Šungit je prastará liečivá hornina z Karélie

Šungity jsou zvláštní polyminerální uhlíkové horniny, které dostaly svůj název podle místa výskytu, karelské vesnice Šuňga na břehu Oněžského jezera, kde byla poprvé objevena ložiska šungitu.

Karélie je republikou Ruské federace, která se nachází v její severozápadní části, na západě hraničí s Finskem, na východě ji omývá Bílé moře a na jihu Ladožské a Oněžské jezero.

Nejvíce se Karélie proslavila svými architektonickými památkami – pevností Vyborg (konec 13. století) a muzeem staré dřevěné architektury v Kiži (18. století). Novou slávu přinesl Karélii právě šungit.

Vynikající léčivé vlastnosti šungitu byly známé již po celá staletí, ale díky novým objevům vědců a lékařů se stal šungit všeobecně známým teprve v posledním desetiletí.

Záhadný původ šungitu

Ani v otázce původu šungitu vědci nedosáhli jednotného názoru. Jeho původ je stejně záhadný jako jeho vlastnosti nebo složení. Obyčejné uhlíkové horniny vděčí za svůj vznik organickým látkám rostlinného nebo živočišného původu. Černé uhlí, například, je pozůstatkem dávných karbonských pralesů (paleozoická éra). Ale stáří šungitu se odhaduje na dvě miliardy let. V té době na naší planetě ještě neexistovala ani živočišná ani rostlinná říše.

Organický život měl jen ty nejjednodušší formy. Z toho vznikla celá řada hypotéz a předpokladů ohledně vzniku šungitových hornin. Prvním předpokladem je, že zálivy pravěkého moře byly už tehdy hustě osídleny mikroskopickými organismy. Mořské sedimenty, obsahující jejich ostatky, byly pak základním materiálem, z něhož vznikl šungit.

Druhá hypotéza spojuje vznik šungitu s bouřlivými vulkanickými a tektonickými procesy, které se kdysi udály na Zemi. Řada vědců prosazuje názor, že vznik šungitu je důsledkem slunečních erupcí. Podle nich obrovský výron sluneční hmoty, k němuž došlo asi před dvěma miliardami (tzv. pátá velká erupce Slunce), zapříčinil v atmosféře a zemské kůře vznik mohutných elektrických proudů, což vedlo k vytváření podmínek k polymerizaci uhlovodíkových plynů.

Další, nejexotičtější verze mluví o mimozemském, kosmickém původu šungitu. Podle názoru jejích zastánců je ložisko šungitu výsledkem pádu obrovského meteoritu nebo dokonce zaniklé planety, na níž kdysi existoval organický život.

Využívání šungitu v léčení

První, co se začalo zkoumat a využívat, byly úžasné hojivé schopnosti šungitu. Po šungitových roztocích se začaly vyrábět pasty a masti ze šungitového prášku. Ukázalo se, že účinkují více než vodní obklady. Masti a pasty se používají při různých kožních onemocněních, odřeninách, popáleninách a opařeninách, bodnutích hmyzem, revmatických bolestech atd. V petrohradském popáleninovém středisku se již několik let používají šungitové pasty, které se osvědčily jako účinný léčebný prostředek, zmírňující silné bolesti postižených části těla a velmi výrazně urychlující proces hojení.

Spektrum léčebného využití šungitu je natolik široké, že v Rusku vznikl a běžně se používá nový termín „šungitoterapie“. Je to ohromující kámen se zázračnými léčebnými účinky, jemuž se dějiny vyhnuly nejspíš jen proto, že se vyskytuje v nezalidněných severních krajích.

Ze šungitu se vyrábí celá řada výrobků pro péči o vlasy, pleť a pokožku. Šampony a balzámy na vlasy ochraňují proti lupům a vypadávání vlasů, oživují barvu, podporují růst a pevnost vlasů. Sprchový tělový gel má výrazné hojivé a protizánětlivé účinky. Jeho použiti je velice vhodné u pokožky s alergickými reakcemi, u lupének, ekzémů a akné. Zlepšuje hojení jizev, kvalitu a celkový vzhled pokožky. Velmi zajímavé je využití šungitu jako terapeutického stavebního materiálu.

Architektura severního Ruska s ním již má jisté zkušenosti. Šungit svého času přitáhl pozornost velkého ruského architekta A. A. Monferrana, autora projektu Isakijevského chrámu v Petrohradě (stavěl se v letech 1818-1858), který použil šungit na stavbu zdí budovy. Šungit se nachází i v podstavci památníku tohoto architekta. Kámen se používal také při stavbě Kazanského chrámu v Petrohradě. Nejvíce budov však bylo s použitím šungitu postaveno v hlavním městě Karélie Petrozavodsku.

Na výhradně léčebné účely byl šungit poprvé použit jako stavební materiál v dětském alergologickém sanatoriu „Čajka“. Na způsob léčebných solných komor byl jeden z pavilonů sanatoria zevnitř zcela obložen deskami z léčivého kamene. Lékaři zjišťují, že po nedlouhém pobytu v šungitovém pavilonu se malí pacienti urychleně uzdravují, zvyšuje se efektivnost tradiční léčby, snižuje se frekvence nemocí z nachlazení, chřipky aj. a zlepšuje se celkový zdravotní stav. Pokus vystavět takovéto místnosti byl nejednou úspěšně opakován i na jiných místech.

První a zatím jediná v Moskvě léčivá komnata ze šungitu byla nedávno otevřena v centru známého psychologa, léčitele a spisovatele Alexandra Svijaše. (Alexandr Svijaš je známý českým čtenářům díky překladům jeho knih Karma, Jak získávat informace z jemnohmotného světa, Co nám stojí na cestě k bohatství, Chceš být zdravý? S chutí do toho!, Lekce osudu, Usměj se, dokud není pozdě – pozn. red.) Za dostupný poplatek za hodinovou návštěvu komnaty si nyní každý, kdo chce, může na sobě vyzkoušet léčivé působení zázračného kamene.

Obeznámit se s novinkou přišli do Svijašova centra vedoucí představitelé moskevské vlády v čele s primátorem hlavního města Ruska Jurijem Lužkovym, který věnuje velkou osobní pozornost zkoumání šungitu a možnostem a perspektivám jeho víceúčelového využití.

Roste popularita šungitových dlaždic a obkladaček i v interiérech soukromých domků a bytů. Kromě toho ruské podniky vyrábějí ze šungitu terapeutické pásy a destičky určené pro aplikace na problémová místa, pyramidy, koule a clony na odstraňování geopatogenního a technopatogenního vlivu, šperky, korálky, přívěsky, figurky, léčivé dekorační obrazy aj. Odborníci na šungitoterapii doporučují pravidelné nošení šungitových přívěsků, korálek nebo náhrdelníků při poruchách štítné žlázy, syndromu chronické únavy, oslabené imunitě a na celkové posílení organizmu.

 

Šungit a voda

Vliv šungitu na vodu je rozmanitý. V procesu úpravy vody může vystupovat v roli filtračního materiálu, pohlcovače, jako katalyzátor v oxidačně-reprodukčním procesu a v procesu biologické dekontaminace. Zvláště efektivně působí šungit v roli sorbentu při čištění vody od organických látek: fenolů, huminů, lignouhlovodanových komplexů alkoholu, mastných kyselin, pesticidů, chlóru, fluoroorganických látek a ropných derivátů.

Pro schopnost čistit vodu, šungitový pohlcovač se vyrovná aktivnímu uhlí, v mnohých vlastnostech jej předčí. Je nerozpustný a nedochází k úbytku hmoty při procesech.

Právě pro svoji vysokomocnou strukturu má šungit schopnost vázat na sebe velké množství jiných prvků (látek), což lze velmi úspěšně využívat při čištění, filtraci a desinfekcivody, vzduchu, potravinařského lihu a jiných. Mimořádně zajímavou je schopnost šungitů čistit vodu od ropných produktů. Šungity v této oblasti nevytlačují aktivní uhlí, ale jsou výrazně lepší svými absorpčními vlastnostmi. Způsob použití je patentován.

Šungitový uhlík je vysoce aktivní v oxidoredukčních reakcích. V důsledku velmi silného kontaktu mezi aktivním uhlíkem a silikáty probíhají při nahřívání šungitových hornin reakce, které mají za následek, že absorpční schopnosti se ještě několikanásobně zvýší.

Šungitové horniny mají i velice dobré baktericidní vlastnosti. Těchto vlastností se využívá ve filtrech při čištění pitné vody ve vodojemech, studních, úpravnách pitné vody pro města a obce, a pro čištění odpadních vod z nemocnic. Dále se tyto vlastnosti velmi úspěšně mohou využívat při úpravách vody v bazénech privátních i komerčních.

Šungit likviduje zdraví škodlivé mezofilní bakterie, vytváří přirozené biocidní prostředí ve vodě a podle posledních výzkumů má tzv. samoregulační vlastnost vhodných prvků ve vodě. Použití šungitových hornin při čištění vody podstatně snižuje náklady na provoz.

Zkušební vzorky šungitů svými fyzikálněchemickými a organoleptickými vlastnostmi odpovídají současným hygienickým požadavkům na filtrační materiály, navrhované k použití v praxi, pro rozvody užitkové a pitné vody. Po skončené efektivní aktivitě přirozených radio-nukleidů je šungit řazen do 1. třídy.

Jak ukázaly experimenty, je možné i použití šungitových minerálů a jejich různých frakcí při čištění „těžkých vod“ v atomových elektrárnách. Dokonale efektivním se jeví použití šungitových elektrodových zásypů při elektro koagulaci iontů těžkých kovů z průmyslových odpadních vod galvanických závodů a jejich opětovné použití ve výrobě.

Dále při regeneraci užitkových oplachových vod v textilních závodech, mycích linkách všeho druhu zařízení (absorbuje CHSK, NEL, tenzidy atd.).

Čištění znečištěných povrchových vod formou šungitové aplikace

V praxi bylo vyzkoušeno uplatnění šungitu při dekontaminaci ploch znečištěných ropnými deriváty (včetně naftových uložišť).   Srovnávací ukazatele čištění vody od naftových produktů (emulgovaných a skutečně rozpuštěných, volně plavajících) při použití šungitů.

                           p ř e d    f i l t r a c í                                                        p o     f i l t r a c í

č.         datum              naft.prod.         zvážené látky               naft.prod.         zvážené látky

1          28.10.00          6,72                 1025,0                        0,06                            6,6

2          02.11.00          3,23                 372,5                          0,15                            1,2

3          27.06.01          1,61                 1106,0                        0,22                            4,0

4          03.11.01          0,75                 174,0                          0,08                            26,6

5          20.07.02          údaje nejsou                                       0,14                            4,3

    Voda řeky -:         naftové produkty =0,44         zvážené látky =     42,8

Ukazatel BPK se snížil z 50-55 mg/l na 2-7 mg/l

Šungitový sorbent na očištění vody ve studnách

Používá se na očištění vody ve studnách od bakteriálních nečistot, nitrátů, pesticidů, dusičnanů, naftových produktů, těžkých kovů, železa a dodává vodě vlastnosti odpovídající požadavkům pitné vody. Realizace čištění se provádí formou výměnné náplně ve filtrační jednotce přiřazené mezi studnu a domovní vodovodní řád.

Kapacita a velikost náplně je závislá na velikosti průtoku, např.studna pro rodinný dům – spotřeba 130 m3/rok včetně užitkové vody – nutná náplň 60-90 kg frakce 1-3 v kombinaci s fr. 5-10, s výměnou po 6-7 měsících.

Absorbenty a filtry ze šungitů

Šungity s obsahem uhlíku kolem 30% mají sumární pórovitost 5-10%, hustotu kolem 1,1 g/cm3, mají vysokou mechanickou tvrdost, elektrickou vodivost, chemickou stálost, katalytické i baktericidní vlastnosti. Tyto vlastnosti dělají šungity zajímavým a perspektivním materiálem při výrobě pitné vody, v procesu filtrace a čištění odpadních vod od organických i neorganických škodlivých látek. Velmi vhodné je použití šungitových filtrů místo písku při procesu výroby vody.

Při filtraci přes šungitový filtr se značně snižuje barevnost vody, prakticky plně mizí škodlivá mikroflóra. Díky katalytickým vlastnostem je šungit schopen dlouhodobě čistit vodu od různých druhů organických látek, rozrušuje organické látky na elementární oxidy (CO2, H2O) a usazuje (v 70-90%) z vody kovy podobě nerozpustných směsí.

Zdroj: carbongate.cz

Šungit je 2 miliardy stará unikátna polyminerálna uhlíková hornina, dezinfikuje a čistí vodu, absorbuje a odstraňuje z nej ťažké kovy, neutralizuje patogénne zóny, pohlcuje elektromagnetické žiarenie, má hojivé a liečivé účinky.

Je vhodný pri poruchách štítnej žľazy, syndróme chronickej únavy, oslabenej imunite a na celkové posilnenie organizmu.

  • Šungit  – výrobky z tejto  unikátnej prastarej horniny a odporúčaná literatúra

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
17 529 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array