Vitálny mozog, zdravé a krásne telo, dlhovekosť = Karnozín

Karnozín – fyziologická látka vytvárajúca sa v tele s najvyššou koncentráciou v mozgu a vo svaloch. Podávaním vo forme špeciálnej doplnkovej výživy zlepšuje fyziologické funkcie organizmu.

Karnozín je doslova výnimočný v ochrane bielkovín a DNA pred poškodzovaním glykáciou, reakciou bielkovín s krvným cukrom.

mozog-free-pixabay

mozog-free-pixabay

Karnozín je vysoko koncentrovaná fyziologická súčasť mozgového tkaniva. Mozog využíva karnozín na opravu neurónov, na detoxifikáciu, neutralizuje toxicitu medi a zinku, zvyšuje výkonnosť mitochondrií. Zvyšuje neuroplasticitu, mentálnu výkonnosť a napomáha zachovaniu pamäte vo vyššom veku. Vhodný v prevencii Alzheimerovho synrómu – stareckej demencie.

Ďalšie články

Ako karnozín pomáha mozgu

Oprava neurónov: karnozín predchádza poškodeniu a odstraňuje poškodenia spôsobené toxickým pôsobením glykačných produktov (AGE). AGE vznikajú nielen v mozgu reakciou glukózy s aminokyselinami. Mozog je na jednej strane energeticky závislý na neustálom prísune glukózy, potrebuje však zároveň účinnú ochranu pred možným vznikom AGE. Túto ochranu poskytuje práve karnozín.

Energetický metabolizmus mozgu: karnozín má potenciál obnoviť funkčnosť mitochondrií. Týmto spôsobom môže zachrániť mozog pred nedostatkom energie a narušením funkčnosti.

Antioxidačná ochrana neurónov: karnozín má silný antioxidačný účinok. Zabraňuje oxidatívnemu poškodeniu buniek aj v prípade nadmernej oxidačnej záťaže v prítomnosti ťažkých kovov a neuro-excitačných látok.

Obmedzenie vzniku beta-amyloidných plakov: karnozín zabraňuje vzniku beta-amyloidných plakov a úbytku mentálnej kapacity typickej pri Alzheimerovom syndróme.

Ochrana pred toxicitou ťažkých kovov: ťažké kovy majú schopnosť prenikať mozgovou bariérou a spôsobovať poškodenie až zánik buniek. Karnozín má chelatačné vlastnosti, viaže a deaktivuje dvojmocné ióny ťažkých kovov ako  kadmium, ortuť, olovo, meď a zinok.

Obnova neurorceptorov: karnozín obnovuje funkčnosť neuro-receprorov,  komunikačných miest nervových buniek zodpovedných za výmenu signálov. Receptorové miesta bývajú poškodzované napríklad glutamátovou toxicitou, akútnym nedostatkom kyslíka pri cievnych príhodách alebo chronickým nedostatkom kyslíka pri mozgovej nedokrvenosti.

Karnozín spomaľuje skracovanie telomér: koncové oblasti DNA, teloméry sa skracujú každým delením bunky. Je to prirodzený biologický proces obmedzujúci počet bunkových cyklov. Karnozín znižuje mieru skracovania telomér, čím zvyšuje celkový počet delivých cyklov. Predlžuje zachovanie schopnosti regenerácie, obnovy tkaniva.

Karnozín v prevencii Alzheimerovho syndrómu

Alzheimerov syndróm (ASy) je neurodegeneratívne ochorenie charakteristické pokračujúcim zhoršovaním mentálnych a kognitívnych schopností a narastajúcimi prejavmi demencie.

Typickým prejavom ochorenia je postupná strata pamäti, poruchy orientácie v čase a priestore, poruchy správania a úsudku. Ochorenie je sprevádzané tvorbou β-amyliodných peptidov v mozgovom tkanive. Ochorenie vedie k úplnej závislosti na starostlivosti iných osôb. Včasné zastavenie a spomalenie procesu rozvoja ochorenia je kľúčové pre zachovanie kvality života pacienta.

Karnozín môže zohrávať významnú úlohu v boji proti nástupu predčasnej stareckej demencie, ktorá je veľkým sociálnym a zdravotným problémom starnúcej populácie.

Viac o karnozíne a ostatných nootropikách v prednáške Dr. Zimu:

Ako pomáha karnozín pri cukrovke

Glykácia – základná príčina poškodenia organizmu. Molekuly cukru, glukózy poskytujú nielen zdroj energie. Veľmi ochotne reagujú s bielkovinami. Táto známa organická reakcia, nazývaná glykácia je pre telo veľmi nebezpečná. Vznikajú takzvané glykačné bielkovinové produkty (AGE, Advanced Glycation Endproducts). Sú to toxické molekuly poškodzujúce akékoľvek orgány v tele. Glykovaný hemoglobín (červené krvné farbivo) vzniká do istej miery aj u zdravých ľudí. U diabetikov ako následok zvýšenej hladiny cukru sa vytváraju AGE v rozsahu poškodzujúcom celý organizmus, vyvolávajúcom zvýšenú chorobnosť.

Glykovaný hemoglobín vážne poškodzuje cievne steny a vedie k srdcovo-cievnej úmrtnosti, postihuje rovnako cievy v očiach a vedie až k slepote, na periférii spôsobuje nedokrvenosť končatín a bércové vredy, vedie k úbytku mentálnej kapacity mozgu a strate pamäti, orientácie a rozpoznávania, k poškodeniu až zlyhaniu obličiek.

Karnozín a podpora pri srdcovom zlyhávaní

Srdcové zlyhanie je ochorenie charakteristické zníženou kvalitou života, nepriaznivou prognózou pre ďalší vývoj a vysokou mierou rizika náhlej smrti. Typickým prejavom zlyhávania srdca je znížená schopnosť vykonávania aeróbnej záťaže, dýchavica a únava. Pacienti sú odkázaný na množstvo medikamentov. Samotné lieky však nemusia riešiť príčiny problémov prameniace z narastajúceho deficitu látok v organizme.

Okrem iných klinických príznakov býva pri srdcovom zlyhaní typicky prítomný deficit viacerých mikro-nutrientov ako napríklad výrazne znížené hladiny ubichinónu – koenzýmu Q10, nízke fosfolipidy (liečba znižujúca tvorbu cholesterolu), nedostatok omega-3 esenciálnych mastných kyselín: EPA a DHA, nedostatok melatonínu a veľmi významný deficit karnozínu.

Suplementácia esenciálnych aminokyselín môže pozitívne ovplyvniť nutričný a metabolický stav pacientov so zlyhávajúcim srdcom. Esenciálne aminokyseliny sa zúčastňujú Krebsovho energetického cyklu, regulujú bielkovinový obrat, prispievajú k hormonálnej rovnováhe a zvýšenej aktivite anabolických hormónov.

Karnozín, cytoplazmatický dipeptid, zlúčenina dvoch aminokyselín sa nachádza vo vysokých koncentráciách nielen v mozgu a svaloch ale tiež v svalovine srdca. Tu plní metabolickú a ochrannú funkciu. Jeho vlastná tvorba v tele sa znižuje podľa štúdií až o 63% vo veku 70 rokov.

Ochrana pred oxidatívnym poškodením srdcového svalu

Karnozín plní kľúčovú úlohu v ochrane pred oxidatívnym poškodením prebiehajúcim za nedostatku kyslíka v svalovine srdca. Vyrovnáva pH následkom anaeróbnej tvorby laktátu. Vyrovnávanie pH karnozínom je dokonca bližšie k fyziologickej hodnote pH (7,38-7,42), nakoľko disociačná konštanta (pK) bikarbonátu je 6,1 a pK karnozínu je 6,83. Zvýšenie hladiny karnozínu môže z uvedeného dôvodu zvýšiť kontraktilitu myokardu a znížiť únavnosť pacienta.

Podľa klinickej štúdie Dr. Lombardiho podávanie karnozínu v dávke 500 mg denne počas 6 mesiacov štatisticky významne zlepšilo jednotlivé parametre činnosti srdca a celkovú kvalitu života. Do štúdie bolo zaradených 50 pacientov s chronickým zlyhávaním srdca, rozdelených na placebo skupinu a skupinu s karnozínom. Pacienti v placebo skupine nezaznamenali žiadne zmeny stavu.

Dlhovekosť

Karnozín-TokoMax-kapsuly-s-prírodným-vitamínom-e-úplného-spektra

Karnozín + Tokotrienoly
klik na obrázok

Karnozín ako „molekula dlhovekosti„. Ochranou telomér sa zvyšuje počet delivých cyklov bunky. Výsledkom je predĺženie regeneračnej schopnosti tkanív, spomalenie starnutia.

Detoxifikácia: chelatačným mechanizmom viaže ióny ťažkých kovov, hliníka, nadbytky medi a zinku pôsobiace neurotoxicky.

U športovcov prispieva k zvýšenej vytrvalosti a zvýšenému výkonu pôsobením proti prekysleniu svaloviny laktátom.

Tokotrienoly – nenasýtené formy vitamínu E sú jedinečnou súčasťou prípravku Karnozín Tokomax Nutraceutica. Tokotrienoly sú jednou z najsilnejších zbraní v boji proti stareckej demencii a ochoreniam mozgu. Klinické štúdie preukázali významný neuroprotektívny účinok tokotrienolov. Tokotrienoly spoločne s karnozínom sa dosahujú výnimočne vysoký regeneračný efekt mozgovej funkcie.

Tokotrienoly poskytujú 40 až 60-krát účinnejšiu ochranu pred voľnými radikálmi v porovnaní s tokoferolmi, nasýtenými formami vitamínu E.

Použitie prípravku KARNOZÍN TokoMax Nutraceutica

Ochrana mozgu, podpora mentálnych schopností vo vyššom veku, zachovanie pamäti,  prevencia a liečba Alzheimerovho syndrómu, autistické poruchy, detoxifikácia CNS od hliníka a ťažkých kovov, diabetické polyneuropatie, ochrana ciev, podpora pri srdcovom zlyhávaní, antioxidačná ochrana.

autor článku: PharmDr. Jozef Zima, Nutraceutica

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 637 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme