Kniha o globálnej lži – VIII – Ako založili Ameriku

Predchádzajúca časť – VII – Treba veriť, či vedieť?

AKO MÁ VYZERAŤ HISTORICKÁ KRIMINALISTIKA

Žijeme v dobe, ktorá nám už jasne ukazuje veci, ktoré sme doteraz nechceli za žiadnu cenu vidieť, pretože sme boli naučení všetkému bezvýhradne veriť. Súčasné celosvetové „Covid“ udalosti nám našťastie pri troche snahy vedia názorne prezentovať aspoň šablóny myslenia a konania sociopatov, vybraných a doposiaľ zámerne vyberaných pre riadenie spoločenských procesov. Vyvádzajú nás z naivnej predstavy, že si niečo riadime sami, že o niečom rozhodujeme a každá krajina má na niečo svojbytné právo a naši štátni predstavitelia sa idú potrhať, aby fungovali pre naše blaho. Máme si dokonca myslieť, že ak to tak nie je, je to len naša chyba. Buď nepočúvame, neriadime sa ich pokynmi, alebo sme zle volili… Ako nám klamú a aj vždy neskutočne klamali, máme teraz ako na tácke.

Samotný jedinec je v tomto procese globálneho riadenia úplne nepodstatný a jeho život a naplnenie osobných ideálov nie je cieľom, ale zákerným prostriedkom dobrovoľného zotročenia Človeka neľuďmi v hre o falošnú demokraciu. Napríklad cez práva neustále fabrikovaných sociálnych, charakterových, gendrových, či rasových menšín tak, aby vytvárali spoločenský rozpor, rozvrat, chaos a napätie, v čom sa dá úspešne lavírovať.

Ak sa naozaj chceme navždy vymaniť z tohto zákerného procesu, nestačí niečo premaľovať, prekryť a obložiť pozlátkom. Musíme ísť až do pevných základov minulosti, keď systém ešte fungoval.

Ak naozaj nezačneme stavať systém spoločenských hodnôt na tých najhlbších a najpevnejších základoch, náš vývoj sa len zopakuje a vyprodukuje rovnaký spoločenský, morálny, hodnotový a ekonomický marazmus, akým sa brodíme teraz. Musíme stavať na pravde.

Chce to len jedno: všetko surovo, nemilosrdne zbúrať, vyhádzať, nájsť zdravé, pevné podložie a na ňom premyslene stavať niečo, čo sa netvári že je pre naše dobro, ale naozaj aj bude.

A na to treba odvahu a chuť.

Cieľom tejto kapitoly je preto naučiť sa metódy, ako hľadať historické základy reálnej osvietenskej spoločnosti, ktoré samozrejme ani zamak nevyhovujú nevoleným vládcom tohto sveta a ani ich strážnym psom.

fotoaparat-retro-film-lupa-219958-freepixabay

Zvolili sme si na to cestu historickej kriminalistiky.

Nie je to žiadny nový vedný odbor. Bol tu stále, ale nazýval sa rôznymi inými menami. Najznámejší jeho názov je napríklad konšpirácia, teda niečo idúce mimo oficiálnych uznaných šablón poznania a vysvetľovania histórie, teda niečo, čo by mohlo zoškrabať zaschnutú kôrku na tom obrovskom naloženom historickom lajne, špárať sa do hĺbky a vyvolať obrovský smrad.

Mnohí konšpirátori okolo nás sa aj veľmi snažia a majú nespočet úžasných nápadov a logických vývodov, ale pritom len leštia zaschnutý povrch, alebo opatrne do kopy zvanej oficiálna história pichajú a zhnusene si pri tom zapchávajú nos. Pri zverejnení skutočného obsahu aromatických esencií histórie sa totiž stretávajú s obrovským protiútokom z posvätených kníh histórie nabifľovaných vedátorov, ktorí okamžite mobilizujú verejnosť, médiá a organizujú zosmiešňovacie kampane.

Najsilnejším argumentom je to, že sa o tom čo tvrdí konšpirátor, nedočítame v žiadnej vedcami schválenej knihe. Pritom to dá rozum, že sa nedočítame. Ak v oficiálnej histórii zámerne nemá byť pravda, tak ju tam ani nemôžeme hľadať.

Ešte šťastie, že im do toho začíname dobre vidieť. A ani účelovo vyprodukované listiny, pamätníky, obrazy, či iné podobné skresľovacie procedúry na podporu „správnej“ histórie nás nemôžu už zmiasť.

Tak si poďme teraz spolu urobiť nejakú ukážku, ako by mal správny historický kriminalista postupovať.

Pri hľadaní vhodnej témy nás zaujal americkými demokratmi zinscenovaný počin, ktorý v roku 2020 vyvrcholil likvidáciou sôch amerických dejateľov, medzi ktorých patrili okrem iných aj otcovia zakladatelia. Okamžite to evokuje pocit, že demokrati nemajú týchto významných ľudí vlastnej histórie veľmi v láske. Akosi sa k nim nehlásia. Neprekrýva to ani iluzórna interpretácia, že to bola spontánna akcia černošského hnutia BLM, ktoré týmto protestuje proti otrokárskej minulosti Spojených štátov.

Všetci veľmi dobre vieme, kto a prečo hnutia BLM, či Antifa vyprodukoval, k čomu majú slúžiť, kto ich podporuje a financuje. Od nástupu J. Bidena do prezidentského úradu po „demokraticky a čestne“ sfalšovaných voľbách sa už úplne jasne ukazuje, že cieľom demokratov je tak, ako po poslednej potope navoziť do štátu otrokov z iných krajín. Najlepšie však voličských analfabetov, ktorí sú ochotní za sľúbené občianstvo a štedrú sociálnu podporu bez potreby výkonu práce voliť do bezvedomia len a len „dobrých“ demokratov, ktorí druhým vezmú a im dajú…

Dokonca podľa výsledkov posledných volieb vypočítali, že im k tomu stačí navoziť zhruba jedenásť miliónov Mexičanov. Potom bude šachovanie s volebnými lístkami, korešpodenčnými lístkami, sčítacími hárkami a počítacím systémom Dominion už úplne zbytočné.

Nakoľko nemajú v Deep State predstavu o reálnej ekonomike, naivne si myslia, že s tým spojené náklady prefinancuje Čína, EÚ, vojenské, kozmické, drogové, obligačné, akciové, kryptomenové a iné práčovne, že tvorbou reálnych hodnôt prispeje poslušné biele obyvateľstvo a samozrejme celý koloniálny svet. Stačí nekonečné tlačenie ničím nekrytých peňazí, ktoré sa budú tak, ako doteraz, len dookola preháňať cez tento „prací“ finančný systém.

usa-vlajka-mrakodrapy-dolar-1082652-freepixabay

Dobre. Máme teda tému. Skúsme spolu z nej niečo „vykonšpirovať“.

Zaujíma nás, prečo tá averzia k zakladateľom a ako sa „demokratické hodnoty“ dostali do Amerického spôsobu života. Možno si ujasníme, prečo sa neustály vývoz demokracie spojený s humanitárnym, chemickým a biologickým bombardovaním, okrádaním cudzích ekonomík v reále spája s tými najhoršími svinstvami, ktoré sa na národoch sveta páchali a páchajú.

Ak sa chceme dostať až na základy problému, musíme si povedať, z akej platformy budeme vychádzať.

Kto nechce veriť v existenciu riadenej pandémie a inštalácii „New Order“ priamo teraz, tak ten nemá šancu pochopiť dôvody, dôsledky a význam poslednej riadenej kataklizmy a násilné ukončenie Védického sveta zhruba okolo roku 1790. Velikáni Predpotopnej doby sa preukázateľne v tomto období odporúčali na druhý svet a my si to znova, podobne, ako v predchádzajúcich kapitolách preukážeme.

Na odrazenie potrebujeme nejaké pevné body.

Čo také by sa nám mohlo z vyspelej Predpotopnej doby zachovať bez známok vedomého falšovania? Možno nejaké obrazy, deklarácie, sochy, maľby, teda niečo, čo obrovská vlna a kusy padajúce z oblohy nezničili. Ďalej veľkú rolu určite zohrala pamäť cirkevníkov, ktorí pred potopou žili, sledovali dianie v predošlej vyspelej spoločnosti a sa pred potopou úspešne skryli do katakomb, nakoľko o nej vopred vedeli. Preniesli teda informácie do novej postkataklizmatickej doby aj osobne.

Považovali určite za účelné zachovať aspoň nejakú prechodovú kontinuitu, naviazať nejako na to, čo bolo, aby sa nevytváral totálny nesúlad s obdobím pred kataklizmou.

Zrejme usúdili, že sochy a obrazy predpotopných dejateľov sa môžu pre novú históriu zachovať, stačí im dať iné mená a vymyslené super detailné životopisy. Listiny a dokumenty sa môžu ľahko vyrobiť a privatizácia osobností môže pokračovať v smere potrebného vývoja. Postavia, alebo pridelia sa im rodné domy, pamätné izby, zapíšu sa do sprivatizovaných univerzít, pridelia noví rodičia, vhodní priatelia, súrodenci, vojenské a „podnikateľské“ báchorky, dokonca hroby a náhrobky…

Védickí zakladatelia a prví predpotopní prezidenti Spojených štátov sa teda v novej forme dostali do novej doby určite pod celkom inými menami a inými životnými osudmi.  A tak máme za úlohu vypátrať, kto sa za tým všetkým pravdepodobne skrýva. Ťažká úloha…

Našťastie blbá horlivosť, šablónovitosť a stupidita pôvodných autorov nových privatizovaných osobností vytvára nezmazateľné stopy a logický nesúlad, ktorý dodnes armáda vedcov „amerikanistov“ musí často smiešnym spôsobom neustále korigovať. Upútavajú okato pozornosť na nepodstatné detaily, akoby mali výčitky svedomia, že sa klamalo. A to sa nedá prehliadnuť. Keby boli ticho, nikto si nič nevšimne, lebo ľudia sú leniví a aj tak históriu nečítajú. Aspoň doteraz. Fatálna chyba.

Ďalší nezmazateľný fakt, ktorý poznáme z predchádzajúcich kapitol je, že nahradené pôvodné osobnosti sa musia vždy dôkladne opľuť a očierniť. Toto jednotné poznávacie znamenie nám veľmi uľahčí hľadanie. Terčom tohto besnenia sú predovšetkým Védické osvietenské osobnosti a velikáni Predpotopnej doby. Teda ťažká úloha až taká ťažká ani nebude.

Tak poďme do toho:

Túto časť si môžete prečítať kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):
Kniha o globálnej lži – VIII – pdf

kde sa dozviete: Kto vlastne založil Ameriku a akú úlohu v tom zohral Jozef II., Peter a Katarína Veľká, Ľudovít XVI, Móric Beňovský, …

BONUS – Proroctvá

Teraz už viete ako sa riadia dejiny. Premietnime si to aj na naše malé Slovensko.

Veľmi jednoduchou metódou manipulácie je vytvoriť nejaký problém, hoci aj z malichernej veci, dať tomu patričnú publicitu, rozvíriť verejnú mienku, zneužiť rasové, etnické, pohlavné, či ekonomické rozdiely a potom takticky ponúknuť riešenie. Ak sa toto riešenie potom zrealizuje, bičovaná spoločnosť ani nezbadá, že výsledok ich zahnal do kúta, alebo úplne iným smerom. Možno prišli o časť slobôd a práv. Hlavne že už je konečne pokoj. Ovce potrebujú pokoj a milujú, dokonca obdivujú tých, ktorí dávajú rýchle riešenia. Základným a účinným prostriedkom manipulácie ľudstva cirkevnou dogmou je viera. Aby bola viera pevná a neochvejná, je potrebné ju pravidelne osviežovať najrozličnejšími dôkazmi. Vynecháme tentoraz rôzne božie vplyvy a zázraky, mystické javy a venujme sa tej najhlavnejšej metóde, ktorú používa temná strana a to je účelové vyrábanie proroctiev. Proroctvá však budú spojené s nezlomnou vierou len vtedy, ak budú náležite splnené. Takže dobré proroctvo musí byť staré, desivé, univerzálne a ohýbateľné, aby sa dalo prispôsobiť aj ďalekej budúcnosti. Potom už je nutné len zorganizovať jeho adekvátne splnenie. Ak sa proroctvo náhodou nesplní, treba byť ticho a nájsť nový vhodný tórický a kabalistický dátum a skúsiť to znova. Ak všetko prebehne hladko, je potrebné tomu dať náležitú publicitu a poučiť verejnosť. Ak je proroctvo určené len vyvoleným, súvislosti sa verejne neprezentujú. Vtedy stačí na realizáciu naplánovať správny dátum, použiť správne symboly a vyslať číselné kódy na utvrdenie viery, že Boh vyvolených to riadi ako treba.

Túto časť si môžete prečítať kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):
Kniha o globálnej lži – IX – pdf

Teší nás, že ste dočítali knihu až do konca. Všetky časti Knihy o globálnej lži si môžete stiahnuť z uloz.to pod názvom HisTorie Země Jinak

Ak ste sami zdokumentovali niečo, čo je bežnému oku so starou optikou neviditeľné, budeme radi, ak sa s tým podelíte v telegramovej skupine Zfalšovaná veda a hisTÓRia.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 709 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme