Kovács – Magyar András – liečiteľ so zázračnými schopnosťami

Doposiaľ okolo štyristotisíc ľudí môže ďakovať Kovács-Magyar Andrásovi za svoje uzdravenie. V 80-tych rokoch založil, tento medzinárodne uznávaný, alternatívny duchovný liečiteľ a odborník v Maďarsku prvé liečebné stredisko tohoto druhu.

Na jeho svetoznáme metódy sú ľudia zvedaví nielen doma. Počnúc rodinou perzského šacha a speváka skupiny Guns N´Roses po Yoko Ono, aj mnohí iní veria v jeho liečiteľské schopnosti. Toto nadanie nebolo dané mnohým ľuďom.

„Po dvadsiatich rokoch skúseností už môžem prehlásiť, že moja práca je popretkávaná nadprirodzenom – mystikou, jednou zázračnou vyššou duchovnou pomocou. Podarilo sa mi vypracovať súbor postupov, ktorý učím a podávam ďalej už viac ako pätnásť rokov. Je to zázračný svet, do ktorého je len málokomu dané vstúpiť. Kým nie sme schopní prijať nehmatateľnú a neviditeľnú skutočnosť, dovtedy nie sme schopní oceniť zázraky, ktoré nám dáva život a vôbec ich nezbadáme. Pred časom som ani ja neveril, že jestvujú ľudia, ktorí komunikujú s duchovnom. Až do času, kým som sám nevstúpil do kontaktu s duchovným svetom. Odvtedy sa snažím mnohých uviesť do chápania tejto nehmatateľnej skutočnosti. Som trpezlivý voči neveriacim, ktorí sú na začiatku svojej cesty. Nezabúdam, ako ťažko som sa aj ja otváral ceste, za ktorú teraz dávam život. Dnes už viem, že existencia hodnoverného média je skutočná, ale zároveň výnimočná. Chyba nie je v tápajúcich sa a cestu hľadajúcich, ale s množstvom tých, ktorí ich neustále zavádzajú a mýlia.“ – pokračovanie rozhovoru

Neveriaci moderátor z televízie požiadal ľudí, že či má niekto záujem dať sa liečiť v priamom prenose. Prihlásilo sa 1500 ľudí z ktorých vybrali 50 vážne postihnutých. Zlepšenie zraku, či sluchu, prinávrátenie mobility je pre Kovács – Magyar Andrása samozrejmosťou. Zostrih z vysielania si môžete pozrieť TU

„Tak ako počítače priniesli rozvoj v technike, tak aj Matrix Drops Computer (MDC) znamená podporu v rozvoji vedomia ľudstva. Až po tomto kroku môžeme hovoriť o uvedomelejšom, zdravšom a šťastnejšom živote. MDC nás zavedie späť ku kľúčovým bodom, kde došlo k deformáciám našej genetiky a duše. Kvapky MD nám pomôžu napraviť tieto deformácie a dostať ľudstvo na dráhu, po ktorej bude môcť kráčať ďalej, lebo sa aktivizujú a zmnohonásobia rezervy ľudských síl a dokážu zdolať umelé vírusy, baktérie a parazity vytvorené súčasným svetom. Budeme mať silu bojovať proti vlastným samoničiacim citom a myšlienkam, veď súčasná realita je taká, že človeka veľakrát doničia práve jeho vlastné city a myšlienky.

Obavy, rodina, práca, neistota, to sú veci, ktoré ničia dušu a tým zároveň aj telo. Odhalením našich bludných a klamných predstáv sa stráca intenzita týchto samoničiacich síl. Človek počas svojej histórie sa stále zamýšľal nad tým, ako zvíťaziť nad prírodou. Našou najväčšou úlohou v súčasnosti je spoznať vlastnú prirodzenosť, odhaliť a zdolať svoje nežiaduce vlastnosti.”

Autor: Kovács – Magyar András

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 636 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme