Trápia Vás alergie? Máme riešenie

Alergie sú ochorenia charakteristické neprimeranou reakciu imunitného systému na bežné a za normálnych okolností neškodné látky, potraviny. Ich spoločným menovateľom je veľká, prehnaná a telu škodlivá reaktivita imunitného systému.

V USA i v Európe počet výskyt alergií stúpa, postihuje takmer tretinu populácie, prejavujúc sa sennou nádchou, alergickou dermatitídou a alergiou na potraviny.

ID-100108872

obrázok so súhlasom David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Výskyt alergií zvyšuje príliš civilizovaný spôsob života, oddelenie sa od kontaktu prírodou, so zvieratami.
Výsledky viacerých štúdií preukázali, že kontakt s hospodárskymi zvieratami vo včasnom detstve je nezávislým protektívnym faktorom pre vývoj alergie u detí vo veku 5 rokov a mohol by vysvetľovať rozdielny výskyt alergických ochorení medzi priemyselným a vidieckym regiónom.

Pre zdravý imunitný systém je nutné zabezpečenie kontaktu s nízkymi dávkami rôznych antigénov od útleho detstva, ktoré poskytujú napríklad domáce zvieratá. Opačne, ak dieťa už má alergiu, je neskoro premýšlať nad týmito možnosťami, zvieratá i koberce musia preč.

Viac škody ako úžitku prinášajú reklamy navádzajúce na sprayovanie všetkého možného a vytvárajúce fóbiu pred mikroorganizmami, roztočmi a prirodzenými súčasťami prostredia. Imunitný systém sa vyvýja postupne a k správnej funkcii sa musí od útleho destva „učiť rozpoznať“ čo je telu vlastné, čo je neškodné z vonkajšieho prostredia a čo je škodlivé, proti čomu sa treba brániť. Prílišná dezinfekcia a izolácia bráni kontaktu s antigénmi. Imunitný systém jednoducho povedané potrebuje „čistú špinu“.

Príklad: laboratórne zvieratá chované od narodenia v sterilnom prostredí a kŕmené sterilným krmivom po vypustení do prirodzeného prostredia veľmi rýchlo zahynú na rôzne infekčné ochorenia.

Mnoho alergických reakcií je úzko spojených s nadmernou konzumáciou prozápalových omega-6 rastlinných olejov (repkový, slnečnicový) a margarínov s obsahom škodlivých trans-mastných kyselín  a nedostatočnou konzumáciou potravín obsahujúcich omega-3.

Alergia a astma sú príliš komplexné pre jednoduchú odpoveď, ale určite by jeden z prvých krokov mal smerovať ku zvýšeniu konzumácie omega-3 tukov a zároveň ku drastickému zníženiu omega-6 tukov, trans – mastných kyselín, stužených margarínov a všetkých balených potravín, ktoré tieto tuky obsahujú.

Omega3 mastné kyseliny sú v dnešnej potrave zastúpené minimálne, čo prispieva k nadmernému výskytu alergií. Všade sú len rastlinné tuky, dokonca sa nenápadne začínajú pridávať do syrov, akože masiel (M-sielko) pod zámienkou strašiaka cholesterolu. Alergie sa tak objavujú už v detstve, rodičia navštívia alergológa, ktorý deťom predpíše antihistaminiká prípadne lokálne pôsobiace kortikoidy (nosné spraye) tlmiace alergickú reakciu. Je to dostatočné riešenie?

Dá sa urobiť viac?

Povedzme si viac o tom ako je možné zlepšiť funkciu imunitného systému prirodzenými mechanizmami s použitím špeciálnych nutrientov.

Rybí olej podávaný počas tehotenstva a dojčenia znižuje výskyt alergií detí

Príjem omega-3 mastných kyselín počas tehotenstva sa v posledných desaťročiach znížil, čo môže prispievať k súčasnému zvýšenému výskytu alergií u detí.

Cieľom najnovšej klinickej štúdie autorov Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, publikovanej v Acta Paediatrica, v roku 2009, bolo preskúmať účinok podávania polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom (EPA, DHA) počas tehotenstva na výskyt alergií detí.

Do štúdie zaradili 145 tehotných žien spĺňajúcich výberové kritérium – samotné trpiace alergiou alebo otec ich dieťaťa mal alergiu. Denne sa podávalo 1,6g EPA a 1,1g DHA v období od 25. týždňa tehotenstva a 3-4 mesiace počas dojčenia. Pre kontrolu sa druhej skupine žien podávalo placebo (kapsuly bez účinnej látky). Po ukončení štúdie sa hodnotili hladiny špecifických cirkulujúcich imunoglobulínov E (IgE) a vykonali sa prickove testy na stanovenie alergickej reakcie kože.

Výsledky: výskyt potravinovej alergie bol nižší v omega-3 skupine – 1 dieťa z 52 detí (2%), rovnako nižší bol výskyt IgE-potvrdeného ekzému u 4 z 52 detí (8%).

V skupine s podávaním placeba (bez účinných látok EPA a DHA) bol výskyt potravinovej alergie u 10 z 65 detí (15%) a výskyt IgE potvrdrného ekzému u 15 zo 63 detí (24%), štatistický rozdiel medzi skupinami bol významný (p < 0.05) v prospech omega-3 skupiny.

Záver štúdie potvrdzuje zníženie výskytu potravinových alergií a alergických ekzémov detí pri podávaní omega-3 EPA a DHA matkám počas tehotenstva a dojčenia detí.

Rybí olej analytický certifikát Lysi 04-2013Doprajte svojim deťom to najlepšie už od počatia a počas dojčenia.

Čisté a skvelo chutiace omega-3  získané zo severných morí  a vyrábané na Islande tradičným, najväčším európskym výrobcom nájdete tu: Omega-3.

Analytický certifikát kvality výrobcu

Výrobca Lysi, Island je svetovým lídrom v oblasti morských lipidov, zaručuje najvyššiu kvalitu bez kompromisov a známy pôvod produktov.

Každá výrobná šarža rybieho oleja prechádza dôkladnou výstupnou analýzou na množstvo kvalitatívnych kritérií. Hodnotí sa prítomnosť možných kontaminantov, toxických látok – ťažkých kovov, dioxínov a PCB, ďalej oxidačné číslo (čerstvosť oleja) a obsah jednotlivých omega-3 mastných kyselín.

Analytický certifikát Omega-3 natural HP Rybí olej 2Nezávislý analytický certifikát kvality

Rybie oleje OMEGA-3 HP natural nielen spĺňajú ale dokonca prekračujú najvyššie kritériá farmaceutickej kvality na obsah škodlivých prímesí požadované Európskym liekopisom. Obsah ťažkých kovov bol testovaný nielen kontrolným laboratóriom výrobcu, ale aj nezávislým akreditovaným laboratóriom na Slovensku.
Výsledky analýzy potvrdili najvyšší stupeň čistoty. Obsah ťažkých kovov je nižší ako najnižšia úroveň detekovateľnosti použitej analytickej metódy – atómovej absorpčnej spektrometrie.

Obsah ortuti: menej ako 0,002 mg/kg
Obsah kadmia: menej ako 0,005 mg/kg
Obsah olova: menej ako 0,05 mg/kg

Zákazníci sa často pýtaju, prečo sú rybie oleje balené v plastových fľašiach pre obavy z možného uvoľňovania ftalátov z obalu do oleja.

Analýza ftaláty s2Plastové fľaše (PET) použité na balenie prírodných rybích olejov spĺňajú certifikát zhody na dlhodobý kontakt s potravinami, kvalita obalov bola testovaná výrobcom obalu v súlade s nariadením EÚ 1935/2004/EC.

Aby sme Vás uistili, že plastový obal zachováva kvalitu oleja rovnako ako obal zo skla, požiadali sme Národné referenčné centrum pre predmety bežnej spotreby a obalové materiály v Poprade, ktoré je súčasťou siete referenčných centier pre potraviny v EÚ Food Contact Materials o rozbor na uvoľňovanie celého spektra ftalátov.

Vzorka rybieho oleja bola uskladnená v spotrebiteľskom balení (PET 270ml) 6 mesiacov po naplnení pri bežnej izbovej teplote na tmavom mieste. Referenčná vzorka bola uskladnená v sklenej fľaši za rovnakých podmienok. ID-100108872Po odoslaní vzoriek na analýzu pokračovalo uchovávanie v obaloch ďaľších 15 dní z dôvodu aby bola úradne splnená podmienka testu – za dlhodobé skladovanie sa považuje kontakt potraviny s obalom minimálne po dobu 10 dní. Po tejto dobe je možné zaručene detekovať uvoľnenie ftalátov.

Z výsledkov analýzy vyplýva, že plastový oblal neuvoľňuje žiadne ftaláty do potraviny ani pri dlhodobom skladovaní.
Obe vzorky – referenčná v skle ako aj spotrebiteľské balenie oleja neobsahovali detekovateľné hodnoty ftalátov stanovené najcitlivejšou analytickou metódou HPLC/FID.

Účinky probiotík na imunitný systém a výskyt alergií

probiosanProbiotické baktérie pôsobia na imunitný systém súčasne viacerými spôsobmi:

1. stimulujú tvorbu imunoglobulínov a pôsobia priamo antimikróbne
2. vytláčajú patogény fermentáciou substrátu
3. obsadzujú väzobné miesta na sliznici čreva a vytláčajú patogény
4. ovplyvňujú adaptívnu imunitnú reakciu
5. znižujú zápalový proces

Slizničná imunita

Správnu funkciu imunitného systému zabezpečujú dve základné zložky, vrodená imunita a získaná imunitná odpoveď. Hlavnými zložkami imunitného systému sú makrofágy, neutrofily, NK-bunky alebo prirodzené zabíjače a komplement séra zabezpečujúce imunitu proti mikroorganizmom od narodenia. Mnohé z uvedených zložiek však nemusia mať schopnosť rozpoznať rôznorodé cudzorodé látky.

Táto schopnosť – takzvaná adaptívna imunita sa vyvýja postupne. Adaptívny imunitný systém s B- a T-lymfocytami zabezpečuje prídavné funkcie imunity, následnú imunitnú reakciu. Gama- a delta-NK-bunky (natural killer) regulujú vývoj alergiických ochorení dýchacích ciest, produkciu interleukínov.

Existuje množstvo klinických štúdií ktoré jednoznačne dokazujú stimulačné účinky probiotík na jednotlivé zložky imunity.
Jedným z príkladov je klinická štúdia, v ktorej podávanie B. lactis HN019 a L. rhamnosus HN001 merateľne zvýšilo jednotlivé parametre imunity.

Podávanie probiotík je účinné v prevencii výskytu ochorení súvisiacich s imunitou a alergií, pretože až 70% imunitného systému sa nachádza v slizničnom systéme tráviaceho traktu, ktorého plocha je až 300m štvorcových. Sliznica tenkého čreva je najväčšou sliznicou zabezpečujúcou kontakt s vonkajším prostredím.

Baktérie nachádzajúce sa v tráviacom trakte interagujú s lymfatickým tkanivom sliznice a imunitným systémom. Zastúpenie probiotických kmeňov je veľmi dôležité pre zabezpečuje správnej funkciie trávenia a imunity.

Alergie

Probiotiká sú prirodzenou cestou pre správny vývoj imunity a predchádzanie vzniku alergií. Tam kde nepomáhajú antihistaminiká a bežná farmakoterapia dokážu probiotické baktérie priaznivo ovplyvniť imunitnú odpoveď a zmierniť prebiehajúcu alergickú reakciu.

V dvojito-zaslepenej klinickej štúdii bol 446 tehotným ženám denne podávaný probiotický kmeň Lactobacillus rhamnosus alebo Bifidobacterium animalis, subsp. lactis počas posledných 5 týždňov tehotenstva a ďaľších 6 mesiacov počas kojenia. Súčasne novorodencom s vysokým rizikom výskytu alergií boli podávané rovnaké probiotiká od narodenia počas 24 mesiacov.

Výsledkom podávania probiotika bolo štatisticky významné zníženie výskytu skorých atopických ochorení, ekzémov u detí. Táto štúdia dokazuje potenciál probiotických mikroorganizmov v ovplyvnení imunitnej odpovede a prevencii výskytu alergických ochorení.

Dlhodobé podávanie probiotík

Na dosiahnutie želateľného zlepšenia stavu a ovplyvnenia adaptívnej funkcie imunitného systému je potrebné podávať probiotiká dlhodobo, minimálne 6 mesiacov, u ľudí trpiacich alergiami je žiadúci neustály, zvýšený kontakt črevnej sliznice s probiotikami, podľa výsledkov štúdií sú účinnejšie zmesi viacerých probiotických kmeňov.

Ako užívať probiotiká?

Pre dosiahnutie maximálneho účinku sa odporúča užívať probiotiká nalačno aby sa umožnilo rýchlemu prechodu probiotika do tenkého čreva tým sa zamedzilo pôsobeniu kyslého prostredia žalúdka na probiotické kmene.

Autor: Zima Jozef PharmDr.

Autor bude prednášať ja na akcii:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 776 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array