Základy Tradičnej Čínskej Medicíny

Čo to vlastne je, tradičná čínska medicína?

Oficiálne sa  tradičnou čínskou medicínou nazýva celý komplex techník, či už diagnostických alebo liečebných, ktoré zahŕňajú prevenciu, ale aj akútne a chronické ochorenia.  Všetky techniky vychádzajú z tradičného čínskeho liečiteľstva. Je to predovšetkým aj u nás známa fytoterapia, akupunktúra, dietetika, rôzne druhy masáží, ako napríklad tuina a tiež energetické cvičenia ako čchi – kung.  Charakteristický pre čínsku medicínu je tzv. holistický, celostný pohľad na človeka. Vníma sa celá jeho podstata – anatomická, fyziologická aj psychologická.

jin-jang-byliny-akupunktura-freepixabay

Aký je základný princíp tradičnej čínskej medicíny?

Základný princíp je práve v spôsobe vnímania človeka. Dôraz kladie predovšetkým na diagnostiku a až potom sa nastavuje liečba, ktorá je veľmi dynamická. Liečba teda nie je nastavená podľa zistenej diagnózy a už vôbec nie len podľa prejavov. Prejavy a syndrómy slúžia na pochopenie patologického procesu, vďaka čomu je možné zistiť príčinu ochorenia. Následne sa určuje najvhodnejší spôsob a postup liečebného procesu – odstránenie príčiny. Pri tom je nevyhnutná priebežná kontrola, pretože počas regenerácie vznikajú zmeny, na ktoré treba reagovať. Tým sa organizmus vedie k návratu zdravia. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že princíp čínskej medicíny spočíva vo vnímaní a rešpektovaní vzťahov, a to nielen v organizme, ale aj okolo neho. V tom spočíva jej sila. Väčšina zdravotných problémov nevzniká ani tak na konkrétnom orgáne, ako vo vzťahu jedného orgánu voči druhému. Z vonkajšieho pohľadu ide o vzťah človeka k jeho prostrediu a prostredia k človeku. Psychologický aspekt prepája vnútorný svet s tým vonkajším. Práve tieto princípy, pohľad na človeka a jeho okolie sú dôvodmi, prečo ma čínska medicína fascinuje a venujem sa jej už viac ako dvadsať rokov.

Ktoré prípravky Energy harmonizujú s princípmi tradičnej čínskej medicíny?

Práve z dôvodu, že prípravky Energy sú postavené na princípoch tradičnej čínskej medicíny a spĺňajú všetky jej atribúty, stali sa mojou srdcovou záležitosťou. Svojím spôsobom všetky harmonizujú a zodpovedajú jej princípom. Ale samozrejme, že na úplnom špici sú predovšetkým koncentráty. Jednoznačne Pentagram, teda Vironal, Renol, Regalen, Korolen a Gynex a následne všetky tekuté formy a nadstavbové produkty. Za všetky spomeniem napríklad Drags Imun, Annonu, Tribulus, Imunosan, Ambrosiu či Cytosan. Reálne sa s nimi dá „čarovať“, pretože majú v sebe obrovský potenciál, ktorý pri správnom použití dokáže  vrátiť zdravie.

Zuzana Krajčíková Mikulová
Zdroj: časopis Vitae 2019/05

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 348 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array