Aké ponuky nám predkladá rok 2023?

Po minulé roky som o situácii a ročných ponukách energií z pohľadu astrológie nenapísal skoro nič. A môj rozhlasový príspevok zo začiatku minulého roku zrejme započuli len nemnohí. Solárny horoskop SR obsahoval málo prvkov, ktoré by mali výrazne podnetný učebný charakter, azda okrem jediného. Bola ňou kvadratúra medzi Uránom, jedinou planétou nad horizontom soláru (solárneho horoskopu aktuálneho v tom ktorom roku, viažuceho sa na rovnakú polohu Slnka, aká bola v horoskope zrodu, v radixe) a Saturnom v štvrtom dome. Dôležitosť aspektu podčiarkuje i skutočnosť, že sa planéty do kvadratúry zapojili už v druhej polovici decembra 2020, aby ju pred koncom roku 2022 zavŕšili. Neznamená to, že by spoločnosť vplyv aspektu nepociťovala naďalej, ibaže jeho zaťažujúca sila postupne vyhasína.

A čo vlastne majú títo dvaja „páni“ na rováši? Keď sa Jupiter stretol pár hodín po zimnom slnovrate roku 2021 v presnej konjunkcii so Saturnom na prvom stupni Vodnára, spomínal som, že táto konjunkcia predznamenáva výrazné spoločenské zmeny na ceste k „vodnárskemu“ uvedomeniu celej spoločnosti. Planéty poukázali na nutnosť prijať slobodu ako formotvorný prvok vývinu – po pobyte v Kozorožcovi, ktorý ich učil zodpovednosti, sa mohli nadýchnuť čerstvého vzduchu suverenity. Rozsvietila sa iskra viery, že to dokážeme! Zotrvačnosť kolektívneho vedomia však zasiahla všetkých ako mnohokrát doteraz. V momente, kedy došlo ku spomenutej konjunkcii (na fyzickej úrovni sa stala objektom krásnych astrofotografií z rôznych kútov sveta), aktivizovala sa zároveň kvadratúra medzi obomi aktérmi potenciálnych zmien a Uránom, kráčajúcim od mája 2018 Býkom. Do konfliktu sa dostali progresívna energia Urána s konzervativizmom Saturna. Jeden i druhý v napäťovom aspekte začali prejavovať nielen „najsvetlejšie“, ale aj „najtemnejšie“ stránky svojho charakteru. Saturn sa prejavil ako zarytý konzervatívec, ale i ako udržiavateľ tradícií, bez ktorých sa nič nového nedá vytvoriť, Urán zase ponúkol možnosti oslobodzovania sa od prežitých paradigiem, zároveň však „vyceril“ na nás zuby svojho extrémneho liberalizmu, prebúdzajúceho až „anarchistické“ nálady v spoločnosti.

Takže, keď som charakterizoval základný energetický potenciál minuloročného soláru, povedal som, že pod jeho vplyvom by sme mohli prežiť vcelku „príjemný rok“, nebyť tohto rozporu.

Zároveň som pripomenul aj ďalší fakt: „Rok 2022 môže byť pre našu spoločnosť vcelku úspešný, ak …“ To „ak“ sa ako budík prvýkrát naplno rozzvonilo v prvých februárových dňoch, kedy tranzitujúci Saturn prekročil radixovú polohu horoskopu z 1.1.1993, kedy akciovka SR vznikla. Saturnský cyklus, trvajúci okolo dvadsať deväť a pol roka (završujúc prvú „tridsaťročnicu“ vývoja) má socializačný charakter (predovšetkým všetky napäťové výchovné prepojenia „pána karmy“). Vo veku medzi dvadsiatimi deviatimi až tridsiatimi rokmi „ukončuje“ detský vek jedinca i spoločnosti a otvára dospelácku etapu života. Vo februári sa na spoločenskej úrovni viditeľne nič dôležitého neudialo – azda okrem víťazstva Petry Vlhovej a dobrého umiestnenia slovenského tímu na zimnej olympiáde, čo povzbudilo národné povedomie mnohých občanov SR. Nič viac, nič menej. Ale na to, aby sme ukázali, že sa vieme správať dospelo, to v žiadnom prípade nestačí!

Druhýkrát sa Saturn priblížil k radixovej polohe počas retrográdneho pohybu a v zastávke začiatkom tretej dekády októbra 2022. Až po tomto „stretnutí“ sa pohli ľady a došlo k zmenám v riadení štátu, aj keď, ako sa zdá, zatiaľ iba kozmetickým. Tí, čo si namýšľajú, že vládnu, ešte vždy produkujú nápady, ktorých charakter už pred desiatkami rokov (v 1965-om) „vyspievali“ Beatles vo svojej piesni Nowhere man, kde spievajú o „žiadnom mužovi, žijúcom v krajine nikde, spriadajúcom svoje žiadne plány pre nikoho“.

Zatiaľ sa teda nič pozitívneho „nehýbe“. Zrejme v zmysle akéhosi degradovaným systémom dopredu pripraveného devastačného scenára (platného predovšetkým pre Česko a Slovensko). Tentoraz však už musíme pootvárať dvere a okná nášho dlhodobo zatuchnutého nevetraného bývania („niečo zhnité je v štáte slovenskom!“), aby v ňom zavial čerstvý vodnársky prievan zmien a vniklo doň SVETLO, bez ktorého nedovidíme na nové možnosti. Druhá polovica januára 2023, deň po prechode Slnka do Vodnára, by sa mohla stať začiatkom ozdravných procesov spoločnosti. A verím, že to bude len počiatok „vodnárskych čias“ pre našu slovenskú spoločnosť, že zodvihneme „zadky“ z kresiel osobnej pohodlnosti a spoločenskej otupenosti. Predčasné voľby nie sú, vzhľadom k horoskopu zrodu akciovky SR ideálnym riešením, ale v súčasnosti sa zdá, že môžu byť pre rozbeh procesov jediným dočasne prijateľným. Saturn, ale aj Jupiter blížiaci sa k Lune radixu teda pozývajú na referendum, Chirón v konjunkcii s Lunou-ľudom im pritakáva.

Armillar-Konštelácia-Mapa-Súhvezdia-astro-horoskop-3408811_1920-freepixabay

Solárny horoskop SR pre rok 2023 z prvého januára o siedmej hodine a siedmej minúte ráno prináša mnoho „pozitívnych“ východísk. Všetky planéty sú v ňom v jednej polovici, v takzvanej „nočnej miske“, čo síce nie je vítaná rozbehová konštelácia kvôli silnej introvertizácii a „plachosti“ spoločnosti, aj keď prináša obdivuhodné vnútorné kvality, ale v horoskope niet jediného disharmonického aspektu (ak neberieme do úvahy chorú kvadratúru neliečiteľného liečiteľa Chiróna so Slnkom – tu vedením štátu, krajiny). Či je to výhoda, uvidíme počas roka. Horoskopy s prevahou – v solári 2023 absolútnou – harmonických energetických planetárnych väzieb neprinášajú napätia, takže musíme pripomenúť, že jeho nebezpečenstvo spočíva v chýbaní akýchkoľvek provokatívnych prvkov. Veľmi často sa stáva, že nepripravený neškolený „organizmus“ s absenciou napäťových prvkov v horoskope má tendenciu ustrnúť, „zaspať na vavrínoch“. Práve to je absolútnym negatívom priveľkej pozitivity. A toho sa najviac obávam. Lebo toto strnutie by tendenciu malo postupne sa zmeniť na paralýzu s následným odumieraním všetkých životných funkcií! V princípe sa dá povedať, že v kozmograme dochádza k totálnej nerovnováhe na úrovni jin-jang. Lebo prednosti dokážeme vidieť len v kontraste so zápormi. Inak ich strácame zo zreteľa!

Saturnskú revolúciu (revolutio, lat. revolucio – valenie späť, odvaľovanie, obracanie späť, otáčanie do pôvodnej polohy, návrat, násilný prevrat, odboj, revolúcia) sme kvalifikovane nezužitkovali, planéta sa prevalila na dvakrát cez svoju „natívnu“ polohu, no žiaden odboj nevyvolala, leda ak „pošteklila“ naše povedomie (kolektívne vedomie aj nevedomie), že by už azda bolo treba čosi spraviť. A my váhame!
Skupina „infantilných“ nespratníkov okradla a naďalej okráda v nadiktovanej patologickej hre ostatné „deti“ nielen o hračky, ale už aj o odev, bývanie, už im nestačí „pieskovisko“, už ani ulica, ani mesto, aj krajina je im, zdá sa, málo. A my váhame!

Budú to robiť, kým sa neprestaneme všetci správať detinsky, infantilne a nezatrhneme im to v náhlom dospeláckom prezretí! Azda pochopíme, že nespratné nedospelé a choré „deti“ nemôžu riadiť spoločnosť, lebo tá si žiada uvážlivé vedenie. Je to však zrejme, vzhľadom na problematický radix SR, beh na dlhšiu trať!
Planéty soláru 2023 sú tentoraz na našej strane.

Po polroku sa dostáva Slnko do presnej opozície voči polohe v solárnom horoskope dňa 2. júla 2023, sedemnásť minút po šiestej popoludní. Planéty demisoláru, uplatniteľného pre druhý polrok 2023, sú rozložené v konštelácii zvanej lokomotíva, a tá už má v sebe „zakódovaný“ silný primárny rozbehový moment. Iniciuje potenciálnych hýbateľov (viď Gorkého poviedka-povesť o Dankovom horiacom srdci), ktorí sú ochotní a schopní pohnúť „vlak spoločnosti“ dopredu, dokonca ukázať „s horiacim srdcom“ napredovanie novým koľajiskom dejín. Budeme vedieť doň nastúpiť a viezť sa inam, než to prikazujú systémoví výpravcovia a staniční prednostovia ()? Strojvodcom, vedúcim skupiny planét je Luna na rozhraní Strelca a Kozorožca – sociálny archetyp s dobrým medzinárodným rozhľadom, no so schopnosťou udržať tradície, ktoré tvoria základy spoločnosti. Záver zoskupenia kontrolujú dvaja vlakoví konduktori – sprievodcovia, Mars s Venušou v Levovi, dodávajúci ostatným členom posádky vlaku istotu kreatívneho napredovania v plnení mnohých každodenných potrieb – obchod, hospodárstvo, financie, životný štandard, nové zákony týkajúce sa celej spoločnosti, …

Ako si poradíme s ponukou soláru a demisoláru? Dokážeme prekročiť svoj tieň, alebo sa povlečieme v závese na „organizmus, ktorý už dávno stratil životaschopnosť“? Staneme sa súčasťou „zdochýnajúceho koňa“ západnej civilizácie, či nájdeme autentickú živú cestu SVETLA?

Tranzity planét horoskopom vzniku SR v roku 1993

 

V tranzitovom horoskope sa pozrieme, ako budú na horoskop „narodenia SR“ pôsobiť energie predovšetkým „silných“ pomalých planét, ale pre začiatok zoberieme do úvahy aj účinkovanie Marsa. Preto, že je jeho účinkovanie na začiatku roka posilnené tým, že sa z retrogradity, spätného chodu vracia do pohybu direktného, a v čase pred zastávkou a po nej (okolo 12.1.2023) je jeho pôsobenie harmonické a veľmi mocné. Po dvoch rokoch sa začiatkom mája vracia do radixovej polohy v desiatom dome, čím vytvára riziko zosilnenia tendencií k atakom, vojenským manierom, na ktoré je nastavený základným horoskopom. Dostáva sa totiž do opozície voči konjunkcii Urán-Neptún radixu, o ktorých už roky vieme, že sú to „neoliberálni postmarxistickí“ škodcovia horoskopu, „poškodzujúci“ povedomie o tom, kým vlastne v novodobých základoch po roku 1989 sme. Alebo aspoň čo z nás chce systém vytvoriť a ako nás poznáva okolie. Čiastočne sme im odolali, ale mediálny a politický tlak systémových „mozgomiškárov“ je prisilný. Najmocnejší bol Mars v rokoch 2010 – 2021, kedy Slnkom radixu a následne spomínanými archetypmi prechádzal pomalým krokom manipulátor Pluto. „Vládca podsvetia“ prijal na prelome rokov 2019/2020, ale hlavne v predjarných mesiacoch a v lete roku 2020 pomocníkov v podobe tranzitujúcich Saturna, Jupitera a Marsa, ktorí načatú „paseku“ (zmätok, trmu-vrmu, neporiadok ako vysvetľuje Krátky slovník slovenského jazyka; rúbanisko) dokonali do dnešnej podoby. V máji sa teda Mars opäť radikalizuje a dokáže v strate sebakontroly a „mladíckej krčmovej“ nerozvážnosti nastvárať ešte veľa škôd. A opäť sme to my, ktorí mu to svojou pasivitou dovolíme. Alebo mu klepneme po prstoch skôr, než sa nekontrolovaných počinov dopustí! (Najprv keď bude prechádzať opozíciou voči Slnku – vládcovi, kráľovi, prezidentovi, následne v spomínanom máji v napäťovom spojení so „škodcami“). Po tomto stretnutí sa už bude horoskopom ponáhľať, teda nebude mať dosť času na nerozvážne „huncútstva“.

Úloha Jupitera bude úplne iná, ale omnoho dôležitejšia. V radixovom horoskope zaujíma dôležité postavenie, nachádza sa v prvom dome, čím dostáva na piedestál spoločnosti spravodlivosť, súdy, právo a jeho predstaviteľov, náboženstvo a jeho reprezentáciu, obchodníkov, bankárov, všetkých spomínaných aj v podobe zradcov, zločincov s bohatým, ale ťažko dosvedčiteľným registrom trestov. Ak sa pozrieme na profesijné zázemie slovenských prezidentov, tak okrem ekonóma medzi nimi nájdeme aj technika-ekológa, právnika, elektrotechnika – navrátivšieho emigranta, advokátku-právničku-občiansku aktivistku. Na Jupitera vo Váhach a Slnko v Kozorožcovi je toho akurát dosť.

Tranzitujúci Jupiter prejde na prelome prvej a druhej dekády februára cez radixovú Lunu a následne oslávi MDŽ opozíciou voči Jupiterovi horoskopu vyhlásenia SR počas „pochodu“ partnerským domom horoskopu. Vo vzťahu k cudzine to nie je šťastný tranzit, lebo prináša riziká mnohých nezdarov, neúspechov. Leda by sme už boli v tom čase dosť silní, aby sme spomínanú opozíciu využili ako provokáciu k novým partnerským jednaniam, ktoré by mali novoprijatý normatívny základ. Baranské energetické pozadie Jupitera núti správať sa ohnivejšie. Ale aj tak sa zdá, že je ešte priskoro dúfať v samé rozumné pozitívne riešenia. Na to by bolo treba skutočných „filozofov vládnutia“, a nie takú „podarenú partičku“, aká tu vládla v predošlých rokoch a bašuje aj v súčasnosti. Situácia na rokovania sa zlepšuje v máji, kedy Jupiter prestupuje do zemského Býka, starajúceho sa o hmotné, materiálne a finančné istoty a vytvára viacero harmonických spojení – s Chirónom, Merkúrom, Venušou a Slnkom radixu, čo mu zaručuje čiastkové úspechy. Od prvej dekády júna už účinkuje v ôsmom dome, kde sa síce chce postarať o zlepšenie stavu štátnej pokladne, ale musí rátať s temnými „podrazáckymi“ silami, ktoré sú s týmto energetickým poľom späté. Počas leta si s nimi azda dokáže poradiť, spája sa v harmonických väzbách s Marsom i Slnkom, ale aj s „škodcovskou“ dvojicou nekontrolovateľných bezbrehých liberálov, Uránom a Neptúnom. Následne sa začiatkom septembra zastavuje, aby mohol vykonať „revíziu a inventúru“ výsledkov, ktoré dovtedy dosiahol/nedosiahol. Retrográdny bude do konca roka.

Saturn sa po dvoch spomínaných pokusoch o privedenie spoločnosti do zodpovednej dospelosti vzďaľuje od Saturna „narodenia“, aby sa už začiatkom februára stretol s vládkyňou horoskopu Venušou. Či bude táto konjunkcia úspešnou alebo nie, závisí od toho, či počas nej podľahneme výzvam Pluta alebo Merkúra, s ktorými zároveň vytvára aspekty opačného charakteru. Ak podľahneme Plutovi, objavia sa problémy s bankami, porážka skutočných liberálnych zoskupení a oslobodzujúcich opatrení, čo môže spôsobiť prísne režimové opatrenia a zhoršenie životnej úrovne spoločnosti, donucovanie k morálke metódou „cukru a biča“. Ak sa nedáme Plutom zviesť na temné chodníčky, môžeme síce očakávať úsporné opatrenia spojené s obmedzením zábav(iek), poškodenie sveta financií (zhoršenie meny), zvážnenie doby, lež s nádejou na postupné zlepšovanie. Po stretnutí s Venušou modifikuje charakter tranzitujúceho Saturna jeho vstup do Rýb (akurát počas osláv MDŽ). Vo vodnom znamení je ovplyvňovaný jeho mysticizmom a iracionalitou. Z prísneho starého učiteľa sa mení na introverta, ktorý túži po samote, lebo stretnutie s verejnosťou ho zneisťuje. Na spoločenskej úrovni sa teda podieľa na vzniku a pretrvávaní depresívnych stavov z dôvodov strachu z neúspechu pre malú sebadôveru. S takýmto potenciálom funguje do konca roka a závisí len od nás, či mu podľahneme, alebo to budeme chápať ako učebnú úlohu zdolávania frustrácie, objavivšej sa v spoločnosti predovšetkým v ostatných dvoch – troch rokoch (lebo sme nedosiahli, ako som spomínal, mentálnu dospelosť!). Harmonické aspekty, ktoré vytvára ma však oprávňujú k istému optimizmu, že sme schopní tento stav ak nie zvrátiť, tak aspoň prijať a zvládnuť spoločnou kolektívnou vôľou. Tak, či tak sa Saturn počas svojho pobytu v Rybách „vzhráža“ viacerými ochoreniami, súvisiacimi s poškodeným imunitným systémom – hlavne u jedincov, ktorí boli (a sú) dlhodobo poškodzovaní strachom, osamením, izoláciou od prírody a spoločnosti z dôvodov lockdownov, zákazov, príkazov, „očkovania“, nešetrných zásahov systémom poškodeného zdravotníctva, sociálnej (ne)starostlivosti, …

Od začiatku do polovice júna, kedy sa Saturn zastaví a obráti takisto svoju pozornosť na inventúru svojho pôsobenia, môže mať jeho vplyv na základe skôr spomenutého vcelku dobrý dosah na spoločenský rast. Do konca roka už neopustí toto účinkovanie.

Nakoľko je saturnská energia spojená so sociálnym dozrievaním, je jeho úloha v horoskope v mnohom špecifická. V radixovom kozmograme je jednou z dvoch aspektovo nepoškodených a neškodiacich planét. Nachádza sa tu v piatom dome vo Vodnárovi, čo mu dodáva zvláštnu „príchuť“. Sociálne zastupuje predovšetkým vekovú kategóriu starých ľudí, časť astrológov ho dokonca hodnotí ako predstaviteľa najstaršej kategórie „rodu“, a nakoľko je vládcom jinového znamenia – Kozorožca, nazývajú ho niektorí „pramatkou“ aj napriek jeho mužskému pohlaviu. Pohlavná diferenciácia je ale vo vekovej kategórii, ktorú zastupuje, už málo podstatná (muži sú schopní prijať ženské archetypálne znaky – vnútornú ženu, ženy mužské – vnútorného muža, o tom však hovorím v iných textoch), takže význam pramatky je vcelku prijateľný. V piatom dome tak nemôže spĺňať funkciu „generátora“ potomstva, no nechýba mu tvorivá skúsenosť, ktorú je schopný ponúknuť v postave „kráľa – radcu“ tým, čo o ňu požiadajú. Jeho dlhoročná prax ho oprávňuje k radám aj v oblasti hospodárskeho rastu, ale i školstva. (Toto môžu byť „deti“ jeho kreatívnych snáh!) Žiaľ, dnešný „kindermenežment“ štátu o jeho rady nestojí, lebo skúsenosti, ktoré vo svojej „databáze“ uchováva, patria do histórie doby, ktorú na celospoločenskej úrovni „dejinne popierame“. A tí, čo patria medzi „vedúcich mocných nemocných“ spomedzi staršej generácie a nosili povedzme pred tridsiatimi rokmi čiapky, ktoré sme vtedy nazývali „debilkami“, prináležia skutočne do „starého železa“. Od nich, skorumpovaných politikou a naučených udavačstvu, by som neprijal žiadnu radu ani keby mi za to platili. Leda by som chcel podľa ich vedomostí a návodov naučiť medvede žrať šalát s paradajkami alebo „bonzovať“ svojich blízkych.

Vodnárska energia dodáva tejto skúsenej vekovej kategórii jednu dôležitú dispozíciu. Mnohí sú schopní nielen prijať zodpovednosť, ale ju pretaviť aj do nastoľovania slobody, lebo jedno s druhým veľmi úzko súvisí. A okrem iného, Saturn je spoluvládcom Vodnára, znamenia spojeného tiež s parlamentom a jeho zástupcami, zákonodarstvom, modernosťou a reformami. Všade tam sú saturnskí protagonisti „využiteľní“ práve pre rokmi zúročiteľné skúsenosti. Len by ich (tých skutočne „múdrych Gandalfov“) bolo treba občas počúvať! Lebo vo všednej šedi uniformity dnešného mladosťou „postihnutého“ neoliberálneho sveta poukazujú aj na možnosť inakosti spoločenského vývoja.

Znižovanie populácie – aj to je pod kuratelou Saturna v piatom dome – sa dá napraviť opatreniami, ktorými sa riadila povedzme husákovská etapa vývoja spoločnosti od začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia – viď početná „husákova generácia“. O tom by mnohé vedela povedať a dať rady generácia súčasných saturnovcov! A jestvuje o tom množstvo faktami podložených štúdií, ktorých pravdivosť a opodstatnenosť sa nedá nijako poprieť, aj keď by si to mnohí neoliberálni politici a ekonómovia ako želali! Viem, o čom hovorím, v tom čase sa mi/nám narodili aj moje/naše deti!

Tranzitujúci Urán sa do poslednej tretiny januára pohybuje ôsmym domom v Býkovi retrográdne, v harmonických väzbách ovplyvňuje Slnko, Urána, Neptúna aj Marsa, pomáha ich oslobodzovať sa od „zažratej špiny“ preslniečkovaného vývoja ostatných tridsiatich rokov. Jedinou disharmóniou oplýva jeho pretrvávajúca kvadratúra so Saturnom radixu, naznačujúca konflikt medzi „starým konzervatívnym, zato zvládnutými skúškami vycizelovaným“ skúsenostným svetom generácie dušou mladých dôchodcov. Treba si pritom uvedomiť, že oproti „prísnemu učiteľovi“, kladne pôsobiacemu od začiatku našej „samostatnosti“ (aj o tej by sa dalo veľmi pochybovať od prvých dní takzvanej štátnej zvrchovanosti), podrýval Urán v úzkej spolupráci s rozptylovými mechanizmami Neptúna naše štátne záujmy a spolu vytvorili tandem, ktorý v úzkom prepojení na Slnkom (vládca, kráľ, prezident, vláda) poškodzoval prospech novovzniknutého štátneho celku. Tak to zrejme bolo systémom naplánované! Terajší harmonicky aspekt tranzitujúceho Urána s Uránom radixovým – primárnym neoliberálnym škodcom, ktorý stratil ponímanie vlastných hraníc a Slnkom radixu, možno naznačuje príležitosti nachádzania nových ciest, ako sa oslobodiť od starých paradigiem, ktorými sme sa riadili od vzniku akciovky SR doteraz aj v oblasti peňažníctva a v podnikateľskom sektore, a tiež odhaľovania netradičných východísk zo zdanlivo bezvýchodnej situácie. Sextil na Marsa zbavuje horoskop SR potenciálu vojnychtivosti a neustálej chuti „udrieť si“, ktorá sa dá provokatérmi veľmi ľahko zneužiť (ako sa to deje v prítomnosti). Mars si na spomínanom „pieskovisku“ totiž potrebuje občas „len tak“ udrieť lopatkou kohokoľvek nablízku, hlavne tých, na ktorých ukáže „veľký ujo spoza plota“! Teraz mu v tranzitoch Urán ukazuje, že s lopatkou sa dá urobiť aj mnoho užitočného – napríklad vykopať základy pre nový dom. Tranzitný Urán takisto poukazuje, po vzore Pluta v Kozorožcovi, že je potrebné nechať vyvrcholiť a pomaly uzatvárať obdobie krízy hodnôt, naštartované Plutom na prelome rokov 2007-08.

Neptúnova úloha je iná. Z domu každodenných rituálov a zdravia z Rýb chce ponúknuť duchovné východiská, empatické pochopenie potrieb druhých a nachádzanie metód liečenia „oslabeného organizmu spoločnosti“, spojených so staronovými energeticko – informačnými poznatkami.
Ako sme spomínali, jednou z nepoškodených planét horoskopu zrodu akciovky SR je Merkúr, ktorý predstavuje obchod a obchodníkov, intelektuálne zázemie štátu, mládež, študentov a ich učiteľov, komunikáciu a masovokomunikačné informačné prostriedky – rozhlas, tlač, televíziu. Vidíme, že sme sa, hlavne na tých na konci spomínaných mladých novinárov, ale aj študentov a mládež vo všeobecnosti mohli spočiatku po prevrate a po vzniku SR a.s. spoľahnúť. Umiestnenie „hovorcu“ – posla bohov v dome učenia a komunikácie bolo vyhovujúce, znamenie Strelca mu/nám umožňovalo prestupovať od základných poznatkov k vyššej filozofii poznania. Od roku 2005 však bol Merkúr vystavený pôsobeniu tranzitujúcich planét – najskôr od roku 2005 ho ovplyvňoval „podsvetný temný“ manipulátor Pluto (rok po katastrofálnej víchrici v Tatrách a postihoch SR vstupom do NATO a EÚ, nesmieme pritom zabudnúť na účinkovanie dzurindovcov). „Temný pán“ sa od „božského posla“ vzdialil do bezpečnej vzdialenosti až po rozbehnutí krízy hodnôt v roku 2009. V roku 2017 navštívil Merkúra Saturn, vyzývajúc ho k zodpovednosti za prácu, ktorú vykonáva. Od neskorej jari roku 2020 sa dostal Merkúr pod vplyv Neptúna, aby dostal do informačného priestoru prevahu lží, dezinformácií, správ o škandáloch, zločinoch, mylných obvineniach, meinstrím sa naplnil propagandou a „protikonšpiračnými konšpiráciami“, podvodmi, ohováraním, utajovaním a neobjektívnosťou, nemorálnym „kšeftovaním“ so zločinmi, … Tento stav pretrváva doteraz. Neptún sa vzdiali od spomínanej kvadratúry až po roku 2027. Dovtedy môžeme od oficiálnej žurnalistiky očakávať akékoľvek informačné „podrazy“.

Plutova „krízotvorná“ misia Kozorožcom onedlho skončí. Od začiatku reformačného procesu spoločnosti, ktorý načala „úverová kríza“ na prelome rokov 2007/08, sa podieľal prostredníctvom dôsledne „temnejúcich“ plutovských organizácií (všetky masové aj tajné organizácie, „riadiace“ náš svet) a jedincov na postupnom a veľmi potupnom úpadku celoplanetárnej civilizácie (civilis, lat. – občiansky, vlastenecký, prívetivý, zdvorilý, vľúdny, civilný, štátnický, verejný; civilitas, lat. –občianstvo, zdvorilosť, vľúdnosť, ľudskosť). Obyvateľstvo Zeme sa stalo pod vplyvom jeho energie nevľúdnym a nezdvorilým, stratilo zmysel pre vlastenectvo a prijalo v značnej časti sveta len svoju občiansku identitu. Akoby sme sa stotožnili len s negatívnymi konotáciami (významovými odtienkami, prenesenými významami) významu pojmu civilizácia.

Kozorožcom prechádza reformátor, „vládca podsvetia, „mafián“, deštruktor i sebaničiaca sila, predstaviteľ masovosti, odtajňovač i utajovateľ, … – Pluto – od konca januára 2008. Rozrušil, rozbil za tie roky, čo sa len dalo. Jeho reformátorsko-transformačný (reformatio, lat. reformacio – pretvorenie, obnovenie, zlepšenie; transformare, lat. – pretvárať, premieňať) proces zasiahol všetky hodnoty, ktoré sa na svete budovali minimálne ostatných dvestopäťdesiat rokov (toľko trvá jeho obeh zodiakom), nechal prejsť procesom smrti a znovuzrodenia doterajšie oporné body spoločnosti, pomohol vzkriesiť fašizmus, prebudil sily kolektívneho nevedomia v podobách masovej genocídy a „pandémií“. V zemskom znamení nás poučil, že je potrebné porozumieť procesom, v ktorých sa zbavujeme starého, čo sa už prežilo (hlavne na hmotnej úrovni). Prebudil pocity individuálnej a kolektívnej viny a zlého svedomia, a to zneužívajú „mocní nemocní“ sveta na svoje osobné mocenské ciele pri manipulácii populácie prostredníctvom „mozgomiškárenia“, gríndilinov, poslušných ľudí, nezmyselných uhlíkových stôp, genderizmu, závislosti na médiách a elektronike, …

Voviedol však človeka taktiež do pocitu beznádejného vnútorného osamenia, čo má v mnohom extrémne výbušný charakter (často prejavený dovnútra v podobe individuálnych či kolektívnych suicidálnych sklonov, ale takisto navonok v katastrofických všetko ničiacich výbuchoch hnevu a zlosti; a tiež katastrofách). Negatívny duch planéty sa bude prejavovať aj po jeho odchode zo znamenia, lebo zotrvačnosť kolektívnej psychy je dlhodobá. A tí, ktorí s ňou zámerne negatívne manipulujú, sa na svoju úlohu dlhodobo pripravovali – roky, desaťročia, stáročia, tisíce rokov. Jediné, čo nám dáva nádej, že tento svet nezanikne ich zásluhou je to, že vždy sa im do roztočeného súkolia zlých úmyslov zadrel nepredvídateľný činiteľ – láskyplné človečenstvo.

Kozorožcovských pút sa zbaví Pluto v tomto roku na pár mesiacov, nadobro však až od budúceho roku. Zmena, ktorou nechá vládca temnôt prejsť spoločnosť, bude zato výrazná. V Kozorožcovi búral staré štruktúry, vo vzdušnom Vodnárovi pomôže rozvíriť oslobodzujúci revolučný prievan. Samozrejme, nie naraz, a nie všade. Len tam, kde zistí, že jeho „temná“ vláda už nedosiahne na spoločnosť, ktorá prijala skutočnú kolektívnu a individuálnu zodpovednosť.

Pri ostatnom tranzite znamením Vodnára v rokoch 1777-1798 rozdúchal vo svete ohniská revolúcií a oslobodzovacích procesov – vo Francúzsku, Severnej Amerike. V Rakúsko-Uhorsku sa zrealizovali reformné zákony Márie Terézia, po jej smrti v nich pokračoval jej syn Jozef II., skončilo nevoľníctvo, bola objavená planéta Urán, začalo sa očkovanie proti pravým kiahňam (vakcinácia), Malthus uviedol do verejného povedomia svoj spis Rozprava o princípoch populácie, …

Dvestopäťdesiat rokov predtým po februári 1532 vtrhol do Peru španielsky dobyvateľ Francisco Pizzaro a zdecimoval ríšu Inkov, Tizian namaľoval Venušu urbinskú, Kalvín zaviedol vo Švajčiarsku kalvinizmus, umrel Paracelsus, Kopernik, Španieli zavŕšili dobývanie ríše Mayov, prvým cárom celého Ruska sa stal Ivan IV. Hrozný, cisár Karol V. povolil prijímanie pod oboma spôsobmi a manželstvo kňazov, …
Uvidíme, čo vnesie Pluto do verejného kolektívneho života tentoraz.

Tranzitujúci Chirón sa vzdiali od Luny radixu natoľko, že ju už nebude obťažovať zdravotnými otázkami, čo však neznamená, že by sa ona, zastupujúca ľud, nemusela obávať nútiaceho nátlaku farmafiriem a ich lobistov na prijímanie ďalších nezmyselných „strašidelných“ opatrení. Musíme však neustále pamätať na starú ľudovú múdrosť – „Obarený pes sa i dažďa bojí“. Strach produkovaný médiami môže zaskočiť aj múdreho liečiteľa a obavy z „nanucovanej“ smrti urobí aj zo silnej osobnosti podlízavého služobníka systému. Stokrát opakovaná lož … No na druhej strane ho môže v Baranovi prebudiť k múdrej akcieschopnosti.

Zhrnutie

V roku 2023 nedôjde okrem spomenutých „energetických aktivít“ k žiadnemu dlhodobejšiemu disharmonickému stretu archetypov. Jediný, ktorý sa môže podieľať na prípadných ťažkostiach je zrejme len Mars, ktorý sa od prvej polovice marca asi nebude vedieť vpratať do vlastnej kože, lebo bude rozrušený kvadrátnym spojením s Neptúnom a upokojí sa až koncom mesiaca. Vojnoví štváči môžu mávať svojimi „víťaznými vlajkami“, alebo aspoň podpichovať okolie. Nepríjemným obdobím bude podľa príznakových aspektov aj čas okolo polovice mája, kedy sa necháva Mars inšpirovať temnými úmyslami Pluta, ktoré podporí Jupiter značným nadsadením. Kvadratúra „Olympana“ s vládcom podsvetia zvyčajne iskrí hádkami a preťahovaním, prekáraním sa v zmysle „kto z koho“. Občas z toho vyjde aj poriadna kucapaca. Tenzie prehrmia do začiatku júna. Náhle blky zlostnej energie Marsa dokáže vyprovokovať na nejaký ten týždeň aj nepredvídateľný Urán v druhej polovici júna. Ako rýchlo príde, tak aj odíde. V júli si Mars takisto nebude vedieť poradiť s brzdnými mechanizmami Saturna, asi by sme si mali dať väčší pozor na letných cestách za dobrodružstvom (samozrejme, ak na to budeme mať!). Obdobná situácia sa ukazuje aj v druhej polovici augusta, kedy bude Neptún rozptyľovať jasný pohľad Marsa na blízke aj vzdialenejšie ciele, takže nás môžu pochytiť aj neznáme záchvaty lenivosti, ospalosti, nechuti hýbať sa. S Plutom vytvára „bojovník“ disharmonické napätie od začiatku októbra, a to, či sa prejaví vo svojej ničivej podobe, uvidíme podľa toho, ako sme pochopili a spracovali ich predošlé spoločné lekcie. Lebo tam, kde niet otvoreného konfliktu, sa budú „vojaci“ zrejme prejavovať len pokrikmi a hlasnými údermi „mečov do štítov“. Na konci októbra už zostane „bitkárovi“ dostatok síl už len na vykrikovanie a ukazovanie svalov! Nepredvídateľnými reakciami môže prekvapiť Mars v čase opozície s Uránom v prvej tretine až polovici novembra. S príchodom studených mesiacov sa jeho energia oslabí, na čom sa bude v novembri podieľať Saturn, ktorý ale tiež stráca silu, vstupuje do subtílne účinkujúcich Rýb. Pred koncom roka bude Marsov bojový oheň tíšiť voda Neptúna, vládcu Rýb.
Výrazne napäťové aspekty sa zrejme začnú prejavovať až v ďalšom kalendárnom roku.
No možno i to „málo“, čo nám Mars ponúkne, by malo stačiť, aby vnútorný oheň potreby robiť zmeny v nás neochabol! A nesmieme zabúdať, že zdochýnajúci kôň kope silno a nepredvídateľne. To sú všeobecné tendencie, pôsobiace mundánne.

V horoskope Slovenska bude po celý rok obsadená tranzitujúcimi planétami hlavne západná polovica horoskopu, ktorá sa sústreďuje na tvorbu (alebo ničenie) partnerských vzťahov. Až
V pozdných jarných a ďalších mesiacoch planéty, predovšetkým osobné, prechádzajú vrcholom neba – desiatym domom, takže by sme sa mali sústreďovať na celospoločenské úlohy, ktoré budú prospešné pre rast spoločnosti, jej etablovania sa v rámci štátnosti i národovectva. Jeseň bude ako stvorená na posilňovania „spoločenského ega“, osobné planéty Mars, Slnko, Merkúr a neskôr aj Venuša prejdú oblasťou ascendentu radixového – koreňového horoskopu. Na konci decembra sa planéty ponoria do oblasti prevažujúcich energií horoskopu zrodenia, do polovice medzi druhým, hodnotovým domom a tretím domom, prostredníctvom ktorého sa budeme môcť naučiť mnohým témam, ktoré nemáme zvládnuté.

O aspektoch a možnostiach ich využitia sa prípadný zvedavý čitateľ môže dozvedieť z pravidelne uverejňovaných denných horoskopov.

Mgr. Miroslav Kostelnik

Súvisiaca literatúra:

Mgr. Miroslava Kostelnika stretnete aj na podujatí:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
684 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array