Ako sa úspešne vyhnúť pesticídom vo vašom jedle

Vedeli ste ako negatívne môžu pôsobiť pesticídy na vaše zdravie a aký je ich výskyt v potravinách? Tiež ako sa im môžete vyhnúť alebo ich nebezpečné množstvo aspoň minimalizovať?

Obrázok so súhlasom antpkr/FreeDigitalPhotos.net

Obrázok so súhlasom antpkr/FreeDigitalPhotos.net

Prichádzate do styku s pesticídmi?

Ak máte vlastnú záhradu alebo farmu, určite Vám potom nie je problematika súvisiaca s hmyzom vôbec cudzia. Tento v mnohých prípadoch nepríjemný svet hmyzu, do ktorého zväčša patria napr. muchy, mravce, osy, komáre a iné druhy z tejto živočíšnej ríše, súvisí so spomínanou témou. Tak ako existujú ľudia, ktorí neznášajú hmyz, existujú aj jeho milovníci (napr. chovatelia včiel a včelých produktov).

Teda všetci dobre vieme, že hmyz dokáže byť aj v niektorých prípadoch užitočný. Či sa už stretávate s hmyzom len doma alebo aj na svojej záhrade, pravdepodobne proti týmto škodcom bojujete zo všetkých síl. Medzi zbrane, ktorými chránite svoje pozemky možno patria aj pesticídy. Nie je to však výborná voľba, pretože si tým môžete ešte viac poškodiť.

Čo sú to vlastne tie pesticídy?

Špeciálne mydlo na ovocie a zeleninu

Špeciálne mydlo na ovocie a zeleninu

Pesticíd sa charakterizuje ako akákoľvek látka alebo zmes látok, ktoré sú určené na predchádzanie, ničenie, odpudzovanie alebo zmiernenie akýchkoľvek škodcov. Do tejto kategórie zaraďujeme aj tzv. herbicídy, fungicídy, insekticídy a iné látky proti kadejakým škodcom.

Skoro 92 % z celkového množstva používaných pesticídov tvoria najmä prípravky na ochranu rastlín (POR). POR sa používajú na ochranu rastlín, rastlinných produktov a tiež burín pred škodlivými organizmami. Ich hlavnou funkciou je ničenie alebo potlačenie nežiaducich mikroorganizmov, rastlín a živočíchov počas produkcie, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. Funguje to na princípe toxických chemických látok, ktoré pôsobia na živé bunky organických štruktúr.

V rámci EÚ je v súčasnosti evidovaných až 1 266 účinných látok POR. Z celkového počtu je na používanie povolených v POR v rámci EÚ 412 (32,5 %) účinných látok. 780 (61,6 %) účinných látok je neschválených a ich používanie v rámci EÚ, naopak nie je povolené.

Mnohí farmári tieto pesticídy využívajú, pretože im umožňujú rýchlejšie a ľahšie vypestovať plodiny. Je to však klam, pretože aj tento spôsob si vyberá svoju daň. Používanie nebezpečných pesticídov čoraz viac spôsobuje oveľa vážnejšie environmentálne problémy.

Zelená revolúcia

V 60-tych rokoch 20.storočia nastala takzvaná „zelená revolúcia“, ktorá priniesla do poľnohospodárstva nové odrody rastlín a s nimi bohužiaľ aj spojené pesticídy. Táto revolúcia mala vtedy zastaviť celosvetový hlad, ako hlásal jej „stvoriteľ“ Norman Borlaug. On v roku 1970 získal Nobelovú cenu.

Borlaug sa venoval pestovaniu a skvalitneniu nových odrôd pšenice, ktoré mali byť výrazne odolnejšie a mali pomôcť zvýšiť úrodu a zisky poľnohospodárov v Mexiku, Pakistane či Indii. Tento premyslený ťah však bol v konečnom dôsledku výhodný len pre jeho prestížneho investora v podobe Rockefeller Foundation. Tomuto investorovi sa vďaka zelenej revolúcii extrémne zvýšili zisky.

Neskôr nastal rapídny pokles živín v pôde. To spôsobilo, že mnoho dnešných plodín je oveľa menej výživnejších, ako ich predchodcovia. Keďže veľa škodcov sa stalo odolnejšími voči týmto nebezpečným látkam, museli sa vyvinúť silnejšie pesticídy alebo používať ich väčšie množstvá. V Indii sa napríklad niektorí farmári začali vracať k tradičnému poľnohospodárstvu. Obrátili sa na používanie hlavneprírodných látok, čím obmedzili prísun tak veľmi odsudzovanej chémie. Veľmi užitočným prostriedkom pri pestovaní sa stalo používané hnojivo z vlastného dobytka.

Po skončení tzv. „zelenej revolúcie“ ľudstvo začali sužovať nové choroby. Čo je však rokmi horšie a horšie je to, že ceny potravín prudko stúpajú a kvalita potravín ide smerom nadol. Hovorí sa, že medzi spokojných patrí len malé percento veľkofarmárov a osivárske spoločnosti, ktorých zisky sa aj napriek nepriazni osudu zväčšujú.

Čo spôsobujú pesticídy v prírode?

Jedovaté pesticídy môžeme pokladať za dvojsečnú zbraň. Okrem toho, že zabíjajú škodcov, zabíjajú aj ich prirodzených nepriateľov. Smutne sledujeme masívne vymieranie včiel, vtákov a iných žijúcich zvierat vo voľnej prírode. Pesticídy sa nachádzajú nielen v pôde, ovzduší a vode, ale odkiaľ sa následne dostávajú do potravín, ktoré my potom konzumujeme. Z toho vyplýva, že aj zisky farmárov klesajú, pretože pôdy sú zamorené rôznymi chemikáliami.

Štúdie ukazujú, že veľakrát menej než 0,1 percenta využívaných pesticídov zasiahne svoj cieľ a zvyšných 99,9 percenta zostane v prostredí ako znečisťujúca látka.

Pôdy sú čoraz viac znečistené a rastliny v nich vypestované majú menej živín. Rozklad mnohých pesticídov má z časového hľadiska veľmi pomalý priebeh, t.j. ich rozklad trvá dlhší čas, a teda aj ich výskyt v pôde. Čím pomalší je rozklad pesticídov, tým väčšie škody môže napáchať.

Opakované používanie pesticídov nebýva veľmi prospešné, pretože aj tu platí pravidlo, že menej je viac. Ich nadmerné používanie len podporuje odolnosť škodcov. Rezistentnosť škodcov je prítomná u stoviek kmeňov hmyzu a roztočov. Aplikovanie pesticídov u prvých generáciách škodcov býva úspešné, ale už pri každej ďalšej generácii a jej likvidácii, klesá schopnosť ich účinnosti. Výrobcovia pesticídov si už veľakrát pri ničení škodcov nevedia dať rady a vyrábajú neustále silnejšie pesticídy. To znamená samozrejme väčšie nebezpečenstvo pre prírodu a človeka.

Chemikálie v pesticídoch sa častokrát hromadia v podkožnom tuku, sú karcinogénne a môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy.

Vážny problém spôsobuje aj tzv. bioakumulácia. Ide o proces koncentrácie látok prítomných v biosfére v telách organizmov. Napríklad u rýb sa pesticídy uskladňujú a hromadia v ich telách, pretože voda, v ktorej sa pohybujú a žijú je kontaminovaná. Ak človek, ktorý tiež dokáže akumulovať pesticídy, skonzumuje takú „infikovanú“ rybu, hladina pesticídov v jeho tele môže dosiahnuť vyššie množstvo než je prítomné v danej rybe, alebo vo vode, v ktorej ryba žila. To, že je človek na vrchole potravinového reťazca je vzhľadom k problematike pesticídov teda dosť rizikové.

V čom sú pesticídy také nebezpečné?

Podľa Environmental Protection Agency (EPA), fungicídy, herbicídy a insekticídy sú známe karcinogény. Ich používanie pri pestovaní rastlín je preto obmedzené viacerými zákonmi. Nie vždy sa tieto zákony dodržiavajú, preto vyhnúť sa úplne pesticídom nemusí byť také ľahké. Napriek tomu, príjem pesticídov z potravín nepredstavuje najväčší problém.

Pesticídy mávame aj vo svojich domácnostiach v podobe repelentov, dezinfekčných prostriedkov alebo ich používame na svojich záhradkách. Používanie pesticídov v domácnosti je veľmi nebezpečné, pretože ich výskyt je aj na takých predmetoch ako sú koberce, hračky, vankúše, posteľné prádlo alebo nábytok. Negatívny vplyv majú aj na nervový systém detí.

Prakticky všetky komerčné pesticídy sú neurotoxíny, čo znamená, že môžu poškodiť nervový systém. Radšej sa im teda úspešne vyhýbajte. Zvýšené používanie pesticídov v poľnohospodárstve a v domácnosti je spájané s nárastom mnohých ochorení. Väčšina negatívnych reakcií sa však prejaví až neskôr, preto by ste si mali na ich výskyt a negatívne účinky dávať poriadny pozor.

Pesticídy spôsobujú najčastejšie tieto zdravotné problémy:

Spomínané ochorenia často postihujú farmárov, ktorí sú počas svojho života v blízkom kontakte s pesticídmi. Vo veľkom riziku sú najmä tehotné ženya deti. Jedna štúdia hovorí, že ženy, ktoré žili v blízkosti polí postrekovanými organochlorovými pesticídmi, mali oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že ich ratolesti budú trpieť autizmom. Vystavenie sa pesticídom v tehotenstve zvyšuje riziko potratu.

Existuje aj prepojenie medzi pesticídmi a ADHD (porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou) u detí. Nebezpečné pesticídy sa u týchto detí nachádzali v moči.

Skryté nebezpečenstvo v pesticídových produktoch

Pesticídové produkty sú v skutočnosti zmesou viacerých látok, ktoré môžu ohrozovať vaše zdravie.

Ďalší problém predstavujú tzv. metabolity – ide o produkty rozkladu, ktoré vznikajú pri používaní pesticídov, keď sa dostanú do styku so vzduchom, vodou, pôdou alebo žijúcim organizmom. Metabolity sú často oveľa nebezpečnejšie ako samotný pesticíd.

Za poslednú a možno najnebezpečnejšiu látku možno pokladať tzv. inertné prísady. Tieto špeciálne prísady však nie sú verejnosti známe.

Ochrana pred pesticídmi

V poľnohospodárstve sa používa najväčšie množstvo pesticídov. Pri pestovaní alebo skladovaní rastlín sa ich využíva najviac. Napriek prísnym zákonom a pravidelnej kontrole sa nebezpečné pesticídy a ich metabolity dostávajú vo veľkom množstve do potravín, ktoré potom konzumujeme. Znepokojivou správou je, že sa to odohráva stále vo vyššom množstve.

Výskumy hovoria, že v roku 2011 bolo na Slovensku zanalyzovaných 612 vzoriek potravín, v ktorých sa nachádzalo až 920 pesticídov alebo ich metabolitov.

Ovocie a zelenina sú pokladané za najproblematickejšie potraviny. Ovocie v porovnaní so zeleninou je oveľa viac nebezpečnejšie. Dobrou správou však je, že potraviny slovenského pôvodu dopadli pri analýze výskytu pesticídov najlepšie.

  Ak by sme sa aj rozhodli pre život v zahraničí, pesticídom, ktoré nám doslova otravujú život sa aj tak nevyhneme. Ich výskyt je všade podobný. Nachádzajú sa dokonca aj v detskej výžive. Používanie pesticídov pri pestovaní konkrétnych rastlín je skoro všade rovnaké.

Viaceré druhy obilnín, vína alebo neorganických živočíšnych výrobkov tiež môžu obsahovať vysoké množstvo pesticídov. Podľa realizovaných výskumov sa nachádza niekedy vyššie množstvo pesticídov v mliečnych a mäsových výrobkoch v porovnaní ich obsahu v ovocí a zelenine.

Všeobecnou radou je, že by sa mali nakupovať hlavne potraviny v bio kvalite, pretože je to najsprávnejšia voľba ochrany pred nebezpečnými pesticídmi. V takýchto potravinách sa predsa nemôžu nachádzať škodlivé chemikálie a minimálne 95% všetkých zložiek musí pochádzať z ekologického poľnohospodárstva. Kontroly výskytu pesticídov sa v bio potravinách vykonávajú dosť prísnym spôsobom.

Hovorí sa, že jediné skutočné a prospešné mlieko je surové mlieko. Podobne to platí pre rôzne ovocné a zeleninové šťavy, ktoré pokiaľ nie sú čerstvé, nemajú žiaden osoh a zároveň majú nadmerné množstvo nebezpečnej fruktózy.

Pozor, nie je ani tak dôležitý nápis BIO na obale výrobku, dôležitejší je jeho pôvod a druh konkrétnej potraviny. Najlepšie čo môžete urobiť je, ak budete nakupovať potraviny od overených miestnych farmárov, ktorí taktiež nepoužívajú pesticídy a ich potraviny sú čerstvé a plné živín.

Najviac znečistené ovocie a zelenina

Na popredných miestach sa umiestnili tieto druhy ovocia a zeleniny:

 • jablká
 • jahody
 • hrozno
 • zeler
 • broskyne
 • špenát
 • sladká paprika
 • dovážané nektárinky
 • uhorky
 • cherry paradajky
 • dovezený hrášok
 • zemiaky

Tieto plodiny naozaj obsahujú vysoké percento pozostatkov množstva rôznych pesticídov, a preto si pred ich konzumáciou treba dávať veľký pozor.

Niekoľko spôsobov ako úspešne eliminovať vystavenie sa pesticídom:

Ak môžete, nakupujte bio potraviny a potraviny od miestnych farmárov – snažte sa nakupovať nespracované potraviny, ktoré pochádzajú z okolitých zdrojov.

Používajte vodnú filtráciu – bohatý zdroj pesticídov je v pitnej vode. Dávajte si pozor na svoj zdroj vody, a pokiaľ je nevyhovujúci, používajte reverznú osmózu alebo iný druh vodnej filtrácie.

Vyhnite sa uśpešne všetkým pesticídom zo svojej domácnosti – pokiaľ máte problém s mravcami alebo švábmi, existujú účinnejšie a menej nebezpečné alternatívy ako insekticídy. Veľmi užitočná vám bude tzv. kyselina boritá, ktorú len stačí nasypať na problematické miesta. Výborné sú aj prírodné čistiace prostriedky.

Pokiaľ nemáte v blízkom okolí tržnicu alebo nejakého overeného pestovateľa, môžete využiť zázračné vlastnosti vínneho octu. Okrem množstva zdraviu prospešných vlastností, ktoré má nefiltrovaný a nespracovaný jablčný ocot, vám môže ocot pomôcť ako účinný „čistič“ pesticídov.

Ak máte problémi so všami, môžete si kľudne pomôcť prírodným sprejom, ktorý vytvoríte z anízového oleja a oleja ylang ylang. Tento sprej bude ešte účinnejší, ak ho skombinujte s kokosovým olejom.

Najnovšie výskumy hovoria aj o prospešnom produkte pri bojovaní s pesticídmi, a to o tzv. špeciálnom mydle na ovocie a zeleninu. Toto mydlo účinne eliminuje stopy po chemických prípravkoch, postrekoch a pesticídoch, ktoré nie je možné zmyť iba samotnou vodou. Odstraňuje taktiež nežiaduce znečisťujúce látky, ako napríklad prach, oleje a výfukové plyny.

Viac článkov z oblasti Ekodrogérie

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 655 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array