Stretnutia s pozoruhodnými mužmi – film

Arménsky guru a spisovateľ Georgij Ivanovič Gurdžijev bol vplyvným duchovným učiteľom v prvej polovici 20. storočia a učil, že väčšina ľudí celý svoj život prežije v stave hypnotického „bdelého spánku“:

„Úprimne povedané… súčasný človek, ako ho poznáme, nie je ničím iným ako hodinovým strojčekom, hoci veľmi zložitej konštrukcie.“
„Moderný človek žije v spánku, v spánku sa rodí a v spánku zomiera.“

Gurdžijev vyvinul metódu (opierajúc sa o staroveké náboženstvá), ako sa dopracovať k vyššiemu stavu vedomia a dosiahnuť plný ľudský potenciál. Jeho metóda sa pôvodne nazývala „štvrtá cesta„. V rôznych obdobiach svojho života zakladal a rušil rôzne školy po celom svete. Boli to učenia múdrosti, týkajúce sa sebauvedomenia v každodennom živote a postavenia ľudstva vo vesmíre.

Ranné roky Gurdžijeva a ľudí, ktorí ho priviedli na chodník duchovného hľadača stvárnil vo filme Stretnutia s pozoruhodnými mužmi (Meetings with Remarkable Men) britský dramatik a režisér Peter Brook. Snímka, ktorá bola natáčaná v afgánskych horách a púštiach, je vložená do doby, keď ruský knieža privedie Gurdžijeva a skupinu hľadačov k učeniu starobylého ruského Bratstva Sarmoung. Cez púšť Gobi a Himaláje sa dostáva Gurdžijev do kláštora, kde sa učí sebavyjadrovať cez tanec a telesné pohyby, či iné techniky, ktoré o mnoho rokov neskôr učil svojich nasledovníkov. Pri filme si viete nastaviť automatické titulky:

„Majster Gurdžijev povedal, že organický stroj nemá psychológiu. V tejto veci s ním musím rozhodne nesúhlasiť. Psychológia skutočne existuje v každom organickom stroji, ktorý mylne nazývame „človekom.“ Faktom je, že tento stroj je veľmi neusporiadaný. Ak je pravdou, že chceme vytvoriť skutočného Človeka, t.j. Psychologického človeka, potom je naliehavé a neodkladné, aby sme usporiadali psychológiu v tomto intelektuálnom zvierati“ … viac info v knihe:

Čtvrtá cesta je přístup k seberozvoji, který vypracoval George Gurdjieff během let cestování po Východě (cca 1890 – 1912). Spojuje a harmonizuje to, co považoval za tři zavedené tradiční „cesty“ či „školy“: cesty těla, emocí a mysli, respektive fakírů, mnichů a jogínů. Studenti často označují Čtvrtou cestu jako „Práci“, „Práci na sobě“ nebo „Systém“. Přesný původ některých Gurdžijevových učení není znám, ale předpokládají se různé zdroje. Termín „čtvrtá cesta“ dále používal jeho žák P. D. Uspenskij ve svých přednáškách a spisech. Po Uspenskijově smrti vydali jeho žáci na základě jeho přednášek knihu s názvem Čtvrtá cesta … viac info

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
595 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme