Jak změní „vakcína“ náš energetický stav

Udělala jsem energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli ochránit své zdraví a kolektivní imunitu tím, že si nechali aplikovat tuto látku. A vypadá to, že její působení je mnohem hlubší, než si mnozí myslí…

A protože jsme každý jiný a máme jinak nastavený energetický systém, budeme i různým způsobem reagovat na vakcínu.

Níže můžete zjistit, jakým způsobem se změní energetické pole u různých typů energetického systému člověka.

Pokud by vás energetické nastavení více zajímalo, podívejte se níže na kapitolu ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – RŮZNÉ VARIANTY a pokud chcete na svém energetickém systému pracovat a ochránit se před vlivy svého okolí, více se dozvíte v článku:

a) člověk s narušeným energetickým polem – 6 měsíců po očkování:

Působením vakcíny došlo k uzavření čaker. Jediná forma energie, která člověka vyživuje, proudí 1. čakrou – jde o hutnou, hmotnou energii, která je nutná pro udržení našeho fyzického těla. Pokud se ale dostane i do horních částí těla, může “spálit” jemné energetické obvody a způsobit tak jejich nefunkčnost.

Vrchní část těla (3. oko a korunní čakra) je zcela uzavřená – tzn. že došlo k odpojení od Zdroje/Boha a nemožnosti komunikovat s nehmotnými světy a bytostmi.

Je pravděpodobné, že si takovýto typ vůbec nemusí uvědomovat, že došlo k nějaké změně – spojení s Bohem i jinými světy bylo totiž téměř nefunkční i předtím. Změna, kterou by mohl takovýto člověk časem postřehnout, se bude pravděpodobně týkat pouze fyzického těla.

b) pokud měl očkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

V tomto případě zůstaly otevřeny všechny čakry, jen se změnilo jejich fungování – již energeticky nevyživují celé fyzické tělo. Čakra na temeni hlavy není zcela uzavřená – zůstal zde malý prostor, kterým by se mohlo obnovit proudění energie ze Zdroje/Boha.

I když je tělo zaplaveno silnou jangovou energií (záněty, vnitřní oheň), je zde potenciál k obnovení původního energetického stavu. Je otázka, zda se časem obnoví vše samo (pak je logické, že bude snaha vakcinaci pravidelně opakovat), nebo bude nutná nějaká “pomoci” zvenčí.

b) člověk s velmi silným “duchovně vyspělým” energetickým polem po aplikaci vakcíny:

Zde je vidět, že na určitou část lidí nemusí vakcína působit takovým zničujícím dopadem. I tak je ale vidět, jak se změnilo rozložení jednotlivých druhů energie.

Je zajímavé, že silné proudy energie, které proudí do těla 1. a 7. čakrou jsou vychýlené. Nevím, co to může znamenat, ale připadá mi, jakoby tu byla snaha tuto oblast něčím ovlivnit či upravit. Pokud by někoho napadlo, co to může znamenat, budu ráda, když se s námi o to podělí.

JE MEZI VAKCÍNAMI NĚJAKÝ ROZDÍL?

Z počátku jsem se zaměřila pouze na mRNA vakcíny, protože byly nejpoužívanější a nejpropagovanější. Zdálo se, že ostatní výrobci jdou jinou cestou a jejich vakcíny by tudíž nemusely tak silně ovlivňovat energetický systém.

Ráda bych se s vámi podělila o to, co jsem o těchto “bezpečnějších” vakcínách zjistila.

Níže se můžete podívat na to, jak by měly podle svých tvůrců jednotlivé druhy vakcín působit na náš energetický systém (je jasné, že u každého bude konečný výsledek trochu jiný v závislosti na jeho původním stavu a odolnosti). Doufala jsem, že se mezi zkoumanými typy najdou i takové, které budou zaměřeny výhradně na naši ochranu před onemocněním. Pravda je ale, jak se zdá, zcela mimo naše chápání.

Vypadá to, že každá vakcína na to jde trochu jinak, jakoby někdo testoval, která varianta bude mít nejlepší výsledky:

Zdá se, že všechny zkoumané vakcíny směřují ke stejnému cíli – přerušit spojení se Zemí a Bohem a napojit nás na něco uměle vytvořeného.  Nejvýstižněji bych to přirovnala k uměle vytvořené podobě Země – jde tedy o jakousi předlohu – „matrix“, který má v očkovaných vyvolat dojem, že se vše vrátilo do původního stavu staré Země.

Nabízí se zamyšlení, proč nás chce někdo přesvědčit, že je vše stále stejné? Je možné, že na Zemi dochází k nějaké zásadní změně, o které bychom neměli vědět?

Proč tvůrci vakcíny vynakládají takové úsilí, abychom neviděli pravdu?

DALŠÍ ÚČINKY VAKCÍNY

„V budoucnu odstraníme duši pomocí medicíny. Pod záminkou ‘zdravého hlediska’ bude existovat vakcína, kterou bude lidské tělo co nejdříve ošetřeno přímo při narození, aby se u člověka nemohla rozvinout myšlenka na existenci duše a Ducha.” Rudolf Steiner

Během práce s mými „probuzenými“ očkovanými klienty jsem zjistila, že vakcína ovlivňuje nejen naše fyzické a energetické tělo, ale že v sobě zahrnuje ještě další úrovně, které nejsou na první pohled patrné a mohou se začít projevovat až později, takže je možné je snadno přehlédnout.

Na co vše tedy může mít vakcína vliv?

–  ovlivnění fyzického těla -této oblasti se věnuje mnoho povolanějších a myslím, že ještě zdaleka netušíme, co vše se časem může na fyzickém těle projevit.

– přenastavení energetického systému – z toho, co jsem dosud zjistila lze usoudit, že ve většině případů se po vakcíně nastavení energetického systému výrazně změní – dojde k zablokování (částečnému či úplnému) energetických center, zejména těch v horní části těla, díky kterým jsme schopni chápat duchovní rozměr našeho života, vnímat jiné reality a vyjadřovat svobodně své názory.

K tomuto uzavření dochází postupně a s každou další dávkou vakcíny je silnější. Postupně tak lze dojít do stavu úplného odpojení od naší duchovní podstaty. V tomto stavu zapomeneme na vše, co jsme dosud poznali a budeme schopni vnímat a chápat pouze svět hmoty, který nám zprostředkovávají smysly našeho těla.

Pro ty, kteří neměli přístup k těmto energiím a informacím ani před očkováním, se v tomto ohledu v podstatě nic nezmění. Ale pokud byl energetický systém v horní části těla již funkční, má jeho zablokování značný vliv na kvalitu dalšího života.

Byla jsem svědkem takovéhoto zablokování u duchovně napojeného člověka. Vypadalo to, jako by tato osoba upadla do té nejhorší noční můry, ze které se nedokázala probudit. Najednou nebyla schopna napojit se na duchovní poznání a komunikovat s duchovními bytostmi, které byly dosud součástí jejího života. Uvědomovala si, že by měla něco vědět, ale nebyla schopna si vzpomenout co. Cítila velkou beznaděj, opuštěnost a strach. Začala se chovat agresivně a vulgárně. Původní jemnost a soucit zmizely a byly nahrazeny tvrdostí a bezohledností. Byl vidět vnitřní boj, který uvnitř této bytosti probíhal – její duše se snažila znovu získat kontrolu nad tělem i myslí, ale bylo to stále obtížnější.

Díky této zkušenosti jsem pochopila, jak obtížný a skličující může být tento nový stav pro ty, kteří už „věděli“ a vnímali duchovní rozměr, přesahující materiální pojetí našeho života.

Dosud získané poznatky také naznačují, že díky zablokování určitých energetických center dojde k výraznému oslabení našeho ochranného energetického štítu a my tak nejsme schopni odolávat útokům těch, kteří se snaží ovládnout naše tělo a mysl.

Zjistila jsem, že většina očkovaných je dříve či později energeticky napadena bytostmi, které touží po naší energii a snaží se skrze naše tělo a mysl zasahovat do tohoto světa.

Takto napadený člověk se cítí unavený, není schopen udržet v sobě žádnou energii, nedokáže být šťastný. Má pocit, jako by ztratil veškerou moc nad svým životem. Stává se loutkou v cizích rukou. Má pocit, že přišel o kontrolu nad svým tělem i myslí. Ke svým blízkým se občas začne chovat jinak – jakoby pro něj byli cizí. Někteří vnímají v těchto osobách tvrdost a bezcitnost. Původní povaha jakoby byla zatlačena do pozadí a vládu nad tělem i myslí převzal někdo jiný.

 

Tento zdánlivě bezvýchodný stav je ale možné překonat. Vyžaduje to však velké odhodlání a trpělivost. Možná právě proto se někteří rozhodli pro vakcínu – potřebovali projít zkouškou své víry a připravenosti na další cestu. Potřebovali v sobě najít sílu, která je z tohoto stavu dostane.

Pokud v sobě tedy očkovaný člověk najde dostatek síly a odhodlání svůj stav změnit a získat znovu moc nad svým životem, je to možné. Vyžaduje to však mnoho trpělivosti a odvahy – musí se postavit svému démonovi, kterému předal moc nad svým tělem i myslí. A musí se naučit naslouchat svému tělu i své duši a udržovat s nimi neustále spojení. Pak se stane to, pro co se rozhodl dávno před svým zrozením – získá znovu svou ztracenou moudrost a sílu a pochopí, kým opravdu je.

NADĚJE NA KONCI TUNELU?

Každý z nás už určitě má ve své blízkosti naočkované osoby. Můžeme k nim zaujmout různé postoje – můžeme se jich bát, litovat je, či je dokonce nenávidět. Musíme si ale uvědomit, že všichni, kteří se rozhodli žít v této neobvyklé a zlomové době, to udělali z určitého důvodu, který druzí nemusí vůbec chápat. A možná i to je důvod, proč si někteří zvolili právě tuto zkušenost – teď se můžeme naučit respektovat rozhodnutí druhých a také porozumět své síle bránit se cizí vůli a neochvějně stát za svým přesvědčením i přes to, že je nám vyhrožováno a je omezována naše svoboda.

Sleduji situaci očkovaných již delší dobu a zdá se, že je určitá naděje. Účinek vakcíny totiž časem vyprchává. Naše tělo a energetický systém se vždy bude snažit obnovit původní stav. A je zřejmé, že tvůrci vakcíny si to uvědomují – proto ty neustálé náznaky a přípravy na to, že bude nutné očkování neustále obnovovat.

A také je již jasné, že lze působení vakcíny zmírnit, či dokonce zastavit, správným nastavením našeho energetického systému a odstraněním vlivů, které na nás díky vakcíně začaly působit.

Mám pocit, že je zde část lidí, kteří se právě skrze vakcínu rozhodli překročit svůj stín, kterého se dosud nedokázali zbavit. Možná, že potřebovali silný impulz k tomu, aby se mohli změnit. A právě vakcína a její účinky je postavily do situace, kdy už nemohou váhat a musí se rozhodnout – buď nechají svůj život i nadále v rukou jiných, nebo si dovolí spojit se se svou duší, s Bohem, s nespočetnými bytostmi a světy a stát se součástí něčeho mnohem dokonalejšího, než jsme si kdy mohli představit.

CO SE DĚJE BĚHEM SETKÁNÍ OČKOVANÉ OSOBY S NEOČKOVANOU?

Je zřejmé, že očkovaný má jiné energetické pole než ostatní. A je jasné, že se energetická pole bytostí vzájemně ovlivňují. Záleží jen na tom, kdo je silnější.

Většina očkovaných bude mít pravděpodobně podobné energie (asi bude záležet na době, před kterou obdržel vakcínu, to je ještě potřeba zjistit)

U neočkovaného záleží na tom, jak vyrovnané energetické pole má. Proto je třeba brát v potaz více možností vzájemného ovlivnění:

a) pokud má neočkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

  • 1. obrázek ukazuje očkovaného člověka 30 dní po mRNA vakcíně – jeho energie je omezená, spojení se Zdrojem/Bohem na temeni hlavy zablokované. Tím pádem není schopen získávat jiné informace, než jaké je na této energetické úrovni schopen přijmout. Je možné, že se bude snažit dostat druhé na svou energetickou úroveň, protože cokoli jiného ho bude rozrušovat.
  • 2. obrázek ukazuje člověka s vyrovnanými energiemi, schopného přijímat informace z různých zdrojů a zpracovávat je. Tento člověk cítí tlak hutnější energie, která na něj působí. Bude to v něm vyvolávat pocity strachu či ohrožení. Bude vnímat vztek a paniku, vycházející z jeho protějšku. Je velmi důležité nenechat se vyprovokovat a udržovat si neporušený a vyrovnaný stav své energie. Pokud dojde k narušení jeho ochrany, může ho energie, vycházející z očkovaného člověka, ovlivnit.
  • Je tedy důležité nenechat se vyprovokovat a zůstat v klidném, harmonickém stavu. Pokud toto dokážeme, neměla by nás tato energie nijak ovlivnit (jak si udržet správný energetický stav popíšu dále)

b) další variantou je situace, kdy má neočkovaný narušené energetické pole:

Nejdříve se podívejme na energetický stav očkované osoby a neočkované osoby, která má narušené své energetické pole:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ocko-neocko2a-1024x675.jpg.

obr. 1 – osoba po 1. dávce mRNA – zablokovaný přístup k energii Zdroje/Boha. Tím pádem je její tělo vyživováno pouze hutnou energií Země, která ale narušuje funkci vyšších energetických center (čaker).

obr. 2 – velmi často se stává, že máme buď dočasně, nebo dlouhodobě narušen náš energetický systém (správné nastavení je popsáno v jiné části této stránky). To znamená, že určité části našeho těla jsou oslabené, či nefungují tak, jak by měla. Nedokážeme odolávat působení cizích vlivů, velmi snadno k sobě pustíme energii z našeho okolí a pak se cítíme zneužití a slabí.

Další obrázek ukazuje, co se děje během kontaktu těchto dvou osob:

Pokud máme oslabený, či narušený energetický systém, velmi snadno můžete být ovlivněni energií naočkované osoby. Můžeme začít cítit strach, vztek, bezmoc, ztrátu energie. Oslabená místa na našem těle mohou být vyplněna touto energií a mohou způsobit nepříjemný pocit, bolest, či dokonce onemocnění této oblasti.

Velmi záleží na tom, jak moc a na jakém místě jsme oslabeni. Projevy proto mohou být velmi individuální – od nepříjemného pocitu, deprese, ztráty energie, až po projevy fyzické nemoci.

Tato cizí energie v nás může přetrvávat velmi dlouho – do doby, než se s ní naše tělo samo vypořádá, nebo dokud si my sami, nebo s pomocí někoho jiného, vše nepročistíme a nezharmonizujeme.

Zdá se, že nemůžeme být ovlivněni či změněni trvale. Záleží jen na nás, do jaké míry a po jakou dobu na sebe necháme tuto energii působit.

Z toho vyplývá jedna zásadní věc – v této době je nesmírně důležité naučit se vnímat nastavení svého těla a při sebemenší nerovnováze vše co nejdříve napravit a zharmonizovat. Pak budeme vůči těmto vlivům imunní a dokážeme žít vedle těch, kteří se nechali očkovat, aniž by nás mohli nějak ohrozit.

Je to velká výzva, ale zároveň i cesta k naší svobodě. Věřím, že to společně zvládneme.

c) a ještě možnost, kdy má neočkovaný již vyšší energetickou úroveň, než běžná populace:

Na tento náhled jsem se opravdu těšila. Zdá se, že svítá světýlko na konci tunelu:

Z předchozích dvou variant bylo zřejmé, že pokud se setkáme s nositeli mRNA vakcíny, velmi pravděpodobně to v nás dočasně zanechá nějaký otisk. Ale co když je naše energetické pole silnější než to, které pro nás někdo připravil?

Pokud máme kolem sebe silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že jsme imunní vůči tomu, co na nás má nějakým způsobem působit.

Zdá se, že ani taková moc, která byla schopná ovládnout téměř celý svět, nemá sílu změnit něco, co je silnější než ona.

Toto je velmi důležitý poznatek!

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Cesta ke svobodě je nám na dosah. Stačí jen objevit v sobě sílu, kterou v sobě máme odnepaměti a přestat věnovat svou energii strachu, který je všude kolem nás.

“INTIMNÍ” KONTAKT S OČKOVANOU OSOBOU

Je mnoho párů, ve kterých žije očkovaná osoba s neočkovanou. To, jak může v běžném kontaktu očkovaná osoba ovlivnit neočkovanou, jsme si ukázali výše.

Jak je to ale v případě blízkého “intimního” kontaktu?

Během intimního kontaktu dochází mezi oběma osobami k silnému propojení a vzájemnému ovlivnění energií. Myslela jsem, že by vše mohlo probíhat podobně jako při běžném kontaktu, tzn. že osoba se silným a harmonickým energetickým systémem by takovýmto kontaktem neměla být ovlivněna.

Ukazuje se ale, že v tomto případě dochází k mnohem silnějšímu ovlivnění, kterému se nejsme ve většině případů schopni ubránit:

1. nákres ukazuje neočkovanou osobu se silným a harmonickým energetickým systémem (osoby s horším stavem energetického systému na tom budou po takovémto kontaktu ještě hůře).

2. nákres ukazuje jak se změnil energetický stav 1 den po intimním styku s očkovanou osobou – i přes silný a vyvážený původní stav se změnila energie v místě 1. čakry, skrze kterou čerpáme energii ze Země. Zdá se, jakoby se toto místo zcela ucpalo něčím, co tu původně nebylo. Na fyzickém těle budeme v tomto případě cítit silný chlad, prázdno, někdy se může objevit i bolest. Je pravděpodobné, že pokud tento stav neupravíme, může časem začít ovlivňovat i tuto část fyzického těla (bolesti, záněty).

Za povšimnutí stojí i změna, která se udála v místě 7. čakry, skrze kterou přijímáme duchovní energii Boha/Zdroje – i zde se objevuje tmavá energie, která “ucpává” proud duchovní energie, směřující do našeho těla.

3. nákres ukazuje stav po 6 měsících, pokud se ho nebudeme snažit nijak upravit. Zdá se, že se vše navrátilo do původního stavu. Jen proud energie v místě 1. čakry ještě není tak silný, jako původně.

Věřím, že stejně jako v případě pouhého kontaktu s očkovanými osobami, i v tomto případě si časem navykneme na tento druh energie a staneme se vůči němu imunní. K tomu je ale nezbytné naučit se vnímat stav svého energetického systému a v případě potřeby ho co nejdříve “opravit” a zharmonizovat tak, abychom se zbavili onoho cizího vlivu, který v nás může velmi snadno nastavit podobný stav, který vyvolává “vakcína”.

CO KDYŽ JSEM K PŘIJETÍ “VAKCÍNY” DONUCEN?

Pokud jsme donuceni podrobit se cizí vůli, která může ohrozit naše tělo či duši, jsme za následky svých činů zodpovědni my, nebo ten, který nás k tomu donutil?

Mám pocit, že vina je na obou stranách.

Ti, kteří druhé přinutí přijmout do svého těla látku, nesoucí v sobě program zotročení a manipulace na fyzické úrovni a zpomalení duchovního vývoje na duchovní úrovni, si s sebou ponesou nesmírnou zátěž, která bude ovlivňovat jejich další existenci.(Nechtějte vidět, čím budou muset projít, aby toto odčinili. A nevadí, že i oni jsou možná manipulováni. Každá bytost toto může zastavit.)

A ti, kteří podlehnou, či uvěří, přijmou energii, která je uvede do reality poroby a nesvobody. Tuto energii lze ale zpracovat a pročistit mnohem snáze a dokonce ještě v tomto životě. Nic tedy není ztraceno – pokud si uvědomí chybu, které se dopustili a pochopí, že se musí postavit těm, kteří na ně činí nátlak, může dojít k úplnému uzdravení těla i duše.

SMLOUVA S “ĎÁBLEM“

V mé blízkosti žije člověk, který je naočkovaný už delší dobu. Mohu tak sledovat, jak se postupně mění.

Zpočátku to byly jen okamžiky, kdy se stával “šíleným”. Vnímal bytosti, které mu chtěly ublížit, vysmívaly se mu, ponižovaly ho. Jeho stav se stále zhoršoval, až došel do bodu, kdy je zřejmé, že bytost, která jeho tělo původně obývala, zmizela. Její místo nahradilo něco, co z něj udělalo smyslů zbaveného šílence, neschopného běžného života.

Síla této nové bytosti je ohromná. Zcela ovládla tělo i mysl.

Nechtělo se mi do toho. Ale bylo mi jasné, že musím využít příležitosti a pokusit se zjistit, co se vlastně děje a zda to má nějakou souvislost s vakcínou, která je nám tak nevybíravě vnucována.

Spojila jsem se s touto bytostí a to, co mi sdělila, bude pro mnohé velmi šokující. Nejsem si jistá, zda je dobré náš rozhovor zveřejnit, ale něco mi říká, že brzy nastane čas, dozvědět se více.

ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – MOŽNÉ VARIANTY

Je nespočet možností, jak můžeme vypadat náš systém energií či vibrací.

Podívejme se na několik typických příkladů:

a) narušená, neharmonická energetická soustava

Nejčastější stav energetického pole:

Většina z nás má na svém energetickém těle mnoho nezpracovaných bloků z minulosti, které se nám neustále vracejí a připomínají. Ovlivňují tak naše pocity, vztahy s druhými, naše přesvědčení a také problémy na fyzickém těle. Díky tomu nemůže náš energetický systém správně fungovat a my tak nedokážeme plně rozvinout své možnosti.

Pokud se chceme dostat z tohoto stavu, je nutno začít pracovat na sobě – převzít zodpovědnost za svůj život i zdraví. Existuje spousta cest, jak tento stav uzdravit. Vždy ale musíme mít odvahu podívat se do svého nitra a odhalit to, co jsme tam před sebou tak dlouho ukrývali.

b) harmonické nastavení pro 3D

c) ovlivnění mRNA “vakcínou”

  1. den po očkování:

6 měsíců po očkování:

d) harmonické nastavení pro 5D

Pokud se nám podaří uzdravit se ze své minulosti, postavit se strachům, které v sobě nosíme a stát se silnou, sebevědomou bytostí, odrazí se to i na našem energetickém poli.

Získáme schopnost nahlížet do jiných světů, komunikovat s nejrůznějšími bytostmi, uzdravovat skrze bezpodmínečnou lásku.

Bytost s takovýmto energetickým polem má schopnost ovlivňovat a měnit 3D realitu. Pokud to sama nebude chtít, je imunní vůči všemu, co by jí mohlo ublížit ve světě 3D.

VAŠE ZKUŠENOSTI A POZNATKY – co je Covid, jak se chránit, vakcína, setkání s očkovaným, …

JAK SE CHRÁNIT PŘED OČKOVANÝMI OSOBAMI?

Po zkušenostech, které zatím mám, je zřejmá jedna věc – naše tělo má ve většině případů schopnost vypořádat se s vlivem toho, co se šíří z očkovaných osob. Zdá se, že při prvním setkání bývá reakce nejsilnější a s každým dalším kontaktem naše odpověď slábne. Vypadá to, jako bychom si po prvotním seznámení s “patogenem” vybudovali schopnost mu napříště odolávat.

Pokud ale chceme být skutečně chráněni, musíme mít silný a zharmonizovaný imunitní a energetický systém. V opačném případě se může stát, že v nás tato cizorodá energie přetrvá a nějakým způsobem na nás bude dlouhodobě působit.

Je proto zřejmé, že teď je více než kdykoli předtím důležité, naučit se kontrolovat a nastavovat svůj energetický systém takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížil stavu, který nám zajistí dostatečnou ochranu. Více o tom se dozvíte v článku:

Jako skvělý pomocník se jeví určité druhy esenciálních olejů, aplikovaných na určitá místa na těle. Jde o myrhu, kadidlo a nard. Pokud tyto oleje, nebo jejich směs, vmasírujeme na místa vyšších čaker (7. čakra – korunní, 6. čakra – 3. oko a 4. čakra – srdeční), pomůže je to udržet otevřené a funkční a náš energetický systém bude díky tomu silnější.

V případě, kdy máme vyrovnané energetické pole, můžeme dočasně pocítit vliv energie, která je v naší blízkosti (neovlivní to ale naše fyzické tělo). Postupně se tomu ale naučíme odolávat a každé další setkání s očkovaným bude jen posilovat naši nově získanou “imunitu”:

A pokud je naše energetické pole již na vyšší úrovni, jsme zcela imunní:

Více o tom, jak nastavit svůj energetický systém, abychom byli chráněni před vlivem svého okolí, najdete v článku:

DALŠÍ ÚČINKY VAKCÍNY

Kromě vlivu vakcíny na náš energetický systém se objevuje ještě další, mnohem více znepokojující účinek, který se zdá být za hranicí našeho běžného chápání. Protože se ale tato skutečnost začíná ukazovat stále častěji, myslím, že je důležité o ní také vědět:

PŘED ČÍM MÁME BÝT OČKOVÁNÍM “ZACHRÁNĚNI”?

Země se postupně přeměňuje a s ní i vše, co je její součástí. To, co se děje, je naprosto přirozené a patří to k našemu vývoji.

A nikdo tento proces nedokáže zastavit.

Bytosti, které touží druhé ovládat, se vždy budou snažit tento vývoj přerušit, či alespoň zpomalit. Ale jak by mohly zastavit něco tak mocného?

Ale i přesto se o to budou do posledního okamžiku pokoušet a část těch, kteří si ještě plně neuvědomují, co se s nimi děje, jim podlehne a ztratí tak možnost prožít toto výjimečné období v plném uvědomění a vytěžit z něj maximum pro svůj další vývoj.

Více o tom, kam směřujeme a čím procházíme si můžete přečíst v článku:

MOŽNÁ VYSVĚTLENÍ TOHO, ČÍM TEĎ PROCHÁZÍME

Je tolik různých bytostí, které se nám snaží ukázat to, čím procházíme. A pokud se naučíme jim naslouchat a uvědomovat si jejich přítomnost, může nám to velmi usnadnit naši cestu.

A i když nemusíme se vším souhlasit, nebo se nám někdy jejich slova mohou zdát příliš drsná či krutá, je dobré znát i pohled druhé strany. Jen tak můžeme být připraveni na to, co nás v nejbližší době ještě čeká:

JSOU SKUTEČNĚ NOVÉ VAKCÍNY JINÉ NEŽ OSTATNÍ?

Abychom se trochu zorientovali v tom, k čemu je nová vakcína určena a jaké má účinky, je dobré se podívat i na ostatní běžně aplikované vakcíny a porovnat jejich účinky.

Nakreslila jsem energetický náhled po aplikaci povinné hexa vakcíny, která je podávána dětem velmi brzy po narození postupně ve 3 dávkách. Výsledek je pro mne překvapující – zdá se, že tato vakcína energetické tělo dítěte téměř neovlivní.

To ale znamená, že nová vakcína, která je nám tolik vnucována, je něčím úplně jiným, než se na první pohled zdá!

Pokud chcete nahlédnout ještě hlouběji a pochopit ještě více, můžete si přečíst další články, rozvíjející toto téma:

Zdroj: carokrasna-duse.cz so súhlasom autorky Ramana

Súvisiace články:

falosna-pandemia-kritika-vedcov-a-lekarov

Literatúra
klik na obr.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
20 166 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array