Predpovede na rok 2014 – Rok lásky

Každý rok, již od roku 2005, píši roční předpovědi a každý rok říkám totéž: ,,Píši předpovědi, přestože je píšu nerada.“ S předpověďmi váhám, zvláště jde-li o světové události, protože nechci ovlivnit ničí myšlení nebo vyslat energii konkrétním směrem.  Protože je čtou miliony lidí z řady zemí, kteří si navíc mohou přeložit a interpretovat to, co čtou, různým způsobem, je sdílení těchto předpovědí určitou misí, kterou beru nesmírně vážně a píši je nanejvýš pečlivě. A když už jsem toto zmínila, v různých okamžicích v průběhu roku se pak odkazuji na své předpovědi (které již neměním, jakmile jsou zveřejněny) a bývám překvapena, jak jsou přesné.

[Pozn. překl.: Jennifer Hoffman nabízí nový program (v angličtině), 6ti-týdenní cyklus, který pokryje detailně hlavní body Předpovědí na rok 2014. Více viz poznámka a aktivní odkaz na konci textu.]

Detaily toho, co se ,,přesně stane“, nejsou vždy součástí informací, které vám předávám, protože ty jsou více zaměřeny na potenciály toho, co se odehrát může nebo co v rámci energetického souladu může vést k tomu, že se jisté události rozvinou určitým způsobem. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu minulého roku prošli tak velkým vývojem, slouží někdy znalost různých potenciálů spíše jako průvodce při rozhodování než jako hrozivé varování ohledně událostí nadcházejícího roku.

Mám dojem, že jsme rok 2013 začali s mírnou nevýhodou, protože jsme byli zklamání, že se 12.12.12 ,,nic nestalo“, což bylo následováno ještě slabším 21.12.12. Na nějaké úrovni jsme všichni chtěli důkaz o vyšší moci, o nějakém druhu božské nebo mimozemské intervence, a když k ničemu takovému vůbec nedošlo, byli jsme všichni zklamaní. Ale přesto došlo k jedné věci, a to byla celosvětová účast právě na těchto očekáváních kolem 12.12.12, což přestavovalo to největší otevírání srdcí, které kdy lidstvo zakusilo. Tento druh sdíleného spojení a zájmu bude pokračovat v průběhu tohoto roku, neboť je to jeden z aspektů paradigmatu naší nové Země a lidstva.

Chci zdůraznit, že v r. 2014, na rozdíl od předchozích let, budeme mít stále větší a silnější vliv na všechny světové události a schopnost vše pozvednout prostřednictvím individuálního a kolektivního záměru k tomu nejvyššímu potenciálu a nejlepšímu možnému výsledku. Všechno, co činíme ve svém vlastním životě, má rozšířený, exponenciální dopad, vše je propojeno, na všech úrovních. Každý z nás je spojen se Zemí a jejími energiemi, jsme spojeni navzájem, jsme spojeni s Vesmírem a se Zdrojem. Je to celé jeden obrovský proces vzestupu a my se nacházíme v jeho samotném středu. Právě to, že my završíme cestu vzestupu, umožní vzestoupit zbytku vesmíru. Musíme to tedy vykonat nyní – žádný nátlak, to nesmíme chápat špatně, avšak můžeme dělat věci, které umožní, aby to postupovalo trochu rychleji.

Bez ohledu na to, jak ,,špatné“ se věci zdají být, existuje mnoho různých možných výsledků, přestože si nejprve uvědomujeme jen jeden z nich, což bude ten, jenž rezonuje s naší vlastní energetickou frekvencí a je v souladu s naší vlastní vibrací. Je také sladěn s naší osobní cestou léčení, která je původním účelem (nikoliv však jediným) každého života. Jakmile dokončíme tuto úroveň léčení, můžeme svobodně přejít k jiným lekcím, k nové životní stezce a záměru.

Stvoření následuje energetické ohnisko pozornosti, a protože jsme řekli, že chceme být ve své plné síle, toto je naše šance ji přijmout a používat, vidět, jak tato může fungovat v našich životech a ve světě. Můžeme změnit svět, pokud budeme ochotni se nejdříve stát příkladem transformace, kterou si jsme schopni představit pro svět, neboť ji ztělesňujeme ve svém vlastním životě.

ID-1009492

obrázok so súhlasom Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

Neznamená to, že jsme schopni změnit vše v idylku a světlo, to zdaleka ne. Znamená to, že můžeme zkrátit časové linie událostí, takže nebude trvat celá desetiletí, než se některé věci rozvinou, jako to bývalo v minulosti. Ač to má své dopady (zde mne napadá: buďte velmi opatrní, oč žádáte, protože to dostanete…), znamená to také, že jestliže chceme, aby byla známa pravda, vyjde na povrch velice rychle. Pak se musíme rozhodnout, co s tou pravdou provedeme. Cokoliv, u čeho jste dosud ,,seděli na plotě někde mezi“, abych tak řekla, váhali jste, nebyli jste schopni se rozhodnout – tak či onak – to vám bude naprosto jasné.

Možná budete dokonce z onoho pomyslného plotu sraženi, jestliže necháte výsledek náhodě nebo se rozhodnete, že se rozhodnout nejste schopni. Volby jsou činěny na bázi vašeho vědomého nebo nevědomého záměru (někdy si budete muset ujasnit, který z nich používáte) a budou se vám manifestovat. Nyní přecházíme do plně aktivního energetického spojení a věci se mohou dít velice rychle. Také máme tento rok práci, kterou je třeba vykonat, částí jíž je to, že musíme udělat svou práci, abychom si mohli užít také trochu legrace.

Toto je jeden z roků, kdy bude naprosto zjevné, že ,,nic není vytesáno do kamene“, jelikož všechno se může změnit a smí být změněno. Nic z toho není mimo naši kontrolu. Ale již jsme dlouho tvrdili, že chceme radost, lásku, klid a mír, hojnost a úspěch, a nyní se to chystá zhmotnit. Naše životy se rozšíří, aby tyto věci pojaly, což vytlačí vše, co naši energii omezuje, směrem ven, zatímco to přizve dovnitř to, co naší energii pomáhá se rozpínat.

A to platí tím spíše právě nyní. Se vstupem do roku 2014 vycházíme z toho, co bylo – pro mnohé – vpravdě složitým rokem, jehož výzvy jim pronikly až do morku kostí. Tato niterná výzva mohla zahrnovat i volbu, kdy se měli rozhodnout, zda s pozemskou částí svého bytí skončili nebo ne. Mnozí se rozhodli, že skončili, zatímco další se rozhodli setrvat. V r. 2013, zvláště ke konci roku, jsem již ztratila přehled, kolikrát jsem kondolovala lidem, kteří přišli o manžely, manželky, partnery, přátele, členy rodiny a domácí zvířátka. Jejich čas se naplnil, a přestože není vždy snadné to pochopit, přenese se to i do roku 2014. Mnoho lidí, na úrovni aspektu své duše, skončí specifickou misi na Zemi a odejdou, jakmile bude hotova. Není to lehké pro ty, které tu zanechají, ale jednou z lekcí, jimž se budeme muset naučit v r. 2014 i letech dalších, je začít uznávat aspekty a energie našich duší, namísto abychom na sebe sama i na sebe navzájem pohlíželi prostřednictvím lidských aspektů a emocí.

Zde jsou některé z hlavních aspektů pro rok 2014:

Rok lásky

2014  je ,,Rokem lásky“, a to neznamená, že se všichni tento rok zamilují, ačkoliv mnozí ano. Zde mluvím o lásce jako energii, kterou si my lidé překládáme jako lásku – emoci. Je snadné být zmatený a ztratit se v emoci lásky, rozhodnout se, kdo nás miluje a nemiluje nebo jakým způsobem jsme nebo nejsme milováni – lidmi, v rámci situací a svazků, jež máme, včetně spojení se Zdrojem. Jenže to není láska jako energie, která nesoudí a neposuzuje, je vždy milující a láskyplná, vždy přítomná a trvá na tom, že vše uvede do rovnováhy se svou energií. Buďte na to připraveni, protože se to v r. 2014 silně projeví, počínaje 1. lednem (s novoluním).

Oko jehly

,,Oko jehly“, na které jsem se tolikrát odvolávala, pochází z Bible (Matouš 19:24), kde se říká: ,,Je snazší pro velblouda projít okem jehly, než pro bohatého člověka vstoupit do království Božího.“ Věřím, že vyjádření ,,bohatý člověk“, je důsledkem chybného překladu a mělo by tam být ,,člověk obtěžkaný břemenem“.  Břemena se zde vztahují ke karmě, vině, studu a čemukoliv, co nás tíží, což se vztahuje také k bolesti z minulosti. Je pro nás nemožné projít úzkými portály do vyšších dimenzí, kde karma neexistuje, pokud neseme břímě z minulosti. Strávili jsme velkou část let 2012 a 2013 propouštěním této zátěže. Tento rok se nám dostane dodatečné podpory za účelem propuštění ještě více našich omezení, abychom těmito dimenzionálními branami prošli.
Nic se neděje bez naší svobodné vůle, která vždy působí, přestože někdy máme pocit, že v některých záležitostech nemáme na výběr. Rok 2013 byl rokem, jenž nás nutil uznat, zakoušet, přijímat a transformovat některé z našich nejobtížnějších životních lekcí, abychom mohli vstoupit na multidimenzionální stezku, nezatížení břemenem minulosti. Je to jedna z oblastí, na které stále pracujeme, a bude to pokračovat v průběhu roku 2014.

Nemusíme vědomě zakoušet všechnu svou bolest, ačkoliv můžeme, chceme-li, to je ta složitá stezka. Snazší cestou je vybrat si, když se věci vynoří, zda si dovolíme onu stezku následovat, anebo zda si zvolíme jinou. Rok 2014 je rokem otočných dveříkdyž něco odchází, něco jiného už čeká a chystá se zaujmout právě to uvolněné místo. Mějte na paměti, že to, čeho se chcete zbavit, je stejně tak dychtivé odejít. Nové světlo, energie, lidé a situace jsou již připraveni vstoupit do prostoru, jenž pro ně vytváříte tím, že propouštíte hustší energie ze svého života.

Rozšířená Já Jsem Přítomnost

V r. 2014 dostáváme darem cosi úplně nového, co zapadá do tématu r. 2014 – expanze – a to je naše rozšířená Já Jsem Přítomnost. Právě tu jsme odjakživa vnímali jako své spojení ke Zdroji, ale nyní se stává něčím mnohem významnějším, podstatným pro naše nová paradigmata a náš postup do nových dimenzí existence, a v souladu s naší stezkou vzestupu, zatímco postupujeme k většímu uvědomění si sebe sama jako dynamických, silných duchovních bytostí bez hranic.

Láskyplné přijetí naší rozšířené Já Jsem Přítomnosti je dalším krokem na naší cestě a takto úspěšně proplujeme další dekádou, jestliže pro ni účinně a efektivně vytvoříme  v roce 2014 základy. Má to čtyři části: Integrovat, Uvést do souladu, Dovolit a Být autentičtí, Mistrovství a Manifestace. Stručně je tu popisuji.

Taková jsou klíčová témata pro r. 2014 a jsou všechna soustředěna na to, jak pracujeme s energií, neboť se energeticky podílíme na vesmíru. Emoce jsou vyjádřením energie, je to náš způsob, jak přeložit energie do nám srozumitelného jazyka. Pokud ovšem máme být na své životní cestě efektivní, musíme se rozhodnout být do ní zapojeni na energetické úrovni a naučit se, jak s energií pracovat, abychom mohli manifestovat stezku, kterou si přejeme následovat.

Integrace souvisí s tím, jak začleňujeme energii do svých životů. Často tak činíme pozpátku, pokoušíme se manifestovat různé věci na základě potřeby nebo strachu, a pak nemáme žádné místo, kam by mohla energie proudit. Cokoliv si přejeme stvořit, bez ohledu na to, jak moc to potřebujeme nebo chceme, musí zapadat do našeho života.  Propouštění je jedním ze způsobů, jímž  vytváříme prostor pro nové věci, což je důvod, proč to v uplynulých několik letech bylo tak významné téma.

Záměr se týká způsobu, jak uznáváme svou schopnost spolupodílet se na tvorbě naší reality. Máme za úkol připravit pro energii cestu a činíme tak skrze záměr. Pak energie plyne na stezku, kterou jsme pro ni vytvořili.  Záměr vytváří nádobu, do níž tato energie může vtékat, a každé přání je záměrem. Namísto toho, abyste plni naděje žádali formou ,,přeji si“ nebo ,,chci“, řekněte ,,mám záměr“, což nastavuje velice silnou stezku, jež umožní energie se sladit s vámi a tím, co si přejete vytvořit.

Soulad je naprosto nezbytný, protože bez něj nic do ničeho nezapadá, nic nefunguje a cítíme se uvízlí. Nejsme-li v souladu, jako bychom měli auto bez klíčku. Chceme se spojit s energií, jenže nestojíme ve směru jejího proudění.

Energii dovolujeme proudit do našeho života, jde o to, abychom byli ochotni přijímat, a jedná se o druhý krok manifestace.

Být autentičtí vyžaduje upřímnost, odhodlání a ochotu ctít sebe sama.

Realita je výsledkem manifestace, toho, jak řídíme energii a pohybujeme jí, aby plynula do míst a ,,nádob“, které jsme pro ni stvořili. Bez naší vytrvalé, nepolevující manifestace se svět jednoduše vytvoří sám z energií, které má k dispozici.

Mistrovství je naším rodovým právem, jsme pány třetí dimenze a jejích energií. Jestliže přistupujeme k životu jako oběti, zříkáme se své síly a bereme cokoliv, co k nám náhodou přijde. Takové myšlení je založeno na strachu a  vede k výsledkům založeným na strachu. Nemůžeme být silní a efektivní, dokud neuznáme svou sílu tím, že vzneseme nárok na své mistrovství. Svět potřebuje takové mistry ke spuštění změn a my se nyní nacházíme na rozhraní svého nejrychlejšího a nejdůležitějšího přechodu.

Možná sténáte vyčerpáním a přemýšlíte, kolik toho ještě máte zvládnout, ale buďte ujištěni, že ta nejhorší práce je již hotova. Zvládli jsme to, protože jsme prošli  těžkou přípravou, porodem, což – mimochodem – je celý proces připravující tělo ke zrození dítěte. Konečná fáze porodu, zrození, přichází až po vší té porodní přípravě a je to (relativně) snadná část. Nyní procházíme procesem zrození  a – jak vědí ty z vás, které přivedly na svět děti – tělo ví, co má dělat. Je to ta část, kdy  uvádíme do chodu své zkušenosti a vědomosti. Je to mistrovství v kostce; budeme probírat všechno, co jsme se už naučili, a začneme vylučovat věci, které nechceme opakovat, zatímco  hledíme k těm novým, zábavným a vzrušujícím věcem, které si pro sebe přejeme stvořit. Pro řadu z nás platí, že je to poprvé, co si užijeme legrace, tak ať jí je co nejvíc. Svět potřebuje, abychom mu předvedli, jak vypadá uzdravený, celistvý způsob života. Jsme toho schopni.

Tady jsou má obecná pozorování ohledně toho, co pro nás má rok 2014 v zásobě – pro lidstvo i Zemi:

Celosvětová touha po transformaci
V r. 2013  jsme již něco z toho ochutnali, z oné ,,lidské moci a síly“ v činnosti. Například zhroucení textilní továrny v Bangladéši, kde zahynulo přes 1200 lidí, vedlo k celosvětovému protestu proti používání otrocké práce v textilním průmyslu a donutilo celý tento průmysl, aby změnil svůj způsob výroby. Zatímco protestovali dělníci, podpořili je cíloví spotřebitelé po celé zeměkouli, psali maloobchodním prodejcům a žádali ukončení těchto praktik. Tato touha po změně  bude pokračovat, neboť hledáme nové cesty ke změně 3D paradigmat založených na ,,moci nad něčím/někým“ v paradigmata 5D a vyšší, kde platí sdílená moc, propojení a posílení sebe sama. Naše uvědomování si vzájemného propojení podpoří naše přání zajistit, aby se všemi bylo zacházeno důstojně, s úctou, čestně a spravedlivě. Právě tak  dosáhneme manifestace klidu a míru, radosti, lásky a hojnosti, které chceme v tomto světě vidět.

Zemské změny
V r. 2014 se dočkáme dalších zemských změn, většina z nich vznikne  v důsledku lidské činnosti, způsobena nebezpečnými, nerozumnými a neudržitelnými praktikami, které již byly prováděny dlouho, některé tajně, jiné otevřeněji, avšak o jejichž skutečném dopadu se nemluví. Hydraulické štěpení vidím jako dlouhodobý problém vedoucí v USA k dalším zemětřesením a propadům, zvláště na Středozápadě, v Texasu a v některých  státech na východních planinách, jako je Tennessee a Kentucky. Počasí bude tento rok problematické, zvláště na konci jara a začátku léta. Evropou se mohou  prohnat ničivé větry a neobvykle silné bouře, většina z nich  kvůli HAARP technologiím používaným k manipulaci období pro pěstování zemědělských rostlin.

Sopka v Yellowstonu letos nevybuchne, ale vidím kolem ní nějakou aktivitu v r. 2015.  Dojde k nějaké sopečné činnosti v oblasti Filipín a v Ohnivém pruhu, ale nebude to nebezpečné. Toto burácení nám má pomoci si více uvědomit, že máme chránit Zemi a udržovat si s ní silný, bezpečný a uctivý vztah.

Jaderný reaktor ve Fukushimě bude nadále představovat problém pro oblast Pacifiku, v Asii a USA. Máme k dispozici mimozemskou asistenci ke zmírnění některých z nebezpečnějších úrovní radiace a můžeme to podpořit, pokud si dáme záměr pozvednout frekvenci vody, což pomůže část škod vyrovnat. Je to mnohem vážnější, než víme, dokonce i s touto vnější pomocí, jež je nám poskytnuta, protože nám nejsou sdělovány informace. Tato oblast potřebuje naše modlitby a energetickou podporu, a to každodenně. Věnujte každý den pár minut zaslání energie do této oblasti, pomůže to.

Bude se zvyšovat zájem o udržitelné postupy jako např. v oblasti farmaření a soucitnějšího zacházení se zvířaty. V těchto situacích uvidíme, jak se lidé ujímají iniciativy, aby vytvořili své vlastní reality a spolupracovali na projevení  výsledků, které si přejí. Společnosti a vlády budou muset reagovat a v odezvě na tlak veřejnosti se budou muset změnit. Takto se odehrává transformace, a ačkoliv si přejeme, aby se věci změnily, ve skutečnosti chceme transformaci trvalou, která nastane prostřednictvím neutuchajícího úsilí, zatímco si bereme zpět svou sílu a mistrovství, a manifestujeme realitu, kterou ve svých vlastních životech chceme. To nám dodá sílu trvat na tomto druhu přeměny ve světě. Jestliže se nám podaří prorazit oním odporem, což možné je – pokud vytrváme, stane se svět takovým, jakým ho mít chceme.

Víry a portály
Víry (vortexy) jsou koncentrace energie na Zemi a energetické portály jsou otvory v zemské elektromagnetické mřížce, které dovolují energii proudit  z Vesmíru do Země. Některé portály umožňují proudění hustších energií do Země, jiné jsou mnohem lehčí, světelnější a jejich energie méně hutná. Umístění těch prastarých, temných a hutných portálů poznáte, jelikož v takových oblastech se momentálně válčí, nebo jde o oblasti  protestů a občanských nepokojů, jako třeba v Sýrii, Egyptě a oblastech Středního Východu. Jakákoliv oblast, kde je utlačována nebo popírána ženská energie, obsahuje pradávný, ,,hustý“ portál.  Tyto víry se snaží uzavřít, snaží se o to již několik let, avšak existuje  velký odpor proti jejich uzavření ze strany těch, kteří se touto energií živí. Rok 2015 zažije velký posun v souvislosti s těmito portály, ale v r. 2014 budou tyto oblasti nadále zažívat konflikty, občas velice intenzivními.

V různých oblastech po celém světě se otevírají nové víry, některé z nich mají přijímat energii, která potřebuje vstoupit do  zemské mřížky, avšak nemůže, protože staré portály se dosud  nezavřely. Kde jsou tyto nové víry, to zjistíte podle toho, že tam dochází k náhlé změně k lepšímu – v oblasti sociální, politické či kulturní. Jedněmi z oblastí, u nichž toto vidím v r. 2014, jsou Švýcarsko, části Afriky, zvláště Jižní Afrika a Madagaskar, jihovýchod a východ USA, východní Austrálie, Tasmánie a části Asie, včetně Jižní Korei a Taiwanu.  Rusko také zažije nové víry, ale jejich efekt bude omezený. Vidím v Rusku hodně sociálních nepokojů, nikoliv násilných, avšak velice odhodlaných.

Jestliže jste již po nějaký čas chtěli změnit bydliště a přestěhovat se, a zatím jste tak neučinili, byla k tomu příležitost v r. 2013, ale mnohé dveře byly ještě zavřeny, protože místa, kam jste se potřebovali přestěhovat, nebyla pro vás ještě připravena, a ani vaše vlastní léčení a transformace nebyly dokončeny. Rok 2014 k tomu nabízí nové příležitosti, zajistěte, abyste byli soustředěni na ten druh života a životní styl, který si přejete zažívat, na ten druh přátel, komunity, společenské sítě a zážitků, které na svém novém působišti mít chcete. To určí, kam se přestěhujete.

Solární erupce, výrony koronální hmoty, přesun slunečních pólů
V prosinci 2013  se udála jedna z nejvýznamnějších událostí této dekády a bylo jí věnováno jen minimum pozornosti. Slunce obrátilo pole svých pólů, což je cosi, co činí každých 11 let. Rok 2013 byl též rokem, kdy jsme zažili tu nejvyšší (doposud zaznamenanou) solární aktivitu, k čemuž dochází právě v letech, kdy slunce mění svou polaritu. Nyní, když tento cyklus znovu započal,  uvidíme  v r. 2014 opět o něco slabší aktivitu slunečních erupcí. Nicméně posun elektromagnetického pole slunce zahajuje nový cyklus energetické aktivity Země. Podívejte se na změny, k nimž došlo mezi lety 2001 a 2013, protože to (a ještě více) můžeme očekávat v r. 2014.  Jak bude dle vašich představ vypadat svět v r. 2015, až skončí tento nový cyklus?

Silná období
V průběhu každého roku se objevují tzv. silná období, kdy se mění energetická rovnováha Země, zažíváme změny, dochází k novým energetickým vyrovnáním, otevírají se nové víry nebo se zavírají ty staré. To se často tluče s naší vlastní energetickou vibrací a může to vést k tomu, že se cítíme nepříjemně a dokonce fyzicky nemocní. Označujeme to ,,příznaky vzestupu“ a jsou součástí naší cesty vzestupu, protože musíme vnést novou energii na Zemi – jako součást naší mise vytvoření ,,nebes na Zemi“. Při těchto silných obdobích můžeme vidět zemské změny, silné bouře, záplavy, zemětřesení nebo neobvyklé počasí. Ve svých životech můžeme zažívat náhlé konce, narušení, změny názoru či postoje nebo dokonce fyzickou nemoc. V globálním měřítku se můžeme  doslechnout o tajemstvích, plánech, korupci, skandálech a strategiích her o moc. Tato silná období popisují některé z těch aktivnějších nebo výraznějších částí těchto cyklů a aktivita sama nemusí být soustředěna výhradně uvnitř těchto období.

V r. 2014 proběhne pět silných období, a máme třikrát retrográdní Merkur – v únoru, červnu a říjnu. Venuše je retrográdní do 1. března, Mars až do 21. července. Poté jsou v průběhu roku  retrográdní větší planety, což jen dodá větší důraz určitým, již tak dosti intenzivním energiím. Plus – v dubnu proběhne pátá kvadratura Uran/Pluto, stejně jako dvě zatmění v témže měsíci. To bude obzvláště silný měsíc.

Leden:  Rok začíná 1. ledna třeskem, jenž nám představuje silné novoluní, které je taktéž součástí Kardinálského velkého kříže (nejsilnější astrologické zarovnání) zahrnujícího  čtyři hlavní oblasti života, činnosti, pocitů a emocí, partnerství a kariéry. Je to novoluní druhu ,,změň nebo budeš změněn“, ,,konej nebo budeš převálcován“, a nastavuje energii na celý rok.  Nebuďte překvapeni, u čeho se rozhodnete, že to už déle ,,nevydržíte“ nebo co jste schopni bez  lítosti propustit. Může být moudré si dát chvíli pauzu, než něco prohlásíte ve hněvu, protože to, co uvedete do pohybu, bude natrvalo. Venuše je též retrográdní, takže v tomto  čase bude případné zjemnění energie jen nepatrné, zacházejte s ní moudře. Mars aktivuje čtverec Uran/Pluto, a Merkur začíná svůj retro-stín v lednu, přičemž bude retrográdní po většinu února.

Březen až červenec: Mars prochází svým retrográdním cyklem, končí svůj stín v červenci. Tento tranzit začal v r. 2013 a ve Vahách, Mars aktivuje témata související se vztahy všeho druhu.  Retrográdní období, od března do 20. května, se bude průběžně dotýkat citlivých bodů aspektů z předchozích měsíců, takže toto období může být poměrně výmluvné v oblasti vztahů, a to nejen těch romantických. Jakýkoliv vztah, jenž je nerozhodný, potýká se s obtížemi nebo se blíží svému konci, by v této době mohl spatřit svůj zánik. Ty, které jsou silné, vyvážené, naplňující a harmonické, budou pozicí Marsu posíleny. V každém případě, jakýkoliv vztah, jímž si nejste jisti, bude v tomto čase objasněn.

Duben:  Jestliže jsme si mysleli, že listopad 2013 byl silný, tak duben 2014 tuto energii vynese na novou úroveň. Máme tu pátou kvadraturu Uran/Pluto, přesně 22. dubna, což odpovídá krční čakře. Objeví se témata a záležitosti spojené s řečí a mluvou,  s naším právem být slyšeni,  moci projevit svůj názor,  nebo též  spojené s nalezením našeho osobitého stylu, a to na úrovni osobní i celosvětové.  Jednoznačně dojde k nějaké změně ve hře, protože se odehrává mezi dvěma dubnovými zatměními (15.4. a 29.4.) a dalším Velkým křížem. V astrologii jsou zarovnání Velkého kříže silnými spouštěči změn, a tento měsíc kola rozhýbe na úrovni osobní i globální.

Červen: tento měsíc  vynese do popředí tajemství, věci, které svět šokují, a ačkoliv lidé, jichž se budou týkat, nebudou až tak kajícní nebo se neomluví tak, jak bychom doufali, takovéto odhalení pročistí vzduch a přinese na povrch pravdu, kterou mnoho lidí tušilo, ale nikdo ji nemohl dokázat. Zahrnuje to vlády a úřední osoby z různých zemí, v podivné pavučině klamu a korupce,  která pochází od zdrojů, u nichž by to nikdo nečekal, a zahrnuje lidi, u nichž  by se takovéto věci normálně nepředpokládaly.

Říjen:  V říjnu spatříme výsledky dubnových zatmění, stejně jako dvě nová zatmění, která dokončí cyklus tohoto roku. Cítím v tomto měsíci  posun v rozložení sil, protože rovnováha sil i moci, kterou si zatím drželo  několik lidí, kteří vlastní a řídí světové vlády a finanční instituce, se změní  a přijde  rovnější sdílení, více transparentnosti, více pravdy vyjde najevo, ačkoliv nebude příjemná a vyvolá rozruch ve světě. V tomto měsíci též nastává otřes finančních trhů, který vyvolá mírnou paniku, zvláště v lidech, kteří s pokrytím svých životních nákladů závisí na svých investicích. Finanční trhy se nezhroutí, avšak ztratí pevný základ, a dojde k přeuspořádání.

Prosinec: Tento měsíc vyvolá dojem definitivního shrnutí tohoto roku,  což bude čas k vyhodnocení a provedení nových rozhodnutí, a to způsobem velice uvědomělým a efektivním. Kolem tohoto měsíce se zdá být silnější energie společenství, v tom smyslu, že se lidé sejdou a rozhodnou, co chtějí jako další, ale společně, aby se o to mohli podělit. Cítím též, že tyto Vánoce budou ve větší míře oslavou, než jak jsme je vnímali v r. 2013, kdy nebylo vůbec možné je vnímat jako svátky.  V r. 2014 dokončíme mnohé přechody a prosinec můžeme využít k odpočinku, rozjímání, přeskupení a nastavení záměrů pro nový rok.

Tento rok, 2014, nebude tak tvrdý jako  rok 2013, a já to ještě upřesním tím, že dodám, že nebude tak tvrdý pro ty, kteří svůj úkol provedli a jsou připraveni se posunout na další úroveň svého života. Ti, kteří s touto stezkou ještě nezačali, zakusí určité problémy, ale, pokud jsou oddáni svému vývoji, expanzi a transformaci, budou schopni tento proces zahájit skokově díky práci, kterou jsme my odvedli v posledním desetiletí.

Spousta dalších lidí se rozhodne tento rok opustit svá fyzická těla, tak buďte připraveni, stane-li se to někomu, koho milujete. Platí to i pro domácí zvířátka, neboť ta jsou součástí celého dění stejně jako vy. Když nastane čas  něčího odchodu, rozhodne se odejít a není to osobní. Je to též znamení, jak daleko jsme se posunuli do vzestupu, protože mnozí lidé přispívají do procesu energií (přípravná porodní část), a jakmile je čas zrození, nebo už probíhají poslední fáze, již nepotřebují nebo se nechtějí této mise účastnit.

Jsme znovu v roce, kdy žijeme dva životy  nebo ve dvou světech, ve 3D světě našeho lidstva a ve vyšším světě našeho ducha. V minulosti to bylo zdrojem rozporů, ale nyní se můžeme naučit je sloučit v harmonickém, spolutvůrčím partnerském vztahu. Toto partnerství nám umožňuje být si více vědomi změn, jež máme učinit, naší odpovědnosti, moci a síly,  propouštění toho, co nám již není k užitku, a uvědomění si naší stezky i záměru radostného a šťastného života.

Použijte svého záměru k účinnému stvoření reality, v níž chcete žít – vím, že jsem to mnohokrát opakovala, ale jen tak se nám podaří nejen projít tímto rokem, nýbrž z něj též budeme moci vytvořit něco opravdu báječného a velkolepého.  Již dlouho říkáme, že toto chceme, a teď  je to tu a my jsme konečně dostali to, co jsme si přáli. Dalším krokem je uvést to v činnost a přesně proto tu jsme, abychom vnášeli nové energie na planetu, abychom byli součástí cyklu vzestupu, abychom vytvořili paradigmata nové Země a byli příkladem celistvého, uzdraveného života.  Když nám nyní již nestojí v cestě těžká ,,porodní“ práce, je čas něco podniknout.

Během celého roku vám bude váš záměr sloužit jako směrník a maják vašeho života, takže si na tento transformativní rok, rok vývoje, stanovte účinné, smysluplné a produchovnělé záměry. Pořád máme ve všech ohledech svobodnou vůli a nic není vytesáno do kamene, ale také žijeme ve vysoce proměnlivých časech, kdy stále více lidí sdílí touhu po míru, lásce, přijetí a komunitě. Což je to, co má skutečnou moc stvořit změnu ve světě a umožnit, aby se naše osobní i kolektivní reality staly ,,nebem na Zemi“. Jak tak často říká AA Uriel, ,,není naším úkolem zničit Zemi, aby ji mohla převzít nebesa. Je naším posláním pozvednout frekvence lidstva a Země, aby bylo vytvořeno božsko-lidské partnerství a my se mohli vyvinout v ,,duchovní lidské bytosti.“

Tento rok může být snadný nebo obtížný, já si myslím, že půjde o vyvážení obou těchto prvků a výzvy budou vyváženy  nádhernými okamžiky čiré blaženosti. Nenechte svou pozornost odvrátit chaosem – změna je nevyhnutelná, ale chaos je dobrovolný.

Takže jsme tady, připraveni začít společně další rok, udělejme z něj rok skutečně dobrý.

Přeji vám hojnost požehnání, klidu, míru, radosti a lásky, které si láskyplný, přející a podporující Vesmír přeje ve spolupráci s vámi stvořit.

Jennifer Hoffman

[Pozn. Jennifer Hoffman: Na tento rok jsem sepsala nový program, 6ti-týdenní cyklus, který pokryje detailně hlavní body Předpovědí na rok 2014. Obdržíte 2 kapitoly týdně, stejně jako každý týden ,,telefonát naživo“ v rámci Otázek a odpovědí. Zaměříme se zvláště na rozšířenou Já Jsem Přítomnost a Rok lásky a na to, jak se můžete sladit s těmito mocnými aspekty a jak je včlenit do svého života. Detaily najdete na konci předpovědí a až do 3. ledna je nabízím za výhodnou cenu. Sjedete-li na konec článku, jsou tam bližší informace. Kupte si nyní za zvýhodněnou cenu USD 47 (platí do 3.1.2014), poté cena stoupne na USD 77.]

pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.

Další info  viz  původní anglický text
http://enlighteninglife.com/2014-predictions-year-love/

Copyright ©2013-14 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete překládat, citovat či odkazovat na tento článek, avšak jen na bezplatných, nekomerčních a bezpříspěvkových webech a blozích, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web http://enlighteninglife.com.  Jiné použití je zakázáno.

Zdroj: cestaduse.wordpress.com

Knihy o Astrológii

Ďalšie články o predpovediach a astrológii

Horoskopy na každý deň

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 308 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme