Radiácia ľudského tela, potravín a zdravie

Predpokladáme, že prvky ľudského tela, hoci nevieme ktoré, vydávajú elektromagnetické vlny. Tento proces je vo veľkej miere aktivovaný stravovaním a strava má obsahovať elektomagnetické žiarenie.

Ľudské telo, pokiaľ je v dobrom zdraví, vydáva 6200–7000 Angstromov, čo zodpovedá ružovej farbe slnečného žiarenia. Zlepšenie tohto stavu sa dá docieliť cvičením jogy. U chorých osôb a ľudí s nepriaznivým stravovaním bolo vždy namerané žiarenie nižšie ako 6500 A.

Výsledky výskumov týkajúce sa tejto dĺžky sú podrobne opísané v publikácii “Život v organizme”, ktorej autorom je profesor Varmayoci.

Na elektomagnetickom žiarení sa podieľajú svalové vlákna a rôzne tkanivá. Ako každá iná bytosť, aj človek má pre udržiavanie týchto vibrácií zdroje v podobe zemského a kozmického vlnenia, vlnenia zo slnečného spektra a napokon vlnenia z produktov výživy. Žiarenia rozlišujeme dobré, horšie a životu nebezpečné. Dobré a zlé radiácie (vitamíny a mikróby) sa pohybujú v rozmedzí od infračervenej po ultrafialovú, nebezpečné radiácie sú kratšie – ultrafialové až rádioaktívne. Popri žiarení má na organizmus vplyv aj veľkosť energie: zlé žiarenie s nízkou energiou má nulový vplyv a naopak, napríklad infračervené s vysokou energiou je nebezpečné (zaraďujeme sem napríklad dlhé slnenie). Podobnú dĺžku žiarenia majú vitamíny, avšak jedny sú pre telo prospešné, iné škodlivé. Živočíchy boli experimentálne živené syntetickou stravou, KALORICKY SPRÁVNOU, mali však zlý vývoj. Ak sa im pridali prirodzené potraviny, napríklad citrón, začali sa vyvíjať normálne.

Ak by bola teda KALORICKÁ TEÓRIA správna, nechýbali by potraviny obsahujúce VIBRÁCIE, ktoré považujeme za VITÁLNE.

Meranie výživnej hodnoty potravín bude neúplné, ak k nemu nepripojíme dĺžku vlny, ktorú potravina obsahuje (cukor v repe má 8000 A, v kocke 0 A). Kalorická hodnota má v porovnaní s prvoradou životodarnou hodnotou len SEKUNDÁRNY, teda druhotný význam. Vibračná činnosť našich buniek nepotrebuje kalórie, ale pravdepodobne OSCILÁCIU úplného elektromagnetického žiarenia, ktoré ovplyvňuje žiarenie našich buniek. Nezdá sa, že by tieto vibrácie boli spôsobené spaľovaním kalórií, či už rýchlym alebo pomalým, alebo dokonca svojou premenou.

Každá potravina má svoju vlastnú, prístrojom merateľnú vibráciu. Dá sa predpokladať, že vibrácie z potravín udržujú “radiačnú vitalitu” našich buniek. Kalorická teória má len obmedzenú platnosť, a preto by mala byť obohatená novými poznatkami. Pripomíname, že bielkoviny, tuky, uhľohydráty, atď. sa nedajú rozpojiť a nie je možné hodnotiť ich izolovane. Klasická dietetika, vychádzajúca z energetickej bilancie, sa musí otvoriť novým poznatkom.

Pre uľahčenie budeme potraviny rozdeľovať do štyroch kategórií:

1. VRCHOLNÉ potraviny: majú žiarenie vyššie než človek – 6500 až 10 000 A.
2. PODPORNE potraviny: 3000 až 6500 A. Niektoré sú lepšie – podporujúce, iné horšie – zapríčiňujú choroby.
3. NIŽŠIA kategória potravín má 3000 A a menej.
4. kategória MŔTVYCH potravín, ktoré nevysielajú žiarenie.

Do prvej kategórie patria dužiny zrelých plodov a ich šťava, takmer všetky druhy surovej zeleniny a ovocie a zelenina upravené varením a dusením do 70 stupňov Celzia. Ďalej sem zaraďujeme obilie, čerstvú múku, všetky olejové plodiny a ich oleje, olivy, mandle, orechy a oriešky. Zo živočíšnych potravín sú to čerstvé mäso z voľne sa pasúcich zvierat, morské ryby a kôrovce, veľmi čerstvé maslo, smotana, nefermentované syry, čerstvé vajíčka.

Druhá kategória: čerstvé mlieko (za 12 hodín klesá radiácia o 40 percent, o 24 hodín neskôr o 90 percent). Patrí sem aj obyčajné maslo, vajcia, med, cukor, surový arašidový olej, zelenina varená vo vode, morské varené ryby atď.

Tretia kategória: varené mäso, drobky, údeniny, vajcia po 15 dňoch, varené mlieko, káva, čaj, čokoláda, zaváraniny, fermentované syry.

Vo štvrtej kategórii MŔTVYCH potravín môžeme nájsť: konzervy, margaríny, alkohol, likéry, biely rafinovaný cukor, určité cestoviny, atď.

Je treba vedieť, že:

a) najzdravšie potraviny majú najväčšiu vlnovú dĺžku, najviac vitamínov a žiarenia, to znamená, že sú najvýživnejšie,
b) určité bežne používané postupy menia alebo ničia kvalitu potravín, napríklad varenie zeleniny (príprava dusením v určitej miere akosť zachováva),
c) čerstvosť určitých potravín, zvlášť živočíšnych, je veľmi významným faktorom,
d) potraviny “konzervované” pasterizáciou NEKONZERVUJÚ NIČ alebo väčšinu z rádiovitálnych hodnôt potravín; SUŠENÍM sa tieto hodnoty do značnej miery zachovávajú,
e) potraviny tretej kategórie bez vitamínov sú väčšinou polypeptidy (mäso, mlieko, káva), sú pre zažívanie najmenej vhodné a stávajú sa neprijateľnými pre organizmus; lekári poznajú pôvod migrény, astmy a ekzémov práve z potravín,
f) väčšina potravín štvrtej kategórie používaných v nadbytočnom množstve vedie k charakteristickej ťažkej intoxikácii. Oklamú hlad, ale nie sú výživou.

Klasifikácia sa vo veľkej miere zhoduje s obsahom vitamínov v potravinách. Tieto potraviny takmer úplne zahŕňa vitariánsky režim. Poznamenávame, že tento režim vyhovuje aj veľkým ľudoopom, ktoré sú nám zo živočíchov anatomicky a fyziologicky najbližšie. Vegetariáni dobrovoľne alebo z nevyhnutnosti vylučujú zo svojej stravy potraviny, ktorých vlnová dĺžka a obsah vitamínov je priemerný alebo nulový. Zbavujú sa síce gastronomických pochúťok, ale jedlá, ktoré nekonzumujú, nie sú nevyhnutné a môžu sa stať škodlivé, ak sa konzumujú v nadbytku. Napokon, mnoho vecí má svoj pôvod v neracionálnej výžive.

Pokračovanie článku

Ján ŠIDO

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 266 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array