Dve Tretiny: Svojrázny pohľad na dejiny našej galaxie

Kniha “Dve Tretiny: Dejiny našej galaxie” ponúka svojrázny pohľad na dejiny našej galaxie a spôsob jej osídlenia. Je to dômyselne prepracovaný text, v ktorom pomocou mýtov a alegórie autori odkrývajú prostredníctvom rozprávania príbehov hrdinov dejiny, ktoré sa odohrali v minulosti nielen na Planéte Zem a Planéte Mars, ale aj na iných planétach našej Slnečnej sústavy (Maldek, Venuša, Mesiac planéty Zem), ale aj v iných kútoch našej a ďalších galaxií…

zem-vesmir-kozmicka-lod-2388401_1920_freepixabay

Takýmito informáciami nabitejšiu knihu by ste len ťažko hľadali

V knihe sú obsiahnuté rôzne témy, počnúc exaktnou vedou, matematikou, vesmírom, DNA, pyramídami, inými planétami, Darwinovou evolučnou teóriou…

 • Čo je to Zdroj nášho Vesmíru? Dá sa matematicky určiť?

  dve-tretiny-dejiny-nasej-galaxie-myers-percy-1.jpg

  Kniha Dve Tretiny – Dejiny našej Galaxie – Myers David, Percy David
  klik na obrázok

 • Význam zlata, výroba rádioaktívneho zlata, jeho využitie a zneužitie v histórii ako zdroj konfliktov vo Vesmíre
 • Základy vesmírnej filozofie, matematiky, fyziky, nukleárnej fyziky, geometrie, deskriptívnej geometrie, vznik antigravitačného pohonu v pradávnej histórii, hyperdimenzionalita, nekonečno
 • Zem ako mimoriadna planéta našej Slnečnej sústavy a Stredu Galaxie a mnoho ďalších cenných informácií (v knihe má Zem názov Danebury)
 • Prečo je Zem jedinečná a naša civilizácia má dôležitú úlohu pre „ozdravenie“ Galaxie, celého Vesmíru … prečo je dôležitá vzostupná cesta ?
 • Poučenie pre ľudstvo, že história sa neustále opakuje … PREČO? Prečo sa dejiny opakujú z titulu mocenských ovládacích ambícií?
 • Prečo náboženstvá na Zemi prinášajú na základe dejín medzi ľuďmi neznášanlivosť a čí to bol zámer? Kto vytvoril, resp. mal záujem na vytvorení knihy Genesis (starý zákon)? Aký to malo skrytý význam?
 • Kto zničil Alexandrijskú knihovňu a kto stál v pozadí tejto akcie?
 • Akou rýchlosťou plynie čas? Čas je energia …
 • Má rýchlosť svetla konštantnú rýchlosť? Alebo závisí aj od vplyvu gravitácie? Výnimočnosť obrazcov v obilí Alton Priors a West Kennet z júla 1991 v Anglicku
 • Gravitácia v trojdimenzionálnom poňatí a štvordimenzionálnom poňatí
 • Poukazuje, prečo je Darwinova evolučná teória založená na nepravdivých a neexistujúcich tvrdeniach (človek a jeho genetický predpis – matrica DNA sa nevyvinul na Zemi z iných nižších foriem života), bol vytvorený samostatne
 • Kniha predkladá vysvetlenie, prečo v dávnej minulosti v prípade genetickej matrice DNA typu kromaňonského človeka boli pre osídlenie Zeme vytvorené 4 rôzne skupiny v tomto druhu (každá skupina mala svoje charakteristické črty a znaky)
 • Spôsob postupného vytvárania (klonovania) genetických činiteľov DNA v dávnej minulosti pre rôzne formy života na Zemi (napr. neandertálsky typ človeka, neskôr kromaňonský typ) na Marse a na Zemi a aj na iných planétach, nepriaznivé zásahy do tohto procesu …
 • Kniha matematicky vysvetľuje súvsťažnosti medzi stavbami najväčších Egyptských pyramíd vzájomne. Naznačuje akým spôsobom a technológiami boli realizované stavby najväčších Egyptských pyramíd a prečo boli postavené a ktorými entitami
  pyramidy-egypt-free-download-pexels-photo-931881.jpg
 • Opisuje spôsoby a význam tvorenia aj u ďalších stavieb na Zemi zhotovených v minulosti (napr. v Glastonbury, Stonehenge a iné)
 • Prečo sú konkrétne stavby z dávnej minulosti na Marse a na Zemi rovnaké, analogicky zhotovené s rovnakými rozmermi, tvarmi, vlastnosťami a charakteristickými znakmi ?
 • Nepravdy a omyly o Cheopsovej pyramíde v Egypte
 • Osídlenie planéty Mars a budovanie života na Marse (v knihe sa MARS nazýva Silbury)
 • Kde sa nachádzala planéta Altea? Kto boli Alteánska civilizácia?
 • Kto určil súradnice výstavby miest na Zemi – Babylon, Ur a ďalších ?
 • Zaujímavosti z dávnej minulosti, ako boli na Zemi použité mimozemské technológie Esénov – laserové zbrane a energetické delo pri úprave výšky skalnatého masívu „Diablova veža“ vo Wyomingu (USA)
 • Matematické súvzťažnosti súradníc a vektorov topogly medzi najväčšou egyptskou Pyramídou a stavbami v Glastonbury, Stonehenge, v Tikale (Guatemala), Louisiane (Vŕšok Motley, Poverty Point, USA), v Mississippi (Pahorok Emerald, Church Hill, USA), súsošie draka – Hadí kopec (Loudon, Ohio, USA) a vysvetlenie významu týchto stavieb a planetárnych zemských čakier, energetických vírov
 • Prečo býva väčšinou Channeling zneužívaný na prenášanie informácii s nízkou úrovňou pravdy a prečo sa snaží mnohokrát ovládnuť ľudské bytosti ?
 • Príklady holografických projekcii realizovaných plejáďanmi v minulosti na Zemi za účelom vytvorenia falošných predsudkov a a lživých dogiem u ľudí
 • Ponúka odpoveď na otázku, kto boli Eséni? Kto boli za entitu? Prečo mali veľké poznanie v oblasti vedných disciplín a boli prípravármi planéty Zem (Danebury) pre život? Pri pozornom a poctivom čítaní knihy je možné si odpovedať na túto otázku
 • Matematické dôkazy a výpočty, ktoré preukazujú súvislosť medzi frekvenčným vzostupom „duše“ ľudskej bytosti ako multidimenzionálnej bytosti žijúcej na Zemi v hmote (dimenzii 3D) a energiou Planéty Zem potrebnou pre existenciu života na nej (Planetárny Torun)
 • Počiatky osídlenia a civilizácie na Plejádach (súhvezdie Plejády)
 • Rôzne odnože Plejádskej civilizácie, plejádske podsvetie a Plejádske impérium, vojenské vzájomné konflikty Plejáďanov medzi sebou a aj s inými entitami, napr. Alteánčanmi
 • Invazívne zásahy Plejádskych imperiálnych mocností do vývoja na Marse, prečo sa to dialo? Prečo je boj o nadvládu a ovládanie v tomto Vesmíre v minulosti stále sa opakujúci?
 • Súkromné Plejádske impérium ako odštiepená zložka plejádskeho podsvetia a prehľad podvratných a záškodníckych akcii mimozemských plejádskych entít a zradcov v histórii ľudskej civilizácie na Zemi za posledných 5 tisíc rokov

stonehenge-pexels-free-download-161798-scaled.jpg

Autor slovenského prekladu Mgr. P. Bauer o knihe Dve tretiny: Dejiny našej galaxie

To, že mi táto kniha prišla do cesty vnímam ako zásadný míľnik v mojom živote. Pomohla mi dostať sa k určitým frekvenciám a kódom očistných energií a pomohla mi v karmickej očiste. S mnohými informáciami, ktoré sa v nej ukrývajú som sa v živote stretol a aj sa nimi zaoberal, či už sa týkali matematiky, fyziky, hudby, filozofie, Vesmíru alebo Zdrojovej energie. Mnohé z miest, ktoré sú v knihe opísané som mal možnosť osobne navštíviť (Avebury, Glastonbury, Stonehenge, Teotihuacán, Tikal), takže viem o čom hovorím a píšem. Kniha mi tak povediac, pomohla poskladať kúsok chýbajúcej skladačky mozaiky. Ďakujem, že mi bolo dopriate preložiť túto knihu do slovenčiny, za spolupráce s priateľmi a kolegami z anglického originálu TWO – THIRDS : A HISTORY OF OUR GALAXY, autorov David P. Myers a David S. Percy s exkluzivitou pre slovenský a český trh.

Jeden z autorov p. Percy predkladá podrobnú analýzu rozostavenia niektorých pamiatok na Planéte Zem s rozostavením určitých formácií nachádzajúcich sa na Planéte Mars a informácie, ktoré do týchto stavieb zakódovali mimozemské entity. Podrobne je rozpracovaná aj tematika viacerých obrazcov v obilí, ktoré sa začali objavovať začiatkom 90-tych rokov, najmä v rôznych oblastiach Veľkej Británie.

V knihe sú obsiahnuté rôzne frekvencie očistných energií a informácie týkajúce sa mnohých ľudských bytostí, ktoré sú v súčasnosti inkarnované na Planéte Zem a sú potrebné pre ich karmickú očistu. Informácie a detaily sú ukryté v kľúčoch a odhalia sa čitateľovi podľa toho, na akej úrovni pochopenia, Vedomia, frekvenčného vyladenia, sa momentálne v súčasnosti nachádza. Pri opakovanom čítaní poskytuje text odlišné súvzťažnosti, odkrýva stále iné vrstvy. Samozrejme čím vyšší nadhľad v súčasnosti, tým vyššie možnosti pochopenia chýb z minulosti. Kniha bola napísaná v roku 1993 a dnes je vývoj už niekde inde…

vesmir-obloha-hviezdy-noc-pexels-photo-4695929.jpg

Kniha okrem iného jasne poukazuje na opakované invazívne zásahy zo strany plejádskeho impéria do vývoja na Planéte Zem v dávnej minulosti, v rôznych detailoch, miestami doslova deštruktívneho charakteru. Dej knihy dáva vyspelému čitateľovi pohľad na určité disharmonické manipulácie s formáciou genetickej matrice typu Adam Kadmon projektu ľudskej bytosti – človeka 2. typu – dvojvláknovej pravotočivej šróbovnice DNA, rôznymi mimozemskými entitami (… tzv. „genetickými inžiniermi z iných entít vo Vesmíre“) v dávnej minulosti aj na Planéte Mars…

Opäť teda ide o ďalšie dôkazy a informácie, ktoré poskytli ľudské bytosti odčítaním z vlastných energetických obalov (tiel) a súvisiacich karmických informácií z uložených morfických polí a pamäťových jednotiek. Tieto dôkazy opäť doplňujú a spresňujú jednoznačne informácie o tom, že dnešný človek žijúci na Planéte Zem svojim pôvodom nebol stvorený na Zemi výlučne na základe metamorfózy v Prírode, tak, ako to tvrdí napríklad Darwinova evolučná teória druhov, ale že bol stvorený vyšším Vedomím, resp. bytosťami s vyšším Vedomím – TVORCAMI, STVORITEĽMI, čo žiaľ v rámci pôsobenia negatívnych vplyvov vývoja bolo v dávnej minulosti mnoho krát aj zneužité neetickými manipuláciami…

Z deja knihy je zrejmé, že sa minulosť niekoľkokrát opakuje, viaceré civilizácie zanikli kvôli katastrofám alebo neschopnosti harmonickej spolupráce a aj súčasná civilizácia sa len s ťažkosťami snaží z chýb minulosti poučiť. Neustále prebieha boj o moc a nadvládu nad Planétou Zem kvôli jej výnimočnému postaveniu a medzi jej obyvateľmi sa stále nájde väčšina tých, ktorí jednoducho robia to, čo sa im povie, veria v to, v čo sa im povie, aby verili. U moci tak ostávajú tí, ktorí urobia čokoľvek. Len málo z nás sa naozaj snaží ponoriť do podstaty veci, očistiť sa z minulosti, vyjsť mimo zaužívaných hraníc, odhaliť pravdu a posunúť sa smerom k vyššej vnútornej čistote a harmonickej spolupráci bez parazitovania na Prírode a na iných bytostiach, vrátane Planéty Zem.

Napriek tomu, že bola kniha vydaná v roku 1993 a od jej vydania ubehlo už 25 rokov, témy v nej uvedené vnímam stále ako aktuálne a odporúčam ju každému, kto má záujem sa zamyslieť nad tým, odkiaľ sme prišli, kto sme a kam smerujeme, aká je naša úloha TU a TERAZ, či už ako jednotlivcov alebo civilizácie ako celku.

O knihe na InfoVojne

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 541 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme