Vplyv ducha na život človeka už od jeho počatia

deti

obrázok so súhlasom David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Nesprávny spôsob života, vedie k rôzným problémom – chaosu – v rodinách, v medziľudských vzťahoch – vznikajú rôzne choroby, vojny, ničí sa príroda… a v konečnom dôsledku dochádza k prírodným katastrófam. Od nepamäti až po dnešok, na zemi vládnu viac menej ľudia túžiaci po moci, ktorí pravdu o živote – tie pravé zákony nepoznajú a ani sa nesnažia spoznať, preto od nich nemôžeme očakávať zmenu k slobodnému a plnohodnotnému.

Zmena je možná, ale je to len na nás.

Človek je vrcholom stvorenia na zemi, ale len v čistej láske k svojmu Bohu sa môže správne začleniť do dokonalého kolobehu života – prírody, kde neexistuje žiaden nežiadúci odpad, ale všetko sa navzájom dokonale dopĺňa. Jedine v tejto harmónii môžeme žiť svoj plnohodnotný život, keď nebudeme v ničom narúšať Božie stvorenie, ale s pochopením a láske sa mu prispôsobíme, lebo v náručí čistej lásky sú obsiahnuté všetky zákony života a spravodlivosť. Tieto zákony môže spoznať ­ každý človek sám zo seba v hĺbke svojej duše, v úprimnej túžbe vo SVETLE, ktoré rozsvieti v človeku LÁSKA k Bohu, ktorá sa prejavuje a potvrdzuje v LÁSKE k ľuďom, zvieratám, prírode a celému stvoreniu – lebo je Božím

Kým nemáme toto svetlo žijeme v tme a preto nedokážeme spoznať pravdu, náš život je chorý, bolestivý, ťažký a naše deti to dostávajú do vienka, lebo nikto nás nevyučil, ani sme sa nesnažili spoznať tieto zákony, aby sme spoznali ako si ubližujeme i našim deťom. Preto sa treba otvoriť pravde a spoznáme ju, spoznáme kde sme robili chyby my, naši rodičia, prarodičia, /tiež sme to dostali do vienka/ ale keď spoznáme potom to môžeme zastaviť a všetko zmeniť. Nepomôže nám nadávať na politikov, že zle riadia štát, sú z nás a tiež nepoznali pravdu, k tomu len toľko­ všetci nesieme zodpovednosť za seba.

Jedine pravá, čistá LÁSKA k pravému živému Bohu je svetlom na našej ceste pozemského života, v ktorom spoznáme pravdu, ktorá nás vyslobodí z trápení v tomto bludnom kruhu svetových systémov.

Preto je dôležité spoznať:

1. Vhodného partnera, pripraviť sa na spolužitie, zjednotiť sa v pravde.
2. Zákony dedičnosti, čo všetko vplýva na plod života od počatia, počas tehotenstva, pri a po pôrode a v ďalších detských rokoch.
3. Pôsobenie zlých síl, ich rôzne zvody, aby človek premárnil svoj drahocenný čas na tejto zemi určený k svojmu účelu. Ako a prečo zabíjajú.

Muž a žena spojení v pravej LÁSKE v túžbe po zjednotení v pravde šľachtia seba, svoje okolie, prírodu, zvieratá, ich práca sa stane plodnou hrou, ich potomstvo im bude pre radosť od nich vyjde nové pokolenie.

Knihy:
Pre ženy, tehuľky, mamičky a ich deti
Vzťahy, partnerstvo, láska a sex

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 225 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array