Duchovný rozvoj XVI. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto: „Všetci sme učni ,čarodejníka,
najmä na vedeckom poli. Chválime sa objavmi, ktoré sú v skutočnosti pre pacienta jedovaté. Myslím, že budúce generácie budú potrebovať veľa času a odvahy, aby sa zbavili strašných následkov nášho výskumu…!“
Profesor Pierre Lépine, *1901 – †1989, šéf odd. bakteriológie pri Pasteurovom inštitúte

Veľa ľudí trpí dlhoročnými chronickými chorobami, vyčerpanosťou a únavou. Lekári nemajú šancu pomôcť im, pretože neprijímajú alternatívny pohľad na zdravie človeka – vnímajú ľudské telo oddelene od prírody.

Všeobecne je známym faktom, že „vedecká medicína“ je symptomatická, teda lieči následok choroby namiesto jej príčiny. Alternatívna medicína sa predovšetkým snaží vypátrať korene – pôvod problémov a odstrániť príčiny, ktoré boli tým rozbehovým mechanizmom vzniknutého ochorenia. Každý lekár, ktorý zložil prísahu Hippokrata a má ešte svedomie – nech si úprimne odpovie na otázku: „Myslíš si, že naturálna medicína by po tisícročiach overených skúseností mala zastávať miesto kdesi na periférii záujmu spoločnosti – a Ty máš právo ľuďom vnucovať chemický spôsob liečenia ako ten jedine správny?!“

Súčasná prax je však taká, že pacient, ktorý prijíma výživové doplnky a prírodnú medicínu sa často vystavuje výsmechu svojho lekára a presviedčaniu, že chémia je jediná rozumná vec, Po odmietnutí je pacient považovaný zväčša za „blázna“ ak nie extrémistu a vystavený odmietaniu, výsmechu, nátlaku, ba až vyhrážkam zo strany medicínskej ortodoxie. Je to paradox zo strany „vedeckej medicíny“, ktorá často zdôrazňuje a rada hovorí o veľmi drahých liečbach – ako sú finančne náročné pre štátne zdravotníctvo. Avšak, ak pacient drahú liečbu odmietne, neraz čelí až „chorobnej zlosti“ lekára, ktorý má za takúto liečebnú iniciatívu dobré obodovanie – okrem iného…!

Na tomto mieste sa chcem s čitateľmi podeliť o moju osobnú skúsenosť so svojím ošetrujúcim lekárom. Odmietol som užívať liek Atoris 20 a ďalšie lieky, ktoré obsahujú fibráty a statíny… Tieto lekári s nadšením predpisujú pacientom so srdcovocievnymi ochoreniami, hoci majú vedľajšie negatívne účinky (Cerivastatín je najrizikovejší, Simvastatín, Atorvastatín, Lavastatín, Provastatín, Fluvastatín), ktoré sú známe od roku 1976?! Sú to lieky, ktoré spôsobujú závažné komplikácie a úmrtia – hlavne v kombinácii s fibrátmi a inými liekmi (hepatopatia, rhabdomyolýza, postihnutie svalového tkaniva – svalová slabosť, bolesť, stuhnutosť, kŕče…). Aj napriek tomu nám lekári tvrdia, že efekt statínov vysoko prevyšuje ich riziko a sú nevyhnutným prostriedkom v boji s kardiovaskulárnymi chorobami! Tieto lieky sú najpredpisovanejšie drogy v histórii „humánnej medicíny“. Len v USA v rokoch 1995 – 2000 pacientom na ne vystavili 96,7 miliónov receptov (Vojenské zdravotnícke listy, august 2007 – pozn. F. Š.). Pri ďalšej kontrole som lekára žiadal, aby mi namiesto liekov Concor Cor 5 mg a Tritace 10 mg predpísal inj. vitamín C 3000 mg/deň, ktorý skutočne znižuje vysoký krvný tlak, zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu a zároveň znižuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu či krvného lipidu Lpca! Odmietol mi ten C-vitamín predpísať a povýšenecky sa usmievajúc ma vypoklonkoval z ordinácie. Nezabudol mi však zdôrazniť, že na medzinárodných a iných kardio-kongresoch, ktorých sa zúčastňuje, by ich o tom dávno informovali! (Žiaľ, hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie – práve tam nemá šancu sa o pravde dozvedieť, pretože tieto kongresy zvolávajú a financujú Farmaceutické korporácie, ktoré si lekárov preškolili na odborných „dílerov svojich liekov“… Napriek odbornosti lekárov a ich viere v chemické lieky – pravdou zostáva, že základnou príčinou kardiovaskulárnych chorôb je dlhodobý nedostatok vitamínov a ďalších nevyhnutných živín, čo stav pacientov podávaním syntetických drog ešte viac zhoršuje – „tiež som si užil“ všetky nežiaduce účinky spomenutých liekov, ktoré sú uvedené na príbalových letákoch…! Preto som ako poistenec VšZP požiadal o predmetnú dávku vitamínu C – liečim sa ním spolu s peľom, propolisom, kvalitným medom bez chémie, a hoci fajčím, cítim sa výborne – pozn. F. Š.).

Cholesterol je vymyslená teória ako hlavná príčina srdcových chorôb, a že lieky znižujúce hladinu „zlého cholesterolu“ (LDL) môžu chrániť proti osudným infarktom…! V roku 2007 bol celosvetový obrat z predaja statínov 33 miliárd dolárov!

„Je to tak,“ – hovorí Dr. John Abramson, klinický lektor na Harvardskej lekárskej fakulte:

„Statíny síce ukázali prospech pre skupinu ľudí pod 65 rokov, ktorí už mali infarkt, alebo tých, ktorí trpia cukrovkou. Ale nie sú k dispozícii žiadne štúdie o tom, že tieto lieky ochránia aj pacientov nad 65 rokov alebo mladších, ktorí zatiaľ cukrovkou či zistenou srdcovou chorobou pred fatálnym infarktom netrpia…“

Veľkí guruovia kardiológie v USA, sústredení okolo American Heart Association a College of Cardiologist, s historkou o cholesterole od začiatku súhlasili a trvali na nej ako na fakte tak dlho, až z nej napokon stvorili dogmu. A to, čo odporúča táto „imperiálna medicína“ – to samozrejme musí bez oponentúry a ďalšieho skúmania prevziať celý svet?! (A tomu sa v súčasnosti hovorí „medicínska veda“! – pozn. F. Š.).

Podľa zdravotníckych štatistik sa alarmujúco zvyšujú počty kardiovaskulárnych ochorení (infarkt myokardu, mozgová porážka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol), ženské ochorenia (cysty na vaječníkoch, maternici, prsníkoch), osteoporózy, neinfekčné zápaly prostaty, zrýchlený proces starnutia a znížená kvalita života v dôsledku neustáleho pocitu únavy, prepracovaností, s tým súvisiaci aj psychický stav. Taktiež hrozivým údajom je znižujúci sa vek ľudí, ktorí sú chorí na uvedené choroby. A to v dobe, keď z roka na rok dávame na lieky obrovské množstvo peňazí…

Na obzore sa objavil „spasiteľ“ – Bayer Schering Pharma

S novým (?!) marketingovým „trhákom“ v kardiovaskulárnej prevencii prichádza na Slovensko štúdia spoločnosti Bayer Schering Pharma pod názvom ONTARGET, ktorá bola v priebehu 6-tich rokov realizovaná na štatisticky významnej vzorke – 25620 vysokorizikových pacientov, účastníkov tejto štúdie už predtým dostávalo najlepšiu liečbu osvedčenú v praxi – vrátane statínov, antiagregačnej liečby, betablokátorov alebo iných antihypertenzív. Do štúdie bola zapojená veľká skupina krajín – 23 európskych štátov, 9 ázijských, 2 austrálske štáty a významnou mierou do nej prispelo aj Slovensko.
Bayer Schering Pharma je celosvetová vedúca špecializovaná farmaceutická spoločnosť, ktorá sa usiluje o vedúce postavenie na špecializovaných trhoch po celom svete. Využitím „nových myšlienok“ (staronových – viď statíny! a zisk 33 miliárd dolárov – pozn. F.Š.) sa snaží prispieť k medicínskemu pokroku a robí všetko pre zlepšenie kvality života (života koho?!). Preto jej výskumné a obchodné aktivity (podľa údajov na internete) sú zamerané na nasledujúce oblasti: diagnostické zobrazovanie, hematológia, kardiológia, onkológia, primárna starostlivosť, špecializované terapeutiká a na zdravotnú starostlivosť o ženy…! Zároveň uvádza aj túto „štatistiku a prognózu“: Srdcovo-cievne ochorenia stále vedú neslávnu priečku príčin úmrtia, a to v celosvetovom meradle. Ročne na ne zomrie 17,5 milióna ľudí a predpokladá sa, že v roku 2020 dosiahne tento počet alarmujúce číslo 25 miliónov ľudí.
(Ako vidno, Pharma kartely majú všetko dobre prešpekulované a zrátané… „Ich pomoc chemickými liekmi“ pripomína alegóriu smrti – ktorá prichádza k chorému s úsmevom a sľubom, že mu prináša dlhší život – pozn. F. Š.)

Farmaceutické firmy nám neustále tvrdia, že ich lieky znižujú hladinu cholesterolu v krvi a vo veľkom sú predávané na prevenciu kardiovaskulárnych chorôb – aj napriek tomu, že je dlho známe, že práve tieto lieky, okrem nežiaducich účinkov na príbalových letákoch a v dávkach bežne podávaných miliónom pacientov na celom svete, indukujú rakovinu…! Tiež zamlčujú a systematicky blokujú zásadné informácie, že ľudské telo nevie produkovať vlastný vitamín C – a tak ľudstvo trpí nedostatkom tohto vitamínu a má sklon ku kardiovaskulárnym a ďalším chorobám. „Biela mafia“ tiež neposkytla elementárnu zdravotnú informáciu, že ľudské telo si nevytvára prirodzenú aminokyselinu – lysín, čo spôsobuje náchylnosť k rakovine. Vlády všetkých štátov sú manipulované, často dokonca riadené lobistamí a bývalými manažérmi farmaceutického priemyslu. A legislatíva všetkých štátov je desaťročia korumpovaná a zneužívaná na obhajobu záujmov „obchodu s chorobami“, ktorý im prináša trilióny dolárov zisku. Takto je ohrozené zdravie a životy stoviek miliónov nič netušiacich chorých aj relatívne zdravých ľudí na svete! (MUDr. Mathias Rath…)

Na konferencii Medzinárodnej nadácie pre preventívnu medicínu Dr. Yoshihide Hagiwara povedal:

„Nemôžem sa ubrániť porovnaniu príbehu vlastného zdravia a života nás všetkých v modernom svete. Hľadáme zdravie v syntetických liečivách, ale táto prax vedie k záhube…!“ (Majiteľ najväčšej farmaceutickej spoločnosti v Japonsku.)

Ak sa ľudia nespamätajú a nevrátia k základom stravovania, budú mať ešte viac zdevastované svoje zdravie, než akého sme svedkami každodenne už teraz. A nepomôžu im ani najlepší lekári so svojimi „zázračnými liekmi“ za milióny dolárov – pretože, je to práve „vedecká medicína“, ktorá nás vedie predčasne do hrobu odvtedy, ako sa odklonila od slov Hippokrata: Nech jedlo je vašim liekom a liek vaším jedlom. A uprednostnila finančný zisk v podobe nebezpečných syntetických drog na úkor zdravia ľudí! Stabilizujte si imunitný systém bez chemických liekov a „multivitamínov“ – pomocou vyváženého príjmu vitamínov a minerálnych látok, z plnohodnotnej stravy obsahujúcej najmä vitamíny C, A, E, B-komplex a stopové prvky – minerály: selén, zinok, horčík, vápnik, mangán, glutathión atď., z prírodných zdrojov. Pozor, tie v minerálnych vodách nemajú pozitívny vplyv na ľudský organizmus, pretože v tejto podobe minerály nie sú vstrebateľné, zato však výdatne zanášajú organizmus! (Viď tiež Bunkovú soľ pre každé znamenie, v ktorom ste sa narodili – pozn. F. Š.)

ID-100156680

obrázok so súhlasom digidreamgrafix / FreeDigitalPhotos.net

Zeler, rebarbora a podobné rastliny vyzerajú skutočne ako kosti. Táto zelenina cielene posilňuje kosti, ktoré obsahujú 23 % sodíka. Pokiaľ človek nemá dostatok sodíka vo svojej strave, jeho telo si ho odoberá z kostí a tým ich oslabuje. Ako potravina dopĺňa a zásobuje kostru tela. Zeler sa v ľudovom liečiteľstve používa predovšetkým ako diuretikum pri mechúrových a obličkových ťažkostiach, pri reumatizme (aj externe). Jeho účinnosť sa pripisuje najmä silici. Ďalšie uplatnenie má ako nervínum, znižuje napätie a upokojuje centrálny nervový systém. Plody ako čajovina sa využívajú zriedka (lúče slnečného žiarenia spolu so šťavami zeleru môžu vyvolávať poruchy kožnej pigmentácie a pôsobiť až toxicky…). Zeler je nielen známa zelenina, ale aj dôležitá liečivá rastlina. Používajú sa všetky častí vrátane semien. Vňať je bohatá na vitamíny a minerály – je vhodná ako potravinový doplnok pre chorých na cukrovku. Éterické oleje a sedanolid majú povzbudzujúci účinok na zažívacie orgány. Betakarotén neutralizuje voľné radikály. Kálium reguluje krvný tlak a obeh, uľahčuje zbaviť sa stresu. Vďaka bohatému obsahu draslíka upokojuje nervy. Vňaťový je lepší ako koreňový. Je vynikajúcou zložkou redukčnej diéty. 150 g pokryje štvrtinu dennej potreby kalia. Najlepšie je ho jesť surový. Zelerové listy sa dajú dobre sušiť a dlho si uchovávajú svoju vôňu.
Rebarbora – úžitkovou časťou rastliny sú listové stopky, je to pochúťková zelenina v domácnosti a surovina pre konzervárenský priemysel. Listové stopky obsahujú najmä železo a kyselinu oxalovú. Ošúpaná stopka je krehká a príjemne sladkokyslá.

Baklažán, avokádo, hruška – vzhľadom vyzerajú ako maternica s krčkom – a ich funkcie. Vedecké výskumy poukazujú, že ak žena skonzumuje jedno avokádo za týždeň, vyrovná jej to hormóny a pôsobí ako prevencia rakoviny krčka maternice. A čo nebude len náhoda, že trvá 9 mesiacov než z kvetu avokáda narastie zrelý plod – a každý plod obsahuje až 14 000 nutríčných chemických zložiek (moderná veda zatiaľ preskúmala a pomenovala z nich iba 141…). Plody baklažánu obsahujú bielkoviny, tuky a sacharidy, ďalej minerálne soli, triesloviny, organické kyseliny a antokyany. Dužina plodu je významným zdrojom draslíka, vápnika, horčíka, fosforu a mangánu. Z vitamínov je najvýznamnejší obsah B-komplexu.
Baklažán ako liečivá zelenina znižuje obsah cholesterolu v krvi, podporuje činnosť pečene, pôsobí protireumaticky a čistí krv. Čerstvá šťava z plodov má antibiotické účinky – v dermatológii sa používa na potlačenie ekzémov a ložísk psoriázy. Obklad zo surovej baklažánovej kaše sa môže prikladať na reumatické kĺby… Hruška obsahuje okrem vitamínov najmä vápnik, fosfor a ľahko stráviteľné cukry. Má antibakteriálny, močopudný a posilňujúci účinok, najmä v kombinácii s ovsenými vločkami. Tiež pozitívne stimuluje náladu. Plody alebo šťava sa používajú v ľudovom liečiteľstve pri obezite, močových kameňoch, vysokom krvnom tlaku. Varené a pečené hrušky sa používajú proti kašľu a záduchu, odvar zo sušených hrušiek proti hnačkám. Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu a iné poruchy trávenia. Niektoré odrody obsahujú v dužine drobné zrniečka, ktoré ľudom s citlivými črevami a poruchami žlčníka, ak sa konzumujú v surovom stave, môžu spôsobovať problémy. Plané hrušky majú liečivejšie vlastností ako hrušky šľachtené!

Figy keď rastú, visia na strome vo dvojiciach, sú plné semien vzhľadom pripomínajú mužské semenníky… Podľa zistenia vedcov skutočne zvyšujú pohyblivosť mužských spermií, ich množstvo a tiež pomáhajú prekonávať mužskú sterilitu. Figy sú výdatným zdrojom vápnika, železa, horčíka, vitamínu B6 a draslíka. Obsahujú vysoký podiel ovocného cukru, ktorý dodáva telu energiu, minimum tuku, tiež veľa pektínu – rozpustnej vlákniny, ktorá znižuje cholesterol v krvi. Toto ovocie má aj laxatívny účinok a môže pomôcť ľudom, ktorí trpia chronickou zápchou.

Sladké zemiaky vyzerajú ako pankreas a podľa zistenia v podstate vyrovnávajú glykemický index pri cukrovke. Nemajú nič spoločné s bežnými druhmi zemiakov, pretože sú to hľuzy rastliny batáty, ktoré môžu dosahovať hmotnosť až dva kilogramy. Chuťovo pripomína gaštany a obsahuje viac vitamínov ako zemiaky Obsahom vitamínu E konkuruje orechom a semenám, čím pozitívne pôsobí na stav srdca, kože, u mužov aj na plodnosť. Sladké zemiaky sú pre vysoký obsah karoténov výborným antioxidantom, a preto ich konzumáciou môžeme znížiť riziko srdcových ochorení, mŕtvice, niektorých druhov rakoviny a sivého zákalu. Sú kvalitným zdrojom draslíka, ktorý pomáha regulovať krvný tlak. Pre vysoký obsah železa by tento druh potraviny mali často konzumovať najmä ľudia trpiaci chudokrvnosťou a tým zníženou hladinou energie i odolnosťou proti infekciám. Denná ideálna dávka, ktorá zabezpečí organizmu dostatok karoténov, je asi 250 gramov.

Cibuľa pripomína telesné bunky. Súčasný výskum zistil, že pomáha odstraňovať toxické látky zo všetkých telesných buniek. Tiež vyvoláva slzenie, ktoré vyplavuje epitelové vrstvy z očí. Švajčiarski výskumníci zistili, že je výbornou prevenciou proti osteoporóze. Obsahuje veľa zinku potrebného na stavbu kostí, vitamíny B, C, A, E. Medzi najvýznamnejšie terapeutické účinky tejto zeleniny patrí jej antibakteriálne pôsobenie. Pozitívny vplyv cibule sa potvrdil na vredy a hnisavé ložiská. Znižuje hladinu tukov v krvi. Obsahuje tiež veľké množstvo vitamínov, mastných kyselín a minerálnych látok. V ľudovom liečiteľstve sa šťava z cibule a odvar používa ako upokojujúci prostriedok pri zápaloch pokožky a to aj hnisavých, pri poštípaní hmyzom, rôznych vredoch, zápaloch hrtanu a angínach. Okrem toho sa spolu s cesnakom používa pri chorobách črevného a žalúdočného traktu ako podporný prostriedok pri infekčných ochoreniach a pri paradentóze. Plátky cibule s cukrom alebo medom, sa používajú pri kašli a prechladnutí. Allicín v cibuli zmenšuje riziko artériosklerózy, trombózy a posilňuje imunitný systém. Éterické oleje brzdia zápalové procesy a uvoľňujú hlien (iba červené a žlté odrody obsahujú zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení a majú protizápalové účinky). Konzumácia – čím viac, tým lepšie! Odporúča sa jesť surová a iba čerstvá, pretože po rozkrojení sa po 24 hodinách stáva toxickou.

