Sklenená fľaška zo zázračnými účinkami

ŠTRUKTÚROVANIE VODY

Sklo naprogramované použitím TPS prestupu reštrukturalizuje vodu vo fľaši.

Na ceste z prameňa až k nám domov, voda cestuje cez dlhé rovné rúry a trubky z rôznych materiálov – plast, olovo, azbest… To nie je prirodzené prostredie vody, keďže voda normálne tečie cez rôzne typy skál a rozličné vrstvy pôdy. Látky s ktorými prichádza voda do kontaktu majú na ňu vibračný efekt, a tento vibračný efekt môže byť zanechaný vo vode na určitý čas – súdržné polia molekúl vody rezonujú s touto vibráciou na dlhšie obdobie. To isté sa stane vo fľašiach alebo zásobníkoch, kde voda ostáva dlhší čas.

S pomocou Fľaška fľaše prinášame vibračnú štruktúru vody bližšie k štruktúre vody z prameňa, to znamená vode v jej prirodzenom prostredí. Toto sa nazýva štruktúrovanie vody. Použitím TPS (technológia programovania silikónu), vibračný program pozostávajúci z rôznych druhov informácií z prírody je vtlačený do skla.

Programovanie skla použitím TPS:

Najskôr sa vygravírujú na sklo 3 symboly: Prvý symbol je označenie šarže (napr. ACK1), ktoré umožňuje riadenie kvality a monitorovanie. Druhý (kruhový) je kozmogram/mandala, ktorá poskytuje ochranu vibračného programu v skle. Tretí symbol, ORO (obdĺžnikový rám), zaisťuje ešte efektívnejšie štruktúrovanie vody.

„Staré“ vibrácie sa potom zo skla odstránia, aby sa zvýšila účinnosť programu, ktorý sa vpíše do “ vibračne čistého“ skla.

V tretej fáze sa fľaše programujú orgónovými kanónmi vyrobenými Nemeckým výrobcom Bioaktiv. Vibračný program, ktorý sa vpisuje do skla obsahuje viaceré informácie z prírody, ktoré sú v harmónií so štruktúrou vody a tým pádom ju ovplyvnia. Táto fáza procesu je najdlhšia a trvá 90 minút. Vibračný program je potom uschovaný v silikón dioxide (SiO2) v skle – sklo obsahuje približne 71% SiO2.

Keď príde voda do kontaktu so sklom, ktoré je naladené/naprogramované týmto spôsobom, informácie sú do nej prenášané cez kvantové elektrodynamické kmitanie súdržných polí v skle.

Programovanie skla a štruktúrovanie vody v krátkom klipe:

Myšlienka použitia TPS je dôsledkom našich praktických skúseností v pestovaní jahôd, keďže sa v tom potvrdili významné rozdiely medzi jahodami zavlažovanými s obyčajnou vodou a jahodami zavlažovanými vibračne štruktúrovanou vodou. Keď sme hľadali odpovede na otázky ako tieto zmeny vznikli vo vode, prišli sme najskôr na Viktora Schaubergera, ktorý objavil úplne nevedecký spôsob ako voda ukrýva niektoré nezvyčajné charakteristiky. Samozrejme, pokračovaním nášho skúmania, nemohli sme neprísť na moderných priekopníkov ako sú Preparata, Szent-Gyorgyi, Del Giudice, Pollack, Chaplin and ďalší, ktorí poskytli teoretické vysvetlenia javov pozorovaných v praxi.
Flaška d.d. garantuje, že program štruktúrovania vody v každej Flaške bude plne funkčný najmenej 4 roky od dátumu nákupu.
Odporúčania a tipy:

  • Neumývajte Flašku v umývačke riadu
  • Nenechávajte Flašku v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú silné elektromagnetické žiarenie (napr zapnutá mikrovlnná rúra)
  • Harmonizácia – vibračné štruktúrovanie vody začne ihneď po naliatí vody do Flašky – počkajte aspoň 5 minút pre zaistenie plného efektu.
  • Pred pitím potraste pár krát fľašou. Voda „zbožňuje“ pohyb a efekt štruktúrovania sa zvýši, keďže súdržné polia molekúl sa rozšíria a zosilnejú.
  • Rôzne merania boli vykonané s použitím metód alternatívneho výskumu ako súčasť analýz účinku fľaše Flaška.

 

Fľaška

Prenosná fľaša na vodu s vibračne ladeným/programovaným sklom – tvoj prenosný prameň!

Flaška je opakovane použiteľná a prenosná sklenená fľaša, ktorá pomáha starať sa o svoje zdravie a tiež o naše životné prostredie. Je vyrobená zo skla a naprogramovaná použitím TPS metódy. Fľaša naprogramovaná týmto spôsobom mení vibračnú štruktúru vody.

flaska-kvet-zivota-v-korku

Fľaša
pre viac info klik na obrázok

Flaška je z robustného skla a dostupná v dvoch veľkostiach (0,5l a 0,75l). Pretože je vyrobená zo skla, chráni ju ochranný obal z neoprénu, silikónu, korku alebo bavlny. Vďaka týmto kvalitným obalom prežije bežné každodenné buchnutia a pády, takže je vhodná aj pre deti a ľudí, ktorý žijú aktívnym životným štýlom a môžu mať Flašku stále zo sebou. Dostupných je už mnoho dizajnov, z ktorých si vyberie každý a pre ešte osobnejšiu Flašku je tu možnosť tlače mena, priania, motta, atď… Uzáver perfektne sedí na fľaši, takže už žiadne pretekanie. Ak sa štupel opotrebuje alebo ho stratíte, dostanete zadarmo nový. Flaška je vyrobená v EU!

Pozrite si krátke video a spoznajte Flašku!

VÝSKUM A MERANIA

1. Centrum Masaru Emota Tokyo, Japonsko; Flaška experiment s kryštálmi vody

Priebeh:
Teplota mrazenia -25°C, čas mrazenia 4 hodiny, teplota skúmania -3°C, Olympus Optical Mikroskop (x200), 50 vzoriek vody z Flašky preskúmaných a 50 kontrolných vzoriek preskúmaných, vykonané 14. Decembra 2012.
Výsledky merania:

7324855_orig (1)

1. Fotografia kryštálu vody z vodovodu v Tokyu 2. Fotografia kryštálu vody z vodovodu po úprave Flaškou

2. Tunjice Liečebný Rezort; Správa o spracovávaní vody z fľaše Flaška použitím GDV fotoaparátu.

Priebeh:
3 vzorky vody, 100 meraní pre každú vzorku, vykonané 28. Júna 2011
Výsledky merania:

tabuľka

Záver:
Štúdia ukázala, že Flaška spôsobuje zmeny vo vode. Najväčší efekt bol zaznamenaný vo vode, ktorá bola vo Flaške hodinu. Táto voda ukázala najväčšie zmeny v povrchovej ploche a intenzite. Voda, ktorá bola vo Flaške iba 5 minút ukázala už po 5 minútach zvýšený RMS index a entropiu. Tabuľka zobrazuje rozdiely v hodnotách.

3. Bion, Inštitúcia pre Bioelektromagnetiku a Novú Biológiu; Správa o testovaní vplyvu vody z Flašky na ľudské biopole

Priebeh:
vzorky od 10 ľudí, 6 meraní pre každú, vykonané 10. Januára 2013
Merania a výsledky:
Voda z Flašky má pravdepodobne blahodárne vlastnosti, ktoré majú vplyv na aktiváciu, entropiu a celkovú energiu ľudského organizmu na úrovni biopoľa.
Príklad merania:

tabuľka II

4. Peter Firbas, Súkromné Laboratórium Rastlinnej Cytogenetiky; Testovanie fľaše Flaška

Priebeh:
4 merania, 5 cibúľ použitých pre každé meranie, 200 metafázových buniek preskúmanžch, vykonané 28. Júna 2011
Výsledky merania:
Úroveň genotoxicity sa znižuje vo fľaši Flaška z 20% na 11%. Výsledky sú získané použitím Allium cepa L. cibúľ.
Allium metafázový test genotoxicity pre pitnú vodu, prírodných vzoriek a chemikálií:

tabuľka III

5. European Institute for Water Diagnostics (Európsky inštitút pre diagnostiku vody) – EIWD; Evapo Image Testing

Priebeh:
6 fliaš v testovacej skupine a 6 fliaš v kontrolnej skupine, vykonané 2. Augusta 2012
Výsledky merania:
Flaška fľaša ukázala menšie zlepšenia vo vývoji štruktúry v kvapkách vody, čo je považované za znak vyššej kvality vody. Rozširujúce merania s väčším počtom vzoriek sú odporúčané.
Príklad merania:

tabuľka IV

9 – bežná fľaša – (ľavý obrázok): Nussdorfská voda je znovu identifikovateľná, ale mierne inak, v tejto vzorke prišli do pozornosti predtým neviditeľné formy kryštálov. Sfarbenie je rozmazané smerom k centru v tejto vzorke tiež, čo sa vzťahuje na všetky kryštály. Kryštály sú prechodne organické a komplexné do mierneho rozvetvenia. Veľmi jemná voda s anomáliami v okrajoch a centre.

10 – fľaša Fľaška – (pravý obrázok): znova je tu zreteľná podobnosť k vzorke č. 9 avšak dostupné štrukturálne prvky sú posilnené. Kryštálový kvet“ v centre fotografie kvapky má jasnejšiu a farebnejšiu formu. Kvapky majú väčšiu celkovú intenzitu a javia sa viac vitálne. 

6. Bion, Institute for electromagnetics and New Biology (inštitút pre elektromagnetiku a novú biológiu), Evapo testing

Priebeh:
15 vzoriek, 100 fotografií na jednu vzorku, vykonané 28. Augusta 2011
Záver:
Zvyšky kvapiek testovanej C minerálnej vody majú dobre ohraničené okraje, kruh rôznej hrúbky a tiež pestrosť minerálnych štruktúr. Ich pravá komplexnosť je viditeľná iba s inšpekciou s vysoko-rozlíšiteľným mikroskopom so 100x ku 400x magnifikácií, ktorá je nevyhnutná pre vierohodné posúdenie sférického indexu. Sférický index Flaška vzoriek je typicky vyšší (55%) než ten neinkubovanej vody (p = 0.03). Taktiež sférický index Flašky sa zvyčajne odlišuje ( 44%) od sféricity zvoriek kontrolnej Flašky (p = 0.008).

Merania a výsledky testovania:

Opísané merania preskúmali vodu z fľaše Flaška z rôznych perspektív a porovnali ju k identickej vode, ktorá nebola vo Flaške. Merania odhalili zmeny vo vode: našli sme spoločného menovateľa v termíne „vibračne štruktúrovaná voda“. Radi by sme poznamenali, že týmito dôkazmi sa zatiaľ nazaoberajú a neboli zatiaľ priznané oficiálnou vedou a akceptované štandardami, preto je to subjekt takzvanej alternatívnej vedy.

flasky-flase

Pre viac info o fľašiach klik na obrázok

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú zákazníkov k tvrdeniam, že majú tieto produkty liečivé účinky.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 509 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array