Zeitgeist: Duch doby

Zámerom hnutia Zeitgeist je prebúdzať v ľuďoch pozornosť a bdelosť, vnímavosť k svojmu evolučnému potenciálu a pokroku, ktorý je nielen osobný ale aj celospoločenský.
Zeitgeist Movement

Hnutie Zeitgeist je celosvetové nepolitické a nenáboženskej hnutie ľudí, ktorí upozorňujú na celosvetové problémy a prichádzajú s návrhmi, ako tieto problémy riešiť. Hlavným problémom je samozrejme sám človek a jeho radikálny spôsob myslenia, uväznené v nezmyselnom sociálno-ekonomickom systéme založenom na chamtivosti a tvorbe problémov, ktoré prinášajú zisk. Zhrnutie:

The Zeitgeist Movie bol predstavený v júni 2007 ako nekomerčný dokumentárny film. Pojednáva o autenticite textov Biblie, možnej účasti vlády Spojených štátov v útokoch z 11. septembra 2001, o Federálnom rezervnom systéme, klesajúcom štatúte osobnej slobody v Spojených štátoch, … Podľa slov autorov má divákov podnietiť k tomu, „aby sa na svet začali pozerať viac analytickým pohľadom a pochopili, že veci nie sú také, za aké ich pokladá väčšina populácie“.

Celý film Petera Josepha „Zeitgeist: The Movie pre tých, ktorí chcú vedieť, v akom svete žijeme a niečo s tým robiť.

Odkaz na Zeitgeist Movement Slovensko sme odstránili, pretože nepochopili skutočnú podstatu – admin sa postavil na stranu neoliberalizmu a na fb stránke hanlivým spôsobom častuje komentujúcich s iným názorom.

Duch doby: Dodatok (Zeitgeist: Addendum) je druhým dokumentom série Zeitgeist poskytujúci kritický náhľad na spoločnosť dnešnej doby a odhaľujúci zásadné príčiny spoločenskej korupcie, mylných predstavách o živote spoločnosti, približuje vládu korporácií a bankárov (peniaze ako dlh), ktorí diktujú životné podmienky vykorisťovanej väčšine. Táto časť sa zmieňuje aj o tajných operáciách americkej CIA, ktorých cieľom bolo zvrhnutie režimov v rôznych krajinách (Irán, Guatemala, …), ale aj chápaní toho,  ako konkrétne súvisíme s prírodou, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou:

Zeitgeist: Stále vpred (Zeitgeist: Moving Forward) tretí film (2011) zo série Zeitgeist (označený za najdlhší neziskový nezávislý film v histórii) sa zaoberá témami ako neudržateľnosť peňažnej a trhovej ekonomiky, neefektívne využívanie zdrojov vedúce k poškodzovaniu zdravia (DNA) ľudí a planét. Naznačené riešenia sú založené na najefektívnejších udržateľných využívaní energetických zdrojov a zabezpečení čo najväčšieho blahobytu pre všetkých ľudí, bez priepastných rozdieloch a nerovností, na ktorých je systém založený v dnešnej dobe:

THRIVE – video o fungovaní súčasného sveta. Informácie o tom akým spôsobom sme ovládaní a ako je možné tento stav ZMENIŤ! Do hľadáčika si berie predovšetkým alternatívne zdroje energie, UFO, finančný systém, a tých ktorí vládnu krajine:

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 898 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array