Duchovný rozvoj XV. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Medicína, ktorá sa zaoberá iba fyzickým telom sa priveľmi vzdialila od svojho hlavného poslania – liečiť ľudí, lebo človek – to je predovšetkým duchovné pole. Lekár filozof je podobný Bohu…“
Hippokrates

Preto kedysi filozofia, náboženstvo a medicína tvorili jeden celok – jeden človek ovládal všetky tieto znalostí, a liečil. Dnes sa však medicína čoraz viac podobá náboženskému systému než vedeckému. Je to zmes hypotéz, ktoré sa študentom predkladajú ako nezvratné fakty, a oni to musia akceptovať. Už počas štúdia musia medici absorbovať kvantá cudzích myšlienok a starých postupov liečenia – podriaďovať sa často „pochybným, ale titulovaným autoritám“. Školská medicína je odbor ľudskej pýchy nad tým, čo vieme (alebo si myslíme, že vieme) a chýbajúcej pokory pred tým, čo nevieme s istotou a vôbec ani netušíme…


Súčasný svet je plný falošných filozofií, náboženských a politických ideológií. Keďže sa nedajú odstrániť racionálnou argumentáciou – ľudia sa ich držia, sú hluchí a slepí voči dôkazom jasnejším než slnečný deň… Čo stojí za takými názormi, čo si osvojujú celé národy, sociálne skupiny a navzájom sa utvrdzujú v ich pravdivosti v masmédiách či zvolávaných kongresoch, summitoch atď.?Lekári pichajú injekcie, operujú, predpisujú lieky, plnia inštrukcie „vrchnosti“ a vypisujú štatistické hlásenia. V tomto kolotoči sú v nezávideniahodnej pozícii, pretože ich majú úrady pod palcom, a liečiť musia tak, ako sa im prikáže. „Vedecká medicína“ neobnovuje zdravie, ale zakrýva chorobu tým, že presúva pôvodné symptómy ako záťaž na iný orgán! Medicínski špecialisti si tak pripisujú čiastkové úspechy, ale pacient putuje od jedného k druhému a nikdy nie je zdravý… A farmaceutické firmy už pri vývoji liekov vyvíjajú zároveň ďalšie lieky na choroby, ktoré tie ich prvé lieky spôsobujú. „Školská medicína“ nie je úplne exaktná veda a pracuje s teóriou pravdepodobnosti alebo prospechu väčšiny…

 

ID-100225593 (1)

obrázok so súhlasom holohololand / FreeDigitalPhotos.net

Najhlbší koreň chorôb a osudu ľudí je morálny postoj, vôľa a charakter človeka. Za každou fyzickou príčinou je vždy duševná príčina, a tú môže každý z nás ovplyvniť! Človek má aj tzv. astrálne telo – telo emócií, a každé citové pohnutie alebo silné prežívanie okamžite zasahuje životné procesy. Zreničky v očiach sa nám rozšíria nadšením alebo zúžia strachom, rozbúcha sa nám srdce, zatají dych, sčervenáme, zbledneme… Každému citovému hnutiu v duši zodpovedá vždy nejaký životný proces v tele. Niet emócie, pri ktorej by sa okamžite v tele nezačali syntetizovať príslušné látky a všetko by nezačalo prúdiť iným smerom… Napríklad: citové vzrušenie pri romantickej duševnej láske – nevinné uhľovodíky, ako cukor, sa začnú meniť najprv na srdcové glykozidy a iné aromatické látky spolu s tým, ako preniká astrálne telo hlbšie do fyzického a vášne hrubnú, tvoria sa postupne katecholamíny, steroidy, alkaloidy, oxytocín (hormón lásky – spôsobuje nielen podráždenie pohlavných orgánov pri súloži, ale tiež rozširovanie pôrodných ciest pri pôrode a dráždenie prsných bradaviek pri kojení). Teda vznikajú čím ďalej tým prudšie „jedy“… Ako funkcia duševného života sa tieto jedy v rozumnej miere tvoria stále a telo ich prirodzene odbúrava, ale prudkými vášňami sa môžeme aj doslova „otráviť“…

Každý z nás dostal do vienka pri narodení iné dary, každý má iné životné poslanie. (To všetko máme zakódované v osobnom – radix horoskope). Ak však človek robí to, čo robia druhí (nasleduje „uniformitu“, dogmu, ideológiu), ale nie to, čo má robiť on, smeruje do problémov. Životný plán si človek (duša) zvolila „TAM“ – už pred počatím, a narodením. Pri narodení je už celý psycho-fyzický organizmus nastavený určitým spôsobom a je neskoro meniť smer. Začiatkom puberty potom príde ten dôležitý okamih, kedy sa mladému človeku začnú z vnútra vynárať ideály.

Hriech je v skutočnosti rozdiel medzí naším životným poslaním a tým, do čoho sme boli vmanipulovaní- teda čo naozaj robíme. A tak nesprávne využité či nevyužité dary sa obracajú proti nám, zaťažujú našu dušu karmou a oddeľujú nás od Stvoriteľa… Choroba je symbolicky zhmotnená vina. Čo v duchu zasievame, to nám v hmote dozrieva do plodov. Žiaľ, materialisticky zaťažený človek má sklon pozerať sa na všetko z hľadiska svojho malého „ja“ (ega), aby mu bolo „dobre“ tu a teraz. Už v škole učíme naše deti, že svedomie nejestvuje, že sú to len vzorce správania získané výchovou v rodine – politickou či náboženskou ideológiou podmienené dobovo a miestne, takže jedno svedomie možno vymeniť za iné, ak je to potrebné. A to je ten tragický omyl, od ktorého sa odvíjajú choroby. V konečnom štádiu sa somatizujú do diagnózy, ktorá je zhmotneným symbolom nesplnenej životnej úlohy. Človek sa najprv v duši nakazí určitými neresťami, a až potom bacilmi. Nákaza len zviditelňuje stav organizmu, ktorý bol už predtým vychýlený zo zdravej rovnováhy.

Astromedicína na rozdiel od „školskej medicíny“ oveľa jasnejšie ukazuje celostný pohľad na človeka…

Naše ego (Ja) je viazané na krv a jej teplotu – je spojené so živlom ohňa – nervovým a zmyslovým systémom, ktorého sídlom je hlava. Fyzické telo spája človeka s neživou prírodou – živlom zeme. Je zložené z rovnakých živlov ako svet nerastov, avšak jeho štruktúra je prispôsobená funkcii niesť duchovný a duševný obsah. Je najstaršou, a preto tiež najrozvinutejšou časťou človeka („…a urobil Stvoriteľ človeka z prachu zeme, vdýchol mu dušu života“. Genesis 2:7). Duch, duša a hmota nie sú od seba oddelené vákuom! Duchovný a duševný svet je vo vedomí prístupný imaginácii (obrazotvornosti). Astrálne telo je spojené so živlom vzduchu v hrudníku, kde sa nachádza rytmický systém. Éterické telo je spojené so živlom vody – systém látkovej výmeny a pohybu, jeho sídlo sa nachádza v brušnej dutine a končatinách. Má priamu súvislosť so zdravotným stavom, lebo toto vyžarovanie pôsobí ako prirodzená ochrana tela proti vonkajším vplyvom a tiež sa v tejto časti aury prejavia príznaky choroby ešte skôr, než sa choroba prejaví vo fyzickom tele.

Z týchto a ďalších poznatkov duchovnej vedy (astromedicíny) by mal vychádzať dobrý lekár pri svojom pohľade na každého pacienta. Pretože príčinou chorôb nie sú vonkajšie faktory (infekcie), ale neschopnosť človeka vyrovnať sa s nimi… Choroby nemajú materiálnu, ale duchovnú povahu. Pravou príčinou chorôb sú poruchy vitálnej sily („vitálnej esencie“). Choroby sú zápalové, nádorové, sklerotizujúce a spôsobujúce ochrnutie. Vznikajú poruchou niektorej zo štyroch základných zložiek tela. Choroba je nerovnováha tela – éterického, astrálneho a vlastného Ja (ego). Žijeme v 21. storočí, v dobe transplantácií orgánov, génového inžinierstva, a napriek tomu každoročne stúpa počet ľudí trpiacich na alergie, psychosomatické ochorenia a navyše sa nevieme účinne brániť ani najmenším votrelcom – vírusom. Máme množstvo špeciálnych vied – pomohli však človeku, aby spoznal sám seba, bol zdravší a stal sa lepším?!

Po stáročia je ľudstvu známe, že určité potraviny a liečivé rastliny pôsobia na naše telo pozitívne. Avšak „vedci“ veriaci chémii dlhé desaťročia pochybovali o účinku týchto rastlín. Konečne nastal zlom – zeleninám a ovociu s liečivým účinkom sa prikladá čoraz väčší význam nielen v alternatívnej, ale aj v klasickej medicíne. Ich pravidelnou konzumáciou môžeme prispieť k svojmu zdraviu aj vďaka špecifickým liečivým účinkom toho-ktorého druhu bez hltania „chemických multivitamínov“ – dnes tak široko ponúkaných a drahých prípravkov. Moderná veda konečne posudzuje liečivé rastliny z hľadiska ich obsahových látok a skúma tisícročné skúsenosti ľudového liečiteľstva, zhodnocuje ich účinky a overené zavádza do praxe. Popri chemických liekoch, chemoterapii a ožarovaní začali budovať aj vedecky zdôvodnenú fytoterapiu – liečbu rastlinami. Ten úžasný pohľad do minulosti civilizácií potvrdzuje súčasná veda o výžive krok za krokom, že to, čo bolo nazvané ako „Doktrína znamení“, je až neuveriteľne správne! Potvrdzuje sa, že každá zelenina či ovocie má vzhľad, ktorým sa podobá niektorému telesnému orgánu, alebo hrá dôležitú psychologickú funkciu. Táto matrica daná na počiatku Stvoriteľom je pre človeka znamením, aký úžitok mu potravina prináša.

Stvoriteľ povedal: „Dal som vám rôzne zelené byliny a rastliny so semenami na celej Zemi, a každý strom, ktorý ma ovocie a semená, tiež všetky živočíchy, v ktorých je duša živá, čo sa pohybujú na zemi a vtákov vo vzduchu – dal som vám ako pokrm…“. (Genesis 1:29,30)

Zdravá strava je založená na živých produktoch. Nie je to teda o kalóriách, ale o životnej sile. Čerstvé ovocie a zelenina obsahujú svetlo a svetlo znamená životnú silu. Pozitívne myslenie a predstavy sú dôležité – podstatné je aj odhodlanie bojovať! Preto od pochopenia príčin a súvislostí prepuknutia choroby závisí naše trvalé uzdravenie. Cez ochorenie nám chce totiž jedna zložka ľudskej bytosti napovedať, kde robíme chyby v myslení a cítení… Ak teda zídeme zo správnej životnej cesty, takýmto spôsobom nás dokáže zabrzdiť a donúti nás pozastaviť sa a rozmýšľať, pretože pri ochorení musíme vonkajší svet vypustiť z nášho vedomia a začať sa starať o seba samých. Vedeli to i prastaré rozvinuté kultúry a dnes moderní psychoterapeuti a lekári opäť objavujú toto poznanie…

MrkvaUž starovekí učenci ospevovali mrkvu, pretože prospievala dobrej nálade a tráveniu. Koreň mrkvy je bohatý na vitamíny A, B a C, D, E a K, provitamín A, vysoký obsah sacharidov, z minerálov sú to vápnik, draslík, sodík, horčík, železo, fosfor, kremík, síra. Mrkva znižuje cholesterol, predchádza zápche, pomáha pri kožných chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu, chráni zrak. Znižuje riziko rakoviny pľúc. Jednoduchý spôsob, ako znížiť hladinu cholesterolu v krvi. Je vynikajúcou regeneračnou potravinou, ak sa človek cíti vyčerpaný alebo sa zotavuje.

Plátok mrkvy, vyzerá ako ľudské oko – je v ňom vidieť zreničku, dúhovku aj lúčovité linky… A dnešná veda skutočne dokázala, že mrkva zvyšuje cirkuláciu krvi v oku a funkciu očí – priaznivo ovplyvňujú ostrosť videnia a schopnosť za šera lepšie vidieť. Každý deň jedzte 2 mrkvy, alebo vypite pohár čerstvej šťavy. Pôst s mrkvovou šťavou v priebehu 1 alebo 2 dní je veľkou detoxikačnou terapiou pečene. Viac vitamínu A (karoténu) sa uvoľňuje pri spracovaní mrkvy, než pri hryzení v surovom stave. Pri strúhaní to je 36 %, pri tepelnej úprave až 60 %, kým pri jedení celej surovej mrkvy len 5 %. Ak si dávate čerstvú mrkvovú šťavu, vmiešajte do nej aj lyžičku panenského oleja, vďaka ktorému sa karotén v tele lepšie využije. Na liečebné účely sa používa dozretý koreň mrkvy – jej obsah vitamínov a provitamínov A, C, B-komplex. V mrkve nájdeme aj cukor, silicu, pektíny a farbivá. Ďalej sa dokázala jej účinnosť proti črevným parazitom, podporuje aj vylučovanie moču. V detskej výžive preberá funkciu dietetika pri liečbe porúch trávenia. Mrkvová šťava je osvedčeným prostriedkom proti zápalom mandlí u detí. Štandardne sa odporúča zjesť minimálne jednu karotku denne, alebo deci mrkvovej šťavy, čím predídete napríklad rakovine pankreasu, čo potvrdil už nejeden výskum. Počas gravidity môžete vypiť aj dva litre, pomôže k ľahkému pôrodu a šťava prospeje aj dieťatku. Mrkva neutralizuje voľné radikály, vďaka ktorým odvádza toxíny z tela, a tak sa v tele nevytvárajú karcinogény. Pektín v mrkve sa stará o trávenie, vyprázdňovanie a upokojuje črevný trakt. Konzumácia surovej mrkvy znižuje hladinu cholesterolu, jej šťava napomáha v liečbe tuberkulózy, migrény, infekčných ochorení, reume a pri ochoreniach kože.

RajcinyMajú rôzne liečivé účinky, pomerne silný antibiotický a močopudný účinok. Znižujú obsah cholesterolu v krvi, pôsobia protiskleroticky, zlepšujú tvorbu hemoglobínu a pôsobia na stimuláciu imunitného systému. Posilňujú činnosť pečene a srdca a účinkujú ako prevencia rakoviny. Najvhodnejšia forma užívania je čerstvá šťava (denná dávka asi 3,5 dl). Pozor! Pacienti s artritídou alebo dnou môžu reagovať na užívanie paradajok zhoršením svojho stavu.

Plátok paradajky, má štyri komory a je červená – presne tak ako srdce človeka. Všetky výskumy dokazujú, že rajčiny sú tou pravou potravinou pre srdce a krv. Paradajky povzbudzujú apetít, brzdia rast choroboplodných baktérií v črevnom trakte. Kálium v nich znižuje krvný tlak – okrem srdcovocievnych chorôb pomáha pri liečení rôznych porúch trávenia. Slúži ako odvodňovací prostriedok. Paradajky tiež obsahujú veľmi účinný antioxidant lykopén – je rastlinné farbivo a v tele zabraňuje rastu všetkých druhov nádorov, je teda prevenciou pred rakovinou. Neničí sa tepelnou úpravou rajčín, práve naopak, jeho koncentrácia vzrastá. Ďalej obsahujú množstvo vitamínu C a betakaroténu, ktorý pôsobí ako prevencia pred infekciami, tiež biotín – dôležitý pre pokožku, vlasy a nechty, kyselinu listovú – podporuje krvotvorbu, tyramín – zlepšuje náladu, vitamíny B, E, K, provitamín A, horčík, draslík, vápnik, fosfor. Kombinácia týchto látok pozitívne pôsobí pri ochrane očí a pľúc, napomáhajú reumatikom a diabetikom, aj proti zápche. Aj paradajkový pretlak je bohatý na karotíny a vitamín E. Jeden pohár pretlaku chráni pred rozličnými ochoreniami, najmä pred prechladnutím. Preventívne možno piť 1 pohár paradajkovej šťavy 3x denne po dobu 3 – 4 týždňov.

HroznoHrozno visí v strapcoch a tiež má tvar srdca. Každý strapec tiež vyzerá ako krvná bunka a všetky súčasné výskumné práce vedcov potvrdzujú, že hrozno ako potravina dodáva ľudskému srdcu a krvi vitalitu. Všetky sorty hrozna patria k najzdravším druhom ovocia. Obsahuje kyselinu listovú, farbivá, minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok má najvyššie zastúpenie draslík, ktorý pomáha organizmu nielen pri odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha nám aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré sú v šupkách hrozna, podporujú činnosť čriev. Zároveň obsahuje vitamín C, E a vitamíny skupiny B. Regeneruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje stavy pri žlčových a obličkových kameňoch. Dodáva množstvo antíoxidantov. Šťava sa používa pri liečení chorôb, ktoré vznikajú hromadením toxínov v tele. Pôsobí močopudne a žlčopudne, pomáha z tela vyplavovať škodlivé látky, aj mierne preháňa. Znižuje kyslosť žalúdočných štiav, zmierňuje únavu a depresiu. Pre svoju výživovú hodnotu je doslova energetickou bombou.

Vlasky_orechVlašský orech vyzerá ako mozog s ľavou a pravou hemisférou, vyšší veľký mozog a nižší malý mozog. Dokonca aj brázdy a záhyby sú na orechu ako na mozgovej kôre. Dnes sa aj veda presvedčila, že orechy pomáhajú rozvíjať viac než 3 tucty neurotransmiterov pre fungovanie mozgu. Sú vysoko koncentrovanou potravinou – orechy sú veľmi bohaté na zdravé tuky, kvalitné proteíny, vitamíny E, B1 a B6, minerály a stopové prvky – fosfor, draslík, železo, horčík, zinok, meď, mangán. Hrsť orechov denne je tou pravou potravou pre naše srdce i nervovú sústavu. Zo stopových prvkov obsahujú zinok (2,73 mg na 100 g) – viac ako ryby alebo mäso (okrem pečene). Zinok je dôležitý pre imunitný systém a hojenie rán. Vysoký je aj obsah medi (1,39 mg na 100 g), dôležitej pre vstrebávanie železa v črevách a pri prevencii chudokrvnosti. Ďalším dôležitým stopovým prvkom vo vlašských orechoch je mangán (2,9 mg v 100 g). Viac mangánu obsahujú len lieskové oriešky, sója, fazuľa a obilie. Mangán podporuje plodnosť u oboch pohlaví.

FazulaFazuľa sa svojím tvarom podobá ľudským obličkám – a ona skutočne uzdravuje a pomáha udržiavať funkciu týchto orgánov. Blahodarne vplýva na žalúdok a má jemnú chuť (dostala prívlastok „jedlo chudobných“, pretože je sýta a výživná a nikto, kto ju je, nemôže povedať, že ostal po jej konzumácii hladný). Biologická hodnota fazule je zrovnateľná s mliekom, vyššia ako mäso a nižšia ako vajíčka. Obsah proteínov je porovnateľný, dokonca vyšší, než v potravinách živočíšneho pôvodu. Fazuľa je veľmi bohatá na vlákninu, pomáha v prevencii proti zápche, znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Konzumácia fazule je vhodná pri chorobách hrubého čreva, rakovine hrubého čreva a konečníka (ako prevencia), hypertenzii – pre vysoký podiel draslíka a minimum sodíka, anémii a rekonvalescencii.
Chráni pokožku a sliznicu vďaka niacínu a kyseline pantoténovej, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie kožného tkaniva. Aj menší deficit niancínu spôsobí šupinatosť a praskanie pokožky, lámavosť vlasov, lupiny, problémy s pokožkou. Fazuľa je výborným zdrojom kyseliny listovej, ktorá je potrebná najmä v gravidite a pri koronárnych ochoreniach. Už 100 g fazule poskytuje viac než 10 mg železa, a je jedným z najlepších zdrojov tohto minerálu. Ako nechemické (voľné) železo, ktoré ešte nie je viazané na hemoglobín, vyžaduje si však na lepšiu absorpciu aj vitamín C, preto je vhodné dopĺňať fazuľové pokrmy citrónovou šťavou.

 


 Znamenie Blížencov 21. 5. – 21. 6., vládnuca planéta Merkúr

Ľudia s touto konšteláciou Slnka sú schopní viac počuť a vidieť ako priemer ľudí. Sú vnímaví na dojmy a zachytia ich veľmi presne. Tento neustály stav „superčulosti“ je však veľmi vyčerpávajúci na nervový systém. Preto Blíženci potrebujú viac spánku a pohyb na čerstvom vzduchu ako ostatní ľudia, aby podporili obeh krvi a posilnili svoje pľúca. Väčšina Blížencov je uvravená a mali by sa vyhýbať prejavu netrpezlivosti a neskákať iným do reči… Na druhej strane majú schopnosť povzbudiť náladu ľudí, lebo prinášajú nákazlivé nadšenie, veselosť a vzrušujúcu konverzáciu. Nech robia v danom okamihu Blíženci hocičo, už myslia na niečo iné. Žijú vlastne v búrkach protirečení… Neznášajú schémy a neúspech ich dokáže ľahko zlomiť. Dokážu tvrdo pracovať len krátky čas.

Obľubujú takú prácu, ktorá je predovšetkým rýchla, vyžaduje krátkodobú koncentráciu, a nie vytrvalosť. Pri práci potrebujú častejšie prestávky a uvoľnenia. Preto len málo Blížencov nájdeme tam, kde sa vyžaduje ťažká fyzická sila. Skôr vyhľadávajú takú prácu a uplatňujú sa tam, kde sa vyžaduje bystrý rozum alebo rýchle a šikovné ruky. Každodenná strava by mala obsahovať potraviny, ktoré vyživujú vyčerpané nervy, zvyšujú vitalitu a regulujú fibrín v krvi.

Všeobecne by mali dať prednosť proteínovej strave – nemastné mäso, ryby, vajcia, syr, orechy a sójové boby. Významné sú aj kalciové potraviny, ktoré dokážu upokojiť rozrušené nervy – jogurt, mlieko, kapusta, kel. Ak sa do organizmu z potravín dostáva málo kalcia, je potrebné ho dopĺňať vo forme múčky z kostí alebo kalciových tabliet. Nezabúdať, že vitamín D je potrebný k absorpcii kalcia. Bunkovou soľou Blížencov je chlorid draselný a telo ho dostáva zo: zelenej fazuľky, špargle, cukrovej repy, karotky, karfiolu, kukurice, zeleru, marhúľ, broskýň, sliviek a z ananásu.

Na záver možno povedať, že zmena je pre Blížencov rovnako potrebná ako vzduch na dýchanie…

zdroj:astro-tabu.sk

Ďalšie časti seriálu Astromedicína versus vedecká medicína

Literatúra o medicíne a obchode zo zdravím

Literatúra o výžive

Článok Hlavné zásady zdravej výživy v kocke

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 596 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array