Hyperhomocysteinémia – rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení

Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia je vysoká. Na Slovensku zomiera vyše 50 % pacientov na srdcovo-cievne choroby. Paradox je, že takmer v 90 % by sa dalo týmto ochoreniam predísť alebo ich aspoň posunúť do vyššieho veku, keby sa včas zistili a odstránili rizikové faktory. Poznáme ich asi 200. Jedným zo závažných rizikových faktorov je hyperhomocysteinémia.

dream designs

obrázok so súhlasom dream designs / FreeDigitalPhotos.net

O čo vlastne ide?

Koncom šesťdesiatych rokov sa zistil negatívny vplyv vysokých koncentrácií homocysteínu pri vzniku aterosklerózy. V tomto období sa však za vznik aterosklerózy obviňoval hlavne cholesterol a venovalo sa mu viac pozornosti. V roku 1969 americký patológ McCully prezentoval dve deti s homocyteinúriou, ktoré zomreli veľmi skoro a pri pitve sa zistili ťažké sklerotické zmeny. Zaujímavé bolo, že aterosklerotický plát neobsahoval žiadne lipidy. McCully bol prvý, kto poukázal na spojenie aterosklerózy s hyperhomocysteinémiou.

Čo je vlastne homocysteín, ako vzniká v organizme, ako sa odbúrava?

Homocysteín je síru obsahujúca aminokyselina vznikajúca v organizme z metionínu. V organizme sa odbúrava remetyláciou a transulfuráciou.

Kedy je zvýšená hladina homocysteínu v krvi a ako škodí?

Deti s genetickým defektom zomierajú veľmi skoro s ťažkými príznakmi aterosklerózy. Poznáme 3 formy hyperhomocysteinémie s následnou homocysteinúriou u detí, ktorú spôsobuje dedičný deficit enzýmov. Najrozšírenejšia forma je neprítomnosť cystatión-beta-syntázy, ktorá konvertuje homocysteín na cysteín. Deti s týmto defektom sú ohrozené vývojom aterosklerózy v útlom veku a veľa z nich zomiera na koronárne srdcové ochorenia alebo na mozgovú príhodu.

Hyperhomocysteinémia sa delí podľa Malinowa:

  • 1. ťažká hyperhomocysteinémia nad 100 umol/l,
  • 2. stredná hyperhomocysteinémia 31 – 100 umol/l,
  • 3. mierna hyperhomocysteinémia 12 – 30 umol/l.

Podľa najnovších vedomostí je najoptimálnejšia hodnota (bezriziková) do 10 umol/l. Mierna hyperhomocysteinémia je najčastejšie spôsobená dedičným defektom aktivity 5,10-metyléntetrahyhrofolát reduktázy. Následkom spomalenej remetylácie dochádza k zvýšeniu homocysteínu v plazme, pričom je potom cievny endotel vystavený jeho toxickým účinkom. Dochádza k poruche antitrombogénnej rovnováhy, zmene oxidačnoredukčnej rovnováhy, zmene tvorby koagulačných bielkovín a nakoniec k aterogénnym zmenám. Významné poškodenie sa doteraz dokázalo na mozgových, periférnych, srdcových a placentárnych cievach. Je dokázané, že 30 % pacientov s ACVD (ateriosklerotic cardiovascular disease) má zvýšené hladiny homocysteínu a sú nosičom génu, ktorý mení metabolizmus homocysteínu.

srdce-cievy-freepixabay-1222517

Veľký záujem o homocysteín nastal po zverejnení niektorých výsledkov v New York Times, Newsweek, v televíznej show a na internetových stránkach. Tento záujem sa prejavil aj v počte publikácií v odborných časopisoch a v súčasnosti sa ročne publikuje viac ako 100 odborných prác na túto tému. Nezaostali ani firmy zaoberajúce sa biochemickou diagnostikou. Keď sme začínali s analýzou homocysteínu, museli sme dlho experimentovať, kým sme dostali použiteľné výsledky. Tento rok však množstvo firiem začalo dodávať hotové sety s kalibrátormi a kontrolnými vzorkami na presné stanovenie homocysteínu.

Dôležité pri analýze je dodržiavať správny odber krvi. Krv sa musí odoberať do EDTA-striekačky, ihneď dať na ľad a do jednej hodiny centrifugovať pri teplote 4 °C.

Kedy treba stanovovať homocysteín u pacientov?

Záujem o stanovenie homocysteínu je veľký. A najdôležitejšie, a pritom atraktívne je, že pacienti so správnou diétou, resp. racionálnym stravovaním si môžu udržať nízku hladinu homocysteínu a predchádzať tak vzniku aterosklerotických komplikácií. Tu sa jednoznačne ukazuje dôležitosť racionálnej výživy a tou je prevažne vegetariánska strava, lebo tá obsahuje len tretinu metionínu oproti mäsitej potrave. Pri nadbytku metionínu v potrave odbúravanie sa deje tzv. transulfuračnou cestou cez cystation-betasyntázu, kde hrá dominantnú úlohu vitamín B6 (pyridoxín) ako kofaktor tohto enzýmu.

Je možné poruchám predchádzať a ako zvýšenú hladinu homocysteínu liečiť?

produktova-fotka-od-dodavatela

Rôzne B komplexy
klik na obrázok

Je potrebné si uvedomiť, že prevencia v 30 % pacientov s aterosklerózou je možná, účinná a finančne nenáročná, ak to porovnáme s liečbou hypercholesterolémie, hypertenzie, diabetes mellitus a iných rizikových faktorov aterosklerózy. Ak má v civilizovaných krajinách pacient niektorý rizikový parameter ICHS, automaticky má stanovený aj homocysteín, pretože existuje tzv. synergický efekt čiže rizikové faktory sa násobia.

Správnou životosprávou a správnym stravovaním, ako sme už povedali, možno si hladinu homocysteínu „udržať“ v referenčnom rozmedzí. Pri závažnejšej poruche treba užívať vitamíny (pyridoxín, B12, acidum folicum, B2 – najlepšie B-komplex). Je možná finančne nenáročná terapia pomocou vitamínov B6, B12 a acidum folicum. Samozrejme, treba jesť aj ryby, králičie, kuracie, morčacie mäso aspoň 2 x týždenne (pre vyváženosť jednotlivých nutrientov, napr. vitamínu B12). Dôležité je to preto, lebo pri odbúravaní homocysteínu remetyláciou vitamín B12 má dôležitú úlohu ako kofaktor enzymatickej reakcie a zelenina a ovocie neobsahujú vitamín B12. V odbúravaní homocysteínu teda vitamíny B12, B6, B2 a acidum folicum hrajú najdôležitejšiu úlohu.

Jednostranná strava (napr. vegáni) nie je pre hladiny homocysteínu v krvi najvhodnejšia a 76 % vegánov má vyšší homocysteín, je však pravda, že lipidové parametre nemajú vegáni zvýšené. Všetci by sme si mali uvedomiť riziká nesprávneho stravovania a nesprávneho životného štýlu. Fajčenie, žiadna fyzická záťaž, prejedanie sa, neliečený vysoký krvný tlak atď. Lekár prvého kontaktu by sa mal, okrem iného, zaujímať aj o spôsob stravovania svojich pacientov.

Autor: Ass.prof.ing. Pavel Blažíček PhD

cardio vascular
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
18 372 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array