Meridiány a jejich charakteristika

Energetické dráhy (meridiány) mají svou charakteristiku, která zahrnuje a respektuje všechny zákonitosti učení jin-jangu i pěti elementů podle čínské filozofie.

Potvrzuje to, že vše se vším souvisí, vnitřní stavy člověka jsou ovlivńovány vnějšímy vlivy, disharmonie v energetickém systému znamená podmínku pro vznik jak fyzické nemoci, tak i poruchy psychických stavů. Dále je uveden přehled charakteristik jednotlivých energetických drah. Není dobré, vnímat pod tímto výčtem každou dráhu jednotlivě, ale stále mít na paměti, že se jedná o celkový energetický systém, kde na sebe jednotlivé dráhy mají vliv.

akupunktúra-meridiany-čínska-medicína-cacca410088fee1f0b28cfb12a2e2ed0-freehiclipart

Meridiány jsou energetické dráhy, po kterých proudí životní energie.

Těchto drah je veliké množství, ale při práci s energiemi je používáno 12 -ti hlavních drah, které jsou párové, a dvěma dráhami řídícími, které jsou nepárové. Celkem tady jde o 26 energetických drah, které tvoří energetický systém člověka. Podíváme se blíže na jednotlivé dráhy včetně jejich charakteristiky.

I dráhy jsou rozděleny podle učení Jin-jangu, na 6 párových drah Jinových a jednu nepárovou Jinovou, a rovněž 6 párových drah jangových a jednu nepárovou jangovou. Můžeme hovořit i o velkém a malém energetickém systému, neboť nepárové dráhy, jsou řídícími drahami jinových i jangových drah.

Nepárové (řídící dráhy jsou přední střední (jin), a zadní střední (jang) O těchto nepárových drahách se hovoří jako o malém energetickém systému, neboť stimulací přední střední dráhy, se nepřímo stimulují všechny dráhy jinové, a stimulací zadní střední dráhy stimulujeme nepřímo všechny jangové. Pokud pak pracujeme na stimulaci 12-párových drah, hovoříme o velkém energetickém okruhu. Jsou to ale výrazy pouze pomocné , neboť zde není jeden a druhý energetický systém, ale pouze jeden. malý je součástí velkého.

Názvy drah jsou podle orgánů, a příslušnost k jednotlivým elementům (podle čínského pentagramu) je rovněž totožné. Tedy elementu dřeva patří orgány játra (jin) a žlučník (jang) , a stejně tedy meridián jater(jin),a meridián žlučníku (jang). Obdobně je tomu u ostatních elementů. Tedy element ohně-srdce a tenké střevo, a navíc systémové orgány a dráhy obalu srdce a tří ohňů, elementu země přináleží slinivka-slezina a žaludek, elementu kovu pak plíce a tlusté střevo, a elementu vody ledviny a močový měchýř. Vzájemné vztahy mezi drahami jsou totožné, jako vztahy mezi orgány, podle čínského pentagramu.

Regenračné centrum

Dráhy dělíme následovně:

Jinové dráhy rukou, probíhající z hrudníku po vnitřní straně rukou až ke konečkům prstů na ruce, kde končí. Jsou to dráhy plic, obalu srdce, a srdce, na konečcích prstů ruky začínají jangové dráhy rukou, energie tedy pokračuje po těchto drahách po vnější straně rukou přes rameno na hlavu, a tyto dráhy se nazývají dráhy tenkého střeva, tlustého střeva a dráha tří ohňů.

Z hlavy energie „ztéká“ po dlouhých jangových drahách z hlavy po zádech a vnějších stranách nohou ke konečkům prstů na noze, a tyto se jmenují dráhy žlučníku, žaludku a dráha močového měchýře ( vyjímku tvoří dráha žaludku, která svou částí prochází po přední straně hrudníku, která je z hlediska dělení těla jin).

Od konečků prstů stoupá energie opět k hrudníku po vnitřní straně nohou, přes břicho a hrudník, po drahách ledvin, jater a sleziny – slinivky, kde se energie opět přelévá do jinových drah rukou, čímž se celý energetický okruh uzavírá.

Každá dráha má svou vlastní charakteristiku, i přesný průběh, každá má vliv jak na potíže v jejím průběhu, má i vztah k orgánu jehož název nese, a pod. O těchto charakteristikách budeme hovořit později.

Smyslem práce s meridiány je zajistit „průchodnost drah“, rozpouštět energetické bloky, které způsobují energetický nedostatek za tímto blokem ve směru toku energie a rovněž potíže z přebytku energie před tímto blokem ve směru toku energie. Stimulace drah se provádí přímou masáží, kdy kopírujeme přesnou topografii dráhy jednu po druhé, v pořadí které odpovídá toku energie.

Tok energie je nasledující: meridián ledvin » meridián obalu srdce » meridián tří ohňů » meridián žlučníku » meridián jater » meridián plic » meridián tlustého střeva  » meridián žaludku » meridián sleziny slinivky » meridián srdce » meridián tenkého střeva » meridián močového měchýře.

Přičemž zde platí tzv. orgánové hodiny, tedy jakýsi pravidelný rozvrh, kdy jednotlivé dráhy i orgány pracují v energetickém maximu a v energetickém minimu. Jsou to dvouhodinové cykly. Uvedu jednotlivá období energetických maxim, a energetické minimum je vždy posunut o 12 hod.

Dráha Čas energetického maxima Čas energetického minima
Ledvin 17:00 – 19:00 5:00 – 7:00
Obalu srdce 19:00 – 21:00 7:00 – 9:00
Tří ohňů 21:00 – 23:00 9:00 – 11:00
Žlučníku 23:00 – 1:00 11:00 – 13:00
Jater 1:00 – 3:00 13:00 – 15:00
Plic 3:00 – 5:00 15:00 – 17:00
Tlustého střeva 5:00 – 7:00 17:00 – 19:00
Žaludku 7:00 – 9:00 19:00 – 21:00
Sleziny slinivky 9:00 – 11:00 21:00 – 23:00
Srdce 11:00 – 13:00 23:00 – 1:00
Tenkého střeva 13:00 – 15:00 1:00 – 3:00
Močového měchýře 15:00 – 17:00 3:00 – 5:00

Není tedy náhoda, že žlučníkáře vozí s kolikami nejčastěji kolem půlnoci, ledvinové koliky kolem 18:oo hod a pod…

Ovládání drah se provádí tedy přímou stimulací ve směru toku energie (tonizace), nebo v protisměru toku energie (sedace). Jedná se o meridiánové masáže, neboli čínské akupunkturní masáže dle W. Penzela. Další regulace se provádí prostřednictvím akupunkturních bodů na drahách, kde se využívá bodů tonizačních, sedativních, bodů pramene, vynikajících bodů atd… což je vlastně akupunktura. Ta se nemusí provádět výhradně jehlami, ale třeba dotykem na vybraný bod. Hovoří se o působení bioenergií. Nedostatečnost na drahách a výběr bodů k harmonizaci je hlavní náplní pulzové diagnostiky.

Meridián ledvin

8. ledviny

 

Obecná charakteristika – Jinová dráha, probíhající vzestupně od nohy k hrudi
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – plíce vnitřní orgány, urogenitální orgány, hrdlo, dolní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – Otoky dolních končetin při křečových žilách a jejích komplikací, plynatost, průjem, zácpa, obecně poruchy zažívání, motorické poruchy a svalové atrofie dolních končetin, bolesti v oblasti průběhu dráhy
Maximální čas – 17-19 hod
Povrchové tkáně – kosti
Nálady – strach

Meridián obalu srdce

9. osrdečník

Obecná charakteristika – jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – Cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – podrážděnost, neklid, bolesti v hrudní a prekordiální krajině, angina pektoris, bolesti v oblasti břicha a malé pánve na podkladě poruch prokrvení, spasmy a kontraktury v oblasti horní končetiny, bolesti v průběhu dráhy
Maximální čas – 19-21 hod.
Povrchové tkáně – artérie
Nálady – radost

Meridián Tří ohřívačů

10. trojohřívač

Obecná charakteristika – Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – uši oči, postranní části hrudníku, lokty, ramena
Patologické příznaky a onemocnění – Nemoci ušní, nosní, zubní, poruchy krevního oběhu, vysoký krevní tlak, otoky v obličeji, poruchy nervové a poruchy dýchání, ovlivnění příjmu potravin a jejího zpracování, ovlivnění tvorby moči a jejího vyměšování, enuréza, dysurie, otoky, ovlivnění činnosti pohlavních žláz, abdominální distenze, bolesti kloubů horní končetiny, bolesti revmatického a neuralgického charakteru, bolesti v průběhu dráhy
Maximální čas– 21-23 hod.
Povrchní tkáně – artérie
Nálady – radost

Meridián žlučníku

11. žlučník

Obecná charakteristika – Jangová dráha, probíhající sestupně od hlavy k noze
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – uši, oči, hrudník, játra, žlučník, hýždě, kolena, dolní končetiny
Patologické onemocnění a příznaky – nespavost , deprese, bolesti hlavy, závratí, hluchota, tinnitus, bolesti oční, bolesti v průběhu dráhy.
Maximální čas – 23.01 hod
Povrchové tkáně – šlachy a svaly
Nálady – hněv

Meridián jater

12. játra

Obecná charakteristika – jinová dráha probíhající vzestupně od nohy k hrudníku
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – Postraní části trupu, játra , žlučník, pankreas, urogenitální orgány.
Patologické příznaky a onemocnění – nechutenství, zvracení, retenze moči, enuréza, bolesti očí, kožní vyrážky, alergie, bolesti v hypogastriu, ischialgie, bolesti v průběhu dráhy
Maximální čas – 1-3 hod.
Povrchní tkáně – šlachy a svaly
Nálady – Hněv

Meridián plic1. plíce

Obecná charakteristika – Jinová dráha,probíhajícísestupně od hrudníku k ruce
Orgány a okrsky pod vlivem – nos,hrdlo,plíce hrudník,horní končetiny
Patologické příznaky – Rýma, nachlazení, bolesti v krku, dyspnoe, hemofrýza, astma bronchiale, kašel kožní choroby, bolesti v ramenou, otoky v obličeji, bolesti v oblasti dráhy
Maximální čas – 3-5 hod.
Povrchová tkáň – kůže
Nálady – smutek

Meridián tlustého střeva

2.tlusté střevo

Obecná charakteristika – Jangová dráha probíhá vzestupně od ruky k hlavě
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – Ústa, zuby, hlava, hrdlo, jazyk, tváře, jícen a horní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – bolesti zubů, bolesti v krku, senná rýma, epistaxe, bronchiální astma, kopřivka, zácpa, průjem, bolesti podél dráhy
Maximální čas – 5-7 hod.
Povrchová tkáň – kůže
Nálady – smutek

Meridián žaludku

3.žaludek

Obecná charakteristika – jangová dráha probíhající sestupně od hlavy k noze
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – hlava, tváře, ústa, zuby, hrdlo, žaludek a střeva, dolní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – Onemocnění hlavy, horních cest dýchacích, bolesti v krku, epistaxe, bolesti břišních útrob, edémy, zvracení, choroby močových cest, horečnatá onemocnění, bolesti v průběhu dráhy
Maximální čas – 7-9 hod.
Povrchová tkáň – měkké vazivo, podkoží
Nálady – starosti

Meridián sleziny – slinivky

4.slezina

Obecná charakteristika – Jinová dráha probíhající vzestupně od nohy k hrudníku
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – plíce, břicho, střeva, žaludek, slezina, játra, urogenitální systém, dolní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – bolesti jazyka, zvracení, abdominální distenze a střevní poruchy, gastralgie, únavnost, slabost a tíha v celém těle, tréma a neschopnost se soustředit, alergie na potraviny, bolesti a otoky v průběhu dráhy
Maximální čas – 9-11 hod
Povrchová tkáň – měkké vazivo, podkoží
Nálady – starosti

Meridián srdce

5.srdce

Obecná charakteristika – Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – srdce, hrudník, centrální nervový systém, horní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – Bolesti v srdeční krajině, žízeň a sucho v krku, depresivní stavy, bolesti v průběhu dráhy
Maximální čas – 11-13 hod.
Povrchová tkáň – Arterie
Nálady – Radost

Meridián tenkého střeva

6. tenké střevo

Obecná charakteristika – Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – Hlava, hrdlo, šíje, záda a horní končetiny
Patologické příznaky a onemocnění – bolesti v dutině ústní -zubů a horní čelisti, bolesti v krku, bolesti šíje a hlavy, otoky na hlavě, neurastenie, závratě a hučení v uších, revmatické onemocnění horních končetin
Maximální čas – 13-15 hod
Povrchové tkáně– artérie
Nálady– radost

Meridián močového měchýře

7. močový měchýř

Obecná charakteristika – Jangová dráha probíhající sestupně od hlavy k noze
Orgány a okrsky pod jejím vlivem – Hlava šíje záda, gluterální krajina, centrální nervový systém, kůže, vnitřní orgány
Patologické příznaky a onemocnění – poruchy vodního hospodářství, zadržování moči, enuréza, bolesti hlavy, oční onemocnění, kožní vyrážky, astma bronchiale, bolesti podél dráhy, hlavně krku, zad, lumbální krajiny, a dolních končetin-při ischiagiích a různýchneuralgiích, křečové stavy
Maximální čas – 15-17 hod.
Povrchové tkáně – kosti
Nálady – strach

Zdroj: www.reiki.xf.cz

Poznatek: Jelikož původní zdroj tohoto článku pravděpodobně zanikl (což je velká škoda) a původní obrázky samovolně zmizely, doplnila jsem je z článku  Meridianové dráhy – přehled 

Viac videí k tejto problematike:

Precvičenie jednotlivých meridiánových dráh

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
67 984 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array