Rezonance 2022 – III

Obrázok so súlasom Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Obrázok so súlasom Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Tekuté svetlo – predošlá časť článku

Vždy po 657 Tonalpohualli (468 slunečních letech) dojde k unikátnímu biorezonančnímu sladění všech tří výše uvedených vnitřních planet naší sluneční soustavy se samotným Sluncem. Tento aspekt pak má ohromující dopad na čtvrtou vnitřní planetu – Zemi. V tuto dobu také začíná období vlády bohyně jezer, řek a moří zvané Chalchiuhtlicue6, která je manželkou velmi významného boha Tlaloca. Toto období zmiňuji jednak proto, že do něho právě nyní vstupujeme, a také proto, že vždy v tomto období dochází k velmi silnému a probuzenému stavu kolektivního vědomí Lidstva s duchovním vědomím naší planety. Takže myslím, že nemusím zdůrazňovat, jak ohromná výzva to pro nás všechny je. Mimo jiné právě v tomto období máme jedinečnou šanci pochopit ve velkém rozsahu mystické učení Starého Egypta a civilizací Střední Ameriky (obě dvě datová centra jsou vzájemně velmi úzce propojena). Zároveň by se nám ve velké míře měl otevřít potenciál našich předků na všech kontinentech světa včetně Evropy, kde se nachází náš národ.

V současné době dochází k poměrně masivní vlně inkarnací vysoce pokročilých lidských duchů, kteří v mnoha případech hráli velmi důležitou roli v prostředí významných starověkých civilizací. Společně s nimi se k nám vrací mnohé původní znalosti a vědomosti. Mnozí jsou přesvědčeni o tom, že pyramidy sehrály svou roli v dobách historických a prehistorických, málokdo si však uvědomuje, že jejich skutečná úloha zdaleka neskončila.

V souběžném materiálu „Průlom přichází z galaxie Andromedy“ jsem v jeho posledním díle naznačil, že každý objev přichází na světlo světa v přesně stanovenou dobu, resp. do přesně daného kvalitativního prostředí lidské civilizace. Tato teze platí samozřejmě i pro objevy v oblasti archeologie a obecně historie jako celku. To, že teprve před několika lety byly objeveny artefakty pyramidových staveb v Evropě (Bosna a Itálie), je pro mnohé samozřejmě velmi překvapující, ale to všechno je pouze začátek.

Rád bych se ale ještě jednou vrátil ke zlatu a stříbru. Elektroluminiscence nanočástic zlata a stříbra v lidském těle mimo kvality, které jsem uvedl v předcházející části, výrazně zvyšují životnost a odolnost lidských buněk, tedy i jejich délku života. Zároveň poskytují velmi důležité biorezonanční prostředí uvnitř organické hmoty, které je důležité pro meditační procesy, telepatickou komunikaci nebo i astrální projekce. Velké množství kamenných chrámů s výrazným piezoelektrickým efektem byly nalezeny prakticky po celém světě. Jejich lokalizace je definována pulsy kruhového charakteru v rámci jasně daného vzoru infrazvukové distribuce (viz obr. níže).

obr.1

obr. 1

Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že kruhové pulsy uvedené na snímku jsou stacionárního charakteru – to znamená, že nedisponují dynamikou tak jako například vlnky na vodní hladině. Z tohoto hlediska je nesmírně zajímavé, že právě v lokalitě těchto stacionárních pulsů se nachází valná většina monumentálních chrámových staveb posvátného charakteru, a to včetně staveb pyramidového designu. Samozřejmě nejde o náhodu.

Lokalizace některých známých chrámových a pyramidových staveb je na snímku znázorněna bílým bodem. Stacionární infrazvuková vlna označená křížkem prochází oblastí Moravy a svou frekvencí ovlivňuje i oblast Čech a Slovenska. Matematický vzoreček zn+1 = zn2 souvisí s transpozicí toku energií ze čtvrté do třetí dimenze, určuje vzdálenost mezi stacionárními pulsy kruhového charakteru a zároveň úzce souvisí s problematikou fraktálu zvaného – Mandelbrotova množina: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelbrotova_mno%C5%BEina

V prehistorických dobách existovala reference tzv. „nultého poledníku“, který procházel přes Káhiru, resp. panteon Gízy. Tento prvek je znázorněn vertikální červenou linií. Mimochodem na této energetické linii se v pravěkých dobách nacházela v prostředí dávné Hyperborei i posvátná hora Meru. Podobně v dobách prehistorických existoval tzv. „energetický rovník planety Země“. V současné době máme velmi dobře zmapováno velké množství posvátných chrámových staveb, které se nacházejí právě na této linii.

Naši předci o tomto energetickém pásmu totiž velmi dobře věděli. Některé z prehistorických staveb jsou znázorněny také bílými body. Rovněž tak stojí za povšimnutí, že některé z nich se nachází v místech vývěru sekundárních energetických pulsů. O energetickém, neboli pravěkém rovníku jsou uvedeny některé další informace zde: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6283-zahada-pravekeho-rovniku-1/

A nyní bych rád zdůraznil jednu skutečnost, o které se zřejmě záměrně vůbec nehovoří. Již před nějakou dobou vynikající německý učenec dr. Kurt Schildmann identifikoval uvnitř mnoha pyramidových staveb po celém světě písmena v podobě znaků, která se vztahují k prapůvodnímu sanskrtskému jazyku. Tyto nálezy byly učiněny například i v oblasti Střední Ameriky uvnitř pyramidových komplexů mayské civilizace. Otázka zní: „Jak je to možné?“ Logicky i to je důvod, proč se učenci rozhodli před veřejností tuto skutečnost spíše zatajit. obrázok 2

obr. 2Měli bychom také vědět, že všechny monumentální chrámové a pyramidové stavby vytváří dostatečný rezonanční potenciál i v současné době (i když jak jsem zdůraznil v předchozí části, je otázkou, v jakém výkonu pracují), každopádně však můžeme očekávat, že v následujících letech bude jejich energetický a vibrační vliv stoupat. Pro toto nastávající období je pro nás důležité nejen informační pole spojené s pyramidovým komplexem v Gíze, ale především datové a energetické centrum, které je geograficky spojené s Yucatanským poloostrovem a prvními vědomostmi Mayské říše.

V současné době můžeme konstatovat, že Mayové prostřednictvím ústního i písemného podání disponovali kriticky důležitými vědomostmi a znalostmi z oblasti astronomie, posvátné geometrie a matematiky. Z hlediska praktického pak dokázali plně ovládnout a pochopit mechanismus tzv. „galaktických časových cyklů“.

Bylo mi řečeno, že tyto časové pulsy nazývali „Rytmy Bohů“. O mayských kalendářích toho bylo v souvislosti s rokem 2012 řečeno již poměrně dost, ale nevím, zda víte o tom, že představitelé této civilizace disponovali také kalendářem, který se nazýval Tonalpohualli.5 Tento kalendář je postaven na biorezonančním rytmu vnitřních planet, které jsou v mayském podání uvedeny v personifikaci cela konkrétního božstva v tomto sledu: Merkur – Panyal, Venuše – Quetzalcoatl a Mars – Huitzilopochtli.

Vždy po 657 Tonalpohualli (468 slunečních letech) dojde k unikátnímu biorezonančnímu sladění všech tří výše uvedených vnitřních planet naší sluneční soustavy se samotným Sluncem. Tento aspekt pak má ohromující dopad na čtvrtou vnitřní planetu – Zemi. V tuto dobu také začíná období vlády bohyně jezer, řek a moří zvané Chalchiuhtlicue6, která je manželkou velmi významného boha Tlaloca.

Toto období zmiňuji jednak proto, že do něho právě nyní vstupujeme, a také proto, že vždy v tomto období dochází k velmi silnému a probuzenému stavu kolektivního vědomí Lidstva s duchovním vědomím naší planety. Takže myslím, že nemusím zdůrazňovat, jak ohromná výzva to pro nás všechny je. Mimo jiné právě v tomto období máme jedinečnou šanci pochopit ve velkém rozsahu mystické učení Starého Egypta a civilizací Střední Ameriky (obě dvě datová centra jsou vzájemně velmi úzce propojena). Zároveň by se nám ve velké míře měl otevřít potenciál našich předků na všech kontinentech světa včetně Evropy, kde se nachází náš národ.

obr. 3

obr. 3

Speciálně jak Mayové, tak i staří Egypťané si velmi dobře uvědomovali úžasný vliv biorytmů vnitřních planet a jejich společný dopad na kolektivní vědomí lidské bytosti zde na Zemi. Mayové kodifikovali tyto účinky atributy různých druhů vod, protože právě voda má velmi specifickou schopnost zachycovat tyto planetární rezonance. Na tomto místě bych chtěl uvést jednu velmi důležitou informaci. Posvátná voda, která je identifikována s moudrostí, spirituálním vzestupem a aktivizací léčebných procesů uvnitř těla, je ve skutečnosti vodní esence, která obsahuje tzv. „nejlehčí izotop vodíku“ zvaný „protium“.

Ve své podstatě jde o nejrozšířenější druh vody, kdy kolem atomového jádra vodíku obíhá jeden elektron. O tomto druhu vodíku budu hovořit v souvislosti s velmi zajímavými makrokosmickými aspekty v následující části mého materiálu „Rozuzlení přichází z galaxie Andromedy“. Takže voda obsahující tento typ vodíku má nejvyšší frekvence a na organismus působí konstruktivním harmonizačním způsobem. Opakem tohoto druhu vody jsou její duchovně nižších formy o podstatně nižších frekvencích.

Jsou to formy vody, které obsahují těžší izotopy vodíku, které se nazývají „deuterium“ a „tritium“ se dvěma a třemi neutrony. Tento typ vody působí na veškerý život destruktivním způsobem a prudce zvyšuje stav entropie na základní buněčné úrovni organické hmoty. Je tedy i logické, že se „deuterium“ a „tritium“ používalo, nebo stále ještě používá jako komponent pro zbraně hromadného ničení. Skrytá analogie je zde naprosto zřejmá. Jak vidno, velmi dobře si to uvědomovaly i starověké civilizace.

Reference:

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Tonalpohualli
6.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalchiuhtlicue

-pokračování-

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Literatúra 2012, vzostup, transformácia

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 073 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array