby, ktorých sa dopustil a chcel ich zaretušovať, lebo v prepúšťacej správe vyplnil: Apgar skóre: 01-02-06 (hodnotenie v 1-5-10. minúte po narodení). Priebeh pôrodu: Spontánny. Hlavná indikácia: Prostaglandíny, Placenta: 550 g a infarkty, to znamená nedokrvenie, nedostatok kyslíka a živín, čo býva príčinou poškodenia plodu – najcitlivejšími orgánmi sú mozog, srdcový sval, obličky, ale môžu to byť aj črevá a pečeň…). Doba trvania pôrodu: 18,5 hodiny. (Veľký plod je však pri dlhotrvajúcom ťažkom pôrode ohrozený nielen nedostatkom kyslíka, ale aj vznikom pôrodného traumatizmu – krvné výrony, pôrodný nádor – syndróm modrej masky, zlomeniny kľúčnej kosti atď.) Preto je dotyčný lekár osobne zodpovedný za stav, v ktorom sa dnes toto dieťa nachádza – pozn. F.Š.).

Odysea matky a dieťaťa:

Z Vranova nad Topľou po pôrode synčeka previezli na JIS-ku do Humenného a mali sme čakať či prežije… V inkubátore bol 2 týždne, prekonal zápal pľúc, diagnostikovali mu opuch mozgu a krvácanie do pravej nadobličky. V 15. deň po narodení bol v (ne)zmysle „zákona“ zaočkovaný vakcínou BCG – v takom vážnom stave ?! Po troch týždňoch nás pustili domov a začalo sa neskutočné trápenie – nespali sme, nevedel sa napapať, kŕmila som ho po kvapkách…

(Žiaľ, matka odovzdala synčekovi aj v tých kvapkách materského mlieka „chemické drogy“, ktoré sama dostala pri pôrode a potvrdila sa neschopnosť dojčenia – pozn. F.Š.). Dostali sme sa do Košíc, kde synovi diagnostikovali epilepsiu, a nasadili mu kortikoidy (to sú veľmi nebezpečné syntetické hormóny – pozn. F.Š.).

Medzitým sa rodičia presťahovali. Z nemocnice v Nitre, keď mal syn 3 mesiace, nás poslali do Prahy, fakultnej nemocnice v Motole, kde po rôznych vyšetreniach nenašli príčinu strhávania (febrilné kŕče), a záchvaty sa ešte zhoršovali… Naordinovali mu brať 2x týždenne injekcie Cerebrolyzín (peptidový preparát aminokyseliny z bravčového mozgu – preto napr. v Anglicku ho neordinujú z etických dôvodov). Tieto injekcie väčšinou podporujú vznik epileptických záchvatov v neskoršom veku, poruchu funkcie obličiek, agresivitu, zmätenosť, nespavosť, apatiu, triašku (všetky tieto symptómy dieťa stále má). Po prvých dávkach síce dieťa akoby ožilo – začne sa viac hýbať, zaujímať o všetko a podobne… Potom je to už o ničom, ak má trvalé zmeny na mozgu a výboje boli pozorované už predtým pri vyšetrení EEG. V prepúšťacej správe z nemocnice v Motole je napísaný jasný zákaz očkovania! Avšak, napriek zákazu, chlapca o 3 mesiace zaočkovali vakcínou DiTePe (vedľajšie účinky: neutíšiteľný krik, hydrocefalus a spastické stavy, poruchy inteligencie vysokého stupňa, mozgovo-organické záchvaty prechádzajúce do epileptických kŕčov, neuritídu zápal nervu, prípadne ochrnutie očných svalov, ohluchnutie, kolaps krvného obehu…). V ten istý deň ho očkovali aj proti hepatitíde typu B. A o ďalšie nie celé dva mesiace ho preočkovali znovu týmito vakcínami… Keď sa nám to nepozdávalo, napísala mi matka, tak sme vybavili všetky vyšetrenia na Kramároch v Bratislave – tu nám potvrdili, že náš synček epilepsiu nemá!!!

Febrilné kŕče nie sú epilepsia! Vznikajú pri rozličných vírusových alebo bakteriálnych infekciách, najmä infekciách horných dýchacích ciest. Môžu sa vyskytnúť do 3 dní po vakcinácii DTP (diftéria-pertussis-tetanus ), pričom riziko je vyššie pri neskorom začatí očkovania touto vakcínou (po 10. mesiaci veku). Febrilné kŕče sa môžu opakovať u deti, ktoré mali problémy okolo pôrodu (napr. asfyxia novorodenca) To nie je choroba, ale súbor príznakov, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi ochoreniami matky, plodu, placenty, pôrodnými komplikáciami, alebo krvácaním do mozgu, ak sa vyskytnú v prvom roku života, čo je aj prípad tohto dieťaťa. (To je smutný prípad ako funguje „vedecké liečenie“ doktorov – „obchodníkov“, ktorí tohto chlapca – dnes má 8 rokov, zmrzačili svojou „negramotnosťou“ na zvyšok jeho života – pozn. F.Š.).

Imunitný systém:

Ten sa vyvíja cca do 3. roku veku dieťaťa – preto je vedeckým a medicínskym nezmyslom tvrdenie lekárov a dirigizmus štátneho zdravotníctva, že vakcíny posilňujú imunitný systém – je to presne naopak! Od samotného vzniku vakcín sú tieto založené na bludoch. Je nesporne dokázané, že vakcíny sú nebezpečné a toxické! V máloktorých štátoch sú už vakcíny povinné zo zákona. Ortodoxné medicínske kapacity v SR (slúžiace farmaceutickým kartelom) to dobre vedia, ale aby boli nemocnice a lekári na Slovensku chránení voči právnym krokom poškodených detí a občanov, nezahrnuli túto zmenu vyhlášky do Zákonníka, čím sa tak nestala platnou! Zdravotné ustanovizne sú si vedomé toho, že väčšina občanov na Slovensku sa nedozvie pravdu, – teda, že očkovania nie sú povinné…! Zákon o očkovaní bol tak prešpekulovaný, aby občania nepovinne svoje deti očkovali, avšak v domnienke, že svoje deti očkujú povinne na základe zákona…!

Občania a matky Slovenky!

Konečne si uvedomte, že legislatívna povinnosť je jedna vec, a zodpovednosť rodiča za svoje dieťa je vec druhá — pričom zodpovednosť za očkovanie, za odporúčané vakcíny ŠÚKL, ani následky za nesprávne kroky v tomto smere, čiže za poškodenie ľudí – štát Slovenskej republiky nezodpovedá, ale samotný rodič ?! Tak sa prosím podľa toho zariaďte…!

(Prečo žiadna politická strana, politik, či poslanec doposiaľ v parlamente SR nepredložil k schváleniu návrh zákona na zriadenie fondu pre odškodnenie postihnutých detí a rodičov, ako je tomu v iných štátoch sveta a EÚ…,- že by mlčanlivosť a tichý súhlas už boli zahrnuté v bonusoch, ktoré dostávajú lekári, ich nadriadení, poslanci, jednotlivé strany či štátni úradníci zodpovedných rezortov?! – pozn. – F.Š.).

Obete povinnej vakcinácie sa v iných štátoch sveta odškodňujú…
Napr. v USA od roku 1986 platí program pre odškodnenie obetí vakcinácie tzv. The National Childhood Vaccine Injury Act (Zákon 42 U.S.C. §§ 300aa-1 to 300aa-34). Cez tento program sa doteraz vyplatila obetiam vakcinácie suma cca jedna miliarda dolárov…

EMEAEMEA – Európska lieková agentúra schválila novú heptavalentnú konjugovanú pneumokokovú vakcínu PCV7 licencovanú v USA a Kanade. Je presadzovaná obrovskou reklamnou kampaňou ako „zázračný liek“ a mala by chrániť pred chorobami ako sú: zápal pľúc, stredného ucha, mozgových blán, mozgových blán, ktorá môže viesť až k sepse (otrave krvi) a následnému poškodeniu orgánov. Vakcína obsahuje desať sérotypov, ktoré sú zodpovedné za 58 až 90 % prípadov invazívnych pneumokokových ochorení u detí vo veku do piatich rokov. V súčasnosti používaná vakcína obsahuje sedem sérotypov. EMEA vakcínu odporúča zaradiť do očkovacieho kalendára dojčiat a malých deti do 2 rokov, a tak ju od roku 2009 „povinne“ zaradili aj na Slovensku…! Výsledky štúdie, ktorá sa uskutočnila v desiatich krajinách sveta, vrátane Slovenskej a Českej republiky „dokázali“, že vakcína poskytuje ochranu pred vyššie uvedenými chorobami… Na nebezpečnú pneumokokovú meningitídu u nás ochorie ročne priemerne 18 detí do 5 rokov, na pneumokokovú sepsu 122 detí a na pneumokokový zápal stredného ucha až 35 tisíc detí…(?!) (SITA, Bratislava 6. apríla)

Právo odporúčať verejnosti očkovanie

Si privlastňuje vláda, ministerskí úradníci a mnohí lekári, lebo tak im to diktuje predovšetkým loby farmaceutického priemyslu – FDA, WHO, EMEA… Ak teda tieto inštitúcie nejaký liek schvália, považuje ho aj ŠÚKL automaticky za bezpečný! Pritom reč „bielej mafie“ je však v prenesenom slova zmysle veľmi jasná a striktná: „Rodičia, – vadí vám, že do vašich detí picháme vírusy a baktérie (navyše aj rôzne geneticky mutované), hoci päť chorôb naraz?! Nehnevajte sa, ale vy tomu vôbec nerozumiete! Ste iba rodičia – laici, neštudovali ste medicínu, tak nemáte do toho čo hovoriť…! Sem tam síce môže dôjsť očkovaním k poškodeniu zdravia, k zmrzačeniu, aj k smrti, ale to je len vrchol veľkého ľadovca preventívne dobre opatrených detí proti nákazlivým chorobám…“

Nakoľko štát reguluje so Slovenskou lekárskou komorou poisťovací trh, tak nahráva veľkým a silným farmaceutickým firmám a – cestu k racionálnemu chápaniu očkovania blokuje, čím vytvára podhubie, aby k povinnému očkovaniu pribúdali ďalšie…! Najnovším príkladom je očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, – k platenej reklame očkovacích sér v televízii a rozhlase sa prepožičiavajú dobre platení hygienici v štátnych službách a pomáhajú vymývať mozgy obyvateľstvu tak dôkladne, že sa ľudia budú báť vstúpiť do lesa bez „preventívnych“ injekcií…! Očkovanie je pre farmaceutický priemysel, lekárov bez svedomia a zodpovednosti, pre politikov a všetkých, čo nás chcú ovládať a bez problémov nám vládnuť… Očkovanie vytvára dobrý základ pre to, aby občania boli celý život závislí na „zdravotnej starostlivosti štátu“… Chorý človek, ktorý nevie, čo je to byť celkom zdravý, plný vitality a síl – ten proti ničomu neprotestuje a ľahko sa dá manipulovať…

 

Čo sa skrýva za týmto jednaním?

Ak by boli občania z kompetentných miest o škodlivosti očkovania informovaní, namiesto strašenia – farmaceutické kartely a lekári by prišli o veľký a istý zárobok…! Preto je lepšie strašiť aj tým, že teroristi majú biologické zbrane s rôznymi chorobami – a najlepšou ochranou pred tým je samozrejme očkovanie. Všeobecne si len málokto uvedomuje, že očkovaní ľudia sú vlastne bacilonosiči! (Napr. vojaci z NSR a USA boli očkovaní proti čiernym kiahňam, keď vraj išli „oslobodzovať“ Irak… Predtým si však dávali zmraziť svoje spermie, pretože vakcína nebola vyskúšaná a mala nebezpečné vedľajšie účinky – z tých ľahších to bola neplodnosť…). Očkovanie je obrovský biznis – veľmi lukratívne odvetvie tzv. „modernej medicíny“. Doktori (šarlatáni – nie lekári, lebo tí liečia), ktorí sa najviac zasadzujú za očkovanie, sú podporovaní a dotovaní práve firmami, ktoré vyrábajú vakcíny – platia im kongresy, prednášky, sympózia, dovolenky, vyrábajú im počítačové programy atď. (Páni doktori, poslanci, štátni úradníci, prečo sa neočkujete sami proti nebezpečným vírusom, ktoré sa vám zažrali do mozgov a vyvolávajú chorobnú chamtivosť na úkor národa…?! – pozn. F.Š.).

Farmako-terorizmus útočí na imunitu a pankreas

Za očkovanie Dultavaxom (Polio vírus), Prevenar, Pneumo 23 (pneumokok), by mali začať procesy podobné Norimberským, pretože ide o násilnú genocídu…! Multimiliardové zisky z predaja vakcín Dultavax neberú ohľad na nežiaduce účinky, ktoré potenciujú cukrovku a prinesú „kolegom genocídy“ ďalšie multimiliardové zisky z predaja inzulínu…! Uvedené obchody s Dultavaxom aj Inzulínom sú tiež dôležitým nástrojom tvorby HDP mnohých krajín sveta, nehľadiac na spôsobovanú genocídu, ktorá je mnohým vládam odporúčaná WHO v rámci „humánnej“ strašiacej kampane o chorobách zapríčinených polio-vírusom. Preto existujú propagačné agentúry WHO a jej podobné – preto existujú ministerstvá zdravotníctva, aby napĺňali rozpočty krajín aj prostredníctvom predaja Dultavaxu a jeho nežiaducich účinkov, ktoré neskôr zabezpečia ďalšie obchody s inzulínom. Preto sa natáčajú miliónové filmy a seriály rôzneho žánru, ktoré tvoria srdcervúce kladné image zdravotníkov, dotované finančníkmi ovládajúcimi farmako-kartely, aby svetová mienka bola na strane výroby a použitia vakcín. Toto je však farmako-terorizmus za spoluúčasti WHO aj mnohých vlád, kde prevláda enviromentálno-imunitná negramotnosť a absencia vnútornej kultúry. Ide o genocídu, žehnanú vládami mnohých krajín sveta, vrátane Slovenska! Cely zdravotnícky systém na Slovensku (považuje viac ako polovica občanov) za prehnitý a skorumpovaný a je v rukách korporácií. Veď ako je možne, že legislatíva povoľuje vlastniť či spolu-vlastniť zdravotnú poisťovňu na jednej strane a zdravotnícke zariadenie a lekáreň na strane druhej?! (to nie je konflikt záujmov?!)?.

Korupcia funguje nasledovne: pacienti podplácajú lekárov, lekári, dávajú úplatky úradníkom zo zdravotných poisťovní, výrobcovia a distribútori liekov podporujú tzv. kongresovú turistiku lekárov. Farmaceutickí díleri a obchodní zástupcovia, rozdávajú nemocniciam vzorky liekov zadarmo…

Najsilnejšou lobingovou organizáciou v SR – je SLK, ktorej plynú peniaze z každej jednej lekárne na Slovensku. Lekárnici veľmi radi a ochotne platia mesačné poplatky tejto organizácii, ktorá má nesmiernu kapitálovú silu na to, aby hociktorého ministra zdravotníctva umlčala ak nejde v ústrety… Nielen farmaceutické giganty sa na úbohom slovenskom národe nabaľujú, ale zároveň si zvyšujú svoj majetok aj majitelia lekárni, všeobecní a špecializovaní lekári, najmä internisti… Občania, prestaňte podporovať tento systém – nenechajte sa očkovať, a pri každom nachladnutí si nanútiť kopu drahých antibiotík – sebe tým vôbec nepomôžete, ale ničíte si imunitu a umožňujete iným na úkor svojho zdravia dosahovať rozprávkové zisky!

Naopak, každoročne si žiadajte výpis zo svojej zdravotnej poisťovne, koľko a akých liekov bolo na vaše meno z poisťovne vyššie uvedeným lekárom zaplatené (výpis mnohých určite prekvapí)! Súčasný stav pri schvaľovaní liekov je taký, že národné úrady chránia skôr producenta namiesto pacienta a schovávajú sa jeden za druhým, vrátane populistických politikov, ktorí nás opantávajú rečami o bezplatnej lekárskej starostlivosti, pokiaľ budeme voliť práve ich stranu… Tak sa nečudujte, že máme tak vysoké dane – keď ste odovzdali zodpovednosť za svoje vlastné zdravie vláde a „doktorom“! Všeobecne síce poznajú množstvo faktov o najrôznejších chorobách, ale iba promile z nich vie ako liečiť… Preto je veľmi dôležité predchádzať chorobám a tým sa vyhnúť riziku pri styku s lekármi! Medicínska veda, lekári, zdravotníctvo a farmácia – celá „biela mafia“, sú ľudstvu dlžní povedať otvorene pravdu – uviesť veľmi veľa vecí zo svojich „praktík“ na správnu mieru – hlavne ich falošné mýty o chorobách, ktoré vedome udržiavajú pri živote – kvôli obrovským ziskom z predaja liekov… Ich syntetické lieky však ľudí neliečia ale otravujú a v podstate zabíjajú podľa intencií Rímskeho Clubu!

Znamenie Panny 24. 8. – 23. 9., vládnuca planéta Slnko

Sila tohto znamenia nie je v tele, ale v mysli a ich svetom je svet duchovný. Pokiaľ ide o reakciu na svet okolo a na udalosti, ktoré sa v ňom odohrávajú, sú Panny silne analytické, rezervované a obozretné. Aj ich prístup k manželstvu je často intelektuálny, čo ich partner neraz ťažko chápe. Nesebecká oddanosť domovu a rodine, ale aj morálna priamosť zväčša nahradí nedostatok romantiky. Majú dobre vyvinuté orgány chuti, zraku, sluchu a čuchu. Úžasná schopnosť pozorovať im umožňuje vidieť všetky ľudské nedostatky. Ak dokážu udržať na uzde svoje analytické a kritické schopnosti, podarí sa im pozdvihnúť sa na vysokú úroveň…

V opačnom prípade strácajú schopnosti radovať sa z krás života. Preto často mnohé Panny užívajú narkotiká. Na lásku a sex potrebujú voľný čas, ak si ho nájdu, potom sú veľmi náročné. Avšak zväčša sú oddané práci. Domáca disharmónia u ľudí Panny je prvoradým zdrojom choroby. Mali by si dávať veľký pozor na napätie, ktoré vyčerpáva ich brušné svalstvo a naopak, každé cvičenie a aktivita, ktorá by ho mohla posilniť alebo uvoľniť, pôsobí mimoriadne blahodarne.

Bunkovou soľou znamenia Panny je sulfát draselný, ktorý reguluje prísun a distribúciu olejov v tele a pomáha dodávať kyslík bunkám kože. Nedostatok tejto soli spôsobuje, že oleje sa stávajú viskóznymi upchávajú póry. Následkom sú kožné neduhy – akné, exémy, šupinatá koža. Potraviny, ktoré sú dobrým zdrojom sulfátu draselného sú: cigória, čakanka štrbáková, nelúpaná pšenica, ovos, raž, syry, mandle a nemastné hovädzie mäso. Jogurt podporuje rast žiaducích črevných baktérii. Dodáva organizmu už predtrávený proteín a B vitamíny. Ďalšie potraviny, ktoré uspokoja vaše potreby výživy sú: špenát, tekvica, melón, celer, citrusové ovocie, slivky, jablká, broskyne, datle a orechy – dobre požuvané.

Najhoršie je začať deň raňajkami bohatými na uhľovodany, ktorým sa zažívací systém ťažko prispôsobuje! K dobrému zdraviu patrí stav mysle, pohoda a uvoľnenosť pri jedení!

Zdroj: Astro-tabu.sk

Ďalšie časti seriálu Astromedicína versus vedecká medicína

Literatúra o medicíne a obchode zo zdravím

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 860 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array