Ako sa chrániť prirodzenou cestou proti rakovine pľúc

Veda už skôr preukázala, že vitamín D chráni pred rakovinou svojím anti-neoplastickým účinkom a reguláciou apoptózy, teda programovania zániku bunky. Doposiaľ však bolo len málo štúdií spojených priamo s vitamínom D a rakovinou pľúc.

pluca

Free photo www.pixabay.com

Predošlé štúdie na zvieratách zistili, že vitamín D môže znížiť rozsev rakoviny z pľúc do iných orgánov.
V snahe zistiť vzťah medzi hladinou vitamínu D a rizikom vzniku rakoviny pľúc výskumníci nedávno vykonali meta-analýzu dvanástich štúdií zahŕňajúcich celkom 288,000 ľudí.

Meta-analýza vyvodila následovné závery:

Ľudia s vysokou hladinou vitamínu D majú o 12 až 17 percent nižšie riziko vzniku rakoviny pľúc.
Avšak, aj keď výsledky sú pozoruhodné, táto meta-analýza bola asociačná a nie je priamym dôkazom toho, že vitamín D skutočne riziko rakoviny znižuje. Na potvrdenie tohoto predpokladu sú potrebné klinické štúdie, ktorých sa hádam skoro z vôle zdravotníctva dočkáme.

Zdá sa, že nekonečné zbieranie dôkazov a obhajovanie prirodzených výživových látok je jeden nekonečný proces, v ktorom sa snažíme presvedčiť sudcu, konvenčnú medicínu o tom, že tieto látky majú svoju moc a predovšetkým od nich závisí naše zdravie.

Zdroj: vedomec.com

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 022 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme