Každá choroba vzniká na úrovni emocionálnej, energetickej, až potom fyzickej

David Castillo Dominici

obrázok so súhlasom David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

PRENATÁLNU ENERGIU ZÍSKAVAME OD RODIČOV

Východná medicína si získava čoraz viac priaznivcov i na Slovensku. Je to predovšetkým indická, čínska i japonská naturálna medicína I keď ju mnohí lekári ešte zaznávajú, v niektorých štátoch východného bloku, napríklad v Maďarsku, sa dokonca vyučuje na vysokej škole. U nás ju praktizujú niektorí liečitelia. V našom meste sa s ňou môžeme stretnúť v Regeneračnom centre EZOfit. Čínsku medicínu sme sa rozhodli priblížiť našim čitateľom v niekoľkých pokračovaniach s Ing. Petrom Tóthom, diétoterapeutom a vedúcim spomínaného centra.

„Do EZOfitu prichádzajú klienti, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Najprv si všimneme, čo to je za človeka, ako vyzerá, ako sa správa. Orientálna medicína má veľa možností diagnostiky a na základe toho pristupujeme ku každému klientovi. Chceme, aby si človek uvedomil, že jeho zdravotný problém vznikol preto, lebo v živote čosi porušil. Nestačí ponúknuť nejaký preparát, niečo mu v živote zakázať alebo prikázať, treba s ním jeho problém prebrať tak, aby pochopil, kde v živote robí chyby. Jeho problémy spočívajú v postoji k Univerzu a v tom, že sa nedostatočne pohyboval, dýchal, stravoval. V každej z týchto oblastí s ním pracujeme a navodíme ho k tomu, aby sám chcel zmeniť svoj život.  V prípade, že to nebude chcieť, neodstráni svoje chyby, všetko je len dočasné“- povedal na úvod diétoterapeut.

Ing. Peter Tóth sa o naturálnu medicínu začal zaujímať takmer pred dvadsiatimi rokmi. Zúčastnil sa mnohých kurzov, ale až neskôr pochopil, že nie je dôležité pomáhať ľuďom tak, aby im odovzdával svoju energiu, ale oveľa efektívnejšie – naučiť ľudí, ktorí majú zdravotné problémy ako zvrátiť  problém, ku ktorému dospeli nevhodným životným štýlom.

„Veľmi intenzívne sa venujem strave, strava sa totiž dá zmeniť rýchlejšie ako myslenie človeka. Vieme poradiť i ponúknuť zdravé potraviny. Preparáty sú len akási barlička na začiatok, na ten čas, kým človek zmení svoje myslenie. Nekritizovať, neposudzovať a prijímať ľudí takí akí sú, veru nie je ľahké. Orientujeme sa na čínsku medicínu, ktorá je u nás viac a viac prijímaná. Za 4 tisíc rokov, odkedy je známa sa vlastne nič nezmenilo, len sa obohatila o niektoré poznatky. Medzi základné metódy čínskej medicíny patrí diétológogia, ktorá je zameraná na jednotlivé okruhy pentagramu, a to je päť elementov- vysvetľuje diétoterapeut.

Kým sa určí, ako sa bude človek so zdravotnými ťažkosťami stravovať, musí sa vziať do úvahy jeho konštitúcia, kondícia, v akých podmienkach žije, pracuje. Zohľadňuje sa mnoho faktorov, musí sa určiť, čo človek potrebuje posilniť či utlmiť, aby u neho nastala harmónia. Každá choroba je vlastne disharmónia v organizme, ktorá najprv vznikla na úrovni emocionálnej, neskôr energetickej, aby sa nakoniec prejavila na fyzickej úrovni tela.

„Ak chceme klientovi pomôcť, musíme pracovať na každej jeho úrovni. To znamená, že ak sa bude kŕčovite držať svojich emócií, hnevu, zlosti, nenávisti, závisti, strachu, obáv a podobne, nebude žiť v láske a radosti, lebo len táto emócia je schopná uzdravovať všetky orgány, tak jeho problém sa bude neustále prehlbovať. Treba sa tešiť zo všetkého, pociťovať radosť, pretože všetko, čo sa s nami deje, je najlepšie, čo sa môže diať. Napríklad, ak sme niekde zamestnaní, ale máme „zlého“ šéfa, či nepríjemných kolegov, možno je to znamenie, že máme prácu hľadať niekde inde, lebo naším poslaním je robiť niečo iné. Bojíme sa že prídeme o istotu, ale v skutočnosti máme možnosť nájsť dobre platenú prácu v ktorej si nás budú vážiť a my budeme spokojní. Ak sa však budeme kŕčovite držať zamestnania, kde sa cítime zle, sme frustrovaní, spôsobíme si zdravotné problémy. Všetko v živote sa deje tak, ako sa má, len my si to neuvedomujeme.“

Čínska medicína nám ukazuje cestu, aby sme pochopili fungovanie človeka ako súčasti prírody, aby sme pochopili, čo je energia čchi, jin a jang i základných 5 elementov (drevo, oheň, zem, kov, voda), je to kolobeh energie všade v živote.

„Dnes už mnohí vieme, že dušička si pred narodením vyberá svojich rodičov. Aké dostane genetické predispozície, to záleží od toho, ako matka a otec žili dva roky pred narodením dieťaťa, pretože oni dávajú dieťatku  čchi, čiže prenatálnu energiu, ktorá sídli v obličkách. Je veľmi dôležité, aby pred narodením dieťaťa mali rodičia dostatok energie, aby spojením dali dieťaťu poriadnu iskru. Úloha matky po oplodnení však nekončí, dôležité je, ako sa bude stravovať počas celého tehotenstva i potom, pretože je ideálne, ak matka dieťa dojčí aspoň dva roky. Počas života sa potom získava postnatálna energia z dýchania a zo stravy, ktorú pankreas a slezina dopĺňajú do obličiek.“

Človek, ktorý žije v súlade s prírodou, správne sa stravuje, má dostatok postnatálnej energie a nemusí si vyčerpávať energiu prenatálnu, môže sa dožiť vysokého, aktívneho veku. Ak nežije zdravo, žije zo záložného zdroja a môže sa stať, že v mladosti si ju vyčerpá a  prihlásia sa zdravotné problémy. Ak si nevšíma upozornenia vo forme chorôb a úrazov, dostavia sa vážnejšie symptómy, až mu bude súčasné pozemské žitie ukončené predčasne, v mene zachovania života večného.

Košický Večer 13.7.2007 Zhovárala sa Malva Pokorná

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 483 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array