Prírodný liek na reumu EGCG

Epigallokatechíngallát EGCG v liečbe reumatoidnej artritídy

Zelený čaj predstavuje jednu z veľmi účinných možností liečby reumy, z ekonomického hľadiska je to široko dostupná liečba každému a mal by ju využiť naozaj každý reumatik. Je to jedna z možností liečby, znamená to že v liečbe reumy veľmi pomáha ale nestačí použitie len tejto jednej metódy. Pre dosiahnutie úspechu je potrebné zapojiť všetky dostupné možnosti, ktoré sú uvádzané v ďalších odsekoch.

čaj-konvica-cintron-gaba

free photo www.pixabay.com

Prečo je zelený čaj účinný v liečbe reumy?

Katechíny zeleného čaju s najúčinnejším epigallokatechín-gallátom (EGCG) blokujú zápalový proces na viacerých stupňoch, inhibíciou tvorbu cyklooxygenázy, lipooxigenázy, leukotriénov a na úrovni TNF-alfa – tumor nekrózneho faktoru alfa.

EGCG prerušuje biologický proces zápalu už na jeho začiatku, na úrovni bunkovej imunity. Na rozdiel od biotechnologicky pripravených látok – najnovších liekov so špecifickým receptorovým účinkom (etanercept, infliximab, adalimumab) účinkujú katechíny zeleného čaju nešpecifickým TNF-alfa inhibičným mechanizmom.

Má EGCG zeleného čaju nejakú výhodu v porovnaní s biotechnologicky pripravenými liekmi?

Áno, veľkou výhodou EGCG zeleného čaju je neprítomnosť závažných nežiadúcich účinkov typických pre imunosupresívnu liečbu inhibítormi tnf-alfa: výskyt závažných, život ohrozujúcich infekcií a zvýšené riziko nádorov. Navyše biotechnologicky pripravené inhibítory TNF-alfa sú látky bielkovinovej povahy a po dlhodobom podávaní začne telo vytvárať protilátky. Tieto postupne znížia účinnosť liečby. Enormne vysoké finančné náklady na liečbu sú ďaľšou prekážkou, prečo je liečba dostupná obmedzenej skupine pacientov, obvykle podávané až v najťažších štádiách ochorenia.

kostra-klby-reuma

Produkty na zlepšenie reumy
klik na obrázok

EGCG na rozdiel od špecifických inhibítorov TNF-alfa nie je látka bielkovinovej povahy, preto nedochádza po dlhodobom podávaní k postupnej strate účinnosti.

Epigalokatechín obsiahnutý v zelenom čaji zároveň nemá nežiadúce účinky typické pre kortikoidné hormóny a nesteroidné antireumatiká. Nepoškodzuje žalúdočnú sliznicu ani neznižuje imunitu voči infekciám.

Protizápalový účinok liečby zeleným čajom nastupuje len pozvoľna (z dôvodu postupnej modifikácie zápalovej reakcie) a preto výsledky nie sú dosiahnuté bezprostredne po žačatí užívania, avšak dosiahnuté zlepšenie stavu je trvácnejšie, ochorenie je čiastočne modifikované.

Môžem kombinovaľ liečbu zeleným čajom so štandardnými liekmi?

Áno, prispieva to k zlepšeniu celkového výsledku liečby. Nástup protizápalového účinku látok zeleného čaju je však postupný, preto je potrebné aj pri užívaní zeleného čaju dodržiavať lekárom stanovenú liečbu. Zelený čaj pomáha v tlmení zápalu a po dlhodobejšom používaní može prispievať k zlepšeniiu stavu ochorenia a prípadnému prehodnoteniu a zníženiu dávkovania základných liekov Vašim lekárom. Nezabudnite na dodržiavanie diétnych opatrenií odporúčaných pre reumatikov, ktoré nájdete v sekcii Diéta reumatika.

Autor: Pharm. Dr. Jozef Zima – autor projektu  Nutraceutica

Vedecky overené účinky EGCG

Účinky EGCG zeleného čaju dokazuje veľké množstvo experimentálnych štúdií, pre ilustráciu uvádzame len vybrané príklady.

Epigallokatechíngallátom (EGCG) ovplyvnená regulácia interleukínom-1 (IL-1) sprostredkovanej tvorby chemokínov a aktiváciu matrix-metaloproteinázy-2 (MMP-2) pri reumatoidnej artritíde.

Cieľom experimentálnej štúdie Lekárskej fakulty Univerzity Michigan, USA (2008) bolo hodnotenie účinnosti epigallokatechíngallátu (EGCG), potencionálne účinnej protizápalovej molekuly na tkanivách kĺbnej chrupavky. Vedci skúmali ovplyvnenie regululácie interleukínom-1-beta sprostredkovanej tvorby chemokínov a regulácie matrix-metalloproteinázy-2 pri reumatoidnej artritíde. Pôsobenie EGCG sa skúmalo na izolovanom tkanive, synoviálnych fibroblastoch – bunkách kĺbnej chrupavky.

Výsledky: Liečba s použitím EGCG v koncentrácii 10 mikromol/l alebo 20 mikromol/l významne tlmila interleukínom-1-beta tvorbu chemokínov (ENA-78, RANTES, GRO-alfa). Pri koncentrácii 50 mikromol/l spôsobil EGCG úplné zablokovanie IL-1 sprostredkovanú tvorbu chemokínov (RANTES, ENA-78, a GRO-alfa). EGCG rovnako blokoval aktivitu MMP-2.EGCG nevykazoval žiadne toxické účinky na bunky synoviálnych fibroblastov.

Závery experimentu: Epigallokatechíngallát má významný liečebný potenciál v ochrane kĺbnej chrupavky pred deštrukciou v liečbe reumatoidnej artritídy. EGCG blokovaním deštrukčného enzýmu MMP-2 zabraňuje poškodzovaniu chrupavky.

Zdroj: Ahmed S et al.: Regulation of interleukin-1beta-induced chemokine production and matrix metalloproteinase 2 activation by epigallocatechin-3-gallate in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts, University of Michigan Medical School, Ann Arbor,USA;Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Sep 23;105(38):14692-7.

Epigallokatechín-3-gallát potláča TNF-alfa vyvolanú tvorbu matrix-metalloproteinázy-1 a -3 (MMP-1 a MMP-3) reumatoidnou artritídou postihnutými synoviálnymi fibroblastami.

Fibroblasty kĺbnej chrupavky postihnuté reumatoidnou artritídou (RA) vytvárajú zvýšené množstvá enzýmov matrix-metalloproteináz (MMP), ktoré poškodzujú chrupavku a kostné tkanivo kĺbov postihnutých RA. Tumor nekrózny faktor-alfa (TNF-alfa) je jedným z najdôležitejších cytokínov vedúcich k tvorbe MMP fibroblastami. Experiment poukazuje na účinok EGCG v tlmení tvorby metalloproteináz (MMP) sprostredkovaných prozápalovým TNF-alfa.

Liečba s použitím EGCG vykazovala inhibičný účinok na TNF-alfa závislý od veľkosti podanej dávky. Výsledky poukázali na ďaľšie možnosti ako regulovať zápalový proces a kĺbnu deštrukciu u pacientov trpiacich reumatoidnou artritídou.

Zdroj:Yun HJ et al.:Epigallocatechin-3-gallate suppresses TNF-alpha -induced production of MMP-1 and -3 in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts; Rheumatol Int.2008 Nov;29(1):23-9.

Autor článkov, preklady: PharmDr. Jozef Zima

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 074 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array