Malá škola tradičnej čínskej medicíny III

Predchádzajúci článok – II.časť – Vnútorné orgány Zang

cinska medicina

obrázok so súhlasom Carlos Porto / FreeDigitalPhotos.net

V minulom  článku sme sa zameriavali na plné orgány Zang. Teraz sú na rade ich párové orgány, takzvané “Fu” a  “Zvláštne orgány”.

Medzi 6 jangových orgánov “fu” patria: žlčník, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, močový mechúr a trojitý žiarič. Termín “fu” znamená dutý a čínska medicína tým myslí, že sa stále napĺňajú, ale nikdy sa nenaplnia. Teda, že sú funkčne uspôsobené tak, aby boli priechodné. Ich hlavnou úlohou je, že sa podieľajú na funkciách ako trávenie, preprava a vylučovanie potravy. Aby funkcie neboli narušené, musí byť zaistený správny a normálny chod klesania, zostupovania a priechodnosti. Toto zabezpečuje správny tok čchi. Ak to nie je dodržané, vzniká chorobný stav.

Zvláštne orgány sú mozog, dreň “suej”, kosti, cievy, maternica. Tento názov je opodstatnený, a vyjadruje povahu týchto orgánov. Sú podobné orgánom fu, lebo sú takisto duté, ale funkčne sa správajú inak, viac ako orgány “ Zang”, to znamená, že uschovávajú v sebe rôzne podoby esencie “Jing”. Vyznačujú sa ešte jednou zvláštnosťou – nemajú žiaden svoj proťajšok ako orgány “Zang – fu” (párové orgány – fungujú v pároch tak, že každý jinový orgán Zang spolupracuje so svojím dutým jangovým orgánom Fu). Nie sú spojené ani s 5 prvkami a sú spojené s 8 zvláštnymi dráhami.

Takto všeobecne definuje čínska medicína základné vzťahy vnútorných orgánov. A teraz pristúpme bližšie k jednotlivým z nich:

6 orgánov Fu

Žlčník (Dan) je funkčne spojený s pečeňou, patrí k prvku Drevo, uchováva v sebe priehľadnú tekutinu žlč, čo je esenciálna tekutina, ktorá vzniká akumuláciou pečeňovej čchi. Po vytvorení vniká do žlčníka a uskladňuje sa tam na nasledujúce použitie. Táto zelenožltá tekutina horkej chuti je potrebná pri procese trávenia. Vylučuje sa do tenkého čreva (dvanástnik), a tam pomáha tráviť potravu. Zlá funkcia môže spôsobovať zažívacie problémy. Ak sa žlč dostane mimo tenkého čreva, do krvi, môže to vyvolať žltačku, alebo sa čchi obráti do protismeru a nastane zvracanie zelenožltej horkej šťavy.

Žalúdok (Wei) rozdeľuje čínska medicína na 3 časti. Horná žalúdočná dutina, stredná žalúdočná dutina a spodná žalúdočná dutina. Žalúdok riadi príjem a skladovanie potravy. Ak je funkcia žalúdka dobrá, človeku chutí jesť a bez problémov prijíma potravu. Ak dôjde k narušeniu klesavých pohybov žalúdka, môže nastať blokáda, bolesť, a ak sa čchi zvráti do protismeru, vyvolá to zvracanie. Ak je žalúdočná čchi oslabená, človek trpí nechutenstvom, prípadne sa objaví nafukovanie a rozpínanie v podrebrí. Žalúdok riadi rozklad potravy, z toho sa vytvárajú jemné esencie, ktoré slezina roznáša po celom tele. Zbytky rozložené a nie celkom strávené zostupujú do tenkého čreva, kde prechádzajú ďalším procesom trávenia. Systém slezina – žalúdok sa nazýva “postnatálny základ a zdroj tvorby a premieňania čchi a krvi”. Ak sa prostredný žiarič – slezina – žalúdok zablokujú, mechanizmus chodu v celom sa naruší, čo má negatívny vplyv na všetky ostatné orgány. Postnatálna esencia, ktorú tieto dva orgány vytvárajú, je zdrojom životnej sily.

Tenké črevo (Xiao chang) je súčasťou tráviaceho ústrojenstva. V hornej časti je spojené tzv. utajenou bránkou, vrátnikom, so žalúdkom, a dole ústi do hrubého čreva. Krúti sa poskladané v 16-tich záhyboch. Riadi príjem, naplňuje sa, premieňa, riadi vylučovanie, oddeľovanie čistého od kalného. Pojem “čisté” značí jemnú esenciu ako produkt trávenia pre výživu organizmu a “kalné” znamená nestrávené, nepotrebné zvyšky stravy, ktoré majú odchádzať z tela von. Vo svojej činnosti tenké črevo ešte transformuje a triedi pevný a tekutý odpad, ktorý sa potom zhromažďuje buď v močovom mechúre alebo hrubom čreve. Ak tenké črevo dostatočne netransformuje vstupujúce tekutiny, voda sa vracia do hrubého čreva a prichádzajú hnačky. Ak sa netransformujú vystupujúce tekutiny, dochádza k zablokovaniu a zadržiavaniu moču. Keďže párový orgán je srdce, niektoré jeho patológie sa môžu v tejto súvislosti odraziť na poruchách močenia.

Hrubé črevo (Da chang) predstavuje poslednú časť zažívacieho systému, jeho spodná časť vyúsťuje do konečníka. Samotné črevo sa rozdeľuje na vrátne črevo, široké črevo, a priame črevo. Riadi prepravu kalov, zahusťuje a tvorí stolicu, je to správca nad stokami. Na vylučovaní stolce sa podieľajú aj pľúca, ktoré riadením svojej zostupnej funkcie čchi usmerňujú hrubé črevo, aby spôsobovalo zostupný smer. Ak hrubé črevo nepremieňa tak, ako by malo, dochádza k blokáde stolice, alebo zápche, alebo iným rôznym poruchám vylučovania.

Močový mechúr (Pang Guang) je umiestnený najnižšie zo všetkých orgánov, kde sa zhromažďuje nepotrebná tekutina z organizmu. Uskladňuje a vylučuje moč, čo bezprostredne súvisí s funkciou obličiek, ktoré riadia otváranie a zatváranie svojho párového orgánu. Ak je čchi obličiek dostatočná, močový mechúr zabezpečuje plynulosť močenia.

Trojitý žiarič (San Jiao) je v čínskej medicíne nehmotným orgánom, sú to tzv. tri žiariče, tri úrovne ľudského tela, alebo energetický orgán. Je to vlastne činnosť čchi v určitých častiach tela. V TČM sa orgány popisujú najmä z funkčnej stránky, nie z anatomickej, čo v dnešnej dobe vyvoláva určité diskusie. Súčasní autori sa prikláňajú k názoru, že trojitý žiarič symbolizuje hornú, strednú a spodnú časť trupu s príslušnými orgánmi. Prepravuje prvopočiatočnú čchi, tekutiny a stravu. Horný žiarič je popisovaný ako hmla, prostredný žiarič ako močiar, a spod-ný ako kanál. Ak je tento orgán v nerovnováhe, prejavuje sa to ako poruchy kolobehu tekutín alebo poruchy obehu čchi.

Zvláštne orgány

Mozog (Nao) umiestnený v lebke a vzadu prechádza do miechy uloženej v chrbtici. Mozog riadi intelekt, je skladiskom prvopočiatočného ducha, je spojený s rastom jedinca a vývojom jeho psychických daností. Riadi činnosť zmyslových orgánov a súvisí so všetkými orgánmi Zang.

Dreň (Suej). Je to rôsolovitá hmota vypĺňajúca dutiny v kostiach a je stavebnou látkou mozgu a miechy. Máme na mysli kostnú dreň, mozgovú dreň a dreň miechy. Dreň suej vyživuje kosti, vytvára krv a napĺňa mozog.

Kosti (Ku) vytvárajú kostru, tá slúži ako opora ľudského tela. Funkciou kostí je uchovávanie kostnej drene, a tvorba kostry, ktorá umožňuje pohyb a chráni vnútorné orgány.

Cievy sa v čínskej medicíne nazývajú Maj. Takto sa nazývajú všetky trubice, cievy, tepny, vlásočnice, ktorými v tele prúdi krv. Cievny systém sa rozbieha do celého tela a zabezpečuje prísun krvi a čchi všade, kde ju treba. Cievy sú tesne späté so srdcom a pľúcami. Funkciami ciev je preprava čchi a krvi prostredníctvom dráh. Sú nositeľom informácií v celom organizme.

Maternica (Pao Gong), v preklade “palác dieťaťa”, je ženský orgán, ktorý leží v spodnej časti brucha za močovým mechúrom a pred hrubým črevom. Maternicou prechádza dráha obličiek a začínajú sa v nej dva zvláštne meridiány, Chong mai a Ren mai. Maternica riadi menštruáciu, tehotenstvo, dráhy Chong mai a Ren mai privádzajú do nej krv a čchi. V maternici sa spájajú aj esencie rodičov, z ktorých sa vytvára zárodok.

Literatúra: Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně – Načatoj Vladimír Grigorjevič

Článok pre vás pripravili praktici TČM Margita Drobná, vedúca Klubu Energy v Trnave a Renáta Ozoráková z Konzultačného centra v Nových Zámkoch

Knihy o orientálnej a tradičnej čínskej medicíne

Predchádzajúci článok

Pokračovanie článku

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 286 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array