Životná sila a energetické telo človeka

Človek ako bytosť je energetické pole. To čo vníma ako JA, je popis seba, to čo si o sebe myslí, s čím sa stotožňuje. Človek je stotožnený so svojim telom a so svojou mysľou. Energia je väčšinou abstraktný pojem a o tom, že človek má energetické telo ani netuší. V akom stave má človek energetické telo, toľko má životnej sily. Životnú silu totiž čerpáme zo svojho energetického tela.

diana-grall-energeticke-telo

Ľudské interakcie sú výmenami energie a tieto výmeny majú svoje dôsledky. Človek je výsledkom týchto energetických výmen zaznamenaných do jeho energetického tela. Žije, chová sa, vidí svet a je taký aký je, v dôsledku energetických výmen, ktoré zažil. Osud určuje to, čo sa stalo a čo sa deje energetickému telu.

Naše osobné JA, čiže naše ego, je len veľmi podrobný popis toho čo si myslíme, že sme podľa našej osobnej histórie. Človek verí, že ego, čiže popis samého seba je reálny. Jedná v súlade s egom a toto je väzenie, práve preto žije obmedzenia. Človek stratil spojenie so svojou magickou stránkou a preto prišiel o zdroj sily.

Svet energie je pre človeka nepochopiteľný a abstraktný. Energiu vnímame prostredníctvom energetického tela. Pamäť energetického tela sú spomienky nášho druhého JA – vnímajúceho, nie mysliaceho. Normálna pamäť je súčasťou ega a obsahuje interpretácie a vysvetlenia, ktoré poskytujeme sebe a druhým o tom čo sa stalo. Energetické telo hovorí príbeh, ktorý je odlišný od verzie ega. Hovorí o tom, čo sme my a iní urobili energetickému telu a aké dôsledky to spôsobilo. Tento príbeh určuje celý náš osud a je vymazaný z normálnej pamäte. Aby človek mohol vnímať energiu a využívať ju, potrebuje mať silné energetické telo.

Alchýmia, mágia a šamanizmus pracujú s energiou. Základom je pozbieraná stratená energia z energetického tela v dôsledku jeho poškodení. V plnom energetickom stave vieme ovládať vlastné energetické pole a môžeme ovplyvňovať iné energetické polia – pôsobiť, tvoriť a meniť hmotu, čiže fyzickú realitu.

Diana Grall

Diana Grall

autor : Diana Grall

Diana sa už viac ako 15 rokov venuje osobnému poradenstvu v oblasti výchovy, sebapoznania a rozvoja energetického potenciálu človeka v centre Salbei. Vedie školu alchýmie a šamanizmu, ktorá sa podrobne venuje témam osobnej premeny, ako i témam liečenia prostredníctvom prírodných techník, obradov, ktoré slúžia človeku na nadviazanie strateného spojenia so zemou, prírodou a dušou človeka.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 400 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme