Všetko čo ešte neviete o vitamíne D

Čo je vitamín D?

ID-10019735

obrázok so súhlasom Maggie Smith / FreeDigitalPhotos.net

Vitamín D nie je v skutočnosti vitamínom, ale jedným z najstarších prohormónov produkovaným rôznymi organizmami viac ako 750 miliónov rokov. Fytoplanktóny, zooplanktóny a mnohé iné živočíchy, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, majú schopnosť vitamín D vyrábať.

Konzervatívne informácie učia len to, že vitamín D je dôležitý pre správne vstrebávanie vápnika, pre skladbu kostí a pre zopár iných funkcii tela. Vitamín D je okrem toho vo všeobecnosti kriticky dôležitým pre vývoj, rast a udržiavanie celkového zdravia tela, počiatkom vývoja plodu až po koniec života. Vitamín D, alebo inak 1,25-dihydroxyvitamin D, iným slovom kalcitriol) je vlastne sekosteroidným hormónom, ktorý má vplyv na väzbové oblasti ľudského genómu. Ľudský genóm zahŕňa viac ako 2700 väzbových oblastí pre kalcitriol. Tieto väzbové oblasti sa nachádzajú pri génoch, ktoré sú spojené takmer s každým známym ochorením človeka.

Merná jednotka vitamínu D je IU (international units), pričom 1 IU sa rovná 0,025 mcg, 400 IU = 10 mcg, 1000 IU = 25 mcg, 5000 IU = 125 mcg.

Vitamín D je dostupný vo forme doplnkov, farmaceutických preparátov a samozrejme v podobe metabolitov vyprodukovaných v tele.

Doplnkový vitamín D

Doplnkový vitamin D má dve formy:

Vitamín D3 cholecalciferol

Vitamín D2 ergocalciferol

Vitamín D3

Vitamín D3 je pravým vitamínom D, keďže ide o rovnakú substanciu, akú produkuje ľudska koža pri reakcii na slnečné žiarenie. Doplnkový vitamín D je derivovaný buď z lanolínu alebo z extraktu tresčej pečene. Táto forma je najviac využívaná a najviac účinná pri nedostatku vitamínu D ako aj pri liečbe chorôb

Vitamín D2

Vitamín D2 je derivovaný z plesňových zdrojov aktivovaním ergosterolu ultrafialovým svetlom. V skutočnosti nie je prítomný v ľudskom tele a môže mať v tele iné účinky ako pravý vitamin D.

Farmaceutické preparáty vitamínu D

Medzi farmaceutické preparáty patria syntetický kalcitriol a analógy vitamínu D. Analógy vitamínu D sú syntetické zložky založené na variáciách prirodzene sa vyskytujúceho vitamínu D.

Vysoké dávky kalcitriolu zvyšujú riziko hyperkalcémie. Analógy vitamínu D toto riziko vylučujú.

Farmaceutické preparáty vitamínu D sa nemajú používať na liečbu nedostatku tohoto vitamínu. V konzervatívnych štúdiách, ktoré upozorňujú na riziko kalcifikácie (ukladanie sa vápnika v tele), používajú nevhodný syntetický kalcitriol namiesto skutočného vitamínu D. Okrem toho, na to, aby mal vitamin D správny účinok a aby sa zabezpečila správna distribúcia vápnika tam, kde je potrebný, je dôležitý vitamín K a jeho dostatočná hladina. Tento vitamín, obrazne povedané, efektívne riadí premávku vápnika tým, že ho dodáva tam, kde je potrebný a zabraňuje jeho ukladaniu v tele. O dôležitých kofaktoroch vitamínu D si však povieme viac v inej časti.

Metabolity vitamínu D

Po vzniku vitamínu D v koži alebo jeho prijatí v doplnkovej forme (kapsula, tableta alebo kvapky), je metabolizovaný na dve rôzne látky v tele: 25-hydroxyvitamin D, známym tiež ako kalcidiol, a 1,25-dihydroxyvitamin D, známym ako kalcitriol.

Kalcidiol (25-hydroxyvitamin D alebo 25(OH)D)

Kalcidiol je prohormón, ktorý sa tvorí v pečeni. Keďže kalcidiol je hlavnou skladovacou formou vitamínu D, hladina kalcidiolu v krvi stanovuje dostatok alebo nedostatok vitamínu D v systéme. Ak sa teda hovorí o meraní vitamínu D v krvi, hovorí sa v skutočnosti a merani jeho metabolitu – kalcidiole.

Calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D or 1,25(OH)2D3)

Kalcitriol je zase vyrábaný z kalcidiolu a to v obličkých ako aj v niektorých iných orgánoch a je najpotentnejším steroidným hormónom v ľudskom tele. Je známe, že kalcitriol, ktorý sa nazýva aj aktivovaným vitamínom D, má schopnosť otvoriť DNA bunky. Fungujúcim pomocou receptorov vitamínu D (VDR) kalcitriol kontroluje správanie sa génov, pričom na jednej strane dve tretiny z nich aktivuje a na strane druhej jednu tretinu supresuje.

Poznámka Kampane za pravdu v medicíne.

Vitamín D má významný vplyv na zdravie. Všetkým odporúčame ročné testovanie vitamínu D v rámci každoročnej preventívnej prehliadky. Pri zistení nedostatku vitamínu D odporúčame opakovaný test po cca dvojmesačnom užívaní adekvátnej dávky vitamínu D (min 5000 IU denne). U pacientov z vážnym ochorením odporúčame testovanie každý mesiac až do dosiahnutia adekvátnej hladiny vitaminu D v krvi.

Zdroj: badatel.sk

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 814 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array