11 letý indigový chlapec o změnách na Zemi

Indigové děti, to jsou ty, které se narodily s mimořádnými duchovními schopnostimi a vědí, proč jsou na Zemi. Od malinka vědí, že přišly pomáhat lidem, aby žili správně, v lásce. 

Na jednom z webů mě zaujal rozhovor s 11letým indigovým Sašou z Moskvy. Velice zajímavé. Ten chlapec si to nemohl vymyslet, mluví přímo z vesmírného zdroje …

Toto je rozhovor s 11letým indigovým chlapcem Sašou na internetovém fóru, kde se mohl ptát kdokoliv. 295 nejrůznějších otázek na všechna možná témata … rozvoj člověka, tajemství tvorby míru, smysl života atd…

1. Zeptejte se Saši, jak vidí budoucnost Země a lidstva.

Dobře, pokud lidé nezačnou válku.

2. Proč by mohla začít válka?
Protože lidé mají k dispozici podivnou energii, které nerozumějí. Ta může zabíjet.

3.Má cenu probouzet jiné lidí, nebo je to věc každého?
Ano, je to třeba. Lidem se neustále pomáhá, ale oni často neslyší. Někdy se nechtějí probudit, a tak je přestanou budit. Je nám velmi líto lidí, kteří se nemohou probudit, ale oni to tak chtějí.

4.Může Saša objasnit, co je to za energii?
Je to „tea“, vypadá jako koule s třemi prstenci. Rychlost otáčení prstenců je vyšší než rychlost částice (neví, jak ji nazvat). Analogické slovo je „albis“. Energie přichází od Slunce ve stejných časových intervalech. Rozděluje se po Zemi, ale nejen na ní. Nejvíce ze všecho na Saturnu. Taková energie je i na jiných planetách.

5. Odkud se vzali lidé?
Lidé byli přineseni na Zemi před 12 437 lety. To je přesné datum od těch, kteří to pozorovali. Pak s lidmi jednali mnozí další. Lidé, to nejsou obyčejné bytosti. Mají mnoho přátel.

6. Kdy se lidé stanou lepšími a zůstanou už takoví? Kdy se asi tak dokončí přemeny, kdy se vše uklidní?
Lidé se stanou lepšími až tehdy, kdy přestanou vše nesprávně dělit. Teď dělají vše nesprávně, nespravedlivě. Přeměny teprve začaly. Skončí tehdy, až vy tu už nebudete.

7. Vědomosti existují samo od seby nebo jsou tvořeny?
Vědomosti existují ve světe, kde žijeme, samy od sebe. Mimo svět není vědomostí. Vytvářejí je ti, kteří vytvářejí život na hvězdách a planetách. Znalosti je třeba umět využívat. My jsme teď přišli vám vysvětlit, jak to dělat. Pak odejdeme, a lidé to budou dělat sami. Země má celou knihu Znalostí. Lidé z nich využívají jen málo. Překáží jim to, že neumějí číst. Kniha je „napsána“ jazykem, který lidé rozdělili. Nyní je třeba zase ho sestavit.

8. Co je k tomu třeba? Má to vztah k energii přicházející od Slunce?
Od Slunce přicházejí nevelké změny k existujícím znalostem. Slunce je vlastně pro vás škodlivé. Brzy přinese škody. Aby se lidé změnili, musejí uklidit to, čím rozdělili svět. A to se ještě mnozí smějí, když jim to vážně říkám. To také vadí. Nelze rychle zapomínat, pak je těžké si vzpomínat.

9. Proč lidé dělají všechno nesprávně? Takové už je přinesli na Zemi? Nebo usnuli?
Lidé spí. Ten sen je nemoc. Dříve byli lidé jiní. Někdy se lidí bojím. Mnozí z nich jsou zlí a nepříjemní. Nevědí to, ale já vidím. Bojí se jich i moji druhové. Ale všichni lidé nejsou takoví. Když je sem přinesli, byli úplně jiní. Já jsem je takové viděl. Lidé jsou dobří a milí! Proto je velmi miluji!

mesiac

obrázok so súhlasom winnond / FreeDigitalPhotos.net

10.A jak to, že lidé rozdělili svět?
Stali se slabými. Slabý hledá silného, a silný zase slabého. Ti, kteří zde usídlili lidi, si nemysleli, že budou bojovat o svět, který jim prostě dali. Pokládají ho za svůj. On také jejich je. Mně maminka také dává dobré hračky.

11. Jak dlouho podle tvých smyslů zbývá do přechodu?
Bude to už brzo. Ale není to přechod. Je to Změna. K takové nedochází poprvé. Nemohu říci přesné datum, protože lidé by si začali dělat plno starostí a dělali by chyby.

12. Jak bude přechod probíhat? Postupným narůstáním vyšší úrovně nebo rychlým skokem?
Změna pro lidi neproběhne rychle, ale pro Slunce a planety to bude rychle. To, co vznikne, cítí a chápe jen málo lidí. Lepší by bylo, kdyby nechápal nikdo, kromě těch, kteří jsou schopni být užitečnými v tom, co přijde. Ostatní budou překážet, protože jejich chápání je příliš pomalé.

13. Jakou roli v tom sehrají lidé? Co závisí na nás? Mohu například urychlit proces?
Ti, kteří vědí o tom, co bude probíhat, budou využiti. Velké Světlo (Velký výbuch) jim dá signál. Určitě ho uvidí, uslyší a pochopí. Ostatní nepochopí nic. Čas učení už minul. Ti, kteří se dobře učili, budou užiteční. Ostatní budou pozorovat. Hlavní síla těch, kteří se dobře učili, je rozum. Síla rukou a nohou se nebude nutná. Taková síla vůbec nebude třeba. Lidé zeslábnou. V tu dobu je nutno jim pomáhat, jinak jich zůstane velmi málo. Nemohu říci, co bude třeba dělat. To se stane známým až při Výbuchu.

14. Indigoví jsou představiteli čeho? Světla? Tmy? Něčeho jiného?
Indigo není ani světlo, ani tma. Jsme na Zemi dočasně. Nezůstaneme na ní. My vám jenom pomáháme projít Výbuchem. Potom se vy sami stanete silnými. Máte pro to na Zemi znalosti, ale špatně jich využíváte. My jsme ze Světa, který je za Předělem. Tohoto Předělu vy nikdy nedosáhnete. Lidé v našem Světě nemohou žít. Rychle zmizí, protože u nás není čas. Vy potřebujete čas. My ho nepotřebujeme. Předěl končí tam, kde začíná Světlo.

15. Jsou na Zemi indigoví, kteří o tom nevědí?
Je jich jen málo. Ještě se nenaučili tomu, co dělají na Zemi.

16. Jak moc se odlišují do lidí (například ve srovnání s bradatým osvíceným mudrcem)?
Indigoví jsou svými fyzickými možnostmi lidmi. Ale když přemýšlejí, nepodobají se lidem. Chytrý člověk může být naprosto nepodobný umu takových dětí. Indigový člověk obsáhne všechno, co lidé nazývají Zemí, ale um normálně chytrého člověka se skládá ze znalostí, které on získá od druhých lidí či z knih. Indigoví mají také dobrý cit. Lidé jsou v citech dost chladní.

17. Jak poznat, kdo je indigový?
Indigové lidi mohou poznat pouze ti, kteří jsou jim podobní, nebo ti, kteří je vytvořili. Jsou i prostředníci. Ti jsou mezi lidmi a indigovými, ale vědí o nich vše. Já poznám indigového podle Světla. Je zlatistý a má znak, kterému rozumím. Indigoví také stále mění světlo, někdy jasnější, někdy tmavší. To lidé neumějí.

18. Jsou indigoví i jinde ve vesmíru než na Zemi?
Ne. Indigoví se objevují jen na Zemi. Žijí ve srovnání s Vesmírem jen okamžik. Země je jediné místo, kde se takto mohou objevit. To platí i o lidech.

19. Jaký vztah mají k tobě rodiče a okolí? Vyprávíš jim o sobě?
Rodiče nemají rádi, když vyprávím o tom, co vidím. Říkají, že jsou to výmysly a hlouposti. A také říkají, abych se více učil a méně létal v oblacích. Svému okolí skoro nic nevyprávím. To nejde. Oni mě nenechají. Když se objeví člověk, kterému je možno něco říci, ukážou mi ho, a já vím, že s ním mohu hovořit. Z takového člověka také jde Světlo. Tento člověk může hovořit znaky.

obrázok so súhlasom sattva / FreeDigitalPhotos.net

20. A proč mluvíš teď? K čemu je ti to třeba?
Mluvím proto, že na Zemi brzo budou změny. Řekli mi, abych vám o tom ještě jednou pověděl. Bude to fér. Jestliže pochopíte, co se bude dít, můžete žít dále. Taky mě zajímá najít svítící lidi. S nimi je možno mluvit na dálku. Vždy chápou jeden druhého. Mezi vámi jsou ti, kteří mají možnost chápat, co přichází. Když o tom budeme přemýšlet společně, pochopení se stane lehčím.

21. Jak budeš žít v budoucnosti?
To nevím. Vím jenom, že budu žít.

22. Jaké kvality nebo schopnosti jsou nyní pro člověka nejdůležitější?
Nyní je pro člověka nejdůležitější – nebát se změny. Všechno, co se děje, se musí stát. Lidé mohou vybrat pouze to, kde se budou v tuto dobu nacházet. Nejlepší je – klid, porozumění, laskavost. A ještě nepůsobit lidem zlo. Takové lidi je nutné zastavit. A je třeba se naučit postarat se o své věci.
23. Není příliš pozdě se zabývat rozvojem těchto kvalit?
Není to příliš pozdě. Ale je velmi obtížné stát se klidným. Všichni lidé se velmi obávají z různých důvodů. A když někdo působí zlo, všichni to vidí, ale nemluví o tom. To bude nejtěžší.
24. Víš něco o Ježíši Kristu a křesťanství, co si o tom myslíš? Odkud Ježíš přišel?

Ježíš – nebyl člověk. Pouze přijal podobu člověka. Není to ani Bůh. Bohem ho udělali lidé. Je jedním z těch, kteří tu byli před vámi. Přinesl poznatky, které je třeba nechat růst. Ale mnoho lidí je nevyužívá a jen se baví. Tak to nejde. Ti, kdo poslali Ježíše, smýšleli o lidech jinak.

25. Může Saša něco říci o sebeléčbě a léčení druhých?
Léčit je možné tehdy, když víš, co se dá dělat. Nedá se léčit, když víš, že to není možné. Člověk se musí ptát a potom: bude-li odpověď ano, nejméně však jednou – to je nemožné. Lidé jsou nemocní z toho, že se nemohou přizpůsobit světu. Pak to svět dělá za ně. Nemoc – to je pomoc světa, ale lidé se jí bojí. Člověka není třeba léčit, ale objasnit mu, jak se vyznat v tom, čemu nerozumí.
Nemůžete člověka řezat. To je velmi nebezpečné a špatné. Všechny nemoci lze vyléčit i bez toho. Lidé mají pojem nemoc. Pokud se dá vše do pořádku, pak nemoc zmizí. To si musí člověk vyřešit sám. A pokud se chce sám vyléčit, musí v to věřit a nemyslet si, že to za něj udělají tabletky. Ty může užívat, když je příliš slabý, ale lepší je se postarat sám. Léčit mohou nejen prášky, ale i slunce, barvy, ptáci, voda (zde velký výčet). Co je potřeba, je zahřát se.
26. Změna bude trvat několik let?
Ano. Ale mnohem víc, než předpokládají vědci.

27. Změna začíná dnem, kdy Saša a další indigo se stane velkým?
Ano. Musíme vyrůst. Pomáhají nám dříve přišlí Prostředníci.

28. Bez příchodu indigo-dětí by lidé nemohli projít změnami?
Lidé jsou slabí. Jsme zde, abychom pomáhali. Rádi bychom, aby to lidé pochopili.

29. Změna se bude vztahovat na vnější svět nebo bude platit i pro lidi samotné, fyzická těla? Jak se to bude vztahovat k tělu?
Nejprve se změní vnější svět. Pak se změní lidé. Křemík bude základem. Lidé budou postupně mizet.

30. Změnu budou prožívat stejně lidé různých věkových kategorií?
Nejtěžší to bude pro staré. Zůstane jich velmi málo. Spolu s nimi budou umírat vaše znalosti. Jak se to stane, zapomenete na minulost. Děti vše přežijí snadněji. Jejich mysl bude připravena.

31. Pro koho budou změny jednodušší? Pro koho těžší?
Většina změn bude snazší pro ty, kdo umí myslet a vidět, co bude dál. Toho bude hodně. Ti, kteří přemýšlejí s pomocí televizoru, budou slepí a bude je snadné podvádět.

32. Kdy bude blesk – na začátku nebo na konci změn?
Blesk je na prvním místě.

33. Co je třeba udělat, abychom se připravili na změnu? Je například vhodné se zásobit léky a jídlem?
Léků a potravin bude velmi málo. Lidé budou rychle umírat. Na Zemi je už málo potravy, ale mlčí se o tom. Jídlo se stalo nechutným, zlým. Přidávají do něj to, co postupně lidi zabíjí.

obrázok so súhlasom sattva / FreeDigitalPhotos.net

34. Bude v době Změny probíhat každodenní život, jmenovitě bude všechno stejné jako vždy: lidé budou chodit do práce, provoz bude jako obvykle, obchody, školy, banky, nemocnice, noviny, atd., budou pracovat jako vždy?
Během hlavní změny bude život lidí narušen. Světlo nebude všude. Lidé budou pracovat špatně. Ale zpočátku to tak nebude. Na konci to bude horší: lidé onemocní a budou popálení. Peníze nikdo nebude potřebovat. Budete směňovat. Ty, kteří chodí do školy, budou učit doma, pokud mohou.

35. Lidé, kteří budou pomáhat druhým projít Změnou, se bude vnímat navzájem a mezi sebou komunikovat?
Tito lidé budou mluvit s kýmkoliv na dálku. Umějí to už nyní. Lidé to nechápou.

36. Čeho konkrétně se bude Změna týkat: člověka, světa, co hlavně se změní?
Změny zpočátku budou mít vliv na svět, pak i na člověk. Změní se život ve světě, a pak i lidé.

37. Proč se lidé neustále někam řítí, všichni něco hledají a nemohou být šťastní tady a teď. Proč je tak obtížné najít vnitřní konsensus a mnozí toho nedosáhnou za celý život?
Lidé se cítí špatně, protože nevědí, jak získat přátele. Když se přátelíš, pak nechceš ublížit, ale člověk chce. Z toho důvodu s ním málo mluví. Lidé tak k sobě přistupují navzájem. Snaží se zranit a pak se ušklibují. Tak se to nesmí dělat! Bolest se mnohým lidem líbí. Dokud to tak bude, člověk bude cítit tuto bolest uvnitř.

38. Blesk vyjde ze slunce?
Blesk nepřijde ze slunce. Slunce ho jen zesílí svou vlastní sílou.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QjIA3LNNzUM&feature=youtu.be[/youtube]

39.Ti lidé, kteří pochopí, co se děje, budou také popáleni a zeslábnou?
Ti, kdo budou rozumět, budou také ohroženi, ale slaběji, protože budou v mysli připraveni. Jejich mysl zůstane silná, ale mohou onemocnět v případě, že nebudou konat správně.

40. Indigo mají jiná těla, nebo i oni budou se popáleni?
Indigo na tom budou nejhůř. Druhý život nemají. Musí být velmi opatrní. Jejich popáleniny v případě, že k nim dojde, budou nejbolestivější. Stane se tak proto, že se budou nacházet v těch nejtěžších místech.

41. Budoucnost, o které hovoříš, je přísně neměnná, anebo není přesně definována a může být změněna? Můžeme si sami zvolit svou budoucnost?
Existuje budoucnost lidstva. Vy můžete jít každý po své cestičce. Cestičky je možné měnit. Pak si lidé volí svou budoucnost. Při odcházení ze Země pochopíte, co je budoucnost, a budete se usmívat, protože je to tak jednoduché.

42. Jak se probudit? Bude existovat globální probuzení v našich životech?
Probudit se můžete, když budete poslouchat svět kolem vás. To není to, co říkají v televizi a rozhlase. Hlasy lidí, zvířat i v lese. Lidé kolem vás se začnou probouzet a vy také.

43. Jakou roli hraje „láska“?
Láska vám bude pomáhat, protože ji znáte ze všeho nejlépe. Potřebujete ji. Ale nelze milovat jen jako. Mnoho rodičů může nemilovat své děti a pak se cítí velmi špatně.

44. Kdy dojde ke kontaktu s mimozemskými civilizacemi?
Mimozemské civilizace jsou už dávno na Zemi. Jsou mezi lidmi. Neustále s nimi komunikujete. Chápou to. Vy – ne. Abyste to pochopili, museli byste se přestat bát a otevřít svou mysl. Pak zmizí to, co vám brání je vidět.

45. Co znamená: konat správně?
Poslouchat zprávy ze světa a chápat je, být klidný, vědět, co říkají.

46. Budou se lidem otevírat v době Změny nové schopnosti?
Při Změně se lidem otevře možnost komunikace na dálku. Budou ztrácet méně času na cestování. Poletí na Saturn.

47. Bude možné po záblesku pěstovat rostliny, zeleninu a ovoce?
Po záblesku bude možné pěstovat to, co roste pod „kopulí.“

48. Bylo by možné objasnit, jakého křemíku bude mnoho – klasických křemíkových nebo vysoce organizovaně-integrovaných obvodů?
Křemík vstoupí do lidského těla. Bude propuštěn z těla a krvinek (překlad).

49. Do záblesku chybí půl roku?
Záblesk přijde později než za šest měsíců v běžném čase.

50. Existuje v době Změny a záblesku hrozba pro život na Zemi?
Ano. Mysl lidí bude oslabena. Rostliny se stanou jedovatými. Voda bude špatná, špinavá.

51. Jak se budou během Změny a blesku cítit zvířata?
Zvířata se stanou zlými. Mnoho z nich zemře. Vy nebudete chápat, co se děje, a nazvete to nemocí.

52. Kde na světě nebude dobré se v době Změny a blesku nacházet?
Nemůže být řečeno.

53. Stanou se Indigo sedmou rasou na Zemi a zcela nahradí lidi?
Ne, Indigo se nestanou sedmou rasou. Jí se stanou vaše děti. Budou obyčejnými, i když budou vědět více a také víc umět. Když lidé mluví o Indigo, jsou zmatení problémy těchto dětí i jejich původem. Teď je hodně dětí, které toho hodně umějí, ale je to jen jejich schopnost. To není známkou Indigo. Indigo má zlatou barvu. Modré jsou ty, které rozvíjejí tyto schopnosti, je to mysl. Indigo není nutné rozlišovat nebo je hledat. Mají žít společně s lidmi a ostatními dětmi. To, co je potřeba, se budou snažit dělat tam.
55. Vzkříšení z mrtvých se stane v příštích pěti, deset, dvaceti letech? Nebo to bude ještě za velmi dlouho?
Proč by měl člověk znovu žít, když už vše udělal? Čekat na to – znamená setrvávat na jednom místě. Pokud se lidé budou zabývat vzkříšením, přijdou o své děti. Země bude přelidněná. To se již děje nyní.

56. Co je příčinou záblesku?
Důvodem pro blesk je změna části světa, ke které se vztahuje Slunce. To musí být. Vědí o tom všichni, včetně lidí. Bylo to zapsáno v nejstarších knihách.
57. Co mohou a měli by udělat lidé, aby zachránili sebe a svou rodnou Zem?
Lidé potřebují klidně a přesně dělat svou práci a nezabývat se cizími věcmi. Záblesk lidem nepodléhá. Když se s lidmi bude o tom mluvit, měli by poslouchat. Nepodvedou je.

58. Země si sama vyrábí vlastní energii, nebo ji získává z externího zdroje?
Země – to je energie. Slunce – je také energie. Tyto energie – jedna jsou. Slunce získává svou moc z jiného zdroje, o kterém vy nevíte.
59. S jakým cílem byla vytvořena Země?
Dát místo těm, kteří mají zájem tvořit. Pak je hra skutečná. Každý vzor, který vytvoříte, bude potom udělán skutečně. Chcete-li tvořit, je třeba se tomu naučit. Ti, kteří špatně tvoří, se tomu budou učit znovu a znovu, jinak se vzor může porouchat a nebudou vědět, jak ho opravit.

60. Země je kosmická loď, kterou provozují lidé?
Země není loď. Planeta. Nemůžete řídit planetu, protože nevíte, jak by se měla pohybovat. Všechny planety to dělají samy, protože by to pro ty, kteří na nich žijí, bylo velmi obtížné a zbytečné. To zabírá čas.

61. Jaká je role pyramid?
Pyramidy se brzy stanou součástí. Chovají se jako kostel. Zapojí je z vesmíru. Pyramida – anténa. Přijímají přenosy pro Zemi a předávají to všemu, co se zemi nachází.

62. Globalní oteplování má něco společného s čerpáním nafty?
Ne.

63. Jaký máš názor na svět, ve kterém nejsou žádné hranice a pravidla?
Tento svět může být dobrým, jen pokud pravidla budou. Jinak se lidé budou hádat a smiřovat se umějí špatně. Potřebují ty, kdo jim vysvětlí, jak je třeba se chovat a kdo je v právu.

64. Jak vnímáš ČLR a její slogan – Jedna země, jeden dům, jeden národ?
Nemůžete se takovými stát, protože se jeden druhého bojíte. Tam se bojí také a dělají to z donucení. Lidé tam nejsou šťastní, to je cítit. Ale to se může změnit, když pochopí, že ublíží-li druh druhovi, ublíží sám sobě. Dohromady nemohou být ti, kteří žijí dobře a kdo je špatně. Všichni mohou žít i tak i tak, ale nikdo by neměl žít jinak.

65. Jak dlouho asi bude trvat nejtěžší období Změny? Je tu šance pro ty, kterým je dnes 30 – 40 – 50 – 60 let, že uvidí dokončení ve svém životě?
Těžká období pro Zemi bude velmi brzy. Budete je vidět. Čas nemůže být jmenován.

66. Pokud rostliny, voda, zvířata budou „kontaminovány“, jedovatější, čím bude možné zahnat hlad a uhasit žízeň během Změny kromě rostlin „pěstovaných pod kopulí“?
Lidé vyrobí tabletky, které budou jíst. To bude snadné, ale lidé budou nemocní, až toho bude málo. Vodu se naučí čistit a vyrábět. Nebude to problém. Pak se naučíte, jak se čistí řeky a jezera, a uděláte to na celé Zemi. To se zalíbí všem a navždy.

67. Kdy křemík vstupuje do lidského těla, jak se změní jeho životní funkce, čím se tělo bude stravovat? Jakým se stane ve vztahu k vnějšímu prostředí? Silnějším a nezranitelným? Budou nemoci a stárnutí?
Lidé budou lépe přijímat světlo ze Slunce, budou si lépe pamatoval. Ale před tím je bude velmi bolet hlava. Budou žít do 130 – 150 let, ale pomaleji porostou. To znamená, že dětí bude více. Přestanete mít strach, že příliš mnoho lidí zemře.

68. Po Změně lidé přestanou být zlí? Jak se změní jejich mysl?
Po Změně lidé nepřestanou být zlí. Budou zmatení. Proto budou ještě hádavější. Z toho důvodu budou často vše zapomínat, a to jim pomůže se smířit. Pak se jim zachce učit se, ale to nebude jen ve škole.

69. Myslíš, že ti dáváme důležité otázky, nebo se ti závažnějším jeví něco jiného, na co jsme se ještě neptali? Jaké skutečně důležité otázky bychom ti měli položit?
Důležité je: Mnohé otázky jste nepoložili. Proč se neptáte na planety sluneční soustavy, na Slunce jako hvězdu? Také se vás chci zeptat:
– Co to znamená „žít“?
– Kdo je člověk?
– Proč je vám třeba začátku a konce?
– Co znamená „ihned/najednou/současně“?
– Co je to „nenávist“?
– Co tím myslíš „přesto/všechno stejné“?
70. Samo slovo indigo – je obyčejná barva. Indigo také znamená lidé s aurou idigové barvy. Náš Saša však nemá barvu indigo. Jak je to možné?
Zmínil jsem se už, že samotné slovo „indigo“ bylo jednoduše vymyšleno, a že by se měli nazývat jinak.
Indigoví nemají jen jednu barvu. Takže se nesnažte o tom mluvit, protože to nemá smysl. Nikdo je nebude rozlišovat. Barva obecně není hlavním faktorem rozdílů. Zmíněná barva – to je přenosová, transformační barva. Nese jasné znamení Indigo. To znamená, že v této barvě existuje jiná barva, pokud to tak lze říci.
Proto jako Indigo označují ty, co nejsou úplně v normě. Ve své podstatě takoví nejsou. Ale o tom, že to jsou více duchovní bytosti není pochyb. To nemůže být nějak zvláštním způsobem akceptováno a komentované. Takové úlohy před sebe Indigo nestaví.

71. Proč nyní mnoho informací o nadcházejících a probíhajících kosmických i pozemských jevech přichází z jiných zemí. Proč se to v Rusku děje v malém měřítku?
V jiných zemích lidé umějí lépe pracovat s informacemi. Tam lépe pochopili, co jim říkají, ale špatně to cítí. V naší zemi je to naopak. V jiných zemích je těch, kteří se budou podílet na událostech, více než u nás.
A je ještě jedna příčina: tyto země Změna postihne nejvíce.

72. Jak si myslíš, že Rusové projdou těmito změnami?
Lidem bude zle, protože bude hodně chudých a nezdravých. Bude jim věnována jen malá pozornost, protože to bude těžké pro všechny. Ale to bude špatně. Hlavní věcí bude – neutíkat od ostatních, protože změny postihnou všechny. Až to pochopí, lidé dají rozum dohromady a nebudou potřebovat zemi(stát), protože se stane dostupným celý svět. Stejná věc se stane s lidmi z jiných zemí. K tomu se už připravují, protože o tom vědí.

73. Proč, když hovoříš o blížícím se kataklyzmatu, nechceš říct, jak ho nejlépe přežít? Nebo jsou lidé odsouzeni k zániku?
Ne, lidé nejsou odsouzeni. Ale musí projít Změnou jako všechno. Nikdo neví, co se bude dít. To je pravidlo.

74. Bude přechod v následujících 6 letech v nehmotnou existenci? A co je přechod do čtvrté dimenze?
To se děje, když zemřete nebo když spíte. Čtvrtý svět – to je svět snů. Také v něm žijete, ale nechápete to. Není možné, abyste tam žili v plném rozsahu.

75. Je možné, že před rokem 2012 zažijeme takové události jako setkání s jinými civilizacemi (Lemuria, Atlantida, Siriusiané atd.) Jak myslíš, že to bude?
Do té doby se všemi kontakt nebude. Ale mnozí z těch, kteří vládnou zemím, vědí o nich a mluví s nimi. Budou to i nadále skrývat, tolik špatného je ve světě. Více než polovina lidí se bojí těch, kteří žijí v jiných světech. Z toho důvodu by je mohli zabít. Ti nechtějí ublížit, chtějí v lidech zastavit pocit strachu. Lidé potřebují přestat se bát o sebe.

76. Co znamená udělat vše v životě?
To znamená: pracovat sám na sobě. Člověk v životě pracuje sám na sobě. Každý přichází na Zem jen kvůli tomu. Vše ale neznamená „ihned“.

77. Existuje Systém Natural Healing Reiki (duchovní růst založený Dr. Mikao Usui na konci 19. století). Co si myslíš o tomto systému léčení / duchovního růstu?
Reiki – to znamená dýchat jako světě. Dýchat jako svět znamená, že je nutno cítit jeho pohyb (vibrace? Pozn.překl.) a nechat ho vstoupit do sebe. Jste-li nemocní, znamená to špatně pohybující se orgány. Svět vás může naladit. Pak tableta nebude zapotřebí. Člověk nikdy nepotřeboval léky. Vymyslel je, protože se nechtěl přizpůsobit.
Čím více je pohybu, tím rychleji proběhne správné nastavení. Ale neproniká do člověka násilím. Pouze v případě, že osoba souhlasí. Stejně to dělal Ježíš. Jeho dotek v sobě nesl pohyb světa a slovo bylo ještě silnější. Nejlépe se lidé léčí slovy.

78. Co je „láska“, proč ji lidé hledají a nenacházejí?
Láska – to je, když všichni myslí na druhé ​​a oni to cítí a dělají to, co dělat mají. Láska – to je Síla, Světlo, které ti dávají prostě jen tak. To je dar, který se musíš naučit dávat.

79. Proč jsou lidé zlí?
Proto, že jim je zle z toho, že zapomněli dávat, ale velmi chtějí, aby jim dávali druzí. Pak prodávají, nedávají jen tak. Potom se objevují nešťastní lidé, protože se nemají na koho obrátit. Jim by měli darovat, ale nedávají, chtějí, aby koupili. A ti, kteří o pomoc žádali, nemají žádné peníze. Pak je jim říkáno, že to není pro ně, a to je špatně, protože to pro ně je. Lidé si přestávají vzájemně důvěřovat a začínají se bát těch, kdo se tak chovají. Nedělejte to tak!

80. Myslíš, že vnitřní podněty závisejí na osobě nebo na vnějších faktorech?
Když je člověk naštvaný, nikdo není na vině. Člověk je vzteklý sám, a ne někdo jiný. Pokud si to děláš sám, pak s tím souhlasíš. Můžeš to nedělat. Je těžší, když už ses začal zlobit. Když jsem naštvaný, matka mě hladí po ruce nebo po hlavě a já se rychle uklidním. Myslím, že je třeba tak činit i druhým.

81. Existují-li indigo, pak jsou elfové, draci a mnoho dalších tvorů. Souhlasíš s tím, Sašo? Pokud ano, charakterizuj tyto tvory, jejich cíle a úkoly, odkud přišli. Jak je mohu rozpoznat v životě?
Elfové – jsou poslední lidé, kteří našli způsob, jak nezemřít. To byla jejich chyba. Potom našli způsob, jak zemřít a použili ho. Teď jdou dál. Elfové opustili pro lidi proudy života (vesmírnou energii? Pozn.překl.). Ty působí, a tak lidé mohou žít sto let. Pokud by proudění bylo silnější, lidé by žili déle, ale to nyní není možné, protože Země je velmi slabá. Proudění svazuje Zemi s jinými světy, které rovněž zeslábly. Lidé jako vy umírají, umírají proto, že používali své proudění příliš rychle a nenašli místo, odkud se bere.
Draci vždycky pomáhali lidem. Jsou jejich ochránci. Velmi milovali lidi a přátelili se s nimi. Když je lidé začali zabíjet, draci to i nadále dodržovali, přestože mohli začít zabíjet také. Zůstali v paměti lidí a nyní trochu pomáhají odtamtud. Jejich pomoc spočívá v tom, že jsou velmi inteligentní a mohou napovídat, co je ve světě známo a co ne. Draci se na Zemi nikdy více neobjeví, protože pro Zemi jsou příliš chytří.
Rozpoznat draky v paměti mohou ti, kteří se dokáží podívat na Zemi z dálky. Elfové na světě už nejsou. Přenechali lidem Zemi navždy. Způsob, jakým tito tvorové žili, lidé nechápou, protože to je ve všem odlišné. Ti, kteří odešli, nechali místo pro ně. Tak to udělají i lidé, i když to ne zcela pochopí.

82. Říkáš, že lidé se budou připravovat k letům na planety sluneční soustavy. Bude to k dispozici pro veřejnost, jako například auta, která mnozí mají, nebo to bude privilegium nemnohých?
Budete létat jen zřídka, protože to nebude třeba dělat často. Pokud lidé poletí, pak zůstanou tam, kam letěli. Člověk může mít pouze jeden domov. Zemi.

83. Kolik (v procentech, například) lidí při těchto změnách zahyne?
91,76843561444444: ..

84. Ještě jednou, Sašo, dej alespoň nějaké tipy, jak se připravit, co připravit (např. konzervy)?
Ty vás nezachrání. Bude se to dít dlouho. Konzervy se zkazí. Musíte žít normálně a nic neočekávat, ale jen si toho být vědomi. To je jedna z částí vašeho života, na kterou budete připraveni. Pokud zemřete, nebude to pro vás hrozné. Nebojte se.

85. Existuje život na jiných planetách sluneční soustavy (na jakých a jaký), a budeme se s ním kontaktovat?
Už dlouho víte o těch, kdo žijí ve sluneční soustavě. Jsou vyspělejší než lidé. Nejinteligentnější žijí na Venuši. Pomáhají lidem nejvíce. Zpočátku Venuše nebyla. Pak jsou tu ti, kteří žijí na Saturnu, ale ti už ztrácejí své životy, zůstalo jim toho málo. Chtěli by žít, ale nefunguje to. To každý ve sluneční soustavě ví. Nedá se letět na Mars. Žijí tam zlí obyvatelé. Nemají lidi rádi. Také je to pro vás špatné v případě Jupiteru a Uranu. To jsou nebezpečné planety. Tam není možné poslat lodě s lidmi. To by je poškodilo. Ale pokud loď bude automatická, nic jí neudělají. Nyní sledují lodě lidí kolem Saturnu. To, co lodě předají, neplatí víc jak ze 30 %.

86. Existují na Zemi nadnárodní vlády (Výbor 300 nebo něco takového)? Mají skutečnou moc?
Na Zemi jsou ti, kteří jsou mnohem důležitější než všechny vlády zemí. Je jich 11, ale bylo jich 12. Jim podléhají ostatní vlády.

87. Kdo jsou ti 11? Oni nejsou lidé? A co se stalo s 12.? Proč tyto svrchované vlády umožňují válku? (Velmi důležitá otázka)
Oni nejsou lidé. Jsou spojeni se samotnou Zemí. Nazýváte je 12 vlastnostmi. Jednu z nich jste odmítli. Je to zdroj – na Saturnu. Válka – to je neschopnost používat vlastnosti, které vám byly dané. Měly by vám pomoci rozvíjet se postupně, ale lidé to chtějí rychle, a tak bojují. Rychlá změna dává malý vhled. Vy všichni velmi nechápete tyto vlastnosti a ztrácíte s nimi kontakt. To, jak jste se naučili zpracovávat informace, může vám pomoci, ale budete nuceni to udělat sami místo počítače a televizoru. To, co se ukazuje, přivede k válce.

88. Co můžeš říci o Shambale (jako o Bratrstvu vysocerozvitých bytostí)?
Shambhala existuje, ale není stabilní. Nebylo jí přisouzeno trvat dlouho. Zmizí kvůli nedostatku energie přicházející zvenčí. Tento nedostatek lidé pocítí později, kdy se začnou změny. Shambhala byla založena na pomoc lidem jako novému druhu na planetě. Je to výzkumné centrum. Odtud lidem často navrhovali, co dělat.

89. Co můžeš říci o vztahu Shambaly s civilizacemi z jiných planet?
Shambala není spojena s planetami. Ti, kteří vytvořili lidi, nejsou jako oni. Jsou to produkty duševní činnosti. Není planet podobných Zemi. Život na Zemi je jedinečný. Existují ​​jiné planety s jiným životem. Ten je vám cizí. Jen málokteré z civilizací vám mohou být pochopitelné. Nepřijdou na Zemi otevřeně, protože to není třeba. Komunikace probíhá na jiném principu. Kosmické lodě stavět nepotřebují.

90. Jakou roli má Shambala v budoucích událostech na Zemi týkajících se změny?Shambala zůstane do chvíle Změny. Pak zmizí. Studie bude dokončena. Země musí podstoupit Změnu úspěšně. Je to úkol Shambaly.

91. Jaký je podíl pravdy v historii původu člověka na Zemi, běžící od Sumerů?
Sumerové byli lidé, kteří žili dávno, před 27 000 roky. Často mluvili s tvůrci lidí, protože pomáhali při studiu více, než bylo nutné. Do studie jich bylo zapojeno hodně. Změnili lidi a výzkum začal ve velkém ztrácet smysl. Lidé musí žít na Zemi a ne s ní odejít.

92. Co můžeš říci o vztahu života Ježíše a mimozemských civilizací?
Ježíš dal lidem příležitost spojit se s vesmírem. Nedal jim náboženství, které je odvozeno z víry. To špatně udělali lidé. Věřit – znamená dělat vše vědomě, a ne dávat to za sebe dělat druhé. Ježíš neřekl, že to vše udělá za lidi. Řekl, že to vše bude jimi pochopeno, když k němu přijdou. Lidé by neměli prosit a modlit se. Ve světě nejsou vyšší a nižší. Ježíš není nejvyšší, ale daleko nejchytřejší. Lidé se také takovými mohou stát. Jemu není třeba sloužit. Jemu je třeba porozumět. On se rovněž snaží porozumět lidem. Ježíš – není člověk, a nikdy jím nebyl. Každé tělo – to je forma, která může být rychle vytvořena. Ježíš není připojen k tělu, ale k rozumu, který je všude ve vesmíru. Ježíš může mluvit s každým ve vesmíru. A tomu chtěl naučit i lidi. On není první. Poprvé to bylo Prometheus. Přišli dvakrát.

93. Co můžeš říci o informacích, které mluví o tom, že kdysi na Zemi přišly vysoce rozvinuté bytosti z Venuše (7 Kumar) a ovlivnily vývoj člověka?
Venuše vždy pomáhala a pomáhá Zemi. Ti, kteří přišli tamodtud, jsou dosud mezi vámi. Pokračují ve studiu a udržují pořádek ve světě. Je to pro ně obtížné. Země není stabilní. Venuše se objevila jako poslední z planet. Ti, kteří vám pomáhají, nejsou lidé. Nepotřebují tělo, ale někdy je používají. Nyní nejsou všichni ochotni vám pomáhat. Vaše technika pochází z vědomostí obyvatel Venuše. Lidé se musí naučit pracovat se znalostmi jinak, ​​protože to, co znají obyvatelé Venuše, je velké velikostí i rychlostí. Nyní lidé chápou příliš pomalu. To, co se na Zemi nazývá špatným, vytvořili zčásti lidé a z části ti, kteří jsou zapojeni do studie. Je třeba prosadit chápání toho, jak pracovat se znalostmi získanými od druhých.

94. K čemu je Láska – je to tak důležité? Co je to? Je to cit? Energie? Stav? Zákon? Podstata? Existuje něco, co je silnější než láska? Když člověk miluje, k čemu se propojuje? Pokud ano, pak co je to?
Láska je důležitá proto, že dokáže spojit k sobě cizí lidi. Obecně platí, že lidé si nejsou vzájemně cizinci, ale když se narodí, zapomenou to. Když se dotkneš Lásky, pochopíš, že nejsi sám. Nepotřebuješ se dotýkat nepřetržitě. Tehdy člověk přestane dělat něco sám. Pro lidi je Láska cit. Pro mne je to cosi jako vlna. Je to energie ovlivňující váš život. Lze ji nazvat Zákonem, protože sami jsou lidé slabí. Ale láska není podstatou. Jen pomáhá se připojit, dál je třeba udělat něco dalšího. A to je něco, co je víc než Láska. Někdy se toho dotknou, když opouštějí Zemi. Pokud to jedinkrát pocítíte, už nikdy nebudete žít klidně. To není pro lidi. Ti, kteří nevědí, jak komunikovat, si myslí, že jsou sami, ale mohou se obrátit na lásku, která jim pomůže začít mluvit. A to není snadné pro ty, kteří byli často sami. I proto byla vytvořena láska. Dokud ta je, lidé se neztratí.

95. Řekl jsi, že Slunce a Země – to je energie. Zdá se, že Slunce je energie na vyšší úrovni, než Země. Řekni mi, energie a vědomí – je to totéž? Má Slunce vědomí? Další planety – jak jsou na tom s energií – jsou důležitější než Země, nebo ne? Které planety mají na Zemi největší vliv? Se kterou planetou je Země svázána nejvíc a proč? Co se stane s ostatními planetami po Změně?
Slunce je větší energie než Země, ale je velmi závislá na ní a na dalších planetách. Na Slunce se lidé nikdy nedostanou, ale tam je něco, co vás vytváří. Energie a vědomí je jedno a totéž. Člověk má svět, který zná, ale tam je něco, do tuší. Se Sluncem je to stejné. Slunce je spojeno s dalšími hvězdami. Říkáte tomu Zodiak. Pro Slunce jsou důležité planety Jupiter, Saturn a Pluto. To jsou stanice. Určují pohyb sluneční soustavy. Stanice Saturn je však velmi slabá. Ztratila energii při poslední Změně. Musíte najít způsob, jak ji obnovit. V opačném případě se začne solární systém hroutit. Nebudete to dělat sami. Dělají to i další, kteří žijí ve sluneční soustavě. Čekají na vás, až zvládnete vám předané technologie pro lety k planetám a používání velkého množství energie. Největší vliv na Zemi má Jupiter, ale měl by Saturn. Nejsilněji je Země svázána s Marsem, ale toto spojení je nebezpečné. Po Změně budou objeveny nové planety. Přijdou z míst mimo sluneční soustavu, protože přitažlivost Slunce vzroste. Na Zemi bude velmi horko. Mercur zmizí, Venuše může zůstat.

96. Proč je Zemi pomáháno, například tím, že jsou na ni posíláni Indigo? Jaký význam má Země a lidstvo pro ostatní vesmír?
Indigo na Zem nejsou posíláni. Přicházejí sami. To je to spojení větší než láska. Zemi se nesnaží pomoci, ale chtějí učit. To musí udělat sama. Lidé umějí žít v té formě, kterou mají k dispozici. Ta je velmi zajímavá. Těl je ve vesmíru málo, nejsou používána. Lidé mají mnoho způsobů, jak rozvíjet své schopnosti, a toho jsou také schopni jen nemnozí ve vesmíru. Lidé učí druhé, jak vidět skrze množství jedinečné, jsou schopní najít spojitosti a provázat různé, umějí vyhledávat. To jsou jejich velká pozitiva. Ačkoli lidé jsou jednoduší, zajímají mnohé a není jim zakázáno komunikovat. Ale ve vesmíru lidé nežijí. Tam těla nejsou potřeba.

97. A pokud nesouhlasím? Pokud jsem proti tomu, aby 91 % z lidí zemřelo? Pokud je miluji takové, jací jsou, a nechci, aby začali být nemocní a umírali kvůli prostoru pro „dokonalejší lidí“? Můj názor bude vzat v úvahu a globální změny budou zrušeny?
Chápu, co říkáte. Neměli bychom to chtít. Dokonalí lidé tak nepřicházejí. Slabý musí ustoupit silnému – tak uvažuje spousta lidí. Ale síla není ve zničení, ale v tvoření. Zároveň by se mělo pochopit, že tvoříte nejen pro sebe. Ti, kteří jsou zvyklí tvořit jen pro sebe a nevidí druhé, musí odejít. Nesou ostatním jen samotu a zoufalství. Nemohou dělat a myslet jinak. Když zůstanou, budete také sami. Ne všichni lidé jsou takoví, ale většina. Onemocnět a umírat – znamená poznat bolest a strach, které v takových lidech rostly po celou dobu. Pokud však tomu u vás tak není, pak se vám to nestane. Mluvíte o složitých věcech pro chápání lidí. Máte svoji vlastní pravdu, které věříte. Mají ji i druzí. Lidé rostou na Zemi, ale nechápu ji. Co myslíte, ona vám rozumí?

98. Jaké mají indigo-lidé cíle? Nebo spíše ti, kdo je sem poslali?
O cílech indigo jsme už hovořili. Jsou to ti, kteří pomáhají při změnách. Indigo přicházejí sami, a to se děje všude. Indigo jsou malá část toho, co může přijít. Lidé jsou také malá část. Přicházíme z jednoho místa a známe se velmi dobře, ale tady si každý pamatuje to, co si pamatovat může. Je to jeho schopnost, kterou si sám vytvořil. My všichni přicházíme žít.

99. Umějí indigo-děti lhát, a byla v tomto tématu lež?
Všichni lidé umějí lhát. Učí je to život, ve kterém se ocitli. Indigo také umějí lhát. Lež přijde tehdy, když si to člověk přeje. Lidé spolu mluví tak, jak umějí. Pokud se jim nedaří říci, co očekávají ostatní, pak lžou. Ale to není podvod, to je neschopnost mluvit tak, jak je třeba. Oklamat je jednoduché, to se říká snadno, těžší je říct pravdu, to je třeba pochopit.

100. Co může znamenat (charakterizovat) fráze „Šest paprsků“? Čeho se to může týkat?
Člověk není jen tělo. Sedm paprsků tvoří jeho Druha (světelné tělo? Pozn.překl.). Ti, kteří mají tělo, takové sestavení nevidí, protože tělo je vytvořeno, aby drželo podstatu. Člověk se skládá ze světla. Je nebarvené. Jeden paprsek přestal dávat lidem svou moc. To je paprsek pravdy. Nyní lidé nikdy nebudou věřit tomu, co je jednoduché a jasné. Hledání pravdy se stává téměř nemožným. Lidé budou rychle zklámáni životem a budou se snažit zemřít. Když nebude pravdy, všichni se budou bát, že jim všichni lžou. A tak strach nahradí sedmý paprsek a zničí zbytek. Čím více se člověk bojí, tím je strach větší. Pokud máte strach, že budete zabiti, bude zabíjení ještě větší.

101. Chápeš, že čísla, která nám uvádíš – neznamenají pro nás nic, protože neznáme specifika práce s nimi – je to totéž jako číst neznámé písmo. Řekni nám o nich.
Pro ty, kteří chtějí pochopit, jsou pochopitelné. To není cizí jazyk. Je to rozhovor v jiné formě.

102. Řekni prosím: zdalipak skutečnosti, že indigo a další předávají lidem informaci o nadcházejících katastrofických změnách, nejsou druhem příležitostí pro to, aby lidé přišli k rozumu a, změníce svůj vztah k druhým i k planetě, změnili tak nadcházející scénář událostí na měkčí, jemnější? Nakolik scénář toho, čím je nutné projít, je možné ještě dnes změnit?
Máte možnosti 4 směřování. Pátá byla uzavřena v poslední době. Lidé je nepoužívají, protože nevěří. Necítí to, co je už jasné téměř všemu na Zemi. Události nemohou být lepší. Budou stejné pro všechny. Příroda na Zemi se může měnit. Totéž umí dělat Země. Lidé nechápou, proč to dělá, protože dosud ještě nechápou, proč se příroda mění. Je to příběh Země o tom, co se s ní děje. Lidé takovému jazyku nerozumějí. Myslí si, že ptáci prostě zpívají a zvěř vrčí nebo mňauká. Ale tak to není. Hovoří s vámi každý den a také mezi sebou navzájem. Když šumí stromy, je to také konverzace. Všechny zvuky na Zemi lze chápat jako hovor Země. Lidé jsou schopni slyšet pouze silný křik, nebo když něco spadne, kape nebo praská. Ještě slyší také katastrofu. Pak krátký čas jsou schopni slyšet a rozumět mnohem více, ale potom zase zapomenou. Země každý den říká lidem to, co se bude dít. Změna již nastala. Právě k vám přichází. V ní jste minulost, a ona je budoucnost. Nikdy ji neuvidíte dokončenou, ale pocítíte. Až se změníte, Změna zmizí.
Pokud změníte svůj postoj k sobě navzájem, pomůžete si rychleji pochopit, jak je nutné změnit se, a uděláte to lépe než ostatní. Ostatní se budou muset podřídit tomu, co se jim nabízí. Pro mnohé to bude nepříjemné.

103. Co si myslíš o snech? A jak se sen může změnit v důsledku záblesku a při změnách?
Ve spánku člověk prožije polovinu svého život. Ve spánku odpočívá pouze tělo, ale ne zcela. Sen – to je pro člověka příležitost dělat to, co chce dělat v reálném světě, kde jeho tělo. Ve snu můžete shromažďovat vzory jako projektanti. Pokud jsou správně sestaveny, začnou pracovat a brzy se objeví v reálném světě. Každý z vás ví, jak navrhovat, ale jaksi shromažďuje to, co se rychle rozbije. Takových věcí je u vás hodně, ale stává se to ještě potřebnějším. Pokud se věci začnou rozpadat, budete zmateni. Aby se věci nerozpadaly, měly by být udělány dobře. Dobře provádějí ti, kteří to dělají sami. Ale jsou tu i tací, kteří říkají, že pracovali sami, ale ve skutečnosti to za ně udělal někdo jiný. I když to bude uděláno dobře, stejně se to rychle rozpadne, protože ten, kdo řekl nepravdu, neumí dělat sám a věc se zkazí. Pokud ji bude chránit, musí to dělat sám.
Nyní se sny stávají silnějšími. Ale jen málokdo si je dokáže zapamatovat. To, co tam děláte, je velmi odlišné od toho, co děláte ve skutečném životě. Ve snu se nelze bát a dělat prudké pohyby. Pokud vidíte světlo, musí být čisté. Nechoďte k silnému zelenému světlu!

104. Jak vidíš budoucnost Země (obecně)?…. Věci se změní, nebo vše zůstane tak, jak je…. teď?
Země nebude stejná jako nyní. To se nedozvíme. Zbytek uvidíte sami.

105. Co je Bůh? A proč stvořil svět? Jaký k tomu měl motiv?
Bůh – to je to, co člověk nevidí, ale dříve nebo později k tomu dojde. Bůh – to jsou lidé samotní. Mimo ně není Boha.
Lidé si vytvořili svůj vlastní svět, aby viděli smysl poznání. Když se tyto cíle nedaří dosáhnout, objeví se Bůh. Čím silnější je Bůh, tím slabší jsou lidé. Čím silnější je víra, tím bližší je Bůh. Ale Boha lidé nikdy nedosáhnou a nikdy také nepoznají, proč je stvořen svět, ve kterém žijí. Toto tajemství se odhaluje pouze po odchodu ze Země.

106. Jaký je tvůj postoj ke zvířatům, psům, kočkám a tak dále. Jak je cítíš, a jak by s nimi měli lidé zacházet? Je pravda, když se říká, že léčí lidi svou energií, nebo to tak není… co si myslíš?
Zvířata jsou stejné bytosti jako lidé. Musí být považována za sousedy. Sousedé by měli být přáteli a neubližovat si. Všechna zvířata jsou schopna mluvit, ale jejich jazyk je pro člověka nepochopitelný, protože mysl lidí není nastavena na takový rozhovor. Myslí si, že zvířata prostě jen vydávají zvuky. Pokud zpěv ptáků zpomalíme několiksetkrát, můžete slyšet oddělená slova v jejich jazyce. Když hovoří lidé, ptákovi se zdá, že to je dlouhý a pomalý zvuk. Člověk umí málo naslouchat, mnohá zvířata slyší mnohem více za krátký časový úsek. Nejrychlejší v rozhovoru a poslouchání jsou velryby a delfíni. Delfíni se dobře chovají k lidem, ale nechápou, proč lidé kazí vodu a berou některé delfíny do zajetí. Velryby se nikdy k lidem dobře chovat nebudou. Mnohá ​​zvířata jsou schopna najít proud života a použít jej. Lidé to nazývají schopností léčit. Ve skutečnosti zvířata prostě zesilují průtok energie skrze sebe a pomáhají tak odplavit onemocnění lidí. Někteří lidé to dělají podobně, ale většina se raději nechá ošetřit jiným. Ošetřování člověka oslabuje, přestane sám bojovat a umírá dříve. Z nějakého důvodu ti, kdo se učí používat životní energii, dělají to pro druhé za peníze a nazývají to léčením. Kočky a jiná zvířata to dělají stejně, protože jinak by zemřely. Nechápu, proč člověk prodá druhým smrt a lék na ni, protože ve skutečnosti je to – jedno a totéž. Když někdo prodá druhému život, dělá to úplně špatně: Život nemá prodejní cenu, cenu má pouze smrt. Zvířata nejsou schopna kupovat a prodávat.

107. V důsledkem změn (katastrof)… mnohé sklady a úložiště radioaktivního odpadu budou poškozeny… Výsledkem bude, že mnoho lidí bude ozářeno… Je možné se chránit před zářením a chemickými látkami… Pokud ano, jak?
Musíte se naučit používat proudy životní energie. Udělat to můžete pouze vy sami. Nikdo vám neporadí. Jinak lidé nebudou rozumět tomu, co je to smrt, a budou ji dále prodávat.108. Říkáš, že lidem se zachce učit, ale nebude to jen ve škole. Kde se budou učit?
Budou se učit od Země. Tam je k dispozici více znalostí než ve škole. Ale lze se učit nejen na Zemi. To se stane, když lidé pochopí, že je to nutné. Pokud nebudou chtít – nikdo je nebude nutit.

109. Existuje židovský národ. Jakou roli bude hrát tento národ v nadcházejícím přechodu na vyšší vibrace?
Židé byli kdysi přemístěni na Zemi. O tom se vypráví v Bibli. Měli znalosti ovládání počasí, vody a země, ale pak tyto znalosti ztratili, protože zařízení, které s sebou přinesli, se rozbilo. Nyní jsou Židé téměř jako všichni a nedělají nic zvláštního.

110. Jestli to dobře chápu, tak v hustém materiálu lidského těla nezůstane na Zemi po všech těch změnách nikdo. Vždyť jestliže sama Země se přesune na vyšší úroveň vibrací, energie změní i tělo.
Po provedení změn zůstane málo lidí. Budou nemocní a potrvá dlouho, než se uzdraví. Nemoci přinutí lidi buď být silnými, anebo zemřít. Ti, kdo zbydou, naučí své děti i ostatní tomu, co vědí, a také odejdou. To, co bude na Zemi, bude lidem lhostejné. Jejich znalosti už budou na jiném místě.

111. Proč si málokdo pamatuje své sny? Jak si je pamatovat?
Chcete-li si pamatovat sen, musíte být v klidu. Není možné myslet na to, co je třeba dělat dnes nebo zítra. Jakmile přemýšlíte jen o tom, sny zmizí, protože vaše mysl je silnější. Sen se může jevit jako myšlenka, ale pak jej musíte zadržet v hlavě. Je to jednoduché. Zapamatujte si hlavní detaily snu. Jimi se sen otevře sám. Pokud je však detail nesprávný, pak zmizí on i sen.

112. Jaký je důsledek přiblížení se k zelenému světlu?
Silně zelené světlo způsobí, že lidé přestanou myslet. Člověku se pak zdá, že je to velmi dobře. Jakmile se to však stane, zelené světlo nahrazuje životní energii a on rychle umírá. Přitom může pomoci zemřít i ostatním a při tom věří, že je to tak lepší.

113. Jak lze vysvětlit, že se na Zemi vyskytuje několik ras? Jak se sem dostaly? Která rasa je nejstarší?
Několik ras bylo třeba pro vytvoření lidstva, které bude žít v různých oblastech Země. Tehdy i nyní nejsou podmínky na Zemi stejné. Nejstarší rasa jsou ajrii. Každá rasa byla vytvořena s pomocí „návrháře“ lidských těl. V tom návrhu byly i podrobnosti pro lidské duše. Nyní už projektování není povoleno, protože správné typy lidí byly vytvořeny.

114. Jak hodně se liší život původních lidí od nynějších? V čem?
Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 – 17.000 roky. Předtím lidí nebylo a nebude. Jejich život byl zajímavější než současných lidí, ale i horší. Zajímavější proto, že byli schopni chodit mezi světy. Také znali to, čemu vy říkáte magie. Uměli vytvořit části světa a chápat celou Zemi. Špatné bylo, že se snažili žít dlouho a z toho umírali. Na Zemi se nemůžete snažit žít dlouho. Není k tomu určena.

115. Kým byl založen Egypt?
Egypt vytvořili I3211. To je bod S3214 v souhvězdí Berana. Pyramida je anténa. Přenáší informace, pokud jsou vloženy. Nyní jsou už pyramidy součástí.

116. Pozůstatky života Slovanů byly zjištěny na území Německa, Pákistánu, Turecka, Indie. Odpovídá tato informace skutečnosti?
Slované přišli ze země za oceánem na západě. Co jste uvedli – je pravda. To jsou místa, kde někteří z nich přebývali.

117. Co se stane s člověkem po smrti?
Umírá pouze tělo. To, čím jste, nemůže zemřít. Smrt nastává pouze v několika světech podobných tomu našemu. Ale na jiných místech také vždy nežijí dlouho. Když se ptáte po životě, ptáte se proto, že řešíte váš úkol, který jste na sebe vzali v tomto světě. Odpovědět si musí pouze každý sám, jinak úkol nebude mít smysl. Řešení úkolů – je jedním ze způsobů, jak se stát chytřejším a naučit se porozumět druhým.

118.V říjnu se prý něco přihodí Zemi a lidem?
Ne. Se Zemi se nic neděje. Ale pro Zemi je stále obtížnější udržet oceány.

119. Víš něco o interakci, vzájemném ovlivňování krystalů a minerálů s člověkem? Jaké krystaly, minerály, kameny pomohou člověku projít změnami a nadcházejícími výzvami?
Minerály se s člověkem spojují neustále. Prospěšné jsou ty, které mohou sbírat sluneční a další světlo. Nebezpečné jsou ty, které se chovají jako magnety. Domy, jež lidé stavějí, jsou velmi nebezpečné, protože se používají umělé materiály. Nejlepším materiálem je cihla. Ještě lepším materiálem je kámen nebo jeho kus. Dřevo je krátkodobý materiál. Pokud přijde silné světlo (záblesk, pulz), spasí vás pouze země. Její hloubka musí být minimálně 12 metrů.

120. Kdo hodnotí práci ztělesnění podstaty (ducha) v „hmotném“ světě? Jak já to chápu, jsou to podstaty (duchové) určité úrovně, kteří se už nemusí inkarnovat jako člověk. Takže? Na jaké jsou úrovni a jak jí dosáhli?
Činnost lidského ducha hodnotí systém, nikoli samostatné entity. Toto pole obklopuje Zemi. Ti, kteří hodnotí Zemi, jsou jejími tvůrci. Stali se takovými po pochopení celého světa jako Sféry, Koule. Je-li řada uzavřena sama do sebe, stává se nekonečnou a ztrácí smysl.
121. Jak se chránit před nechtěným kontaktem, ať už je to s mimozemskou civilizací nebo astrální bytostí?
Nelze souhlasit s komunikací, pokud jí nerozumíte. Každému rozhovoru je třeba rozumět. Rozhovor by neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Ti, kdo s vámi komunikují, vědí víc než vy, a tak mají odpovědnost vůči vám. Není možné dělat něco, čemu nerozumíte. Pokud budete vyzváni dát energii něčemu, čemu nerozumíte, nedávejte ji. Musí vám říct pouze pravdu. K tomu stačí se zeptat.

122. Ukládá Bůh (obraz, k napodobení něhož byly vytvořeny jeho „dětmi“ světy, duchové i všechny „věci“) jakákoliv ohraničení života ve světě jím vytvořeném? Pokud si myslíš, že ano, jaká a proč?
Neexistují žádná omezení a nikdy nebyla. Všechna zpodobení toho, co nás vytvořilo, jsme my sami. Všechno, co dělají lidé, představuje myšlenky těch, kteří je vytvořili. Tak Tvůrci mohou vidět chyby i dobré stránky ve svých myšlenkách. Pokud ponecháte jen dobré myšlenky, rychle ztrácejí sílu a zanikají. Žádná myšlenka nikomu nepatří a může zmizet. Dobré i špatné myšlenky jsou silné. Ale takové jsou jen pro lidi. Myšlenky nelze rozdělit na dobré a špatné. V myšlenkách těch, kdo vytvořili lidi, nikdy nebylo nic špatného. Jen ne vše, co je vytvořeno, se lidem líbí. Ne všechno taky chápou. To také vede k rozdílu v myšlení.

123. Významem vtělení je projít některá „poučení“ a aktualizovat zkušenosti podstaty (Ducha). Je oprávněn sám Duch-žák si určit lekci, nebo ho mohou opravit jen jeho „učitelé“? Je možná situace, že učitel hodnotí neobjektivně a neposkytuje poučení, která vyučováný potřebuje? Schválně, proti vůli jeho nebo někoho jiného.
Pokud učitel udělá chybu, neměl by už učit. Bude převeden mezi studenty. Každý omyl učitele narušuje pořádek ve světě. Člověk si může vybrat jen to, jak využije čas učení. Na lekci být musí. Pokud dotyčný bude chodit za školu, bude muset žít znova. Učitel pomáhá člověku život studovat, ale nikdy nedělá nic za něj. Učitel dává pouze ty lekce, které se dát musí. Všechno ostatní nabízejí duchové, kteří jsou ve vaší blízkosti. Jejich úkolem není učit, ale použít vaše znalosti, protože oni sami znalosti získat nechtějí.

124. Je pravdou, že nyní všichni (indigo i křišťálové děti) čekají na nějaký signál z kterékoliv strany, aby se aktivizovali k nejdůležitějšímu cíli na planetě…?
Ano. Takový signál přijde, ale ne teď. Všimnete si, co se změní. Nepřinese to lidem újmu.

125. Podle některých zpráv je zřejmé, že po všech těch změnách na planetě Zemi prostě nebude možné žít, a lidi, kteří zůstanou naživu, vyzvednou mimozemské lodě vyšších vědomí…. Teprve po nějaké době lidi pošlou zpátky na planetu, samozřejmě podle jejich vlastní volby. Je to pravda?
O všech změnách na Zemi všichni ti, kteří žijí v blízkosti, vědí. Oni nemusí létat po událostech a zachrňovat přeživší. Mohou to udělat dřív. Přijedou ti, kteří žijí za předělem. Neznají přesný čas a opozdí se. Lidé v jejich světě žít nemohou, ale mohou jim být poskytnuty umělé sféry. Budou malé a rychle se stanou nudnými. Budou-li se lidé chtít vrátit, budou muset změnit organizmus.

126. Kde ty budeš žít v příštích 5ti letech? Máš přátele, kamarády v jiných zemích?
Budu žít v Rusku. Je to dobrá země, i když se v ní někdy lidem žije těžko. Ale potíže existují i v jiných zemích. Já můžu mluvit s přáteli na všech kontinentech Země. Telefon ani internet k tomu nepotřebujeme. Slyšíme prostě hlasy. Tady na fóru mluvím jen já, protože tato zkouška se provádí poprvé.

127. Co je to lidská podstata, mohou mít některé fragmenty podstaty žijící v jiných světech vliv na ostatní části? Je možné se chránit před tímto vlivem, a pokud je to možné, pak jakým způsobem? Jak je energie podstaty přerozdělena mezi fragmenty a jaké problémy mohou nastat v tomto ohledu? Může jeden fragment podstaty nést následky způsobené činností jiného a co dělat v takových případech?
Lidská podstata je seskupení jednoho nebo více fragmentů projekce myšlenky vytvářejícího. Lidská podstata je podmíněna. To, co vidíte každý den jako člověka, nejeví se jím v plném rozsahu. Člověk žije najednou v několika světech. Tyto světy se mohou od sebe navzájem lišit. Ve všech případech však existuje spojení. Toto spojení je odlišné od ostatních signálů. Tak se člověk může o sobě dozvídat v různých světech. Pokud se někdo chce seznámit, odešle svůj fragment do druhého. Tyto fragmenty se spojí. V této souvislosti je důležité vědět, že ty a on jeden jste. Taková seznámení jsou nutná pro rychlejší poznání života, ale nejen jeho. Pokud se nechcete seznámit, pak stačí nic nedělat. Vaše přání je prvořadé. Jestliže projevíte zájem, seznámení se uskuteční. Pro mnohé je velmi zajímavé, co se stane, takže se seznamují s těmi, kteří jim často brání porozumět světu. Důvodem je, že takováto seznámení jsou velmi snadná. Můžete kolem projít slovy, skutky, pocity – je to jedno a totéž. Energie podstaty se rozděluje na fragmenty různými způsoby, ale existují společné hodnoty: 1 – 13 fragmentů 15 %, 14 – 18 19 %, 19 – 24 11 %, 25 – 26 1 %, od 27 do 34 30 %, 35 – 76 19 %, 76 až 1014 5 %. S 1014 po 1100 1 % i méně. Pak začíná devastace podstaty. Všechny uvedené hodnoty by neměly být nižší. Pokud jdou dolů, pak člověk zemře. Jsou-li vyšší, pak nebude schopen pochopit a bude se muset znovu narodit.
Tyto fragmenty na sebe mohou působit ne více než 1,5 %. Vyšší expozice člověka zabije. Osoba může při expozici použít pouze 10 % své energie. Zároveň může být ovlivněna 10 % energie jiných. K dispozici bude 100 akcí. Toto číslo se používá v matematice. Pokud na vás působí silněji, chtějí vám ublížit. Aby k tomu nedošlo, podělte se o energii s druhými fragmenty. Lidé umírají rychleji, když se neumí podělit. Pokud nevíte, jak sdílet, můžete požádat o radu. V otázce oslovte ty fragmenty, které se staly příliš velké. Stane-li se, že onemocníte, pak v žádném případě nesdílejte. V takovém okamžiku to, co sdílíte, je příliš slabé a může to oslabit ostatní.

128. Co představuje anděl strážný, ​​jak funguje?
Anděl strážný je váš učitel. Důvěřujte mu. On o vás ví všechno. Je to pomocník Tvůrců. Pokud ho nepotřebujete, zmizí a nebude se připomínat, ale pomoc bude pokračovat. Nikdy se vám nemísí do života, proto ho neproste, aby udělal něco za vás. Odpovědi anděla strážného jsou vždy pravdivé.

129. Jaké mimozemské civilizace znáš, jaké jsou jejich cíle, pokud jde o Zemi, před kterými je třeba být opatrný, které z nich pomáhají lidem?
Znám mnoho přátel, ale nikdo lidem nepomáhá. Proto je nelze rozdělit na nebezpečné a bezpečné. Vždy zadávejte přesné a správné otázky a poslouchejte odpovědi v hlavě. Nebezpeční jsou ti, se kterými se budete cítit špatně. V tomto případě odmítejte komunikovat. Cíle mají různé, stejně jako vy. Každý z nich se nachází v blízkosti nebo daleko od vás. Sousedé – Mars (strach), Venuše, Saturn. Špatně se k lidem chovají na Marsu a Neptunu.

130. A jak se kontaktovat se svými učiteli?
Jste s nimi v kontaktu neustále. Lidé si toho nejsou vždy vědomi a věří, že kontakt je přerušen. Mnohé z otázek, které pokládáte, mohou zodpovědět samotní lidé, protože vaši učitelé vás obrací k nim. Jejich odpověď je rovná odpovědi učitele. Učitel také neví všechno. Pokud neví, přeposílá váš dotaz druhým. Odpověď od nich přichází přes něj. Chcete-li komunikovat, je třeba klást přesné a správné otázky. Nebude vám odpovídat na otázky o tom, jak je třeba žít.

131. Odkud znáš odpovědi na všechny otázky a kdo ti může zakázat odpovědět na ty choulostivé nebo „nesprávné“?
Znám odpovědi proto, že vy znáte otázky. Některé z těchto odpovědí nepotřebuji, a jsou převedeny na vás. Znát odpověď je jednoduché, protože odpověď je vždy k dispozici. Ale moje odpověď je pro vás vždy neúplná, protože ji budete muset plně pochopit sami. Pokud otázka je pro mě příliš těžká, jsem varován, a odmítnu odpovědět. Jestliže to za mě dělají jiní, svědčí to o tom, že špatně chápu, co dělat. Dostat odpovědi pak není dovoleno. Zadržují je do té chvíle, kdy je bude možno pochopit. Nemůžete jen čekat na odpověď. Musíte na ni dávat pozor. Přitom je možné změnit otázku.

132. Jaká hudba se ti líbí?
Líbí se mi různá hudbu. Je taková, o níž můžu mluvit s dětmi, a je i takové, které nerozumí. Hovořím s nimi o takové hudbě, která se líbí většině z nich. Mně se líbí krásná instrumentální hudba a hudba, kterou hrají na syntezátor.

133. Jaké máš sny? Létáš často?
Létám někdy. Je to skvělé! Moc se mi to líbí! To by bylo – létat ve skutečnosti! Přál bych si, abychom nezapomněli létat.

134. Jaké máš další schopnosti? Pocity? Existují různé možnosti? Na rozdíl od ostatních? A jak se to můžeme naučit? No, alespoň zkusit… je nějaká možnost?
Když mluvíme o schopnostech, nevím, co na to říct. Existuje jich mnoho. Pocity mám také různé. Zvláštních schopností není mnoho, ale nějaké jsou. Hovořit o všech by trvalo dlouho. Všechny schopnosti by měly být použity pouze tehdy, když jsou zapotřebí a nepředstavují nebezpečí pro lidi. Nemůžete jimi lidi strašit a udivovat je. Bylo by to jako v cirkuse, když vystupují krotitelé se zvířaty. Ale při tom víte, že je nepravděpodobné, aby vyšli z klece. Pokud chcete například mluvit s ostatními na dálku, pak potřebujete pochopit, jak se posílá otázka a jak se přijímá odpověď. Pomocí barev a tvarů. Přemýšlíte o nich sami. Pak následují slova a čísla. Rozdělíte je na otázky a odpovědi. Je to jako v počítači. Měli byste pochopit, že tyto otázky a odpovědi nejsou jen pro vás, jsou spojeny se světem, ve kterém žijete. Pokud vám neodpovídají, pak žádáte příliš mnoho. Jestli vám to předají a vy nebudete vědět, co s tím dělat, prostě to zmizí.

135. Jak se ti líbí na tomto fóru a na internetu obecně?
Mám zájem o komunikaci s lidmi, kteří jsou starší než já. Jen tak se s nimi bavit o životě. Ale obvykle se najednou začnou nějak dívat stranou a snaží se rychle zmlknout. A někdy začnou mluvit o nějakém nesmyslu, aby změnili rozhovor. Internet byl vámi vytvořen jako zemské pole informací. Ale zemské pole je schopené se držet v pořádku, internet však ne. Vše, co je na internetu, je odraz mysli lidí, který se připravuje stát skutečností. Internet může učit různým věcem, ale záleží na vás, jak tyto poznatky aplikujete. Můžete jimi ublížit, stejně jako být ostatním přínosem. Internet je třeba rozvíjet a dát jej k dispozici všem zdarma. Nelze vyměňovat nápady za peníze. Internet vás dovede k poznání, jak si vyměňovat myšlenky bez něj. Kvůli tomu byl také vytvořen.

136. Mnoho-li lidí na Zemi přišlo na konec lekce a kde je takových lidí nejvíce?
To není jasné. Každý člověk končí svou lekci v určenou dobu. Pokud máte na mysli narození na Zemi, tak takových je mnoho.

137. Jaké to jsou 4 směry, které mohou nastat?
To nebude sděleno.

138. Kolik typů lidí bylo vytvořeno? Jaké?
Typy lidí:
egregory – 2,5 %,
kurátoři 5,4 – 8 %
provádějící 92 – 94,6 %.
Na Zemi existuje typ vztahů, který není nikde jinde. Lidé zde žijí nesprávně. Tak to musí být podle plánu těch, kteří vytvořili život. Klam je v tom, že provádějící důvěřují egregorům a umožňují jim spravovat provádějící. Nemělo by to tak být, ale lidé s tím souhlasí. První dva typy se mají změnit a zmizí, pak bude úkol Země řešen na 2,7 %. Lidé nejsou první. Existovaly i jiné druhy života. Lidé nejsou na Zemi dlouho.

139. Země se přesune na oběžnou dráhu blíže k Slunci a gravitace a záření se zvýší?
Ano. Poměr orbitálních stupňů pohybu bude 1: 4. Intenzita protonů: 2,8 z existujícího. Cirkulace gravitace – 5,4 od 100 zemského magnetického pole. Přísluní – 1,4 AU, aphelion – 0,7 AU. Protonový útok – ne méně než přes 2 periody poloviny Slunce = 16 standardních období.

140. Tehdy Mercur spadne do Slunce? To může způsobit vážný pulz!
Blesk bude zanedbatelný. Protonový útok se zvýší jen 2,1 krát. Měli byste si dělat větší starosti o Saturn. Jeho pole je silně oslabené. Nebude-li Saturnu, planetární pohyb, ve kterém je zapojen, bude porušen.
141. Co se pak v tom případě stane s naším Měsícem?
Bude mít trvalý přístup k Zemi. Objeví se nový gravitační průtok. Lidé budou čelit problému povodní a zhoršení zdraví, když bude úplněk. Měsíc bude odrážet částice přicházející ze Slunce a posílat je na Zemi. Záření bude v noci.

142. Nehrozí pro systém nebezpečí od Saturnu, jestliže ten ztratí energie příliš mnoho a přejde na příliš nízké orbity, což způsobí narušení pohybů Jupitera a dalších?
Ano. Stane se to. Pak se naruší pohyb planet. Všechny planety se pohybují po těch cestách, které jim zadal Stvořitel. Před 16.000 roky byly naposledy upraveny jejich oběžné dráhy. Vy to neděláte. Slunce ovlivňuje planety víc, než je potřeba. Mnohé z nich nemají proti tomu téměř žádnou ochranu. Vesmírné lodě Země musí letět na měsíce Saturnu a Jupiteru a začít korigovat zdroj uvnitř těchto planet. Saturn by měl být spojen s Uranem. Uran je zdrojem energie.

143. Podaří se Rusům schovat v bunkrech státní rezervy v případě kataklyzmatu?
Řekl jsem a opakuji, že pokud se schováte, neznamená to, že přežijete. Nemůžete si vybírat, kdo se může ukrýt a kdo ne. Spravedlnost s tím nemá nic společného. Je tu něco, co je třeba změnit. Chcete jezdit metrem ve starých nebo nových vozech?

144. Je mezi námi hodně ne-lidí s člověčím vzhledem? Kdo jsou a podle čeho je lze poznat?
Je jich málo. Více je těch, kteří přestali být člověkem a stali se bližší zvířatům. Rozpoznat je nemůžete, dokud si to oni sami nebudou přát. Pokud budete vědět, jak je poznat, nebude mít smysl skrývat se v lidské podobě. Být podobný druhým lze provést různě a mnohokrát. Jestliže se nechtějí nechat poznat, mají pro to dobrý důvod. Pokud budete vědět, že ve vašem domě žijí různé bytosti, budete mít strach a snažit se je vyhnat. Když to nevíte, je mezi vámi mír.

145. Zajímá mě, jsi-li si vědom sám sebe ve snu?
Ne vždy. Sen, to je druhá linie jdoucí souběžně s linií života. Mezi liniemi lze přecházet. V linii spánku je možné si představit to, co se pak objeví v linii života.

146. Uvádíš: „zeptat se“, „poslouchat odpověď v hlavě“ – můžeš ale poradit, kdy a za jaké podmínky je to lepší dělat? Co takhle pár cvičení pro rozvoj sluchu? Jak odlišit pravdu od vlastních představ? Obecně – poraď „hluchému“.
Slyšet je možné ve změněném stavu. Začít by se mělo z uklidnění. Kolem by nemělo být nic, co odvádí vaši pozornost. Neměli byste myslí setrvávat v současných úkolech, které je třeba řešit v blízké budoucnosti. Chcete-li poslouchat, je třeba „vypnout“ vnější zvuky. Neobracejte na ně pozornost, dokud se pro vás nestanou bezvýznamnými. V tichu, které se objeví, poslouchejte. Pravdivá slova znějí jasně a zřetelně. Nemusíte šeptat nebo mluvit s emocemi. Nemusí se na vás křičet, není třeba vám dávat rozkazy. Vaše fantazie jsou v podstatě nepochopitelné. Ale při odpovědi nejasnost zmizí. Zde jsou jemné hranice.

147. Jak velká je šance na návštěvu obyvatel Nibiru (Planeta X), která se nyní blíží k Zemi?
Planeta se k Zemi neblíží. Všechny planety jsou v blízkosti Slunce. Blíží se Vlna. Tu neodrazí ani vojska ani lidé to nezmohou. Tato vlna by měla ovlivnit všechny. Nebojte se toho. Není třeba se tomu bránit.

148. Když něco dobře dělám (říkám, myslím), „valí“ se na mě něco velmi pozitivního, jakási vlna, nemohu ji popsat, asi nějaké vzrušení, pravděpodobně podobné adrenalinu.
Tento pocit se nazývá spojení. Na krátký okamžik se spojíte s tím, co je vaším úkolem. Každé dobré dílo znamená, že plníte svůj úkol, dobře se učíte. Provádění takových děl, to je vaše trvání na tomto světě. Vy jste nejen tělo a duše, máte ještě trvání. Každý člověk si musí své trvání uvědomit.

149. Říká se, že děti, kterým se říká indigo, mají ve své auře modrý odstín. Řekni mi, jakou barvu má tvoje aura a jaká barva v ní převládá?
Jejich barva není nutně modrá. Modrou se stane při komunikaci s informačním polem. Mám rád fialovou a zelenou barvu, ale svítím zlato-stříbrně. Toto světlo každý nevidí, ale to není nezbytné. Takové barvy se ne vždy poštěstí uvidět obyčejnému člověku. My také ne vždy vidíme jeden druhého.

150. Řekni, zda podle tvého mínění nebude boj mezi indigo a lidmi, kteří nemohou přijmout v životě takové události jako vynoření se velkého počtu takových lidí (se schopnostmi, s vyšším vědomím)?
Ne, nebude. Boj je nesmysl. Existuje rozum. S ním je možné dosáhnout více než jen způsobit bolest. Ti, kteří nepřijmou obraz života, dříve nebo později odejdou sami. Pochopí, že byli na nesprávném místě.

151. Budeš žít v Moskvě nebo se odebereš do přírody?
Žít v přírodě je dobré, ale velká města učí žít v sobě. Když se dostaneš ven na vesnici, je někdy obtížné si zvyknout. Lidé se nudí, protože se potřebují bavit. K tomu potřebují zařízení, které to bude dělat za ně. Lidé budou myslet, že to dělají sami. Pak se stanou lenivými a bojí se kamkoliv jezdit. Připadá jim to těžké udělat. Zatím zůstanu ve městě. Je tu mnoho zdrojů informací, které mi v přírodě chybí. Ale to neznamená, že jsou hlavní.

152. Řekni, co tě v životě dokáže pobavit, čemu se směješ, když jsi veselý?
Rozesměje mě moje třídní učitelka, když na nás nadává. Ve skutečnosti je hodná a my všichni to víme. Ale mlčím a někdy se usmívám. Ona si myslí, že se jí smějeme. Také se směju, když si máma s tátou nemohou vybrat, jaký druh chleba koupit. Mně se líbí jakýkoliv, který koupí. A ještě se také směju, když slunce září a v očích se objeví slzičky. A když se smějí všechny děti, držím s nimi krok.
Směšných věcí je v životě hodně. V podstatě vždy, když si s kamarády děláme legraci nebo když něco provádíme, a pak nám nadávají a odpustí. Já vím, že mě mají rádi rodiče, babička, a směju se na ně. A právě tak na kamarády.

153. Proč jsi nám vyprávěl o Saturnu, když z technických důvodů jsou problémy neřešitelné?
Vaše myšlenky mohou změnit prostor (čas). Přemýšlejíce dnes, pomáháte věc vykonat v budoucnosti. Je těžké to pochopit, ale je to tak. K dispozici je společné planetární pole. Není v něm čas, proto jej používá každý v každém prostoru. To, čeho se vám dostává dnes, mohli začít v mysli tvořit před několika staletími.

154. Existují v současnosti fyzikální teorie, které odrážejí reálný obraz světa? Je pravdivá teorie fyzikálního vakua vytvořená naším krajanem G. I. Shipovym?
Dali jste mi pro mě příliš obtížnou otázku. (Dále Elhfi) Vakuum se jeví jako konstruktér pro všechny druhy prostoru. Ve své podstatě je vakuum zvláštní stav, který může mít jakoukoliv skutečnou podobu. Skutečnost konstruovaná tímto způsobem bude vždy subjektivní. Její pochopitelnost a reálnost se nemůže jevit pravidlem v chápání obrazu světa. To vše se bude měnit. Všechny věci pocházejí z transformace vakua s parametry fyziky. Ale parametry fyziky nevyčerpají vakuum samotné.
155. Mluvíš o aktuální hodnotě % … z maximálně možného vložení schopností člověka. Může člověk sám změnit maximální hodnotu (možná s pomocí jiné osoby)? Za jakých podmínek se procenta změní?
Toto procento je stanoveno od narození a je takové, jaké je. Potřeby ho nezvýší nad mez vám danou, není to v zájmu toho, jak žijete. Procento se může lišit pouze v rámci daném vám od narození. Hlavní podmínkou změny je nepoužívat jen hotová řešení, ale také vytvořit svá vlastní. Pokud nebudete přemýšlet, vaše úspěšnost bude klesat. Stále je důležité mít na paměti, že vaše myšlenky by neměly rušit ostatní. Pokud tak budete činit, bude vaše úsilí k ničemu, protože snaha myšlení bude vynaložena na zbytečné boje. Ještě je nutné být na myšlení nezávislý, pak se vaše duše bude zlepšovat.

156. Berou indigo v úvahu charakteristiku „duše“ člověka? Co rozumíte pod tímto pojmem? Co mění charakteristiku „duše“?
Charakteristika duše je komplex úkolů a možností/schopností člověka. Duše, to je ukazatel rozvoje, stavu kontaktu. Každá duše má své místo v životě. Duše neroste, ona se vyvíjí – to jsou dvě různé věci. Duše je částí Univerza. Její stav nemusí být nutně kompletní. Je to projekce Neexistujícího. Duše není zcela nezávislá. Je částí. Charakteristiku duše mění činy. Jsou to možnosti/schopnosti člověka, které si vybírá při narození. Čím více možností, tím přísnější je hodnocení činu. Čin přidá nebo odečte síly duše. To je pak předáno Univerzu. Ono tak žije. Duše žije stejně. Z Univerza duše dostává otázky a životem na ně odpovídá. Jedná se o další činy, které duše může udělat, a může neudělat. Je těžké si vybrat, ale je to možné. Správná volba dá duši i Univerzu nové porozumění. Nové poznatky vždy přinášejí radost, pochopení a moudrost. To je účel života.

157. Kdo se stará o to, aby si člověk nepamatoval předchozí životy?
To nikdo nesleduje. Je to vaše vlastní volba. Vy sami se vzdáváte svých vzpomínek, protože by vám zasahovaly do současného života. Život a to, co víte, není totéž. Pokud se to spojí, nebudete moci žít. Pokud je to nutné, získáte přístup k malé části toho, co jste dříve prožili. To je nezbytné tehdy, pokud je to vážná věc. Lidé si pamatují, co chtějí mít v paměti, a nepamatují, co si pamatovat nechtěli. Taková přání má pouze člověk a nikdo jiný.

158. Jakou roli hrají „kurátoři“? Jaký typ vztahu by měl být správný?
Kurátoři pomáhají pochopit, jaké kroky je třeba udělat. Ty si ale pak vybírá člověk sám. Kurátoři nejsou lidé z vašeho okolí. Jejich úkolem je nebýt v dohledu, ale jen občas se zjevit. Komunikace s kurátorem je nutně založena na respektu. On je pro vás dospělým. Všechno, co říká, je pravda. Vy jste se také zavázali říkat pravdu. Pokud budete podvádět, přestane s vámi mluvit, a vy se budete cítit osamělí. Slova kurátora nejsou výzvou k akci, ale radou. Vaše konverzace je rovná. Nikdo by se neměl bát nebo padat na kolena. I vy můžete být kurátorem. To je jedna z možností života.

159. Jak se měnilo klima za posledních 16 tisíc let a jaké to bude po Změně?
Na tuto otázku vám odpověděla věda zvaná geologie. Nebudu přidávat nic nového. Významné změny v době trvání vašeho života nebudou.

160. Zajímá mě tvůj vztah k církvi, byl jsi někdy v kostele? A pokud ano, jaký druh zkušenosti jsi tam získal, nebo emoce, pocit?
Byl jsem v kostele opakovaně. Různých církví. V některých se mi líbilo, v jiných ne. Záleží to na kněžích a na lidech, kteří tam přicházejí. Podle toho kostely různě svítí. Stejně svítí i lidé. Za tím sem chodí. V kostele, který svítí zlatým nebo stříbrným světlem, je vždy lehko. Tam na vás čekají a tam vám pomáhají udělat vaše světlo jasnějším. Potom už byste to měli dělat sami. Mnozí sice jednoduše podpoří to, co dostali, a tak se to také může dělat, ale je lepší, aby vaše světlo záviselo na vás a ne na kostele.
Proč si myslíte, že já nejsem člověk? Jsem obyčejný kluk. Tak, jak tady hovořím, nemluvím nikde jinde. Když řeknu, že jsem si promluvil s mně podobnými přáteli, jen stěží to mé okolí chápe, a pro mě je pak obtížné s ním komunikovat. Nechci to, ale také se svých schopností nezbavuju. Každý z nás má různé schopnosti, ale žijeme vedle sebe.

161. Co je „třetí oko“?
Třetí oko, to je vnitřní vidění člověka. Má ho od narození. Je jím možné vidět nejen silné zdroje světla, ale také slabé (a velmi slabé).

162. Jak se dá otevřít?
Musíte pochopit, že člověk, to není jediný stav, ve kterém se nacházíte.

163. Řekni nám něco o tom, co je víc než láska. Má to něco společného s tím, co lidé nazývají Bohem? Proč, když to lidé pocítí, už nemohou žít v pokoji?
To, co je víc než láska, není svět ani prostor. Pouze na ně dohlíží a pečuje o ně. My všichni jsme pro ně jako děti. Každého je třeba nakrmit, musí se učit a vyrůst. Tyto tři hlavní koncepty všichni známe. Toto se nám předává každý den. Máme rádi to, co nám dají prostě tak, ačkoliv vše je na světě uspořádané právě naopak (alespoň u lidí). Za to od nás nežádají nic na oplátku, a to znamená, že naši lásku nepotřebují. Jen ji sledují, protože vědí, jak ji vytvořit. Nemůžu říct víc, protože to nemohu vyjádřit. Mohu jen říci, že tam je láska, která k nám přichází, velmi silná, a může se na ni zemřít předčasně. Když ji pocítíš – najednou pochopíš, co v životě děláš. Tato láska je do našich životů distribuována po troškách. A my jsme částí této lásky. My jsme z ní.

164. Prosím, můžeš nám říci, co bys nám chtěl sdělit ty?
Chci říct, že dospělí se stali podivnými: jsou rozptýlení a uspěchaní. Můj táta zapomíná, co řekl včera, a máma se na všechno ptá dvakrát nebo třikrát. A ještě – zdá se mi, že dospělým se něco stalo: tváře, které vidím, jsou rozčílené, unavené nebo apatické. Dokonce se stalo, že naše učitelka začala méně kontrolovat úkoly v matematice, a před tím to bylo velmi časté.
Budete stále více unavení. Souvisí to s místem, ke kterému se Země přibližuje. Je to samotné úpatí kopce, od kterého se začne další stoupání. V nejnižším bodě se vše zastaví, ale ne ve skutečnosti. Ve skutečnosti se všechno změní. Zpět do kopce nemohou stoupat všichni. To bude také skutečné. Záleží na tom, co lidé nazývají „duchovností“.
Ti, kteří vládnou světu, se budou snažit, aby lidé co nejméně rozuměli. Je to spojeno s tím, jak se učí ve škole a na univerzitě. Pomáhají jim v tom televize, rádio a počítačové hry. Ti, kteří byli vyškoleni, provedou to, co se naučili. To přinese zkázu. Na Zemi bude válka, aby bylo možné žít. Lidé se na tuto válku připravují. My se na tom podílet nebudeme. Lidé se budou navzájem zabíjel pro nic za nic. Pokud by byli schopni rozmlouvat o trochu lépe, bylo by to jiné. Teď je to téměř nemožné.
Přestaňte se snažit bojovat a pokuste se začít chápat, jak spolu komunikují planety ve sluneční soustavě, co je to Slunce a v jaké přetížení vstupuje. Byly vám zanechány poznatky, které je nutné použít. Získat znalosti je velmi jednoduché: musíte položit jednoduchou a jasnou otázku. Nesmí se však týkat peněz a osobního prospěchu.

165. Odkud se berou a přicházejí „mladé duše“?
Mladé duše přicházejí z nově vytvořených genetických pouzder. Přicházejí zvenčí (z oblasti za Předělem, pozn. překl.). Mladé duše jsou nutné pro podporu chápání toho, co už dělají ostatní. Mladé duše mají stejná práva se starými, ale tyto pojmy nejsou přesné – duše nemají věk, mají potenciál, znalosti, které přijímají. Všichni se učí různou rychlostí. Není vždy nutné se oddělit, aby bylo možné se narodit.

166. Je pravda, že emoce, pocity, prožitky, radost lidí na planetě Zemi jsou zdrojem „potravy“ pro bohy?
Se zlepšením světlých vibrací člověka se zlepšuje i zdroj energie ze Země do kosmu.
V kosmu se krmí jen ti, kdo jsou jako lidé. Ostatní si vyměňují mezi sebou. Vyměňovat si je možné pouze předáním části sebe a získáním části druhého. Dokonce i lidé to mohou dělat, ale špatně to chápou. Každý člověk má možnost takto přijímat a dávat. Když Tvůrci byli sami, sdíleli svou část s obklopujícím je Univerzem a dostali v odpověď také část (poznání). Taková výměna je pravidlem ve světě, kde my žijeme. Ti, kteří se snaží nechávat si vše pouze pro sebe, postupují špatně, protože brzy prasknou. A to pořádně. Bohové nejsou a nikdy nebyli. Bohy si vymysleli lidé. V knihách, ve kterých se píše o bozích, hovoří myšlenky lidí, kteří bohy viděli jako sobě podobné, ale daleko inteligentnější. To, na co se ptáš, je podobné počítači. Pouze monitor a klávesnice si neustále mění místa ve světech Stvořitelů a člověka.

167. Je pravda, že Země je jen experiment, kam se posílá k osídlení, kde strádají, radují se, učí se?
Tvrzení, že Země je experiment, není kompletní. Pouze třetina je v experimentu a zbytek žije svůj život. Rozměry neexistují. Je to jen vlastnost lidského vidění. Pouze takové oko jako lidské může vidět rozměr. Podobným způsobem funguje vidění jiných tvorů. Každý vidí to, co je mu dáno vidět k plnění jeho úkolů.

168. Napsal jsi na začátku, že až „vědoucí“ uvidí záblesk světla, bude to signál. K čemu tento signál, když „vědí“? Co pro ně může opravdu znamenat? Mohl by to být signál k referenčnímu bodu, odpočtu?
To je signál – referenční bod. V tento okamžik budou procesy na Zemi končit. Není nic, co by se dělo samo od sebe. Planeta Země, to je kosmické zařízení. Signálem nebude záblesk světla. Tento signál obyčejní lidé neuvidí, protože to nebudou potřebovat. Indigo je malá část uprostřed „vědoucích“, kterých také není mnoho. Tato část představuje z celkové populace 0.0008456 %. Řízení planety probíhá bez vědomí jejích obyvatel. Tak se vždy dělo a vždy dít bude. Pokud to lidé pochopí, přestanou Zemi považovat za svůj domov. A jiný domov nemají. Kosmos je k člověku nepřátelský a lhostejný.

169. Vidíš auru? A jak silně ji vidíš?
O auře jsem se zmínil o něco dříve. To je světlo, které přichází od člověka. Všechno na světě svítí. Člověk se skládá ze světla, ale jeho oko je uspořádáno tak, že vidí jen základní formy světla jako tělo. Pokud vidíte tečky světla, jsou to nejjasnější části ostatních částí lidského světla.

170. Existuje mnoho zdrojů, které říkají, že to bude přechod do jiné dimenze a všichni z nás potom budeme v pořádku, ale ty nám slibuješ div ne pekelné Slunce atd. Znamená to, že všichni ostatní lžou, a ty jediný mluvíš pravdu? Co k tomu můžeš říci?
Neslibuji nic. Já říkám jen to, co vidí ti, kteří vám toto předávají. Existuje mnoho možností událostí. Nyní se stává silnou volba, kdy na Zemi proběhnou významné změny. Důvodem je to, že lidé se přestali rozvíjet a začali ničit svůj svět. Stát se ničitelem svého světa, neplnit svůj životní úkol, je hloupé. Hloupost není na světě potřeba.

171. Kde, Sašo, „čerpáš“ informace pro odpovědi na otázky? Co je jejich zdrojem? Kdo/co je za tím? Koneckonců, každé „poznání“ je stejně subjektivní, ne?
Moje zdroje jsou pokaždé jiné, vše závisí na otázce, kterou mi položíte. U mě funguje pochopení Zdrojů. Když vám řeknu o bodu přenosu, nebudete tomu rozumět, protože neznáte všechno. To nejsou živé bytosti. To je stav mysli ve světě. Důležitý není zdroj, ale jak s ním mluvíte. Brzy pochopíte, že místo ve světě nemá žádný význam. Místa vyznačuje pouze člověk.

172. Jaký je nejbližší osud Mongolů v budoucnu mezi dvěma zeměmi, Ruskem a Čínou. A co můžeš říct o Mongolsku.
Mongolsko bude pod správou Číny.

173. Proč mi život tady často způsobuje smutek, a dokonce i zlost? Z nevyhnutelnosti snad?
Jste člověk a máte emoce. Je to prostředek k chápání světa, ve kterém žijete. Chcete být? V tomhle najdete odpovědi pouze sami. Kvůli tomu jste přišel žít.
174. Jaký byl život na Venuši, než se stalo, co/kdo toho byl/o příčinou?
Odůvodnění neobyvatelnosti Venuše je její program života. Totéž čeká Zemi a další skalnaté planety. Principem vývoje sluneční soustavy je přechod z pevného na plyn. Potom nastane změna hmoty.

175. Co je bod „Já-jsem“?
Jsem-Země, svět, ve kterém jste se narodili.

176. Co je to jasnozřivost?
Schopnost porozumět světu bez převodu skrze orgány týkající se těla.

177. Jak se spojit se svým Vyšším Já?
Jste s ním spojeni neustále. Je však třeba se ho naučit slyšet. Začněte s pravdou a srozumitelností.

178. Sašo, co si myslíš, že se stane se Saturnem?
Saturn se bude blížit ke Slunci. Pokud při tom vzroste záření ze Slunce, stane se, že vlny z každého z nich se potkají, vratí se a půjdou zpět k sobě. To je pro vás nejhorší varianta průběhu.
Povaha vlny (překlad Elhfi) Е(экспонента) = -числитель: 123 17 в 10степени + 11 интеграл, верх 34, низ 95 знаменатель: -D квадрат +5 в степени 7 умноженное на К, где К (netroufám si přeložit – pozn.překl.) rychlost protonového větru.
Takový bude vliv gravitačního objektu. Tento vliv se pravidelně objevuje v solárním systému, je jeho součástí. Znalosti lidí o systému, ve kterém žijí, jsou neúplné.

179. Jaká mají lidé práva na Zemi, pokud jde o „vlastnictví“, kdo jim je dal (pokud existuje), a za jakých podmínek?
Lidé nemají na Zemi právo. Země není jejich vlastnictvím. Pojem „vlastnictví“ zde nelze použít. Země je místo pro realizaci možných stavů, které jsou totožné s formou stavu, jakou je Země. Člověk je kopie Země, ačkoli k tomu není doklad.

180. Nedávno jsem četl knihu Drunvalo Milchizedeka „Květ života“. Na konci knihy je praxe vytváření Mer-Ka-Ba, což je něco jako světelné tělo člověka. Z hlediska indigo: je to pro člověka nezbytné, nebo je to nesmysl?Vím o této knize a viděl jsem ji. Ale četl jsem z ní jen trochu. To, co jsem četl, znám. Světelné tělo člověka – to je jeho „jemné“ tělo. U každého má jinou velikost. Stav tohoto těla závisí na duchovnosti a každodenním konání člověka. Každý člověk svítí jiným světlem. Díky tomu se mohou rychle najít a komunikovat. Existují lidé, kterým světlo hasne. Brzy zemřou.

181. Řekni, je možné připojit oddělených deset spirál DNA a jak to udělat?
DNA šroubovice nejsou odpojeny. Nemohou být odpojeny, protože to je jiná paměť, ne jako u člověka. Tento kousek paměti se jen mění a přizpůsobuje tomu, co se děje na Zemi. Pokud lidé chtějí nadále v tomto světě žít, budou muset tyto změny přijmout. Jestliže však budou chtít všechno nechat při starém, nebudou žít dlouho. Lidé ztratili „víru“. Bez toho budou vždy žádat o vysvětlení, ale nikdy nebudou věřit. Těm, kteří nevěří, bude ve světě těžko. Zůstanou sami a budou postupovat velmi pomalu, protože se budou bát, aby neudělali chybný krok. Když konečně najdou, co je správné, bude to už minulostí, ale lidé se dlouho snaží pamatovat. I z tohoto důvodu jsou nuceni vláčet za sebou „celou skříň“ zbytečných znalostí.

182. Má nynější kometa nějakou souvislost se Zábleskem?
Kometa k záblesku vztah neměla. Na Slunce mají vliv jiné skutečnosti. Bylo vždy spojeno se sluneční soustavou, ale znalosti o tom jsou v čase velmi roztroušené. V pohádkách a mýtech se o tom něco málo vypráví. Brzy bude Slunce ze sebe velmi silně posílat světlo. Lidé na to musí být připraveni.

183. Říkal jsi, že je třeba se naučit používat „životní energii“, mohl bys mi říct, co představuje, jak se naučit ji používat?
Životní energie jsou u každého člověka jiné, ale je jich jen 7 (zřídka 8). Chcete-li tyto proudy použít, musíte se nejprve naučit je vidět, například v barvě. Jejich barvy jsou stejné jako u duhy. Každá má svou vlastní sílu a může vám přinést škodu, stejně jako zdraví. Když si berete barvu pro sebe, musíte si vzít jen tolik, kolik potřebujete, ale ne víc. Pokud máte hodně barvy, musíte jimi podělit, předat ji tam, kde chybí, ale nevyhazujte. Barvy je možné navzájem kombinovat, pak se stáváte větším. U jiných vzniká jiná barva. Pak vás začnou vidět.

184. Jak smýšlíš o náboženství? O modlitbě?
Každá modlitba posiluje to, co je uvnitř člověka. To je pravidlo, které je nutné stále opakovat a které je třeba vždy znát. Ten, kdo nezná tato pravidla, musí dobře rozumět jiným, nebo se je naučit. Bez nich se může nakazit různými nemocemi ducha a zemřít. Taková smrt je dlouhá a těžká. Náboženství a modlitba není jedno a totéž. Sloužit Bohu není třeba, protože on je uvnitř každého z lidí. A sloužit sám sobě je hloupé. Každý prostě musí věrně plnit své povinnosti a ne čekat, až to za něj udělá jiný.

185. Každý člověk má svůj životní program, životní cestu; může během svého života měnit?
Program života člověk změnit nemůže. Ale k životnímu cíli může jít různými cestami.

186. Je pravda, že příbuzní jsou členy téže rodiny duší nebo fragmenty téže podstaty?
Ti, kteří žijí v jedné rodině, ve skutečnosti nejsou rodina. Téměř všichni přicházejí do rodiny z různých míst. Ale rodiče milují všechny děti, protože přišly žít.
Spojení mezi matkou, otcem a dětmi je nejsilnější. Pak mezi bratry nebo sestrami. Pak mezi bratrem a sestrou. Další vztahy jsou slabší. Máma a táta mohou svým dětem rozumět beze slov, ale když vyrostou, přestanou to dělat, protože děti vyprávějí samy o tom, co se s nimi děje.

187. Má většina duchů nyní ztělesněných na Zemi duši, nebo jsou zde – něco jako hosté, stejně jako ti, kteří nyní Zemi pozorují? Jaký mají vztah k „vlastníkům“?
Žijící i pozorovatelé se podílejí na tomtéž životě, který je spojuje přes jejich skutečnost. Úkolem pozorovatelů je najít podobnost, úkolem žijících je podobnosti přijmout, nebo nepřijmout. Pokud problém nebude vyřešen, pozorování i život ztratí smysl a budou zastaveny.

188. Milliony ruských dětí tráví svůj volný čas u počítače, a nejen děti. Na jedné straně je to pochopitelné vzhledem k situaci ve městech – nejsou podmínky k trávení času, není účel, idey, kam jít, kam směřovat?! Nadhoď mi prosím reálný a vznešený cíl pro v tuto chvíli. Řekni, co mám dělat… nebo jen čekat na cokoliv?
Počítač je vytvořen na principu lidského myšlení. Znalosti člověku nedá. Pouze je pomáhá získávat. Každý, kdo sedí u počítače, obdrží ty znalosti, ke kterým směřuje. To může být provedeno rychle, odstraňuje to vzdálenost. Nevšimnete si však, jak běží čas. Internet je postaven na čase. Čas, to je jeho hlavní znak. Když vstoupíte na internet, vstoupíte do času a začnete ho používat. Zeptejte se sami sebe: Jak to děláte? Pokud se čas stane podobný internetu, nebude tam člověka, nevydrží rozum.
Dětem, které si dlouho hrají na počítači, ubírá čas. Ten je jim životem dán, aby plnily svůj úkol. Pokud však zabijí příliš mnoho času, pak se splnění úkolu stává nemožným. Pak se ztratí cíl a člověk může být ovládán. Musíte pochopit, co je třeba dělat a zároveň to učit i děti.
My lidi neřídíme, Ilnure. Všechny myšlenky, idey musí být stvořeny vámi, ne námi. A budete muset sami rozhodovat, co dělat, a ne čekat na příkazy.
Co dnes může udělat libovolný člověk pro Saturn?
Saturn není podřízen lidem. Promiňte.

189. „Když přijde silné světlo, spasí vás pouze země. Její hloubka – od 12 m“. Co to podrobněji znamená?Můžete žít jedině pod zemí. Na povrchu lidé rychle zemřou.

190. V jaké dimenze jsou naši andělé a jejich asistenti?
Dimenze pro ně není důležitá. Oni nepatří do rozměrů a jsou kurátory lidí.

191. Pomáhá hora Kajlas a jiné starověké komplexy? Jak a čím?Hora – ne, některé další body – ano.

192. Jaký je smysl pobytu (obrovského množství) mimozemských inteligencí (v 4., 5. rozměru) na Zemi?Země nepatří jen lidem. Nejste tu sami, a nikdy jste sami nebyli. Každý plní svou úlohu ve světě, do kterého přišel. Abyste se však vzájemně nepletli, nevidíte se.

193. Může se člověk rozvíjet nejen duchovně, ale rozvíjet i fyzické vlastnosti těla?Ano, ale pak budete muset vytvořit nová pravidla života. Potrava a stroje přestanou lidi podporovat. Ti, kteří vám vládnou, to nechtějí.

194. V čem je jedinečnost blížících se „Změn“ na Zemi v historii kosmu?
To je normální změna. Procházejí jí mnozí. Pokud byste byli Tvůrci, neprožívali byste to. Je to unikátní pouze pro žijící (přišedší). Mnozí přicházejí právě proto.

195. Jaký experiment se Zemí provádějí poslové ze Siria?
Je to od vás nepříliš vzdálená civilizace. Jejich konání vám jsou nepochopitelná, ale škodu nepřinášejí. Pro jejich život je to však velmi důležité. Velký kontakt se Siriem nebude.

196. Nakolik oprávněné je využívání vlastností pyramidových struktur v lidském životě a obecně v době „Změny“?
Pyramidy jsou schopné přenášet a přijímat signály. Antény, které umějí dělat lidé, jsou velmi jednoduché, pyramidy jsou jiné antény. Není možné je zapojit tak, jak jsou zvyklí to dělat lidé. Znalosti o připojení zde byly zanechány a nacházejí se na různých místech, včetně pyramid samotných. Jejich signál se podobá velmi, velmi dlouhé vlně.

197. Prozraď, jaká technika dechových cvičení je nejefektivnější v rozvoji člověka?
Reiki (pomoc Elfy).

198. Budou zničeny, zaplaveny nebo odplaveny budovy v procesu „Změny“?
Zničení nikdy nezasahuje nové. Jinak řečeno, vše se stane naopak.

199. K jakým katastrofám na Zemi může dojít, pokud póly planety nekontrolovaně změní polohy? Může někdo kontrolovat (usměrňovat) posun pólů?
Lidé nemohou ovládat zemské póly. Pamatujte si, že nejste na světě sami. Vaším úkolem je nepoškozovat přírodu, neubližovat jejím obyvatelům.

200. Jaké minerály mohou shromažďovat světlo a nepůsobí jako magnety?
Hliník, křemen.

201. Jaký máš vztah ke kočkám a delfínům?
Kočky jsou chytré. Někdy prostě jen trpí lidi, kteří nechápou to, co je kočkám už dlouho jasné. Kočka umí používat jednoduchý tok životní energie a pomáhá tak člověku, pokud ho má ráda. Kočce se můžeš líbit, když ji nebudeš otravovat.
Delfíni patří k nejchytřejším tvorům v moři a oceánu. Jejich intelekt je při výměně informací mnohem větší než rozum člověka. Ale tuto výhodu delfíni nepředvádějí, a tak to člověk nemůže správně hodnotit. Člověk také nerozumí, jak jinak může komunikovat. Z tohoto důvodu delfíni také nemůžou mluvit s lidmi, ačkoli se neustále snaží. Lidská řeč je pro delfíny velmi pomalá. Když ji poslouchají, stráví tím hodně času. Ne všem z nich se to líbí, a tak někdy člověku nevěnují pozornost. Člověk se musí naučit mluvit s delfíny, a nejen s nimi. Spolu s nimi uvidí svět úplně jinak. V něm se objeví nejen jiný čas, ale i jiná rychlost.

202. Jaká je budoucnost Ruska? Jaké jsou vyhlídky Ruska během „Změny“?Rusko, to je důležitá oblast. Zde proběhne velká část změn a transformací. Zde bude vytvořeno to „Nové“. Neopouštějte Rusko.

203. Kdo je to yeti – sněžný muž?
Je to obyvatel Země. Objevil se tu ještě před lidmi. Jeho rozum je jednoduchý, ale má schopnost komunikovat s ostatními paralelami. Žije daleko od lidí, protože kontakt s nimi nepotřebuje. Má k Zemi mnohem blíž než lidé. V těle sněžného muže je to, co v lidech budí strach. Takže sněžný muž se drží od lidí dál. Někdy strach mizí, jak někteří mohou vyprávět o nových setkáních. On přitom nemusí hovořit jazykem. Je schopen mluvit v mysli. Sněžní lidé mají význam, který je skrytý lidem, ale potřebný Zemi. Tak ho zachraňují a pomalu zpřístupňují celé oblasti planety. Pokud se člověk spojí se Zemí, je mu toto poznání zjeveno.

204. Jsou s nadcházejícími změnami spojeny i časté návštěvy jiných civilizací?
Ostatní navštěvují Zemi kvůli řešení svých vlastních problémů. Jakákoliv pomoc se provádí jen tehdy, když je potřebná také jim. V opačném případě budou dělat něco, co pro vás bude postrádat smysl. Často je pro ně návštěva Země nepotřebná. Jsou schopni vidět události na Zemi z místa, kde žijí. To umí dělat i člověk. Jejich příjezd na Zemi znamená potřebu měnit něco v reálném životě na planetě.

205. Proč někdy silně vibrují některé části těla?
Každý člověk reaguje na vlnách, které mu posílají ti, co jsou vzdálení. Lidské tělo je schopno přijmout takové vlny a reagovat na ně. Tyto vlny lze posílat i od člověka k člověku. Pokud pociťujete vlnu, nemusíte se bát. To je signál, že s vámi mluví. Ne na všechny vlny je třeba reagovat. Reakce znamená souhlas.

206. „Křemík bude základem“ – můžeš popsat podrobněji člověka, pokud se jeho základem stane křemík?
Křemík vejde do soustavy organizmu jako jeho část. To bude mnohem patrnější v souvislosti s jinými částmi. Bude se držet v červených krvinkách, bude součástí kostí na 11 %. Do organizmu se bude dostávat prostřednictvím jídla, při tom písek jídlem nebude. Lidské tělo se změní a bude ještě lépe vnímat vlny. Křemík umí rychle vést vlny a odrážet je jako zrcadlo.

207. Chtěl bych upřesnit něco o původu DNA. V přizpůsobování se „prostoru“ DNA mutuje, nebo ne? Jak se přizpůsobuje a jak probíhá její vzájemný vztah s jemným tělem?
Když se tělo dostane do jiného světa, začne se vždy měnit. Změny probíhají různým způsobem. Pokud je nový svět hodně odlišný od rodné země, změny nastanou rychleji. Jemné tělo do jiného světa nepřechází. Vždy se nachází ve svém světě a s ním vstupuje do dodatečného pouta. Je to jako několik žárovek pracujících pod jednou baterií. Pokud žárovek bude příliš mnoho, baterie se rychle vybije, předchozí budou žít méně. Lidé to tak už dělali. Vypráví se o tom ve vašich starých knihách.

208. Při mutaci/adaptaci nebo úpravě se napojení na původní matici ztrácí? Je možné převést biologický organismus do stavu počátečního a neměnného? Čím to hrozí?
Komunikace se subtilním tělem se nikdy neztrácí, protože vy i ono – jedno jste. Pokud se budete často pokoušet změnit životní podmínky v těle, bude to hodně žárovek. Jedno světlo – to je tvůj rodný svět, kde jsi se narodil. Musíš žít tam.

210. Pověz něco o vědomí: Co je to vědomí, podvědomí, o úloze vědomí v tomto okamžiku, o evoluci vědomí, probouzení vědomí lidí v naší době, o Šrí Aurobindo a jeho knihách.
Vědomí, to je schopnost měnit a vnímat nabízené stavy. Vědomé, to je znalost toho, jak se mění svět.
Vědomí je dáno těm, kdo přišli různorodě žít. Všichni ti, kteří žijí s vámi na Zemi, mají vědomí. Tato vědomí jsou různá a někdy je nevidíte, nebo předstírate, že nevidíte. Pak si lidé začnou myslet, že jejich vědomí je osamocené a začínají hledat inteligentní bytosti. Ve skutečnosti inteligentní tvorové žijí ve vašem okolí a učí se u vás. Jejich informovanost ve srovnání s vaší je někdy velmi jednoduchá, a zdají se vám hloupí. Ale není to tak. Ti všichni mají rozum. Různé mysli jsou jedno a totéž. Pokud se spojí, vzniká „Velký Rozum“ existující vždy a všude. To lidé také stále ještě nechápou. Domnívají se, že rozum je povinen zdržovat se jen u některých. Mnoho lidí se bojí silné mysli, protože pak by si je mohla podřídit jako slabé mysli. Bohužel, lidé to tak dělají velmi často. Je to jejich chyba! Nemůžete dobývat a nutit násilím. Je třeba konat tak, aby druzí chápali, proč je třeba konat tak a ne jinak. Je třeba umět vysvětlovat. Vzhledem k tomu, že neumějí vysvětlovat, dochází k válkám. Když války zmizí, bude to první znamení, že lidé se naučili používat rozum, a to nejen pro sebe.
Chtěl bych, aby lidé nikdy nenutili ostatní dělat to, co se jim nelíbí, a nezpůsobovali jim kvůli tomu bolest. Jen je potřeba včas mluvit o tom, co je třeba udělat, a co nutné není. V opačném případě budou lidé dělat špatné věci a myslet si, že se to druhým líbí.

211. Od raného dětství jsem vždycky chtěl jakékoliv globální změny, například kataklyzmata… A myšlenky ohledně toho mě často navštěvovaly a navštěvují. To, co se vypráví o dalších změnách, chci velmi vidět, zúčastnit se toho. Můžeš mi vysvětlit, proč přicházejí v útlém věku takové myšlenky, v důsledku čeho?
Když na Zemi dochází k velkým událostem, nedějí se najednou. Přicházejí postupně, protože náš svět se mění velmi pomalu. Je to jako vlny v oceánu. Nejdříve přicházejí běžné vlny a pak vlna velká. Pokud můžete pochopit malé vlny, můžete připravovat druhé na ty větší. Mají to také pochopit. Někdy to není možné dělat, neboť lidé to odmítají. Pak budete muset jen pozorovat a učit se.

212. Jak se bude řešit problém s úvěrovými závazky v průběhu Změny?
Peníze nebudou třeba.

213. Sašo, v poslední době se objevila spoustu tvorů, kteří si říkají elfové. Na toto téma existují stránky Elfcheim a další. Co si o tom všem myslíš?
Elfové odešli ze Země navždy. Nechali po sobě orientační bod, který lidé vidí jako stříbrné světlo. Toto místo je pro ty, kdo jsou ochotni odejít jako elfové. Je svázáno s planetou Zemí a krouží kolem ní. Když se lidé nacházejí naproti, cítí, že orientační bod je blízko a vzpomínají si na elfy.
Někteří z lidí připravují k orientačnímu bodu cestu: vymýšlejí historii, kreslí, píšou. Tak také je možné k němu dojít. Ale každý dojde jen do takového místa, kde mu stříbrné světlo nemůže ublížit. Obecně platí, že toto světlo nepřináší újmu, ale když je ho příliš mnoho, může být škodlivé.
Elfcheim, to je místo setkávání pro mnohé z těch, kteří cítí a někdy i vidí orientační bod. Obracejíce se k němu, mohou se spojit s elfy. Čím blíže k orientačnímu bodu, tím silnější spojení je.
S elfy je možné hovořit nejen s pomocí orientačního bodu. Někteří s nimi mluví jako mluví s normálním člověkem. Vzdálenost a čas o tom nerozhodují.

214. Sašo, řekni prosím, jak odlišit pravdu od lži. Teď je na internetu hodně informací o roce 2012 a tak dále… Komu věřit? Jsou nějaké konkrétnější možnosti si to prověřit, než prostě cítit?
Lež tvoří jen lidé. Ve vesmíru lži nejsou. Chcete-li odlišit mezi „pravdou“ a „lží“, je nutné se naučit vidět nejen sebe, ale i jiné bytosti a také jejich světy, ve kterých žijí. To není jednoduché, lidé si zvykli pokládat Zemi za svůj domov. Ale domov je pro lidi všude, a to znamená, že můžou přijít kamkoli chtějí, pokud je taková možnost. Nelze přemítat, zda jít nebo nejít – je nutné to dělat. A když to uděláš, porozumíš tomu, co a jak je třeba dělat. Pak pravda a lež zmizí, protože jim přestaneš patřit. Nyní si myslíte, že bez nich nemůžete být. Tak to někdy dělají i moji kamarádi, když říkají, že nemohou být bez zmrzliny nebo hranolků.
V roce 2012 dojde ke Změně. Znalost o ní k vám už přichází jako vysoká vlna. Za ní budou ještě vyšší vlny. Pokud vstupujete do moře a nesvalí vás narážející vlny, dříve nebo později vás některá z nich zastaví. Upadnout není nutné, protože vlna může projít kolem vás. Obejde vás tehdy, když si uvědomíte, jaký to má smysl. Pokud vás vlna odejde, stejně se vás dotkne, ale jen mírně. Přitom vám předá to, co je nutné a co mělo být předáno při silném doteku.
Pokud chcete prověřit to, co cítíte, porovnejte své pocity s ostatními lidmi a zeptejte se sami sebe. Vaše odpověď je nejdůležitější.

215. Sašo, jak ty a tvá rodina žijete? Jaký máš pocit, když vidíš, že tvoji blízcí konají nesprávné činy, kroky – jak jim sdělíš vysvětlení? Skutečně existují okamžiky ve tvém životě, že někdy s někým nesouhlasíš, ale člověk vidí pouze to, co vidět chce.
Miluji svou mámu a tátu. S bratrem se občas pereme, když ubližuje, ale to není na dlouho, pak se usmíříme. Když jsem byl nemocný, staral se o mě, přinesl něco k pití, hrál si se mnou, a moje matka přicházela každou půlhodinu a pokaždé něco poléčila. Pokud bych se začal špatně učit, nadávali by mi a nutili by mě učit se víc. Mohu se urazit, ale pak si vždy uvědomím, že tak to má být. O tom, co vím, mluvím v podstatě jen s bratrem. Máma a táta si myslí, že fantazíruju, a jen se usmívají. Líbí se jim to, co „vymýšlím“, ale ne vždy tomu věří.
Někdy je těžké přesvědčit dospělé, že jsem něco neprovedl. Z nějakého důvodu si myslí, že jsou klamáni, a tak se stane, že aby byli uspokojeni, musím zalhat. Potom říct pravdu je velmi obtížné. Takže se snažím to nedělat a raději mlčím. Nevím o žádných špatných skutcích, kterých by se moji rodiče mohli dopustit. Miluju je moc a myslím si, že se vždy snaží jednat správně. Nu a můj mladší bratr je ještě příliš malý a moc toho nechápe.

216. Člověk má nyní obrovské možnosti v plánu poznání a učení – internet, různé esoterické knihy, školy – a zdá se, že to není náhoda. Vede to k prvním krokům k absolvování Změny? Na co je nejlepší obrátit pozornost? A čeho se vyvarovat?
To, po čem nyní lidé jdou, se stanoví obtížněji. Co byste měli vědět, se ukazuje, jak se stáváte součástí tohoto vědění. Toto vědění je jedno. Nemůže být rozděleno, ale studovat ho je třeba postupně. Každý studuje, jak nejlépe umí: číst, psát, kreslit, dívat se, mluvit. Každého pozorně poslouchají, jestli se stává zjevným (očividným). Pokud jsou lidé líní a nedělají to, přestanou si jich všímat, a oni pak musí dělat velmi rychle a hodně. Musíte najít něco, co s vámi souzní. To je – vaše. Pokud cítíte z tématu chlad, neberte ho, je pro vás nebezpečné. Není možné si brát to, co vás udělá příliš těžkým uvnitř. Lidé by měli být vždy lehcí, takovými byli vytvořeni.
217. Jak se stavět k channelingu – je jich mnoho a dávají mnoho různorodých informací a předpovědí.
Ti, kteří s vámi mluví, vám předávají poznatky. To se děje vždy jednoduše a pochopitelně. To však neznamená, že použijete jednoduché kroky a krátký čas. Pokud to tak získáváte, pak přemýšlejte proč. Někdy za vás totiž někteří přátelé začínají přemýšlet. Tak to nejde dělat. Myslíte jedině vy, protože poznatky jsou dávány vám. Ten, kdo dává informace, je váš přítel. Musíte pochopit a vědět, že důvěřujete jemu a chápete jeho. Pokud tomu tak není, nikdy nepochopíte, o čem hovoří. Člověk může vybrat, co potřebuje a co nikoliv. To není ani „dobré“, ani „špatné“.

218. Sašo, řekni prosím tě, můžeš dát několik rad, jak se připravit na Změnu?
Nutná bude kvalita vnímání a pochopení toho, co se děje. Lze to nazvat všímavostí, která předchází. Pokud budete vědět, jak mluvit s někým, kdo něco ví, pak průběh Změny bude pro vás snazší. Pokud to můžete udělat na dálku – bude to ještě lepší. Pak bude nutné najít sílu zbavit se pocitu, který vás nutí pochybovat dokonce i tehdy, když je vše jasné. Tato opatrnost není nutná, pokud lidem překáží.
Ještě je třeba se naučit vycítit, co může udělat jiný nebo co se udělá lépe společně, protože sami lidé málo dělají. V tom případě ale nemůžete pracovat na sobě.

219. Co víš o Nibiru, o jejím vlivu na nás, a roli, kterou hraje v naší sluneční soustavě?
Nibiru je součástí sluneční soustavy. Vaši vědci už pochopili, že patří k systému a ovlivňuje ho v některých obdobích. Nibiru mění pohyb planet i to, co se děje na Slunci. Na Slunci změny nastávají po tom, co proběhnou na planetách, protože planety předají změny Slunci v pohybu.
Nibiru přinese změny, které se musí stát. Budou spojeny s klimatem a lidským zdravím. Lidé nepotřebují bojovat, ale hledat možnosti přizpůsobení se novým podmínkám. Pokud to nepochopí, dobré životní podmínky pro všechny nepostačí.
220. Proč je nutné se naučit postarat se o své věci při Změně?
Pokud můžete udržet formu, když ta se chce nejvíce změnit, znamená to, že máte schopnost ukládat a využívat znalosti o světě, který je vytvořen vámi samými. Tehdy dovedete, pokud to bude nutné, vrátit kdykoliv podobu věci, nebo alespoň vyprávět o tom, jak vypadala. To je třeba těm, kteří přijdou po vás.

221. Drunvalo Melchizedek říká, že lidé budou odcházet po vlnách. Celkem budou 3 velké vlny. Zůstanou miliony, tak řekl.
Přijdou nejen 3 vlny. Bude jich 8, ale ostatní přijdou tehdy, až vy už na Zemi nebudete. Odchod lidí ze Země bude nutný proto, že ne všichni se mohou přizpůsobit Změně. V tom případě bude lépe odejít a nepřekážet těm, co zůstanou. Zda odejít, nebo zůstat, bude muset řešit každý sám.

222. Kdysi jsem ve snu viděl, že Moskva byla ve vodě až po 7. – 8. poschodí. Jiní také měli podobné sny. Myslíš ohledně našeho hlavního města – utone, nebo vydrží?
To, co říkáte o výšce hladiny vody je jedna z variant vaší budoucnosti. Platí na 81 %, ale ještě se to nedovršilo.

223. Sašo, proč tolik lidí na světě užívá drogy, především v poslední době?
Narkotika dávají možnost přemístit se v duchu do míst, kde se cítí lépe než nyní. Na toto místo se ale dá dostat až tehdy, když člověk změní sebe samého a ne s pomocí čehokoliv. Pokud změny neudělá člověk sám, pak platí za to, že se v tom místě objevil dříve, než měl. Daň za to je opakující se život, člověku je odebrán čas i rozum.
Lidé jsou k takovým přemístěním vedeni proto, že se tak v průběhu života začínají zamotávat do nedobrých věcí. Tehdy je jim pomáháno, ale tak se to dělat nedá. To není opravdová pomoc a není potřeba ji přijmout. Ti, kdo ji nabízejí, dělají to s nekalými úmysly.

224. Co je to čas? Existuje-li něco mimo čas, jak se tam dostat? Nakolik je budoucnost předurčená a jak se mění?
Už jsme hovořili o tom, že čas si vymyslel člověk. Mimo váš svět čas neexistuje. Až se objevíte za předělem vašeho světa, uvidíte to a pochopíte. Mimo čas existuje vše, co vy nyní nevidíte. Dá se tam dostat pouze tehdy, když dokončíte svůj život. A ještě někdy se tam dá dostat, ale ne na dlouho: může se to stát během života, když položíte velmi zajímavou otázku. Taková otázka se zadá najednou v několika světech a ten, kdo ji položil, je přenášen jako program v televizi. Na Zemi je také možné takové přenosy přijímat, ale lidé – kdoví proč – sestrojili raději své televize. Vaše budoucnost je určena navždy a není možné to změnit. Ale vy si vybíráte, v jaké formě bude. Forma se mění, kdykoliv cokoliv pochopíte ve světě, v němž žijete. Jakýkoliv váš skutek ji mění. Je možné to dokonce pocítit, pokud je pochopení nebo skutek závažný. Budoucnost má jak jednotlivec, tak i skupina. Tehdy se mění značně obtížněji, ale je to zajímavější. Pak je třeba, aby lidé, kteří si to přejí udělat, byli často společně a společně přemýšleli. Je možné se i prostě přátelit.

225. Čím se zhoršuje zrak a vzniká krátkozrakost a dalekozrakost? Jak se takové nemoci léčí – v průběhu života, jak jsi řekl, nebo jinak? Je možné dostatečně a jednoduše odstranit příčinu?
Pokud vidíte jen blízko, nepotřebujete se často dívat do dálky. Potřebujete studovat svět, který je blízko vás. Proto vám byla dána krátkozrakost. Kdo vidí jen daleko, ten se ještě nenaučil pozorovat to, co je dál od něho. Takový člověk umí dobře dělat sám, ale těžko spolupracuje s druhými.
Když si takoví lidé nasadí brýle, jejich rychlost chápání toho, co už dobře umějí, roste, a začínají to dělat daleko lépe než druzí. Brýle v tom mohou pomáhat, ale neopraví to, co máte dělat.
Zrak se nezkazí, stavá se jen takovým, jaký je člověk. Jiným případem je, když je na oku ranka. Tehdy je potřeba, aby pomohl lékař. V ostatních případech však vše závisí na člověku. Je-li problém v rance, pak vám pomůže lékař, pokud se objeví povlak na oku nebo se mění vidění, znamená to, že se měníte vy. Chcete-li to zastavit, pak je nutné se změnit. Tehdy se však příčina může nacházet i v jiném čase.

226. Kdo určuje poslání člověka na Zemi? My sami, nebo nějaké vyšší vědomí? Co se děje s člověkem po smrti? Co se stane s člověkem, když své poslání z nějakého důvodu nemůže vyplnit?
To, s čím člověk přichází na svět, se určuje tehdy, když ještě není člověkem a vybírá si, kde se narodí. Když je výběr uskutečněn, už se do konce života nezmění. Odejít z času dříve nelze – tehdy totiž to, co jste vybrali, vám škodí, protože se to pokazilo. Když člověk začíná život, může měnit cestu toho, jak cíle dosáhne. Tento výběr je zajímavý i pro ty, kdo pro život člověka vytvářejí podmínky. Oni dohlížejí, protože v tom je hlavní smysl všeho probíhajícího. Pomohou jen tehdy, pokud nastávají v životě větší změny. Ale tyto změny častěji přicházejí právě od nich.
Po smrti člověk chápe, zda dosáhl toho, co chtěl… To se stane velmi rychle. Pak přihlížejí i ti, kdo pro něj život sestavili. Pokud se člověk v životě málo snažil a z nějakého důvodu nemohl dosáhnout požadovaného, pošlou ho žít znova. Tentokrát však bude pro něj život těžší. Ti, kdo plánovaného dosáhli, předvedou to všem a odeberou se dál. A to už nemusí být život.
Ti, kdo odmítají dál žít uprostřed života, jednají hodně špatně, protože musí být zachráněni od dopadu toho, co jim bylo dáno pro život. Takoví lidé jsou trestáni přímo ve světě, kde toto udělali. Trest trvá tak dlouho, dokud nepochopí, co udělali druhým, když tak postupovali. Takovým lidem je třeba pomáhat, dokud se nacházejí na světě. To nejsou špatní lidé, ale prostě slabí. Slabý neznamená špatný. On jednoduše neumí využívat to, co mu bylo dáno, a špatně se učí. Pomoc přijde jen když je snaha učit se, není-li, pak člověk zůstane sám.

227. Je pravda, že Bible a ostatní religiozní literatura je jen projekce nějakého vyššího světa do vědomí průměrného člověka jako způsob motivace bez objasnění reálného procesu? Je člověk na Zemi schopen pochopit skutečné uspořádání vesmíru?
Bible i jiné staré knihy vám vyprávějí o tom, jaký je váš čas. Lidé to nechápou a snaží se v tom najít něco zásadního. Jen jak to najdou, říkají, že to je Bůh, a modlí se k němu. Prosí tím sami sebe.
„Vyšší svět“, to jsou také lidé, ale „potom“. To, co nazývají vyšším světem, tím není, ale je to svět, který byl dříve než Země, nebo především to. Pochopit, že je to jedno a totéž, není lidem v současnosti téměř možné, protože jejich poznání spí a je rozděleno. Lidé sami sebe dělí na vyšší a nižší a totéž pak vidí v zrcadle světa. Vidí tam sami sebe, ale nechápou to.
Aby bylo pochopeno, že vše je jedno, je nutné spojit minulé a budoucí v současném. Tehdy uvidíte, že žijete v takovém světě, o jakém se mnohým jen snilo. To bude Odhalení. Pokud v to uvěříte a přijmete to, taková doba už zůstane navždy. Potřebujete projít třemi stupni a ze třetího se podívat na vesmír. Všechny ostatní stupně nejsou určeny pro člověka.

228. Co je to čára osudu? Odkud se bere na ruku člověka? Existují předurčení osudu několika lidí, kteří musí vyplnit společné poslání? Co se stane, když lidé tomuto poslání vzdorují?
Linie života vzniká, když člověk přichází na svět. Ukazuje směřování, které je člověku dáno. Toto směřování ukazuje na jádro člověka a odlišuje ho od druhých. Stačí ukázat dlaň, abyste o sobě druhému vyprávěli. Ale vím, že na policii z nějakého důvodu berou jen otisk palce… Osud nebo program života je definován s narozením a nemůže být změněn. Přidělený osud znamená, že u takového člověka je velmi malá možnost ještě změnit cestu k dosažení jeho životního cíle. Jestli má být člověk svázán s mnohými lidmi, to se také ukazuje, ale jen zřídka se to projevuje jako předurčení už na začátku. K tomu nedochází proto, že takovému člověku je třeba se zpočátku připravit. Ale ti, kteří jsou jeho vrstevníky, budou vidět, že je neobyčejný.
Jestliže se člověk odkloní od svého úkolu, jeho směřování se změní. Může se změnit velmi silně a zabránit mu odejít předčasně. Nebo to může být obráceně: člověku zabrání udělat to, co je třeba, protože v tomto životě si nemůže vybírat, neboť jeho předchozí volby byly neúspěšné, a on se tomu nenaučil.

229. Proč některé země Změna ovlivní více a některé méně, na čem to záleží?
Závisí to na tocích, které na Zemi existují. Tyto toky se musí změnit. Nejsilnější toky budou na souřadnicích 25.19 sev. šířky 28.19 vých. délky a na 23.08-8.01 části Země tak, aby odpovídaly tomu, co se brzy objeví. K tomu je třeba nových podmínek a ty se vytvoří. Státy postupně ztratí svůj smysl. Potom budou existovat celkem tři státy pak a z nich se zformuje jeden. Lidé přestanou věnovat pozornost tomu, kde kdo žije. Budou moci cestovat, kam chtějí, protože jich bude málo.

230. Nyní je doba velkého půstu pro pravoslavné. Předpokládá se, že tato doba vede k duchovnímu rozvoji člověka (protože v tu dobu ti, kdo dodržují půst, čtou kající modlitby, konají dobré skutky atd.) Myslíš, že dodržováním pravidla velkého půstu se zlepší duchovno?
Ano, změnit energii ducha je v době půstu možné. Proto se také dodržuje. Doba půstu připadá na období každoroční změny energie Země. Někteří se umí na ni přeorientovat i bez půstu, ale pro jiné je nutný. A někteří při dodržování půstu dokonce onemocní. To je také přepojení, pouze silnější. Když čtete modlitby, zvuk vašeho těla se stává silnějším a hledá sobě rovné. Když se takový zvuk nablízku nachází, vzniká čistá odezva. Ta může růst. Čistá odezva z vás odebírá to, co znít nemůže a je ve vás chybné.

231. První předpověděl brzký konec první světové války, druhý předpověděl rozpoutání druhé světové války, a konečně třetí obsahoval varování před zbraní neslýchaně ničivé síly, která způsobí podivný, velmi jasný záblesk. Zápisky Lucie o varováních Boha (Fatimské proroctví, pozn. překl.) nikdy nebyly zveřejněny, zůstaly spolehlivě ukryté v hlubokých sklepích v srdci Vatikánu.
S dětmi v roce 1917 nehovořila Panna Maria. To byl pouze obraz, aby se děti nelekly. Bylo potřeba je zaujmout a přesvědčit, a nejen je, ale i dospělé.
To, co bylo lidem předáno, mělo změnit jejich běh vývoje, urychlit jej. Vatikán se zachoval správně, když tyto informace skryl. Takové znalosti nelze lidem dávat předčasně. Ti, kteří je předávali, porušili zákon. Lidé museli projít tím, čím prošli, jinak by jejich poznání nepřineslo prožitek, který dostali. To, co lidé dostali, není pro ně podle jejich názoru vždy příjemné a dobré, ale je to jejich skutek. Tyto skutky lidé zamýšlejí a uskutečňují sami. Je třeba uskutečňovat to, co se ti líbí, a to, co chápeš.

232. Brzo bude léto, doba prázdnin a dovolených. Zdá se mi, že na Zemi je hodně míst, která je dobré navštívit kvůli jejich zvláštnosti. Říká se, že místo, kde se narodil, člověka podmiňuje. Tak se říká, že Krym je místo spojení nebe a země. Podobně na tom je mnoho jiných míst. Myslíš, že je oprávněné se domnívat, že na Zemi jsou dobrá a špatná místa? Je možné je na mapě najít pomocí biolokace (kyvadla)? Které místo na světě pokládáš za velmi dobré?
Na Zemi jsou významná místa. Na nich je člověku vždy dobře. Je to v Austrálii 28.36–13.04. Krym je také dobré místo, ale blíž k východu. Tam, kde se spolují moře a země, spojuje se i jejich nálada. Tato spojení jsou vždy správná. Kdykoliv se nacházíš v místech takových spojení, stávají se správnými i tvoje vlastní spojení. Proto se mnohým líbí jezdit k moři a odpočívat tam. Dobrá místa pro oddych se nacházejí různě. Když to zkoušíte dělat s pomocí kyvadla, pak na toto místo odesíláte svou myslí část sebe samého. Potom, když se ona část vrátí, působí na ruku a ta ukáže výsledek. Je možné se obejít i bez kyvadla a prostě odeslat část sebe sama tam, kam je třeba, a snažit se uvidět a procítit to, kde se ocitla.Tam by měly být čisté barvy a pocity lehkosti.

233. Co si myslíš o Sai Babovi?
Sai Baba je moudrý člověk. Vypráví lidem o základních zákonech světa, kde žijí, stará se, aby pochopili to, jak tyto zákony hledat a jak je dodržovat. Ale zabývá se pouze vaším světem. Z nějakého důvodu se snaží být učitelem více než je nutné.

234. Je pravda, že v procesu Změny proběhnou neobvyklé události v historii kosmu: přestoupíme přes „oktávy“ vesmíru? A kam půjdeme potom, to nikdo nezná?
Proběhne přechod na jiný „tón“. Vše bude znít nově. Bude to jako pěkná hudba, kde všichni hrají správně a nikdo nechybuje. Ti, kdo dělají chyby, zůstanou se učit.

235. Pomáhá ti Elfhi při formulování informace už při jejím příchodu, anebo informace přichází k tobě sama od sebe?
Informace přichází ke mně sama. Elfhi mi pouze objasňuje to, co je těžko pochopitelné. Někdy to zvládám sám pochopit rychleji.

236. Řekni, Sašo, jak k tobě přichází pochopení toho, zda platí to či jiné?
Je to jako puzzle. Zpočátku se ukáže celkový obrázek a potom se rozsype na kousky. Tyto části se připojují jedna k druhé jen tehdy, když si vzpomenu, jak se spojují mezi sebou dvě i více částí. Když to nepochopím a obrázek se znova neobjeví, zapomenu to. Ve skutečnosti se ne vždy informace předává jako obrázek. Mohou to být slova. Slova mohou vysvětlovat nebo kreslit. Přicházejí tehdy, když se položí otázka. Není třeba hledat odpověď, důležité je správně položit otázku.

237. Jsou taková mimořádná proroctví o záblesku záření, o tom, že lidé uprchnou žít pod zem a změní strukturu organizmu na křemičitoorganickou. Nakolik je tato informace přesná a nakolik jí věříš ty?
To nejsou proroctví. To jsou znalosti. Existují nejen ve slovech, ale i ve tvaru. Tento tvar se nachází v podmíněné budoucnosti pro lidi, ale čas zde nemá smysl. Smysl má to, čím se lidé stanou ve svém rozvoji. Nynější rozvoj je k tomu vede. Kromě budoucnosti se tato znalost nachází ještě v minulosti. To znamená, že pohyb k takovému tvaru začal mnohem dřív, než si myslíte. A začali ho lidé.

238. Informace o budoucnosti je ve skutečnosti od nás nám nebo to je nápověda odtud z budoucnosti? Od nás samých sobě nebo od někoho, kdo je víc než my? A pokud informace přijde, je to šance něco změnit nebo naopak – šance uvidět na vlastní oči nevyhnutelné?
Informace o budoucnosti byla vždy lidem vlastní, protože vesmír se vyvíjí ne po linii, ale v kruhu. Když se podíváte najednou ze všech stran, změní se v kouli. V této kouli nemá smysl vést linie, protože koule je vždy uzavře do kruhů. Žijíce v kouli se domníváte, že žijete na ní. Je to směšné, protože pak kouliček vzniká velmi mnoho, úplně jako o některých svátcích. Je tam taková mašinka, která neustále vypouští balónky a děti je rády chytají. A balónky září všemi barvami duhy, díky nimž jsou krásné. Vaše balónky jsou také krásné, ale nemá smysl je nafukovat. Když nafouknete svůj balónek, jen napodobí kopii zeměkoule, která už je. Pokud nafukujete balónky, pak je musíte umět i chytat. Děti to dělat umějí a dospělí jim za to nadávají. Prasklý balónek, to je nápověda od Velké koule.
Když chytáte svůj balónek, nechá vás uvidět to, co předtím zakrýval. Je-li váš balónek vždy s vámi na nitce, můžete uletět spolu s ním, je-li lehký. Tehdy se ale může stát, že budete také klesat a to může být velmi bolestné. Lidé nemohou létat na vzdušných balóncích, ačkoliv velmi rádi létají na vzdušných balónech. Mně se vzdušné balóny velmi líbí… Jsou takové velké a jasně pomalované, že se někdy i mně samotnému chce na nich uletět.

239. V roce 2003 se mě najednou zmocnilo jakési osvícení, prostě v jeden moment jsem pochopil a uviděl budoucí změny. Od té doby mě něco táhne a tlačí, z čehož jsem pochopil, že se mám připravit na život po Změně. A cítím, jaký je to cíl, ale nemohu dosáhnout na jeho smysl, mám sice jasné, ale jen útržky z minulého a budoucího života a poznání. Sašo, můžeš mi říci, zda je hodně takových lidí, a co v takovém případě dělat, proč tu jsou?
To, co jste popsal, se děje lidem, kteří tuší události ve vesmíru, a to nejen v budoucnosti. Takových lidí není mnoho, ale brzo jich bude více. V poměru k ostatním jich však stejně bude málo – 1 : 3158. Jestliže budete mluvit o tom, co se blíží, s těmi, kdo nechápou, budou vás pokládat za hlupáky a jako k hlupákům se k vám budou chovat. V tomto případě bude zlé to, že nebudete moci dát informaci všem lidem, a ona bude potřebná.
To, co vy cítíte jako cíl, projeví se o něco později: poté, co pochopíte, co jste přijali. Bude třeba žít život obyčejných lidí, starat se o pochopení toho, co se děje ve světě, a to nejen skrze noviny a televizi, ale také z rozhovorů a změn v přírodě. Musíte se dívat, přemýšlet a chápat sami, někdy s pomocí knih. Je třeba porozumět, proč takové změny přicházejí, z čeho vznikají a k čemu vedou. Musíte se naučit sbírat různé modely od tvůrce, který tu byl před vámi. Tyto modely mohou být správnými i nesprávnými. Je-li model nesprávný, sám sebe zničí. Učte se hovořit s lidmi jako vy na dálku.

240. Existují ve skutečnosti andělé strážní?
Ano. Jsou vždy s vámi.

241. Co znamená nošení kříže na krku?
Je to znak otevřenosti.

242. Sašo, můžeš napsat krátký přehled, jak žít indigo… kterých 10 bodů bys dal na první místo?

Indigovy-svet-Simon-Loyd

Indigovy-svet-Simon-Loyd – klik

1. Být člověkem.
2. Usilovat o poznání.
3. Vědět, jak je uspořádán svět/vesmír.
4. Chápat, že nejsi sám.
5. Vždy být tím, kým je.
6. Nacházet nové a spojovat to se světem.
7. Žít ve světě a se světěm současně.
8. Nezapomínat, že jsi přišel žít.
9. Užívat to, s čím jsi přišel žít.
10. Stát se světem/vesmírem.
Zadali jste otázku, která vyvolala největší zájem. Díky.
Odpovědi byly podány v maximálně zformulované formě (připomněl Elfi).

243. Vidíš, vnímáš takové lidi, kteří vedou tisíce a lidé o tom ani nevědí? Jaké mají cíle?
Velké množství lidí nemůže vést jeden člověk. Dokonce ani prezident nevládne sám. Pomáhají mu. Ti, kdo pomáhají, spojují své znalosti v jeden celek a současně přijímají řešení, vytvářejí myšlenky. Ti, kdo řídí, nikdy nejsou vidět jako prezident. Prezident, to je člověk, na kterého je třeba obracet pozornost, poslouchat ho, jít tam, kam on říká. Je to ten, kdo říká, jak co udělat, vidět, jak věci fungují a snaží se vytvořit co nejlepší průběh událostí. Nejlepší však neznamená dobrý.
Nikdy neuvidíte ty, kdo vás ovládají. Jste tak stvořeni. Lidé jsou vykonavatelé. Vykonávají do té doby, než začnou chápat, co se děje. Pak jsou z výkonu osvobozeni. Osvobození znamená, že výuka byla hodnocena na jedničku. Poučení musí být důkladně pochopeno. Vše probíhá tak, jako v běžné škole. Tam se děti také musí učit a pak vyprávět o tom, co se naučily. Rodiče posílají děti do školy a sledují, jak prospívají. Kontrolují jejich žákovské knížky: sledují jejich ocenění i napomenutí. Stejně to probíhá u dospělých.
V mnohých náboženstvích však milující Bůh odpouští hříchy. Zabil jsi, zmrzačil, týral, morálně jsi upadl… poprosil jsi o odpuštění – a jsi čistý?!
Jestliže člověk ublížil druhému, musí být potrestán. Trest přichází vždy, a pokud před ním utíkáš, bude ještě horší. Prosit o odpuštění je možné, dokonce nutné. Nemusí ti však být odpuštěno hned. K tomu například moje matka potřebuje více času než táta. Ale táta zase dostane víc za urážky.
Lidé neodpouštějí hned proto, že musí nejprve pochopit, co mají dělat. To, co proběhlo, neviděli, ale stalo se. Je to neočekávané. Zde je nutné se zastavit. Dlouhá zastávka škodí těm, kteří se v této situaci ocitli. Tehdy lidé začínají nenávidět jeden druhého. Prosba o odpuštění znamená, že každý pochopil, co se stalo, a neuráží se. V životě to tak však není. Lidé se sice snaží odpustit, ale neodpouštějí a urážejí. Urážka dopadne na lidi jim podobné těm. Ti nic neudělali, a tak jsou rozzlobeni na toho, kdo udeřil. Je to stále těžší a těžší pochopit. Vzájemné porozumění končí a začíná nenávist. Následuje válka.
Když se řekne „promiň“, je to výzva k usmíření. Je třeba odpovědět a pochopit. Osvobodit se od poškození urážkou mohou pouze společně – ti, kdo v tom měli účast. Bez újmy lze ublížit jen jednou.
Ti, kteří odpouštějí a přitom nevědí, co se stalo, se také dopouštějí chyby. Tuto chybu uražení přijmou, a pak se stává obtížnější pochopit jiné křivdy. Proto budou i nadále chodit k tomu, kdo stále odpouští, dokud docela nezapomenou říkat „promiň“.
Jindy odpouštějící může naučit odpouštět druhé. Tehdy je to učitel. Přináší poznání a čeká, až to lidé pochopí. Když lidé nechápou, přeruší vysvětlování do té doby, dokud jim předané poznání nepoužijí.

244. Dívám se na lidi a všechno, co dělají se mi zdá mělké, nepotřebné. I u mě tomu tak bylo, ale v poslední době tenhle pocit ve mně zesílil. A když jakoukoliv informaci nepochopím, ona se najednou změní v pocit a celkově v poslední době žiju velkými očekáváními. Jak je to možné vysvětlit?
Lidé se začali chovat mnohem hůř, než by měli. To je špatné. Nechápou, že se od toho odvíjí jejich budoucnost. Všechno se k nim časem vrací a působí jim to stejně zle, jako to oni dělali druhým. Kvůli tomu se lidem zastaví pomoc.
A vaše pocity, to je rozhovor, ale daleko jednodušší. Protože nerozumíte tomu, co se vám říká vesmírným jazykem, používá se vašeho těla, abyste si to přeložili.

245. Mám takovou otázku, zda je možné se naučit vidět auru lidí?
Ano. Kvůli tomu se musíte naučit vytvářet barvy a řídit se jimi. Vycházíte ze znalostí svých vlastních barev, kterých máte sedm. Aura je daleko větší než vaše tělo, proto se barvy slévají v obraz, v němž je třeba se naučit vidět tvary.

246. Někdy v 90-tých letech jsem najednou pocítil, že mám křídla (nebeská), mohu je narovnat, ale nevím, na co je mám a jak je mohu používat.
Když cítíte, že můžete létat, znamená to, že vaše energie se blíží maximu. Je nutné ji vypustit. Můžete to udělat tak, že se vznesete nad Zem, ale můžete zůstat i na ní. V prvém případě energie zmizí rychleji, užitku z ní však bude více. Podle toho, jestli energie byla vynaložena správně, objeví se u vás onen pocit znova.

247. Jak ty sám pociťuješ změny ve světě, jmenovitě na sobě?
Změny se stávají více zřetelné. Jsou znepokojivé, protože neprobíhají tak, jak bychom si přáli. Myslím, že se to rozšíří i na lidi.

248. Proč nám pomáháte? Kultivujete lásku?
My nepomáháme lidem. My objasňujeme situaci. Události proběhnou v každém případě. Chápání „lásky“ je lidské, zvýšit ho můžete jedině vy – lidé

249. Mohou se obyvatelé Země stát těmi za Předělem?
To není úplně správná otázka. Vy jste částečně jako my, ale nerozumíte tomu. Existuje pojem „rozvoj“. Je spravedlivý pro vás i pro nás. Je to jako ve škole: je třeba se učit po ročnících. Základní škola jednou skončí. Ale škol je několik. Vy i my si vybíráme, do jaké postoupíme dál. Pokud to neuděláte, nebudete zvládat žít.

250. Kolika-dimenzionální je náš vesmír?
Tolik, kolik určí člověk.

251. Co je za Předělem?
Nepochopení.

252. Po tvých předpovědích cítím bezvýchodnost. Mám dva syny a chtěla bych ještě dcerku, ale teď přemýšlím: proč, když tolik lidí zahyne?
Děti se rodí bez ohledu na Změnu. Pokud chcete rodit, pak toto přání tam není jen tak. Bezvýchodnosti není, pokud se snažíte přicházející pochopit. Bezvýchodnost se objevuje tehdy, když se snažíte zůstat v tom, co bylo.

253. Má souvislost abnormálně chladná zima v minulém roce a teplá zima a jaro letos s přicházejícími změnami?
Ano. Změny se nejdříve projeví v přírodě.

254. Jakou informaci v sobě nesou kruhy v obilí?
Předávají vám obrazy, které je třeba poskládat dohromady a porovnat s těmi, které jsou ve světě (vesmíru?). Pak pochopíte, co vám chtějí sdělit. Je to základní jazyk komunikace.

255. Sašo, pamatuješ si svůj předchozí život? Kým jsi byl?
To není potřeba znát. Když přicházíte žít, paměť na to, co bylo, mizí. Povědomí o životě, který byl, překáží v životě současném, pokud pochází od vás samotných. Všechny vaše vědomosti se nacházejí v poli planety. Tam se lidé musí obracet. Ať jste kdokoli, vždy předáváte vědomosti do společného pole. Pokud to nebudete dělat, lidé se přestanou vyvíjet a vy také.

256. Mám často pocit „stropu“. Všechny myšlenky už už dosahují určité úrovně uvažování, a když se nacházíš úplně blízko rozuzlení nebo odpovědi na svou otázku, odvedou tě, odvlečou nějakými hloupostmi nebo prostě nemůžeš jít dál, narážeje na tento strop. S čím souvisí podobný pocit, co to znamená?
Tak to musí být. Je vám dán čas, abyste pochopili to, co jste dostali. Ne vždy a ne vše je pochopitelné hned. Nesnažte se jít vřed, když vám říkají, že je nutné se zastavit. Jít vpřed je potřeba až tehdy, když rozumíte.

257. Co si myslíš o vyprávěních o Anastázii, která žije v ruské tajze? O ní píše a s ní se setkává V. Megre. Už mnoho tisíc lidí zaujala její idea rodového hospodaření. Může to pomoci při Změně?
Myšlenka Anastazie je zajímavá, ale uplatňuje se nesprávně. Lidé nemohou být nuceni k tomu, co dělat nechtějí. Nelze to spojovat se zákonem o vzájemném chování, který jsou povinni dodržovat všichni. Chybou Anastazie je, že stanovuje své zákony, které se odlišují od těch základních ve světě. Z toho důvodu nelze vytvořit osadu, ale kolonii. Kolonie bojuje za přežití, ale to není nutné. Nutné je přizpůsobovat se k měnícím se podmínkám života.
Je mi známo, že podobná hospodářství byla na Rusi i v Rusku. Taková hospodářství dají nezávislost v životě, ale zároveň mohou lidi rozdělit a přivést je k nevraživosti, protože se bude objevovat stále více a více dětí. Rodové statky mohou být tehdy, když se stanoví, kolik a kdy se může narodit dětí. V takovém případě se lidé přestanou znepokojovat otázkami, kde najdou jídlo a budou se zabývat poznáním světa. Nyní se téměř všichni lidé zabývají zajišťováním potravy a odpočinku. A takový život přináší málo poznání.

258. Co se stane s dušemi těch, kteří sešli ze své cesty a padli do rukou nepochopitelné síly, jak my říkáme, sami sebe „spálili“?
Lidé vždy všechno dělají dobrovolně. Aby jim nebylo něco vnuceno, musí si umět vybírat. Výběr dělají jenom jednou. Jestli to nepotřebujete, nevybírejte. Pokud jste však vybrali, musíte předvést sebe ve vašem výběru a ne od něj utéci. Jakmile se předvedete, dostanete možnost vybírat znova. Jestli se svého výběru zřeknete, přinutí vás ho přijmout, protože je nyní pouze váš. Každý má svou cestu. Každá cesta je zkouška. Znalosti o zkouškách jsou dostupné všem. Tím, že se k nim obracíte, učíte se a to pomáhá při výběru.

259. K čemu jsou potřební takoví lidé, kteří ve svém životě vrší chyby, je takový člověk Zemi potřebný?
Ano, je. Země – to je škola. Vy jste žáci. Ve škole se nepovoluje dělat to, co jí škodí. Tak je tomu i tady. Ve škole na všechno dohlížejí ředitel, jeho zástupce a učitelé. Na Zemi také jsou vaše chyby vašimi zkouškami, prostě přitom sbíráte zbytečné modřiny. Takové mají děti velmi často. Za modřiny nás rodiče nekárají, ale když příliš bolí, pomohou bolest oslabit. Tak je tomu i na Zemi. My i vy se učíme. A učit se je třeba dobře. Špatný žák bude mít boule a modřiny vždy. Někdy zmizí, aby se pak objevily nečekaně, pak to je velmi bolestivé a bolest nelze oslabit. Takový člověk si to zaslouží, protože sám chtěl, aby ho to bolelo.
Mnozí zkoušejí přenést svou bolest na druhé. To je však velký prohřešek proti zákonům vesmíru. Tehdy se bolest vrátí znova, ale tentokrát daleko silněji. Tak se bude dít, dokud si člověk neprocítí bolest celou až do konce.

260. Opravdu potřebujeme lidi s nízkým duchem?
Duch nepřichází slabý. Slábne zde. Příčin je mnoho. První z nich je zábava. Každá zábava se člověku dává za něco. Pak je to správně. Pokud ale člověk dostává potěšení na úkor druhých, porušuje Zákon, zabíraje to, co náleží druhému, bez jeho souhlasu. Pokud navíc ten, kdo bere, obraného k souhlasu nutí, je to narušení trojnásobné. Potom jeho duch začíná ztrácet sílu. Jeho touhy se ztrácejí, protože program života se začíná zamotávat. Takový člověk se stává za života mrtvým. Bude velmi chtít žít, ale to bude velmi složité.
261. Jak lidi vysvobodit ze zajetí snu?
Sen, to je výběr člověka. Nemusíte za něj nic řešit. Budou-li něco potřebovat, zeptají se. Pak můžete pokračovat.

262. Planeta Faeton. Jedna z krásných planet minulosti. Na Faetonu byla válka. Jelikože nezvládl sluneční energií, rozletěl se v termojaderných explozích na kusy. Naši planetu vyhubil. Podle jednoho zdroje měl 12 měsíců. Dnešní Luna a Pluto jsou jeho bývalé měsíce. Současní astronomové se domnívají, že po Faetonu zůstal pás asteroidů.
Ale jsou tu někteří, kteří si pamatují, jak to bylo, když ničily planety. Ale jsou i tací, kteří rovněž pamatují, ale něco jiného: Faeton nezanikl, existuje, ale je skrytý, je na něm život a vzpomínka na jeho zničení je lež, nebo k tomu došlo v jiné realitě. Existuje ještě jedna verze: že totiž při přiblížení Nemezis k Faetonu došlo k vlně termojaderných výbuchů, které způsobily jeho rozpad. Moc rád bych slyšel tvé mínění o Faetonu, pokud disponuješ takovými informacemi (co je pravda a co z výše uvedeného nikoliv).
Na Faetonu nebyla válka. Došlo tam k narušení linie, která drží formu planety. K narušení došlo kvůli intervenci obyvatel, jež byla pro všechny ostatní nečekaná. Jedna z linií byla příliš silná a zničila planetu. To nebyly termojaderné výbuchy. Ke zničení došlo okamžitě.
Stalo se tak kvůli touze ovládat sílu, která se objevuje jednou za 11.894 let. Zdroj této síly se nenacházejí ve sluneční soustavě, ale projevuje se v ní. Faeton nebyl rodnou planetou těch, kdo dnes žijí na Zemi. Ti, kdo z něj na Zem přišli, nemohli zde žít, protože Slunce bylo příliš blízko.
Luna nebyla přivedena Faetonem, ale jinými, těmi, kdo sem přišli dříve než lidé. Pluto přišel z vnějšku za Předělem. Je to úlomek velkého rozměru. Není na něm život.
Pro člověk je realita jen jedna. V ní je Faeton mrtvý. V jiné realitě existuje, ale ta není pro člověka dostupná. Informace o Faetonu jsou v poli Země.

263. Planeta Mars. Je pravda, že všichni Marťani vymřeli? Nebo odešli pod povrch Marsu a tam žijí i dnes? Nebo dnes žijí na jiném místě (ne na Marsu)?

Planeta je obydlená. Pozemšťani tam však nebudou vítáni. Lidé se musí zbavit představy o osídlení Marsu. Je jim dáno tam pobýt jen určitou dobu. Potom začnou churavět. Dříve byl Mars jiný. Ti, kdo tam žijí, snaží se zachránit zbytky toho, co tam bývalo. Mars byl hodně podobný Zemi a blíže ke Slunci na 0.3 a.e. s úhlem sklonu 15.4.

264. Mimozemšťané (je jedno jaká civilizace) sami rozhodují, s kým vejdou do kontaktu, nebo je možné se sami s nimi spojit?
Stačí vám zadat otázku.

265. Plazům podobní, kteří jsou vzpomínáni v různých starověkých pramenech, například ve Védách, byli z Orionu?

Ne. Z Faetonu.

266. Co nejkonkrétněji bych se chtěl dozvědět o způsobech přemísťování k libovolným událostem v prostoru.

Je třeba si vytvořit představu toho, k čemu se chcete přemístit. Ta se vytvoří na základě toho, co existuje ve vašem světě tvarů. Cesta, to jsou změny, které je nutné uskutečnit, aby se představa stala formou. Formy cesty vybíráte sami.
Vycházeje z teorie, že v daném vesmíru existují cykly, ale není tam žádný čas, lze předpokládat, že k libovolné události se můžete vrátit. Ano, ale bude to jiné. Budete se s tím muset seznámit. Může to totiž být všechno najednou.

267. V čem jsou tak „unikátní“ „indigo“?

Nejsme unikátní. Jsme takoví, jací jsme. Hledat a předvádět zvláštnosti, to není náš úkol.

268. Slyšel jsem, že idigo v dospívání buď ztrácejí své schopnosti, nebo věnují čas každodenním pracem a zřídka se uchylují k poznatkům „jiným“. Setkáváte se navzájem a udržujete mezi sebou styky? Kontaktujete se s učiteli a blízkými lidmi, kteří byli ve vašem okolí v době dětství?

S dospíváním přicházejí znalosti. Tyto znalosti je třeba používat. Nelze celou dobu sedět v lavici ve škole. Je třeba ještě plnit úlohy. Učitelé jsou potřební lidé, ale je jich dostatek ve škole. Jsou ještě jiní Učitelé. S nimi se stýkáme celý život, stejně jako vy. Mezi indigo je trvalé spojení a nezávisí na lidech. My, stejně jako vy, se přátelíme, ale vybíráme si.

269. Proč lidé mluví ze spaní?
Lidé ze spaní hovoří proto, že se tolik přibližují ke své druhé realitě, že na ni tělo začíná reagovat. Rozhovor ve snu – to je přenos části té reality v tuto. Pak je možné se tím zabývat způsobem, jak to bylo vysloveno. Ale obvykle se sen zapomene.

270. Žít v Petrohradě – vyzkoušet. Vysvětli, jaký je účel tohoto podivného města?
Petrohrad, to je město spojení mezi mořem a souší. Toto město nenáleží jen Zemi, protože pocity v něm žijících lidí mohou být takové, že se to zdá být až nepochopitelné. Ale takové město je velmi zajímavé tím, že je v něm hodně kontaktů. Kvůli tomu bylo jednu dobu i hlavním městem. V Petrohradě lze dobře sledovat, jak se spojují země a moře. To probíhá ve vzduchu i na zemi.

271. Oddělení delfíni, kteří se nějakým způsobem snažili kontaktovat s člověkem, byli pak druhými delfíny odmítáni, nějak si přestali rozumět. Proč tomu tak je?
Při hovoru s lidmi delfíni přijímají jazyk člověka do svého jazyka, tak jak potřebují chápat, o čem lidé mluví. Ne všechny jazyky jsou ve vztahu k jazyku delfínů správné. Některé zvuky narušují obecné vnímání, kterým disponují delfíni, a tehdy ti, kdo používají takové jazyky, musejí odejít daleko ode všech ostatních.

Pokud bychom to převedli na situaci lidí, je to podobné, jako když člověk, který neuměl nadávat, najednou říká ošklivá slova, naučil se tomu – okolními lidmi nebude přijat, a oni se budou kontaktu s ním vyhýbat.

272. Co je to za tajemné místo – město Praha? Jaké tu jsou energie? Proč se tu schází tolik neobyčejných lidí?

Praha disponuje nevelkou, ale planetě nutnou energií. Ta v sobě nese informaci z minulosti, v které lidé nacházejí zalíbení. Minulost, to je pro lidi vědění. Proto za tím do tohoto města přijíždějí, aby ucítili, a pokud se podaří, i pochopili ono vědění. Tajemství se ukazují lidem. A město Praha je otevřené.

273. Dítě jedné mé známé se jí nedávno přiznalo, že telepaticky komunikuje s jinými dětmi, ale s ní nemůže, protože ona má v hlavě dva obry a ti k ní nepropouští jeho myšlenky.
Mezi všemi dětmi indigo existuje spojení, které nezávisí na nikom na Zemi. Komunikace s dospělými je nyní obtížná a postupně se zastavuje, protože dospělí používají ne-svoji mysl. V tom případě se jejich pochopení také stává cizím. Takoví lidé se neznají navzájem a nemohou se přátelit. Bojí se, že by jejich mysl mohla být druhým přístupná, a tak se brání. Obři, to je zosobnění obrany, kterou vytvářejí dospělí, co se bojí sami sebe.

274. Bude válka v Iránu? Pokud bude, pak bude začátkem něčeho velkého (jako otevřená opozice islámského a křesťanského světa) nebo ne?
Válka bude. Víry se musí utkat. Víra je naděje na pomoc. Lidé budou hledat silného a sami se stanou slabými. Silní se války nezúčastní.

275. Která místa jsou v Rusku nejbezpečnější ve spojení se změnami roku 2012 a můžeš říci, co se stane v Novosibirsku a Sibiři v tu dobu?
Nemá smysl hledat bezpečné místo, protože Změna se musí dotknout všech tak, jak je třeba. Pokud změníte místo pobytu, situaci vlivu zkomplikujete. Tato změna vlivu se pak může dotknout druhých lidí okolo vás a ovlivnit je více, než je třeba. Sibiř v Novosibirsku zažije na sobě Změnu stejně jako jiná místa.

276. Nakolik věrohodná je informace z Plejád (Oris a jiné zdroje, pokud je znáš) a informace Adamy z Telosu (lemurijská civilizace pod horou Šasta)?
Plejády jsou v kontaktu jen s nemnohými. S lidmi komunikují daleko rozumnější bytosti, ale je to na vyšší úrovni než jen hromadění informací. Plejády se snaží komunikovat veřejně, ale těžko nacházejí pochopení, protože jim lidé často nevěří. Také je těžké to, co hovoří z Plejád, překládat. Oris je překladatel, ale hodně prostý. Předá jen 28 % přicházející informace. Zbytek se přeloží za dlouhou dobu, nebo se nepřeloží vůbec. Ty, kdo jsou z Plejád, lidi moc nezajímají. Je zajímá naše světové uspořádání, v kterém jsou lidé – jen částí. Informace z Plejád mohou trochu ovlivnit události na Zemi, což není moc dobré. Vměšovat se do vašich záležitostí nelze.

Lemurijská civilizace pod horou není. Je to výmysl.

277. Nakolik je blízká jistotě představa o vnitřním uspořádání naší planety, která je nám všem známá ze školy – horké železné jádro, dále žhavotekutá hmota na několik tisíc kilometrů, pak tvrdá kůra o tloušťce asi 40 km?
To není zcela přesná představa. Uvnitř Země je „gravial“ – urychlovač „hmoty“. Skrze Zemi je možné projít do jiných světů. O tom vám vyprávějí autoři knih. Před vámi to dělali ti, co tu žili dřív. Nemohu to říci přesněji.

278. Jak indigo spojují své znalosti a fungování v hmotném světě? Když znají mnohé z toho, co neznají druzí? Nebo takové problémy nemají?
Jednoduše: nechlubí se tím, že hodně vědí. Já například ve škole často dostávám trojky. Pokud je potřeba použít širších znalostí, než těch, které jsou dostupné ostatním, nemůže se to dělat všem na očích. To může být pro jejich vědomí škodlivé a takové konání je zakázáno. Většinou takové vědomosti nelze používat tak, jaké jsou, pokud existuje jejich převedení do formy lidem přístupné. Je nutné takový převod použít. A pokud takový převod neexistuje, je nutné ho zkusit vytvořit. Kdybys sděloval informace bez „překladu“, mohl bys být za to potrestán.

279. Jaká je povaha informačního pole? Může současná věda objasnit jeho strukturu (hypotézy o torzních polích atd.)?
Informační pole vzniklo zároveň se Zemí. Je s ní navždy spojeno a nemůže být odděleno. I-pole obsahuje znalosti nutné pro ty, kdo přicházejí žít. Ti, kdo v něm žijí, zanechávají nové poznatky o životě. I-pole je jim vždy dostupné. Tento přístup lidem nelze vzít, ale je možné to udělat tak, aby nebyl viditelný. To dělají například cigarety a alkohol. Jsou za tím lidé, kteří nabízejí k použití jen své informace a používat jiné zakazují.

Věda objasní i-pole tehdy, až procento jeho chápání lidmi dosáhne 98,4. Do té doby budou lidé používat knihy, počítače, televizory a výmysly. Přání objasnit to dříve by přivedla k nepochopení a nedůvěře.

280. Jak stanovuješ procenta na dálku, když vidíš od člověka jen písmena a slova otázek?
Když člověk zadá otázku, vyznačuje se na Zemi. Potom je ho vždy snadné najít, protože více se vyznačit nelze. To, jak se člověk vyznačil, je jeho procento.
281. Nakolik je neuro-lingvistické programování dobré jako způsob uspořádání člověka a dosažení vnitřní harmonie?
Slova nesou informaci. Informace se ve slovech může zamotat, ale může se i rozvinout. Je důležité chápat, co z toho použitá slova dělají. A chápat musí vždy jak ti, kdo je vysílají, tak ti, kdo přijímají. Pokud někdo něčemu nerozumí, pak komunikace musí být přerušena, jinak druhému uškodíte.

282. Nakolik je pravdivá informace získaná pomocí astrologie, numerologie (vypočítání osudu i charakteru člověka podle data narození) atd.? Na čem je založena shoda takové informace ve skutečnosti?
Čísla také nesou informace. Astrologie předává informace z hvězd svázaných se Sluncem. V číslech je vždy více poznatků než v písmenech. Každé písmeno může být označeno jako číslo. Čísla mají pravdu vždy. Den, kdy se člověk narodí, se vybírá. Narodit se – znamená začít žít. Život, to je osud a charakter.

283. Jak vidíš hru S.T.A.L.K.E.R? Jako přízrak Černobylu?
Nemám takové hry rád. Je to krutá hra. Člověk v ní může každou minutu zemřít. Pokud v životě nebude možné chybovat, pak všichni umřou.

284. Slyšel jsem, že na Luně existují rozumné bytosti. Nakolik na nás mají vliv? Nebo nás Luna ovlivňuje sama? Vždy se vzbudím, když na moje tělo padne měsíční světlo.

Na Luně rozum není, ale Luna vlastní informační pole. Cítíte jeho vliv.

285. Kam budou lidé utíkat ze Země v době změn?
Půjdou do míst, která budou odpovídat jejich práci na Zemi. Je to stejné, jako když skončí školní rok a dostává se roční hodnocení.

286. Bude to planeta podobná naší?
Mnozí nepůjdou na planety, protože planeta je jen prosté místo pro rozvoj. Když se člověk naučí na planetárním světa vše správně, jak měl, pak nemá smysl přijít na podobný svět znova. Světů je mnoho a zůstávat v jednom je velmi nudné! To lidé také nechápou.

287. Mohou se potom vrátit zpět?
Pokud odejdeš žít do jiného světa, už se nikdy na Zemi nevrátíš takový, jaký jsi byl. Ale je možné komunikovat s těmi, kteří zůstali. To se děje tak dlouho, jak je to pro ty, kteří odešli, nutné. Pak na všechno zapomenou, protože znalosti se umí otočit a změnit. Znalosti nejsou stálé. Stálé jsou zákony.

288. Chtěl bych znát tvůj názor na využití takzvaných enteogenních rostlin – konopí, pejota (?), muškát, šalvěj, houby a mnohé další?
Použití těchto takzvaných rostlinných sil otevírá hranice lidského poznání novým vhledům na náš život, urychluje otevření osobních duchovních zkušeností z minulých existencí, což umožňuje urychlit řešení karmických problémů; také umožňuje jako nikdy zažít „hloubku“ vesmíru. Následkem toho všeho je duchu dána možnost zesílit své probuzení, více ovlivňovat svůj život a lidské vědomí – nestagnovat. Toto všechno dělá život zajímavějším. Přiměřeně mírná konzumace umožňuje tělu, aby se plně zotavilo. Pokud je nám z historie známo, lidé tyto rostliny používali po tisíce let.

289. Takže chci se zeptat – ačkoliv se otevírají velké možnosti poznání, nakolik je tato cesta poznání života záludná? Přinese duchu a rozvoji genetického stromu lidstva více škody, nebo užitku? Čím může hrozit tato cesta? Nebo je toto všechno obecně jen jednou ze správných cest, samozřejmě za předpokladu, že se to nepřehání? Jak je možné charakterizovat použití enteogenů ve světle připravovaných změn? Co si o tom všem myslíš?
To, co člověku pomáhá se přemísťovat z jednoho světa do druhého, je nutné tehdy, když nutně potřebuje vidět něco v jiném světě. Tyto prostředky na krátkou chvíli před člověkem odkryjí čas. Když však člověk přechází z času do jiného času, stojí ho to sílu. Pokud má sil hodně, pak mu nic nehrozí, ale lidé to někdy dělají jen pro zábavu. Taková hra pro ně pak může končit smrtí, protože budou zanechávat části sebe sama v čase, kterým projdou. Když tam setrvají déle, ve svém světě onemocní a brzo zemřou.
Podívat se do jiného světa můžete jinak – s pomocí myšlenek. Je to daleko bezpečnější. Není třeba používat ty prostředky, o kterých jste hovořil. Často to přináší újmu, protože lidé rádi porušují pravidla a rádi se baví. Potom jim můžete pomoci, pokud chcete.
Když je člověku v jeho světě těžko, není dobré utíkat do světa jiného. I tam může být těžko. Tehdy se člověk ztratí.
290. Proč se Marťané špatně chovají k lidem?
Lidé byli na Marsu dříve, než se objevili na Zemi. Pak oni i druzí odešli. Poté Mars téměř zanikl.

291. Lidé žijí jen na Zemi, nebo jsou jimi obydleny i jiné planety?

Nikdo podobný lidem ve vesmíru není. Vy jste jediní.

292. Sašo, kolik času podle tvého názoru zbývá do změn?
Už to začalo, ale to jsou jen první dvě vlny. Pak přijdou další. To budete cítit vy, vaše děti a děti jejich dětí.

293. Jak vidíš svoji budoucnost?
Co přijde, já nemohu vidět, pokud to není nutné. Ale vím, co mám dělat. Nezadáváme otázky na budoucnost, protože to není dovoleno.

294. Kde se indigo objevili dříve? Na Zemi jste v tělech lidí, ale jak vypadáte v jiných světech?
Objevili jsme se pouze na Zemi a více nás nikde nebude. Nepřicházíme jinam. Ne Zemi jsme dětmi, jen trochu hlučnějšími.

295. Sašo, čím láká HRÁČE naše pozemská realita?
To nejsou „hráči“, ale Tvůrci. Také se stanete takovými a budete nuceni hrát jiné hry. Když si hraješ, svět se stává pochopitelnějším. Hra nevede ke špatnému, jen učí vytvořit to, co je třeba. Při hře je možné dělat chyby.

Jsem toho názoru, že se velmi zvýšil tlak na ty, kterým je dnes 7 – 15 let, nejen na indigo, ale i na ty, kteří jsou jim velmi blízko, na jemně citlivé a dostatečně čisté lidi. Vidím, že životní prostředí je k nim často agresivní, a to je alarmující. Jakou radu můžeš dát těmto dětem a také jejich rodičům a dospělým přátelům?
Děti budou oddělovat od dospělých a nutit je bát se. Když k tomu dojde, děti přestanou věřit dospělým, a ti je nebudou moci čemukoliv naučit. Pak začnou konflikty, které budou velmi velké. Rodina zmizí, protože všichni budou bojovat sami za sebe.
Proto pokud vás rozdělují, ptejte se, proč to dělají. Nelze přijmout odpověď: „Je to potřeba“. Také nelze přijmout odpověď: „Protože je to tak správné“. Tyto odpovědi jsou dány těmi, pro které je to opravdu dobré. Pokud však jsou lidé sami sebou, snadno to dají do pořádku.
Také není dobré být příliš zamračený a vážný. Na ulici vidím, že se tak tváří skoro všichni dospělí. Nejsou veselí a člověku se ani nechce k nim přiblížit. Mají „šedé“ myšlenky o ničem. Ty také nepřijímejte, nebo vás udělají stejnými…

Zdroj: orgo-net.blogspot.cz originál: ludiindigo.info

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
77 904 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array