Otázky a odpovědi týkající se AHCC

Predchádzajúci článok

Role AHCC v léčbě rakoviny

Veškeré informace týkající se AHCC jsou v této kapitole ve formě otázek a odpovědí. Ačkoli některé informace zde jsou uvedeny v ostatních částech této knihy, formát otázek a odpovědí by měl být užitečný jako stručný souhrn toho, co víme o AHCC. Všechny odpovědi představují souhrn zpráv nebo výňatků z diskusí v AHCC společnosti.

Jaké existují možnosti alternativních léčebných metod?

ID-100193365

obrázok so súhlasom khunaspix / FreeDigitalPhotos.net

Léčebné postupy, které používá lidová medicína jako protichůdné medicínské postupy založené na západní medicíně, jsou všeobecně nazývány jako alternativní léčebné postupy. V Japonsku byly založeny asociace kvůli zkoumání a vyhodnocování vědeckých důkazů alternativních léčebných postupů. Alternativní medicína ale není nutně neslučitelná se západní medicínou. Existuje rapidní nárůst při formování medicínských léčebných systémů známých jako integrativní nebo doplňkové medicínské postupy, ve kterých se alternativní postupy vzájemně doplňují se západní medicínou.

Jaké druhy metod jsou vhodné v případě rakovinné imunoterapie?

Existuje velký počet metod pro léčbu rakoviny včetně medicínských postupů jako adoptivní imunoterapie, ve které jsou aktivovány lymfocyty a pak jsou aplikovány pacientům s rakovinou spolu s terapií mysli i těla. Imunoterapie používající léky (imunostimulanty) a zdravá strava plus imunoterapie založená na psychologické a emocionální podpoře patří mezi mnoho metod léčby rakoviny. Od té doby, co AHCC je zdravou potravinou, můžeme ji také nazývat  alternativní metodou, která může být bezpečně používaná. AHCC se objevuje na horizontu od té doby, co byly potvrzeny jeho imunologicko-regenerační účinky vědecky a medicínsky prostřednictvím Výzkumné asociace pro AHCC, která byla založena v roce 1994. Ačkoli AHCC nebylo certifikováno jako farmaceutický lék, AHCC a další srovnatelné alternativní metody přitahují pozornost jako doplňkový pomocník moderních medicínských metod.

Existuje možnost, že AHCC bude v nejbližší době certifikováno jako farmaceutické léčivo?

Výzkumná asociace pro AHCC dospěla k závěru, že AHCC musí zůstat klasifikováno jako zdravá potravina, aby mohlo přinést co nejširší užitky. Pokud by bylo AHCC klasifikováno jako farmaceutické léčivo, pak by existovala tendence omezit jeho široké využití. Díky rozsáhlému výzkumu bylo potvrzeno, že účinky AHCC jsou získány z vysoce kvalitní a bezpečné suroviny. Výrobní zařízení používané pro výrobu AHCC fungují na farmaceutických výrobních standardech. Důvod proč není usilováno o farmaceutickou certifikaci AHCC není z důvodů jeho výroby či kontroly kvality. AHCC může být bezpečně využíváno lidmi s velkou šíří různých onemocnění a jako preventivní záležitost, takže došlo k rozhodnutí, že AHCC musí být jednoznačně zařazeno jako zdravá potravina a ne jako léčivo.

Vztah mezi AHCC a medicínskou léčbou

Proč není prohlášení o účinnosti poskytnuto pro zdravou potravinu jako je AHCC?

Zřejmý rozdíl mezi zdravými potravinami a léky je v tom, že v případě léků může být léčivý účinek jasně a legálně deklarován. I když existuje spousta medicínských dat dokazujících účinnost zdravé potraviny, je nelegální toto deklarovat s prohlášením týkajícím se účinnosti.

Existují lékaři, kteří nedali souhlas s podáváním AHCC?

Mnoho lékařů nepoužívá zdravé potraviny jako AHCC pro imunoterapii. Důvodem může být to, že léčba není garantována zdravotními pojišťovnami. Žel, také některé firmy zaměřené na zdraví byly zdrojem odporu mezi průmyslem zaměřeným na zdravé potraviny a medicínskými institucemi. Za normálních okolností je nejlepší, pokud AHCC je užíváno se souhlasem a pod supervizí lékaře. Od té doby, co je vnímáno, že zdravé potraviny nejsou v rozporu
s medicínskou léčbou či nebrání účinkům léků, když jsou užívány ve vhodném množství, konečné rozhodnutí o tom, zda užívat či neužívat zdravou potravinu, zůstává výhradně na samotných pacientech.

Co když chci odmítnout operaci a chemoterapii a chci užívat jenom AHCC?

Moderní lékařské diagnózy a léčba jsou v případě léčby rakoviny nezbytné. Pacienti by si měli vzít za své to, že si zjistí všechno, co mohou o svojí nemoci a poté by měli vše prokonzultovat s lékařem. Následně by se měli rozhodnout, jakým směrem léčby se vydají.

Výzkum AHCC v lékařských institucích

Jaké druhy institucí jsou zahrnuty do výzkumu AHCC?

Výzkum AHCC není realizován pouze v Japonsku, ale také v lékařských institucích
a univerzitách majících lékařská výzkumná zařízení v USA, Číně, Koreji a v Thajsku. Tyto lékařské instituce referují výsledky testů nejen na zvířatech, ale také účinky AHCC na aktuálních pacientech s rakovinou.

Jak dalece byla fakta o AHCC veřejně publikovaná?

Závěry a fakta o AHCC byla především publikovaná na vědeckých konferencích a publikována ve výzkumných pracích. Kromě toho lze informace o AHCC nalézt v různých knihách
a odborných přednáškách (např. na konci knihy můžete najít doporučený seznam a také více informací naleznete na www.ahccpublishedresearch.com).

Používají univerzitní nemocnice AHCC?

AHCC je používáno pro klinický výzkum deseti univerzitních nemocnicích od Hokkaida  po Kyushu a také v řadě výzkumných institucí včetně Yale University, Drexel University, University of California in Davis a M.D. Anderson Cancer Center of the University of Texas v USA, v Ok-Cherm Hospital v Koreji, dále v Southern China Agricultural University v Číně a v the National Cancer Institute v Thajsku.

Výrobní proces AHCC

Jaké houby jsou používány při výrobě AHCC jako vstupní materiál?

Vstupním materiálem je nitkovité mycelium hub. Existuje několik typů hub, které jsou křížené s shiitake (Lentinus edodes), aby následně vytvořily houbovou kulturu, ze které vzniká AHCC.

V jaké formě jsou AHCC produkty dostupné?

AHCC produkty jsou k dispozici ve formě drobných granulí, drobných granulí v kapslích a jako roztok. Od té doby, co jsou všechny druhy pro ústní podávání, AHCC nemůže být aplikováno injekčně. Druh ústního podávání může být vybrán individuálně dle potřeby. Navíc, jelikož AHCC vyrábí výhradně společnost Amino Up Chemical, není nutné se znepokojovat nad kvalitou různých variant AHCC.

Od doby, co se při výrobním procesu AHCC používají enzymatické reakce, obsahují produkty AHCC některý z těchto enzymů?

Ačkoli se při výrobě AHCC používají enzymatické reakce, v poslední fázi výroby enzymatická aktivita zanikne a jako takové již enzymy v AHCC nejsou přítomny. Záměrem využití enzymatických reakcí je rozlomit tvrdou buněčnou stěnu hyf (vlákno hub) bazidiomycet (základního materiálu AHCC – bazidiomycety jsou stopkovýtrusné houby) a vyjmout aktivní složky zvnitřku buněk těchto bazidiomycet. Enzymy mají nezbytnou funkci při výrobě AHCC, jelikož rozkládají velké molekuly na menší a v určitém rozsahu, aktivní složky polysacharidů mají nízkou molekulární hmotnost.

Nedávno jsem si koupil AHCC, proč mám dojem, že barva a vůně byla odlišná od AHCC, které jsem si koupil dříve?

Od doby, co je AHCC vyráběno z houbových kultur je těžké vyrobit naprosto shodný produkt jako je tomu v případě chemických látek. Nicméně, výrobní závod pro AHCC má mezinárodní standardní akreditace jako např. HACCP a ISO9002. Výrobní zařízení používané v Amino Up závodech jsou na stejné úrovni jako výrobní zařízení používané pro výrobu farmaceutik. AHCC je vyráběno s tak dokonalou kontrolou kvality, o které můžeme říci, že jde o extrémně konzistentní kvalitu.

Složky AHCC

O jaké rostlinné polysacharidy v AHCC vlastně jde?

Několik monosacharidů (např. glukóza) jsou spojeny do řetězce, aby vznikl polysacharid. Ačkoli patří monosacharidy mezi rychlé zdroje energie, polysacharidy jsou obecně těžší pro trávení
a nepatří mezi rychlé zdroje energie. Na druhou stranu, polysacharidy představují vynikající efekt jako např. stimulaci důležitých životních procesů v těle a zvýšení imunity.

 

Vysvětlete mi prosím detailně jednotlivé složky AHCC

AHCC obsahuje v malém množství různé vitamíny a minerály, přičemž polysacharidy představují 44% celkového složení (100g AHCC obsahuje: 44g uhlohydráty, 37,3g tuky, 7,2g proteiny: vitamin B1 0,3 g, vitamin B2 0,3g, niacin 0,3g, vláknina 5,7g, minerály 4,5g: sodík 550mg, draslík 1200mg, obsah vody 1,3g). Tyto polysacharidy obsahují beta-glukany
a alfa-glukany. Obě působí na zlepšení buněčné imunity. Věříme, že klíčem k imunologické aktivitě AHCC je acetylovaný alfa-glukan.

Je pravda, že zdravé potraviny obsahující ve vodě rozpustné látky mající nízkou molekulární hmotnost jsou nejúčinnější?

Řada zdravých potravin se nabízí jako „ve vodě dobře rozpustné“ a „s nízkou molekulární hmotností“. Ačkoli jsou látky ve vodě rozpustné a s nízkou molekulární hmotností všeobecně považovány za efektivní a snadno vstřebatelné, toto zdůvodňování vždy neplatí. Většina léků západní medicíny jsou tvořeni látkami, které nejsou ve vodě snadno rozpustné, ale tělo je řádně vstřebá. Očividně složky, které nemají nízkou molekulární hmotnost, nemůžou být vstřebány, ale vysoká molekulární hmotnost betaglukanů stimuluje „střevní imunitu“, i když jsou těžko vstřebatelné. Ačkoli v AHCC existuje řada ve vodě dobře rozpustných
a nízkomolekulárních složek, velice málo víme o tom, jak se vstřebávají a jak se chovají uvnitř těla. Detailní mechanismus fungování AHCC ještě nebyl objasněn, ale jeho spolehlivost byla prokázána hojnými daty a studiemi, které byly shromážděny pro jeho podporu.

Jaký je hlavní rozdíl mezi AHCC a ostatními produkty z hub?

Tady jsou základní rozdíly:

  • Pouze jedna jediná firma produkuje AHCC, proto u výsledného produktu nedochází k výkyvům v kvalitě.
  • U AHCC dochází ke kultivaci houbové bakterie ve speciálních nádobách během dlouhé časové periody a výsledkem je unikátní složka acetylovaného alfa-1,4 glukanu.
  • Existuje velké množství klinických výzkumů AHCC a dat o jeho účinnosti, která může být díky výzkumům garantována.

Je možné vysledovat nějaké změny ve fyzické kondici lidského organismu jako výsledek užívání AHCC?

Je dokázáno, že dochází ke zvýšení kvality života v průběhu několika dní až několika týdnů po nastartování užívání AHCC. Bylo potvrzeno, že zlepšení chuti k jídlu a spánku a úbytek vedlejších účinků protirakovinných léků se projeví relativně brzy. U pacientů s rakovinou bývá zmiňována také úleva bolesti a prodloužení života. Vědecká data z nemocničních testů odhalují, že se v průběhu několika měsíců také navýšily ukazatele imunity v krvi. Bylo referováno ekzematické a svědící projevy, ale jejich spojitost s aktivitou AHCC nebyla prokázána.

Jak užívat AHCC

Vyskytují se některé další zdravé potraviny nebo léky, které jsou neslučitelné s užíváním AHCC?

AHCC je zdravá potravina a nevyskytují se žádné obtíže, ani když je užíváno s tradičními léky jako např. s protirakovinnými léky, interferony, inzulínem apod. Nemáme žádné důkazy o tom, že by docházelo k vedlejším účinkům. Pokud je AHCC užíváno ve vhodném množství, nemělo by kombinování s ostatními zdravými potravinami představovat žádné problémy. V jiných případech by užívání AHCC mělo být doporučováno po konzultaci s lékařem, který pacientovi předepsal léky.

Existují nějaké zdravé potraviny, jejichž kombinace s AHCC je obzvlášť účinná?

Mnoho pacientů užívajících AHCC – především pacienti s rakovinou – kombinují užívání
i s ostatními zdravými potravinami, doplňky stravy a alternativní léčbou, dokonce také se západní léčebnou medicínou. Je na každé osobě, zda se rozhodne kombinovat další zdravé potraviny s AHCC. Antioxidační vitamíny (hlavně vitamín C a E) nebo minerály, které jsou pro lidský organismus nepostradatelné snadno dostupné a slučitelné s AHCC. Bylo by nezodpovědné říci, že rakovina může být úplně vyléčena výhradně s AHCC. Možnost vyléčení se z rakoviny závisí značně na typu a stádiu rakoviny, rovněž také na věku pacient a na jeho zdravotním stavu. Ať tak či onak je pravděpodobně dobrou ideou rozšířit užívání AHCC
o některé další zdravé potraviny a doplňky s rozmanitými funkcemi, a to raději než užívat několik druhů zdravých potravin obsahujících houby.

Jaké je doporučené (správné) užívání AHCC?

V případě prevence a udržení dobrého zdraví je vhodné užívat 1 – 3 gramy AHCC denně. V případě ochrany před návratem rakoviny se doporučuje užívat denně 3 gramy a v průběhu léčby rakoviny 3 – 6 gramů denně. Ve všech případech je doporučeno, aby se celkové denní množství AHCC rozdělilo a užívalo třikrát denně. Jelikož neexistuje problém s užíváním AHCC spolu s protirakovinnými léky či při radioterapii, 3 – 6 gramů AHCC denně by se mělo začít užívat již před chemoterapií. Toto dávkování doporučuje Výzkumná asociace pro AHCC na základě zkušeností lékařů, kteří AHCC předepisují. Samozřejmě, užívání AHCC v doporučeném množství negarantuje vyléčení.

Je problém, když AHCC užívá zdravý jedinec?

Nelze hovořit o žádném problému. Antioxidační vlastnosti AHCC mohou působit preventivně proti rakovině a dalším chronickým a s životním stylem spojenými nemocemi. Dávkování 3 – 6 gramů AHCC denně je vhodné pro pacienty s rakovinou, ale 1 – 3 gramy denně je dostačující pro zdravé osoby pro udržení zdraví.

Jak by mělo být AHCC podáváno dětem a seniorům?

V případě dětí by se dávkování AHCC mělo redukovat na poloviční množství díky nižší váze.
U starších osob je důležité udržet dávkování odpovídající jejich fyzické kondici, jelikož mohou mít velice slabý žaludek. V každém případě může být AHCC užíváno s jogurtem nebo medem.

Můžeme vysledovat individuální rozdíly při užívání AHCC?

Jedinci mohou vnímat různé účinky užívání AHCC v závislosti na jejich věku, tělesné konstituci a podle toho, zda jsou nemocní. Můžeme říci, že veškeré zdravé potraviny mající za základ houby, nezvyšují nutně imunitu každému, kdo je užívá. Nicméně, většina lidí potvrzuje nárůst kvality života – např. často dochází k zvýšení chuti k jídlu již po týdnu užívání AHCC. Aby bylo možné zjistit tyto individuální rozdíly, bylo by nutné provádět měření změny imunity na základě krevních testů.

Jak dlouho by měl člověk užívat AHCC?

Tuto otázku kladou lidé často po operacích. AHCC může být užíváno tak dlouho, jak to je možné, aby se zamezilo návratu onemocnění, obzvláště pokud má pacient rakovinu. V případě udržování zdraví to závisí na osobním posouzení jednotlivce.

Je bezpečné používat AHCC? Bylo to potvrzeno?

Na zvířatech byly prováděny akutní toxikologické testy, aby bylo potvrzeno bezpečné používání AHCC. Testy byly prováděny podle standardů Good Laboratory Practice – evaluační testy pro chemické látky). Běžná dávka AHCC je ve výši 1 gram. V průběhu testů byly podávány krysám megadávky 600 gramů AHCC a nebyly pozorovány žádné toxické účinky.

Souběžné užívání AHCC a léků proti rakovině

Jaké informace máme k dispozici v souvislosti se souběžným užíváním AHCC
a chemoterapeutických léků?

Prevence vedlejších účinků, sesychání nádoru a prodloužení doby přežití patří k jevům, které byly pozorovány v průběhu testů na zvířatech za souběžného používání AHCC s cyklofofamidem (CY), neomycinem, 5-fluorouracilem (5-FU), actinomycinem D, mitomycinem C (MMC) a adramycinem (ADr). Předpokládá se, že používání AHCC spolu s protirakovinnými léky povedou k prodloužení života a k prevenci či redukci vedlejších účinků způsobených těmito léky.

K dispozici jsou výzkumy týkající se vlivu AHCC na redukci vedlejších účinků způsobených chemoterapií. V mnoha případech šlo o vedlejší účinky jako např. ztráta vlasů, potlačení funkce kostní dřeně (myelosuprese), ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti a zvracení. Tyto vedlejší účinky ovlivňují negativně kvalitu života a někdy vedou k ukončení léčby. Výsledky studií na zvířatech ukázaly preventivní charakter AHCC při poklesu imunity v průběhu chemoterapie.

Pacienti by se měli vyhnout souběhu používání AHCC s imunosupresivy jako je tomu např. v průběhu transplantace orgánů, kdy jsou právě imunosupresiva podávána.

V pokročilých stádiích rakoviny jsou léky a tekutá strava podávány hadičkou v nosu. Může být spolu s nimi podáváno také AHCC?

Podávání tekuté diety přes hadičku v nosu je většinou totéž jako přijímání stravy ústy. AHCC může být rozmixováno do tekuté stravy. Pro tento způsob je nutné pochopení a spolupráce ze strany ošetřujícího lékaře.

Působí AHCC kromě imunitního systému také na ostatní systémy?

Ano, kromě vlivu na imunitní systém může mít dopad také na další části organismu. Vědecké výzkumy referují např. o stabilizaci žaludečního zdraví, povzbuzení a zvýšení chuti k jídlu. Dále výzkumy potvrzují úlevu od bolesti (v průběhu rakoviny) a dochází tak k fyzické a psychické stabilitě. AHCC pečuje o tělo jako celek a zlepšuje jeho celkové fungování.

Je AHCC bezpečné pro lidi s diabetem, chronickou hepatitidou (včetně typů B a C virové hepatitidy), vysokým krevním tlakem, hyperlipidemií, revmatismem, astma a dalšími chronickými nemocemi?

Experimentálně bylo prokázáno, že AHCC má terapeutický vliv na diabetes, chronickou hepatitidu, vysoký krevní tlak a hyperlipidemii. Věří se také, že AHCC uvádí do rovnováhy imunitní systém potlačením extrémní humorální imunitní aktivity (Th2), které způsobují alergická onemocnění jako revmatitida a astma. Jsou k dispozici studie, které poukazují na zlepšení stavu v případě těchto onemocnění. Každopádně nesmí být zanedbávána původní léčba a vhodné rady od lékaře.

Dochází po užívání AHCC vždy ke zvýšení imunity (buněčné)?

Výsledky testů vedly ke studiu kapacity imunitního systému vytvářejícího cytokiny u pacientů
a zvířat při užívání AHCC. Tyto výsledky potvrzují zvýšení imunity ve většině případů. Existují ale také případy, kde k reakcím nedošlo, a to v závislosti tělesné soustavě a na stavu organismu těch, kteří užívali AHCC. Je nutné také uvážit užívání AHCC spolu s některými dalšími zdravými potravinami.

Jaké druhy rakovin AHCC pomáhá překonávat?

Dosud dostupné studie hovoří o následujících typech rakovin: rakovina mozku (primární nádor mozku a metastatický nádor mozku), krční a hlavové nádory (rakovina jazyka, rakovina mezofarynxu a hypofarynxu), rakovina štítné žlázy, rakovina plic, rakovina jícnu, rakovina žaludku, střev a konečníku, rakovina jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky, prsu, vaječníků, rakovina dělohy, rakovina kostí, leukemie (akutní i chronická), mnohočetný myelom, Hodgkinův lymfom. Z těchto typů rakoviny patří mezi nejvíce prozkoumané rakovina jater, prsu, plic a dělohy. Žel, existuje velice málo studií zabývající se souběhem podávání AHCC s ostatními léky a tudíž není možné vytvořit statistická srovnávání. Také existuje málo výzkumných dat, které pocházejí ze studií, ve kterých bylo AHCC podáváno jako jediná látka při rakovině. The Primary Surgery Group of the Kansai Medical University na základě doplňujících studií došla k závěru, že AHCC má život prodlužující efekt v případě hepatocelulárního karcinomu.

Mohou pacienti užívat AHCC po zákroku jako prevenci před opětovným výskytem onemocnění a před metastázemi?

Existují případy užívání AHCC spolu s protirakovinnými léky a rovněž používání AHCC samostatně jako ochranu před opětovným výskytem onemocnění a před metastázemi. Preventivní efekt AHCC proti opětovnému výskytu jaterních rakovinných buněk byl potvrzen vědecky a prevence rakoviny jater a rakoviny kůže byly potvrzeny experimentálně.

Jsou k dispozici zdravé potraviny, které mají silnější efekt než AHCC?

Těžko se srovnávají různé typy zdravých potravin z hlediska terapeutického efektu. Spolehlivost AHCC byla dokázána přesvědčivě ve spoustě studií a AHCC je využívá v klinických testech.

Jaké dávkování AHCC se doporučuje pro zvířata?

Standardní dávkování je:

  • Velcí psi: 2 – 3g denně
  • Psi střední velikosti: 1 – 2g denně
  • Malí psi: 0,5 – 1g denně
  • Kočky: 0,5 – 1g denně

AHCC fin Mycelcaps – výživový doplnok – 80 kaps.

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 818 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array