Práca s vlastným tieňom

obrázok so súhlasom sakhorn38/FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom sakhorn38/FreeDigitalPhotos.net

“Rýchla cesta k vedomiu vedie cez nazeranie na každý súd ako na tú časť seba, ktorú sme zapreli, a jej skúmanie až dovtedy, kým si nezačneme vážiť to, akým spôsobom nám táto vlastnosť slúži.”

Inými slovami, súdenie je naším priateľom. Naše súdy o druhých sú presne tým, čo sami u seba nenávidíme, čo sa nám na sebe nepáči a ukazujú na miesto, kde naša sebanenávisť a náš vnútorný kritik otravujú našu psychiku. Mnohé z veľkých mystických tradícií učia, že všetko je energia a energia sama osebe nie je ani dobrá, ani zlá. Ale použitie energie negatívnym spôsobom je zvyčajne ochranným pokusom veľmi zraniteľnej stránky nás samotných chrániť nás a držať nás v bezpečí.

Toto je miesto, kde duchovná cesta môže niekedy spôsobiť ťažkosti. Pokiaľ existuje rozkol medzi dobrom a zlom, správnym a nesprávnym, dovtedy existuje potreba “vyrezať” tie “zlé” časti. Konečným dôsledkom tohto môže byť len potlačenie a ďalšia bolesť. Skončíme tak, že budeme ignorovať skryté tendencie našich zraniteľností a našu výslednú mocenskú stránku, ktorá tak vznikne. Niet možného spôsobu, akým by mohla duša “eliminovať” “zlú” myšlienku (alebo skutok či správanie). Duša ju môže iba presmerovať do užitočnejšej služby. Pokým nedostane nový popis práce, jediná možnosť “zlej” myšlienky je ukryť sa do “podzemia” a zotrvať tam, alebo vyjsť na povrch veľmi deštruktívnym spôsobom, ktorý nemáme pod vedomou kontrolou. Toto je zdroj našej najhlbšej bolesti a utrpenia. Máme sklon projikovať svoje nevedomie navonok, alebo do svojich vzťahov, keďže neznesieme predstavu, že toto by mohlo byť niečo, čo existuje v nás, a kozmické džudo nevedomia si nájde kreatívne spôsoby na to, ako vyjadriť energiu, ktorá nie je vedomím “povolená”.

Najlepšou alternatívou, akú poznám, je vykonať si svoju prácu s tieňom. O práci s tieňom existuje množstvo nedorozumení, a rada by som o niektorých z nich pohovorila.

Prvým je nedorozumenie, že terapeut alebo duchovný učiteľ či liečiteľ môže “odňať” nevedomú dynamiku, bez akejkoľvek práce či vedomia na našej strane. Je pravdou, že vzorec možno dočasne presunúť, potlačiť alebo zmeniť, ale
s výnimkou pár zriedkavých prípadov, dlhodobá transformácia môže nastať len vtedy, keď sme si vedomí toho, čo robíme a ako môžme vykonať zmenu.

Druhým nedorozumením je, že duchovná prax môže obísť potrebu práce s tieňom. Nanešťastie, ani toto nie je pravda, a v skutočnosti je tomu tak, že ak nepracujeme na tom, aby sme vniesli nevedomie do vedomia, potom cesta osvietenia iba pridá viac náboja tieňu.

Keď sa otvárame vyšším transpersonálnym energiám bez toho, aby sme preskúmali svoju mocenskú stránku, potom je potenciál pre ťažkosti a problémy veľký. S každým krokom k prebudeniu musíme prejsť na druhú stranu
a prebádať aspekt tieňa moci, ktorý by inak využil ešte aj toto pre svoj prospech. Bez toho, aby sme objali oboje, bez toho, aby sme dokázali obsiahnuť a podržať aj temno aj svetlo nášho vnútorného sveta, skončíme tak, že budeme používať ešte aj duchovný a osobný rast k posilneniu svojej tienistej stránky.

Alternatívou je skutočne porozumieť tomu, ako žiť v tomto svete, kde svetlo a temnota žijú v takej tesnej blízkosti. Boh vytvoril všetko, svetlo aj temnotu. Energetické uvedomenie si toho, ako toto všetko funguje, môže zmeniť váš život. A týmto nehovoríme, že by sme sa mali stať našou tienistou stránkou alebo konať podľa nej. V skutočnosti, podľa tienistej stránky konáme vtedy, keď sme ju nepreskúmali, a nevstúpili sme do nej a nepracovali sme s ňou v jej surovom stave. Ako duchovné bytosti máme sklon chcieť očistiť niečo ešte predtým, než zistíme, čo to vlastne je, a toto nikdy nemôže byť dlhodobým riešením. No povahou nevedomia je, že je nevedomé – keby sme vedeli, čo tam je, pracovali by sme s tým. No keďže si nemôžeme byť vedomí svojho nevedomia, sú naše súdy bránou k nášmu tieňu, a preto sú darom Božím. Rovnako aj naše sny, naše denné sny, naše fantázie, a naše utrpenie. Všetko toto ukazuje na naše nevedomé aspekty, ktoré volajú po pochopení a po tom, aby im bol daný priestor z perspektívy vedomého svedka, a nemusíme nevyhnutne na ich základe konať.

Preto, ak chcete nájsť rýchlu cestu ku zdraviu, pohode a vedomiu, skúmajte svoje súdy a nájdite skrytú hodnotu ich významu vo svojom vlastnom živote. Každá vlastnosť, každá kvalita má svoj účel. Každá energia má svoj dôvod pre bytie, dokonca aj vtedy, ak bola veľmi prekrútená od svojho pôvodného zámeru. Prišla k nám z určitej príčiny a nejako nám poslúžila, aj keď je teraz už zastaralá a vynosená a viac nepotrebná. Niekde cestou nám poslúžila a toto si musíme uctiť.

Týmto sa praktický mysticizmus líši od niektorých iných duchovných učení, ktoré na telo nazerajú ako na zlo a na niečo, čomu treba uniknúť, alebo kde sa na osobnosť nazerá ako na niečo, čo treba prekonať. Pokým budeme žiť na tomto svete, budeme potrebovať oboje, a zvládnutie energetiky nášho vnútorného života je prostriedkom pre nájdenie šťastia, bez ohľadu na to, čo sa deje vôkol nás. Tváriť sa, že nesúdime, je v skutočnosti tieňom samotným. Súdenie je realitou o pravde života na tejto zemi. Potrebujeme ho, aby sme prežili. Ibaže niekedy zachádza priďaleko. Skutočným uvedomením, skutočným vedomím, skutočným osvietením, vlastnosťou skutočnej božskej lásky nie je nevyhnutne to, že sme stále milí. Nie je to o tom, že budeme stále vyzerať pokojne a mierumilovne, ale skôr je to o tom, byť úprimní – úprimní voči sebe v tom, kde presne sa nachádzame, a tiež úprimní voči druhým. Keď som najzranitelnejšia, keď som najhlbšie k pravde vo svojom tienistom Ja, ironicky, vtedy som najbližšie k Bohu. Pravda vytvára blízkosť k Bohu, dokonca aj vtedy, keď je to niečo, čím opovrhujeme, alebo niečo, o čom sme presvedčení, že by sme už nemali cítiť, po všetkej tej vykonanej práci. Súdy pokračujú donekonečna a sú tepom vedomia a bránou k pravde.

Z tohto hľadiska sa každý súd, ktorý vynesieme, stáva príležitosťou stať sa uvedomelejšími vo vzťahu k sebe, k našim milovaným a v konečnom dôsledku, k Bohu.

Publikované v časopise Monthly Aspectarian. Preklad: Miroslav Šimkovič

Zdroj článku: viaaltera.sk
Podobné články z kategórie Duchovno a modlidby a Filozofia
Knihy o duchovnom rozvoji a filozofii

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 160 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array