OTROCTVÍ anebo SVOBODA – Kam se vydáš?

Nacházíme se v přelomové době. Jako lidstvo stojíme na křižovatce dějin, kde jsou jen dvě volby – OTROCTVÍ anebo SVOBODA. A každý jeden z nás se musí rozhodnout, kudy se vydá.

Nejde o historický precedent, takových křižovatek v lidské historii bylo mnoho. Od té poslední uplynulo sotva 80 let. To, co je na současné situaci výjimečné, je její globální rozměr. Týká se celého světa. A nyní, po dvou tisících letech máme příležitost stvořit lidskou společnost na zcela nových základech. Společnost fungující na bázi spolupráce, přátelství, úcty a svobody. Poprvé v historii má lidstvo jako celek příležitost se plně osvobodit z pout omezenosti lidské mysli a jí dominujícího strachu, který nás drží v okovech. Není to primárně ani covid, ani green deal, ani národní a světové vlády, které zotročují lidi. V tom základu jsme to my sami – náš vlastní strach, strach o sebe, o druhé, strach z vlastní smrti. A co máme „uvnitř“, to nacházíme „venku“.

Kam až to může zajít, zůstaneme-li otroky vlastního strachu? A jak by se žilo, kdyby lidé překročili svůj strach a povznesli se z instinktivní roviny zvířete do roviny svobodného DUCHA?

Cílem snímku není vyděsit, ani vystrašit diváka, nebo jej naopak uchlácholit tzv. sluníčkářskou vizí, jako spíše formou kontrastu pomyslného světla a stínu zprostředkovat prožitek dvou světů, které jsou oba stejně možné. A vzbudit v divákovi uvědomění, že je to jen a právě jen on, kdo svými záměry a činy rozhoduje o tom, kudy se vydá.

Každému poutníku přejeme na jeho cestě touhu po pravdě, klid mysli, lásku v srdci a moudrost úsudku, aby síla lidského ducha, která je svobodná a neomezená, přetrvala pro nás i naše děti a další pokolení na této planetě.

Kéž je pro Vás naše čerstvé dílo podnětem k zamyšlení a inspirací a souzníte-li, prosíme Vás o jeho sdílení!

Když jsme s kolegy četli dokument Great Reset Klause Schwaba a deset let starý dokument Čtyři scénáře budoucího vývoje (pracovně Rockefeller Lockstep), zatoužili jsme vyjádřit za nás v Cestě, jaké dvě hlavní linie možností vnímáme. Svět zničený centralizací, technokratismem, zadupáním intuice a ženské polarity, versus decentralizovaný svět, obnovení přírody, spirituální vzdělávání a široká spolupráce.

Pokud chceme krásnou budoucnost a dokonalý svět pro naše děti a vnoučata, musíme si jej umět představit. Bez představy, bez vize, nemůže vzniknout nic, natož něco krásného. Náročná je ona otázka JAK, ale ta úzce souvisí s osobním vývojem každého z nás, s našimi zkušenostmi a mírou našeho pochopení. Kdo cítíte, že je taková vize možná, jste srdečně vítáni v procesu jejího postupného tvoření.

Děkujeme všem za vaše sdílení. Sdílením nepodporujete žádnou politickou stranu nebo hnutí, žádnou ideologii, ale přirozené prosté lidství, naději v dobro a přežití.

Antonín Baudyš

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 247 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array