Zatajované vedecké dôkazy o fyzikálnych zmenách planéty Zem – kvantový prerod 2012

Existuje množstvo vedeckých tímov na celom svete, ktoré pozorujú obrovské zmeny Slnka a planéty Zem už niekoľko rokov, ktoré médiá zámerne potierajú. Magnetické pole Slnka od r.1901 zosilnelo o 230%. Špirála DNA by mohla byť ovplyvnená mutáciou Slnka, ktorého aktivita sa zvýšila o 1000%. Potvrdzujú to aj kruhy v obilí na celom svete. Seizmické a vulkanické aktivity, ako aj počet katastrôf sa zvýšil v priemere o 500%. Vibrácia planetárneho energetického poľa (Schumanova frekvencia 7,8Hz) sa od r. 1986 začala zvyšovať.  Dnes dosahuje 16Hz.  S tým je spojený dnes 50%-ný pokles magnetizmu Zeme, čo je ovplyvnené znížením rýchlosti otáčania Zeme. Podľa vedcov by sa Zem onedlho mala zastaviť a začať sa otáčať opačným smerom. Spôsobí to výmenu pólov. Transformácia sa má ukončiť v r.2012. Toto sa opakuje každých 12.000 rokov. Niektoré zmeny každých 500.000 rokov. Zem má potrebu mutovať, aby sa vyjadrila v novej vyššej a pokročilejšej dimenzii. Príprava na túto chvíľu trvala niekoľko storočí. Proces čistenia je pomalý, ale neúprosný, zahrnie každú našu bunku. Nie všetky civilizácie a svety zvládli túto zmenu. Zem sa posunie do vyššej dimenzie aj bez nás.
Chcete zostať ukotvený v starom systéme založenom na matérii a strachu?

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
12 099 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme