Charakteristika pľúc podľa čínskej medicíny jednoducho a zrozumiteľne

Aby sme čo najlepšie pochopili, čo sa deje s naším telom v priebehu ochorenia koronavírusom, potrebujeme mať aspoň základné informácie o funkciách nášho tela. Keďže mojou srdcovou záležitosťou je čínska medicína, dovolila som si pripraviť sériu článkov, ktorá Vám vysvetlí správanie nášho tela.

Začneme priamo pľúcami a ich funkciami, potom sa pozrieme na vzťahy medzi pľúcami a ostatnými orgánmi, ako a v čom môžu pomôcť, keď ich správne stimulujeme a nakoniec si pozrieme psychosomatiku.

Charakteristika pľúc podľa čínskej medicíny jednoducho a zrozumiteľne

pluca

Pľúca sú pánom energie celého tela, spojené sú s obdobím jesene, so západom, suchom a kovom. Patrí k nim pikantná chuť a biela farba. Pľúca prináležia energii yin, sú najvyššie položeným orgánom, obopínajú srdce a tým ho chránia, rovnako ako aj ostatné orgány. Spolu s hrubým črevom upratujú, triedia a nechávajú odísť nepotrebné, nečisté, aby mohli prijímať nové, čisté.
Funkčný okruh pľúc tvoria: pľúca, hrubé črevo, koža, nos, ochlpenie, nosový ochranný hlien, čuch.

Regulačná funkcia pľúc

Pľúca riadia dýchanie, respiračné pohyby sú rytmizované po sebe idúcim výdychom a nádychom.
Pľúca majú zodpovednosť za respiračnú energiu – sú orgánom, kde sa stretáva vnútorná energia s energiou vonkajšou. Nádychom prijímajú čistý vzduch a výdychom vylučujú nečistoty. Rytmus daný výdychom a nádychom má významný regulačný účinok na pohyby čchi v tele smerom hore, dole, von a dnu, čo zabezpečuje aj správny chod metabolizmu. Pľúca riadia energiu, obličky sú jej koreňom. Pľúca zabezpečujú výdych a obličky nádych.
Respiračné pohyby riadia a upravujú vzostup, zostup, výstup a vstup energie. Tým sú vyvažované pohyby energie v celom tele.
Vďaka regulácii pohybov energie, sa umožňuje srdcu podporovať a riadiť obeh krvnej tekutiny v celom organizmu.
Funkcia rozptyľovacia, eliminujúca nečistoty a zostupná pľúc, riadia a upravujú distribúciu, uvádzanie do pohybu a vylučovanie fyziologických tekutín.
Metabolizmus tekutín je zabezpečovaný viacerými orgánmi: pľúcami, slezinou, obličkami, tenkým aj hrubým črevom a močovým mechúrom.
Rozptyľovacia funkcia pľúc zabezpečuje rýchle šírenie tekutín v celom tele. Taktiež umožňuje elimináciu vody, ktorú telo už použilo, alebo nadbytočnej vody, a to dýchaním a odparovaním potu.
Eliminácia nečistôt a zostup energie pľúc umožňuje sústavný zostup telesných tekutín až k obličkám. Činnosťou energie obličiek a močového mechúra sa zabezpečuje ich premena na moč a jeho následné vylúčenie von z organizmu.

Pľúca kontrolujú pokožku a chlpy

Pod označením koža je myslená samotná pokožka, ale aj potné žľazy. Koža, potné žľazy a chlpy tvoria hradbu proti vonkajším útokom a ich funkciami je vylučovať pot, zvlhčovať pokožku, upravovať dýchanie a chrániť organizmus pred vonkajšími škodlivinami. Ohrievanie a výživa pokožky sú zabezpečované vďaka pľúcam obrannou energiou, energiou, krvou a fyziologickým tekutinám. Kožou naše telo dýcha a tým pomáha pľúcam v ich dýchacej činnosti.

Otvorom pľúc je nos

Jeho funkciou je viesť vzduch a taktiež je zodpovedný za čuch.

Fyziologickou tekutinou pľúc je hlien

Ak sú funkcie pľúc normálne, prirodzený hlien a jeho množstvo nos zvlhčujú bez toho, že by hlien vytekal. Tvorba hlienu je vždy spojená so slezinou, tvorí ho v nedostatku energie. Pľúca hlien len skladujú. Pri zahlienení takmer nikdy neliečime len pľúca, ale aj slezinu.

Pľúca sú pánom hlasu

Dráha pľúc prechádza hrtanom, preto priechod vzduchu hrtanom a tvorba zvuku súvisí s pľúcami. Druhý dôvod je ten, že pľúca riadia energiu, ktorá má taktiež vplyv na tvorbu zvuku. Čiže hlas vychádza z pľúc, ale koreň má v obličkách, podobne ako nádych.

Pľúca sú oslabované suchom

Pľúcam, hrubému črevu a ani pokožke neprospieva sucho. Suchosť v pľúcach obmedzuje príjem čistej energie vzduchu, pretože sa znižuje ich kapacita. Pľúcne tkanivo musí byť stále prirodzene zvlhčované, aby boli schopné zabezpečiť všetky funkcie.

Vzťahy medzi pľúcami a ostatnými orgánmi

Ľudské telo je organický celok, ktorý je tvorený z orgánov plných a dutých, dráh a veľkého počtu tkanív. Ich činnosti nie sú izolované, sú interaktívne a udržiavajú medzi sebou vzťahy vzájomnej závislosti a regulácie. Okrem toho si vymieňajú informácie prostredníctvom komunikačných ciest, ktoré sú tvorené dráhami a cievami. Vďaka obehu energie, krvi a fyziologických tekutín sa v celom organizme vytvára jednotný a harmonický celok. Vzťahy medzi orgánmi sa neprejavujú len z hľadiska štrukturálneho a anatomického, ale taktiež z hľadiska funkčného, vo fyziológii aj patológii. Takto vznikajú vzťahy vzájomného rodenia a regulácie medzi orgánmi.
Znalosť vzájomných vzťahov medzi piatimi orgánmi a ich vnútorné pravidlá vyplývajú zo zákonitostí, ktorými sa tieto orgánové sústavy riadia.

Keďže hlavnou témou sú pľúca, pozrime sa, v akých vzťahoch sú s ostatnými orgánmi. V pentagrame prvkov sú hlavné fyziologické vzťahy dva: vzťah rodenia a vzťah kontroly. Pľúca rodia obličky a súčasne sú rodené slezinou, tento vzťah môžeme pokojne vnímať ako elementárnu závislosť na sebe, tzn. posúvanie si životu potrebných zložiek. Pľúca kontrolujú pečeň a súčasne sú kontrolované srdcom. Kontrola je potrebná kvôli prípadnému oslabeniu alebo ohrozeniu, keď si tieto orgány, ale nielen tie, dokážu pomôcť, vykompenzovať slabosť alebo stiahnuť záťaž. Teraz sa pozrime na konkrétne spoločné funkcie.

Vzťahy medzi srdcom a pľúcami

Obidva orgány sú uložené v hornom žiariči. Srdce riadi krv a krvný obeh, pľúca riadia energiu a dýchanie. Vzťah, ktorý existuje medzi srdcom a pľúcami, je vzťahom medzi krvou a energiou. Spolupráca medzi týmito dvomi orgánmi zabezpečuje normálny obeh energie a krvi.
Funkcia primárnej energie spočíva v nasýtení ciev srdca a riadení vdychovania. V dôsledku toho sa udržiava rovnováha a koordinácia medzi obehom krvi a dýchaním. Primárna energia je spoločným ústredným prvkom pre srdcový pulz a pľúcne dýchanie. Srdce a pľúca, krv a energia sú navzájom závislé. Pokiaľ obieha energia, obieha aj krv. Pokiaľ je krv dostatočná, je dostatočná aj energia.
Vplyv, ktorým na seba môže pôsobiť srdce a pľúca, sa z patologického hľadiska prejavuje hlavne na úrovni energie a krvi.

Patológia

Nedostatok energie horného žiariča:
Búšenie srdca horšie po námahe, tieseň na hrudi, krátky dych, všeobecná únava, bledá tvár, spontánne potenie, závrate, pokašliavanie, opuchy tváre a končatín (z dôvodu prázdnoty energie v hornom ohnisku môžu stagnovať tekutiny), modranie pier, slabý hlas, časté nachladnutie.

Vzťahy medzi pľúcami a slezinou

Slezina riadi prepravu a premenu, je zdrojom produkcie energie a krvi. Pľúca zabezpečujú dýchanie, riadia energiu celého tela. Vzťah medzi pľúcami a slezinou sa prejavuje hlavne vo vzťahoch medzi energiou a tekutinami. Tento vzťah má dva aspekty: produkciu energie a transport a distribúciu tekutín.
Slezina riadi transport a transformáciu, je pôvodcom produkcie energie a krvi. Slezina získava energiu z potravy, ale potrebuje rozptyľovanie a zostup energie z pľúc, aby sa dostala do celého tela. Taktiež energiu a tekutiny, ktoré potrebujú pľúca, produkuje slezina a vďaka jej vzostupnej energii sa k nim dostanú. Stav energie pľúc do veľkej miery závisí na stave energie sleziny – pľúca sú centrom kontroly energie a slezina je zdrojom produkcie energie.
Pľúca riadia obeh vody, udržujú cesty vody voľné a riadia ich. Slezina riadi transport a transformáciu vody a vlhkosti, je to dôležitý orgán pre reguláciu metabolizmu fyziologických tekutín. Týmito funkciami sa navzájom dopĺňajú a nevedia fungovať jeden bez druhého.
V patológii sa vzájomný vplyv sleziny a pľúc prejavuje jednak nedostatočnou produkciou energie a jednak poruchami metabolizmu tekutín.

Patológia

Nedostatok energie pľúc a sleziny:
Krátky dych, slabý hlas, nechuť rozprávať, kašeľ s veľkým množstvom riedkeho, bieleho hlienu, pocit stiesnenosti na hrudi, kašovitá stolica, nechutenstvo, všeobecná únava, spontánne potenie, slabosť končatín, opuchy tváre alebo dolných končatín.

Vzťahy medzi pľúcami a pečeňou

Pečeň riadi vzostup a priechodnosť. Pľúca riadia elimináciu a zostup. Vzostup pečene a zostup pľúc zabezpečuje reguláciu pohybu energie, samotný obeh energie a krvi a harmóniu medzi orgánmi plnými a dutými. Vzťah medzi pečeňou a pľúcami sa prejavuje hlavne na pohyboch energie hore a dole a na obehu energie a krvi.
Energia pečene stúpa vľavo a energia pľúc zostupuje vpravo. Pečeň a pľúca sú motorom obehu esencie, energie, krvi a organických tekutín. Pohyb hore vyvolaný pečeňou a pohyb dole vyvolaný pľúcami, umožňujú energii, aby v organizme normálne stúpala a klesala.
Pečeň skladuje krv a regulujú ju v celom organizme. Pľúca riadia energiu a regulujú ju taktiež v celom organizme. Síce obeh energie a krvi závisí na srdci, ale rovnako závisí na funkciách pečene a pľúc.
V patológii sa narušenie funkčných vzťahov medzi pečeňou a pľúcami prejaví hlavne narušením vzostupných a zostupných pohybov energie a obehu energie a krvi.

Patológia

Pečeňový oheň napáda pľúca:
Bolesť na hrudi a pod rebrami, kašeľ – záchvatovitý, prudký, vykašliavanie krvi, podráždenosť, závrate, sčervenanie očí, horká chuť v ústach, bolesť hlavy – ostrá, červená tvár, zápcha, slabé močenie, tmavý moč, smäd, nedostatok dychu, dýchavičnosť s pískaním.

jin-jang-byliny-akupunktura-freepixabay

Vzťah medzi pľúcami a obličkami

Pľúca sú najvyšším zdrojom vody, obličky riadia vodu. Pľúca zabezpečujú vydychovanie energie, obličky riadia jej príjem. Vzťahy medzi pľúcami a obličkami sa týkajú hlavne metabolizmu tekutín a respiračného pohybu. Prejavujú sa hlavne vo vzťahu k energii a vode.
Aj keď sú respiračné pohyby riadené pľúcami, musí im pomáhať prijímacia funkcia obličiek. Pokiaľ je energia obličiek v hojnosti, vzduch vdychovaný vďaka eliminačnej a zostupnej funkcie pľúc môže byť priťahovaný obličkami smerom dole.
Pľúca riadia obeh vody, udržiavajú cesty vody priechodné a riadia ju. Taktiež kontrolujú jej distribúciu a zostup. Obličky kontrolujú vodu, ich funkciou je kontrolovať odparovanie a sekréciu, vzostup a zostup tekutín. Rovnako kontrolujú otváranie a zatváranie. Čistá časť tekutín, ktoré prichádzajú do obličiek je extrahovaná pôsobením energie a vracia sa do organizmu cez tri žiariče. Kalná časť je premenená na moč, prepravená do močového mechúra a vylúčená von.
Yinové tekutiny pľúc a obličiek sú vo vzájomnom vzťahu rodenia. Ak je yin pľúc dostatočná, prepraví esenciu až do obličiek. Potom ich yin prosperuje a ich funkcie sú silné. Yin obličiek je koreňom yinových tekutín v celom tele. Pokiaľ je yin obličiek v hojnosti, stúpa pozdĺž dráhy a obmýva pľúca. Vďaka tomu je energia pľúc pokojná a môže normálne zabezpečovať svoje funkcie.
Z patologického hľadiska sa interakcia medzi pľúcami a obličkami prejavuje hlavne poruchami dýchacími, dysfunkciou metabolizmu tekutín a nedostatočnosti yinových tekutín.

Patológia

Nedostatok yin pľúc a obličiek:
Suchý kašeľ – zhoršenie navečer, nie je výrazný, malé množstvo lepivých žltých hlienov, hlieny s krvou, bolesti a sucho v krku, suché ústa, chrapot, nepevnosť a bolesť bedier a kolien, nočné polúcie so snami, nepravidelná menštruácia, horúčosť piatich sŕdc, nočné potenie, prílivová horúčka, červené líca, pocit horúčavy v kostiach, závrate, hučanie v ušiach, málo moču.
Nedostatok energie pľúc a yang obličiek:
Ťažké dýchanie – hlavne nádych, dýchavičnosť – horšia pri pohybe, slabý hlas, spontánne potenie, pomočovanie sa, studené končatiny, modravá tvár, studené kvapky potu.
Ako vidíte, všetky orgány a ich funkcie sú neoddeliteľne prepojené. A predpokladám, že už si začínate uvedomovať, aké je dôležité sa na človeka pozerať celostne. Aj keď ide len o obyčajnú chrípku.

AKO SA COVID 19 SPRÁVA V TELE, ČO V ŇOM VYVOLÁVA A AKO SA ÚČINNE BRÁNIŤ

Ako už vieme, pľúca sú najvyššie položeným orgánom, čím sú najviac ohrozované všetkými vonkajšími patogénmi. Keďže sú zodpovedné aj za pokožku, potné žľazy a ochlpenie, je nám jasné, že celý systém pľúc je zodpovedný za tzv. povrchovú obrannú energiu, čiže vytvára prvú bariéru pred vstupom škodliviny a tento vírus vstupuje buď cez nos a ústa vdýchnutím alebo cez pokožku, pokiaľ by bola poškodená. Avšak táto povrchová obrana nestojí „len‘‘ na pokožke, ale obsahuje tri vrstvy (tai yang, yang ming a shao yang), do ktorých vstupujú všetky tzv. duté orgány. Tieto vrstvy slúžia na to, aby sa patogén buď zlikvidoval alebo vypudil skôr, ako sa dostane do hĺbky organizmu, kde môže napadnúť vnútorné tzv. plné orgány, z čoho vznikajú ťažšie stavy. Stále ale platí, že nad všetkými tromi vrstvami vládnu pľúca.

Vírus COVID 19 je zákerný v tom, že dokáže veľmi rýchlo a agresívne preniknúť cez všetky tri obranné vrstvy. Následne zaútočí na imunitný systém tela, tvorený primárne slezinou a vstupuje priamo do pľúc.

Ak použijem vnímanie a terminológiu čínskej medicíny, tak tento vírus pomenujem ako patológiu vlhkosti s chladom alebo vlhkosti s horúčosťou. Vieme, že ide o dva typy vírusu a každý sa správa trochu inak, aj keď je tam spoločný menovateľ. Ide o to, že ak je vnútorné prostredie organizmu v rovnováhe, akákoľvek škodlivina, ktorá prenikne dovnútra, bude veľmi rýchlo zničená alebo vypudená. My to pomenúvame ako silný imunitný systém. Pokiaľ je vnútorné prostredie narušené, čiže už máme vo vnútri patologické prostredie a keď sa stretne so škodlivinou rovnakej podstaty, má ideálnu možnosť na prežitie a množenie sa – vzniká ochorenie. Veľkú úlohu vo vnútornom prostredí hrá práve slezina, pretože čím viac je oslabená, tým viac vlhkosti vytvára. Táto vlhkosť znemožní pľúcam, aby hýbali energiou, čím sa zhoršuje pohyb všetkých tekutých zložiek ako je krv, lymfa a ostatné fyziologické tekutiny. Z tejto vlhkosti vznikajú na úrovni pľúc hlieny a na úrovni čriev pleseň. Je to ideálne prostredie na množenie sa vírusov a nielen ich.

coronavirus-freepixabay

Skúsim to vysvetliť veľmi zjednodušene. Za normálnych okolností, len o patogénoch sa dá rozprávať celý deň, aby sa správne pochopil ich mechanizmus a charakteristika.

Keď sa vlhkosť spojí s chladom alebo s horúčosťou, vzniká kombinácia s ťažšími prejavmi. Chlad má tendenciu zmršťovať, sťahovať, blokovať, čiže v spojení s vlhkosťou vznikne zablokovanie hlienov v pľúcach, čím sa sťažuje dýchanie, vzniká kašeľ, únava a slabosť končatín. Má to relatívne ľahší priebeh a teda aj liečba je rýchla a efektívna. Horšia je kombinácia vlhkosti a horúčosti, pretože už samotná prítomnosť horúčosti v tele vyvoláva vysokú teplotu, malátnosť, pocit sucha v hrdle a v ústach. Hlieny v tomto prípade stratia svoju tekutú zložku a vo veľmi hustej konzistencii sa usadia na úrovni pľúc, doslova ich zlepia a zablokujú. Okrem vysokej teploty a pocitu sucha je prítomný suchý kašeľ, pri ktorom máte pocit, že sa trhajú pľúca, znižuje sa kapacita pľúc, čiže ste dýchavičný, lapáte po dychu, čím sa samozrejme znižuje samotné okysličovanie celého organizmu… a vieme ako to pokračuje…

V prvej fáze je dôležité zabezpečiť buď ochranu, posilnenie práve ochrannej vrstvy, alebo v prípade vniknutia patogénu, jeho rýchle vypudenie. Posilnenie povrchovej obrany stojí samozrejme na pľúcach, ale vo veľkej miere aj na funkciách sleziny, žalúdka, hrubého a tenkého čreva. Takže určite odporúčam užívať nielen Vironal, ale aj Gynex prípadne Korolen v kombinácii s Imunosanom, Probiosanom, Nigellou sativa alebo Sea Berry oil alebo powder, výborné je Goji. Všetky tri spomínané koncentráty majú výrazný vplyv na slezinu, ktorá, ako som už spomínala, má na starosti bunečnú imunitu plus veľa ďalších funkcií, o ktorých možno nabudúce, ale hlavne v tomto prípade rodí kov, čiže pľúca. Tzn., že sa stará o to, aby pľúcny systém mal všetko, čo potrebuje a bol dostatočne silný, vďaka čomu zabezpečí silnú povrchovú obranu. Na posilnenie povrchu výborne poslúžia mydlá a krémy, v tomto prípade hlavne Droserin, Drags mun ale aj Cytosan mydlo a krémy Droserin, ale aj Cytovital, prípadne Artrin a Protektin.

V prípade príznakov začínajúceho ochorenia, bez ohľadu na to, či ide o koronavírus alebo klasickú chrípku, by som určite použila Vironal, Cistus, ale výborný efekt má aj Regalen, prípadne Cytosan a King kong, už v ťažších stavoch. Regalen aj Cytosan má výrazný efekt vďaka tomu, že pečeň zabezpečuje pohyb a spriechodňovanie ciest pre energiu a krv. Okrem toho pečeň zabezpečuje nárast yangovej energie, ktorá predstavuje funkcie tela. A vďaka tomu vie pečeň pomôcť pľúcam s pohybom energie a s vypudením patogénov. Aj v tomto prípade platí potreba zabezpečiť dostatok látok podporných pre imunitný systém, ako je znova Sea Berry, Vitaflorin, Ambrózia, prípadne aj Barley, Spirulina či Chlorella.

včela-včielka-peľ-kvet

Okrem užívania prípravkov ENERGY je podstatná aj strava, dostatok vody, správne dýchanie a ak dôjde k ochoreniu, treba ležať, oddychovať. V žiadnom prípade neodporúčam v akejkoľvek forme nič kyslé, hlavne ovocie ako citrusy, pretože zatvárajú kožné póry, čo zabráni vypudiť patogén von. Taktiež surová zelenina, mliečne výrobky veľmi minimálne, pretože to ochladzuje a oslabuje slezinu. Takže ľahká jednoduchá strava a tepelne upravená. Stále ale platí, že každý človek je individuálny a ku každému treba tak aj pristupovať. Nehovoriac o tom, keď sa v jednom tele stretne viac zdravotných problémov.

Zuzana Krajčíková Mikulová – KE Nová Dubica – absolventka fytoterapie a diferenciálnej diagnostiky na Univerzite čínskej medicíny v Prahe, ktorá úzko spolupracuje s uznávanou univerzitou TianJin (tchian tin)

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 632 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array