Odtajnená pomôcka ruských vojakov – tlmí bolesť, lieči zápaly, urýchľuje hojenie, …

 V  súčasnosti sa ochorenia kĺbov, chrbtice a iných zápalových ochorení sprevádzaných bolesťami a opuchmi, ale aj rôzne zranenia a pooperačné stavy liečia primárne liekmi na báze syntetických chemických prípravkov. Existuje viacero podporných liečebných prostriedkov tzv. fyzikálnej terapie, ktorá umožňuje znížiť dávky liekov, v niektorých prípadoch ich aj vylúčiť. Fyzikálna terapia je liečebný systém, ktorý využíva účinky rôznych fyzikálnych vplyvov na ľudský organizmus. Úlohou fyzikálnej terapie a jej podnetov je vyvolať požadované zmeny, a tým aj uľaviť od ťažkostí. Jedná sa napr. o podpornú liečbu biolampou, kryoterapiou, laserom, magnetoterapiou, elektroterapiou a inými fyzikálnymi prostriedkami vplývajúcimi na fyziológiu organizmu, ktoré sú široko používané vo fyzioterapeutickej a medicínskej praxi.

Jeden z menej známych, ale zároveň účinný prostriedok fyzikálnej terapie znižujúci nielen bolesť a zápalové procesy, ale vhodný aj pre úpravu zloženia krvi a podporu imunitného systému je viacnásobne použiteľný fóliový elektrostatický aplikátor POLIMEDEL®. Jeho základný princíp, účinok záporného elektrostatického poľa na fyziologické ióny, je na prvý pohľad jednoduchý, no vyvoláva zložitú reťazovú reakciu organizmu, na základe čoho má Polimedel pomerne širokospektrálny pozitívny účinok. 

Napriek tomu netreba v niektorých prípadoch preceňovať účinky fyzikálnej terapie a chápať ju skôr ako podpornú liečbu kombinovanú s inými lekárskymi postupmi, alebo ako rehabilitáciu, resp. prevenciu. 

zapal-klby-bolesti-polimedel-folia-canva-download.jpg

Polimedel – cena, aplikácie – klik na obrázok

Čo znamená slovo POLIMEDEL

POLIMEDEL (ПОЛИМЕДЕЛ) je skratka zo slov: POLYmérový MEDicínsky ELektret (v ruštine s mäkkým „i“). Polymérový, pretože je vyrobený z polymerickej látky – medicínskeho fluoroplastu PTFE-F4А. Tento materiál má unikátne vlastnosti a široko sa používa v medicíne a v rozmanitých sférach ľudskej činnosti. 

Poznámka: Fluoroplast je vysokomolekulárny kryštalizovaný polymér odolný voči všetkým organickým kyselinám, zásadám, organickým rozpúšťadlám, oxidantom, plynom a ďalším agresívnym látkam.

 Je preň charakteristická:

 • mimoriadne vysoká chemická odolnosť, čo je výsledkom vysokého odrazového efektu elektricky negatívnych atómov fluóru;
 • mimoriadne vysoké dielektrické ukazovatele spôsobené nepolaritou polyméru; 
 • mimoriadne vysoká odolnosť voči napäťovému spádu; schopnosť nenasakovať vodou a nepodliehať pôsobeniu vody aj pri dlhodobých skúškach
 • elektrická pevnosť na vzorkách hrubých 1 mm tvorí najmenej 55 kV/mm; malá hodnota tangens uhla dielektrických strát a dielektrickej permitivity
 • odolnosť voči plesniam; 
 • schopnosť udržiavať pevnosť, stabilitu a úplnú funkčnosť v teplotnom rozpätí od -269 do +260 °С; ∙ mimoriadne vysoká odolnosť voči hydrolýze;
 • schopnosť prepúšťať UV lúče a vysoká odolnosť voči oxidácii; mimoriadne nízka povrchová energia, čo umožňuje používať ho ako proti adhézny materiál; teplota tavenia je cca +327 °С, pri jej prekročení sa narúša kryštalická štruktúra a fólia sa mení na amorfnú priesvitnú látku, ktorej stav sa nemení z vysoko elastického na husto-tekutý ani pri teplote rozkladu (+415 °С); ∙
 • odolnosť k sorpcii látok a kumulácii na jeho povrchu rôznych usadenín;
 • odolnosť voči opotrebovaniu za normálnych podmienok, záručná doba zachovania kvalitatívnych ukazovateľov je vyše 20 rokov. 
 • 100% znášanlivosť organizmom 

POLIMEDEL ako fyzioterapeutický prostriedok

Má oficiálny certifikát zhody s normami pre zdravotnícke pomôcky Európskej únie. POLIMEDEL je medicínsky prostriedok pre podpornú liečbu a môže sa používať v ktorýchkoľvek zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach. POLIMEDEL bol podrobený klinickým skúškam a viackrát oficiálne potvrdil svoju klinickú účinnosť.
Elektretmi sa nazývajú materiály schopné udržiavať na sebe elektrický náboj a tak formovať okolo seba elektrické pole. Práve vlastnosti elektrického poľa podmieňujú princíp účinkovania POLIMEDELu.
Elektrické pole POLIMEDELu voľne preniká cez ktorékoľvek prírodné materiály (tkaniny, papier, drevo, kartón, koža, sklo, sadra), pohlcované je syntetickými látkami (silón, lavsan, plasty, celofán,…), kovy ho odrážajú. Treba to zohľadňovať pri použití fólie. 

Čo je POLIMEDEL

POLIMEDEL je fólia z medicínskeho fluoroplastu, rozmery 9 х 30 cm, hrúbka cca 30 mikrónov (3 krát tenšia ako ľudský vlas), do ktorej je implementovaný nanotechnológiou záporný elektrický náboj veľkej hustoty (cca 10-4 C/m2 ). Technológia spracovania fólie korónovým výbojom pri teplote 200°С je utajovaná a nemá zatiaľ vo svete ekvivalent. Stabilita náboja fólie v podmienkach 98% vlhkosti pri teplote 45°С tvoí najmenej 3-5 rokov, za normálnych podmienok (60% vlhkosť a 20°С) – 7-10 rokov.

Ako bol vyvinutý POLIMEDEL

POLIMEDEL bol vyvinutý v r. 1989 na objednávku Ministerstva obrany ZSSR v jednom z najväčších vojenských podnikov pre obranné technológie vo vtedajšom Leningrade ako prostriedok na použitie v úrazovej chirurgii a ortopédii – ako sa zistilo neskôr, aj na rýchle a účinné tlmenie bolesti. Výrobnú technológiu POLIMEDELu vyvinuli pod vedením fyzikov Michaila Alexejeviča Kopyševa a prof. Žoresa Ivanoviča Alfiorova (Nobelova cena za fyziku 2000, †2019), z Leningradského technického inštitútu. Michail Kopyšev dodnes (r. 2019) žije a pracuje v Petrohrade, je vedeckým konzultantom výskumno-výrobného podniku pre obranné technológie ELMET-SPB. 

Fólia bola široko využívaná vo vojenských konfliktoch, pri liečení poranení následkom katastrof, na liečbu v podnikoch obranného komplexu a získala výborné ohlasy odborníkov a lekárov. Práve vojenskí lekári ako prví zistili, že okrem jej pôvodného účelu, ktorým bolo odstránenie bolestí a urýchlenie hojenia rán, fólia je schopná mnohých ďalších účinkov a sféra jej uplatnenia je omnoho širšia ako sa predpokladalo.

 V čom je jedinečnosť POLIMEDELu

Čím sa líši POLIMEDEL od množstva iných prostriedkov fyzioterapie, vrátane výrobkov na elektretovom základe, ktoré sa používajú v medicíne? Jeho jedinečnosť je v tom, že polymerická fólia je nabitá jednopólovým záporným elektrickým nábojom, t.j. je monoelektretom – elektretom s elektrickým poľom, ktoré v celom svojom rozsahu má náboj jednej polarity (zápornej). Všetky ostatné priemyselne používané elektrety majú dipólový náboj, t. j. obsahujú tak záporné, ako aj kladné náboje. 

Preto okolo fólie vzniká stále záporné elektrické pole, ktoré voľne preniká do tkanív nášho tela a spôsobuje celý rad špecifických fyziologických procesov, o ktorých bude prejednané v ďalších kapitolách. 

Klinické medicínske výskumy navyše ukázali, že POLIMEDEL pôsobí ako analgetikum – tlmí bolesti pri rozličných patológiách: neuralgiách, kardialgiách, pečeňových a obličkových kolikách, svalových a kĺbových bolestiach, bolesti zubov a migrénach. Ako POLIMEDEL účinkuje na náš organizmus (fyziologické mechanizmy) 

Elektrické pole POLIMEDELu hlboko (do 10 až 14 cm) preniká do tkanív a vyvoláva celý rad biofyzikálnych efektov: 

 • obnovenie prekrvenia tkanív; 
 • stimulácia transportu látok, látkovej výmeny a energetických reakcií; 
 • aktivácia fungovania imunitných buniek (makrofágov), fermentov a hormónov; 
 • zrýchlenie hojenia v dôsledku priťahovania kladných iónov dusíka a vápnika; 
 • vplýva na procesy dráždivosti a vodivosti v nervových kmeňoch, v mieche a mozgu;
 •  podporuje potláčanie rozmnožovania škodlivých baktérií (fagocytóza); 
 • spomalenie degeneratívnych procesov v tkanivách a.i. 

Opis fyziologických účinkov POLIMEDELu nie je daný podľa vzrastu alebo poklesu ich významu, ale sa riadi určitou logikou. Ide o to, že každý účinok môže byť v jednom prípade dôležitý a v druhom úplne vedľajší. Okrem iného, všetko v organizme je prepojené a preto navonok odlišné účinky môžu byť rôznymi prejavmi toho istého procesu. 

POLIMEDEL normalizuje prekrvenie tkanív

POLIMEDEL je schopný veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých desiatok minút, dosiahnuť normálne prekrvenie tkanív. Prečo je to také dôležité? Pretože drobné cievky – vlásočnice – dopravujú do našich tkanív a buniek kyslík, živiny, vitamíny, minerály a všetko ostatné, čo je pre ne bytostne dôležité. 

Vlásočnice sú také úzke, že sa v nich erytrocyty – červené krvinky – doslova tlačia a narážajú jeden do druhého. Avšak sa na seba nenalepujú, pretože na povrchu všetky erytrocyty majú záporný elektrický náboj a pri náraze sa odpudzujú. Tak sa zachováva normálny tok krvi a vlásočnice plnia svoje funkcie.

tromboza-zhluk-cervenych-krviniek-canva-download.jpg

Vznik trombov zo zlepených erytrocytov

Bunky dostanú kyslík a potrebné látky a normálne fungujú. Ale je veľa príčin, ktoré môžu narušiť funkčnosť vlásočníc: škodlivé chemické látky zo vzduchu, pôdy, okolitých predmetov, stravy; drogéria; farmaceutické prípravky, alkohol, tabak; stresy; choroby; škodlivé žiarenie; nedostatok živín a ďalšie vplyvy. Pod ich vplyvom erytrocyty strácajú povrchový náboj (lepia sa na nekladné ióny cudzorodých látok) a pri náraze sa prestávajú odpudzovať, začínajú sa na seba lepiť. 

Ak sa to stane vo vnútri väčších ciev, začne hypoxia – kyslíkový hlad, pretože erytrocyty transportujú kyslik. Ale ak sa zlepia vo vnútri vlásočnice, je ihneď upchatá. Vtedy bunky v jeho okolí nedostanú kyslík a v priebehu 5-10 minút uhynú. Nastáva nekróza alebo infarkt (odumretie) úseku tkaniva a časom vzniká na tomto mieste zjazvené tkanivo, ktoré už nevykonáva žiadnu metabolickú činnosť. Časom v dôsledku narušenia funkčnosti vlásočníc sa naše živé tkanivá postupne menia na mikrojazvy, „vyschýnajú“, „scvrkávajú sa“ a neplnia svoje funkcie. Tkanivo degraduje, t. j. starne. 

Pozorovať tento proces na vlastné oči môžeme iba na pokožke – robí sa menej hebká a elastická, mení farbu, objavujú sa vrásky. Vnútorné orgány starnú tak, že sa to prejavuje chorobami. Narušenie funkčnosti vlásočníc sa často stáva príčinou hypoxie, zvýšeného tlaku, bolestí hlavy, syndrómu chronickej únavy, vegetatívnej dystónie. Preto starneme a umierame oveľa skôr ako nám určila príroda.

 Ale môžeme tento proces ovplyvniť. Elektrické pole POLIMEDELu veľmi rýchlo obnovuje normálny záporný náboj na membránach erytrocytov, tie sa od seba odlepujú a reologické vlastnosti (tekutosť) krvi a tým aj priechodnosť vlásočníc sa obnovuje. Pričom ak sa v zóne pôsobenia poľa ocitne väčšia cieva, onedlho sa celá krv v našom tele „nabíja“. Úplný obeh krvi u dospelého človeka trvá 20-28 sekúnd, u dorastu – 18 sekúnd a u dieťaťa – 15 sekúnd. 

Spočítajte, koľkokrát sa každá krvinka ocitne v elektrickom poli našej fólie po 10-15 minútach použitia. POLIMEDEL účinkuje okamžite a môže sa používať nielen na obnovenie už poškodených vlásočníc, ktoré sa ocitli v jeho poli, ale aj na prevenciu podobných poškodení v celom organizme. Navyše máme liečbu aj prevenciu tvorenia trombov, aterosklerózy, infarktu, zníženie vysokého krvného tlaku, elimináciu bolestí hlavy. 

Pre normalizáciu prekrvenia ktoréhokoľvek orgánu stačí priložiť POLIMEDEL na telo nad predmetným orgánom a podržať 15-20 minút. Pre kompletný účinok na celý krvný obeh umiestnite fóliu pri väčšej cieve (napr. stredná horná časť hrude, oblasť pečene, podpazucha, lakťový alebo kolenný ohyb, pod rebrami) na 20-40 minút. 

POLIMEDEL napomáha zníženiu krvného tlaku 

Vo viacerých prípadoch aplikácia POLIMEDELu vedie k zníženiu krvného tlaku. Efekt sa pôvodne prejavil dosť nečakane. Pri skúškach fólie na dobrovoľníkoch z úplne iného dôvodu sa zistilo, že u 80% pacientov, ktorí trpeli na zvýšený tlak, sa už po niekoľkých použitiach (3-7 dní) začal tlak znižovať. V súčasnosti tento účinok POLIMEDELu je už dobre preskúmaný a vysvetlený. 

Je potrebné zobrať do úvahy, že hodnoty tlaku môžu poklesnúť rýchlo, organizmus si nie vždy stihne na to zvyknúť. Preto môžete pociťovať ospalosť a točenie hlavy. V takom prípade iba skráťte dobu pôsobenia fólie, aby účinok neprišiel príliš rýchlo. Celkovo systolický (horný) tlak môže klesnúť o 15-20 mmHg, niekedy až na úplne normálny. Neboli prípady, aby tlak klesol pod normu. 

Hypotenzívny účinok POLIMEDELu je spojený s jeho vplyvom na tekutosť krvi a priechodnosť vlásočníc, čo bolo opísané v predchádzajúcej kapitole. 

POLIMEDEL ovplyvňuje zloženie krvi

POLIMEDEL (presnejšie jeho elektrické pole) je schopný účinkovať nielen na erytrocyty, ale aj na ostatné krvinky, ktoré sa tak lepšie plnia svoje funkcie. Navyše pod jeho vplyvom sa môže meniť bielkovinové a elektrolytické zloženie krvi. Tak sa zlepšuje celková aj lokálna imunita, organizmus začína byť odolnejší voči infekciám a škodlivým vplyvom. 

Vo veľmi zjednodušenej podobe to môžeme znázorniť takto. Príroda sa postarala o to, aby naša krv mala vysokú liečivú schopnosť, ale prebytok kladných iónov v našom okolí potláča biologickú aktivitu krviniek (erytrocytov, leukocytov atď.). Pri aplikácii záporného elektrostatického poľa so stanovenými parametrami sa negatívny vplyv kladných iónov eliminuje a naša krv účinne ozdravuje organizmus. 

Polarizácia krvi vplýva na zmenu produkovania hormónov v endokrinných žľazách, sprevádzanú zvýšením fermentačnej aktivity a rýchlosti biochemických procesov v ľudskom organizme. Rýchlosť migrácie iónov vápnika a dusíka sa zvyšuje pod vplyvom elektrického poľa POLIMEDELu, čo vysvetľuje priaznivý účinok pri regenerácii tkanív a hojení zlomenín. 

Polimedel, účinná podporná liečba kŕčových žíl – obrázok

POLIMEDEL aktivuje celkovú a lokálnu imunitu 

Po aplikácii elektretovej fólie nastávajú v krvi špecifické zmeny – mení sa počet leukocytov a lymfocytov, makrofágov a imunoproteínov, čo svedčí o silnom vplyve na imunitu. Preto sa často stáva, že liečime jednu patológiu, ale súčasne sa vylieči aj niečo iné. Môže sa stať, že aktivácia imunity často má za následok akútne stavy chronických ochorení. To je logický dôsledok. 

Treba jednoducho skrátiť dobu aplikácie fólie a čoskoro (o 1-3 dní) symptómy zoslabnú a postupne úplne zaniknú. Bunková imunita je vlastne lymfoidné tkanivo, čiže lymfocyty. Celková hmotnosť lymfoidného tkaniva tvorí 1-2 kg. Lymfocyty sa tvoria v kostnej dreni (hrudná kosť), slezine a týmuse (brzlík, detská žľaza), odkiaľ sa dostávajú do krvi a stále v nej cirkulujú. 

Lymfocyt je veľmi mobilná bunka, schopná vychádzať za hranice cievneho systému, pohybovať sa ľubovoľným smerom a následne sa usadiť v ktoromkoľvek orgáne. Po usadení sa lymfocyty premenia na makrofágy, ktoré husto „obývajú“ pečeň, slezinu, priestor v okolí vlásočníc, pľúca, kostnú dreň, je ich veľa v pokožke a slizniciach. Obrovské množstvá makrofágov sa nachádzajú v črevách, kde tvoria celé zoskupenia – kolónie. Práve preto sa hovorí, že cca 50% imunity tvoria črevá. 

Základnou funkciou makrofágov je fagocytóza (pohlcovanie baktérií). Makrofágy sú schopné pohltiť odumreté a zmutované bunky, cudzie mikroorganizmy a dokonca najmenšie cudzie telieska. Jednotlivý makrofág dokáže pohltiť 100 mikroorganizmov. Ale fagocytóza ani zďaleka nie je jedinou ani hlavnou funkciou makrofágov. Sú schopné:

 1. Produkovať protilátky (najmä makrofágy v slezine)
 2. Syntetizovať a vylučovať faktor zrážanlivosti krvi;
 3. Syntetizovať faktor nekrózy nádorov;
 4. Syntetizovať peroxid vodíka a chlornan sodný, čo je vlastne chemická zbraň;
 5. Syntetizovať tkanivové hormóny – cytokíny, interleukíny a endorfíny, čím sa zabezpečí tlmenie bolesti a nepretržité odovzdanie informácií do celého imunitného systému. 

POLIMEDEL podporuje regeneráciu

Vďaka tomu, že „prebúdza“ makrofágy, dáva do pohybu lymfu, aktivuje celý obranný mechanizmus. Práve preto pod fóliou sa aktivuje syntéza imunitných protilátok, zosilňujú sa procesy chemiluminiscencie, ustupujú zápalové procesy. Účinné dávkovanie antibiotík, pokiaľ sú nevyhnutné, sa môže znížiť na polovicu. Okrem toho v prúde zápornych častíc hynie väčšina kladne nabitých mikroorganizmov, ktoré sú práve „obyvateľmi“ typických chronických ložísk infekcie – mandlí, prinosových dutín, kazových zubov atď. 

POLIMEDEL má antiseptický účinok

Vojenskí lekári empiricky zistili zaujímavý fakt: v prípadoch, ak z nejakých dôvodov nebola možnosť nasadiť antibiotiká, aplikácia POLIMEDELu vystačila na to, aby sa hnisavé rany začali očisťovať od hnisu a hojiť sa. Zistilo sa teda, že POLIMEDEL je schopný potláčať rast choroboplodných zárodkov, a spolu s jeho schopnosťou urýchľovať procesy hojenia dosahuje vyliečenie hnisavých procesov. 

To znamená, že použitie POLIMEDELu je možné pri akýchkoľvek hnisavých procesoch (hnisavé zápaly pokožky, angína, zápal prínosových dutín, abscesy, flegmóny, osteomyelitída, hnisavé rany, zápal zubnej drene atď). Pri liečbe fóliu aplikujte po dobu od 1 do 6 až 8 hodín denne. 

POLIMEDEL štrukturuje biologické tekutiny

Známe sú informácie o štruktúrovanej vode (napr. Japonský certifikovaný systém KANGEN) a jej liečivom účinku. V takej vode nie sú molekuly Н2O – (správny zápis (H2O)n – klastrová-strapcová štruktúra) umiestnené chaoticky, ale sú určitým spôsobom orientované voči sebe, vlastne tvoria tekuté kryštály. Je známe, že štruktúrovaná voda má veľa zaujímavých a užitočných vlastností. Je biologicky aktívna, t. j. schopná vyvíjať liečivý účinok na stav krvi, vnútorných orgánov, znižovať vysoký krvný tlak, urýchľovať chemické reakcie a iné. 

Voda sa môže štruktúrovať rôznymi spôsobmi, vrátane pôsobenia elektrického, alebo magnetického poľa. POLIMEDEL je zdrojom dostatočne silného elektrického poľa. Človek na 75% pozostáva z vody. To znamená, že môžeme za pomoci POLIMEDELu štruktúrovať všetky naše vnútorné tekutiny – plazmu krvi, lymfu, mozgovú a miechovu tekutinu, vnútrobunkovú a medzibunkovú tekutinu, tekutinu v kĺboch atď. Potom naše vnútorné tekutiny nadobudnú prirodzenejšie-liečivé vlastnosti. 

Možno práve táto schopnosť POLIMEDELu vysvetľuje viaceré pozoruhodné výsledky jeho aplikácie. 

V súčasnosti je vo vede dokázané, že osobitosti fyzikálnych vlastností vody a početné krátkodobé vodíkové väzby medzi susednými atómami vodíka a kyslíka v molekule vody vytvárajú priaznivé podmienky pre vytvorenie osobitých asociovaných štruktúr (klastrov), ktoré prijímajú, uschovávajú a posúvajú informácie rôzneho druhu. Štruktúrnou jednotkou takejto vody je klaster (H2O)n , ktorý sa skladá z klatrátov. Ich fungovanie je podmienené vzdialenými coulombovskými silami (príťažlivé sily molekúl). 

V štruktúre klastrov sú zakódované informácie o interakciách, ktoré sa konali medzi danými molekulami vody. Vo vodných klastroch sa vďaka interakcii medzi kovalentnými a vodíkovými väzbami medzi atómami kyslíka a vodíka môže konať migrácia vodíkového katiónu (Н+) v podobe štafety, čo vedie k jeho delokalizácii v rámci klastra. Voda, ktorá sa skladá z množstva klastrov rôznych typov, tvorí hierarchickú priestorovú štruktúru z tekutých kryštálov, ktorá dokáže prijímať a uchovávať obrovské kvantá informácií o predošlých interakciách. 

Voda sa štruktúruje, t. j. nadobúda osobitú pravidelnú štruktúru pod vplyvom viacerých štruktúrotvorných faktorov – napr. pri zmrazení alebo roztopení, pôsobení stáleho magnetického alebo elektromagnetického poľa, pri polarizácii molekúl vody atď. Patria k týmto faktorom aj rozmanité žiarenia a polia (elektrické, magnetické, gravitačné a možno aj iné), mechanické vplyvy (zmiešanie odlišnej intenzity, natriasanie, prúdenie v rôznych podmienkach atď.), ako aj ich rozmanité kombinácie. 

Štruktúrovaná voda sa robí aktívna a získava nové vlastnosti. Má špecifickú vnútornú dynamiku a osobitý „biologický účinok“, ktorý sa môže zachovávať dosť dlho (pozri napr. Beľanin, V. – Romanova, Je.: Žizň, molekula vody i zolotaja proporcija (Život, molekula vody a zlatý pomer). In: Nauka i žizň, č. 10/2004). Po účinkovaní na vodu elektrického (elektromagnetického) poľa sa voda stáva viac štruktúrovanou než obyčajná. Zvyšuje sa v nej rýchlosť chemických reakcií a kryštalizácie rozpustených látok, intenzifikujú sa procesy adsorbcie, zlepšuje sa koagulácia prímesí a ich sedimentácia. 

Je celkom možné, že biologický účinok štruktúrovanej vody na organizmus je spojený s tým, že kanály (čerpadlá) membrán tkanivových buniek prepúšťajú molekuly štruktúrovanej vody so zvýšenou rýchlosťou, pretože pravidelná štruktúra vody pripomína pravidelnú štruktúru samotnej bunkovej membrány – vysoko štrukturovanú organelu. 

Pokusy dokázali, že vnútorné použitie štruktúrovanej vody zvyšuje priepustnosť biologických membrán tkanivových buniek, znižuje hladinu cholesterolu v krvi a pečeni, upravuje krvný tlak, zrýchľuje metabolizmus a napomáha vylučovaniu drobných kameňov z obličiek. 

Pri dlhodobom užívaní štruktúrovanej vody človekom bolo zistené, že táto voda: 

 • očisťuje a obnovuje tráviaci trakt, pečeň, obličky, pankreas, mozgové cievy a eliminuje bolesti hlavy; 
 • znižuje hladinu cukru v krvi;
 • normalizuje krvný tlak;
 • eliminuje bolesti v kĺboch;
 • obnovuje mužskú potenciu. 

Boli evidované prípady obnovenia pečene po „tukovej hepatóze“, zníženie intenzity zápalových procesov v organizmе. 

POLIMEDEL má silný protizápalový účinok

Jedným z najdôležitejších pre nás účinkov POLIMEDELu je silný protizápalový účinok. Čím je nebezpečný zápal? Zápal je v prvom rade opuch poškodeného tkaniva. Opuch vedie k stláčaniu nervových zakončení, ktoré sa nachádzajú v zápalovom ložisku, t. j. k bolesti. Najnebezpečnejšie však je to, že opuch je stláčanie ciev, čiže narušenie prísunu kyslíka k tkanivám, čo má za následok odumretie buniek. V ťažkých prípadoch je to odumretie celých úsekov tkanív, orgánov až smrť celého organizmu.

 Zápal treba liečiť a to čím skôr. Medicína pozná obrovské množstvo chorôb spojených so zápalom – to všetko sú choroby, ktorých názov končí na -itída. Bronchitída, laryngitída, neuritída, sinusitída, artritída, myozitída, gastritída atď. To znamená, že v prípade akejkoľvek „itídy“ môžeme rátať s účinnou pomocou POLIMEDELu až do úplného vymiznutia choroby. V prípade akútneho zápalu stačí niekoľko minút, hodín alebo dní použitia fólie (podľa stupňa ochorenia), aby príznaky choroby vymizli. 

Pričom nie je podstatné, nakoľko je zápal silný a kde sa nachádza – POLIMEDEL je účinný pri zápale priedušiek, nosných dutín, zápale pľúc a ďalších zápalových indikácií. Pre väčšinu akútnych procesov pre POLIMEDEL stačí od 3 do 5 dní pôsobenia. Ale ak chceme vyliečiť chronické (dlhoročné) ochorenie, ktoré je sprevádzané výrazným narušením funkčnosti chorého orgánu, treba sa vyzbrojiť trpezlivosťou – budete potrebovať terapiu od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov. 

Preto, aby si organizmus obnovil všetko „ako bolo“ pred chorobou – pred mnohými rokmi, potrebuje čas. Je jasné predsa, že organizmus sa lieči sám a POLIMEDEL mu iba pomáha. Vo viacerých prípadoch sa môžeme úplne zbaviť niektorých chronických chorôb, ktoré sa neliečia inými medicínskymi prostriedkami. 

POLIMEDEL má protiopuchový účinok 

Opuch môže byť celkový a lokálny. Celkový býva spojený s ochoreniami obličiek, pečene, srdca, so znížením koncentrácie bielkovín v krvi, so znížením osmotického tlaku v krvnej plazme atď. Výskyt lokálneho opuchu môže byť spôsobený: 

 • zvýšením tlaku vo vlásočniciach;
 • toxickým poškodením stien vlásočníc; 
 • ochoreniami lymfatických a krvných ciev; 
 • popáleninami; 
 • úrazmi; 
 • zápalmi atď. 

POLIMEDEL je vo väčšine prípadov schopný zaúčinkovať na príčiny, ktoré viedli k opuchu, a úspešne ich potlačiť. Aplikujte POLIMEDEL pri lokálnych opuchoch. Opuch sa môže začať vyslovene „rozpúšťať“ v priebehu 20-40 minút. Avšak úplne zmizne až po niekoľkých hodinách, resp. aj po niekoľkých dňoch. Pri celkových opuchoch sa tiež dá dosiahnuť určité výsledky, keď budeme účinkovať na postihnutý orgán, ktorý opuch zapríčinil – pečeň, obličky alebo srdce. 

Okrem toho, prax dokazuje, že POLIMEDEL napomáha vylučovať tekutiny z patologických útvarov – cýst, zhromaždenej tekutiny v kĺboch, abscesov a následne ich lieči. 

polimedel_balenie.jpg

Polimedel fólia – Klik na obrázok

POLIMEDEL fólia, ktorá napomáha zníženie očného a lebečného tlaku.
POLIMEDEL zlepšuje metabolizmus.
POLIMEDEL normalizuje transport látok.
POLIMEDEL vplýva na tvorenie energie v bunkách 

Látková výmena alebo metabolizmus je zložitý proces. Z jednoduchých látok sa tvoria zložité a naopak, zložité sa rozkladajú na jednoduché súčasti. Jedny látky sa menia na iné, tie zase vstupujú do reakcií a tak ďalej. Pri jedných procesoch sa energia pohlcuje, pri iných sa produkuje. Jedny reakcie sa môžu spustiť a druhé zastaviť. 

Na to, aby z prvej látky vznikla druhá, je potrebná prítomnosť tretej a ďalších látok. V každej z buniek nášho tela sa každú sekundu uskutočňujú chemické reakcie. Na to, aby sa nejaká reakcia mohla v bunke konať, musíme tam najprv dopraviť všetky potrebné zložky. A to sú obrovské transportné toky. 

Pre predstavu: z jedla, vody alebo vzduchu do tráviaceho traktu alebo do pľúc, odtiaľ cez sliznice do krvi, potom s krvou do potrebného orgánu, krvnou cievou do potrebného tkaniva, z vlásočnice do medzibunkového priestoru, odtiaľ do bunky, z jedného vnútrobunkového orgánu do druhého, z bunky znova do medzibunkového priestoru, odtiaľ do krvnej alebo lymfatickej vlásočnice, ďalej do pečene, obličiek, pokožky alebo pľúc, z jedného orgánu do druhého, z jedného tkaniva do druhého, zo žľazy po celom tele, z celého tela do pečene alebo obličiek, odtiaľ do čriev alebo močového mechúra a nakoniec von. A to bolo iba v hrubých rysoch. 

Transport je dodanie živín a vylučovanie škodlivín a toxických produktov metabolizmu. Ako iste chápete, ktorékoľvek narušenie chemických procesov a transportu látok vedie k patológiám. Deficit živín alebo prebytok škodlivín vedie k narušeniu transportu, nesprávnemu priebehu chemických reakcií a nakoniec k chorobám. Ale predsa všetky reťazce chemických reakcií, presun molekúl cez bunkové membrány, interakcie molekúl a atómov, štruktúra proteínov, energetické procesy, fungovanie mozgu a transport nervových impulzov sú všetko elektrické náboje. Sú to plusy a mínusy, valentnosti, príťažlivosť a odpudzovanie . 

POLIMEDEL účinkuje sa všetky tieto procesy záporne nabitým elektrickým poľom a je schopný výrazných vplyvov. V zóne pôsobenia elektretovej fólie sa značne aktivuje transport látok, absorbcia živín a vylučovanie škodlivín; normalizuje sa priepustnosť stien vlásočníc a bunkových membrán; zrýchľuje sa tok lymfy; je badateľné zvýšenie produkcie energie v mitochondriách (dá sa povedať, v bunkových elektrárňach). 

Vo všetkých orgánoch, tkanivách a bunkách, ktoré sa dostali do liečebného poľa fólie, sa aktivizujú rozmanité fermenty a hormóny. Prebúdzajú sa doposiaľ neaktívne procesy. Odkrývajú sa nové možnosti. Organizmus začína byť schopný regenerácie nezávisle od veku. 

Na bunkovej úrovni sú oblasťou pôsobenia elektrického poľa membrány buniek, na vnútrobunkovej úrovni sú to membrány organel. Zmena aktivity ATP (adenozíntrifosfát) a koncentrácie iónov na vnútornom a vonkajšom povrchu membrán mení podmienky fungovania bunky. 

Analýza účinku elektrických polí je založená na teóriách chemickej polarizácie jadier a elektrónov, ktoré vysvetľujú vplyv elektrických polí na chemické a biochemické reakcie vďaka vzniku nových prechodov medzi úrovňami s odlišnou multiplexnosťou, z ktorých najdôležitejšími sú prechody medzi tripletovým a singletovým stavom. K biochemickým reakciám citlivým voči elektrickému poľu patria voľnoradikálové reakcie okysličenia lipidov a reakcia prenosu elektrónov v cytochrómovom systéme. Prenos elektrónov cez membrány vplýva na potenciál membrán mitochondrií a na zmenu koncentrácie iónov vodíka, čiže na kyslosť. 

Pri znížení membránového potenciálu sa narúša fungovanie sodíkovo-draslíkovej pumpy („draslíkového čerpadla“), a ióny draslíka sa dostávajú za hranice buniek. Tento posledný proces by mala podľa teórie sprevádzať syntéza ATP, čo potvrdzujú experimenty. Všetky výsledky pôsobenia elektrického poľa na bunky sa navzájom dopĺňajú a dajú sa vysvetliť pomocou chemo-osmotickej teórie. Pri patológii buniek, najmä pri zápaloch, je výsledok pôsobenia elektrického poľa výraznejší. 

Prieskum obsahu kyseliny mliečnej v organizmе svedčí o tom, že v prípade vzniku výraznejšieho deficitu energie po popáleninách prevláda v organizmе anaeróbny spôsob výmeny glukózy a kumulácia jej nedokysličených produktov v podobe kyseliny mliečnej. Zaznamenané sú tiež kladné posuny v metabolizme pod vplyvom elektrického poľa – klesá obsah kyseliny mliečnej v krvnej plazme. Funkčný stav kostí a svalstva je vo veľkej miere podmienený intenzitou energetických procesov, v ktorých ústredné miesto patrí mitochondriám. Účinok elektrického poľa vyvoláva fázové zmeny v aktivite mitochondrií, pričom reakcie na pôsobenie poľa sa prejavujú výraznejšie až po určitom čase (potom, čo pôsobenie skončí). Elektrické pole nabíja bunkové membránу ako kondenzátor. 

Pri zvýšení membránového potenciálu sa zvyšuje aj priepustnosť sodíkových kanálov. Ióny sodíka smerujú do vnútra bunky, ióny draslíka naopak smerujú von. Metódou „sacharóznych elektrónových medzier“ bolo zistené, že elektrické pole vyvoláva zvýšenie iónovej priepustnosti membrán buniek hladkého svalstva voči iónom draslíka. Biologické procesy v bunkách a tkanivách organizmu, spojené so syntézou a rozkladom látok a s produkciou energie, sú sprevádzané bioelektrochemickými javmi. Ako výsledok sa tvoria biologické potenciály a prúdia biologické prúdy, čo vedie k vytvoreniu elektrických polí, ktoré spôsobujú elektretový stav biologických štruktúr. 

Vďaka tomuto stavu je možné vytvoriť ich cielenú interakciu s biologicky kompatibilnými medicínskymi látkami a výrobkami. Pre splnenie tohto účelu sa dielektrické materiály privádzajú do elektretového stavu s určitými vlastnosťami, čím sa dosahuje určený charakter interakcie výrobkov s biologickými štruktúrami. Energia, ktorú fólia POLIMEDEL vnáša do biologických štruktúr, slúži ako „informačný“ faktor, ktorý spúšťa prerozdelenie energie buniek a tkanív, mení ich metabolické a funkčné vlastnosti. 

Pri interakcii s elektrickým poľom vznikajú v biologickom tkanive mikrovibrácie a mikro konvekcie spôsobené elektro-hydrodynamickými silami. Má to za následok zmenu rýchlosti metabolických procesov, zmenu priepustnosti buniek a rýchlosti transportu reagentov k funkčným povrchom membrán a makromolekulám. Kooperatívne konformačné prestavby bunkových membrán spôsobujú zmeny v bioenergetických procesoch, ktoré formujú spätnú väzbu koncových efektov mediátorov s ich receptormi v plazmovej membránе. Iba pri malých dávkach je v plnej miere možné spustiť proces aktivácie vlastných obranných schopností organizmu. 

Prvým a základným objektom živého organizmu, na ktorý účinkuje POLIMEDEL, sú elektróny a ióny, čo spôsobuje vznik nových priechodov, z ktorých najdôležitejšími sú prechody medzi tripletovým a singletovým stavom. K biochemickým reakciám ovplyvňovaným stálym elektrickým poľom patria voľnoradikálové reakcie a prenos elektrónov v systéme cytochróm-c oxidázy. Pod vplyvom poľa, ktoré POLIMEDEL vytvára v tkanivách, vzniká usmernený pohyb iónov (t. j. elektrický prúd) a kmitanie dipólových molekúl, z ktorých sa v značnej miere skladajú bielkovinové štruktúry (lipoproteidy, fermenty a iné) a bunkové membrány.

 Pod vplyvom fólie nastáva zmena aktivity iónov na vnútornom alebo vonkajšom povrchu bunkových membrán, čím sa mení fungovanie bunky. Výsledkom môže byť zlepšenie prekrvenia v drobných cievach, zrýchlenie výmeny plynov a látok medzi bunkou a okolím, zníženie citlivosti receptorov bolesti a vylučovanie do krvi biologicky aktívnych látok, vrátane analgetických. Ale pre urýchlenie metabolizmu je nutné zabezpečiť prítomnosť týchto látok v organizmе, pričom v dostatočnom množstve. 

Ak vám chýba vápnik, môžete si dať hoci aj desať POLIMEDELov, kosť sa bude hojiť veľmi pomaly. Chcete, aby efekt nastal čím skôr? Zásobujte organizmus všetkým, čo potrebuje. Moderný človek to dokáže iba za pomoci špeciálnych potravín, ktoré pridávajú do našej, žiaľ, zďaleka nie plnohodnotnej (z viacerých dôvodov) stravy, také vzácne a potrebné biologicky aktívne látky – proteíny, tuky, vitamíny, mikro- a makroprvky, vlákninu. 

POLIMEDEL tlmí bolesti

Silný analgetický účinok POLIMEDELu je otestovaný už dávnejšie. Hromadná výroba fólie svojho času odštartovala práve pre vytvorenie jednoduchého a účinného prostriedku so silným hojivým a analgetickým účinkom. Prostriedku, ktorý si nevyžaduje odborné znalosti ani zručnosti, nepotrebuje elektrický zdroj ani špeciálne vybavené priestory a je použiteľný v podmienkach vojny, katastrof alebo živelných pohrôm. 

POLIMEDEL sa vyvíjal a potom sa aj vyrábal s prihliadnutím na všetky tieto kritériá na objednávku Ministerstva obrany bývalého ZSSR. Schopnosť tlmiť bolesti a urýchľovať hojenie, ktorú majú elektromagnetické polia vo všeobecnosti a najmä elektrety, sa už dávnejšie využíva v medicíne, avšak sa na to vo väčšine prípadov používajú veľké a ťažké prístroje alebo komplikované technológie. 

POLIMEDEL sa stal prvým, veľmi jednoduchým, ľahkým a účinným fyzioterapeutickým prostriedkom, ktorý si nevyžaduje špeciálne zaškolenie, aby sa mohol používať, a je dostupný doslova každému. Nezávisle od príčiny bolesti, POLIMEDEL vo väčšine prípadov je schopný bolesť stlmiť alebo úplne eliminovať. V niektorých prípadoch efekt prichádza už po niekoľkých minútach, niekedy to trvá dlhšie – niekoľko hodín, dní a dokonca aj týždňov. Všetko závisí od príčiny a stupňa ťažkosti ochorenia, ktoré vyvolalo bolesť. V každom prípade je jeden z princípov POLIMEDELu „kde bolí, tam aplikujeme“. 

Je klinicky dokázané, že v niektorých prípadoch je analgetický účinok POLIMEDELu silnejší ako účinok narkotických prípravkov, ktoré sa často používajú v chirurgii, traumatológii, onkológii a pri rozsiahlych popáleninách. Fólia môže tlmiť bolesti bez použitia silných liečív. POLIMEDEL je reálnou alternatívou analgetickým prípravkom. Bolesti pri zápaloch, opuchoch, úrazoch, hypoxii, ischiase, chondrózach, neuritídach, artritídach a kolikách zmizmú, pretože fólia postupne eliminuje samotné tieto procesy. Okrem toho je v medicíne známy „začarovaný kruh“: bolesť zosilňuje kŕče, kŕče zosilňujú bolesť. 

Keď fólia tlmí bolesť, tlmí aj kŕč, čiže funguje ako protikŕčový prostriedok. Okrem toho POLIMEDEL pôsobí bezprostredne na vodivosť nervových impulzov v nervových vláknach. Znamená to, že je schopný pôsobiť na samotné nervové tkanivo tak, že oslabuje prenos impulzu a „upokojuje“ nadbytočné ložiská dráždivosti v centrálnej nervovej sústave. Preto je použitie POLIMEDELu opodstatnené (čo potvrdzujú dlhoročné skúsenosti) nielen pri akejkoľvek bolesti, ale aj pri takých ochoreniach ako napr. detská obrna a epilepsia. Elektret je účinný pri nespavosti, depresii, dráždivosti, neurózach a viacerých ďalších stavoch. 

V podobných prípadoch stačí priložiť fóliu (jednu alebo dve) na hlavu v oblasti zátylka, čela alebo z bokov (oblasť spánkov a ďalej dozadu). Môžete striedať: dnes priložiť na jednom mieste, zajtra na druhom. Doba aplikácie je od 20-30 minút do 6-8 hodín denne. Doba liečby nemá obmedzenia. 

POLIMEDEL urýchľuje hojenie

POLIMEDEL je pomoc vo všetkom, čo sa týka regenerácie (hojenia). Vždy po tom, ako niektoré orgány, tkanivá alebo aj jednotlivé bunky boli poškodené. Čo môže byť príčinou poškodenia orgánov a buniek? Napríklad úrazy, popáleniny, zápaly, poruchy funkčnosti ciev, hypoxia, intoxikácia, kŕče, cukrovka, hypertenzia, poruchy metabolizmu, účinok liekov, škodlivé vplyvy okolia a množstvo ďalších príčin.

Naše telo vždy musí obnoviť (nechať znova narásť) poškodené bunky, cievy, nervy, kosti a ďalšie tkanivá, pokiaľ je to možné. Pokiaľ nie, nahradiť odumreté zóny spájacím (jazvovým) tkanivom. Organizmus musí zneškodniť a vylúčiť zo seba vzniknuté v poškodenej zóne toxíny, „mŕtvoly“ buniek, tromby, baktérie. 

To všetko si vyžaduje veľa energie, zásob a času. Čím väčšia je poškodená oblasť, tým viac energie je potrebné na jej obnovu. POLIMEDEL nám pomáha práve v týchto situáciách – urýchľuje chemické a fyzikálne procesy, aktivuje rôzne látky, štrukturuje biologické tekutiny, eliminuje opuchy a zápaly, bojuje s infekciou, urýchľuje vylučovanie toxínov a prísun živín, tlmí bolesť, stimuluje syntézu nových látok a zrod buniek. 

Celkovo sa elektrické pole POLIMEDELu aktívne podieľa na procesoch regenerácie. Čo to pre nás znamená v praxi? Po prvé, hojenie sa zrýchľuje niekoľkonásobne. Rany, odreniny, vývrty, popáleniny, roztrhnuté väzivo sa hojí 2-3 krát rýchlejšie oproti „klasickej“ dobe hojenia. Pričom oveľa prirodzenejšie a krajšie – bez vzniku kostných kalusov, kontraktúr a zrastov. Jazvy môžu byť menšie, tenšie a menej nápadné ako pri rovnakom úraze bez použitia POLIMEDELu. 

Veľmi dôležité výsledky boli získané pri aplikácii fólie v dobe rehabilitácie po infarkte, mozgovej príhode alebo lebečnom úraze. Taktiež POLIMEDEL môžeme použiť na dlho sa nehojace rany, okrem prípadov, keď máme otvorené krvácanie.

POLIMEDEL zosilňuje účinok farmakologických prípravkov a liečiv vonkajšieho použitia

Tesne pred použitím liekov (ak boli lekárom predpísané) aplikujte fóliu na to miesto, kde sa nachádza liečený orgán (napríklad, pečeň, obličky alebo žalúdok). Vtedy sa zlepší mikrocirkulácia krvi, transport látok, zaktivizujú sa chemické procesy, a liečivo začne výraznejšie účinkovať, často je dokonca potrebná menšia dávka, aby sa dostavil výsledok. Ak liek má účinok na celý organizmus, aplikujte fóliu na oblasť väčších ciev. Kde konkrétne, sme už písali vyššie. To isté sa týka liekov na vonkajšie použitie. 

Pred aplikovaním mastí (resp. iného liečiva) na určitú oblasť pokožky najprv aplikujte tam POLIMEDEL na 15-20 minút. Potom sa liečivo lepšie vstrebe a účinok bude výraznejší. Fóliu môžete priložiť aj po aplikácii liečiva na pokožku. Dobu pôsobenia si určte samostatne. Pamätajte si, že kombinovaný účinok na problémovú oblasť z rôznych strán (zvonka aj zvnútra) je vždy účinnejší ako uplatnenie iba jednej metódy. 

Iba spojenie medikamentóznej liečby, fyzikálnej liečby a výživy (s použitím príslušných potravín a výživových doplnkov) zabezpečí najlepší výsledok. Môže sa POLIMEDEL používať súčasne s liekmi vonkajšieho použitia? Áno, len majte na zreteli, že lieky na mastnom základe zoslabujú účinok elektrického poľa fólie a pri priamom kontakte môžu fóliu poškodiť. 

Praktické rady pri použití POLIMEDELU

Pamätajte si, POLIMEDEL je veľmi jednoduchý v použití. Nie sú žiadne ťažkosti pri jeho aplikovaní. Priložiť na boľavé miesto, najlepšie v priloženom bavlnenom obale. 

∙ Je potrebné vybrať fóliu z balenia. Balenie POLIMEDELu je vyrobené z kartónu a prepravných krycích papierov, ktoré obsahuje veľa syntetických polymerických látok. Tie zoslabujú alebo neutralizujú účinok elektrického poľa fólie. Uchovávať fóliu v takom balení je veľmi praktické, ale pri použití sa balenie premení na prekážku. Pre ľahšie použitie odporúčame použiť bavlnené puzdro, ktoré je pribalené. Elektrické pole rozprestretej fólie je oveľa silnejšie, ako pokrčenej. Životnosť fólie je oveľa dlhšia, ak ju nebudete veľmi krčiť. 

∙ POLIMEDEL pre pohodlnejšie použitie môžete rozstrihnúť. Rozmery väčšej fólie v obale sú 9 х 30 cm. Je celkom vhodné ju rozstrihnúť napoly – na dva kúsky 9 х 15 cm. Po prvé, môžete ich súčasne aplikovať na rôznych miestach alebo u dvoch ľudí. Po druhé, hĺbka dosahu elektrického poľa polovičiek je dostatočná na to, aby účinkovalo na vnútorné orgány (do 12 cm). Okrem toho s ňou môžete zakryť dostatočne veľkú oblasť (napríklad väčší kĺb).
Pre rôzne potreby sa fólia dá nastrihať aj na drobnejšie fragmenty. Treba tu ale zohľadňovať, že čím menší je kúsok fólie, tým do menšej vzdialenosti dosahuje jeho pole. Napríklad fragment 5×5 cm má dosah poľa približne 5 cm, ale kúsoček 1×1 cm už len približne 1 cm. Menšie kúsky sú dobré na malé lokálne problémy ako sú papilómy, pupáky akné, atď. Menší kúsoček fólie sa dá nalepiť aj s náplasťou. Ak fóliu poskladáte na dve vrstvy – účinok sa znásobí, ale naopak polia pôsobia proti sebe a môže byť poškodená štruktúra fólie. Preto nemá význam skladať fóliu napoly alebo používať dva kúsky jeden na druhom. Zabaľovať celú postihnutú zónu do fólie nie je nutné. Stačí priložiť z jednej strany fragment fólie, aby elektrické pole preniklo do potrebnej hĺbky. Avšak ak v zóne pôsobenia máme kov (spony, lišty alebo implantáty), resp. orgán je položený príliš hlboko, pre zaistenie efektu je lepšie prikladať fólie z oboch strán orgánu. A ešte: podľa fyzikálnych zákonov, čím ďalej od povrchu fólie, tým slabšie je elektrické pole. Preto ak pôsobíme na hlboko položené orgány, musíme nechať fóliu pôsobiť dlhšie. Intenzita fyzikálnych polí klesá so štvorcom vzdialenosti, čiže pri dvojnásobnej vzdialenosti je 4x slabšie a podľa toho je potrebné predĺžiť aplikáciu. 

∙ Fóliu môžete brať rukami za ktorékoľvek miesto. Treba si ale pamätať, že ak beriete fóliu rukami, zostávajú na nej mastné odtlačky prstov. Špinia fóliu aj krémy, maste a samotná pokožka. Ale každé znečistenie môže odrážať elektrické pole a eliminovať účinok fólie. Preto v prípade kontaktu s fóliou ju radšej poutierajte lekárenským liehom alebo kolínskou (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky) a môžete pokračovať v používaní. Najvhodnejšie je chytať ju len za okraje. 

Polimedel sa môže krčiť. Jeho účinok sa tým nestratí, aj keď troška zoslabne. Preto špeciálne krčiť fóliu netreba, ale aj dávať ju medzi kúsky tvrdého kartónu tiež netreba. Úplne postačí priložené bavlnené púzdro, ktoré sa navyše tvarovo prispôsobí všetkým krivkám tela. No vzhľadom na vzdialenosť pôsobenia nemusí fólia presne kopírovať telo.

 ∙ POLIMEDEL nemusí stále „lepiť“ POLIMEDEL je fólia s elektrickým nábojom. Efekt lipnutia nového POLIMEDELu je spojený s elektrostatickým nábojom, ktorý sa naakumuloval počas skladovania. Keď začnete fóliu používať, rýchlo odstránite elektrostatiku a lipnutie skončí. Potom sa statika zase nakopí a fólia znova začne lipnúť, ale len pri správnom skladovaní. Je povolené prikladať fóliu súčasne na rôzne miesta. Hoci aj na celé telo naraz. Lenže jedno balenie POLIMEDELu na to nepostačí. Na párové orgány je dokonca žiadúce prikladať fóliu súčasne. Napríklad, bolí Vás jedno koleno – aplikujte fóliu aj na druhé. Tak jedno dostane pomoc a druhé prevenciu.

 ∙ Je povolené prikladať fóliu počas celého dňa na rôzne miesta. Môžete meniť miesto aplikácie v priebehu 24 hodín ako sa Vám zachce. Na jednom mieste ste ju mali napr. 20 minút ako prevenciu, na druhom hodinu ako liečbu a na treťom celú noc, aby sa preliečilo niečo závažnejšie. Nechajte fóliu pracovať.

Prikladať fóliu môžete akoukoľvek stranou. Ako už viete, POLIMEDEL je nabitý iba blahodarným pre človeka záporným elektrickým nábojom. Preto okolo neho sa vytvára záporne nabité elektrické pole, ktoré sa rozširuje kolmo k povrchu fólie na obe strany (hore a dolu) na vzdialenosť do cca 14 cm. Akokoľvek ju priložíte, bude fungovať. Ak dáme fóliu medzi dlane, bude účinkovať na obe dlane naraz. 

∙ V zóne aplikácie POLIMEDELu sa môžu vyskytovať neobvyklé pocity. Účinok elektrického poľa človek nepociťuje, pretože nemáme v našom tele príslušné receptory. Ale v niektorých prípadoch (dokonca často) pri rýchlej normalizácii krvného obehu a účinku na nervovú vodivosť môžeme pociťovať teplo, pálenie, ľahké pichanie a dokonca krátkodobé zosilnenie bolesti. Je to veľmi individuálne, jedna a tá istá fólia môže u rôznych ľudí vyvolávať úplne odlišné pocity, niekto nepociťuje nič, čo ale neznamená, že POLIMEDEL neúčinkuje. Pokračujte v aplikáciách, nepríjemné pocity sa vytratia a dostaví sa pozitívny účinok. 

∙ Kde bolí, tam dávame. Schéma použitia POLIMEDELu je veľmi jednoduchá – účinkujeme priamo na potrebné miesto, resp. na oblasť lokalizácie bolestivého orgánu. Určiť miesto aplikácie môžete úplne samostatne. Je dôležité pochopiť princíp: keď máme bolestivé miesto alebo orgán, položíme naň fóliu. Chceme ovplyvniť hneď celý organizmus – účinkujeme na väčšie cievy. A keď je problém „v hlave“ – dávame fóliu na hlavu. 

V prvých hodinách (zriedkavejšie dňoch) aplikácie je možné zosilnenie príznakov choroby. Ak sa na začiatku použitia POLIMEDELu Váš stav zhoršil (je to individuálna reakcia, neprejavuje sa u každého) – nezľaknite sa a neprestaňte aplikovať fóliu. Je to spôsobené aktiváciou oboch druhov makrofágov. Všetko, čo treba urobiť v takomto prípade – neprikladajte fóliu hneď na niekoľko hodín, аle menšími „dávkami“ po 5 – 10 minút s prestávkou 1-2 hodín. Neodporúčame po prvýkrát fóliu aplikovať hneď na celú noc alebo na 24 hodín. Až keď akútne príznaky začnú postupne miznúť, môžete pomaličky predlžovať dobu pôsobenia fólie. Nechajte sa viesť vlastným pocitom. 

Dobu aplikácie POLIMEDELu a dobu liečby si môžete určiť aj samostatne podľa pocitov.

Tri základné veci v použití fólie POLIMEDEL 

Existuje veľké množstvo metodík aplikácie fólie, Vám však postačí pochopiť zopár jednoduchých vecí. 

Po prvé, nie je možné POLIMEDEL predávkovať. Je úplne neškodný. Ak aplikujete fóliu dlhšie ako 8 hodín na jednom mieste, nemá to význam, lebo za uvedený čas sú vyčerpané možnosti účinku. Preto je potrebná prestávka rovnako dlhá pre obnovenie rezerv organizmu. Je to ako s mobilom – ak baterka sa nabije za 2 hodiny, môžete ho síce mať na nabíjačke aj 24 hodín, ale nemá to význam, až po vybití znovu nabíjate.
Iné je v prípade zlomeniny. Tu je účinnejšie jedenkrát priviazať fóliu pod sadru a potom dať ju dole až spolu so sadrou (ortézou). Pri liečbe ochorení pohybového ústrojenstva (kĺby, väzy, svaly, chrbtica atď.) je lepšie fóliu aplikovať v tom čase, keď sa bolestivý orgán nenamáha a je v kľude – keď oddychujete alebo spíte. 

Po druhé, doba aplikácie závisí od ťažkosti ochorenia, ktoré chceme vyliečiť. Ak je to menší problém, napr. ľahká odrenina, potom stačí jedenkrát priložiť na 20-30 alebo aj 10 minút. Ale keď liečime vážnu, chronickú chorobu, ktorá je náročná na terapiu, treba sa naladiť na dlhodobé liečenie (niekoľko týždňov alebo aj mesiacov) po niekoľko hodín (do 8) denne. Zvyčajne doba pôsobenia fólie na problémovú zónu postačujúca na získanie terapeutického účinku, je 30-60 minút denne. 

Po tretie, odporúčame aplikovať POLIMEDEL cyklami, tak ako každý fyzioterapeutický prostriedok. Aj keby sa efekt dostavil už po prvom použití, nenechávajte liečbu a upevnite výsledok – aplikujte ďalších niekoľko dní. 

Tri obmedzenia na použitie fólie POLIMEDEL 

Pri používaní POLIMEDELu si treba pamätať, že má obmedzenia. Samotné použitie POLIMEDELu ako prostriedku osobnej fyzikálnej terapie je prakticky neobmedzené. Elektrické pole je pre nás normálnym javom, predsa celá evolúcia ľudstva prebieha v elektromagnetickom poli našej planéty. Sú však situácie, keď treba fóliu aplikovať veľmi opatrne.  Sú to tieto tri: 

 1. Nakoľko POLIMEDEL zlepšuje tekutosť (reológiu) krvi, neodporúčame aplikovať fóliu v mieste krvácania alebo vysokej pravdepodobnosti jeho výskytu, napr. na čerstvé rany, prasknuté cievy, krvácanie pri žalúdočných vredoch a iné prípady vnútorného krvácania. 
 2. POLIMEDEL je schopný odstrániť viaceré problémy so štítnou žľazou, avšak táto žľaza, ako vieme, je veľmi citlivá na vonkajšie vplyvy. Preto netreba aplikovať fóliu na šiju spredu (v oblasti štítnej žľazy), ale radšej zozadu alebo zboku. V takom prípade budeme pôsobiť aj na štítnu žľazu, alebo už slabším poľom a zároveň urobíme prevenciu krčnej osteochondrózy a dosiahneme priaznivý účinok na krv – v blízkosti sú väčšie cievy. 
 3. Veľmi opatrne treba fóliu aplikovať v oblasti srdca z jediného dôvodu – ak človek je náchylný na niektoré druhy arytmie, elektrické pole fólie ju môže vyprovokovať. Hoci vo všetkých ostatných prípadoch POLIMEDEL veľmi kladne vplýva na srdce. POLIMEDEL môže obnoviť srdcový rytmus pri jeho poruchách (opakujem, s výnimkou jednotlivých prípadov), priaznivo ovplyvňuje funkčnosť myokardu, tlmí bolesti pri záchvate stenokardie (angina pectoris), je prevenciou proti vytvoreniu aterosklerotických plakov, zrýchľuje obnovenie myokardu v poinfarktovom období atď. Ale opatrnosti nie je nikdy dosť. Preto ak máte obavy, ale treba zaúčinkovať na srdce, aplikujeme fóliu na hornú časť hrude spredu, alebo z boku na ľavej strane, alebo zozadu medzi lopatkami. Pri kardiostimulátoroch môžete pokojne fóliu použiť. Moderné kardiostimulátory sú odolné voči všetkým štandardným elektromagnetickým poliam, vyžarovaniu mobilov, mikrovlniek atď. POLIMEDEL nijako neovplyvňuje kardiostimulátor. Ak predsa len máte obavy, môžete fóliu aplikovať trocha ďalej.
  Pri kardiostimulátoroch môžete pokojne fóliu použiť. Moderné kardiostimulátory sú odolné voči všetkým štandardným elektromagnetickým poliam, vyžarovaniu mobilov, mikrovlniek atď. POLIMEDEL nijako neovplyvňuje kardiostimulátor. Ak predsa len máte obavy, môžete fóliu aplikovať trocha ďalej.

Niekedy sa ľudia pýtajú, či sa môže POLIMEDEL aplikovať pri onkologických ochoreniach, či nevyprovokuje rast nádoru alebo ešte niečo? Nakoľko nie sú ukončené klinické testy, neaplikujte POLIMEDEL bezprostredne na zónu nádoru.
Tehotné ženy môžu používať fóliu, ale lekári neodporúčajú aplikovať POLIMEDEL bezprostredne na brucho. 

Aplikácia POLIMEDELU nemá vekové obmedzenia.


POLIMEDEL má byť VŽDY PO RUKE

Nikto z nás nie je imúnny úrazom, popáleninám, omrzlinám, stavom typu „prefúklo ma“, „seklo ma“ a pod. Vo všetkých týchto prípadoch čím skôr aplikujete fóliu, tým lepšie. Včasné použitie POLIMEDELu umožní sa vyhnúť vážnym komplikáciám. 

Ak ste fóliu aplikovali na čas, nevznikne odrenina, opuch, pľuzgier, zápal, nekróza, bolesti ani jazvy. Samozrejme, musíme plniť pokyny odborníkov, avšak situácie bývajú rôzne a nie vždy je možnosť rýchlo dostať medicínsku pomoc. Životnosť POLIMEDELu je v priemere do 3 rokov. 

Životnosť POLIMEDELu nie je daná tým, že mizne náboj fólie, ale tým, že sa opotrebúva samotná fólia, presnejšie materiál, z ktorého je vyrobená. Nie je možné v domácich podmienkach zistiť, či má fólia elektrický náboj. Aby sa zistila prítomnosť a určité charakteristiky elektrických polí, sú potrebné špeciálne prístroje. Zbadať, že životnosť fólie skončila, je veľmi jednoducho – stáva sa mútna-mliečna, pokrčená a krehká. V takom prípade je potrebné fóliu vymeniť. 

Polimedel je bezpečný, jednoduchý a lacný spôsob ozdravenia. Bezpečný, lebo nespôsobuje alergie ani neznášanlivosť, nemá vedľajšie účinky, nemôže nastať predávkovanie. Je jednoduchý, kde bolí, tam priložíme. Jeden kus fólie účinkuje pri opatrnom používaní najmenej 500 dní. 

Praktické použitie polymerickej medicínskej fólie POLIMEDEL.

Povieme si o všeobecných a najtypickejších prípadoch – stavoch a ochoreniach, pri ktorých je účinnosť POLIMEDELu dokázaná v praxi. Výraz „prikladáme fóliu“ znamená, že fólia sa môže nachádzať v látkovej obálke. 

Všeobecne 

Bolesť (všetky stavy sprevádzané bolesťou). Prakticky vo všetkých prípadoch prikladáme fóliu na oblasť lokalizácie bolesti. Sú prípady (zápal miechového koreňa, osteochondróza, seknutie atď.), keď bolesť môže vznikať v končatinách alebo na iných miestach, ale príčinou je chrbtica. Vtedy liečime predovšetkým chrbticu. Efekt (ústup až úplné zmiznutie bolesti) môže nastať tak o niekoľko minút, ako aj o niekoľko dní. Všetko závisí od ochorenia, ktoré bolesť vyvolalo. 

Všetky zápalové ochorenia (-itídy) – akútne a chronické. Prikladáme fóliu na oblasť zápalu alebo na bolestivý orgán. Efekt (zmenšenie opuchu, zoslabenie bolesti, redukcia intoxikácie a dokonca aj úplne uzdravenie) v prípade akútneho stavu je možný už o 12-24 hodín, niekedy 2-3 dní. Pri zanedbanom chronickom ochorení sa môže na dosiahnutie účinku vyžadovať dlhšia doba – niekoľko týždňov.
Normalizácia imunity. Pre celkový účinok umiestnite fóliu okolo veľkej cievy (napr. oblasť krku, stredná horná časť hrudníka, oblasť pečene, podpazušie, nad kľúčnou kosťou, lakeť alebo koleno, bránica), na črevá (brucho) na 20-40 minút denne, resp. dlhšie.
Zvýšený krvný tlak (hypertenzia). Prax dokazuje, že nezávisle od miesta aplikácie POLIMEDELu sa vo väčšine prípadov tlak klesá. Avšak ak chcete cielene ovplyvniť krvný tlak, používajte fóliu rovnako ako pre normalizáciu imunity, t.j. na veľké cievy. Majte na zreteli, že pri znížení tlaku sa môže vyskytovať ospalosť.
Kŕče rozličného pôvodu. Často je kŕč príčinou bolesti a naopak. POLIMEDEL tlmí bolesť a tým odstraňuje aj kŕč. Je možné, že POLIMEDEL priamo ovplyvňuje svalový tonus. V každom prípade jeho aplikácia je užitočná. Prikladáme fóliu na oblasť bolesti alebo kŕču a držíme, kým bolesť neustúpi.
Cysty rozličnej lokalizácie.
Úrazy: zlomeniny, odreniny, rany, natiahnutia, vývrty atď. Vo všetkých prípadoch aplikujeme fóliu v mieste lokalizácie cysty alebo úrazu až do úplného zahojenia a obnovenia tkanív. Doba aplikácie od 2 do 8 hodín denne. Ďalej, aby to bolo jednoduchšie, pôjdeme zhora dolu. 

bolest-hlavy-dutiny-migrena-canva-download.jpg

Hlava

Bolesti hlavy. Prikladáme fóliu na oblasť čela, z bokov (aj súčasne z oboch strán), na zátylok alebo na oblasť krčnej chrbtice. Môžete striedať. Je potrebné samostatne zistiť, v akej zóne bude pôsobenie fólie najúčinnejšie. Efekt príde niekedy už o niekoľko minút, sú však prípady, ktoré si vyžadujú niekoľko dní a viac. Doba pôsobenia od 10-15 minút do 1-2 hodín a viac. Celková doba liečby nie je obmedzená.
Nespavosť. Prikladáme fóliu na oblasť čela. Efekt sa zvykne dostaviť už o 15- 20 minút.
Padanie vlasov, plešatosť. Prikladáme na potrebné miesto. Prvé vlásky („páperie“) sa začnú objavovať v priemere o 2 týždne. Boli prípady, keď šedivé vlasy sa postupne nahrádzali vlasmi normálnej (ako za mlada) farby. Treba však zohľadniť fakt, že vlasy môžu začať rásť iba vtedy, ak sa vlasová cibuľka nezdegenerovala úplne. Ak je človek plešatý už 30 rokov, POLIMEDEL nepomôže. Doba pôsobenia оd 1-2 hodín denne a viac. Môžete nechávať cez noc.
Stavy po úraze hlavy: úder, otras, kontúzia. Prikladáme na hlavu z tej strany, kde bol úraz. Hematóm mizne veľmi rýchlo, obnovuje sa štruktúra poškodených tkanív. Miznú nepríjemné symptómy. Boli prípady, keď po ťažkej kontúzii človeka dlhé roky trápili bolesti hlavy, šum v ušiach atď. Na CT bolo vidieť množstvo uzlíkov (aneurizmov) na mozgových cievach. Menej ako o rok po stálom použití POLIMEDELU, symptómy zmizli. Na CTčku neboli žiadne zmeny v štruktúre ciev. Doba pôsobenia sa odporúča 6-8 hodín denne. Doba liečby – až do uzdravenia.
Stav po mozgovej príhode, skleróza. Prikladáme na hlavu, z tej strany, kde bola mozgová príhoda. Oveľa rýchlejšie sa obnovujú narušené funkcie. Napríklad podľa prognózy lekárov má človek po porážke rečové funkcie opäť v poriadku až po polroku. POLIMEDEL aplikovali od prvého dňa. Už o 2 týždne sa začala vracať reč, a o polroka človek plnohodnotne pracoval. Doba pôsobenia 6-8 hodín denne. Doba liečby – do uzdravenia.
Zvýšený vnútrolebečný tlak. POLIMEDEL napomáha znížiť krvný tlak. Na to treba fóliu aplikovať od 1 do 6-8 hodín denne.
Zápal ucha (otitída), neuritída sluchového nervu. Pri akútnom a chronickom zápale ucha prikladajte POLIMEDEL na oblasť ucha. Obyčajne na úplne uzdravenie stačí od 1 do 2-3 dní. Upevnite výsledok, aplikujte fóliu ďalších niekoľko dní počas 6- 8 hodín. Napríklad, cez noc.
Neuritída lícneho (trojklanného atď.) nervu. Akútne a chronické neuritídy sa veľmi zle liečia štandardnými spôsobmi, ale výborne a rýchlo sa liečia POLIMEDELom. Neuritída sa zvykne úplne vytratiť o 5 – 7 dní. Nezabudnite upevniť výsledok (používať aj po odznení problémov ešte niekoľko dní), aby sa akútne štádium už viac nezopakovalo. Majte POLIMEDEL vždy po ruke. Používajte na rýchle odstránenie bolesti. Na účely liečby používajte do 8 hodín denne, najlepšie cez noc. Obal s fóliou sa môže upevniť na líci pomocou obväzu.
Detská obrna. Poznáme prípady kladných výsledkov použitia POLIMEDELu aj pri tejto patológii. POLIMEDEL aplikujte stále, 24 hodín denne. Fólie by sa mali aplikovať v oblasti hlavy a chrbtice niekoľko mesiacov.
Epilepsia, neurózy, zvýšená dráždivosť atď. Je známe, že elektrické pole POLIMEDELu má sedatívny a ukľudňujúci účinok na centrálnu nervovú sústavu. Jeho použitie umožňuje zredukovať počet epileptických záchvatov, zlepšiť stav chorých na neurózy, normalizovať náladu. Aplikujte POLIMEDEL pravidelne počas 6- 8 hodín denne tak, že ho budete prikladať na rôzne úseky hlavy a chrbtice (miesto aplikácie treba meniť). 

Očné choroby: zápaly, katarakta, glaukóm, úrazy, krátkozrakosť, vekové zhoršenie, vrásky okolo očí, únava očí. POLIMEDEL pomáha obnoviť zrak pri krátkozrakosti a glaukóme, aj vďaka zníženiu očného tlaku. Pôsobí na očné tkanivá – svaly, cievy, sietnicu, sklovec, na priesvitnosť a pružnosť šošovky v každom veku. Používať niekoľko hodín denne, dlhodobo (niekoľko mesiacov).
Pri šedom zákale liečba elektrickým poľom o niečo zlepšovala zrak. Zvýšil sa koeficient odtoku, rozšírilo sa zorné pole, zlepšila sa hydrodynamika oka, čo sa blahodarne odrazilo na vnútorných blanách. Fólia sa vôbec nemusí aplikovať priamo na oko. Stačí ju priložiť na oblasť spánkov (z oboch strán) – elektrickému poľu je úplne jedno, z akej strany pôsobiť na oko, spredu alebo zboku. Aplikovať cez noc alebo, ak je taká možnosť, aj cez deň. Na spánky postačí 2 kúsky fólie veľkosťou 5×5 cm. Ako „vedľajší účinok“ môžete očakávať vyhladenie očných vrások (za 12 – 15 dní), najmä v spojení so špeciálnymi kozmetickými prostriedkami.
Herpes (pery, nos). Priložte fóliu na potrebné miesto, akonáhle pocítite typické znaky začínajúceho sa herpesu. Aplikujte, pokiaľ sa dá, počas dňa aj na celú noc. Ak stihnete načas, pľuzgieriky sa ani nevytvoria. Všetko skončí menším sčervenaním, ktoré čoskoro zmizne. Ak ste predsa len premrhali vhodný okamih, aj tak použite fóliu – hojenie bude rýchlejšie.
Psoriáza. Prikladáme fóliu na chrbticu a ložiská. Obyčajne ústup svrbenia a zmenšenie ložísk sa vyskytuje v 2. – 3. týždni. Doba pôsobenia – do 8 hodín denne.

Zápal prínosových, nosových a čelných dutín. Vo všetkých týchto prípadoch je POLIMEDEL schopný rýchleho účinku. Aplikujte 6-8 hodín denne. Po uzdravení upevnite výsledok ešte 2-З dni.
Nádcha (rinitída). Pozri zápal prínosových dutín, rozdiel je iba v tom, že v danom prípade nos začne dýchať už o 5-10 minút. Pre rýchlu likvidáciu opuchu nosovej sliznice majte fóliu po ruke a používajte podľa potreby. Na liečbu – do 6-8 hodín denne.
Stomatologické ochorenia: zápalové a hnisavé procesy v ústnej dutine; ochorenia ďasien a zubov; pooperačné a poúrazové stavy. Elektretové materiály sa v zubnom lekárstve uplatňujú už od začiatku 70-tych rokov. Rýchle tlmenie bolesti, kvalitné hojenie, vhojenie implantátov bez vedľajších účinkov, protibakteriálny a protizápalový účinok. Používajte POLIMEDEL podľa potreby pri bolestiach, po stomatologických zákrokoch a procedúrach, pri liečbe ochorení ústnej dutiny. Pamätajte si však, že sa v každom prípade musíte najprv ukázať stomatológovi. Používajte fóliu na odstránenie bolesti. Na účely liečby aplikujte do 6-8 hodín denne. Obálku s fóliou môžete upevniť na líce s pomocou obväzu alebo položiť pod obliečku vankúša. Je možné aplikovať aj bábätkám, keď idú zúbky. Fólia odstráni alebo zredukuje bolesť a zápal.

Krk 

Angína (tonzilitída): katarálna, folikulárna, lakunárna, fibrinózna atď.
Faryngitída, laryngitída. Všetky vymenované ochorenia je možné účinne tlmiť POLIMEDELom. Liečba trvá od 2-3 dní do 1-2 týždňov. Podľa možnosti počas dňa aj cez noc. Oblasť aplikácie – krk z bokov, pod uchom, pod sánkou dole. Snažte sa, aby sa fólia nedostala na oblasť štítnej žľazy (pod vyčnievajúcou z krku chrupavkou – ohryzkom).
Ochorenia štítnej žľazy: zápaly (tyreoiditída), uzly, cysty. Výsledky môžu byť veľmi dobré – obnovenie normálnej veľkosti (pri zväčšenej žľaze), zmiznutie cýst a uzlov, normalizácia hladiny hormónov (tyreotrópnych) štítnej žľazy. Na štítnu žľazu pôsobíme tak, že fóliu aplikujeme na krk z boku alebo zozadu. Elektrické pole bude pôsobiť na žľazu, ale nie veľmi intenzívne. Čím ďalej od fólie, tým (podľa fyzikálnych zákonov) bude pole slabšie. Cyklus liečby nie je časovo obmedzený. Doba pôsobenia od 30-40 minút do niekoľko hodín denne. 

bolest-hrudnik-srdce-kardiovaskularny-pluca-astma-canva-download.jpg

Hrudník

Ochorenia pľúc a priedušiek: akútne a chronické zápaly (zápal priedušiek, zápal trubice, zápal pľúc, pleuritída atď.); bronchiálna astma; broncho-ektatická choroba; ochorenia pľúc z povolania. POLIMEDEL je mimoriadne účinný pri akútnych zápalových ochoreniach pľúc. Pričom niekedy na úplné uzdravenie začínajúceho zápalu stačí prespať jednu až tri noci s fóliou na hrudi alebo na chrbte. Na liečbu chronických ochorení treba viac – niekoľko týždňov po 6-8 hodín denne.
Pri astme, chorobách z povolania, bronchoektázach – zlepšuje sa stav, eliminujú sa kŕče, zlepšuje sa odkašliavanie atď. Miesto aplikácie: ak vieme, kde sa lokalizuje zápal, prikladáme fóliu na príslušnú zónu. Ak sú to priedušky – hrudník spredu a zhora (pod kľúčnou jamkou) a medzi lopatkami (horná časť hrudnej chrbtice). Ak sa proces rozšíril na celé pľúca, meníme miesto aplikácie v priebehu dňa alebo podľa zásady „dnes tu a zajtra tam“: hrudník z boku, zozadu (lopatky a medzi nimi), zhora na kľúčne kosti.
Zápal pažeráka (ezofagitída). Aplikujeme fóliu na oblasť chrbtice, pridávame dolnú časť krčnej a celú hrudnú chrbticu. Doba aplikácie od 1 hodiny do 8 hodín denne. Doba liečby nie je obmedzená.
Ochorenia mliečnej žľazy: mastitídy, mastopátie, prasknuté bradávky. Prikladáme fóliu na problémovú zónu. Dobu liečby určujeme samostatne – až do očakávaného účinku. Čas pôsobenia od 20 minút do 6-8 hodín. Dá sa aj menšími „dávkami“ po 15-20 minút s prestávkou 1-2 hodín počas dňa.

Ochorenia srdca a srdcových ciev: arytmia, ateroskleróza, zlatá žila, hypertenzia, stenokardia, infarkt myokardu, myokarditída. Aj keď sa neodporúča aplikovať POLIMEDEL priamo na oblasť srdca, pretože existuje (aj keď menšie) riziko vývoja arytmie, predsa len POLIMEDEL blahodarne vplýva na fungovanie srdca. Pri pôsobení elektrického poľa sa zlepšuje funkčnosť vlásočníc a srdcových ciev. Znižuje sa riziko vývoja trombu a zanesenia ciev myokardu, a tým aj riziko vzniku infarktu. POLIMEDEL tlmí bolesť pri stenokardických záchvatoch. Pomáha rýchlejšiemu obnoveniu myokardu po infarkte. Je schopný eliminovať niektoré druhy arytmie. Prikladáme fóliu na hornú časť hrudníka vpredu (pod kľúčnou jamkou), na hrudník zboku z ľavej strany alebo vzadu medzi lopatkami.
Dodatočné informácie: Úplná alebo čiastočná normalizácia EKG u 80% pacientov s funkčnými poruchami srdca v dôsledku pôsobenia elektrického poľa na srdcový sval dovoľuje vyvodiť záver, že účinok elektrického poľa je podobný výsledku farmakologického účinku membránоaktívnych preparátov draslíka a adreno-blokátorov. Elektrické pole napomáha prestavbu vzájomného pomeru iónov v myokarde, najmä pomeru medzi vnútrobunkovým a mimobunkovým draslíkom, a v tomto procese účinkuje ako katalyzátor.
Pri srdcových bolestiach rôzneho pôvodu sa účinok POLIMEDELu skúmal v širokom meradle a výsledky boli kladné. Výskum sa robil v skupine zo 100 osôb, ktoré sa sťažovali na bolesti srdca pri rôznych druhoch ochorení. Bolesti ustupujú obyčajne o 10 minút.
Ochorenia chrbtice: osteochondróza, zápal miechového koreňa, deformujúca spondylóza, myozitída, lumbago, ischias, prietrž medzistavcovej platničky, skolióza, medzirebrová neuralgia, Bechterevova choroba. POLIMEDEL sa tu dávno osvedčil ako účinný a spoľahlivý prostriedok na ochorenia chrbtice. Tlmí bolesť, rýchlo odstraňuje akútne zápalové stavy, uvoľňuje svalové kŕče. Urýchľuje hojenie po úrazoch, zlepšuje prekrvenie chrupavkového a kostného tkaniva chrbtice. V prípade prietrže medzistavcovej platničky sa môžete spoľahnúť, že sa zmenší, zmäkne a následne úplne zmizne. Prikladajte fóliu na postihnutú oblasť chrbtice. Aplikujte niekoľko hodín denne. V liečbe pokračujte, kým sa nedostaví kladný účinok, resp. úplne uzdravenie. 

bolest-krcna-chrbtica-driek-krize-oblicky-krk-chrbtica-canva-download.jpg

Brušná dutina a orgány malej panvy 

Ochorenia tráviaceho traktu (akútne a chronické); zápal žalúdka; vredy žalúdka a dvanástnika; pankreatitída; kolika; enteritída; syndróm dráždivého čreva. Tak ako pri iných zápalových ochoreniach, POLIMEDEL je schopný rýchlo tlmiť akútny stav a podstatne urýchliť uzdravenie. Elektretová fólia urychľuje procesy hojenia pri vredoch, odstraňuje bolestivý syndróm a kŕče, zlepšuje prekrvenie žalúdka a črevného traktu. Keď POLIMEDEL normalizuje funkčnosť pankreasu, v niektorých prípadoch je schopný vplývať na hladinu cukru v krvi a približovať ju k norme. Prikladáme na miesto lokalizácie bolestivého orgánU: žalúdok, dvanástnik, pankreas – pod bedrová oblasť vľavo, hrubé a tenké črevá – celé brucho.
Doba liečby od niekoľkých dní až týždňov. Doba aplikácie fólie od 1 hodiny do 8 hodín denne. Nezabudnite na upevnenie výsledku ďalšie 2-3 dni.
Ochorenia pečene a žlčovodov: žltačka; cholecystitída (zápal žlčníka), žlčové kamene, pečeňová kolika. Aj keď poniektorí užívatelia POLIMEDELu tvrdia, že vďaka nemu sa im rozpustili kamene v žlčníku, bude to niečo iné. Fólia mohla odstrániť bolesť a kŕč žlčovodov, zredukovať opuch a zlepšiť odtok žlče, v dôsledku čoho sa kamene mohli pokojne a bezbolestne dostať von. Prevenciu kameňov v žlčníku a žlčovodoch fólia zvládne, likvidáciu nie. Radšej použite POLYMEDEL ešte predtým, ako sa vám začnú tvoriť kamene.
Aplikujte pri dyskinéze žlčovodov, pri cholecystitíde a pankreatitíde. Práve tieto choroby vedú k tvoreniu kameňov. Dajte fóliu na brucho (hore uprostred pod mečovitým výbežkom). Pri ochoreniach pečene na právu podrebrovú oblasť. Dobu aplikácie riaďte sami: od 15-20 minút na utlmenie bolesti do 8 hodín počas dňa alebo na noc pre liečbu.
Vylučovacia sústava: zápal obličiek; pyelonefritída; glomerulonefritída; obličkové kamene; cystitída; uretritída atď. Ochorenia orgánov malej panvy: zápalové ochorenia ženskej pohlavnej sústavy (vaginitída, kolpitída, zápal vaječníkov alebo vajíčkovodov), cysty, bolestivé menštruácie atď. Pri liečbe zápalov močopohlavnej sústavy POLIMEDELom dodržiavame tie isté zásady ako pri liečbe ostatných zápalov. Prikladáme fóliu na oblasť chorého orgánu na 20-40 minút a do 6-8 hodín denne. Doba liečby – do uzdravenia.
Obličková kolika, prikladáme fóliu na oblasť obličiek (zónu bolesti) až do oslabenia alebo ústupu bolesti. Masívne menštruačné krvácanie je druhom krvácania, preto sa POLIMEDEL v tomto období na dolnú časť brucha aplikovať nemá.
Zápal prostaty, zlatá žila. Obe choroby sa dobre liečia elektretovou fóliou POLIMEDEL. 

Končatiny 

Cievne ochorenia: tromboflebitída, arterioskleróza, kŕčové žily, artritída, lymfangitída. Pri cievnych ochoreniach môžeme účinkovať tak na celý krvný obeh súčasne (pozri info o normalizácii imunity), ako aj lokálne na problémovú zónu. Najlepšie je spojiť jedno s druhým. Prikladáme fóliu na oblasť kŕčových žíl (uzlov) alebo sklerotických úsekov ciev. Počas dňa, pokiaľ je taká možnosť – na 20-40 minút a viac. Cez noc na 8 hodín. Už o 3-5 dní môže nastať viditeľné zlepšenie – zmenšenie opuchu, zmäkčenie uzlov a hrčiek. O niekoľko týždňov alebo mesiacov môžete počítať s úplným vymiznutím uzlov, sklerotických úsekov, cievnej „sieťky“ atď.
Obyčajne vyliečenie krčových žíl (úplná absencia uzlov a viditeľných zmien na pokožke) trvá 2 – 3 mesiace. Ak je pravdepodobný výskyt trombu na nejakom mieste, prikladáme fóliu vyššie a nižšie od tohto miesta (aj súčasne). Liečba akútnej oklúzie (upchatia) pod-kľúčnej a podpazušnej žily (Pagetova choroba) priniesla kladné výsledky u všetkých pacientov po 30 polhodinových (30-minútových) aplikáciách.
Vegetatívna polyneuritída sa prejavuje bolesťou v rukách, tŕpnutím, precitlivenosťou na chlad, zbelením prstov. Po prvých aplikáciách stáleho elektrického poľa zmizla odulosť rúk, na 5.-6. krát ustúpili nočné bolesti a tŕpnutie. K 30. dňu sa obnovila citlivosť. Podľa údajov prieskumu teploty pokožky je zaznamenané jej zvýšenie. Podľa údajov reovazografie je zaznamenané zníženie tonusu prekapilár, rozšírenie kapilár (vlásočníc) a zmenšenie odporu krvného toku. Pomocou rádioizotopovej metódy bolo zistené značné zrýchlenie vylúčenia izotopu spod kožného depa, čo svedčí o zlepšení prekrvenia tkanív. Rýchlosť odovzdania impulzu cez pohybové vlákna lakťového nervu sa zvýšila v priemere o 10 m/s.

Pohybová sústava: artritída, artróza, burzitída, osteoporóza, dna, reumatizmus, osteomyelitída, ostroha na päte, praskanie v kĺboch, natiahnutie šliach, vytknutie. POLIMEDEL napomáha obnovenie funkčnosti kĺbov, zmäkčenie a miznutie kostných výrastkov. Pokrivené kĺby sa postupne napravujú. Miznú výrastky na kĺboch pacientov. Vracia sa ohybnosť. Poškodené tkaniva sa hoja a obnovujú. Prvé výsledky sú viditeľné už po niekoľkých dňoch použitia. Doba liečby najmenej 1-3 týždne. Úplná regenerácia je možná už po 6-8 mesiacoch. Prikladáme POLIMEDEL na problémové miesto denne najmenej 1-2 hodín a najviac 6-8 hodín – jedenkrát alebo s prestávkami. Odporúčame počas doby liečenia obmedziť pohyb bolestivého kĺbu.
Traumatológia: podliatiny (hematómy), následky úrazov – čerstvé alebo staršie: jazvy, kontraktúry, zrasty, kostné výrastky, poruchy inervácie, bolesti. Elektretové materiály sa už vyše 40 rokov úspešne aplikujú v traumatológii a ortopédii. Odstraňujú bolesť, výrazne (niekoľkonásobne) urýchľujú hojenie. Netvoria sa nadbytočné kostné výrastky, jazvy a zrasty. Zlepšuje sa vhojenie transplantátov. Rýchlo sa obnovuje narušený cievna sieť a inervácia. Vracia sa citlivosť. V dôsledku pokusov bol zistený stimulujúci vplyv elektrického poľa na regeneráciu periferických nervov. Je dokázané, že počet nervových vlákien v prierezoch nervom, na ktorý pôsobilo elektrické pole, je 2-3-násobne väčší než počet nervových vlákien v prierezoch kontrolnej skupiny. 

koleno-bolest-klby-canva-download.jpg

Na vodorovných prierezoch absentuje krútenie nervových vlákien a ich rast do bokov. Po cykle elektroterapie u 78 pacientov sa funkcia citlivosti obnovila skôr než funkcia pohybu. Potenciály z denervovaného úseku pokožky sa evidovali o 2-3 týždne skôr ako v kontrolnej skupine. V ďalšom priebehu pooperačného obdobia sa citlivosť obnovila úpnejšie, bez zón zníženej citlivosti v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Čím skôr začnete používať POLIMEDEL, tým menej komplikácií a trvalých následkov úrazu budete mať. Ako sme už povedali vyššie, ak sa fólia použije hneď po úraze, následky (podliatina, opuch, jazva, popálenina) vôbec nemusia nastať.
Chirurgia: pooperačné obdobie (redukcia bolesti, stimulácia hojenia, skrátenie doby nemocničnej liečby o niekoľko dní, rýchle obnovenie funkčnosti čriev a vylučovacieho systému), preležaniny, popáleniny. Výskumy preukázali, že v porovnaní s kontrolnou skupinou pacientov, ktorí mali naordinovanú štandardnú lokálnu liečbu s použitím antiseptických preparátov, použitie aplikátora s elektretovým povrchom prináša zjavné pozitívne zmeny.

Dermatologické ochorenia: zápalové (dermatitída, ružovka) a hnisavé ochorenia; ekzém; akné; bradavice; papilómy; „pomarančová koža“, lipóm, trofické vredy, celulitída, modriny (hematómy), slnečné popáleniny atď. Pri ochoreniach pokožky prikladáme fóliu na potrebnú oblasť. Na menšie výrastky ako napr. papilómy alebo bradavice, môžete od fólie odstrihnúť menší kúsok, upevniť ho pomocou náplaste a nosiť stále. Podľa potreby náplasť meniť. Obyčajne stačí 2 týždne, aby papilóm zmizol. Pri dermatitídach a hnisavých procesoch je postup rovnaký ako pri akýchkoľvek zápaloch: prikladáme fóliu, podľa možnosti, počas dňa (na 20 – 40 minút) a na noc (6-8 hodín). Doba liečby – do uzdravenia.
Kozmetológia: POLIMEDEL je úspešne aplikovaný v kozmetológii. Po prvé, sám o sebe pôsobí ako fyzioterapeutický prostriedok a účinkuje na pokožku – zlepšuje výživu, mikrocirkuláciu, vyhladzuje drobné vrásky, napomáha zmiznutie papilómov a bradavíc, obnovuje normálnu farbu pokožky, normalizuje žily a eliminuje cievnu „sieťku“, odstraňuje opuchy a začervenanie, pôsobí na kŕčové žily, zabraňuje prepuknutiu zápalov a redukuje tvorenie jaziev po zápaloch. Po druhé, POLIMEDEL zosilňuje účinok liečebných kozmetických prostriedkov, zlepšuje vstrebávanie a metabolizmus v pokožke. POLIMEDEL je výborný preventívny prostriedok, používajte ho denne.

 

POLIMEDEL funguje nezávisle od toho, či v neho veríte, alebo nie. Pretože jeho fungovanie zodpovedá zákonom fyziky, chémie, fyziológie a biológie. Ale pomáha iba tým, ktorí ho používajú. Buďte zdraví. 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 726 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array