Afirmace a Síla Slov [Online Slovník Afirmací a Slov] – Nejjednodušší metoda jak změnit život k lepšímu, které potřebujete uvěřit…

V poslední době se setkávám se spoustou lidí, kteří mají nějaké omezující přesvědčení, že:

 1. něco nemohou,
 2. něco není určeno pro ně nebo,
 3. něčeho prostě nemohou dosáhnout…

Pravda je, že pokud v tomto přesvědčení budou i nadále setrvávat, nakonec v jejich životě pevně zakoření a bude velmi složité tuto nefunkční a v ničem nepomáhající víru odstranit…

Jednoduše proto, že tomu, čemu věříme – o čem jsme bytostně přesvědčení, to se nám v životě nakonec zrealizuje…

Dalším problém často je, že své přesvědčení – i když není nikterak pozitivní a nic pozitivního do jejich života vlastně nepřináší, obhajují s takovou vášní, že se není čemu divit, že jejich život pak nakonec očividný nedostatek v některé jeho oblasti vykazuje – že se jim daří tak, jak se jim daří…

V dnešním článku se podíváme na sílu slova, na afirmace a na magii, kterou tato jednoduchá technika může do Vašeho života vnést…

Stane se tak pouze v případě, jestliže:

 • techniku pochopíte – což by neměl být problém,
 • uvěříte tomu, že něco tak jednoduchého vlastně může skutečně fungovat a
 • na základě toho budete konzistentní v jejím používání od dnešního dne dále…

Protože existuje mnoho lidí, kteří si tento článek přečtou a řeknou si:

 • To už jsem slyšel“ a nebo
 • Nevěřím, že něco tak jednoduchého vlastně může fungovat…

A tak s technikou afirmací nic nezačnou dělat.

V obou případech vlastně moc nezáleží na tom, co si myslí, ale co dělají – nicméně jejich víra ve funkčnost metody určí, zda s tím vůbec něco udělají…

Pravdou totiž je, že:

Nemusíte až tolik věřit. Stačí, že budete dělat věci, které je potřeba dělat.

Jestliže se tedy po přečtení článku najdete sama sebe v rozpoložení, že si řeknete, že je to až příliš jednoduché, aby to fungovalo, pak techniku vyzkoušejte alespoň na příštích 30 dní (nebo lépe 90 dní) a uvidíte…

Nakonec, co můžete ztratit, že? Můžete přece jen získat.

Pokud si tento článek jen přečtete, mávnete rukou a zapomenete, pak bych Vám rád řekl, že se zbytečně okrádáte o čas čtením a také o požehnání, které by k Vám ve skutečnosti mohlo skrze vyrčené slovo přijít…

Dokonce i když něvěříte a budete tuto metodu používat a budete důslední, bude pro Vás postupem času fungovat – i když to zabere poměrně delší čas, než v opačném případě – tedy pokud byste od začátku plně věřili…

Technika afirmací funguje stoprocentně, jestliže ji užíváte.

Bez ohledu na Vaší víru…

Naštěstí je tato technika na Vaší víře nezávislá a stačí ji používat – potřebujete však být vytrvalí a disciplinovaní…

Na čem je to založeno? Proč Síla slova – Proč Afirmace fungují?

Všechna slova, která užíváme mají nějaký význam a nesou určitou energii, vibraci či poselství.

Slova jsou určitým způsobem magické formulky nebo zaklínadla…

Aniž si to uvědomujeme, můžeme je užívat ve svůj či něčí jiný prospěch, nebo naopak skázu…

Slova mohou být:

 1. pozitivní a mohou náš život konstantně posunovat kupředu a zlepšovat jej,
 2. negativní a mohou náš život udržovat na místě, bránit pokroku nebo konstantně zhoršovat.

Jak si mohu být tak jist?

Všimněte si jednoho…

Obsah řeči a často používaných slov je odrazem toho, jak daný člověk přemýšlí, jak se následně rozhoduje a jedná a tedy zároveň i toho, jak vypadá skutečný stav jeho života.

A právě v tom je ukryt celý problém.

Jestliže lidé opakují stále dokola ty stejné věci – vlastně se tak nechtě zaměřují na věci, které ve svém životě nechtějí, a tím se jim ještě více věcí a situací, které se jim nelíbí v jejich životě děje…

Někdo tomu říká zákon přitažlivosti, někdo jiný přirozený důsledek našeho chování…

JE TO PODOBNÉ JAKO KDYŽ JEDETE AUTEM…

 • Jestliže držíte oči na silnici (zaměřujete se na to, co chcete), pak jedete tam, kam máte a bez nehody dorazíte do svého cíle…
 • Jestliže však kocháte krajinou nebo bloumáte zrakem po hezkých spoluřidičkách, pak se zaměřujete na něco, co přitahuje Vaši pozornost a brzy narazíte – někdy do stromu, někdy na jiného řidiče či domu…

To, čemu dáváme svou pozornost, k tomu jsme přirozeně přitahováni a to se k nám přibližuje…

Důsledek je však stejný.

Stáváte se tím, o čem nejvíce přemýšlíte. — Buddha

Opakujete-li stále stejné věci, výroky a fráze, které Vám neslouží, sami sebe udržujete na stejném místě a není způsob, jak byste se mohli mít kdykoliv lépe.

Je to začarovaný kruh, ze kterého je jediná cesta ven.

PŘESTAŇTE S TÍM…

Existuje pouze jedno jediné funkční řešení:

 • je potřeba svou mysl zaměřovat na pozitivní věci, je potřeba začít mluvit o tom, co chcete, aby se ve Vašem životě začalo realizovat,
 • je potřeba afirmovat si vytoužené změny,
 • je potřeba začít měnit obsah myšlenek, které v průběhu dne máme a myslet pozitivně
 • je potřeba podstupovat aktivitu na základě daných pozitivních prohlášení – bez relevantní aktivity ani afirmace nefungují…

Začněte tedy více mluvit o tom, co chcete.

Začněte svou pozornost zaměřovat tam, kde chcete vidět růst a změny…

NEGATIVNÍ AFIRMACE: Výroky, které Vám neslouží…

Mnoho lidí je neuvěřitelně zběhlých v tom, že používá a dokola si omílá fráze, či výroky, které jim absolutně neslouží…

Nevím, jaký k tomu mají důvod.

Hádám, že je to prostě zlozvyk, který někde v průběhu života nabrali od rodiny či jiné společnosti, ve které se vyskytují…

omezujici-vira

omezujici-vira

Říkají si něco o tom, že:

 • Nemohou jít na vysokou školu…
 • Nemohou být bohatí…
 • Nemohou mít partnera svých snů…
 • Nemohou zaplatit složenky na čas…
 • Nejsou dost dobří…
 • Nikdy nemohou zažít pravou lásku…
 • Nejsou schopni oslovit holku / kluka v baru či na ulici…
 • Nikdy nebudou mít dost peněz…
 • Nejsou schopni někomu něco prodat…
 • Nemohou podnikat…
 • Nejsou dobří v komunikaci…
 • Jsou stydliví…
 • Nemohou mluvit s cizími lidmi…
 • Mají strachy…
 • Nemohou mluvit cizími jazyky…
 • 33 lží, které Vás udržují v chudobě

Je potřeba si však uvědomit, že dokud těmto přesvědčením věří, nikdy se jim nepodaří změnit život k lepšímu.

A věřit jím budou do té doby, dokud si je nepřestanou říkat.

Jestliže tedy budou pokračovat ve své negativní mantře, pořád bude existovat nějaká hranice – něco, co je bude omezovat nebo možná lépe vymezovat prostor toho, kde a jak mohou vlastně žít…

A to je vlastně myšlenka za slovním spojení ŽIVOT BEZ HRANIC

Jedná se tedy odstranění jakýchkoliv hranic a omezujících přesvědčení, které nám již neslouží…

Protože hranice reálně neexistují – všechno je to v hlavě.

Všechno je to o tom, že věříme tomu, že něco nemůžeme nebo nejsme schopni.

Jestliže však tuto omezující víru odstraníme, odstraníme i hranice a náš životní prostor se roztáhne a nabyde nových úrovní…

POZITIVNÍ AFIRMACE: Výroky, které Vám pomáhají, slouží a roztahují Váš vlastní život bez hranic…

Co tak si už konečně jednou sednout a místo toho, aby Váš život tvořily okolnosti a situace, se kterými se každý den setkáváte, co jak byste si popřemýšleli o tom, kam se ve svém životě chcete ubírat a jakým se k tomu musíte stát člověkem?

A jakmile tuto „vizionářskou“ práci uděláte, pak si sedněte a sepište afirmace, které Vám pomohou dostat se tam, kam byste rádi…

AFIRMACE NA KAŽDÝ DEN: Příklady afirmací, které Vám mohou pomoci…

Sestavil jsem pro Vás seznam afirmací, které když si bude říkat každý den, Váš život se posune na novou úroveň.

Rozhodl jsem se, že nebudu uvádět ženské tvary – dámám se za to omlouvám, ale přece jen se mi myslí snadněji v mužském tvaru a pro Vás to bude zase snadnější transformovat si to ženského tvaru.

 • Každý den mám více a více rád sám sebe.
 • Jsem klidný & Umím relaxovat.
 • Odpustil jsem si – zcela se přijímám…
 • Mám se rád – Jsem spokojen sám se sebou…
 • Chápu, že jsem hodnotný člověk.
 • Mé vztahy s rodiči jsou každý den lepší…
 • Hledím si svého. Názory ostatních lidí jsou málo důležité.
 • Přestal jsem si brát věci osobně.
 • Přestal jsem se srovnávat s druhými.
 • Mám své vlastní tempo, a svůj unikátní přístup…
 • Mám sny a každý den se více a více přibližuji k jejich dosažení…
 • Každý den se cítím lépe a lépe.
 • Přestal jsem mít strach z budoucnosti, očekávám to nejlepší…
 • Jsem pracovitý & Podstupuji akci a aktivitu
 • Jsem spontánní v akci.
 • Jsem konzistentní & Vytrvalý
 • Odvádím kvalitní práci
 • Každý den jsem více a více disciplinovaný…
 • Mám 100% úspěch cokoliv dělám
 • Pomáhám lidem svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi
 • Mám vysokou emoční inteligenci vůči druhým.
 • Mám větší integritu – Myslím si to, co cítím.
 • Říkám to, co si myslím. Užívám správně svá slova.
 • Přestal jsem slovem hřešit – vůči sobě, vůči ostatním.
 • Mluvím o tom, co chci – stavím slovem.
 • Mé slova, myšlenky a činy jsou v souladu a tvořím jimi svou prosperitu.
 • Jsem dostatečně dobrý – mohu mít úspěch a každý den jsem lepší a lepší.
 • Mám velkorysé myšlení.
 • Přemýšlím o budoucnosti pozitivně
 • Jsem inspirativní a jsem pro druhé inspirací
 • Přestal jsem soutěžit, spolupracuji.
 • Jsem pokorný.
 • Jsem flexibilní.
 • Mám rád lidi. Jsem vítaným přítelem
 • Záleží mi na druhých opravdově.
 • Zajímám se o druhé opravdově
 • Každý kdo se se mnou setká se cítí lépe.
 • Oceňuji a povzbuzuji druhé & Vyzdvihuji je
 • Jsem chápavý & Respektuji druhé
 • Přestal jsem druhé kritizovat
 • Odpouštím druhým lidem
 • Pomáhám druhým…
 • Dávám do své práce srdce. Bavím se svou prací.
 • Jsem dobře organizovaný
 • Jsem systematický & cílevědomý
 • Zaměřuji se na řešení a na aktivitu
 • Jsem dobrý a pozorný manžel
 • Jsem dobrý, pozorný a trpělivý otec
 • Jsem zábavný a je se mnou legrace
 • Jsem Spolehlivý, Upřímný, Čestný & Poctivý
 • Jsem kreativní, Inteligentní, Analytický
 • Jsem vděčný. Každý den děkuji a jsem vděčný i za malé věci a maličkosti
 • Každý den děkuji a jsem vděčný, že ke mně peníze přicházejí snadno.
 • Jsem vděčný a děkuji, že se cítím skvěle, zdravý a plný síly.
 • Jsem vděčný, že se mám každý den lépe a lépe.
 • Jsem vděčný a děkuji za vedení a požehnání, kterého se mi dostává.
 • Děkuji a jsem vděčný za kreativitu, kterou oplývám.
 • Jsem vděčný a děkuji, že ke mně peníze přicházejí z očekávaných i neočekávaných příjmových toků.
 • Každý den mám více a více vděčnosti ve svém životě.
 • Cokoliv se stane, stane se něco lepšího.
 • Věřím, že cokoliv do mého života přichází, má vyšší smysl a jsem za to vděčný.
 • Vše se děje pro mé nejvyšší dobro. Žiji na pozitivním očekávání.
 • Každý den zvětšuji svou víru. Mám víru sama v sebe.
  Mám víru ve svůj úspěch.
 • Dovoluji si uspět. Věřím, že úspěch je pro mě možný.
  Věřím, že úspěchu dosahuji snadno.
 • Mám radost ze svého života.
 • Jsem šťastný bez ohledu na okolnosti.
 • Mám mnoho energie.
 • Jsem emočně stabilní.
 • Cítím se stále skvěle.
 • Každý den jsem více a více zdravější, plný energie a síly.
 • Za každé situace mám stále více a více stabilní vyrovnanou náladu.
 • Soustředím se na jednoduché věci, na které mám vliv.
 • Jsem odvážný. Oprostil se od svých strachů.
 • Nahrazuji své strachy láskou a vírou
 • Mám skvělý postoj
 • Každý den jsem ve všech oblastech lepší a lepší.

Snad Vám to dá několik ideí, jak byste mohli postavit své vlastní afirmace – pokud ne, níže najdete návod jak si své vlastní afirmace vytvořit…

Pamatujte na to, že afirmace samy o sobě nejsou samospásné – musíte podnikat kroky, musíte dělat a podstupovat kroky.

Nestačí jen omílat pozitivní afirmace – budete-li lidé činu, budete se ke svým snům a cílům dostávat rychleji, ale bez činů ani pozitivní afirmace nebudou fungovat.

NÁVOD: JAK si vytvořit své vlastní Afirmace?

Nevyhovují Vám afirmace uvedené výše? Nevadí, podlle tohoto krátkého návodu to zvládnete sami…

Existují 2 přístupy…

 1. zaměřit se na to, kam se chcete dostat…
 2. zachytít své negativní myšlenky a transformovat je na pozitivní…

1. Zaměřit se na to, kam se chcete dostat…

 • Co jak byste popřemýšleli o tom, kam se ve svém životě chcete posunovat a kam se ve skutečnosti chcete dostat?
 • Co jak byste identifikovali, jakou osobností se pro danou pozici / dosažení snu či cíle potřebujete stát?

A následně si k tomu stvořit své vlastní afirmace…

2. Zaměřit se na negativní omezující přesvědčení a transformovat je na pozitivní…

Co jak byste na papír zachytili všechny negativní myšlenky ohledně sama sebe a toho, co si myslíte, že všechno nemůžete…

A jako druhý krok jste dané prohlášení transformovali do pozitivní formy tak, aby Vás již nikdy neomezovalo, ale naopak aby Vám poskytlo pevnou půdu pod nohama, odkud můžete začít růst, rozšiřovat svůj potenciál vstříc své vlastní neomezené budoucnosti.

Takto vytvořené pozitivní afirmace začněte každé ráno říkat nahlas.

Chcete příklad?

Nejsem dobrý v komunikaci. [ = Negativní přesvědčení, kterého se držíte]

A pokud toto přesvědčení budete stále dokola omílat, tak to bude skvělá negativní afirmace – nikam Vám nepomůže, maximálně k tomu, že nebudete dobří v komunikaci, respektive tak, že v komunikaci budete stále horší a horší…

Změňte to na:

V komunikaci jsem spontánní a den ode dne lepší a lepší… [ = Toto je pozitivní afirmace]

Budete-li  ji rok každé ráno opakovat, postupně začnete být v komunikaci velmi dobří a dokonce začnete spontánně
komunikovat s lidmi na různých úrovních společenského žebříčku nebo s cizími lidmi…

Podobným způsobem změňte všechny své negativní přesvědčení a otevřete si cestu k životu bez hranic…

MAGICKÁ SLOVA, která pro své afirmace můžete použít…

Níže naleznete příklady Magických slov, která Vás při sestavování svých vlastních afirmací povedou správným směrem..

 1. Odpuštění – Abyste mohli postoupit kupředu ve svém životě, musíte se odpustit – někdy sami sobě, někdy svým rodičům či jiným lidem. Pro nový začátek se musíte odhodlat pustit své minulosti. Je potřeba odpustit.
 2. Vize – Jit někam slepě, bez představy toho, kam chcete dojít znamená, že můžete dojít kamkoliv a nebo také nikam. Potřebujete mít vizi, kam chcete dojít, abyste tam nakonec došli.
 3. Sen – Kromě vize potřebujete mít stanovenou odměnu, kterou se oceníte, až dojdete tam, kam chcete dojít. Potřebujete mít neustálou vnitřní motivaci, abyste mohli dělat nepohodlné či složité věci a posunovali jste se kupředu.
 4. Cíl – Jakokoliv velkou vizi je možné naplnit, protože je to s ní stejné, jako když chcete sníst slona – kousek po kousku. K „rozkouzkování“ vize slouží cíle.
 5. Rozhodnutí – Nerozhodnutý člověk je plný strachu a nejistoty, bez energie, bez pomoci druhých lidí. Je potřeba se vnitřně rozhodnout a všechno začne fungovat mnohem lépe.
 6. Závazek – Vyšší forma rozhodnutí – nejde však o to, rozhodnout se něco udělat, jde spíše o to, rozhodnout se vydržet dělat správné věci, i když věci v danou chvíli nejdou tak, jak bychom si představovali.
 7. Víra – Víra v to, co děláme, víra v lidi, se kterými spolupracujeme, víra sama v sebe, víra v Boha, pokud jsme věřící.  Bez víry je cokoliv složité. Zvětšujte svou víru.
 8. Akce – Bez práce nejsou koláče. Bez akce, bez činů, není žádných viditelných výsledků…
 9. Příprava – Příprava je vyplněna učením a prací v oblastech, které jsou pro Vás důležité. Je to fáze, kdy ne vždy vidíte výsledky ve vnějším světě, ale ty se dějí – zejména uvnitř Vás a Vy se tak připravujete na své vítězství…
 10. Vášen – Jakýkoliv čin, který podniknete, bude mít větší účinek a dopad, jestliže bude prodchnut vášní – vášeň tvoří velký a na první pohled rozpoznatelný rozdíl v čemkoliv.
 11. Odvaha – Strach nás omezuje. Odvaha vede k akci. Ten kdo jde do akce i přes strach, je ten, kdo je odvážný a ten kdo nakonec vítězí.
 12. Sebedůvěra – Důvěřovat sama sobě a svým schopnostem je pevn základ jakéhokoliv úspěchu.
 13. Integrita – Soulad mezi našim myšlením, slovy a jednáním je nezbytná podmínka pro navázaní dlouhodobých pevných vztahů – ať už osobních nebo profesních.
 14. Disciplína – Mnoho skvělého potenciálu bylo ztraceno pro lenost, nedostatek osobní disciplíny udělat správné věci, i když se nám zrovna nechce, nebo pro návyk věčně věci odkládat (prokrastinace).
 15. Zaměření – Bez zaměření na nejvíce prioritní věci v našem životě rozmělňujeme naši energii, která se ztrácí – jsme utahaní, bez nálady a nevídíme výsledky – je potřeba zaměřit se…
 16. Vytrvalost – Ničeho hodnotného nelze dosáhnout přes noc – ať už se jedná o vztahy, manželství nebo o projekty s velkými obraty – vytvořit něco, co má přetrvat léta, vezme nějaký čas a je potřeba vytrvale usilovat o dosažení svého cíle.
 17. Trpělivost – Jde ruku v ruce s vytrvalostí. Trpělivost růže přináší. Člověk, který nepěstuje trpělivost, ničeho velkého nedosáhne.
 18. Pokora – Moudrý člověk chápe, že existují mnohem silnější síly než je on sám a proto má pokoru.
 19. Očekávání – Bez pozitivního očekávání budoucnosti, bez pozitivního očekávní výsledků, okrajujeme svůj potenciál.
 20. Odpovědnost – Mnoho lidí se jen veze. Nejsou ochotni převzít odpovědnost za to, aby se věci staly, stejně jako za své chyby. Raději často obviňují druhé. Bez odpovědnosti se však nedá dosáhnout svobody ani života bez omezení a hranic.
 21. Proaktivita – Jsou dva životní postoje – reagovat na situace a události poté, co se stanou, nebo jim předcházet – ten kdo je proaktivní má výhodu prvního tahu a méně stresu…
 22. Rozvoj – Přestanete-li rozvíjet sama sebe, přestane růst, nebudete schopni udržet se na současné pozici, ale začnete stagnovat a sklouzávat zpátky. Pro větší úspěch, potřebujete vnitřně rozvíjet sama sebe.
 23. Postoj – Správný postoj je podstava pro naše znalosti a dovednosti – čím správnější postoj máme, tím více rychleji dosahujeme úspěchu – protože postoj je 80%, kdežto znalosti a dovednosti dělají často jen 20% rozdíl.
 24. Pružnost – V životě není nic statické. Ani naše cíle by neměly být – někdy je potřeba přestat lpět a změnit je.
 25. Pravda – Najdi pravdu a pravda tě osvobodí. Pravdu o sobě samém, o svých silných stránkách i prostorech pro zlepšení. Poznejte sami sebe a úspěch bude následovat.
 26. Naděje – Bez naděje není zítřku. Bez naděje není možnost udělat další krok. Máme-li naději, máme vše nezbytné, abychom se dostali tam, kam chceme či potřebujeme, protože jsme vždy schopni udělat další krok.
 27. Láska – Všechno co potřebujeme, je láska. Láska sama k sobě, k druhým nebo k tomu co děláme. Čím více oblastí našeho života prodchneme láskou, tím lépe.
 28. Radost – Radost a štěstí nám nepřináší svět a lidé kolem nás. Radost je stav mysli. Pravá radost a pravé štěstí vyvěrají z nitra, nehledejte jej venku.
 29. Vděčnost – Naučit se děkovat a být vděčný i za malé věci a maličkosti a nebo dokonce i problémy a pohromy je postoj, který nás předurčuje k tomu, abychom mohli dosáhnout skutečné velikosti a obdržet více…
 30. Žádání – Kdykoliv se snažíme cokoliv udělat sami za sebe, jsme omezení – časem, zdroji, penězi, energií – naučíme-li se žádat, staneme se neomezenými…
 31. Dávání – Projevit štědrost a velkorysost dokáží jen skutečně velcí lidé – velcí svým myšlením. Můžete doslova vytvořit kousek nebe tady a teď pouze tím, že někomu něco dáte – svůj čas, znalosti, péči, pomoc, peníze…
 32. Přijímání – Požádali jste? Dali jste? Přijměte… Přijímání představuje nevyhnutelný duševní krok mistrovské mysli směrem k životu bez omezení a hranic.
 33. Služba – Úspěšný život je měřen tím, kolika lidem a v jakém ohledu jsme prospěli, pomohli či sloužili. Každý mistr si potřebuje osvojit umění služby. Nejvyšší úrovně spokojenosti a sebeuspokojení dosahují ti lidé, kteří našli způsob jak dělat něco, co je baví a ještě tím slouží a pomáhají druhým.
 34. Posilování – Kolem nás všech je dost kritiků a pochybovačů. Není potřeba rozšiřovat jejich řady. Staňme se raději těmi, kdo povzbuzují druhé a pomáhají jim překonat hranice a omezení…
 35. Vliv – Osobní vliv se projevuje prakticky všude, kde dochází k mezilidské interakci. Jestliže budete mít větší vliv, budete jej moci uplatnit a Váš život se stane snadnějším, budete svých cílů dosahovat snadněji, bude se Vám doslova lehčeji dýchat.
 36. Kooperace – Ve spolupráci je síla, nekonečná moudrost a neomezenost. Naučíte-li se žádat o pomoc, obdržíte ji a budete-schopni dosáhnout čehokoliv a veškeré hranice zmizí…
 37. Svoboda – Život prost negativních přesvědčení. Život bez hranic a mentálních omezení…

Chcete pochopit podstatu těchto 37 Magických slov a obohatit svůj život?

Před časem jsem napsal ebook, který se všemi těmito Magickými slovy zabývá detailněji a odhaluje jejich podstatu, jejíž pochopení a uplatnění Vám pomůže posunout Váš život z prostřednosti směrem k Mistrovtví a vítězství…

Jak dlouho byste měli Pozitivní Afirmace používat?

Některé zdroje uvádějí používat afirmace 21 – 30 dní. Jiné zase až dokonce 10000 opakování.

Myslím si, že to závisí na Vašem vlastním pocitu a úsudku a na tom, jak hluboce zakořeněné negativní přesvědčení řešíte.

V některé oblasti svého života si skutečně vystačíte pouze s 21 – 30 dny, jiné oblasti – ty, kde je Vaše víra skutečně zle pošramocena a negativní, bude potřeba času delšího.

Sami ucítíte, kdy je vhodný čas přestat.

Nicméně, i kdybyste některé afirmace měli číst třeba i rok (tedy 365 následujících dní), stále se to z dlouhodobého pohledu vyplatí.

Vždyť je to technika, která vezme 10-15 minut denně a to je dobře investovaný čas na to, že jste tím schopni doslova proměnit svůj život k lepšímu.

Jak vlastní Pozitivní Afirmace používat?

Afirmace můžete používat více různými způsoby…

 • Můžete si je napsat na kus papír a každý den si je ráno nahlas přečíst.
 • Můžete si je psát do svého studijního bloku a každodenním přepisováním upevnit žádané pozitivní afirmace ve Vašem systému víry.
 • Můžete si je vložit na svou nástěnku snů a můžete před ní každý den postát, meditovat a následně si je nahlas přečíst…

Důležité je, abyste slyšeli něco nového – aby Vaše uši a následně podvědomí slyšely jednou zase něco pozitivního.

 • Něco, co zvětší Váš životní prostor.
 • Něco, co posune Vaše současné hranice dále.

Potřebujete slyšet něco, co přehluší ten negativní hlas, který slyšíte v hlavě, který Vám často opakuje, že něco nemůžete, že něco není pro Vás, že něco nezvládnete…

Dodatečné zdroje, které doporučuji ke studiu…

Pokud Vás zajímají další zdroje, kde můžete najít další afirmace, pak Vám doporučuji literaturu od Louise Hay, která má v každé své knize nějakou tu afirmaci, kterou budete mocí vzít tak, jak je, nebo si přiohnout pro své účely.

Také může být nápomocná kniha od Vincenta Normana Peala – Síla pozitivního myšlení…

Doufám, že je to nápomocné a našli jste pro sebe sama hodnotu.

Jestliže ano, sdílejte tento článek s ostatními – ať už emailem, nebo na sociálních sítí, ať může více lidí benefitovat.

Zdroj a autor: Robert Slovák

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 908 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array