Sebeláska

Začiatok roka je úžasný na odblokovanie lásky k sebe. Určite si kladiete otázku. Prečo som odpojený od centrálneho citu v srdci? Činiteľov je veľa. Výchova, inštitúcie, nevhodné sociálne väzby, rodinné zázemie nefunkčné vzťahy atď. Všetko sa odzrkadľuje v nahromadených blokoch v našom poli. Sú to sebaklamy v osobnosti človeka. Všetky odmietnutia, strachy pochádzajú z centrálneho zdroja.

Odblokovaním sa svetlo v ľuďoch naplno rozžiari a umocní na ceste premeny. Cieľ je jasný. Umocnením svetla bude vzťah k sebe naplnený. Otvorenie znamená pochopenie. Odpoveď kto ste je zrejmá a daná, stane sa zodpovedaná. Túžba po naplnení citu sa vo Vás spriechodní. Svetlo čisté sa rozjasní.

obrázok so súhlasom sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net

Naštartovanie afirmácií sa uskutoční čítaním. Proces trvá celý mesiac. Prosím pri realizácií si nájdite pár minút osamote. Na chvíľku spočiňte v sebe. Pomáhať v liečení bude sila svetla. Predstaviť si ju môžete, ako bielu žiarivú hmotu v tvare kruhu. Nastavená je na pomoc každý deň. Prúdi do všetkých rovín Vášho bytia. Preklenutie obdobia odblokovania závisí od stupňa vedomia. Uskutoční sa skúška Vašich nových reakcií k sebe. Nastane zmätenosť, disharmónia mysle. V srdci zavládne láskavý, hrejivý cit. Konanie môže byť v rozpore s ostatnými zložkami osobnosti. Dočasný stav nebude trvať dlho. Celok sa opäť zjednotení. Najprv sa viditeľne láska ustáli vo Vašom srdci. Napokon sa s ňou spoja všetky roviny bytia v časopriestore. Prechádzate prerodom premeny.

V mentálnej rovine

si začnete uvedomovať,  kto spôsobil vašu  nelásku. V tejto fáze ideme vedome meniť realitu na úrovni mysle. Vynoria sa zrazu spomienky zabudnuté. Otvoria sa brány nepoznané. Stretnete ľudí na rozpamätanie. Možno sa stane, že si nespomeniete kto, alebo čo Vás zablokovalo. Nevadí v tom  prípade, si len prečítate všeobecné znenie afirmácie. Centrálne bude pôsobiť vo všetkých zložkách osobnosti. Ak poznáte pôvodcu zasiatia bloku, je to jednoduchšie. Presúvame sa k dôležitému faktoru uskutočnenia.

Postup je nasledovný:
Ste v bielom ochrannom svetle uzatvorený/á. Predstavte si, ako neustále pôsobí najprv v mysli. Odpustite, prepustite všetko nepotrebné. Precíťte úžasnú slobodu. Pošlite lásku sebe, situácií, osobe ktorej sa to týka. Vzdajte sa všetkého negatívneho. Nasleduje predstava regenerácie, prečisťovania svetlom. Ak Vám to pomôže môžete použiť aj techniku  ho´oponopono. Potom to zopakujte na úrovni srdca. Nakoniec sa presuniete k telu.

V emocionálnej rovine

začnete skutočne prichádzať na to, že toto ste vy. Budete preciťovať hlbokú lásku k sebe. Uvedomíte si, že sa stávate a ste bytosťou, ktorou ste chceli byť. Boli ste ňou pred tým a vždy budete. Nastane hlboké uvedomenie čo spôsobilo vaše uzatvorenie. Odpustenie spôsobí uvoľnenie pocitov. Dovoľte sa im naplno odovzdať. Nezostanú vo Vás uväznené. Srdcom prepustite všetko negatívne. Môže trvať nejaký čas kým sa všetko uvoľní. Všetky emocionálne výkyvy sú prirodzené.

Vo fyzickej rovine

odhodíte časť trápenia. Telo signalizuje, že je čas vzdať sa choroby. Začnete viac žiariť. Ľudia si všimnú zmeny. Prejavovanie a konanie s citom voči druhým naberie na intenzite. Vonkajšie okolie nebude rozumieť procesu. Hlavné je, že vy budete a to je nemenné. Na ceste prerodu stretnete ľudské bytosti a situácie, ktoré Vám spôsobili bolesť. Potvrdíte si skúškou či je všetko vyriešené. Ak nie je neobíde Vás test. Stále sa budete vracať k situácií pokiaľ ju neprekonáte. Potom  nastane vytúžený posun. Nebude to ani ľahké ani ťažké.

V duchovnej rovine

prúdi oslava duše. Cieľ sa naplní, budete naplnení. Objavíte svoje skryté schopnosti. Nájdete dar učiteľa, ktorý Vám ukáže duchovné vedenie. Zbavíte sa karmických zaťažení z minulých životov.

Prvá afirmácia

slúži na ochranu všetkých rovín (v mysli, duši, tele). Je to potrebné v tomto procese.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem sile svetla, za ochranu všetkých rovín bytia v časopriestore.

Druhá afirmácia

má za úlohu odblokovanie všetkých rovín bytia. Na všetko si po čase zvyknete.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem sile svetla za spriechodnenie mojej cesty lásky k sebe.

Tretia afirmácia

slúži na odpustenie, prepustenie, prečistenie, regeneráciu. Tu máme dve možnosti.

VARIANTA S HO´OPONOPONO

Ďakujem, ďakujem, ďakujem sile svetla a technike ho´ponopono za  odpustenie, prepustenie, prečistenie, regeneráciu všetkého čo spôsobilo moju nelásku. Celok je vyliečený.

VARIANTA BEZ HO´OPONOPO

Ďakujem, ďakujem, ďakujem sile svetla, za umožnenie odpustenia, prepustenia, prečistenia, regenerácie osoby, situácií,  ktorá ma trápila. Moja bytosť je spriechodnená a slobodná. Vedome sa otváram láske k sebe. Všetko čo zapríčinilo v mojom tele, duši, mysli srdci chorobu, negatívne chovanie k sebe samému, alebo iný pocit, ktorý nie je prirodzený nech opustí všetky moje časti bytosti v časopriestore. Ďakujem svetlu, že všetko premenilo na svetlo. Umocnilo v mojej bytosti regeneráciu. Cítim sa voľný/á. Pocit ľahkosti, hravosti, bytia je oslobodzujúci. Môj život je úžasný a naplnený láskou.

Štvrtá afirmácia

posilňuje cieľ.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem sile svetla, za umocnenie lásky v sebe. Znásobená sa vracia naspäť k zdroju. Prejavuje sa v celej bytosti vo vyžarovaní  konaní, myslení, cítení.

Lúčim sa s Vami vetou. Vyjadrujte sa srdcom a buďte životom.

Autor: Patrícia Kováčová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 079 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array