Léčivé milování

Existuje jedno lidové rčení: „Milování je lékem chudých“. Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše. Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění.

Přitom se v dnešní době někteří lékaři shodují v názoru, že soulož může vést až k vyčerpanosti a psychické neřesti. Jak je možný tento názorový rozdíl? Co působí léčivě a co vyčerpává? Které složky sexuálního aktu dávají takové potěšení, že po něm téměř všichni touží, a co způsobuje frustraci, potlačování a nespokojenost?

obrázok so súhlasom t0zz / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom t0zz / FreeDigitalPhotos.net

V knihách, filmech a jinde se dnes můžeme dozvědět, že odpovědí na všechny tyto otázky je milování se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Je to čerstvý vítr volně proudící v oblasti sexuality.

Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je dovolena, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě.

Plná kontrola sexuálního potenciálu předpokládá pohlavní styk bez ejakulace, ale s možností dosažení neomezeného počtu orgasmů u obou milenců (současně či zvlášť). Tento způsob prožívání pohlavního aktu tak nekončí ejakulací u muže a explozivním vybitím tvořivého, specifického potenciálu u ženy. Plná kontrola sexuálního potenciálu je vyšší formou erotiky, jež umožňuje biologickou přeměnu tvůrčího sexuálního potenciálu na vyšší formy vitální, psychické, mentální, duchovní energie, což podmiňuje vznik určitých procesů směřujících k vnitřnímu povznesení diky jemným procesům transmutace a sublimace energie.

Transmutace je přeměna jednoho chemického prvku v druhý přeskupením atomů, kterou provází obrovské uvolnění energie. K té dochází přirozeným radioaktivním rozpadem či jadernou reakcí, jež jsou možné za určitých podmínek dokonce i v oblasti biologické při malých teplotách.

Inženýr biolog L. Kervran, jako první, celou řadou epochálních pokusů potvrdil nepopíratelnou reálnost procesů atomové biologické transmutace na slabou energii. Podle jeho experimentálních výkladů k těmto transmutacím ve struktuře živé hmoty dochází neustále jak na úrovni rostlinné, tak živočišné, v rámci specifických metabolismů se zvolna uvolňuje obrovská energie.

Zásadní práce vědeckého pracovníka C. L. Kervrana týkající se této záhadné oblasti vyšly francouzsky v nakladatelství Maloine a nesou název: „Důkazy o existenci biologických transmutací“ a „Transmutace na slabou energii“.

Sublimace je proces, který označuje komplexní jevy, jež se sexualitou zdánlivě nesouvisejí, ve skutečnosti však mají své energetické zdroje v síle, která je výsledkem trvalé biologické přeměny vůlí kontrolovaných sexuálních podnětů. V důsledku biologické přeměny sexuálního potenciálu, prostřednictvím vědomé kontroly sexuální funkce, se prvotní sexuální podnět mění jako frekvence vibrací na téměř novou energii, mnohem větší než byla na výchozí úrovni.

K sublimaci dochází do té míry, že stávající energie bude směrována k novému, nesexuálnímu cíli, ve kterém se odrážejí cíle zhodnocené biologicky, psychicky, mentálně i duchovně.

Z neznalosti principů působení těchto jevů si někteří lékaři myslí, že semeno musí vyjít ven, aby organismus nepoškodilo. Avšak z pohledu těch, kdo pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, to je úsměvné, jelikož jejich zdraví je den za dnem posilováno a radost ze života narůstá.

V orientálním pojetí se milostný akt při plné kontrole sexuálního potenciálu stává předstupněm k extázi, v níž pár expanduje směrem k nekonečnu a překonává tak veškerou omezující podmíněnost.

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje lidským bytostem dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba milenci v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty – jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání.

Plná kontrola sexuálního potenciálu – úspěšně dosahovaná v určitém časovém intervalu – probouzí a posiluje psychické a mentální schopnosti obou milenců, přesahující běžnou úroveň. Pouze při plné kontrole sexuálního potenciálu se milostná hra, jež vyvolává pocit štěstí, odehrává na úrovni přesahující biologickou úroveň, na úrovni kosmu, nekonečna.

Podle duchovních učení vzniká celý vesmír z kosmické jednoty mužského (+, jang) a ženského (-,jin) principu, jehož výrazem je na lidské úrovni milování. Z hlediska plně dosažené kontroly sexuálního potenciálu oběma partnery je milování účinným prostředkem k dosažení trvalého štěstí a blaženosti, přičemž se vychází od konečného a dospívá k nekonečnému. Orientální moudrost v tomto ohledu praví: „Tehdy, když je láska díky plnému zadržení semene bez konce, nemožné se stává lehce možným.“

Na amerických univerzitách je dnes patrný výrazný vliv Wilhelma Reicha, který je považován za jednoho z mistrů nekonformního myšlení. Jeho neslavnější prací je „Funkce orgasmu“. Někteří francouzští psychoanalytikové ho považují za nejpronikavějšího a nejbystřejšího analytika důsledků potlačovaného sexu.

„Bude zapotřebí úsilí několika generací, aby byla sexualita oceněna podle své skutečné hodnoty. (…) Tato biologická energie, pakliže je potlačována, vede k orgastické impotenci – jíž trpí většina lidí – a stává se zdrojem iracionálního, ba patologického chování všeho druhu. Léčba psychických poruch v první řadě předpokládá, aby člověk znovu našel a posílil svou přirozenou schopnost milovat. To je možné za určitých společenských podmínek a za předpokladu, že se člověk vydá po autentické duchovní cestě, která může vést k sebepoznání.“, říká Reich.

Léčivé milování vychází z poznatku, že různé polohy usměrňují energii různými směry, čímž tělu umožňují, aby se soustředilo na nerovnováhu a harmonizovalo ji. Soulož vždy vyvolává změny v dýchání, srdečním tepu, krevním oběhu, žlázovém vyměšování a mozkových vlnách. To je správné, neboť mužský i ženský princip působí v souladu a navzájem se doplňují.

laska_free_pixabay

20 důvodů, proč se milovat jen s plnou kontrolou sexuálního potenciálu

1. Rychlé a přirozené sladění struktury těla

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu kromě toho, že je mimořádně příjemný, se rovná hodině hraní tenisu nebo 45 minutám joggingu. Navíc „antistresové“ látky (endorfiny), které jsou vylučovány při déletrvající sexuální rozkoši, mohou jako zázrakem utišit záchvaty bulimie (tj. chorobné, neovladatelné chuti k jídlu). Je dokonce možné nahradit kondiční běh nebo jednotvárné odtučňovací kúry bezednými milostnými hrátkami s plnou kontrolou sexuálního potenciálu.

2. Osvěžení krve

Od 15 nádechů a výdechů za minutu ve stavu klidu se při milostných hrátkách s plnou kontrolou sexuálního potenciálu díky vzrušení dospěje ke 30 nádechům a výdechům. Důsledkem toho je mužovo i ženino tělo lépe zavlaženo, lépe okysličeno. Rychle se tak spálí skoro všechny zbytky kysličníku uhličitého a krev se přirozenou cestou osvěží. Pouhých 15 minut milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu je rovno téměř 75 minutám kondičního běhu.

3. Povzbuzení trávení přirozenou cestou

Sliny, které si podle některých amerických badatelů milenecký pár při milostných hrátkách s plnou kontrolou sexuálního potenciálu spontánně vyměňuje, usnadňuje trávení a má blahodárný vliv na posílení imunitního systému. Při dlouhém, dráždivém polibku se kromě jiného vyplaví 9mg tuku a 0,45 mg solí.

4. Úprava menstruačního cyklu přirozenou cestou a jeho zkrácení na jeden či dva dny

Omezený a neuspořádaný sexuální život bez plné kontroly sexuálního potenciálu se u žen často projevuje nepravidelnou, dlouhotrvající (6-7 dní) či hojnou a bolestivou menstruací. Naproti tomu pravidelný pohlavní akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu kromě jiného napomáhá hormonální vyváženosti, a tak přirozenou cestou upravuje menstruaci. Na druhé straně odborné studie prokázaly, že ženy, jež mají desítky mnohonásobných a dlouhotrvajících orgasmů bez ochabnutí (stejně jako ty s plnou kontrolou sexuálního potenciálu), vylučují velké množství endorfínů a mají menstruaci velice krátkou, pravidelnou a bezbolestnou. V případě pokročilých praktikantek krvácení na 3-4 měsíce zmizí a příslušná žena se cítí skvěle a překypuje energií.

5. Plná kontrola sexuálního potenciálu vede u žen k zcela přirozenému zvětšení objemu ňader

Působením prudkého vzrušení a většího průtoku krve mohou ňadra při milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu zvětšit svůj objem až o 25 %. Rovněž bylo zjištěno, že se výrazně zvyšuje citlivost ňader na smyslné doteky a laskání, což u ženy snáze vyvolává pocity rozkoše.

6. Urychlení průchodnosti střev

Díky výraznému a důkladnému stahování břišních svalů při pohlavním aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu dochází k povšechné, přirozené masáži krajiny břišní na povrchu i uvnitř, což kromě jiného prospívá průchodnosti střev.

7. Posílení břišních svalů přirozenou cestou

Při intenzivním milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu jsou často a na delší dobu příjemně a přirozeně aktivovány břišní svaly. Dochází k tomu hlavně díky bránici. Tento důležitý sval, oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, se působením zrychleného dechu rytmicky a harmonicky stahuje a uvádí tak do pohybu břišní svaly.

8. Zlepšení a snížení potřeby spánku přirozenou cestou

Je obecně známo, že dlouho trvající rozkoš je pro muže vynikajícím sedativem. Téměř ke stejnému projevu dochází i u ženy. Tyto výjimečné zklidňující, utišující a osvěžující účinky vyplavují endorfiny.

9. Snížení nebo úplné zbavení se úzkosti v krátké době

Milujeme-li se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, poměrně rychle v sobě probudíme určité mimořádné schopnosti, mezi nimiž stojí za zmínku: odstranění stresu, hluboká uvolněnost, dobrá nálada, euforie, smysl pro humor. Příčinou těchto výdobytků je opět masivní vylučování endorfinů, k němuž dochází v okamžiku orgasmu bez ejakulace (ochabnutí). Na reflexní úrovni se díky laskání projeví skutečná síla uvolněnosti. Plné a bouřlivé milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, které je také fyzickou činností, umožňuje mimo jiné rychlé odstranění svalového, nervového a psychického napětí.

10. Přirozené povzbuzení krevního oběhu

V době sexuálního podráždění dochází ke značnému prokrvení jak erotogenních zón, tak celého těla. Tepny se mírně uvolňují. Rovněž prudká rozkoš, která se dostavuje, způsobuje, že se tepny postupně roztahují, což s sebou přináší celkový pocit blaženosti a neskonalého štěstí.

11. Přirozený boj proti bolesti a fyzickému utrpení

Neobyčejně prudká sexuální rozkoš, již zakoušíme při milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, způsobuje, že se mnohonásobně překračuje práh bolesti. Bylo zjištěno, že poté co žena dosáhne 5-10x orgasmu bez ochabnutí, je například mnohem méně citlivá ke vpichu injekce než předtím anebo 5 dní potom. Tak bylo možno ověřit výrazný anestetický (znecitlivující) účinek, který takové milování má, a v mnoha případech bylo zjištěno, že se práh bolesti může po milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu zvyšovat po dobu 2 hodin až o 70 %.

12. Význačné, přirozené a trvalé upravení činnosti štítné žlázy

Hypofýza – „podrážděná“ díky intenzivní a dlouhotrvající rozkoši a rozkoš vyvolávající – upravuje přirozenou cestou činnost štítné žlázy. Jak je známo, funguje-li štítná žláza nad hranicí běžné úrovně, jsme podráždění, horečnatí a vysílení. Když však činnost štítné žlázy klesne pod běžnou úroveň, dostavuje se mrazení a máme co dělat s abnormálním přírůstkem na váze a velmi značně se snižuje libido.

13. Probuzení a rozvoj „pozitivního stresu“ v sobě

Nadledvinky jsou při pohlavním aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu harmonicky stimulovány hypofýzou, a tak vytvářejí hormony „pozitivního stresu“. První z nich, adrenalin, nám okamžitě a mocně podráždí smysly v případě bleskového milování. Méně známý kortizon nám umožňuje prostě a rychle se bránit proti depresi. Nadledviny vylučují rovněž hormony touhy, které se nazývají androgeny. Jednoduše řečeno, při milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu jsou hojně vylučovány téměř všechny složky, které jsou potřebné pro kvalitní soulož, která může trvat celé hodiny, aniž muž ejakuluje a aniž žena ochabne, když dosáhne desetkrát orgasmus.

 14. Přirozené a důkladné zvlhčení pokožky

Intenzivní a dlouhotrvající rozkoš způsobuje zvýšené vyplavení estrogenních (ženských pohlavních) hormonů, což má za následek lepší hydrataci veškeré pokožky, která se tak stává vláčnější, lesklejší, pružnější, hebčí a vykazuje zvýšené množství kolagenu.

15. Zcela přirozené procvičování a zlepšení paměti

Hypotalamus, centrální žláza hormonálního systému, je také sídlem paměťových center. Průzkum, uskutečněný mezi indickými jóginy, prokázal, že intenzivní a dlouhotrvající milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu vyvolává, usnadňuje a posiluje mentální procesy, mezi něž patří i paměť. Obrovská energie, která je zpodobňována v auře, při takovémto milostném spojení velice prospívá vnitřnímu soustředění a usnadňuje jak procesy rychlého, tak i dlouhodobého zapamatování.

16. Nejlepší, naprosto přirozená metoda antikoncepce

Intenzivní a dlouhotrvající milostné spojení s plnou kontrolou sexuálního potenciálu předpokládá zcela pozastavit na neurčitou dobu ejakulaci, a právě proto je to ta nejpřirozenější a nejjistější metoda antikoncepce. Ženy, které praktikují milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu se stejně založenými muži, přestávají být stresovány možností nežádoucího otěhotnění.

17. Dokonale přirozený a harmonický trénink srdce

Od 70-80 tepů za minutu (průměrně) v klidovém stavu se srdeční rytmus po dobu milostného splynutí s plnou kontrolou sexuálního potenciálu postupně zvyšuje až na 100-120 tepů za minutu po dobu fáze plató (po dobu vzrušení). V okamžiku orgasmu bez ejakulace (ochabnutí) se dosahuje srdečního rytmu 110-130 tepů za minutu. Právě proto se má za to, že milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu je velice dobrý přirozený proces tréninku srdce.

18. Plný humor a probuzení dobré nálady

Mocná euforie, která se objevuje a trvá řadu dní po milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, se vysvětluje mimo jiné spojeným působením dvou neurotransmiterů, serotonimu a dopaminu, které pod vlivem intenzivní a dlouhotrvající rozkoše hojně vylučuje hypofýza. Tyto neurotransmitery přirozeným způsobem dodávají energii mozku a krvi, a tak vytvářejí všeobecnou euforickou dynamiku, která je „nakažlivá“ pro většinu lidí, s nimiž přijdeme do styku.

19. Důkladné uvolnění svalů

Dotýkáme-li se a hladíme-li příjemným způsobem kůži, dochází k velké stimulaci, která prochází nejprve kůží, pak specifickými nervovými převody, až posléze dorazí do pohybového centra v míše a mozku. Prostřednictvím reflexního systému se tato blahodárná stimulace krátce nato odrazí ve svalech, které se tím výrazně uvolní.

 20. Zlepšení stavů, které jsou průvodním jevem v těhotenství

V těle těhotné ženy – zaplaveném hormony (zvláště v prvních měsících těhotenství) dochází k zrychlení krevního oběhu, především v dolní části břicha, což posiluje a dokonce usnadňuje sexuální reakci. Rozkoš v takovýchto situacích často posilují výrazné a velice příjemné stahy dělohy, jež v takovémto případě mnohem citlivěji reaguje.

Konečná úvaha

Východní moudrost už po tisíce let tvrdí, že sexualita může být pro lidi prostředkem k povznesení, duchovnímu růstu. Lidská bytost musí přehodnotit svůj postoj vůči rafinované a vznešené erotice. Nemůžeme potlačovat úroveň, jejímž prostřednictvím se v člověku projevuje tvořivá božská energie. Nelze dosáhnout skutečného duchovního růstu tím, že budeme popírat nebo oklešťovat některou stránku života, protože negativistický postoj všeho druhu nás vzdaluje od božskosti. Zapovězení jakýchkoli odkazů k sexuální oblasti, anebo opačný extrém, libování si v oplzlostech, v pokleslé, zvířecké sexualitě jsou přístupy, které ničí vše, co je v lidské bytosti nejvznešenějšího, nejněžnějšího, nejčistšího a nejbožštějšího.

Člověk je povinen poznat sebe sama ve všech ohledech. Měl by usilovat o ucelené poznání a jít autentickými duchovními cestami, které ho dovedou k realizaci vlastního já. A tajné spisy tvrdí, že člověk může povznést své vědomí i využitím největší bytostné energie – energie sexuální.

Zdroj článku: Jogín.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 555 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array