Cesnak je najznámejšie prírodné antibiotikum, treba ho však jesť v surovom stave. Jeden strúčik roztlačeného cesnaku sa vyrovná účinku bežne podávaných antibiotík. Po stáročia sa využíva ako liek proti nádche, pri zapálenom hrdle, kašli a dýchacích ťažkostiach – napomáha vykašliavaniu hlienov. Znižuje hladinu cholesterolu v krvi, podporuje jej voľný prietok, znižuje vysoký krvný tlak aj hladinu cukru v krvi. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2, C, silné protiparazitické, protiplesňové, protikvasinkové a antibakteriálne účinky. Okrem toho pomáha pri rozpúšťaní tukov, nánosov, krvných zrazenín, znížení cholesterolu a krvného tlaku. Účinok 1 – 2 strúčikov cesnaku denne na zdravotný stav srdca je zjavný po niekoľkých týždňoch. Výskumy dokazujú aj protinádorové pôsobenie. Cesnak zvyšuje potenciu a libido. Je to účinný antioxidant, posilňuje imunitu, pomáha pri prevencii rakoviny – obsahuje látky, ktoré dokážu blokovať tvorbu rakovinových enzýmov v bunke a chrániť ju pred nádorovým zvrhnutím. Odporúča sa používať cesnak hlavne na jar, a vždy keď prežívame náročné obdobie, ako: skúšky, pracovnú záťaž, partnerskú krízu, prepracovanosť…

Banány, uhorky, cukety iné podobné plody nielenže pripomínajú vzhľadom mužský pohlavný orgán, ale taktiež sú zamerané na ich silu – a je to pravda! Banán vďaka obsahu tryptofanu je vynikajúcim antidepresívom, ktorý pozitívne vplýva na náladu. Banány sú ideálne pre ľudí, ktorí potrebujú vytrvalosť, silu a sústredenie. Má vysoký obsah magnézia (36 mg/100 g) a draslíka (382 mg/100 g), horčíka, vitamínov A, B, K, ovocné kyseliny a obsahuje spánkový hormón melatonín, navyše čistí mikroflóru čriev, upokojuje nervy a posilňuje celkovú vnútornú rovnováhu.

Arašidy majú veľký účinok na semenníky a sexuálne libido. Preto bola konzumácia arašidov zakázaná v stredoveku ako potrava pre mužov v kláštoroch… Veľa ľudí nevie, že arginín z arašidov je hlavný komponent Viagry! Kto žije rýchlo, v strese a ustavičnom zhone, má na plnohodnotnú stravu tiež málo času. Preto sa odporúča častejšie zjesť niekoľko arašidov. Ich nenasýtené mastné kyseliny chránia pred chorobami srdca a obehového systému. Arašidy svojou kalorickou hodnotou a vysokým obsahom vlákniny veľmi rýchlo osviežia, zasýtia a potlačia nutkavú chuť na sladké…

Špargľa (zelenina aj liek) – poznali ju už starí Egypťania pred 4000 rokmi, obľúbená bola aj v antickom Grécku a Ríme, ale k najväčšiemu rozvoju došlo na dvore francúzskych kráľov (podľa indickej medicíny pôsobí špargľa pozitívne na mužskú potenciu). Obsahuje množstvo minerálov, vitamín A, C a vitamíny skupiny B, vápnik, fosfor a draslík. Špargľa je močopudná, prečisťuje organizmus, povzbudzuje činnosť obličiek a podľa najnovších výskumov je aj zdrojom silného antioxidantu s protinádorovými účinkami. Biela špargľa je najjemnejšia a veľmi krehká. Nesmie prísť do kontaktu so slnečným svetlom, len tak si zachová typickú farbu a chuť. Zelená špargľa je zasa najaromatickejšia a má vyšší obsah vitamínov (obsahuje tiež provitamín vitamínu A karotén, ktorý sa v bielej šparglí nevyskytuje), preto je z dietetického hľadiska hodnotnejšia ako biela.

 


 

Znamenie Raka 22. 6. – 22. 7., vládnuca planéta Mesiac

Je znamenie, ktoré miluje komfort. Riadi štvrtý dom horoskopu, preto domov a rôzne predmety dennej potreby sú pre neho dôležité.

Psychológia Raka je taká, že najskôr získava materiálnu základňu, odkiaľ potom môže bezpečne podnikať… Jeho cesta k úspechu je nepriama. Postupuje pomaly k tomu, čo chce vlastniť, potom v najneočakávanejší chvíľu uchváti svoju obeť, ako zviera – rak ju pevne zovrie a za nič nepustí. Rak potrebuje sympatie ľudí, s ktorými sa stýka, neznáša prudké rozhovory ani tvrdú kritiku, čí je to už zaslúžené alebo nie. Rak nie je nikdy spokojný so svojím súkromným životom. Spôsobuje to jeho vnútorný konflikt a neodôvodnené podozrenia. Ak si odmyslím jeho pancier, zostanú nám odkryté vnútornosti žily a nervy, ako v elektrickej rozvodnej skrini… Tak si ľahšie dokážeme predstaviť fyzické ťažkosti Raka, vyvolané napätím – jeho nervózne trávenie, vredy, gastritídu, žalúdoční ťažkosti a slabé vylučovanie. Všetky tieto poruchy zdravia môže odstrániť opačnými emóciami, než cez aké vznikli.
Napríklad: namiesto podozrievania by mal Rak rozvíjať v sebe dôveru, namiesto starostí – optimizmus, namiesto závisti a pomsty – odpúšťanie… Prenikavou črtou charakteru Raka je láska k domovu a rodine. Nič nemôže byť pre Raka rušivejšie, ako disharmonické podmienky v jeho domácností, a následok toho sú poruchy trávenia. Všeobecne Rak vie vynikajúco variť a býva hrdý na dobre naložený epikurejský stôl. A rovnaká je aj jeho chuť do jedla. Preto by sa mal kontrolovať a neprejedať sa, lebo žalúdok a tráviaci trakt sú najslabšou oblasťou jeho organizmu. Mal by sa vyhýbať konzumácii nadmerného množstva cukru, škrobu a tuku v strave. Jeho základná strava by mala obsahovať hlavne proteíny, morské ryby (kvôli dostatku jódu), rôzne ovocie a zeleninu.

Bunkovou soľou Raka je fluorid vápenný. Nedostatok tohto nerastu zapríčiňuje kŕčové žily, ochabnutie svalov, zubné kazy a oslabenie zraku. Zdrojom tejto dôležitej soli je: mlieko, syry, jogurt, kel, potočnica, červená kapusta tekvica, cibuľa, pomaranče, citróny, žĺtka z vajec, hrozienka, ražný chlieb. Prospešné je stravu doplniť vitamínom E a B-komplexom. Odporúčam Rakom vyskúšať si tento diétny recept: Pomiešať jemne postrúhanú cibuľu s tvarohom, posypať ho zelerovým semenom a natrieť na ražný chlieb alebo Kneckebrot – dobrú chuť!

zdroj:astro-tabu.sk

Ďalšie časti seriálu Astromedicína versus vedecká medicína

Literatúra o medicíne a obchode zo zdravím

Literatúra o výžive

Článok Hlavné zásady zdravej výživy v kocke

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 483 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array