Prepojený vesmír

Prepojený vesmírŽijeme v prelomovom, úžasnom období, v ktorom nové objavy, rozvíjajúce sa teórie a vedné odbory ako Epigenetika, „nie mikróbová teória vzniku ochorení“, teória o mimozemskom vplyve na antický svet – „ancient aliens“, objavenie štvrtého skupenstva vody a kvantových dejov v biológii, prítomnosť a datovanie nevysvetliteľných antických megalitických stavieb, nové psycho-sociálne názory na drogovú závislosť či výchovu detí, nové geologicko-archeologické názory na vznik a koniec doby ľadovej ako aj históriu ľudstva, fenomén lucídneho snenia, pozorovania na diaľku, mimotelového cestovania či teória morfogénnych polí atď. prinášajú úplne nový pohľad na doteraz zdogmatizované vedecké a spoločenské názory. Tieto nové objavy a poznatky, hoci sa k širokej populácii z rôznych dôvodov nedostanú, zásadne menia náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom. Tisícročná história Zeme a všetky súčasné i minulé učebnice sa musia pretvoriť, aby mali naše deti a ich potomkovia potrebné vedomosti a nástroje na život krajší, plnší, kreatívnejší, slobodnejší, harmonickejší a bližší pravde.

Spomedzi všetkých týchto nových transformácií v našom vnímaní samých seba a vesmíru je podľa mňa, asi tou najdôležitejšou nová fyzikálna teória zjednoteného poľa Nassima Harameina. Táto teória bezprostredne zasahuje do všetkých vedných disciplín a do každého jedného aspektu našej existencie v modernej spoločnosti, pretože popisuje samotné atómy, molekuly, polia a sily, ktoré tvoria všetko, čo okolo seba pozorujeme, vrátane nás samotných.

A práve z tejto novej teórie vyplýva, že je medzi nami všetkými a všetkým  pole, alebo inak povedané „priestor“, ktorý nie je, ako sme si doteraz mysleli, prázdny, ale je naopak plný energie, ktorá nás všetkých fyzikálne spája do jedného celku, podobne ako sú spojené neuróny v ľudskom mozgu či počítače v internetovej sieti. Nielenže preto nemá zmysel hovoriť o izolovaných systémov či objektoch, ale zároveň nemá zmysel ani hovoriť o náhodnom evolučnom procese, či slepom izolovanom lokálnom procese na konkrétnom mieste.

Toto fundamentálne pole – „priestor“, okrem toho, že je prepojené, je zároveň aj fraktálné a holografické.

V krátkosti to znamená, že sa neprestajne delí na navzájom podobné v sebe uložené prepojené celky, ktoré majú rovnakú dynamiku a tvar, a ten v sebe zahŕňa nielen zakrivovanie časopriestoru, (ktoré ako nám Einstein ukázal je zodpovedné za gravitáciu), ale zároveň aj rozpínanie časopriestoru, ktoré, ako si ukážeme, je zodpovedné za elektromagnetickú silu (žiarenie). Teória unifikuje gravitáciu a elektromagnetizmus a ako prvá v histórii zjednocuje kvantovú fyziku s teóriou relativity. Zároveň vysvetľuje vznik nášho vesmíru, čo je to hmotnosť, energia, vedomie, pamäť a čas.

 

Práve vďaka tejto teórii môžeme sily, dynamiku, procesy, deje, ktoré vidíme v prírode okolo seba konečne úplne pochopiť, a preto aj pokúsiť sa s nimi harmonicky pracovať, využiť, či ovplyvniť ich, a tak získať napríklad svoj vlastný zdroj gravitácie/antigravitácie, spinu – rotácie, a teda aj energie, alebo „vyliečiť“ chorý organizmus, pretože chápeme ako a prečo sa molekuly v ľudskom tele organizujú. To by nám v konečnom dôsledku malo umožniť vyriešiť hore menované problémy a krízy, ktorým čelíme.

Avšak, ako každý nový objav, aj táto nová fyzika si vyžaduje, aby sme svoje doteraz nadobudnuté predstavy, viery, teórie a praktiky prehodnotili a boli otvorení novým možnostiam a riešeniam. Je esenciálne, aby sme si pripustili možnosť, že vesmír funguje trochu inak, ako nám to všetkým bolo povedané. Musíme začať premýšľať trochu inak a pozrieť sa dôkazom priamo do očí.

„Nemôžeš vyriešiť problém rovnakým premýšľaním, ktorým si k problému dospel.“ – Albert Einstein

fraktal-v-rukeAutorom tejto novej fyzikálnej teórie je spomínaný Nassim Haramein, kanadský teoretický fyzik narodený v roku 1962 v Janove vo Švajčiarsku, momentálne pôsobiaci na Hawaii. Jeho prácu sledujem približne od roku 2010, kedy som  sa odkazom z fóra amerického hnutia Zeitgeist (The Zeitgeist Movement) dostal k jeho niekoľkohodinovej prednáške. Nassim bol prvý človek, ktorý bol matematicky, fyzikálne, a čo je podstatné, aj laicky schopný elegantne a jednoducho objasniť viaceré „nevysvetliteľné“ javy v prírode a vesmíre, a to takým spôsobom, ktorý mi dával zmysel a hlboko vo mne rezonoval.

Od tej doby Nassim publikoval niekoľko vedeckých článkov, z ktorých najnovší presne predpovedá polomer a hmotnosť protónu, t.j. tej najmenšej častice, ktorá je základom každého jedného atómu, a teda celého materiálneho sveta. Čo je fascinujúce, pretože štandardný fyzikálny model predpokladá hodnotu polomeru protónu, ktorá je o 4% väčšia ako experimentálne nameraná hodnota a to predstavuje obrovský problém.

Nassimova teória, z ktorej vyplýva živý, vedomý, prepojený, fraktálný a holografický vesmír je teda nielen omnoho vierohodnejšia, ucelenejšia, krajšia ale zároveň aj presnejšia ako zložitý, mnohými „záplatami“ poznačený štandardný fyzikálny model. Je to zatiaľ jediná teória na planéte, ktorá úplne presne popisuje tvar – dynamiku, hmotnosť, energiu, veľkosť atómov tvoriacich celú našu realitu ako aj existenciu biologických systémov a vedomia.

Na nasledujúcich stranách sa pokúsim jeho teóriu čo najpresnejšie a najľudskejšie objasniť.

… pokračovanie v knihe

Autor: Michal Višňovský

Článok je úryvok z knihy „Prepojený Vesmír – Moje chápanie teórie Nassima Harameina“, v ktorej na 215-tich stranách (formát A5) vysvetľuje a prezentuje jeho chápanie Nassimovej teórie, pričom vychádza z Nassimovych prednášok, vedeckých článkov, Delegatného programu Akadémie Rezonancia ako aj z Nassimových odpovedí na jeho otázky z virtuálnych eventov (Talk Story Lounge, Live with Nassim). V knihe sú uvedené zdroje, citácie a početné originálne obrázky.

Záujemcovia o e-knihu píšte na email: [email protected]

OBSAH
Úvod – 15 –
„Prázdny“ priestor – 26 –
Filozofia o existencii vákua – 29 –
História kvantovej fyziky – 33 –
Ako si štandardné vákuum predstaviť – 36 –
Renormalizácia nekonečnej energie vo vákuu – 42 –
Casimirov experiment – 45 –
Metafora vákua – 47 –
Kvantová „zvláštnosť“ a jej interpretácia – 52 –
Rozdelenie fyziky na dva svety – 54 –
Dynamika tekutín – nový model kvantového sveta – 55 –
Prepojenosť častíc – 58 –
Teória relativity – zakrivenie priestoru – 63 –
Čierna diera – 68 –
Červia diera – 74 –
Snaha o unifikáciu – 78 –
Teória zjednoteného poľa – 83 –
Fraktál – 87 –
Spätná väzba – 96 –
Naša pozícia v nekonečnom fraktáli a hľadanie najmenšej častice – 101 –
Všetko je čierna diera, Schwarzchildov protón – 105 –
Dynamika vákua, pôvod rotácie, spinu – 117 –
Dynamika vákua, dvojitý torus – 125 –
Expanzia a kontrakcia – 132 –
Rozpínajúci sa vesmír a kontinuálna kreácia – 137 –
Singularita – 141 –
Entropia – 142 –
Cyklická povaha reality – 147 –
Vedomie – 148 –
Dvojdimenzionálny plochý povrch – 154 –
Pohyb a čas v zjednotenom poli – 160 –
Holograficko-informačný princíp čiernych dier – 165 –
Kvantová gravitácia a Holografická hmotnosť – 171 –
Prepojený vesmír – 184 –
Informačná sieť – 186 –
Komunikačná sieť – 187 –
Vesmír je čierna diera – 189 –
Kozmogenéza a riešenie vákuovej katastrofy – 193 –
Implikácie teórie zjednoteného poľa – 199 –
Osobná úroveň – 199 –
Spoločensko-technologická úroveň – 208 –
Svetlá budúcnosť ľudstva – 216 –

Facebook: Resonance Science Foundation – Česko a Slovensko

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 824 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme