Etikoterapia – MUDr. Vladimír Vogeltanz a Jaroslav Dušek

„Dávat druhým je nejrychlejší cesta ke změně i ke zdraví!“ Pan Vogeltanz skvělou formou přináší nové pohledy i návody na zdraví život. Pohled na současné zdravotnictví, způsoby léčby, léky atd.
Nemoc je kontrolní a nápravný mechanismus, který je třeba rozpoznat a uvědomit si tak pravou příčinu nemocí. Velmi mnoho se odráží v našich mravních postojích k životu a v uvědomování si pravého lidství.

Jak rádi si přejeme „hodně zdraví, hlavně zdraví, na zdraví…“! Ano, každá nemoc nás trápí a je velmi důležité začít chápat a vyučovat, kde začíná nemoc a co je zdraví člověka.
Nebýt jenom „polikačem prášků“, ale stát se strůjcem svého zdraví.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 280 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array