Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt

Paul Bragg byl velmi známý lékař přírodní medicíny, který napsal velké množství knih o tom, jak se člověk může sám a vlastním přičiněním uzdravit.

O sobě hovořil takto: „Byl jsem slabé, neduživé dítě s vadou srdce, již jsem měl od narození. Takové děti vyžadují mimořádnou péči, dokonce i v moderních nemocnicích. Prvních čtrnáct měsíců jsem bojoval o život. Vždy jsem trpěl silným bušením srdce, v osmi letech jsem dostal revmatickou horečku a dalších jedenáct měsíců jsem se potácel mezi životem a smrtí. Kvůli slabému srdci jsem nemohl běhat a hrát si se svými zdravými kamarády. A brzy se vyvinuly i další nemoci: astma, bronchitida a nakonec i tuberkulóza.“

Paul Bragg strávil několik dalších let v sanatoriích, kde nad ním vyřkli nevratný ortel, že mu již není pomoci a je odsouzen k čekání na smrt. Naštěstí se mladý Paul dostal do Švýcarska, kde se ho ujal, a nakonec i úspěšně vyléčil, věhlasný doktor přírodní medicíny Rollier. Na mladého pacienta to udělalo takový dojem, že se rozhodl, že bude celý život pomáhat nemocným lidem, aby jim navrátil nejcennější poklad – zdraví.

Několik desítek let studoval všechny možné metody, jak obnovit zdraví přirozenou cestou. Řídil se jimi sám a své vědomosti a zkušenosti dále předával tisícům nemocných po celé planetě. A tak se stalo, že neduživé dítě odsouzené ke smrti se dožilo neskutečných 93 let. Bragg měl pět dětí, dvanáct vnuků a čtrnáct pravnuků. Paul Bragg byl silný dokonce i jako devadesátiletý stařec a vydržel toho víc než leckterý mladík. Každý den se vydával na tří- až pětikilometrové procházky, hodně plaval, chodil po horách, hrál tenis, rád tancoval, cvičil s činkami a se závažím a nakonec si oblíbil windsurfing. Jeho pracovní den trval dvanáct hodin. Neznal nemoci ani únavu, vždy byl naladěn optimisticky, byl svěží, bodrý a vždy připravený pomáhat ostatním. O svém zdraví vypráví takto: „Já jsem svého zdraví dosáhl sám, doslova jsem si je vydupal ze země. Věnoval jsem tomu celý život a nyní jsem zdráv 365 dní v roce. Nikdy nemám bolesti, nejsem unavený ani vetchý či zestárlý. Vězte, že i vy můžete být takoví a dosáhnout stejných výsledků!

Jsem přesvědčen, že závěry tohoto legendárního člověka, byť je původně sestavoval sám pro sebe, pomohou k získání silné energetiky a pevného zdraví i vám. Braggovy rady pro zdravý život Nejdůležitější pro život člověka je potřeba milovat život a chtít žít.

Dále autor tvrdí, že člověk se na cestě za zdravím setkává s mnoha nepřáteli, jakými jsou: Zlozvyky „Člověk se svou bezostyšnou nestřídmostí v jídle a pití sám zabíjí, aniž by prožil alespoň polovinu času, který mu byl pro život vyhrazen. Kvůli hloupým a absolutně zbytečným zlozvykům ztrácí životní síly a trpí různými nemocemi. Zlozvyky nás oslabují, zásoby energie se snižují a organizmus chátrá, neboť se mu nedostává energie na jeho regeneraci. A snížení energie vede k tomu, že se zpomalí činnost celé vylučovací soustavy: střev, ledvin, kůže i plic. K orgánům neproudí energie, která zajišťuje, aby mohly pracovat naplno. Jedy a škodliviny všeho možného původu nejsou z organizmu zcela vylučovány, shromažďují se v něm a nesmírně mu škodí a způsobují řadu potíží. Jedy se soustřeďují v různých částech organizmu, ovlivňují nervovou soustavu a člověk trpí velkými bolestmi. Jsou to signály, jimiž se vás příroda snaží upozornit, že nedodržujete její zákony, které sama předepsala, abyste se mohli starat o své štěstí a blahobyt. Jenže vy hledáte vinu kolem vás, namísto abyste se obrátili ke skutečné příčině vzniklých nepříjemností.“

Znečištění okolního prostředí „Všechno v okolí je otrávené a špinavé: vzduch, který dýcháme, voda, již pijeme, i jídlo, které jíme. Ve všem jsou obsaženy prvky, jež nejsou pro lidský organizmus dobré a ničí zdraví. A všechny tyto škodliviny a toxiny má na svědomí člověk sám, neboť se k přírodě chová velmi nerozumně a jeho činnost jí rozhodně neprospívá.

Paul Bragg doslova píše, že moderní způsob života je vlastně pomalá sebevražda. „Nesprávný životní styl se formuje nikoli tehdy, když se člověk stane plnoletým, začne se o sebe starat sám a rozhodovat se, jak bude žít, nýbrž mnohem dříve, již v raném dětství. Mnoho moderních matek své děti nekojí, a tak děti od prvních dnů života nejsou krmeny potravou, kterou potřebují nejvíce – mateřským mlékem. Namísto toho dostávají různé umělé přípravky, které obsahují rafinovanou bílou mouku, cukr a zejména smrtelně nebezpečnou sůl. Organizmus člověka je ničen od narození a není divu, že za takových podmínek člověku hrozí předčasné úmrtí.“

Dále Bragg doporučuje, jak se správně starat o svůj organizmus, jak jej ozdravit a jakým způsobem léčit nemoci. Bragg vždy poukazoval na skutečnost, že k vyléčení může dojít jen v případě, když se spojí dva důležité druhy sil: síly přírody a síla organizmu. Silám přírody říká „přirození lékaři“. „Příroda sama přivedla na svět devět přirozených lékařů, vždy připravených nám přijít na pomoc a podpořit a upevnit naše snažení dosáhnout vynikajícího zdraví. Jsou bezchybní a zaručují stoprocentní úspěch. Nikdy nemocnému neublíží, přestože on sám je leckdy ignoruje a nechápe, jaký užitek mu přinášejí. Tito doktoři jsou chápaví a trpěliví a není pro ně důležité, zda se na ně pacient obrátí sám či nikoliv; oni jsou vždy ochotni nemocným pomáhat. Jejich vědomosti jsou přístupné všem, starým i mladým, bohatým i chudým. Sami neprovádějí žádné operace ani nepředepisují léky, nejmódnější farmakologické novinky je nezajímají. My všichni se s nimi dobře známe. Ale já osobně bych si velmi přál, abyste se na ně obraceli mnohem častěji. Jsou ochotni nám vždy na naší cestě za zdravím a dlouhověkostí poradit.“

knihy od Paula Bragga - klik na obrázok

knihy od Paula Bragga – klik na obrázok

Bragg dále všech devět přirozených doktorů popisuje. Patří mezi ně síly přírody i člověka samého, schopné se beze strachu postavit a utkat s jakoukoli nemocí a také nad ní zvítězit.

první doktor – sluneční světlo
druhý doktor – čerstvý vzduch
třetí doktor – čistá voda
čtvrtý doktor – přirozená strava
pátý doktor – ozdravné hladovění
šestý doktor – fyzické cvičení
sedmý doktor – dostatečný odpočinek
osmý doktor – správné držení těla
devátý doktor – vlastní rozum

Pohlížíme-li na Braggova doporučení ve světle tradiční čínské medicíny a bioenergetiky, vidíme, že tento legendární odborník na přirozené léčení pacientům radil, aby pracovali s vesmírnými energiemi (sluneční světlo) a zemskými energiemi (čerstvý vzduch, čistá voda). Přitom zvláštní pozornost věnuje bioenergetice organizmu. Přirozené léčení zahrnuje správné stravování, očistné hladové kúry, dostatek pohybu i odpočinku, aby tělo mohlo spotřebovávat energii, produkovat novou a stabilizovat její cirkulaci v těle. Také správné držení těla je důležité, neboť pouze v dobře stavěném těle může energie proudit a cirkulovat tak, jak má. Konečně poslední přirozený doktor, rozum, vědomě řídí život a dosahuje vytyčených cílů.

Paul C. Bragg zomrel vo veku 95 rokov po nehode počas surfovania na Floride

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 890 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array