Vliv beckových frekvencí na lidský organizmus

Po víc jak hodinovém působení mikroproudů generátoru BG3 jsou to povzbuzující výsledky. Prostudujte výsledky u testu krve, srdce, žaludku, jater, slinivky, cukru, prostaty. Zajímavé jsou hodnoty u alergenů, obezity a inzulínu.

Testoval jsem multifunkční generátor BG3

Rozhodl jsem se zjistit, jaký vliv mají beckovy frekvence, které dokáže produkovat multifunkční generátor BG3, na lidský organizmus.  Testovaná osoba muž, 52 let, váha 80 kg.

Cílem je porovnat naměřené hodnoty před spuštěním generátoru a pak po jeho vypnutí. Výsledky jsem zaznamenal do tabulky. Byla použita tato zařízení:

Multifunkční generátor BG3

Generátor BG3 je osazen třemi výstupy s rozdílnými funkcemi, BG, Silver a Zapper. Pro můj test jsem použil podle mého názoru nejzajímavější funkci označenou BG. Jedná se o střídavý bipolární zdroj obdélníkového proudu s frekvencí cca 4Hz. Zapnutím režimu je indikováno rychlým blikáním LED diody. Výstupní proud generátoru je nastavitelný potenciometrem v rozmezí cca 50 – 100 μA.

Pomocí pásku jsem připevnil dvě nerezové elektrody na zápěstí v místě, kde se nachází tepny. Po zapnutí přístroje začínají působit jemné mikroproudy, které příznivě působí na celkový stav organizmu. Přístroj generuje tzv. Schumannovy frekvence, které blahodárně působí na mozek.

generátor BG3

Běžný kondiční skener

K vyhodnocení naměřených hodnot před a po testu jsem použil běžný kondiční (orgánový) skener. Každému stavu orgánů a buněk těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření, které můžeme přijímat a pomocí počítačového programu mu porozumět. Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné.  Naměřené hodnoty jsou k dispozici v tabulkách.

Obr. 2

Obr. 2

Průběh testu

1. Před zapojení generátoru BG3 jsem provedl první skenování mého aktuálního zdravotního stavu. Naměřené výsledky jsou v tabulce označeny jako test 01 a proběhl v 19.39 hodin.

2. Po prvním skenování jsem upevnil elektrody dodávané s generátorem BG na zápěstí pravě ruky a přístroj zapnul. Při zapnutí funkce BG se rozsvítí žlutá dioda, která rychle bliká, asi čtyřikrát za vteřinu. Po otočení potenciometru do maximální pozice je na zápěstí cítit jemné pálení v místě přiložených elektrod. Intenzitu mikroproudů lze nastavit podle citlivosti pokožky + -. Generátor jsem zapnul ve 20.45 hodin a vypnul v 21.00 hodin.

3. Po vypnutí generátoru jsem provedl druhé skenování aktuálního zdravotního stavu. Druhý test byl proveden ve 21.08 hodin. Naměřené hodnoty jsou v tabulce označeny jako test 02.

Obr. 3

Obr. 3

Výsledek testu

Naměřené hodnoty jsem pečlivě porovnával. Nejvýraznější rozdíly jsem uvedl v tabulce. Jde většinou o hodnoty, které lze vyhodnotil jak zlepšení zdravotního stavu.  Po víc jak hodinovém působení mikroproudů generátoru BG3 jsou to povzbuzující výsledky.  Prostudujte výsledky u testu krve, srdce, žaludku, jater, slinivky, cukru, prostaty. Zajímavé jsou hodnoty u alergenů, obezity a inzulínu.

Posuďte sami. Vemte prosím na vědomí, že výsledky testů jsou pouze orientační a nejsou diagnostickým závěrem. Jde o sdělení soukromé osoby.

Jirka

bg3

Pre zobrazenie výsledkov testu generátora BG3 kliknite SEM

Legenda naměřených hodnot

1. Viskozita krve. Základní indikátor hemorheologie je dán vnitřním třením krve při jejím pohybu. Vysokou viskozitu vyvolává skrytý nedostatek vody neboli neprojevená žízeň. A také kvalita přijímané vody. Stav hyperviskozity: Vysoká viskozita krve zhoršuje průtok krve cévami. To je důvodem, proč jsou pacienti s vysokým krevním tlakem a vysokou viskozitou krve náchylnější k cerebrovaskulárním příhodám, jako je například mozková mrtvice a v případě pacientů s koronárními potížemi je větší pravděpodobnost výskytu infarktu myokardu.  Krev, která obíhá v cévách, proudí laminárně – to se nazývá laminární proud. Čím blíže u cévní stěny krev proudí, tím je proud pomalejší. Uprostřed cévy je rychlost nejvyšší. Čím vyšší je tedy hodnota smykového tření, tím větší je natočení, čím větší je smykové napětí, tím rychlejší je průtok a tím nižší je N. Čím menší je hodnota smykového tření, tím nižší je natočení, čím menší je smykové napětí, tím pomalejší je průtok a tím vyšší je N.

2. Vaskulární elasticita. Je odvozena z expanzního rozšíření daného arteriální elasticitou během systolického vypuzení krve. Ovlivňující faktory: (1) Velikost systolického objemu (SO). Čím větší je SO, tím větší je vaskulární elasticita (VE). (2) Vyprazdňovací rychlost. Čím rychlejší je vyprazdňování, tím menší je VE. (3) Špatná vaskulární elasticita. V případě pokud SO není malý, vyprazdňování je pomalejší a zároveň je VE malá, je možné usuzovat na tvrdnutí cév.

3. Skutečné prokrvení myokardu. Množství krve, které právě protéká koronárními artériemi za minutu. 4.832-5.147(- normální) 4.177-4.832(+)  4.029-4.177(++) <4.029(+++).

4. Efektivní výtlačná síla levé srdeční komory. Odráží kontrakční sílu účinného objemu krve levé srdeční komory. Normálně, lidé: 1.8 kilogramů. Čerpací síla je nízká a kontrakce není dobrá, tak myokardiální vlákna mohou mít nějaké problémy. Čerpací síla je vysoká a kontraktilita je dobrá, tak je množství vypuštěné krve velké. 8.481-11.719(- normální) 11.719-18.418(+) 18.418-21.274(++) >21.274(+++)

5. Elasticita koronárních arterií. Tlak koronární arterie srdce v dodávce krve je ovlivněn diastolickým krevním tlakem a tlakem levé předsíně. Část myokardiální ischemie, nedostatečnost krevního zásobení myokardu a celková myokardiální ischemie může vést k infarktu myokardu.

6. Koeficient žaludeční peristaltiky. Svalovina žaludku je tvořena třemi vrstvami svalstva: nejvnitřnější šikmou, podélnou a kruhovou vrstvou. Stahování a uvolňování žaludečního svalstva umožňuje žaludeční peristaltiku. Pomocí těchto pohybů žaludek rozmělňuje potravu pro další zpracování a promíchává ji s žaludečními šťávami, čímž se vytváří jakási natrávená kaše. Ta pak putuje vrátníkem po menších částech do tenkého střeva. Doba trávení potravy v žaludku je různá. Potrava bohatá na uhlohydráty se tráví rychleji než potrava bohatá na bílkoviny. Tuky a oleje se tráví vůbec nejdéle a proto maso a mastné potraviny zasytí na delší dobu. Potrava je v žaludku předběžně natrávena za pomoci žaludeční peristaltiky žaludečními šťávami (hlen, kyselina chlorovodíková, proteáza atd.). Tímto procesem se vytvoří kaše, která asi po 3-4 hodinách od podání potravy putuje dál do tenkého střeva (lačník, dvanáctník a kyčelník).

7. Funkce jater – metabolismus proteinu. Bílkoviny z potravin jsou stráveny a vstřebávány trávicím traktem, odkud dále putují do jater, kde jsou metabolizovány na různé druhy aminokyselin potřebné k výrobě proteinů pro výživu buněk celého těla. Kromě toho také játra rozloží přebytečné bílkoviny na aminokyseliny, které jsou dále přeměněny na močovinu, jež se vyloučí ledvinami nebo trávicím traktem.

8. Funkce jater – detoxikační funkce. Při procesu trávení potravy vznikají v trávicím traktu také některé toxické látky. Játra a další přítomné detoxikační enzymy zajišťují rozklad těchto toxických látek (např. alkoholu nebo čpavku) na látky pro tělo neškodné (moč, voda, oxid uhličitý), které jsou dále vyloučeny z těla ven.

9. Slinivka břišní – inzulín. Zdravý rozsah: 2.845-4.017. Je to protein s menší molekulovou hmotností. Jeho role v těle je velmi široká, hlavně omezuje krevní cukr.

10. Slinivka břišní – glukagon. Zdravý rozsah: 2.412-2.974. >2.974, zvýšení, je příznakem diabetu necitlivého na inzulin (inzulinorezistentní diabetes) a pankreatického glukagonomu. <2.412, snížení, pozorováno u vrozeného buněčného deficitu.

11. Obsah kyslíku v tepnách: OKT. Zdravý rozsah: (17.903-21.012). >21.012, zvýšení, může být příznakem snížené imunity, abnormálního onemocnění plic. <17.903 snížený obsah. Může být příznakem oslabených dýchacích cest, otoku plic způsobeného chronickou rozedmou plic, počátečních příznaků bronchitického astmatu, frigiopyretického astmatu, astmatu způsobeného nachlazením, astmatu způsobeného změnami mezi vlhkostí a teplem, astmatu způsobeného zahleněností plic, otoku plic způsobeného silným zahleněním plic.

12. Osteoklast se skládá z obrovských vícejádrových buněk, které obvykle obsahují 2-50 jader a je distribuován převážně do povrchu kostí a kolem vstupu kostních cév. Osteoklast má speciální absorpční funkci. Osteoklasty uvolňují mléčnou kyselinu, kyselinu citrónovou a další.

13. Jedná se o jev řídnutí kostí celého těla. Především se to projevuje tak, že kostní matrix je značně zredukován, zatímco složení kostních minerálů (hlavně vápníku a fosforu) je v normálu.

14. Neminerální hustota kostí: Odpovídá zejména síle kosti a proto je to zlatý ukazatel v diagnostice osteoporózy. Žádný cennější ukazatel než kostní hustota není, a je proto stále nejpoužívanějším ukazatelem v diagnostice a sledování osteoporózy.

15. Revmatické choroby – koeficient osteoporózy. Jedná se o jev řídnutí kostí celého těla. Především se to projevuje tak, že kostní matrix je značně zredukován, zatímco složení kostních minerálů (hlavně vápníku a fosforu) je v normálu. Jinými slovy je při osteoporóze obsah bílkovin, organických látek a vody snížený, zatímco obsah vápníku, fosforu a dalších minerálů je v normálu. Obecně platí, že vápník se z kostí začíná vytrácet u mužů starších 32 let a u žen starších 28 let. S přibývajícím věkem se rychlost ztráty vápníku zvyšuje. Ve věku 60 let je ztraceno asi 50% veškerého kostního vápníku. 2.019-4.721(- normální) 4.721-5.174(+) 5.174-6.247(++) >6.247(+++).

16. Revmatické choroby – koeficient revmatismu. Revmatismus je rozdělen na široký a úzký. Široké revma se vztahuje na skupinu chorob, které mají dopad na klouby a jejich měkké tkáně, šlachy a bursae synovialis, fascia atd. Úzký revmatismus se vztahuje na opakující se akutní nebo chronické systémové zánětlivé onemocnění pojivové tkáně vyvolané infekcí horních dýchacích cest, kterou způsobuje skupina hemolytického streptokoka A. Nejviditelnější příznakem je léze srdce a kloubů nebo vážné poruchy srdeční chlopně. 4.023-11.627(-normální) 11.627-16.131(+) 16.131-19.471(++) >19.471(+++).

17. Krevní cukr – koeficient sekrece inzulinu. Zdravý rozsah: 2.967-3.528. >3.528, zvýšená hodnoty, je snadné převést energii do tukových zásob, čímž vzniká obezita. <2.967, snížená hodnota může znamenat metabolickou poruchu zůsobenou nedostatečným vylučováním inzulinu, cukru, bílkovin, tuku, vody, elektrolytů a atd. Poruchy acidobazické rovnováhy se vykytují u vážných poruch vylučování inzulinu a nepředchází jim žádné klinické příznaky. V období příznaků trpí žízní, hladem, vyhublostí nebo obezitou, vyčerpáním a atd. U starých pacientů mohou být příznaky doprovázeny vypadáváním vlasů, onemocněním srdce, ledvin, očí nebo cerebrovaskulárních nervů.

18. Fyzický stav – schopnost odezvy. V rozmezí hodnot 59.786-65.424, funkce nadledvin, tlaková kapacita a síla vůle jsou v normálu. Odchylky mohou poukazovat , že sekrece nadledvin je příliš nízká, nálada je pokleslá a odezva pomalá.

19. Fyzický stav – mentální síla. V rozmezí hodnot 58.715-63.213, ukazuje na normální fungování mozku a dobrou vitalitu. Odchylky od těchto hodnot mohou znamenat příznaky slabšího fungování mozku, deprese, nespavost, horší myšlení , paměť a atd. 58.715-63.213(- normální) 56.729-58.715(+) 52.743-56.729(++) <52.743(+++).

20. Toxiny – těžké kovy. Obsah těžkých kovů v potravinách má své přísné limity, protože nadbytek těžkých kovů organismu škodí. Například v Číně je limit obsahu těžkých kovů v potravinách: kadmium 0.03-0.2mg/kg, arsen 0.1-0.7mg/kg a rtuť je 0.01-0.05mg/kg. Pokud jsou tyto limity překročeny, může to v lidském těle způsobit poškození. Většina chromu absorbovaného rostlinami z půdy se hromadí v kořenech, jen menšina chromu se soustřeďuje ve stoncích a listech, a nejméně se chrom hromadí v zrnu obilovin. Šestimocný chrom může vstoupit do těla ústy, dýchacími cestami nebo kůží a může být příčinou bronchiálního astmatu, kožní eroze, vředů a alergické dermatitidy. Chronická expozice chromu může také vést k rakovině respiračního traktu. 86.73-180.97(- normální) 180.97-190.37(+) 190.37-203.99(++) >203.99(+++).

21. Toxiny – stimulující nápoje. Stimulující nápoje by neměly mít žádné nebo jen velmi málo elektrolytů. Pokud člověk pije tyto nápoje po cvičení, je jejich cílem dodat tělu vodu ztracenou po tréninku a to vede ve svém výsledku k snížení extracelulární tekutiny a tím i osmotického tlaku v těle v důsledku příjmu nadměrného množství vody k urychlení a dalším ztrátám intracelulárních elektrolytů. Někteří lidé rádi pijí studenou vodu po cvičení. I když se lidé cítí dobře po vypití ledové vody, toto okamžité pití po cvičení může vyvolat stahy hladkého svalstva trávicího ústrojí a způsobit gastrointestinální křeče a bolesti břicha. Nejlepší teplota nápoje je 15 až 40 stupňů Celsia. Je-li lidské tělo vystavováno v nadměrných množstvích působení syntetických příchutí a barviv tak to může škodit, takže bychom takových nápojů měli pít méně. Ovocná šťáva je vyrobena z různých druhů ovoce a obsahuje celou řadu vitamínů a cukrů. 0.209-0.751(- normální) 0.751-0.844(+) 0.844-0.987(++) >0.987(+++).

22. Toxiny – tabák / nikotin. 1.2-1.8 mg nikotinu otráví myš. Hlavní škodlivou složkou cigaretového kouře je dehet, nikotinamid a je jednou ze složek obsaženou v kouři.  kouření může obecně způsobit nadměrnou sekreci žaludeční kyseliny o 91,5% vyšší než u nekuřáků. Může potlačit sekreci slinivky mající za následek zvýšení kyselosti v duodenu a tím k nepřiměřenému zatížení sliznice, což může být spouštěcím mechanismem dvanáctníkového vředu. Takže pokud jste kuřák, z hodnot můžete vyčíst, že terapie generátorem BG3 může být pro vás prospěšná. 0.124-0.453(- normální) 0.453-0.525(+) 0.525-0.749(++) >0.749(+++).

23. Stopové prvky – vitamin B6. Vitamín B6 se týká metabolismu aminokyselin. Nedostatek vitamínu B6 je vzácný, obvykle provází nedostatek celého B-komplexu. Projevuje se zvýšenou nervosvalovou dráždivostí (cukání víček, u dětí až křeče), zapomnětlivostí, záněty sliznice dutiny ústní. Může vést k vymizení neurologických podrážděností a hraje určitou roli ve tvorbě imunitních látek a v prevenci aterosklerózy. Nedostatek vitamínu B6 může způsobit chudokrevnost, náchylnost k omrzlinám a další kožní problémy. 824-1.942(- normální) 0.547-0.824(+) 0.399-0.547(++) <0.399(+++).

24. Stopové prvky – vitamin D3. Jeho hlavní fyziologická funkce spočívá v podporování střevního střebávání vápníku a předcházet křivici. Napomáhá lepšímu vstřebávání a využití vápníku v organismu a současně snižuje riziko zlomenin. Jeho příjem je zvlášť důležitý po úrazech a během rekonvalescence k optimální tvorbě chrupavky a kostní hmoty. 5.327-7.109(- normální) 4.201-5.327(+) 2.413-4.201(++) >2.413(+++).

25. Prostata – Stupeň kalcifikace prostaty. Fibróza, jizva po zánětu prostaty, je předzvěstí vzniku prostatových kamenů. Prostatové kameny jsou často doprovázeny chronickým syndromem prostatitidy. Vzhledem ke strukturální specifičnosti prostaty obecně neexistuje žádný lepší způsob léčby kalcifikace a kamenů. Díky kamenům dochází k množení bakterií, takže kalcifikace prostaty (fibróza) je také důvodem opakované prostatitidy a nesmí být ignorována. Prostatové cysty se často vyskytují u dospělých, nejvíce pak u pacientů s diabetem. Někdy dochází k husté sekreci z močové trubice, vyšetřením per rectum lze zjistit fluktuaci prostaty, často je ale rozpoznatelné až v pozdější fázi onemocnění. Kalcifikace prostaty nebo kalcifikované kameny musí být ošetřeny, protože prostata po kalcifikaci může vyvolávat celou řadu příznaků. Příznaky u některých pacientů nelze odstranit v dlouhodobém horizontu, a proto musí být komplexně kontrolováno, zda ke kalcifikaci dochází.

26. Prostata – Syndrom prostatitidy. Syndrom prostatitidy je časté onemocnění dospělých mužů, což podle obecných statistik představuje asi 25% až 30% klinických urologických onemocnění. To může být všechno asymptomatické, může to mít zjevné příznaky, být trvale nezhojené a dokonce to může způsobit přetrvávající nebo vracející se infekce močového a pohlavního ústrojí. 2.213-2.717(- normální) 2.717-5.145(+)   5.145-6.831(++) >6.831(+++).

27. Mužské pohlavní funkce – testosteron. Testosteron je nejdůležitější mužský pohlavní hormon (androgen), který je vylučován hlavně varlaty. Testosteron má vliv na mnoho systémů a funkcí v těle. Mužské pohlavní hormony v těle tvoří hlavně testosteron, kde 95% testosteronu pochází z intersticiálních buněk varlat, a 5% testosteronu je vylučováno v nadledvinách. Zachování úrovně mužského testosteronu souvisí se zachováním fyzického zdraví, výživou, nemocemi a dalšími faktory, a také se změní s nárůstem věku. Chcete být vitální? Dnes již víte jak na to.

28. Mužské pohlavní funkce – gonadotropin. Gonadotropiny jsou hormony produkované hypofýzou (podvěskem mozkovým). Jsou to řídící látky, které ovlivňují pohlavní žlázy (gonády), tedy vaječníky u žen a varlata u mužů. Podporují růst a vývoj pohlavních žláz a stimulují je k produkci vlastních hormonů. Gonadotropin má dvě funkce, jednak stimuluje intersticiální buňky a také stimuluje tvorbu spermií.

29. Kůže – index kožního mazu. Mastná pleť: mazové žlázy silně vylučují sekret a kůže je tak mastná na dlouhou dobu. Kůže je silná s velkými póry a může způsobovat akné, na kůži se snadno vytvoří pupínky. V tomto důsledku pak není snadný výskyt vrásek. 14.477-21.348(- normální) 21.348-28.432(+) 28.432-35.879(++) >35.879(+++).

30. Kůže – index kožní odolnosti. V prvé řadě by se měla zlepšit odolnost celého těla, aby se poté mohla zlepšit i odolnost pokožky, která se brání invazi mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie, plísně apod. Tyto organismy způsobují kožní alergické problémy.

31. Endokrinní systém – index hypofyzární sekrece. Hypofýza je nejdůležitější lidská žláza v lidském těle. Má dvě části: sub-čelní (přední) a zadní lalok. Vylučuje hormony jako je růstový hormon, stimulující hormon štítné žlázy, adrenokortikotropní hormon, gonadotropin, oxytocin, prolaktin atd. 2.163-7.34(- normální) 1.309-2.163(+) 0.641-1.309(++) <0.641(+++).

32. Endokrinní systém – index šišinkové sekrece. Šisinka je ovládána nervovými vlákny, které mohou stimulovat nervy a podporovat syntézu šišinky a sekreci malatoninu. Sekrece šišinky úzce souvisí se světlem a zmenšuje se při nepřetržitém osvětlení, zatímco tma při sekreci šišinky má urychlující účinky, kvůli produkci malatoninu při změně světla a tmy.  Kromě toho cyklické reakce úzce souvisí s pohlavním cyklem savců a lidí, stejně tak s menstruací u žen. Šišinka pomocí cyklu vylučuje melatonin do centrálního nervového systému, což ovlivňuje biologické účinky těla, jako jsou poruchy spánku a probuzení. 3.210-6.854(- normální) 2.187-3.210(+) 0.966-2.187(++) <0.966(+++).

33. Endokrinní systém – index žlázové sekrece. Pohlavní žlázy se týkají především gonády varlat u mužů a vaječníků u žen. Varlata mohouvylučovat mužský hormon testosteron, jehož hlavní funkcí je podporovat rozvoj struktury a vedlejší funkcí je starat se o vzhled sekundárních pohlavních znaků a podporovat syntézu proteinů. 2.204-2.819(- normální) 1.717-2.204(+) 1.028-1.717(++) <1.028(+++).

34. Imunitní sytém – imunitní index mandlí. Největší lymfatickou tkání jsou mandle v hltanu. V dětství jsou to aktivní imunitní orgány, které obsahují všechny vývojové fáze lymfocytů, jako jsou T-buňky, B-buňky, fagocytární buňky atd. Jsou to humorální imunitní funkce a buněčné imunitní funkce vyrábějící všechny druhy imunoglobinů. Mandle v hltanu jsou velmi silné, což může bránit bakteriím při adhezi dýchacích cest a mohou také zpomalit růst bakterií a virů. 0.124-0.453(- normální) 0.097-0.124(+) 0.073-0.097(++) <0.073(+++).

35. Imunitní sytém – index sleziny. Slezina je nejdůležitější lymfoidní orgán v lidském těle, který se nachází v levé horní části břicha. Slezina má několik funkcí. Je článkem imunitní obrany organizmu. Dochází v ní k syntéze protilátek. Slouží také jako krevní filtr s velkým množstvím makrofágů. Ty pohlcují a destruují poškozené nebo zanikající erytrocyty, leukocyty, bakterie a další materiál. Podílí se na recyklaci železa. Funguje jako rezervoár krve. 34.367-35.642(- normální) 33.109-34.367(+) 29.947-33.109(++) <29.947(+++).

36. Imunitní sytém – respirační imunitní index. Lidský respirační systém je hlavní brána spojující vnitřní a vnější prostředí. Patogenní mikroorganismy a škodlivé látky vstupují do dýchacích cest vzduchem a často vedou k zánětlivým onemocněním. Nachází se všude v dýchacích cestách, vedou z nosohltanu do dýchacích bronchiolů a alveolů, které jsou typické pro lymfatické uzliny v okolí průdušnice a průdušek.

37. Těžké kovy – olovo. Lidské tělo obsahuje mnoho toxických těžkých kovů, které nemají žádnou fyziologickou funkci, takže by ideálně jejich hodnota v krvi měla být nulová. Do lidského organismu vstupuje olovo především potravou, existuje však též možnost vstupu respirační cestou (dýcháním). Vstřebané olovo je transportováno krví do jater a ledvin, kde se kumuluje. Při intoxikaci olovem mohou být poškozeny ledviny a játra, krev, nervový systém a kardiovaskulární systém. Část olova v játrech se vylučuje žlučí do střeva. Malý podíl olova se vylučuje močí. Při dlouhodobé expozici se olovo hromadí v kostech.

38. Těžké kovy – kadmium. Kadmium není základní prvek lidského těla. Kadmium se do těla dostává ihned po porodu z vnějšího prostředí, zejména prostřednictvím potravin, vody a vzduchem a do dolních částí těla akumulací. Při dlouhodobém vystavování se kadmiu by mohlo dojít k podráždění dýchacího ústrojí, což může vést až ke ztrátě čichu, žlutým skvrnám na dásních nebo postupně se stvořícím žlutým kruhům na dásních. Sloučeniny kadmia nemůžou být snadno vstřebatelné ve střevě, ale můžou být absorbovány do těla dýcháním, uložit se v játrech nebo poškodit ledviny, zejména poškození ledvin je nejzřetelnější. To může vést k osteoporóze a měknutí. Vstřebávání kadmia do metabolismu probíhá vdechnutím kouře nebo prachu. Kadmium se absorbuje v plicích v celkovém množství kolem 25 až 40%. Vykouřením 20 cigaret tělo přijme 2 – 4ug kadmia.

39. Těžké kovy – arsen. V organismu je arsen metabolizován na toxické látky, nejčastěji na oxid arsenitý. Akutní otravy se projevují zvracením, průjmy, svalovými křečemi, ochrnutím a zástavou srdce. V běžném okolním životním prostředí se setkáváme s jistou nízkou hladinou expozice arsenem, která ale organizmus nijak nepoškozuje a existují naopak studie, které dokazují, že velmi nízké dávky arsenu v přijímané potravě jsou důležité a prospěšné. Je však prokázáno, že trvalé vystavení organizmu zvýšeným dávkám sloučenin arsenu vede k poškození zdraví.

40. Těžké kovy – chrom. Chrom patří mezi stopové prvky v lidském těle. Při metabolismu glukózy a lipidů hraje zvláštní úlohu. Trojmocný chrom je lidskému tělu prospěný, naopak šestimocný chrom je jedovatý. Přírodní voda neobsahuje chróm, průměrná koncentrace chrómu ve vodě je 0.05ug / l, u pitné vody ještě nižší. Šestimocný chróm je nebezpečný hlavně pro lidi s chronickou otravou. Může se do těla dostat trávicím ústrojím, dýchacím ústrojím kůží a sliznicí. V těle se hromadí především v játrech, ledvinách a žlázách s vnitřní sekrecí. Vstupem přes dýchací ústrojí se rovněž hromadí v plicích. Vdechnutí šestimocného chrómu způsobuje rýmu, rhinitis (záněty nosní sliznice), faryngitidu, laryngitidu, záněty průdušek. Bohatým zdrojem tohoto prvku je maso, melasa, hnědý cukr, lesní plody, červená řepa, kvasnice, pivo, mléčné výrobky a hrubá obilná mouka.

41. Alergeny – bakteriální alergie. Ve vzduchu existuje celá řada bakterií. Alergeny: jsou látky, které vyvolávají alergickou reakci. V podstatě to můžou být jakákoliv látky, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď. Alergeny podle výskytu můžeme rozdělit na venkovní (pyly, spory plísní) a domácí (roztoči, domácí zvířata). Další nehomogenní skupinou jsou potravinové alergeny, zvířecí jedy, chemikálie a léky.

42. Alergeny – heterologní sérum. Pochází od jiného živočišného druhu – sérum získané od jiného živočišného druhu než jakému je podáno. V době, kdy tělo ještě nemá dostatečné množství protilátek na zmizení antigenu, mohou se v cévních stěnách ukládat imunitní komplexy, poté se aktivuje zbylý systém, vytvoří se cévní látky, neutrofilní chemotaktické faktory, z čehož plynou místní překrvení a otoky, neutrofilní infiltrace a odbourávání bílkovin v lyzozomálním enzymu, což vede k zánětu a poškození tkáně.

43. Alergeny – Mikrobiální infekce. Většina mikroorganismů produkuje mikrobiální toxiny, jedovaté látky bílkovinné povahy, jež poškozují organismus hostitele. Některé vypouštějí toxiny již při běžné infekci, především však až ve stavu infekčních ložisek. Mikroorganismy jsou neviditelné. Mikroby pro člověka představují jeden z nejdůležitějších vlivů vedoucích k infekčním onemocněním. V 50% je lidské onemocnění způsobeno virem.

44. Alergeny – kaba mix (obsaženo v gumových výrobcích). Existuje řada lokálních anestetik, někteří pacienti mohou trpět na přecitlivělost u určitých látek, které okamžitě způsobí v těle degranulaci žírných buněk a uvolnění histaminu a dalších účinných látek, což vede k místní telangiectasia (erytém – kožní nemoc), k otokům a podlitinám, což naznačuje, že je antigen pozitivní na alergii.

45. Alergeny – barvy, nátěry. Zhoršení stavu kůže, poruchy spánku; vyřešit větrání, zvlhčování. Alergie na barvu na vlasy, stejně jako každá jiná alergie, může propuknout kdykoliv v průběhu života, na věku vůbec nezáleží. Kontaktní kožní alergie je typická tím, že vzniká výhradně po kontaktu alergenu s pokožkou.

46. Alergeny – chlorid. Vyskytuje se v pozlacených předmětech a umělých šperkách, někteří pacienti mohou trpět na přecitlivělost u určitých látek, které okamžitě způsobí v těle degranulaci žírných buněk a uvolnění histaminu a dalších účinných látek, což vede k místní kapilární vazodilataci (zarudnutí kůže), k otokům a podlitinám, což naznačuje, že je antigen pozitivní na alergii.

47. Obezita – funkce tolerance glukózy. Abnormální toleranci glukózy ukazuje vysoký obsah glukózy v krvi po jídle. Mnoho inzulínu může být překážkou syntézy, sekrece a poškození funkce ß-buněk. To má vliv na energetický metabolismus těla. Abnormální tolerance naznačuje sklon k cukrovce 2. typu. 1.341-1.991(- normální) 1.991-3.568(+) 3.568-5.621(++ abnormální) >5.621(+++).

48. Obezita – lipidy. Jsou energeticky velmi bohaté (1 gram tuku obsahuje 39 kJ = 9,3 kcal.) V organizmu proto velice často slouží jako zdroj a zásoba energie. Lipidy mají ochrannou funkci – tvoří obal některých orgánů, jsou zdrojem energie a podkožní tuk izoluje proti teplotním výkyvům. Rozpouští biologicky významné látky – vitamíny.

49. Obezita – spánková apnoe. Je časté a závažné onemocnění, které ohrožuje postižené vysokým rizikem kardiovaskulárních chorob. Dlouhodobě nekvalitní spánek způsobuje, že mozek není schopný ovládat příjem potravy – základní funkce metabolismu jsou narušeny.

50. Obezita – hladina inzulínu. Inzulín má významnou úlohu v podpoře ukládání tuku. Inzulín je užíván jako indikátor celkového obsahu tuku, a v jistém smyslu může být použit jako faktor sledování obezity.

51- Růst kostí – osteokalcin. Osteokalcin je nekolagenní bílkovina, vyskytující se v kostech a zubovině. Je produkován kostními buňkami osteoblasty a podílí se na mineralizaci kosti, výstavbě kostí i zubů a působí také jako hormon stimulující vyšší produkci inzulinu ve slinivce břišní.

52 – Růst kostí – stav hojení dlouhých kostí. Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní kostru, na kterou se upínají svaly a šlachy. Dlouhé kosti se nacházejí zejména v končetinách. Mají centrální část a dva konce. Centrální část se také nazývá diafýza. Uvnitř kosti se v dřeňové dutině nachází kostní dřeň. Oba dva konce kosti jsou velké a nazývají se epifýzy.

53- Růst kostí – epifyzeální linie. Mezi diafýzou a epifýzou dlouhých kostí se nachází chrupavčitá struktura, nezmenšuje, takže zajišťuje další růst kostí. V průběhu dospívání v souvislosti se sekrecí pohlavních hormonů kost postupně ztrácí svou schopnost růstu.

54 – Koenzymy – nikotinamid. Nikotinamid je důležitý koenzym v existentní podobě. V těle plní důležitou úlohu v biologické oxidaci vodíku kdy převodem mohou být aktivované různé enzymové systémy, na podporu nukleové kyseliny, bílkoviny, polysacharidů. Podporují syntézu a látkovou výměnu, zvýšení regulace a zlepšení metabolismu. Nikotinamid neredukuje cholesterol, ačkoliv může mít toxické účinky na játra v dávkách převyšujících 3 g/den u dospělých.

55 – Koenzymy – biotin. Je nezbytnou složkou pro syntézu vitamínu C, je nezbytný pro správné metabolizování tuků a bílkovin. Udržuje přirozený růst a přijímání ve vodě rozpustných vitamínů. Je nezbytný pro správné metabolizování tuků a cukrů a pro správný růst. Vyskytuje se především v játrech a ve vaječném žloutku. Hlavními dodavateli biotinu pro náš organismus jsou však bakterie, osídlující střevo.

59. Srdce a mozek – srdeční index. Množství krve vypuzené ze srdce za 1 min (srdeční výdej) přepočtené na 1 m2 plochy povrchu těla. Ukazatel srdeční činnosti.
60. Srdce a mozek – periferní rezistence srdce (PRS). Periferní rezistence způsobuje, že krev pumpovaná ze srdce se zadržuje v arteriální části oběhu a neodtéká naráz do žil. Spolupůsobí při tom elastické vlastnosti velkých arterií (pružník). Díky tomu se po celou dobu srdečního c

Výsledky testů jsou pouze orientační a nejsou diagnostickým závěrem.

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 324 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array