Ivermektín – postoje lekárov a iných odborníkov

V predchádzajúcom článku Čo sa deje s krvou po vakcinácii sme zdieľali šokujúce videá mnohých tímov, ktoré skúmali, ako sa mení krv človeka po očkovaní, čo je okrem iného zapríčinené aj oxidom grafénu v očkovacej látke.

V inom článku v pasáži Grafén a Ivermektín sme zase zdieľali popis mechanizmu, pomocou ktorého Ivermektín chemicky rozkladá molárne uhľovodíkové väzby, čím likviduje schránky nielen parazitov, ale aj hexagonálne väzby uhlíka v grafenových plátoch, takže pláty sa v tele rozpadajú na grafen-hydrát, uvoľní sa ich uchytenie a organizmus rozpadnuté zvyšky plátov vylúčia z tela.

Pani doktorka liečila Ivermektínom 188 svojich pacientov, z toho 67 pacientov malo ťažký priebeh a tak k liečbe boli pridané aj vitamín C, D a nízkomolekulárny Heparin. Ani jeden jej pacient neskončil na pľúcnej ventilácii. O tom ako si presne nadávkovať Ivermektín, ak ho už má niekto doma, ale aj o Delta variante hovorí všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Etela Janeková:

Podľa zahraničných protokolov sú potrebné vyššie dávky:

Jak velký je tlak farmaceutických firem na užívání jejich léků a vakcín? Jde výrobcům léčiv o zdraví lidí nebo o byznys? Hostem našeho Rozhovoru s… byla farmaceutka a podnikatelka v oblasti lékárenství Pynelopi Cimprichová:

Pokud by vás zajímalo, proč je lék Ivermectin politiky blokován, tak je to proto, že dohoda, kterou mají státy se společností Pfizer podepsanou, jim neumožňuje vymanit se ze smlouvy, která uvádí, že i když se najde lék na léčbu COVID19, smlouva nemůže být zrušena … viac info

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prinášajú ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky. Sledujú počet ukončených hospitalizácií, dĺžku ošetrovania aj počet zomretých v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa kapitol a skupín diagnóz Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, pohlavia, veku pacienta a územia trvalého bydliska pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a podľa odborného zamerania posteľových útvarov … viac info

Ministerstvo zdravotníctva a vláde prisluhujúce médiá nás na dennej báze zásobujú množstvom rôznych čísel, ktoré majú údajne vyjadrovať aktuálny priebeh pandémie. Dovolíme si tvrdiť, že bezostyšne klamú, a to takmer vo všetkom.
Svojimi lžami tak vytvárajú zdanie pandémie, ktorá tu v skutočnosti žiadna nie je. Následne, na základe tejto masovej halucinácie, potom vláda zavádza obmedzenia a likviduje ekonomiku. Alebo povedané v krátkosti – páchajú úmyselnú sabotáž štátu. Vlastizradu. Hrdelný zločin … viac info

A to sa nebudeme púšťať do témy, že počet úmrtí na „covid“ viete umelo zvýšiť napríklad aj tak, že budete pacientom odopierať účinnú liečbu (ivermektín), predpisovať im smrteľné lieky (remdesivir) alebo ich intubovať na ventilátory … viac info

… pacienti COVID pozitívni sú presúvaní z jednej nemocnice do druhej. Tí sa koncentrujú vo väčších nemocniciach, ktoré sa potom môžu sťažovať na plnenie a následne strašiť ľudí. Odtiaľ sa potom presúvajú do určitých koncových nemocníc … Presunmi a prekladmi falošne rastie číslo počtu hospitalizovaných na COVID, na základe čoho sú ľudia neprávom a na základe podvodov obmedzovaní a ruinovaní. Najnovšie bábky napojené na farma firmy v konzíliu odborníkov idú tvrdo proti neočkovaným. Mnohé nemocnice majú nedostatok lekárov, tí odišli, lebo sa už na tieto klamstva a neodbornosť nemohli pozerať, išli radšej do ambulancií alebo do zahraničia … viac info

Medzi 27. septembrom a 24. októbrom údaje britskej zdravotníckej agentúry uvádzajú 487 úmrtí medzi neočkovanými ľuďmi, 88 úmrtí medzi neúplne zaočkovanými a alarmujúcich 2 185 úmrtí medzi plne zaočkovanými:

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 581 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme