Co vám žádné náboženství, ani žádná politická strana neřekne

Víte, co jsou to Kony Stavby Světa?

Že nevíte? Není divu. Ve škole se o tom nemluvilo. Neřekl vám to ani pan farář a dokonce to nezaznělo ani v televizi, kterou spousta lidí poslouchá, aby byli tzv. „v obraze“.
A přece existují. Je to souhrn Pravidel, na kterých je postaven svět. A to ten viditelný i ten neviditelný. Jejich pochopení vede k harmonickému životu a také osobnímu rozvoji každého z nás. Všechny Kony Stavby Světa jsou propojené, podporují se a doplňují.

Pochopit Kony Stavby Světa a žít v souladu s nimi je jako plout po proudu řeky, jako letět po větru. Kdo se proti nim postaví je jimi smeten. A nezáleží na tom, zda tak učiní vědomě, nebo z neznalosti, nepochopení. Je to jako kdyby se postavil lavině.

Kony Stavby Světa platí pro všechny. ABSOLUTNĚ PRO VŠECHNY. Jsou si jich vědomy Světlé síly i síly Temné a využívají je ku svému prospěchu. To jen pro nás, lidi dnešní doby jsou tyto informace skryty. Ptáte se proč? Protože Vědění přece dává člověku moc!

kniha-starý-mraky-strom-vtáky-863418_1920-freepixabay

Kde tedy jsou zmínky o těchto Konech?

Slyšeli jste někdy něco o Slovano-Arijských Védách? Slovano-Arijské Védy jsou prapůvodním duchovním učením naší bílé RASY a je v nich ukryto velké vědění.

Slovano-Arijské Védy – někdo je chválí, jiný je zatracuje. Ale pokud věříte, že se jedná o falsum z pera KGB, nebo že si je vymyslel Alexandr Chinevič, je to vaše volba. Jedním z Konů Stavby Světa je totiž Kon svobodné vůle a ten říká, že:

Nikdo nemá právo ovlivňovat právo výběru kohokoliv, mimo sebe.

perunov kvet

Já jsem si vybral a mám na svůj názor stejné právo jako kdokoliv jiný, a proto říkám, že Slovano-Arijské Védy jsou původní a nezkreslené duchovní Vědění. Byly totiž po celá staletí dobře ukryty, soudilo se, že jsou zničeny a tak se nepodařilo do nich zavléci jedy za účelem manipulace se strachem, jako u jiných duchovních nauk.

A dále si myslím, že demokracie vůbec není ten nejlepší způsob, kterým by mělo být organizováno lidské společenství. Pro koho je potřebná demokracie na zemi? Lidi to nejsou. To nám dokazuje náš prohnilý systém dnes a denně. Kde se vlastně vzala demokracie?

Dokud byl člověk v přímém kontaktu se svým Tvůrcem, byl v jednotě se Stvořením. Projevoval a respektoval vždy a za všech okolností Svobodnou vůli svou i těch ostatních. Byl neuchopitelný a nepodrobitelný.

Ale byly zde síly, které chtěly získat nad lidstvem vládu. A tyto síly stály před velkým problémem. Jak lze člověku odebrat svobodnou vůli a neporušit jeden ze základních Konů Stavby Světa? A způsob našly. Ony ty temné síly totiž vůbec nejsou hloupé. Se svou Svobodnou vůlí si každý člověk může udělat co chce. Je to přece jeho Svobodná vůle! Může ji třeba někomu odevzdat. Dobrovolně. Jde jen o to jej přesvědčit, že je to pro něj to nejlepší.

No a daly se do toho. Vše, co se do té chvíle na zemi odehrávalo, bylo jen velkolepé divadlo. Které sloužilo k naplnění tohoto jediného velikášského plánu Temných sil. Nevěříte? Zdá se vám to absurdní? No zkuste se zamyslet. Pokud toto připustíte, najednou vám zdánlivě nesmyslné události posledních tisíciletí začnou jedna do druhé zapadat jako kostičky puzzle.

Co se tedy vlastně dělo? Nejdříve bylo nutné odříznout člověka od Zdroje, přerušit přímé napojení na Stvořitele a prázdné místo zaplnit náboženstvím. Nenechme se mýlit. Náboženství nevede člověka ke Stvořiteli. Naopak. Staví mezi Člověka a Tvůrce prostředníka. Hráli jste někdy tichou poštu? Určitě ano. Tak to je něco podobného. Stvořitel řekne „MILUJ“ a k Člověku dorazí „ZABIJ“.A to jsou všechny ty náboženské války. A pak to lidem jednou došlo a Temné síly musely vyměnit herce – taktiku ne, ta zůstala stejná. Nic nového nevymyslely. A přišla na řadu demokracie. Všichni jste svobodni. Můžete si svobodně vybrat, jak chcete žít. Dejte nám svůj hlas a my to zařídíme! A my jsme to udělali.

Ano, připusťme si to. Dobrovolně jsme odevzdali svou Svobodnou vůli „někomu“. Dali jsme „někomu“ právo o nás rozhodovat. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Temné síly mají v rukou naši Svobodnou vůli a přitom neporušily Základní Kon Stavby Světa.

A navíc! Vše, co ve světě tito „majitelé naší Svobodné vůle“ vykonají, dělají vlastně s naším souhlasem. My jsme jim odevzdali svou Svobodnou vůli.

A víte, jaký je další z Konů?

Vše má svou příčinu a následek. Co zaseješ, to sklidíš.

A víte, kdo bude sklízet ovoce těch skutků, které vykonají ti majitelé naší Svobodné vůle? Hádejte, můžete třikrát!
Ano, jeden velký a těžký NÁSLEDEK se rozsype na milion malých následečků a každý si najde toho svého človíčka. Vždyť vše bylo konáno s naším souhlasem!
A velké svini se nestane nic, ale my všichni se budeme tak trochu brodit ve sračkách. Lidi neblbněte, A VEZMĚTE SI ZPĚT SVOU SVOBODNOU VŮLI. Nedopusťte, aby se ty sviňárny dále děly s naším tichým souhlasem.

Přemýšlíte možná nad tím. Proč se mi vlastně ta demokracie nelíbí. No, řeknu vám, že nejsem sám. Když si prohlédnete výroky slavných na toto téma udivíte, že výhrady mají i lidé uznávaní a mnohem vzdělanější než jsem já. Tito lidé spatřují hlavní nebezpečí zejména v tom, že do rozhodování zasahují nevzdělané a lehce manipulovatelné masy.

Něco na tom bude. Představte si, že na vaši zahrádce přistane hejno sarančat a protože mají za zády silnou skupinu ochránců přírody, usadí se tam. No schválně, zkuste se s těmi sarančaty demokratickým způsobem dohodnout na tom, jak bude dále fungovat provoz na vaší zahrádce. Co na tom, že jste inteligentnější než průměrné saranče. Jedno saranče – jeden hlas. Skončíte velmi brzy. Ale toto podobenství by se hodilo spíše k jinému, dnes velmi ožehavému tématu, které zde dnes nebudu otvírat.

Vraťme se k demokracii.

Jde o to, že demokracie nedokáže zabránit bandě zločinců v uchopení moci. Nebo máte snad pocit, že naši, demokraticky zvoleni zástupci vedou zemi k prosperitě a světlé budoucnosti? Že naplňují představy a přání většiny národa? Myslíte si, že ta masa je už tak tupá?

dav-ludia-ovcania-1699137_1920-freepixabay

Není to spíše tak, že je postaráno o to, aby hlas národa nebyl v těch horních patrech slyšen a nerušil? Zkusím další malé podobenství. Představte si, že jste milovníkem růžové barvy a může vás být klidně v národě většina.

„Volby, svobodné volby, pojďte všichni k urnám, zvolte si svou budoucnost, řekněte jak chcete žít a my to za vás zařídíme !“
„Hurá, máme demokracii, ten skvělý a jedině správný způsob , jak řídit věci veřejné. Tak pojďme volit tu lepší budoucnost, takovou, jakou ji chceme mít.“
„Tady si vyberte barvu, kterou chcete, a vhoďte ji zde do této urny, tím vyjádříte svou vůli a nic víc už dělat nemusíte, všechno ostatní za vás uděláme my. Jednoduché a pohodlné.“ “Ale tady máme jen modrou a zelenou.“ „No vždyť říkám, svobodně si můžete vybrat, kterou barvu chcete a vhoďte ji do této urny. Podle vaší volby se potom zařídíme, máme přece demokracii.“
„Ale já bych chtěl růžovou.“
„Růžovou nemáme. Máme modrou a zelenou. Nechci vám radit, ale ta modrá je o něco lepší než ta zelená, má lepší volební program, slibuje lepší budoucnost.“
„Ale mně se nelíbí, já chci růžovou.“
„Víte posledně vyhrála ta zelená, ale ukázalo se, že nenaplnila své sliby a že je silně zkorumpovaná.“
„Ale to je ta modrá také!“
„To sice je, ale méně. Také si můžete zakroužkovat odstín, který vám vyhovuje. To je takový bonus pro vás, něco navíc.“
„Já nechci žádný odstín modré, ani zelené, já chci růžovou.“
„Tu nenabízíme.“
„Tak já tedy volit vůbec nebudu.“
„Ale to musíte, Je to vaše ovčanská, pardon, občanská povinnost. Generace před vámi položily životy za volební právo. MUSÍTE volit už jenom kvůli jejich odkazu. Chovejte se přece jako uvědomělý občan. Tím, že nevolíte nahráváte do kapsy nepřátelům demokracie.“
„Tak proč nenabízíte růžovou?“
„Růžová je přece nesmysl. Jak vůbec může někdo věřit v růžovou! Všechny vědecké kapacity potvrdily, že růžová je utopie, je to chiméra. Víte vůbec vy, prostý občane, co to je utopie? Co to je chiméra? Jsou o tom stohy vědeckých pojednání, ale to VY určitě nečtete. Jestli chodíte do práce a staráte se o rodinu, tak na to nemáte čas. Věřte vědeckým závěrům, zapomeňte na růžovou a vyberte si z nabídky. Tak co, modrá, nebo zelená?“
„Proč vlastně chcete, abych volil? Vždyť je to jedno. Ta vaše modrá je tak trochu do zelena a ta vaše zelená zase do modra.“
„POTŘEBUJEME váš souhlas. Potřebujeme věci dělat s vaším souhlasem O tom je přece demokracie. My ty věci uděláme za vás, ale s VAŠÍM souhlasem. “
„A k čemu potřebujete můj souhlas?“
„No to je přece jasné! Potřebujeme váš souhlas, protože jednáme VAŠIM JMÉNEM. A vy pak obdržíte OVOCE NAŠICH SKUTKŮ. Budete mít ovoce bez práce. To je skvělá nabídka, ne? Ještě že nás máte.“
„A co když mi to vaše ovoce nebude chutnat?“
„To je přece prosté. Nechutná vám modré ovoce?“ Při příštích volbách se rozhodnete pro zelené!“
„Tak s tím já nesouzním. Je mi jedno, že růžovou nenabízíte, já ji přesto volím!“
„Ale to potom váš hlas bude ztracený!“
„Pro vás bude ztracený, ale já NEBUDU mít podíl na vašem zkaženém ovoci.. Pro mě je jediná volba, a to je růžová, třebas to je zatím jen malá skvrnka. A své ovoce si snězte sami. Přeji dobrou chuť.!“

Možná si teď říkáte, že toto podobenství bylo docela dobré a vcelku věrně vystihuje naše postavení u voleb. Až na ten konec že? Jak můžu volit něco, co nenabízejí? A můžu snad volit něco s čím nesouhlasím jen proto, že to nabízejí? A pomůže, když tam vůbec nepůjdu? Když zavřu oči a budu se tvářit, že se mě to netýká, když stejně nic neovlivním?

vyvoj-cloveka-v-ovcana

Přátelé, to je úplně stejné, jako byste tam hodili jakýkoliv lísteček. A proč je to stejné?
Protože mlčíte. Nedali jste vesmíru najevo jasně svou vůli.

Je to tak, že Hmota totiž následuje Ducha. Co se zrodí ve Hmotě je nejprve zrozeno v Duchu. Když jdete do kuchyně pro něco k jídlu, vždy je tam nejprve impulzpotřeba, zhodnocení situace – v lednici mám zákusek, záměr – vstanu a vezmu si jej a pak teprve následuje zhmotnění vašeho záměru.

A tak proč by to se vším ostatním mělo být jinak?

Co na tom, že v hmotné rovině to vypadá, že toho moc dělat nemůžeme. Pojďme tedy jednat na úrovni Ducha. Pojďme jasně sdělit vesmíru, co chceme. Řekněme jasně: Beru si zpět svou svobodnou vůli. Když nesouhlasíte s tím, co tropí naše vládnoucí garnitura, proneste: Nikomu jsem nedal právo konat mým jménem tyto činy. Jsou v rozporu s mou Svobodnou vůlí a ovoce jejich konání ať padne na jejich hlavu.
Dobrá, tak tedy máme zpět svou Svobodnou vůli. Ale co teď? Co s ní počít? Musíme si přece nastavit nějaký způsob, jak bude fungovat dále naše společnost. Demokracie ne! Tak co tedy?

Zkusme se podívat jak sebeorganizovali naši předkové. Naši dávní bílí Praotcové a Pramatky v dobách, kdy vláda jejich věcí byla v jejich rukou. Příliš mnoho informací o tom nezbylo. Vše bylo důkladně uklizeno ohněm a mečem. Zůstaly jen malé ostrůvky vědění, které se, naštěstí, uchovaly.

Slyšeli jste někdy o Kopném Právu?

Ve škole určitě ne. Tam jste slyšeli o primitivních poloopicích, které se domlouvaly skřeky a které se postupně vlivem práce a zhoršených životních podmínek vyvinuly do podoby dnešního člověka dvakrát moudrého.

A přitom dějiny Slovanských národů jsou veliké a slavné. Naši předkové znali Kony Stavby Světa a žili s nimi v souladu.

Víte, co je ještě dalším problémem demokratického způsobu rozhodování?

Představte si, že skupina má dva názory. Demokraticky se odhlasuje, že názor A zastává 10 lidí a názor B 5 lidí. Výsledkem je názor A a 5 nespokojených kverulantů, kteří budou dělat vše pro to, aby dokázali, že názor A byl chybný a všichni, kdo pro něj hlasovali jsou pitomci. Demokracie vytváří nejednotu a ostrůvky odporu proti společnosti. A to je zlé.

Toto by naši Předkové nedopustili. Jednota je základ. V jednotě je síla. S výsledkem jednání se musí vždy ztotožnit VŠICHNI. kdo rozhodují.

A jak funguje Kopné Právo?

Kopa jedná tak dlouho, až jednající Kopní zástupci najdou řešení přijatelné pro všechny! A Kopní zástupci mají důvěru těch, kdo je vyslali. A jsou pod jejich neustálou kontrolou. Kopní zástupci musí žít uprostřed těch, které zastupují. Musí mít rodinu a dokázat, že se o ni dobře starají. Musí mít dospělé a dobře vychované děti, musí už mít vnoučata, protože při rozhodování myslí na jejich budoucnost.

Určitě to nemůže být cucák, těsně po pubertě, nebo bezdětný a bezpáteřný řiťolez, který v okamžiku zvolení opustí rodný kraj a jde do hlavního města za peníze nás všech dělat kariéru a hlavně ostudu. Jména si dosaďte sami, dle svého uvážení.

Kopné Právo, které po celá staletí vedlo naše Předky k jednotě, a neporazitelnosti, je v dnešní době v původní podobě už těžko použitelné. Mění se doba i lidé.

Ale principy, na kterých Kopné Právo stojí, musíme pochopit a začlenit do procesů naší sebeorganizace.
Je to naděje toho, že naše Svobodná vůle zůstane pevně v našich rukou.

 

 

vahy-mec-spravodlivost-zakon-145464_1280-freepixabay

Už jste dospěli do stádia, že je vám jasné, že demokratické volby nepřinesou žádnou změnu, která bude pro vás přínosná. Položili jste si otázku jak je to možné? A už tušíte odpověď? Tak čtěte dál. Možná se dozvíte více.

Věc se má tak, že existují zákony lidské, které jsou psány na míru těm, kteří vládnou a pravé zákony. Jsou to Vesmírné kony a dodržují je Světlé bytosti a divte se, ti druzí, kteří je dodržují, jsou temné bytosti. Obě skupiny totiž ví, že nedodržování Vesmírných Konů vede rychle k odstranění těch, kteří je nedodržují. Tady máte základní odpověď na vaše otázky.

Ale jak je možné, že Vesmír netrestá ty, kteří nás uvrhli do tohoto chaosu a otroctví?

No, je to tak, že vy všichni jste dali s tímto stavem souhlas a ŽE JE TO VAŠE PŘÁNÍ. Byla to totiž vaše Svobodná vůle, která byla oklamána demokratickými volbami a vy všichni, kteří chodíte volit, nebo i nevolíte, s tímto stavem souhlasíte. Proto si vaši politici na šňůrkách můžou s vámi vytřít prdel a budou vše dělat pro svého páníčka a ten páníček je pěkně skrytý, vysmátý a spokojený jak mu vše pěkně vychází.

Jde tento stav změnit???

Odpověď zní, JDE. Stačí si totiž svou Svobodnou vůli vzít zpět. Jak a jaké budou důsledky, když si vezmu svou Svobodnou vůli zpět?

Důsledek bude především ten, že nikomu nedáváte právo rozhodovat za VÁS. Vše je vaše Svobodná vůle. Důsledek pro ty, kteří slouží zákulisním silám, je v tom, že to co natropí, bude jejich Karma a vy ji už nebudete za tyto zrádce odpracovávat. Karma bude jejich a bude rychlá.

Jak si vzít svoji Svobodnou vůli zpět???

Vše je přes volby. Při každých volbách, ať už se jedná o jakékoliv volby, vhoďte neplatný volební lístek, kde dáte jasně najevo, že si svou Svobodnou vůli berete zpět a že nikdo za vás nemůže rozhodovat. Rozhodovat za svůj život totiž můžete jen vy sami. Při tomto aktu je taky důležité, aby tento lístek vhodili i ti, kteří si myslí, že když k volbám nejdou, že se jich to netýká. TÝKÁ. Volební zákon s nevoliči počítá a jejich hlasy si strany přerozdělují.

To je vše. A máme to odzkoušené při posledních volbách do EU. Vhodili jsme totiž námi vytvořený volební lístek číslo 41. Když jsme vyšli z volební budovy utvořil se kolem nás energetický vír, který s námi šel až domů. Tento vír byl plný radosti. Pochopili jsme, že my, kteří to udělali, už nejsme součástí EU. Představte si, že si vezme třeba jen pár procent z vás svou Svobodnou vůli při volbách zpět. Toto způsobí mezi politiky takový strach, že se klidně můžou posrat. Už si nebudou jistí, že se jim nic nestane. A to je jen začátek.

Tak co, půjdete do toho?

smajliky-emotikony-1607163_1920-freepixabay

Pro koho je potřebná demokracie na zemi? Pro lidi jednoznačně ne.

Vše začalo vznikem náboženství, žido-křesťanství, islám, judaismus. Vše pro to, aby se odstřihnul přímý kanál mezi Bohem a námi. Aby zničili jednotu Slovanů a tím nás mohli porazit. Vznik náboženství je taky vznikem otroctví. Otrok je totiž zbaven své svobodné vůle. Když už náboženství hlavně v severní polokouli ztrácelo na významu a síle, tak bylo lidem podsunuta demokracie. A na podchycení ideologie demokracie byl vymyšlen liberalismus.

Slyšel jsi o zákonu (Konu) svobodné vůle? No abys jej mohl slyšet, to by se musel Vatikán zbláznit. Ale přesto, jsou ve Vesmíru platné Kony. Jejich porušení se trestá. Nevěříš? Tento kon byl už lidstvu dvakrát odebraný. Poprvé náboženstvím, když byli všechny vyšší zákony vesmíru i zákon svobodné vůle vyhlášené za pohanské. Podruhé prostřednictvím institutu demokratických voleb. Co vlastně znamenají volby? Toto je jen nástroj. Otázkou je, jak se s ním vypořádat.

Přitom jsou taky ty kony, které se neprotiví jediným, vyšším zákonům Vesmíru, potom ty své právo svobody vůle, dané ti Stvořitelem neztrácíš. Evidentně, jsi absolutně svobodný a všechno násilí proti tobě – je veliký hřích. Podle zákona akce nebo karmy, energie, tobě odebraná prostřednictvím síly, ti bude vrácena a tvůj násilník bude potrestaný.

Ale jak jsi prostřednictvím tobě podsunutých voleb převedl svoje právo svobody vůle, potom z hlediska toho stejného zákona jsi převedl právo rozhodovat za sebe na někoho jiného. A tento někdo, používající tvé právo, tě buď ovládá, nebo koná prostřednictvím institutu zákonodárství…

V čem tkví jemnost zákonu svobodné vůle. Jeho porušením, automaticky porušuješ všechny vyšší zákony a stavíš se do opozice vůči Tvůrci. Jsi mu takový potřebný??? Samozřejmě, že ne. Nyní chápeš, proč dýcháme jedy, zapíjíme je otrávenou vodou, užíváme drogy, jsou na nás shazovány jedy, vyrábí pro nás jedovaté potraviny, žijeme v kamenných hrobech, kroutíme se jako šváby pod elektromagnetickými poli, atd. Pochop, že nás zabíjejí pomalu, podle zákona.

V této zemi jsou politické strany rozděleny zhruba na levici, pravici a něco mezi tím. Za třicet let domnělé svobody a demokracie všechny vlády jeli stejnou línii. Oklešťovali práva občanům, vždy si dělali to, co chtěli i když veřejné mínění bylo proti. Nejvíce markantní je to na ilegální muslimské invazi do Evropy. Občané nechtějí, aby tu muslimové přišli, aby tu platilo právo šária, aby ve své zemi, kterou zdědili po předcích si užívala tato menšina na úkor potomků těch, kteří pro tuto zemi dřeli a položili za ni své životy. Přesto, si politická garnitura zrádců a zlodějů jede svou. Tím porušují danou ústavu a beztrestně se nám smějí do obličeje. Nejdou vyměnit, volby nic nemění.

Čím to asi tak je.

Ve všech politických stranách a hnutích jsou ve vedení členové jednoho náboženství – mafie a vše mají dopředu promyšlené jak na nás. Mají v rukou média, která řeknou pravdu, jen když se zmýlí, která vytváří falešný obraz. Mají v rukou výchovu našich dětí od školek, základních škol a dalších, kde doslova vymývají našim dětem mozky. Mají v rukou soudnictví, kulturu. Zničili ekonomiku této země, ze které se stala montovna. Zničili soběstačnost v potravinách, vozí sem závadné potraviny. To odůvodňují, že to my občané tak chceme! Prodali vodu zahraničním korporacím, které na ní bohatnou. Nechávají na nás vypouštět chemtrails a kdo na to poukáže, tak řeknou, že to je konspirátor. Podsouvají nám, že si neumíme vládnout a přitom hádejte kolik že let si Slovanský národ ve své zemi nevládne. Vždy vládne jen ta náboženská mafie. Povolují se anální pochody hrdosti a když si budete chtít udělat demonstraci proti tomu, tak tu vám zakáží, protože vyvoláváte nenávist.

Takže všichni ti, kteří si myslí, že tato situace jde změnit politicky, snad časem prohlédnou tuto lest a budou hledat cestu ven.

Můžu vám jen říci, CESTA VEN z tohoto demokratického bordelu, který vyhovuje jen úzké skupině bytostí bez svědomí je. My slovani ji máme přímo před sebou, ve svých srdcích, v srdcích našich předků a v naší kultuře. Proto ten neustálí tlak a genocida nás slovanů.

Času na změnu už moc nemáme.

volby-hlasovanie-3569999_1920-freepixabay

K volbám nechodím. Proč?

Protože nejsem spokojen s tím, jak to tady v této zemi chodí, ale dospěl jsem k názoru, že volby nic nezmění. To by je už dávno zrušili. Po volbách se vždy vymění parta zločinců za jinou partu zločinců a jede se dál. A pokud se tam někdy dostane někdo s čistými úmysly, je následně buď zkorumpován nebo zničen.

Jenže mlčení je souhlas. A tedy i když k volbám nejdu, vlastně s celým tím cirkusem tiše souhlasím.
K tomu celé ty volby slouží, k získání našeho souhlasu s tím, že za nás bude rozhodovat někdo jiný – odevzdáme tímto aktem svou svobodnou vůli někomu jinému. Současně se ale nezbavíme odpovědnosti za to, co je naším jménem tímto delegátem vykonáno.

Nikdo nemá právo ovlivňovat svobodnou vůli jiné bytosti než sebe sama – to je základní KON vesmíru
A další z vesmírných KONů říká, že všechno má svou příčinu a následek. Náhody neexistují. Co zaseješ – to sklidíš (více o konech stavby světa můžete nalézt zde:

Pokud informace o těchto dvou konech stavby světa aplikujeme na systém voleb, musíme dojít k názoru, že:
Volbami předáme svou svobodnou vůli „někomu“, ale to, co tento „někdo“ činí, činí našim jménem, a tedy my neseme karmické následky jeho konání.

Jak z toho ven?

Pokud jako já k volbám nechodíte, tak tentokrát běžte. A vhoďte svůj vlastní volební lístek například s tímto textem:

Beru si zpět svou svobodnou vůli. Nikdo mým jménem nemá právo cokoliv konat, ať farář, nebo politik, nebo kdokoliv jiný.
Pouze já, živý člověk, mám právo konat svým jménem ve světech Navi, Javi a Pravi. Odmítám nést odpovědnost a následky konání jiných bytostí, kterým jsem v některém ze svých životů vědomě či nevědomě, či jen mlčením, dovolil, aby mým jménem jednaly.
V souladu s Kony Stavby Světa, nechť ony samy jedí ovoce svých činů.
Tak se staň.

Na hmotné úrovni se prozatím nic nezmění, ale na té jemnohmotné informační rovině vás to osvobodí. Udělali jsme to zkusmo při volbách do evropského parlamentu a bylo to tam!

Tento náš návrh je určen pro ty, kteří k volbám nechodí. Pokud máte mezi stranami svého kandidáta a věříte, že pro vás může přinést změnu, po které toužíte, volte jej. Ale pokud už toho všeho máte dost, a jako my už víte, že volby nic nezmění, zkuste to udělat tak, jak to děláme my.

Tím, že si svou svobodnou vůli takto vezmete zpět, nasměrujete následek konání tak, že najde svou skutečnou příčinu.

A na závěr mám přání pro všechny bytosti na světě: Ať vesmír stonásobně vrátí každému to, co vysílá do světa.

Atori: Ilonka a Jozef Endrych – uverejnené v časopise ALMANACH č.2 / 2020

Volbou vybraných zástupců se vzdávám své vlastní moci a odevzdávám ji těm, kteří si s ní potom, zcela v souladu s těmito pravidly, dělají co chtějí. Nic nesplní a naopak jednají zcela proti mým zájmům … viac v článku

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 460 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array