Prehĺtanie lží

obrázok so súhlasom Ambro/FreeDigitalPhoto.net

obrázok so súhlasom Ambro/FreeDigitalPhoto.net

Zradné pilulky a substitučná hormonálna liečba

Od roku 1960 sú mladým dievčatám a ženám predpisované lieky na úpravu ich hormonálnych charakteristík. Odmietavé hlasy lekárov nás o nebezpečenstve varovali, ale ich slová boli potopené mediálnymi kampaňami farmaceutických spoločností, ktoré našli podporu v lekárskych profesiách neustále hľadajúcich spôsoby na kontrolu prírody. Sherrill Sellman je psychoterapeutka, prednášateľka a vedúca seminárov, ktorá napísala besteller – knihu pod názvom Hormonálne kacírstvo. V tomto článku pre časopis Kindred Spirit opisuje škody, ktoré tieto liečebné metódy spôsobili na zdraví generácií žien a podporuje spôsoby, ktoré oprávnia ženy znovu získať kontrolu nad svojim telom.

Zavedenie steroidných hormónov na trh v šesťdesiatych rokoch navždy zmenilo životy žien. Pilulka sľubovala oslobodenie plodných žien od bremena nechceného tehotenstva, otvorenie dverí vedúcich k vyššej rovnosti a slobode. Neskôr to vyzeralo, že zázraky týchto steroidných hormónov budú nasledovať ženy i v ich ďalších životných cykloch: menopauza a za ňu. Ale čo toto bude znamenať pre ženy – bude to požehnanie, a či prekliatie?

Postupne, tak ako je tenké pozlátko bombastickej reklamy, farmaceutických zahmlievaní a prikrášľovaných lekárskych pokusov postupne zotierané, sa nám pred očami utvára iný obraz, odhaľujúci devastačné následky užívania pilulky a HRT (Hormone Replacement Therapy – substitučna hormonálna liečba) na zdravie ženy a jej blaho. Teraz sa pripúšťa, že tieto steroidné hormóny majú ďaleko k bezpečnosti a bezrizikovosti – v skutočnosti to nebezpečné a život ohrozujúce liečivá, ktoré spôsobujú ženám vážne poškodenia. Rýchlo stúpajúci počet incidentov rakoviny prsníkov, krčka a vaječníkov, takisto ako mŕtvic, kardiovaskulárnych ochorení, zníženej obranyschopnosti, neplodnosti, únavy a depresií, je nepopierateľne spojený s používaním týchto hormónov.

Hormóny – poslovia prírody

Hormóny sú veľmi silné substancie. Začnite sa miešať do týchto prírodou precízne nastavených poslov životných procesov a koledujete si o problémy. Toto špeciálne platí pre ženy. Ženská psyché je úzko spätá s jej mesačným prúdením hormónov. Hormóny nielen určujú a riadia fyziologické procesy, ale tiež ovplyvňujú emocionálne a psychické stavy. Popri kontrole sexuálneho rozvoja a funkcií, hormóny taktiež pomáhajú kontrolovať rast a budovanie svalov, regulujú zažívací systém, úroveň cukru v krvi, krvný tlak a tekutinovú rovnováhu.

Dvomi hlavnými hormónmi v ženskom tele sú estrogén a progesterón. Príroda naviedla tieto dva hormóny na vzájomnú spoluprácu s výnimočným načasovaním a rovnováhou. Estrogén, produkovaný počas prvej polovice cyklu, je zodpovedný za sexuálny rozvoj žien – rast prsníkov, rozvoj rozmnožovacieho ústrojenstva a tvar ženského tela. Taktiež stimuluje rast buniek, ktoré pripravujú endometrickú výstelku maternice na každomesačné oplodnenie. Cieľové orgány, čiže prsníky, maternica a vaječníky sú obzvlášť citlivé na estrogén.

Progesterón zastavuje účinky estrogénu spôsobujúceho rýchly rast buniek. Taktiež pripravuje množiteľskú výstelku maternice, zabezpečujúcu implantáciu oplodneného vajíčka (je to progestačný hormón). Progesterón je známy ako matka všetkých hormónov, pričom estrogén (v podstate estradiol, estrón a estriol) a testosterón sú vytvorené z neho. Progesterón nie je iba sexuálny hormón, ale je taktiež zložito zapojený do udržiavania veľa ďalších vitálnych fyziologických funkcií.

Ďaleko od kopírovania či dopĺňania prirodzených hormónov, pilulka a substitučná hormonálna liečba (HRT) zavádzajú mocnú drogu do zdravého ženského tela, čím ho predurčujú k vážnym nerovnováham, ktoré nikdy neboli zamýšľané prírodou. Jednoducho povedané, miešanie sa do ženských hormónov je miešanie sa do jej moci.

Zdravotné nebezpečenstvá pilulky

Hoci o tom, že pilulka spôsobuje tvorbu krvných zrazenín, sa vedelo dosť skoro, až v polovici 70-tych rokov sa tento nástroj spôsobujúci smrť mladých žien na srdcové príhody a mŕtvice dostal do pozornosti verejnosti. Prorocké varovania niektorých lekárov, že rozšírenie orálnej antikoncepcie povedie k zdravotnému hazardu v škále v medicíne dovtedy nepoznanej, sa stávajú skutočnosťou. Dr. Ellen Grant, jedna z prvých bádateliek škodlivých účinkov pilulky a autorka „Horkej pilulky“, bola šokovaná, keď syntetické hormóny neboli stiahnuté z trhu kvôli ich vtedy poznaným vážnym vedľajším účinkom. Teraz sa vie, že užívatelia pilulky sú vystavení riziku výskytu tvorby krvných zrazenín či mŕtvic jedenásťkrát viac.

Tak aké sú účinky nahrádzania prirodzených hormónov syntetickými? Pilulka doslovne zastavuje menštruáciu, krvácanie sa každomesačne objavuje iba vďaka tomu, že syntetické hormóny sa sedem dní v cykle neužívajú. Krvácanie, ktoré sa objavuje, by mohlo byť výstižnejšie nazvané „ponechané krvácanie“, nie menštruácia. Toto niekedy trvalo poškodzuje ženské vaječníky, ponechajúc ženu neplodnou.

Fabio Bertarelli, švajčiarsky miliardár, ktorý vlastní Laboratóriá Serano, výrobca 70 percent svetovej produkcie liekov na neplodnosť, v roku 1993 povedal pre Wall Street Journal, že „našimi bežnými zákazníkmi sú ženy nad 30, ktoré brali pilulky na kontrolu pôrodnosti už ako tínedžerky, alebo ako dvadsaťročné“.

obrázok so súhlasom Ambro / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Vie sa, že pilulka zvyšuje riziko kôrnatenia tepien, rakoviny prsníkov a vysokého krvného tlaku. Vedľajšie efekty zahrňujú nevoľnosti, zvracanie, bolesti hlavy migrénového typu, citlivosť prsníkov, priberanie na váhe, zmeny v sexuálnej túžbe, depresie, tvorbu krvných zrazenín a zvýšený počet prípadov vaginitídy. Taktiež ženy trpiace epilepsiou, migrénami, astmou alebo srdcovými ťažkosťami môžu zistiť, že ich symptómy sa zhoršili. Veľa z týchto účinkov môže zotrvávať ešte dlho po vysadení piluliek.

Tínedžeri sú obzvlášť zraniteľní účinnými steroidnými liečivami obsiahnutými v pilulke. Pilulka môže spôsobiť až do 150 chemických zmien v tele dievčaťa. Prevažujúci mýtus, že pilulka je bezpečnou a prirodzenou cestou na korekciu hormonálnych nerovnováh, viedla k jej širokému použitiu na úpravu menštruačného cyklu tínedžeriek, či na zmiernenie bolestivých periód. Štúdia z roku 1992, publikovaná v American Journal of Obstetrics and Gynaecology uviedla, že ženy, ktoré začali brať pilulku v skoršom veku mali zvýšené riziko rakoviny krčku ako tie, ktoré ju začali užívať neskôr. Riziko rakoviny krčka bolo o 50 percent vyššie u užívateliek pilulky.

Namiesto spoliehania sa na pilulku na „reguláciu“ problémovej periódy, dievčatá by dopadli lepšie, ak by naprávali problém u jeho zdroja pomocou zlepšených stravovacích návykov, výživových doplnkov, cvičenia a dávania si pozoru na emočný stres.

V minulosti sa predpokladalo, že estrogény boli vinníkom vo väčšine komplikácií spôsobených pilulkou, ale teraz sa zdá jasnejším, že progestíny tiež páchajú vlastnú neplechu, zvyšujúc hladinu „zlého“ cholesterolu a krvného tlaku, skresľujúc metabolizmus cukrov a vytvárajúc nežiadúce maskulínne efekty. Nemôžme sa potom čudovať, že injekčná forma syntetického progestínu, dostupná ako Depo-Provera, by mala vyvolávať znepokojenie žien. British Medical Journal (1989) uverejnil správu, že ženy, ktoré ju použili pred svojím 25-tym rokom, zvýšili svoje relatívne riziko ochorenia na rakovinu prsníkov o 50 percent. Pre ženy, ktoré ju používali šesť či viac rokov, bolo toto riziko podstatne zvýšené – o 320 percent. Niet pochýb, že progestín tiež stimuluje rast prsného väziva.

Výročné stretnutie Spoločnosti pre medicínu dospievajúcich v roku 1995 tiež prinieslo alarmujúce správy. Vyhlásili, že Depo-Provera môže potláčať mineralizáciu kostry u rastúcich adolescentných dievčat. Časopis Lancet (1995) sa k tomuto varovaniu pridal vyhlásením, že „tieto účinky na kostru môžu urobiť mladé ženy náchylnejšími na osteoporózu v menopauze“. Teraz sme 40 rokov po uvedení pilulky na trh, a asi 60 miliónov žien na celom svete v súčasnosti „skúša“ pilulku. Je evidentné, že pokračujúce neustále ubezpečenia vládami a farmaceutickými spoločnosťami sú lži. Nedávna štúdia pre Úrad generálneho inšpektora amerického Odboru zdravia a ľudských služieb odhalila, že viac než 70 percent reklám na orálnu antikoncepciu určených pre lekárov je „zavádzajúcich alebo nevyrovnaných“.

Pokiaľ pilulka v jej mnohých formách bola úspešne akceptovaná ako súčasť životného štýlu miliónov žien, zostáva faktom, že dlhodobé efekty umelých zmien ženského hormonálneho a reprodukčného života nerobia dobre zdraviu žien, ale ani budúcich generácií. Dr. David Clark, neurológ na University of Kentucky School of Medicine, možno vyjadril pravdu svojim výrokom: „Pilulka dovoľuje experimentovať s celkovou populáciou, čo by nikdy nebolo povolené ako plánovaný experiment.“ Aké veľkorysé je od žien, darovať ich telá pre medicínsku vedu, a to bez informovaného súhlasu!

Mýtus o nedostatku estrogénu

Pokiaľ pilulka je predpisovaná na zmenu prirodzeného hormonálneho cyklu plodnej ženy, substitučná hormonálna terapia je odporúčaná ako náhrada predpokladaných chýbajúcich hormónov.

Skutočne, je bežné čítať v medicínskych článkoch, ako i v informačných tabuľkách k produktom, že ženy v menopauze trpia poruchou „nedostatku estrogénu“ a že vaječníky v menopauze sa scvrkávajú a stávajú sa nepoužiteľnými. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Priradiť status poruchy menopauze, čo je normálna a prirodzená zmena v živote ženy, je krajná arogancia a veľká urážka žien. Počas menopauzy hladina estrogénu klesne len na úroveň 40 – 60 percent, pokiaľ progesterón klesne takmer na nulu. Po menopauze vaječníky ďalej fungujú, spolupracujúc s ostatnými telesnými stránkami, ako adrenálne (nadobličkové) žľazy, podkožný a telesný tuk, na produkcii hormónov. Dr. Celso Ramon Garcia, riaditeľ chirurgie v nemocnici na University of Pennsylvania, je v súčasnosti jednou z viacerých autorít, ktoré hovoria, že hormóny produkované postmenopauzálnymi vaječníkmi podporujú zdravé kosti a kožnú elasticitu, podporujú sexuálne funkcie, ochraňujú pred srdcovými chorobami a celkovo prispievajú k ženskému zdraviu a pohode. Niektoré funkcie vaječníkov, majúc po menopauze ďaleko od vyhasnutia, sa práve vtedy zapínajú v živote ženy po prvýkrát.

Pozor na substitučnú hormonálnu terapiu (HRT)

Dr. Ellen Grant, autorka “Sexuálnej chémie”, varuje, že užívanie HRT núti autonómny systém ustupovať a mení rozvoj a reaktivitu krvných ciev. Všetky umelé hormóny majú tendenciu spôsobovať biochemické napätie. Užívatelia HRT majú väčšiu náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín, oslabenú funkciu pankreasu, zvýšené hladiny protilátok a alergie. Tiež sú menej schopní obrániť sa proti infekciám (kvôli oslabenej imunitnej funkcii). Ženy na HRT mali o 50 percent vyššiu pravdepodobnosť rozvoja astmy získanej v dospelosti. Navyše, HRT sa podieľa na zvýšenej hladine tuku v krvi, na zvýšenej hladine nadobličkových stresových hormónov a na nižších úrovniach zinku, takisto ako na nedostatku kyseliny listovej a esenciálnych mastných kyselín. Estrogény sú mocnejšie, a tak vzniká vyššie nebezpečenstvo v kombinácii so saturovanými tukmi.

Menštruačné nepravidelnosti a hysterektómie sú bežnejšie u užívateliek antikoncepčných piluliek a HRT. Tiež je zvýšený výskyt endometriózy. Ženy užívajúce HRT majú šesťkrát viac fibroidov, samovražda či podozrenie na samovraždu je takmer päťkrát častejšie, a iba pár rokov na HRT zvyšuje prípady melanómov dvoj- až trojnásobne. Prípady kandidózy sú tiež častejšie.

Čo je ešte alarmujúcejšie je to, že reprodukčná rakovina môže byť spustená pár týždňov od vystavenia sa sexuálnym hormónom, alebo i o 40 rokov neskôr. Podľa New England Journal of Medicine (1992), ženy na HRT majú o 50 percent vyššie riziko výskytu zhubnej rakoviny prsníka. Štúdie tiež poukazujú na existenciu silného prepojenia s rakovinou vaječníkov. Navyše, postmenopauzálne užívateľky estrogénu majú o 30 percent viac srdcových nemocí a dvakrát viac mozgovo-cievnych príhod ako neužívateľky.

Čím ďalej tým viac je evidentné, že perimenopauzálne, tak ako menopauzálne ženy majú ďaleko k nedostatku estrogénu, ale práve naopak, vo svojich telách majú estrogénu priveľa. Je to výsledok nesprávnych stravovacích návykov, stresu, rozšíreného a dlhodobého používania syntetických hormónov, ako je napr. pilulka, a environmentálne toxických estrogénov, ktoré nachádzame v pesticídoch, herbicídoch, plastoch a steroidných hormónoch, ktoré sú dodávané do mäsa a hydiny.

Prírodný estrogén – chýbajúca zložka

prirodný progesterónový krém

prirodný progesterónový krém
pre viac info klik na obrázok

Stav známy ako „estrogénová dominancia“ znamená, že v tele je prítomného priveľa estrogénu a primálo progesterónu, ktorý je potrebný na udržanie náležitej rovnováhy. Stav „estrogénovej dominancie“ spôsobuje, alebo zhoršuje, nasledujúce stavy: fibrocystické prsníky, zadržiavanie tekutín, únava, zvýšený objem telesného tuku (obzvlášť okolo bokov, stehien a brucha), vysoký krvný tlak, mŕtvice, hypotyreóza, strata libida, zníženú kontrolu hladiny krvného cukru, náladovosť, depresie, výbuchy násilného správania, zvýšený výskyt endometriómov, rakovina prsníkov a vaječníkov, choroby pečene, žlčníka, fibróza maternice, endometrióza, vypadávanie vlasov, zvýšený výskyt ochlpenia na tvári, únava, oslabená imunita, migrény, potraty, predmenštruačný syndróm a zvýšená tvorba krvných zrazenín.

Prírodnému liečiteľstvu je známe, že takmer všetky symptómy, kvôli ktorým je HRT predpisované, môžu byť zmiernené pomocou správneho stravovania, výživovej podpory, zmien v životnom štýle a cvičenia. Ďalej, veľkému počtu žien skutočne chýba prirodzený progesterón (nepomýľte si ho so syntetickými progestínmi). Pomocou užívania produktov s obsahom prirodzeného progesterónu, ktoré sú úplne bezpečné a bez vážnych vedľajších účinkov, väčšina, ak nie všetky symptómy estrogénovej dominancie môžu byť eliminované.

Bez adekvátnych vedomostí, vzdelávania a prístupu k prírodným produktom, sa ženy ľahko stávajú obeťou mocného vplyvu multinárodných farmaceutických spoločností, ktoré presvedčili o svojich vyhláseniach väčšinu lekárov. Čím ďalej tým viac je evidentné, že záujmy žien nie sú vždy uspokojené takýmto zaujatým prístupom. Nie je to nič nezvyčajné, uprednostniť zisky pred zdravím a dobrým pocitom. Mať svoje prirodzené telesné funkcie kontrolované a manipulované umelými steroidnými hormónmi je poslednou vecou, čo žena potrebuje.

Dlhá cesta, po ktorej sme šli po viac ako 40 rokov, dodávala odvahu a propagovala širokú škálu syntetických hormónov ako prirodzenú súčasť našich životov. Je to prvýkrát v histórii, čo ženské prirodzené a zdravé cykly sú patologizované a potom liečené potenciálne smrteľnými steroidnými liečivami. Skutočne nastal čas na to, aby si vybrali ženy – na základe zodpovednosti, vzdelania a informácií – rozhodnutie o ich vlastnom tele a ich zdravotnej starostlivosti. Najväčšou zbraňou proti poddajnosti a ignorácii sú vedomosti. Je to právo ženy, aby si vybrala s dôstojnosťou jej vlastnou zdravotnú starostlivosť bez zastrašovania, hrozieb či chybných informácií od jej lekára.

Je na každej žene, aby čítala, pýtala sa a dôverovala svojim prirodzeným inštinktom a spoznávala vlastné telo. Je tiež nevyhnutné, aby si ženy cenili svoju vlastnú periodickú prirodzenosť a intuitívnu múdrosť.  Načúvanie múdrosti svojho tela a prírody je cesta na obnovu zdravia, vitality a posilnenia. Ženské telo je spojencom ženy pri jej hľadaní zdravia a liečenia.

 Publikované s láskavým povolením Sherrill Sellman a redakcie časopisu Kindred Spirit. © Sherrill Sellman.

Dodatok:
Časopis Kindred Spirit, z ktorého sme článok Sherrill Sellmanovej prevzali, priniesol vo svojom 51. čísle v rubrike “Listy čitateľov” reakciu lekára, Dr. Alana Byron. Vo svojom liste dr. Byron odmietol pravdivosť údajov v článku S. Sellmanovej, ktorý označil za “nevedecký”. Redakcia KS uverejnila aj odpoveď autorky, ktorú tu prinášame v plnom znení:

“Dr. Byron vyniesol na svetlo najdôležitejšie odhalenie – keď ide o pravdu ohľadom hormonálnej liečby, nachádzajú sa doktori v rovnakej temnote, ako ženy. Mýty a neopodstatnené teórie sa prijímajú ako medicínsky fakt. našťastie pre ženy, ich intuícia a vnútorná múdrosť im hovorí čosi inšie.

Aby sme citovali aspoň niekoľko najnovších štúdií, ktoré odhaľujú smrteľné účinky estrogénu a progestínu. The Journal of the American Medical Association 2000, č. 283 (str. 534-535) práve opublikoval štúdiu, odhaľujúcu, že hormonálna substitučná liečba kumulatívne zvyšuje riziko rakoviny prsníkov u postmenopauzálnych žien o 8-12% ročne! Mnohé ženy zostávajú na hormonálnej substitučnej liečbe aj 18-20 rokov a viac!

The American College of Cardiology nenašla v marci žiaden prínos hormónov v prevencii srdcového ochorenia. To potvrdzuje ďalšiu veľkú štúdiu (HERS – JAMA, 19.8. 1998), ukazujúcu, že ženy po menopauze, ktoré boli na substitučnej hormonálnej liečbe, mali nárast výskytu srdcových záchvatov o 50% počas prvého roka štúdie, ako aj zvýšené infarkty a choroby močového mechúra. Framinghamská štúdia 240-tich tisíc žien na hormonálnej substitučnej liečbe nepreukázala žiaden prínos pre srdce, ale naopak, zvýšenie výskytu srdcových záchvatov o 50%.

Len si prečítajte letáčiky pribalené k produktom hormonálnej substitučnej liečby – nájdete tam dlhý zoznam vedľajších účinkov a potenciálne život ohrozujúcich okolností. V skutočnosti existujú tucty prírodných, účinných spôsobov liečby problémov srdca a kostry, návalov a podobne. Jedného dňa, snáď, aj lekárske fakulty odhalia svojim študentom tajomstvá!”

Sherrill Sellman, Austrália

Viac informácií: Sherrill Sellman je medzinárodne uznávaná psychoterapeutka, obhájkyňa zdravia ženy a autorka bestselleru Hormonálne kacírstvo: Čo ženy MUSIA vedieť o ich hormónoch.

(Pozn. prekl.: The Journal of the American Medical Association sa radí medzi najprestížnejšie a najrenomovanejšie medicínske periodiká na svete.)

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 081 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array