Duchovný rozvoj XXI. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Pri všetkej úcte k „vedeckej“ medicíne – jediné, čo pre vás môžu „zadarmo“ doktori (nie lekári – tí majú liečiť) v dnešnej dobe urobiť je, že vás vyliečia práve z tej úcty… „Mal som veľa priateľov, ktorí boli mladší, zdravší a vitálnejší ako ja. Bohužiaľ, už sú mnoho rokov na „pravde Božej“. Jedine v čom sme sa líšili, bol pohľad na „vedeckú medicínu“ – oni jej slepo až do konca verili…!“

Kedy už konečne „vedecká medicína“ – jej vedúci predstavitelia s titulmi pred aj za menom pochopia, že choroby vznikajú preto, že je narušená harmónia medzi človekom a jeho prostredím, v ktorom sa nedobrovoľne nachádza vďaka „démo(n)kracii“ elity materialistického sveta, čo ho obklopuje a nedopraje mu žiť prirodzene, slobodne, ale neustále ho stresuje koristníckymi daňami, zákonmi, nariadeniami, a tak ho po celý život udržiava v napätí.

Predovšetkým ide o stresy, emócie, šikanovanie, boj o holú existenciu, ktoré vyvolávajú choroby a uskutočňujú sa iba v duchu – nie sú viditeľné ani hmatateľné… Sú to tzv. civilizačné ochorenia ako: onkologické (zhubné choroby), kardiovaskulárne (srdcovo-cievne choroby), hypertenzia (zvýšený krvný tlak), mozgovo-cievne príhody (mozgové porážky) a diabetes mellitus (cukrovka) – práve tie podmieňujú psychické stresy, vysoké nároky ekonomického, spoločenského, súkromného charakteru, a pocit zodpovednosti, ktoré na nás neustále štát aj svet kapitálu nakladá…!

ID-100148437

obrázok so súhlasom Praisaeng / FreeDigitalPhotos.net

Dr. Jules Freund z Národného Ústavu pre alergie a infekčné choroby nám ponúka jednu z mnohých možných odpovedí na otázku „čo je to za cirkus okolo prasacej chrípky?!“ Freund varoval už v roku 1957, že pokusné zvieratá, ktorým boli injekčne aplikované Jeho lipoidné adjuvans (látka zosilňujúca účinok hlavného lieku) obsahujúci skvalen ochoreli hroznou a nevyliečiteľnou chorobou – alergickou aspermatogeneziou (zastavenie produkcie spermií), alergickou encefalomyelitidou (zvieracia verzia sklerózy multiplex), alergickou neuritídou (nervovým zápalom vedúcim k ochrnutiu) a ďalšími vážnymi autoimunitnými poruchami. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že „podobné adjuvans“ ako AS03 a AS04 už je na trhu napríklad vo vakcíne proti papilomavírusom, ktorú „Biela mafia“ najnovšie komerčne ponúka nielen adolescentným dievčatám, ale paradoxne v niektorých krajinách aj chlapcom(!) na ochranu proti menšej časti z celej existujúcej škály papilomavírusov údajne spôsobujúcich rakovinu „krčka maternice“! Toto adjuvans na báze skvalenu – monofosforyl lipidu A (MPL) získavaného z membrány Gram-negatívnych baktérií, sa už katastrofálne neosvedčilo v séru Lymerix firmy GlaxoSmith proti Lymeskej borelióze spôsobenej baktériou Borrelia burgdorferi. Na autoimunitné reumaticko-artritické ochorenie v dôsledku imunizácie Lymerixom trpeli hlavne ľudia s génom HLA-DR4+, ktorý bolo možné vopred identifikovať, ale nikto sa o to vtedy vôbec nesnažil! Vakcína bola stiahnutá z trhu v roku 2001, po vleklých súdnych sporoch a dnes už v zabudnutých – či ututlaných mediálnych bitkách!

Ďalšou vakcínou, ktorá obsahuje toto adjuvans je Fluad od firmy Novartis proti sezónnej chrípke. Adjuvans MF59TM navyše obsahuje polysorbát TweenTM 80 – (poly-oxy-etylen sorbitan mono-oleát) sa používa ako sterilizačný agens – látka ktorá znemožní ženám otehotnieť! Na trhu dostupné očkovacie séra obsahujúce TM 80 sú: RhoGam, Gardasil a Quadracel – vakcíny tohto typu sú označované ako „zabraňujúce plodnosti“ (Fertility Impairing Vaccines). Patent ju výslovne uvádza, ako súčasť antikoncepcie veterinárnej vakcíny na báze glykoproteínu prasacieho vajíčka – Tween 80 a skvalen. Existujú aj iné formy sterilizačných vakcín, v ktorých sa spája Choriogonadotropin hCG s toxoidom tetanu – tie sa už dlhšiu dobu za rovnakým účelom používali pod záštitou WHO na ženách z rozvojových krajinách (to sú vedecké fakty z množstva publikovaných článkov a kampaní po svete na internete, – pozn. F.Š.).

A toto sú zase fakty reálnej skutočnosti:

Iba 14-ročné mladé dievča v Anglicku náhle zomrelo krátko po tom, ako sa nechala v škole v mestečku Coventry preventívne zaočkovať proti rakovine krčka maternice. Informoval o tom britský denník The Sun. Úrad zdravotníctva Veľkej Británie v tejto súvislosti už vydal opatrné vyhlásenie, že zatiaľ „neexistuje žiadna súvislosť medzi smrťou dievčaťa a očkovaním“. Podľa denníka Daily Mail však mali krátko po zaočkovaní zdravotné problémy aj ďalšie tri tínedžerky… Očkovacia látka bola okamžite zaslaná na expertízu a smrť dievčaťa vyšetrujú nielen zdravotníci, ale aj polícia…! Vedúca vývoja, Dr. Diane Harper, označila HPV očkovací program za „experiment na verejnom zdraví.“ Očkovací program Cervarix spustili v Británii prvý raz v roku 2008 a doteraz už zaočkovali viac ako 1,4 milióna dievčat a žien touto vakcínou.

LONDÝN 01. 10. 2009, server news.bbc.co.uk a SITA – MUDr Ivan Čerňanský: Vraj dôvodom smrti 14 ročnej Natalie Morton z mesta Coventry, ktorá skolabovala v pondelok (28.09.2009) krátko po očkovaní a následne po prevezení do nemocnice zomrela, nebolo samotné očkovanie, ale zhubný nádor v jej hrudníku. Dokázali to vraj výsledky pitvy?! Podľa vyjadrení lekárov, rakovina prenikla hlboko do jej srdca a ľavej časti pľúc… (Srdce, býva síce rôzne postihované, ale nikdy nemá rakovinu – to žiadny lekár ani „vedecká medicína“ nezistila, až keď toto mladé dievča „zaplatilo smrťou“, stal sa zázrak…! Odrazu dokonca „viacero lekárov“ potvrdilo svojim „chlebodárcom“, že srdce dievčaťa malo rakovinu… – pozn. F. Š.!). Podstatu rakoviny správne vystihol Dr. R.G.Hamer: Vo svojej knihe Krebs – Krankheit der Seele (Rakovina – ochorenie duše), že vzniká prostredníctvom mozgu a je vyvolaná prudkým konfliktom. To znamená, že oveľa viac chorôb ako sa veda domnieva a pripúšťa, je podmienených psychosomaticky. Zaujímavý je aj opačný záver, že rakovinu nemožno umelo vyvolať v tej časti tela, ktorá je od mozgu oddelená. Veda tiež doteraz nevysvetlila, ako sa karcinómy na rôzne miesta tela dostanú a ako sa šíria, lebo v krvi sa ich taktiež ešte nikomu na svete nepodarilo zistiť…! Pretože srdce je centrom všetkého diania – symbolom osobnosti a postoja k životu, rozvádza nielen krv, ale aj lásku do celého tela – všetko sa potom prejavuje v ostatných „zázračných“ tkanivách (žily, cievy, samotná krv…) a toto všetko predstavuje náš cit, emócie atď.

Prasacia chrípka: je umelo vyvolaná zámienka k tomu, aby mohli zaočkovať čo najväčší počet ľudí látkou, v dôsledku ktorej sa výrazne zníži fertilita, poklesne pôrodnosť a znížia sa stavy populácie. Navyše sa ľudia, ktorí budú zaočkovaní, stanú závislými na produktoch proti autoimunitným chorobám, ktorými budú následne trpieť…! Tieto produkty im budú zaisťované farmaceutickým komplexom v rukách vládnucich elít, ktoré týmto získajú totálnu kontrolu nad väčšinou populácie. Skvalen je súčasťou očkovacích vakcín, ktorými začína byť očkované nič netušiace obyvateľstvo západného sveta, ktoré sa ľahkovážne domnieva, že ich vlády ho očkujú, aby mu pred pandémiou pomohli… (Áno, skutočne im chcú pomôcť – do nemocníc a do hrobu…! – americkí veteráni z Perského Zálivu by o tom mohli vypovedať svoje – pozn. F.Š.)!

Čo robí skvalen ľuďom: – imunitný systém človeka rozpoznáva skvalen ako olejovú molekulu vlastnú telu. Nachádza sa v celom nervovom systéme a v mozgu. V podstate môže človek konzumovať skvalen v olivovom oleji a nielen, že ho jeho imunitný systém rozpozná, ale bude mať tiež prospech z jeho antioxidačných vlastností. Avšak rozdiel medzi „dobrým“ a „zlým“ skvalenom je cesta, akou vstupuje do ľudského tela. Injekcie sú nenormálnou cestou vstupu, ktoré vyprovokujú imunitný systém, aby zaútočil na všetok skvalen v ľudskom tele – nielen na pomocnú očkovaciu látku! Imunitný systém človeka sa pokúsi molekuly zničiť, nech ich nájde kdekoľvek, vrátane miest, kde sa vyskytuje prirodzene a kde je životne dôležitý pre zdravie jeho nervového systému.

Veteráni vojny v Zálive so syndrómom vojny v Zálive (GWS) dostali vakcínu proti antraxu, ktorá obsahovala skvalen. MF59 (fy Novartis), ktorá nebola schválenou prísadou experimentálnych vakcín proti antraxu! Od tej doby je spájaná s devastujúcimi autoimunitnými chorobami, ktorými trpí väčšina veteránov zo Zálivu. Ministerstvo obrany USA urobilo všetky možné pokusy poprieť, že skvalen bol skutočne pridaným kontaminantom vo vakcínach proti antraxu podávaných vojenskému personálu v Perzkom zálive – bojovému i civilnému rovnako, ako účastníkom nedávneho očkovacieho programu proti antraxu (AVIP). FDA objavila prítomnosť skvalenu v istých šaržách produktu AVIP. Bol vyvinutý test na detekciu anti-skvalenových protilátok u pacientov GWS a bola zistená jasná súvislosť medzi kontaminovaným produktom a všetkými trpiacimi GWS, ktorým bola vstreknutá vakcína obsahujúca skvalen. Štúdia prevedená na Tulane Medical School a zverejnená v roku 2000 vo februárovom vydaní Experimental Molecular Pathology obsahovala tuto ohromujúcu štatistiku: „Podstatná väčšina (95%) zjavne chorých a nasadených pacientov GWS mala protilátky na skvalen. Všetci (100%) pacienti GWS očkovaní pre službu v Desert Shield/Desert Storm, ktorí nasadení neboli, ale vykazovali rovnaké známky a symptómy ako tí, ktorí nasadení boli, mali protilátky na skvalen. V kontraste s tým žiadny (0%) z nasadených veteránov v Perzkom zálive, nevykazujúci známky a symptómy GWS, nemal protilátky na skvalen. Ani pacienti s idiopatickou autoimunitnou chorobou, ani zdravé kontrolné subjekty nemali detekovateľné sérové protilátky na skvalen. Väčšina symptomatických pacientov GWS však mala sérové protilátky na skvalen.“!

Dr. Viera Scheibner, PhD. – bývalá vedecká pracovníčka základného výskumu pre australskú vládu vypovedala: „Pomocná látka (skvalen) prispela ku kaskádovitým reakciám zvaným „syndróm vojny zo Zálivu“, zdokumentované u vojakov zapojených vo vojne v Zálive. Medzi symptómami, ktoré u nich vznikli, patrí artritída, fibromyalgia, lymfadenopatia, vyrážky, fotosenzitívne vyrážky, lícne vyrážky, chronická únava, chronické bolesti hlavy, abnormálna strata vlasov, nehojace sa kožné lézie, aftózne vredy, závraty, slabosť, strata pamäti, záchvaty, zmeny nálad, neuropsychiatrické problémy, zhubné efekty u štítnej žľazy, anémie, zvýšené ESR (miera sedimentácie erytrocytov), systémové žravé vredy erythematosus, roztrúsená skleróza, ALS (amyotrofická latentná skleróza), Raynaudov fenomén, Sjorgenov syndróm, chronické hnačky, nočné potenie a nízke horúčky.“

Dr. Scheibnerova mala na Slovensku 24. októbra 2007 prednášku a označila očkovanie vo svojej podstate za neúčinné a za jednoznačne škodlivé…! Vtedy náš praktický lekár pre dospelých MUDr. Peter Lipták a „odborník v SR na očkovanie“ – ako hulvát preliezol cez zábradlie – násilne jej zobral z ruky mikrofón a začal ju urážať, len preto, že prezentovala iný názor, než zastáva On… – Osobne totiž všemožne presadzuje vakcináciu v SR a bohorovne zdôrazňuje, že v dnešnej dobe okrem účinnosti je na prvom mieste bezpečnosť vakcín aj napriek tomu, že fakty vo svete potvrdzujú opak! (Odporúčam Liptákovi, aj ďalším zástancom očkovania, vrátane ministra zdravotníctva SR a verejných činiteľov, aby sa pred televíznymi kamerami dali sami zaočkovať ako prvý proti prasacej chrípke a tak deklarovali obyvateľom Slovenska neškodnosť týchto vakcín… – pozn. F.Š.)! Väčšina našej prestrašenej a mediálne premasírovanej populácie sa nechá (ako stádo) občiansky poslušne a predovšetkým „zadarmo naočkovať“ núdzovou a narýchlo zlátanou „protipandemickou vakcínou“ – zaručene vyrobenou „veľmi spoľahlivými a preverenými“ farmaceutickými koncernami, ktoré boli odporučené a vybrané z najvyšších miest – dokonca až zo Švajčiarska, kde má sídlo WHO a na všetko vraj prísne dozerá…!? Avšak fakty hovoria o pravom opaku: „Iba zhodou okolností“ majú tieto spoločnosti (SANOFI, BAXTER, NOVARTIS, GLAXO, ktoré vybrala WHO…) už dopredu všetko patentované, schválené, odsúhlasené, otestované a pripravené…?! Navyše sa výrobcovia vakcín v rámci politických dohôd styčným úradníkom vlády a ministerstiev zdravotníctva radi odvďačia tučnými príspevkami na volebné kampane pre ich politické strany, a určite zostanú financie aj na „bonusy“ pre ich vlastné rodiny…! (Vivienna Allanová z WHO potvrdila 29. apríla 2009, že na prasaciu chrípku zomrelo na celom svete iba 7 ľudí v Mexiku, a 79 prípadov choroby bolo potvrdených… To jasne potvrdzuje, že ide o zámerne vyvolávanie strachu a biznis vybraných farmaceutických firiem… – pozn. F.Š.)!

Vakcína proti prasacej chrípke nesie riziko smrteľnej nervovej choroby

GBS (Guillain-Barreho Syndromu). V dvoch listoch z konca júla na to upozornili britských neurológov špičkoví experti špecializovaných vládnych agentúr. Informovali o tom na svojom serveri britské noviny Mail Online, ktorý oba dokumenty získal. „Odvolávajú sa na podobnú vakcínu proti prasacej chrípke v USA v roku 1976,” píše sa v novinách s tým, že usmrtila 25 osôb, avšak na vírus zomrel iba jeden človek. Noviny pripomínajú, že americká vakcína až osemkrát zvýšila možnosť ochorieť GBS, spôsobila vtedy 500 takých prípadov a bola stiahnutá už po desiatich týždňoch, pričom vláda musela vyplatiť desiatky miliónov dolárov odškodného. Preto panujú vážne obavy, či je vakcína otestovaná…?! GBS napadá mozog, vyvoláva ochrnutie až neschopnosť dýchať. „Už sa objavili obavy, že nová vakcína nebola dostatočne vyskúšaná a účinky – hlavne na deti nie sú vôbec známe,“ pripomínajú britské noviny. Vakcína je podľa nich vyvíjaná farmaceutickými spoločnosťami a počas prvej vlny imunizácie, ktorá má podľa očakávania začať v októbri, bude v Británii podaná asi 13 miliónom ľudí, pričom prioritu bude mať každý vo veku od 6 do 65 rokov so sprievodným zdravotným problémom, tehotným ženám a odbornému zdravotníckemu personálu. „Vírus prasacej chrípky v novej vakcíne sa trochu líši od kmeňa vírusu z roku 1976, ale možnosť zvýšeného výskytu ochorenia GBS zostáva predmetom obáv,“ píšu noviny Mail Online a citujú z prvého listu datovaného 29. júla profesorku Elizabeth Millerovou: “GBS bola identifikovaná ako stav vyžadujúci zvýšené sledovanie, ako náhle sa začne s vakcínou prasacej chrípky,” napísala.Rustam al-Shani Salmanzo Sdruženia britských neurológov naliehavo vyzval 27. júla lekárov k spolupráci: „Pandémie prasacej chrípky A/H1N1 nás predbehla a potrebujeme podiel každého člena (združenia) na novom prieskume GBS, ktorý začne 1. augusta a potrvá približne deväť mesiacov“.

Škandál okolo vakcíny prasacej chrípky rozpútal únik tajného listu, ktorý britská vládna agentúra pre ochranu zdravia (HPA) rozoslala neurológom. Upozorňuje ich v ňom, aby boli pripravení zvládnuť nápor prípadov Guillain-Barré Syndrómu, ktorý sa očakáva v súvislosti s masovou očkovacou kampaňou. GBS je postupné ochrnutie, 5% jeho prípadov končí smrťou. Spája sa s mnohými vakcínami, ale neslávne známe sú v tomto smere práve chrípkové vakcíny. Je zarážajúce, že vláda tieto údaje zatajuje tak pred verejnosťou, ktorá má tie vakcíny dostať, ako aj pred praktickými lekármi, ktorí ich majú podávať. Je to určitá indícia o prístupe k ľuďom, ich zdraviu a právu na informácie ohľadom zdravotných úkonov.

Vakcína proti chrípke je živnou pôdou pre rakovinu

Berlín: – strach pred epidémiou chrípky typu A/H1N1 zo dňa na deň silnie a ľudia na celom svete s nádejou očakávajú liek proti nej. Teraz sa však ozývajú odborníci, ktorí varujú, že samotná vakcína ukrýva v sebe veľké riziká. Jedným z expertov upozorňujúcim na nebezpečenstvá pri očkovaní proti vírusu A/H1N1, je nemecký lekár, špecialista na pľúcne choroby, epidemiológiu a hygienu Dr. Wolfgang Wodarg. Je súčasne ako politik SPD predsedom zdravotníckeho výboru v nemeckom Bundestagu a Rade Európy. Epidemiológ konkrétne vyslovil veľké pochybnosti ohľadne vakcíny proti tzv. prasacej chrípke, ktorú vyrába fy. Novartis a ktorá sa už testuje v Nemecku. Ako povedal Wodarg pre denník „Neue Presse“, – „očkovacia látka bola šitá horúcou ihlou“…! Svoje obavy zdôvodnil skutočnosťou, že živnou pôdou vakcíny z fy. Novartisu sú rakovinové bunky, ktoré sú zvieracieho pôvodu. Nie je známe, či existuje pritom riziko na alergickú reakciu, zdôraznil nemecký lekár. „A ešte oveľa dôležitejšie: mnohí sa obávajú, že pri najmenšom znečistení vznikne u očkovaných ľudí z týchto vysoko potentných rakovinových buniek veľké riziko ochorenia na rakovinu,“ upozorňuje Wodarg. Očkovanie proti novej chrípke môže spôsobiť silnejšie vedľajšie účinky ako zvyčajné proti chrípkové očkovanie. Poukazuje na to aj Johannes Löwer, šéf Inštitútu Paula Ehrlicha. Experti varujú pred novou vakcínou proti chrípke typu A/H1N1 – ukrýva veľké riziká… Aktuálny strach ľudí pred pandémiou považuje nemecký lekár Wodarg za „zinscenovanie“ – „Je to obrovský obchod pre farmaceutický priemysel,“ hovorí s istotou. Tzv. prasacia chrípka sa neodlišuje od iných chrípkových vĺn: „Naopak, keď sa pozriete na počet prípadov ochorení (novej chrípky), je smiešne ju porovnávať s inými chrípkovými epidémiami.“ Predseda zdravotníckeho výboru Rady Európy odporúča síce opatrné, ale „predovšetkým neunáhlené zaobchádzanie s chrípkou,“ cituje lekára nemecký portál bild.de. TASR – 07. 08. 2009

História syntetického vírusu A/H1N1

V roku 1951 podnikli americkí špecialisti na vojnové zbrane neúspešnú misiu za účelom extrahovania genetického materiálu z mŕtvych tiel obetí španielskej chrípky z roku 1918, ktoré boli pochované vo večne zmrznutej pôde na Aljaške. Hľadanie mŕtvych tiel obetí chrípky z roku 1918 sa neobmedzilo iba na Aljašku. Ďalší tím vedcov, začal vykopávať hroby baníkov, ktorí zomreli na chrípku v odľahlej nórskej baníckej dedine Longyearbzen na Špicbergoch… Na cintoríne v eskimáckej dedine Breving Mission urobili vedci ďalší pokus, tento raz, ako sa ukazuje, úspešný, a to v roku 1997. Dr. Johan Hultin zo Štátnej univerzity v Iowe úspešne získal genetický materiál z pľúc, pečene a srdca mŕtvoly asi 30 ročnej obéznej ženy… Jej orgány boli narezané na kocky veľkosti 1 palca a poslané do Inštitútu pre patológiu Amerických ozbrojených síl v Rockville, Maryland, kde genetický materiál RNA vírusu bol identifikovaný ako španielska chrípka z roku 1918, a tá bola úspešne oživená…! Niektorí bádatelia, ktorí pracovali na znovu vytvorení chrípky z roku 1918 povedali, že genetický materiál bol prepracovaný tak, aby synteticky vytvoril to, čo je teraz známe ako vírus A/H1N1 (ako „nová chrípka“).

Očkovanie proti prasacej chrípke je zničujúci útok na vaše zdravie

Bolo zistené, že vakcíny schválené zodpovednými štátnymi úradmi pre očkovanie proti údajné A/H1N1 (prasacia chrípka), obsahujú nanočastice. Výrobcovia vakcín niekoľko rokov robili pokusy s nanočasticami ako spôsobom k „urýchleniu účinku“ očkovacej látky. Teraz vyšlo najavo, že vakcíny schválené k použitiu v Nemecku a ďalších európskych štátoch obsahujú nanočastice vo forme, ktorá ako je uvedené, napadá zdravé bunky a môže spôsobiť smrť. Roku 2007 výskumníci z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) v článku časopise „Nature Biotechnology“ oznámili, že vyvinuli „… nano-častice, ktoré môžu doručiť vakcínu efektívnejšie, pri menších vedľajších účinkoch a za zlomok ceny oproti súčasným očkovacím technológiám“. Článok pokračoval popisom účinkov ich zásadného objavu: „Pri púhych 25 nano-metroch, je táto častica tak drobná, že po injekčnom zavedení, pretečú extracelulárnou maticou pleti a vyrazí priamo k lymfatickým uzlinám. Tam počas okamžiku dosiahnu tisíckrát väčšiu koncentráciu DCS než v pokožke. Imunitná odpoveď potom môže byť neobyčajne silná a účinná.“ Vakcíny obsahujúce nano-častice však skrývajú problém – môžu byť vražedné a spôsobiť prinajmenšom ťažké a nenapraviteľné poškodenie zdravia…!

Nano-častice, propagované masmédiami ako nová revolúcia vo vede, sú čiastočky, ktoré sú nesmierne menšie než smrtiace azbestové vlákna, ktoré predtým, než bol použitý azbest zakázaný zo zákona, spôsobili ťažké poškodenie pľúc a mali na konte veľa úmrtí. Častice o nano-veľkosti (nm = 0,000000001 metru) doslova splynú s membránami buniek ľudského tela. Podľa nedávnych štúdií v Číne a Japonsku – ak sú raz zavedené do tela, nepretržito hubia bunky. Ako náhle raz preniknú do bunečnej štruktúry tela, už nemôžu byť nijakým spôsobom odstránené. Moderná medicína tento fenomén eufemisticky pomenovala ako „trvalú infekčnú reakciu“. Po škandále s azbestom je považované za nesporné, že častice o veľkosti milióntiny metru, kvôli svojej enormnej príťažlivej sile, prestupujú všetkými typmi buniek, pričom zahubia všetky, s ktorými sa spoja. Nano častice sú pritom ešte oveľa menšie než azbestové vlákna.

Štúdia prevedená v Pekingu potvrdila smrtiace účinky u ľudí. Vzhľadom ku skutočnosti, že WHO, European Medicines Evaluation Agency, nemecký Inštitút Roberta Kocha a ďalšie zdravotnícke orgány dnes chcú umožniť, aby obyvateľstvu bola vstrekovaná úplne neoverená nová vakcína s nano-časticami, čo vypovedá skôr o vplyve mocnej farmaceutickej lobby v európskej politike než o zdravom rozume či nejakej morálnej integrite štátnych zamestnancov zodpovedných za zdravie verejnosti. Nové vydanie rešpektovaného časopisu „European Respiratory“, ktoré vyšlo 19. augusta 2009 a je od 21 augusta dosiahnuteľné aj online, obsahuje vedeckú oponentúru, ktorou prešiel článok pod titulom: „Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma“. („Vystavenie nano-časticiam je spájané s pleurálnou efuziou, pľúcnou fibrozou a granulomami“). Laicky povedané, – vyvolávajú nahromadenie tekutiny v hrudnej dutine, fibrózu a tvorbu cyst.

Článok popisuje výskum prevedený v roku 2008 v elitnom Beijing Chaoyang Hospital u siedmych mladých žien vo veku 18 až 47 rokov, bolo na svojom pracovisku po 5 – 13 mesiacov vystavených nano-časticiam. Všetky boli prijaté do nemocnice s krátkym dychom a hrudnými efúziami, teda nadmerným množstvom tekutín okolo pľúc, ktoré im bránili v dýchaní. Žiadna z nich nikdy nefajčila a nebola v žiadnej skupine vystavená zvláštnym rizikám. Lekári pozorne skúmali každú možnosť a potvrdili, že pľúcne problémy mali pôvod v bežnom vdychovaní nano-častic v továrni. Jednalo sa o nano-častice polyakrylátu. Testy potvrdili, že nano-častice u pacientok spustili „rapídny rozklad“. Aj cez heroické úsilie lekárov, dve z týchto siedmych žien na pľúcne komplikácie nakoniec zomreli. Vedci vo svojej správe, dospeli k záveru, ktorý je tak alarmujúci, že je nevyhnutná úplná citácia:

„Boli prevedené klinické pozorovania a vyšetrenia pacientiek, imunologické testy, bakteriologické a virologické vyšetrenia, preverené nádorové markery, bronchoskopia, vnútorná torakoskopia a televíziou podporované hrudné sondy, vrátane prieskumu ich pracovska. Na pracovisku bol potvrdený výskyt nano-častic polyakrylátu. Patologické vyšetrenia pľúcneho tkaniva pacientiek vykazovali nešpecifické pľúcne zápaly, pľúcnu fibrózu a granulomy s cudzími telesami na pohrudnici. Za použitia transmisnej elektrónovej mikroskopie, boli pozorované nano-častice zaseknuté v cytoplazme a karyoplazme pľúcnej výstelky aj mezothelialných bunkách, ale nachádzali sa tiež až v hrudnej tekutine. Tieto prípady vyvolávajú oprávnené obavy, že dlhodobé vystavenie niektorým nano-časticiam bez príslušných ochranných opatrení môže mať za následok kritické poškodenie ľudských pľúc.“ Výsledky pokusov na zvieratách a experimenty in vitro zatiaľ ukazovali, že nano-častice môžu mať u zvierat za následok zničenie pľúc a iné toxické dopady, ale pred pekingskou štúdiou neboli zverejnené žiadne správy o klinickej toxicite vplyvom pôsobenia nano-častic na ľudí…!

Štúdia z Beijing Chaoyang Hospital presvedčivo potvrdila, že nano-častice u ľudí vyvolávajú poškodenie pľúc a ďalšie zhubné následky. V dobe, kedy dve schválené vakcíny plánované pre hromadné očkovanie v Nemecku a inde obsahujú nano-častice, sa nedá považovať za neochotu významných funkcionárov zodpovedných za verejné zdravie a epidemiológii prikázať okamžité núdzové zmrazení distribúcie ľubovoľnej vakcíny obsahujúce nano-častice za nič menšieho než trestuhodnú nedbalosť…! Dúfajme, že zodpovedné úrady zareagujú včas, aby odvrátili možnú zdravotnú katastrofu, ktorá by bola oveľa horšia, než ten najhorší dodnes proklamovaný priebeh prasacej chrípky.

Znamenie Strelca 23. 11. – 21. 12., vládnuca planéta Jupiter, spoluvládca Mars

Ľudia tohto znamenia by sa mali vzoprieť proti vrodenej túžbe po náhlivosti a dobrodružstve. Od prírody sú náchylní k nehodám a takéto impulzívne tendencie môžu byť pre nich pohromou. Jupiter podrobuje Strelca ťažkými skúškami. Preto musí preplávať sedem morí pri hľadaní ideálu, ktorý je v skutočnosti uložený v jeho vnútri. Strelec však obtiažne prichádza k záveru, že jeho vnútorný pokoj závisí na vlastnom rozumovom pochopení sveta. Chce vidieť, skúsiť, pocítiť a poznať všetko na svete a o to sa bude usilovať až do konca života. Jupiter mu veští nielen materiálne statky, ale i duchovné bohatstvo, preto je zväčša Strelec naladený krajne nábožensky a filozoficky a vedie veľmi aktívny život. Má priamu povahu, optimizmus, odvahu a je altruisticky založený. Skôr je opatrný ako bezstarostný, viac utiahnutý ako priamy, skôr rezervovaný ako úprimný. Vytvára si svoj svet a očakáva od iných, aby v ňom videli to, čo vidí on. Preto aj manželstvo je pre Strelca nešťastnou skúsenosťou. Iba zriedka nájde partnera/ku, ktorý má pochopenie pre jeho hlboko koreniacu túžbu po slobode a dokáže sa s ňou vyrovnať. Pocit, že je okolnosťami obmedzovaný alebo viazaný citovými zväzkami pôsobí skôr či neskôr na zdravie Strelca. Rôzne formy nervových a cirkulačných porúch, majú veľmi často psychogénny pôvod. Strelec by mal rozvinúť takt, sebadisciplínu a vytrvalosť.

Jeho telo potrebuje bunkovú soľ kremienku (silica), ktorá sa vyskytuje v kryštalizovaných formách ako kremeň obecný a podstatné množstvo obsahuje pankreas, nachádza sa v kostiach, tkanive svalstva, mozgu, pošve a obale nervov. Táto soľ pomáha rozkladať hnis a pôsobí ako liečivý agens na mieste vyrážky. Nedostatok soli v tele sa odrazí lámavosťou nechtov, na strate lesku vlasov, zápale ďasní a viečok. Zdrojom tejto soli sú: používateľné šupky ovocia a zeleniny, figy, jahody, slivky, škótsky ovos, paštrnák, nelúpaná ryža, zrelé čerešne. Dôležitý je aj prísun vitamínu C pre boj s jedmi v tele a B-komplex, hlavne cholin, ktorý pomáha telu využiť tuky. Nedostatok cholínu zapríčiňuje degeneratívne zmeny v pečeni a odumieranie jej buniek. Cholin sa nachádza v kličkoch pšenice, v teľacej pečeni, vajciach a v lecitíne sojových bôbov.

Zdroj: Astro-tabu.sk

Ďalšie časti seriálu Astromedicína versus vedecká medicína

Literatúra o medicíne a obchode zo zdravím

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 553 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array